Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βάσεις Δεδομένων 1999-2000 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Σχεδιασμός μιας ΒΔ ανάλυση ποιας πληροφορίας και της σχέσης ανάμεσα στα στοιχεία της περιγραφή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βάσεις Δεδομένων 1999-2000 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Σχεδιασμός μιας ΒΔ ανάλυση ποιας πληροφορίας και της σχέσης ανάμεσα στα στοιχεία της περιγραφή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Σχεδιασμός μιας ΒΔ ανάλυση ποιας πληροφορίας και της σχέσης ανάμεσα στα στοιχεία της περιγραφή της δομής - σχήμα σε διάφορους συμβολισμούς ή μοντέλα Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων γραφικό μοντέλο (εννοιολογικό) Μετατροπή σε σχεσιακό -> είσοδο σε ένα ΣΔΒΔ

2 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 2 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

3 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 3 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Οντότητα Κάθε οντότητα έχει συγκεκριμένες ιδιότητες - γνωρίσματα Μια συγκεκριμένη οντότητα θα έχει μια τιμή για καθένα από τα γνωρίσματα Τύπος οντοτήτων ορίζει ένα σύνολο από οντότητες που έχουν τα ίδια γνωρίσματα Περιγράφεται από ένα όνομα και μια λίστα γνωρισμάτων Περιγράφει το σχήμα ή πρόθεση Σύνολο οντοτήτων - ανάπτυξη

4 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 4 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Τύπος Οντοτήτων Γνώρισμα Παράδειγμα Ταινίες ΤίτλοςΔιάρκεια ΧρόνοςΕίδος Gone with the Wind, 1939, 231, color

5 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 5 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Τύποι Γνωρισμάτων απλά ή ατομικά σύνθετα τιμή: συνένωση των τιμών των απλών γνωρισμάτων που το αποτελούν χρήσιμο όταν γίνεται αναφορά στα επιμέρους γνωρίσματα Διεύθυνση Οδός Πόλη Αριθμός

6 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 6 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Τύποι Γνωρισμάτων μονότιμα πλειότιμα σύνολο από τιμές (κάτω-πάνω όριο) τηλέφωνο

7 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 7 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Τύποι Γνωρισμάτων παραγόμενα μπορεί να υπολογιστεί από σχετιζόμενες οντότητες ή γνωρίσματα αποθηκευμένα Ηθοποιός Ημερ. Γέννησης Ηλικία π.χ., αριθμός εργαζομένων σε ένα Τμήμα

8 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 8 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Η τιμή null Όταν μια οντότητα δεν έχει τιμή για ένα γνώρισμα Δεν υπάρχει δυνατή τιμή (not applicable) Υπάρχει δυνατή τιμή αλλά δεν είναι γνωστή -- ξέρουμε ότι υπάρχει (missing) -- δεν ξέρουμε αν υπάρχει (not known)

9 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 9 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Η έννοια του κλειδιού Υπερκλειδί: σύνολο από ένα η περισσότερα γνωρίσματα που προσδιορίζουν μοναδικά μια οντότητα (superkey) Υποψήφιο κλειδί: ελάχιστο (μικρότερο αριθμό γνωρισμάτων) υπερκλειδί (candidate key) Πρωτεύον κλειδί: το υποψήφιο κλειδί που επιλέγουμε (primary key)

10 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 10 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Η έννοια του κλειδιού Ισχύει: υπερκλειδί  κάθε υποψήφιο κλειδί Παράδειγμα Προσοχή: ο περιορισμός κλειδιού είναι μέρος του σχήματος

11 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 11 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Πεδίο τιμών (σύνολο τιμών ή πεδίο ορισμού) των γνωρισμάτων Ένα απλό γνώρισμα Α με σύνολο τιμών V ενός τύπου οντοτήτων Ε μπορεί να οριστεί ως μια συνάρτηση από το Ε στο δυναμοσύνολο (P) του V Α : Ε  P(V) τιμή null {} μονότιμα - σύνολο από ένα στοιχείο σύνθετα - καρτεσιανό γινόμενο P(V 1 ) x P(V 2 ) x … P(V n )

12 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 12 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Οντότητες - Τύπος Οντοτήτων Ανακεφαλαίωση Η έννοια του κλειδιού Γνωρίσματα - Είδη Γνωρισμάτων

13 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 13 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Συσχετίσεις Τύποι συσχετίσεων R ορίζει μια σύνδεση (σχέση) μεταξύ n τύπων οντοτήτων Μαθηματικά το R είναι ένα σύνολο από στιγμιότυπα συσχετίσεων r i όπου κάθε r i συνδέει n οντότητες R υποσύνολο καρτεσιανού γινομένου

14 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 14 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Συσχετίσεις Παράδειγμα Ταινία ΠαίζειΗθοποιός Συχνά ως ένα σύνολο/πίνακα Basic Instinct Sharon Stone Total Recall Arnold Schwarzenegger Total Recall Sharon Stone

15 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 15 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Βαθμός ενός τύπου συσχέτισης (degree): πλήθος των τύπων οντοτήτων που συμμετέχουν Παράδειγμα

16 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 16 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Λόγος πληθικότητας Για ένα τύπο συσχετίσεων σε πόσες συσχετίσεις (στιγμιότυπα συσχετίσεων) μια οντότητα μπορεί να συμμετέχει

17 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 17 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Λόγος πληθικότητας Για δυαδικές συσχετίσεις ένα-προς-ένα ένα-προς-πολλά πολλά-προς-ένα πολλά-προς-πολλά

18 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 18 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Λόγος πληθικότητας- Δυαδικές συσχετίσεις Παράδειγμα - Συμβολισμός

