Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προγράμματα Κινητικότητας Νέων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προγράμματα Κινητικότητας Νέων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προγράμματα Κινητικότητας Νέων
Μαριλένα Κορδονόρη Ιωάννινα 25/06/2007

2 Προγράμματα Κινητικότητας Νέων
Γιατί να συμμετάσχει κάποιος σε πρόγραμμα κινητικότητας; εμπλουτίζει τις γνώσεις του εργάζεται ή σπουδάζει σε ένα περιβάλλον με διαφορετικές τεχνολογίες και τεχνογνωσία διευρύνει τους επαγγελματικούς του ορίζοντες εξασκεί και τελειοποιεί μια ξένη γλώσσα γνωρίζει ένα διαφορετικό πολιτισμό καλλιεργεί την αυτονομία του αποκτά νέους φίλους ή και μελλοντικούς συνεργάτες προσφέρει στον εαυτό του ένα επιπλέον επαγγελματικό προσόν αυξάνει τις δυνατότητες εξεύρεσης εργασίας στην Ελλάδα ή σε κάποια χώρα του εξωτερικού.

3 Προγράμματα Κινητικότητας Νέων
Marie-Curie Leonardo da Vinci Socrates-Erasmus Youth in Action Comenius Grundtvig Europass

4 Marie-Curie Στόχοι Χρηματοδότηση δράσεων εκπαίδευσης και κινητικότητας των ερευνητών. Ανάπτυξη και μεταφορά ερευνητικών δεξιοτήτων Ενίσχυση και διεύρυνση των προοπτικών σταδιοδρομίας των ερευνητών Προώθηση της αριστείας στον τομέα της έρευνας στην Ευρώπη

5 Marie-Curie Δικαιούχοι Μεμονωμένοι ερευνητές Πανεπιστήμια Εταιρείες
Ερευνητικά Ινστιτούτα

6 Marie-Curie Προϋποθέσεις
Ερευνητές όλων των βαθμίδων σε όλους τους τομείς επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Ο μετακινούμενος ερευνητής δεν πρέπει να είναι υπήκοος της χώρας προορισμού Ο μετακινούμενος ερευνητής δεν πρέπει να έχει ζήσει-εργαστεί για διάστημα άνω του 1 έτους στη χώρα προορισμού εξαιρουμένων των 3 ετών πριν από το χρόνο της αίτησης

7 Marie-Curie Δυνατότητες Μεμονωμένος ερευνητής
Να υποβάλει αίτηση απευθείας σε οργανισμό ο οποίος έχει επιλεγεί από την Επιτροπή ως φορέας υποδοχής (Host Driven Actions) Να προετοιμάσει μια πρόταση σε συνεργασία με ένα φορέα υποδοχής και να την υποβάλει στην Επιτροπή

8 Marie-Curie Δράσεις Μεμονωμένος ερευνητής
Marie Curie Research Training Networks Marie Curie Host Fellowships for Early Stage Research Training Marie Curie Host Fellowships for the transfer of knowledge Marie Curie Conferences and Training Courses

9 Marie-Curie Δράσεις Μεμονωμένος ερευνητής σε συνεργασία με φορέα υποδοχής The Marie Curie Individual Fellowships The Excellence Promotion and Recognition Actions The Return and Reintegration Actions

10 Marie-Curie Δράσεις Πανεπιστήμια, Επιχειρήσεις και Ερευνητικά Ινστιτούτα Initial Training Transfer of knowledge Αdvanced Training Άλλες παροχές (π.χ. Διοργάνωση συνεδρίων, φιλοξενία διάσημων επιστημόνων κτλ.)

11 Marie-Curie Μηχανές αναζήτησης

12 Leonardo da Vinci Στόχοι
Προσέγγιση μεταξύ του χώρου του Παν/μίου και αυτού των επιχειρήσεων, ινστιτούτων, οργανισμών Εξοικείωση των φοιτητών και αποφοίτων με τις νέες τεχνολογίες και πρακτικές που εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις, ινστιτούτα, οργανισμούς. Μεταφορά και διάχυση των κατά βάση θεωρητικών γνώσεων από το Παν/μιο στην επιχείρηση, στο ινστιτούτο, τον οργανισμό. Διεύρυνση των κεκτημένων γνώσεων/δεξιοτήτων Επαφή με επαγγελματίες σε άλλες χώρες-ανταλλαγή εμπειρίας Υποστήριξη ποιοτικών βελτιώσεων και καινοτομιών Βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων Ομαλή μετάβαση από το Παν/μιο στην αγορά εργασίας

