Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ ΙΙ Μάθημα 5 Δεδομένα – Ψηφιοποίηση με Matlab

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ ΙΙ Μάθημα 5 Δεδομένα – Ψηφιοποίηση με Matlab"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ ΙΙ Μάθημα 5 Δεδομένα – Ψηφιοποίηση με Matlab

2 Είδη δεδομένων Vector – διανυσματικά δεδομένα Raster – “πλεγματικά” δεδομένα

3 Παραδείγματα

4 Είδη δεδομένων Τα διανυσματικά δεδομένα προκύπτουν από την ψηφιοποίηση χαρτών π.χ. όρια γεωλογικών σχηματισμών, ρήγματα, ποτάμια, ακτογραμμές κλπ Τα πλεγματικά δεδομένα προκύπτουν απευθείας π.χ. από δορυφόρους, κάμερες κλπ αλλά συνήθως από παρεμβολή (contouring) και δημιουργία κανάβου από τιμές δειγμάτων

5 Είδη δεδομένων

6 Δεδομένα ακτογραμμών (διανυσματικά) –GSHHS (Global Self-consistent Hierarchical High resolution shoreline data) –World Data Bank II or CIA Data Bank (WDB) –World Vector Shoreline (WVS)

7 Είδη δεδομένων Παράδειγμα nan nan

8 Είδη δεδομένων

9

10 Πλεγματικά δεδομένα τοπογραφίας ETOPO5 – 5 min ανάλυση

11 Πλεγματικά δεδομένα τοπογραφίας ETOPO2 – 2 min ανάλυση

12 Πλεγματικά δεδομένα τοπογραφίας GTOPO30 – 30 sec ανάλυση ~ 1km

13 Πλεγματικά δεδομένα τοπογραφίας SRTM – 30 και 90m ανάλυση

14 Πλεγματικά δεδομένα τοπογραφίας SRTM – 30 και 90m ανάλυση

15 Πλεγματικά δεδομένα τοπογραφίας Το μέγεθος των αρχείων μεγαλώνει όσο αυξάνει η ανάλυση ETOPO5 ~ 20Mb SRTM ~ 3Mb 1x1 ~ 200Gb

16 Προβολές

17 > 60 προβολές (εντολή axesm) help mapproj

18 Matlab Mapping toolbox Worldmap figure worldmap(‘greece','patch') scaleruler hidem(gca)

19 Matlab Mapping toolbox Plotm φτιάχνει το χάρτη Inputm textm worldmap greece [lat,lon] = inputm(4); plotm(lat,lon,'-+r') hidem(gca) [lat,long] = inputm(npts)

20 Matlab Mapping toolbox load geoid worldmap(geoid,geoidlegend) contourcmap(10,'jet','colorbar','on','location','horizontal')

21 Matlab Mapping toolbox meshm load topo axesm miller meshm(topo,topolegend,[90 180])

22 Demos viewmaps

23 Ψηφιοποίηση με Matlab Ψηφιοποίηση στην οθόνη Ψηφιοποίηση με digitizer

24 Ψηφιοποίηση με Matlab Εισαγωγή της εικόνας στη Matlab Δημιουργία ενός συστήματος συντεταγμένων Εισαγωγή δεδομένων

25 Ψηφιοποίηση με Matlab Imread A = imread(filename,fmt)

26 Η συνάρτηση ginput [x,y] = ginput(n) Επιστρέφει συντεταγμένες σημείων από ένα γράφημα

27 Η συνάρτηση minput function data = minput(imagefile) % Specify the limits of the image xmin = input('Specify xmin! '); xmax = input('Specify xmax! '); ymin = input('Specify ymin! '); ymax = input('Specify ymax! '); % Read image and display B = imread(imagefile); a = size(B,2); b = size(B,1); imshow(B); % Define upper left and lower right corner of image disp('Click on lower left and upper right cr, then ') [xcr,ycr]= ginput; XMIN=xmin-((xmax-xmin)*xcr(1,1)/(xcr(2,1)-xcr(1,1))); XMAX=xmax+((xmax-xmin)*(a-xcr(2,1))/(xcr(2,1)-xcr(1,1))); YMIN=ymin-((ymax-ymin)*ycr(1,1)/(ycr(2,1)-ycr(1,1))); YMAX=ymax+((ymax-ymin)*(b-ycr(2,1))/(ycr(2,1)-ycr(1,1))); % Digitize data points disp('Click on data points to digitize, then ') [xdata,ydata]= ginput; XDATA = XMIN + ((XMAX-XMIN)*xdata / size(B,2)); YDATA = YMIN + ((YMAX-YMIN)*ydata / size(B,1)); data(:,1) = XDATA; data(:,2) = YDATA;

28


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ ΙΙ Μάθημα 5 Δεδομένα – Ψηφιοποίηση με Matlab"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google