Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία LF & RF Ο αόρατος κίνδυνος Γιάννης Χαριτάντης 10/2010

2 LF Power lines Home appliances RF antennas Wi-Fi Wi-Max Mobile phones

3 προκαλείται από την ύπαρξη ηλεκτρικού πεδίου
Η Αγωγή ηλεκτρικού ρεύματος σε αγωγό προκαλείται από την ύπαρξη ηλεκτρικού πεδίου Αγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από αγωγό προκαλεί τη δημιουργία μαγνητικού πεδίου Μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο προκαλεί μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο

4 Τι είναι emf ? Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι ένα εγκάρσιο κύμα, που συνίσταται από ένα ηλεκτρικό και ένα μαγνητικό πεδίο, καθέτων μεταξύ τους, που ταξιδεύουν μαζί στο χώρο με την ταχύτητα του φωτός

5 Βασικές ιδιότητες Προκαλεί θερμικά φαινόμενα
Βασικές ιδιότητες Προκαλεί θερμικά φαινόμενα Εξασθενεί ανάλογα προς το τετράγωνο της απόστασης Έχει σωρευτική ιδιότητα

6 Φυσικά χαρακτηριστικά
Φυσικά χαρακτηριστικά Συχνότητα f ή μήκος κύματος λ λ=c/f Ιοντίζουσα ακτινοβολία Ενέργεια φωτονίων > 1eV

7 Το ανθρώπινο σώμα λειτουργεί σαν κεραία λήψης
Το ανθρώπινο σώμα λειτουργεί σαν κεραία λήψης . Ρεύματα επάγονται στο ανθρώπινο σώμα

8 Διατάραξη του ανθρώπινου ενεργειακού πεδίου
Διατάραξη του ανθρώπινου ενεργειακού πεδίου .

9 Είναι βλαπτική η Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ?
Είναι βλαπτική η Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ? Θερμικές επιδράσεις Βιολογικές επιδράσεις !!!

10 Η βλαπτικότητα καθορίζεται από τέσσερεις παράγοντες
1) Τη συχνότητα f Hz 2) Την πυκνότητα ισχύος mW/cm2 3) Τον ρυθμό απορρόφησης SAR mW/gr 4) Τον χρόνο έκθεσης

11 Επιφανειακή πυκνότητα ισχύος
Επιφανειακή πυκνότητα ισχύος Πυκνότητα ισχύος ηλιακής ακτινοβολίας 100 mW/cm2 Ανώτατο όριο εκπεμπόμενης ακτινοβολίας 0.2 έως 2 mW/cm2

12 Ρυθμός απορρόφησης SAR mW/gr Ανώτατο όριο 1,6 mW/gr
Ρυθμός απορρόφησης SAR mW/gr Ανώτατο όριο 1,6 mW/gr Δεν προσδιορίζεται με ακρίβεια

13 Μαγνητικό πεδίο της γης
Μαγνητικό πεδίο της γης Ένταση μαγνητικού πεδίου ~ 64 μTesla Στην Ελλάδα μTesla

14 Συνήθη Μαγνητικά πεδία εντός οικιών
Συνήθη Μαγνητικά πεδία εντός οικιών 0.1 ~ μΤ

15 Τρόποι προσέγγισης του θέματος

16 In vitro μελέτες σε χαμηλά πεδία < 4 μΤ
Αλλαγή στη δομή και λειτουργία της κυτταρικής μεμβράνης ιδιαιτέρως σε πεδία LF διαμορφωμένα κατά πλάτος Αύξηση στο σχηματισμό ελευθέρων ριζών Ορισμένες μελέτες δείχνουν άμεση επίδραση στο DNA ???

17 Επιδημιολογικές μελέτες
Επιδημιολογικές μελέτες Αύξηση των ποσοστών παιδικής λευχαιμίας στο UK στη Σοβιετική Ένωση στις ΗΠΑ Σουηδία Αυστραλία Καναδά Κορέα

18 Μετρήσιμες βιολογικές επιδράσεις
Μετρήσιμες βιολογικές επιδράσεις Αναφέρονται στην βιβλιογραφία: Επίδραση στα συστατικά του αίματος Μείωση της ινσουλίνης 26% Επίδραση στο ανοσοποιητικό σύστημα Διπλασιασμός στην παιδική λευχαιμία Επιτάχυνση στην ανάπτυξη καρκίνων Ανάπτυξη εγκεφαλικών όγκων σε ποντίκια Επίδραση στο νευρικό σύστημα Επίδραση στο EEG Υπογεννητικότητα σε ποντίκια Εμβρυολογικές αλλαγές σε κοτόπουλα Αύξηση της αρτηριακής πίεσης