13 Επιχειρησιακοί Στόχοι προγράμματος
Leonardo da Vinci Επιχειρησιακοί Στόχοι προγράμματος Ανάπτυξη κινητικότητας στον τομέα της κατάρτισης Υποστήριξη της διαφάνειας και της αναγνώρισης των τυπικών προσόντων και ικανοτήτων, καθώς και των αποκτηθέντων με ανεπίσημη και άτυπη μάθηση Προαγωγή εκμάθησης ξένων γλωσσών

14 Δράση Τοποθετήσεις-Ανταλλαγές
Leonardo da Vinci Δράση Τοποθετήσεις-Ανταλλαγές Προσωρινή εκπαιδευτική απασχόληση φοιτητών/τριών, νέων πτυχιούχων, νέων σε αρχική κατάρτιση ή σε διαδικασία μετάβασης στην επαγγελματική ζωή, καθώς και νέων εργαζομένων Ανταλλαγές εκπαιδευτών και σχεδιαστών προγραμμάτων κατάρτισης, προσωπικού μεταξύ επιχειρήσεων και Παν/μίων ή οργανισμών κατάρτισης, υπευθύνων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και εκπαιδευτών για παράγοντες περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης

15 Leonardo da Vinci Ιστοσελίδα: http://www.ep-katartisi.gr/leonardo/
Πληροφορίες: ΚΕΚ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

16 Socrates-Erasmus Στόχοι
Υποστήριξη της επίτευξης του ευρωπαϊκού χώρου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ενίσχυση της συμβολής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της προχωρημένης επαγγελματικής εκπαίδευσης στη διαδικασία της καινοτομίας

17 Επιχειρησιακοί στόχοι προγράμματος
Socrates-Erasmus Επιχειρησιακοί στόχοι προγράμματος Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινητικότητας Ανάπτυξη του μεγέθους της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και επιχειρήσεων Προώθηση της διαφάνειας και της συμβατότητας των προσόντων Προαγωγή των καινοτόμων πρακτικών Καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών μεθόδων και πρακτικής με βάση τις τεχνολογίες

18 Socrates-Erasmus Δράσεις
Κινητικότητα σπουδαστών, διδακτικού προσωπικού και λοιπού προσωπικού σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή προσωπικού επιχειρήσεων Πολυμερή σχέδια που εστιάζουν στην καινοτομία, στον πειραματισμό και στην ανταλλαγή καλών πρακτικών Πολυμερή δίκτυα, όπως τα “θεματικά δίκτυα Erasmus” Συνοδευτικά μέτρα

19 Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν:
Socrates-Erasmus Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν: Φοιτητές όλων όλου του φάσματος των επιστημών και όλων των βαθμίδων (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες) Πανεπιστήμια Φοιτητές από άλλες χώρες εφόσον χαρακτηρίζονται ως πρόσφυγες

20 Χώρες που συμμετέχουν στο δίκτυο
Socrates-Erasmus Χώρες που συμμετέχουν στο δίκτυο Οι 27 χώρες-μέλη της ΕΕ Οι 3 χώρες της European Economic Area (Ισλανδία, Λίχτενσταϊν, Νορβηγία) Υποψήφια για ένταξη χώρα (Τουρκία)

21 Socrates-Erasmus Πληροφορίες: Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ιστοσελίδα:

22 Erasmus-Mundus Στόχοι
Βελτίωση της ποιότητας της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης Προώθηση της διαπολιτισμικότητας μέσω της συνεργασίας με τρίτες χώρες

23 Youth in Action 2007-2013 Στόχοι
Η υποστήριξη άτυπων δραστηριοτήτων μάθησης για νέους Ενθάρρυνση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των νέων από διάφορες χώρες Προώθηση της ιδιότητας των νέων ως ενεργών πολιτών γενικά και ως ευρωπαίων πολιτών ειδικότερα Ανάπτυξη της αλληλεγγύης και προαγωγή της ανεκτικότητας μεταξύ των νέων

