Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

"ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: ""ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

2 ΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΙΝΙΔΙΑ - ΚΥΤΤΑΡΟΣΚΕΛΕΤΟΣ 10.1.Γενικά 10.2.Μικροϊνίδια (ακτίνη) 10.2.1.Γενικά 10.2.2.Συμμετοχή της ακτίνης στους κυτταρικούς μηχανισμούς κίνησης 10.2.3.Δυναμική της ακτίνης 10.2.3.1.Ο αυθόρμητος πολυμερισμός της ακτίνης (πυρήνωση) 10.2.3.2.Το ισοζύγιο της ακτίνης 10.2.3.3.Δενδριτική πυρήνωση ακτίνης – Σύμπλεγμα Arp2/3 και πρωτεΐνες WASp/Scar 10.2.3.4.Ο ρόλος της τροπομοντουλίνης 10.2.3.5.Μετασχηματισμοί πηκτώματος - λύματος 10.2.3.6.Ο ρόλος του ασβεστίου και των φωσφοϊνοσιτιδίων 10.2.4.Πρωτεΐνες με ειδικό ρόλο που αλληλεπιδρούν με ακτίνη 10.2.4.1.Η οικογένεια της πηκτωλυματίνης στα θηλαστικά Λειτουργικές περιοχές και ρύθμιση του μορίου της πηκτωλυματίνης Απογονιδιακά (knockout) ποντίκια ως προς την πηκτωλυματίνη 10.2.4.2.Το σύμπλοκο καδερίνης-κατενίνης 10.2.4.3.Μικρές πρωτεΐνες που δεσμεύουν GTP (smGTPases) 10.3.Ενδιάμεσα ινίδια 10.3.1.Γενικά 10.3.2.Χαρακτηριστικοί τύποι ενδιάμεσων ινιδίων 10.3.2.1.Κερατίνες ή τονοϊνίδια 10.3.2.2.Δεσμίνη 10.3.2.3.Βιμεντίνη 10.3.2.4.Νευροϊνίδια και ινίδια γλοίας 10.3.3.Ενδοκυττάρια οργάνωση και κατανομή των ενδιάμεσων ινιδίων 10.4.Μικροσωληνίσκοι 10.4.1.Γενικά 10.4.2.Μηχανισμός πυρήνωσης των μικροσωληνίσκων 10.4.3.Δυναμική των μικροσωληνίσκων 10.4.3.1.Κατανίνες 10.4.3.2.Σταθμίνες

3 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004 10.4.4.Κέντρα Οργάνωσης Μικροσωληνίσκων (MTOC) 10.4.4.1.Παραλλαγή μορφής και κατανομής των κέντρων οργάνωσης μέσα στα κύτταρα 10.4.4.2.Τα MTOC ως θέσεις συγκρότησης μικροσωληνίσκων 10.4.4.3.Τα MTOC ως δομικά καλούπια 10.4.4.4.Ο ρόλος των MTOC 10.4.4.5.Κεντροσωμάτια 10.4.5.Κινησίνη: Η μικρότερη μοριακή μηχανή 10.4.6.Ο ρόλος των μικροσωληνίσκων στη μίτωση 10.5.Βλεφαρίδες και μαστίγια 10.5.1.Μηχανισμός κίνησης βλεφαρίδων και μαστιγίων 10.6.Κυτταρική κίνηση μέσω κυτταροπλασματικών προεκβολών 10.6.1.Ο ρόλος της κορονίνης στην κυτταρική κίνηση 10.7.Το σύστημα ακτο-μυοσίνης 10.7.1.Μυϊκά κύτταρα 10.7.1.1.Πρωτεΐνες των χονδρών μυϊκών ινιδίων 10.7.1.2.Πρωτεΐνες των λεπτών μυϊκών ινιδίων 10.7.1.3.Αλληλεπίδραση των μυοϊνιδίων με την εξωκυττάρια ουσία 10.7.2.Μη μυϊκά κύτταρα 10.7.2.1.Οι τάξεις των άτυπων μυοσινών και ο ρόλος τους στην κυτταρική κίνηση 10.7.2.2.Πρωτεΐνες των πλακών ή εστιών προσκόλλησης – Ρόλος της ακτομυοσίνης 10.8.Ινίδια και κυτταρικό σχήμα 10.8.1.Μικρολάχνες 10.8.2.Ο ρόλος της σπεκτρίνης στο κυτταρικό σχήμα 10.9.Ο κυτταροσκελετός στους προκαρυωτικούς οργανισμούς 10.9.1.Δομές προσκόλλησης και κίνησης στα βακτηριακά κύτταρα 10.9.2.Συσχέτιση των ινιδίων ακτίνης με την παθογενετική στρατηγική των εντερικών βακτηρίων 10.10.Δυναμική του κυτταροσκελετού στα φυτά 10.10.1.Προφιλίνη 10.10.2.Οικογένεια της δυναμίνης 10.10.3.Φυτικές ορμόνες και κυτταροσκελετός 10.11.Ασθένειες που σχετίζονται με τα κυτταροπλασματικά ινίδια 10.11.1.Η σχέση των ενδιάμεσων ινιδίων (ΕΙ) με παθολογικές καταστάσεις 10.11.2.Ασθένειες που σχετίζονται με πρωτεΐνες που ελέγχουν τον πολυμερισμό της ακτίνης 10.11.3.Κινησίνες και παθολογικές καταστάσεις 10.11.4.Μυϊκή δυστροφία 10.11.5.Ασθένειες που σχετίζονται με τους μικροσωληνίσκους Βιβλιογραφία