19 Αναφερόμενα συμπτώματα
Αναφερόμενα συμπτώματα Κεφαλόπονοι φαινόμενα Jet lag Κόπωση Απώλεια μνήμης Μείωση συγκέντρωσης Μειωμένη ανοσία Επίδραση στο βιορυθμό Επίδραση στους γεννητικούς αδένες Επιπτώσεις σε άτομα με θέματα υγείας

20 EMF και καρκίνος Δεν υπάρχει επιστημονικά αποδεκτή απόδειξη ότι η EMF ακτινοβολία προκαλεί άμεσα καρκίνο Ωστόσο ορισμένοι επιστήμονες επιμένουν για το αντίθετο

21 Richard Doll 1961 Ένας νέος περιβαλλοντικός παράγων προκαλεί αύξηση της παιδικής λευχαιμίας

22 WHO Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
1996 Χρηματοδοτεί την έρευνα για την επίδραση της EMF ακτινοβολίας στον άνθρωπο The EMF project

23 Independent Expert Group on Mobile Phones - UK
2000 Με βάση τις υπάρχουσες επιστημονικές αποδείξεις δεν μπορούμε να πούμε ότι τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ανθρώπων Υπάρχουν όμως ενδείξεις ότι τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλούν δυσδιάκριτες βιολογικές επιδράσεις Συνιστούν μέτρα προφύλαξης

24 Handel & Mild Sweden 2001 Όσο περισσότερη χρησιμοποιείται το
κινητό τηλέφωνο τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για ανάπτυξη καρκίνου του εγκεφάλου

25 Robert Kane 2001- Book Using Mobile Phones Like Russian Roulette

26 WHO IARC – Intern. Agency on Cancer Research
2002 Παρόλο που δεν υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις, η EMF ακτινοβολία ταξινομείται : Ως ``possibly carcinogenic``

27 Dr. Sam Millman Washington State Department
2004 Υπάρχει αξιοσημείωτη συσχέτιση μεταξύ εξηλεκτρισμού και παιδικής λευχαιμίας

28 Henry Lai Narenda Singh
2004 LF και RF ακτινοβολίες προκαλούν συσσώρευση οξειδωτικών ελευθέρων ριζών με επακόλουθη βλάβη στο DNA

29 UK Department of Health
April 2007 ``Η συσχέτιση μεταξύ γειτνίασης σε γραμμές μεταφοράς ισχύος και παιδικής λευχαιμίας είναι αρκετά ισχυρή ώστε να ληφθούν προληπτικά μέτρα, περιλαμβάνοντας υπόγεια τοποθέτηση των γραμμών

30 WHO June 2007 ``there are no substantive health issues related to ELF electric fields at levels generally encountered by members of the public``

31 ΙΕΕΕ - USA August 2007 Τα ισχύοντα standards είναι ανεπαρκή

32 Intern. EMF Conference November 2009
Exposure to electromagnetic radiation has been documented to have major biological effects on living tissues.

33 WHO 2009 ``Προβλήματα υγείας είναι πιθανόν να προκαλούνται από κινητά τηλέφωνα και σταθμούς εκπομπής``

34 ΕU - Ευρωπαϊκή Ένωση April 2009 Προτείνει την αναθεώρηση των standards

35 Τι μέτρα ισχύουν για την Ελλάδα
Η Ελλάδα ακολουθεί τη σύσταση του συμβουλίου της Ευρώπης της 12ης Ιουλίου 1999/519/ΕΚ, σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία Στην πράξη, ωστόσο, η πληροφόρηση του κοινού και της τοπικής αυτοδιοίκησης φαίνεται να είναι ανύπαρκτη

36 Γιατί υπάρχουν ανησυχίες στο κοινό
Οι μέχρι τώρα μελέτες για την βλαπτική επίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στον άνθρωπο λαμβάνουν υπόψη μόνο τα θερμικά αποτελέσματα της μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας Πολύ λίγα γνωρίζουμε για την βιολογική επίδραση της μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας Δεν είναι απόλυτα βέβαιο αν η μη ιοντίζουσα ακτινοβολία δεν προκαλεί καρκίνο ή δεν συμβάλλει στη δημιουργία καρκινογένεσης Δεν υπάρχουν μελέτες για τις τοποθετήσεις των περισσοτέρων κεραιών μέσα σε κατοικημένες περιοχές Οι τοποθετήσεις των κεραιών επαφίενται στην ευσυνειδησία των εταιρειών Δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση των πολιτών, ώστε, να είναι ενήμεροι για τα οφέλη και τους κινδύνους της τεχνολογίας, που χρησιμοποιούν

37 Προσωπική άποψη Η μη ιοντίζουσα EMF ακτινοβολία είναι ένας αόρατος κίνδυνος Οι επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων δεν γίνονται σύντομα φανερές Ο λανθάνων χρόνος εμφάνισης των επιπτώσεων είναι μακρύς Είναι σοφή πράξη ο περιορισμός έκθεσης στην ακτινοβολία


Κατέβασμα ppt "Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google