24 Δράση 1: Νεολαία για την Ευρώπη
Youth in Action Δράσεις Δράση 1: Νεολαία για την Ευρώπη Ανταλλαγές νέων (13-25 ετών) Πρωτοβουλίες νέων (18-30 ετών) Δημοκρατικά σχέδια για νέους

25 Δράση 2: Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία
Youth in Action Δράσεις Δράση 2: Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία Νέοι (18-30 ετών) συμμετέχουν αμισθί, μεμονωμένα ή ομαδικά σε μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες. Διάρκεια: έως και 12 μήνες

26 Δράση 3: Νεολαία στον κόσμο
Youth in Action Δράσεις Δράση 3: Νεολαία στον κόσμο Συνεργασία με τις γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανταλλαγές νέων Σχέδια Κατάρτισης και Δικτύωσης στον τομέα της Νεολαίας Συνεργασία με άλλες χώρες του κόσμου Συμπράξεις και Δίκτυα οργανώσεων νέων

27 Δράση 4: Συστήματα υποστήριξης της νεολαίας
Youth in Action Δράσεις Δράση 4: Συστήματα υποστήριξης της νεολαίας Υποστήριξη φορέων που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της νεολαίας Λειτουργικές Επιχορηγήσεις σε ΜΚΟ στον τομέα της νεολαίας Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Forum Νεολαίας Ανταλλαγές νέων Συμπράξεις και Δίκτυα οργανώσεων νέων Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων Ανταλλαγή εμπειριών-ορθών πρακτικών Συμπράξεις-Δίκτυα

28 Δράση 4: Συστήματα υποστήριξης της νεολαίας
Youth in Action Δράσεις Δράση 4: Συστήματα υποστήριξης της νεολαίας Σχέδια που ενθαρρύνουν την καινοτομία και την ποιότητα Δραστηριότητες ενημέρωσης για νέους και όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων Υποστήριξη δραστηριοτήτων που βελτιώνουν την πρόσβαση των νέων σε υπηρεσίες ενημέρωσης-επικοινωνίας (π.χ. Portal) Συμπράξεις Υποστήριξη των δομών του προγράμματος Προστιθέμενη αξία του προγράμματος Χρηματοδότηση σεμιναρίων, συνεδρίων και συναντήσεων

29 Δράση 5: Υποστήριξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας
Youth in Action Δράσεις Δράση 5: Υποστήριξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας Συναντήσεις νέων και αρμοδίων της πολιτικής για τη νεολαία (π.χ. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας) Υποστήριξη δραστηριοτήτων για την καλύτερη γνώση του τομέα της νεολαίας Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Συμβούλιο της Ευρώπης, ΟΗΕ)

30 Comenius Στόχοι Να αναπτυχθεί στους νέους και στο εκπαιδευτικό προσωπικό της (προ) σχολικής και Β’ Εκπαίδευσης η κατανόηση της ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, γλωσσών και αξιών. Να βοηθηθούν οι νέοι ώστε να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την προσωπική τους ανάπτυξη, τη μελλοντική τους απασχόληση και για να γίνουν ενεργοί πολίτες.

31 Επιχειρησιακοί Στόχοι
Comenius Επιχειρησιακοί Στόχοι Βελτίωση της ποιότητας και ποσοτική αύξηση της κινητικότητας Βελτίωση της ποιότητας και ποσοτική αύξηση των εταιρικών σχέσεων μεταξύ σχολείων από διαφορετικά κράτη-μέλη, έτσι ώστε να συμμετάσχουν τουλάχιστον 3 εκ. μαθητές κατά τη διάρκεια του προγράμματος Ενθάρρυνση της εκμάθησης ξένων γλωσσών Ανάπτυξη καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών μεθόδων και πρακτικής Ενίσχυση της ποιότητας και της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης των διδασκόντων Υποστήριξη για τη βελτίωση των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και της διαχείρισης των σχολείων

32 Comenius Δράσεις Κινητικότητα (ανταλλαγές μαθητών και προσωπικού)
Εταιρικές σχέσεις μεταξύ σχολείων σχετικά με κοινά σχέδια μάθησης Ενθάρρυνση της εκμάθησης ξένων γλωσσών Πολυμερή σχέδια σχετικά με την διάδοση εκπαιδευτικών καλών πρακτικών ή την ανάπτυξη νέων κύκλων μαθημάτων Πολυμερή δίκτυα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης, τη διάδοση καλών πρακτικών και την καινοτομία