19 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 19 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Αναδρομικές (τύποι) συσχετίσεις όταν ο ίδιος τύπος συμμετέχει περισσότερες από μια φορές Ένας τύπος που συμμετέχει σε μια σχέση παίζει ένα συγκεκριμένο ρόλο Παράδειγμα

20 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 20 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Οι τύποι συσχετίσεων μπορεί να έχουν και γνωρίσματα Παράδειγμα Πότε είναι αυτό καλή επιλογή αντί της δημιουργίας νέου τύπου οντοτήτων; Μπορεί να μεταφερθούν σε κάποια από τις οντότητες;

21 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 21 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Συσχετίσεις - Τύπος Συσχετίσεων Ανακεφαλαίωση Λόγος Πληθικότητας Βαθμός Ρόλος - Γνωρίσματα Τύπων

22 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 22 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Η συμμετοχή ενός συνόλου οντοτήτων Ε σε ένα σύνολο συσχετίσεων R είναι ολική αν κάθε οντότητα του Ε συμμετέχει τουλάχιστον σε μια συσχέτιση στο R Αν κάποιες οντότητες του Ε δεν συμμετέχουν στο R τότε μερική

23 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 23 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Μη ισχυροί ή ασθενείς τύποι οντοτήτων Όταν μια οντότητα δεν έχει αρκετά γνωρίσματα για να σχηματίσει πρωτεύον κλειδί Παράδειγμα (πληρώματα)

24 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 24 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Μη ισχυροί ή ασθενείς τύποι οντοτήτων Μια ασθενής οντότητα Ε πρέπει να συμμετέχει με ολική συμμετοχή σε μια ένα προς πολλά συσχέτιση R με ένα τύπο οντοτήτων F R: προσδιορίζουσα συσχέτιση Προσδιορίζεται μοναδικά από μερικό κλειδί (γνωρίσματα της Ε) + κλειδί της F Συμβολισμός

25 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 25 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Οντότητες: Πρωτάθλημα, Ομάδες και Παίκτες Τα ονόματα των πρωταθλημάτων είναι μοναδικά. Σε κανένα πρωτάθλημα δε συμμετέχουν δυο ομάδες με το ίδιο όνομα, αλλά μπορεί να υπάρχουν ομάδες με το ίδιο όνομα σε διαφορετικά πρωταθλήματα Σε καμιά ομάδα δεν υπάρχουν παίκτες με το ίδιο νούμερο. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν παίκτες με το ίδιο νούμερο σε διαφορετικές ομάδες. Μη ισχυροί ή ασθενείς τύποι οντοτήτων Παράδειγμα

26 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 26 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Ανακεφαλαίωση 1ου Μαθήματος Μοντελοποίηση του προβλήματος χρησιμοποιώντας το μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Δυο βασικά στοιχεία: Τύποι Οντοτήτων και Τύποι Συσχετίσεων ανάμεσα σε τύπους οντοτήτων Περιγράφουν το σχήμα

27 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 27 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Ανακεφαλαίωση 1ου Μαθήματος (συνέχεια) Είδη γνωρισμάτων Τύπος συσχέτισης και στιγμιότυπο συχέτισης μια οντότητα από κάθε συμμετέχοντα τύπο οντοτήτων  (φορμαλιστικά: υποσύνολο του καρτεσιανού γινομένου) Γραφικό μοντέλο

28 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 28 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Ανακεφαλαίωση 1ου Μαθήματος (συνέχεια) Η έννοια του κλειδιού Πληθικότητα μιας συσχέτισης (για δυαδικές: 1-1, 1-Μ, Μ-Ν) Ολική συμμετοχή

29 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 29 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Ανακεφαλαίωση 1ου Μαθήματος (συνέχεια) Ασθενής τύπος οντοτήτων: απαιτεί γνωρίσματα από έναν (ή περισσότερους) σχετιζόμενους τύπους οντοτήτων για τη διάκριση των οντοτήτων του Προσδιορίζουσα συσχέτιση - προσδιορίζον τύπος οντοτήτων

30 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 30 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Μη ισχυροί ή ασθενείς τύποι οντοτήτων μπορεί επίσης να αναπαρασταθεί ως ένα σύνθετο, πλειότιμο γνώρισμα της κυρίαρχης οντότητας Πότε;

31 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 31 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Η ύπαρξη μιας οντότητας x εξαρτάται από την ύπαρξη μιας οντότητας y Αν το y διαγραφεί τότε πρέπει να διαγραφεί και το x y κυρίαρχη οντότητα - x εξαρτώμενη

32 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 32 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Επεκτάσεις του Μοντέλου isa

33 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 33 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Τύποι με βαθμό μεγαλύτερο του δύο Μετατροπή τους σε δυαδικούς

34 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 34 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Κριτήρια Σχεδιασμού Πρέπει να ακολουθεί πιστά τους περιορισμούς (specifications) Αποφυγή Πλεονασμού Απλότητα

35 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 35 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Κριτήρια Σχεδιασμού Επιλογή του κατάλληλου στοιχείου 1. Γνώρισμα ή Τύπο Οντοτήτων; 2. Πολλές δυαδικές συσχετίσεις ή μία συσχέτιση μεγαλύτερου βαθμού;

36 Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 36 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Κριτήρια Σχεδιασμού Επιλογή του κατάλληλου στοιχείου (συνέχεια) 3. Οντότητα ή Συσχέτιση; 4. Γνωρίσματα συσχετίσεων (πότε μπορεί να μεταφερθούν στις συμμετέχουσες οντότητες;)


Κατέβασμα ppt "Βάσεις Δεδομένων 1999-2000 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Σχεδιασμός μιας ΒΔ ανάλυση ποιας πληροφορίας και της σχέσης ανάμεσα στα στοιχεία της περιγραφή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google