33 Grundtvig Στόχοι Προώθηση των ευκαιριών στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων

34 Επιχειρησιακοί Στόχοι
Grundtvig Επιχειρησιακοί Στόχοι Βελτίωση της ποιότητας της κινητικότητας Βελτίωση της ποιότητας και ποσοτική αύξηση της συνεργασίας Ενίσχυση κοινωνικά ευπαθών ομάδων Διευκόλυνση της ανάπτυξης και διάχυση καινοτόμων πρακτικών Διευκόλυνση της ανάπτυξης καινοτόμου περιεχομένου, παιδαγωγικών μεθόδων με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών Βελτίωση των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και της διαχείρισης των οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων

35 Europass Τι είναι το Europass;
Είναι ένα χαρτοφυλάκιο που αποσκοπεί να βοηθήσει τους πολίτες να επιδείξουν σαφώς και εύκολα τα προσόντα και τις ικανότητές τους σε όλη την Ευρώπη. Τι περιλαμβάνει; Περιλαμβάνει πέντε έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να βελτιωθεί η διαφάνεια των προσόντων. Ποιος είναι ο στόχος; Να διευκολυνθεί η κινητικότητα όλων εκείνων που θέλουν να σπουδάσουν ή να εργαστούν στις τέσσερις γωνιές της Ευρώπης

36 Europass Τα πέντε έγγραφα Europass To Europass – Βιογραφικό σημείωμα

37 Europass Εθνικό Κέντρο Europass
Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)

38 Άλλοι φορείς που παρέχουν ευκαιρίες για νέους
ΟΑΕΔ

39 ΟΑΕΔ Επιδοτούμενες Θέσεις Εργασίας Επιδοτούμενα σεμινάρια
Μοριοδότηση χρόνου κατοχής κάρτας ανεργίας σε αρκετές θέσεις του δημοσίου

40 Η ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα (Eures)
Στόχοι Παρουσιάζει ευκαιρίες σταδιοδρομίας για ερευνητές Παρέχει στήριξη σε ερευνητές Διευκολύνει τους εργοδότες (φορείς, ινστιτούτα, οργανισμούς) σχετικά με τη διάχυση της πληροφορίας

41 Η ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα (Eures)
Εθνική Υπηρεσία Απασχόλησης: ΟΑΕΔ

42 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Στόχοι Η μετεξέλιξη της ελληνικής οικονομίας από οικονομία παραδοσιακών δραστηριοτήτων σε νέα οικονομία έντασης γνώσης μέσω της εκπαίδευσης και κατάρτισης νέων ερευνητών. Η συμβολή στη διεύρυνση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ελληνικού ερευνητικού και τεχνολογικού δυναμικού μέσω της κατάρτισης καθώς και της προσέλκυσης ερευνητών στην Ελλάδα. Η αύξηση των ερευνητών στον παραγωγικό τομέα μέσω τοποθέτησης τους σε επιχειρήσεις. Η επιμόρφωση του προσωπικού ερευνητικών κέντρων, ΑΕΙ, επιχειρήσεων και ΜΜΕ στην διαχείριση ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και η διάχυση των επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών, μέσω ανθρώπινων δικτύων. Η παρακολούθηση της αγοράς εργασίας στην έρευνα και την τεχνολογία.

43 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ Ανταγωνιστικότητα Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση Κοινωνία της Πληροφορίας

44 Χρήσιμες Πηγές Πληροφόρησης
Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας: European Researcher’s Mobility Portal: Ελληνικό Δίκτυο Κινητικότητας Ερευνητών: Eures: Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού: Κέντρα πληροφόρησης για την ΕΕ: Ευρωπαϊκά προγράμματα σε θέματα εκπαίδευσης:

45 Χρήσιμες Πηγές Πληροφόρησης
Ploteus: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop): Eurodesk: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Ευρωπαϊκή Ένωση: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα: Περιοδικό «Πράξις»

46 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Προγράμματα Κινητικότητας Νέων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google