4 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004 ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ: ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΕΙΣ ΔΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 250 Α ο Διπλοθλαστικότητα: ορατή με χρήση πολωτικού μικροσκοπίου (μιτωτική άτρακτος) ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΝΗ Διμερή α & β γ: πυρήνωση μικροσωληνίσκων & κέντρα οργάνωσης μικροσωληνίσκων (MTOC) δ & ε: πρόβλεψη δια μέσου εργαλείων Βιο-πληροφορικής 20 % συνόλου διαλυτών πρωτεϊνών ενός τυπικού κυττάρου: 2 mg/ml (ινοβλάστης) Εν δυνάμει μήκος μικροσωληνίσκου: 1.9 cm Υψηλή εξελικτική συντήρηση Ύπαρξη ισομορφών Μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις Τυροζυλίωση καρβοξυ-τελικού άκρου (μονομερούς τουμπουλίνης) Ακετυλίωση (λυσίνες α-τουμπουλίνης μαστιγίων): αυξημένη σταθερότητα Ρύθμιση στερεοδιαμόρφωσης: ειδικές για τουμπουλίνη πρωτεΐνες συνοδοί (ΤBCA-E)

5 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

6

7

8

9

10

11 ΟΙ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ: Αποπολυμερίζονται σε χαμηλή θερμοκρασία – αυξημένη υδροστατική πίεση – αυξημένη συγκέντρωση Ca 2+ (> 0.5 mΜ) Αποτελούνται από διμερή α-β τουμπουλίνης: δημιουργία πρωτοϊνιδίων διαμέτρου 50 Α ο : αριστερόστροφη έλικα εξωτερικής διαμέτρου 250 Α ο Συγκροτούνται από 13 πρωτοϊνίδια σε κλειστή και παράλληλη αξονική διευθέτηση ΤΑ ΠΡΩΤΟΪΝΙΔΙΑ: Διατάσσονται παράλληλα: αα & ββ ΟΙ ΥΠΟΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΪΝΙΔΙΩΝ: Αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με κάθετους και πλευρικούς δεσμούς Δημιουργούν ένα ακραίο περιθώριο τριών ελίκων στο επιφανειακό πλέγμα του σωληνίσκου

12 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

13 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΣΚΟΥ GTP Mg 2+ 37 O C GTP-α-τουμπουλίνη (μη υδρόλυση GTP – μη ανταλλαξιμότητα) Άκρο μικροσωληνίσκου: κάλυμμα GTP GTP-β-τουμπουλίνης (υδρόλυση GTP – ανταλλαξιμότητα GTP/GDP) MAPs (ΜΑΡ1Α, ΜΑΡ1Β, ΜΑΡ1C, MAP2A, MAP2B, κ.λπ.) ΜΑΡ2 Διαφοροποιημένα εγκεφαλικά κύτταρα φαιάς ουσίας Σύνδεση μικροσωληνίσκων με ενδιάμεσα ινίδια (βιμεντίνη) 200 – 300 kDa Ινώδεις προεκτάσεις μικροσωληνίσκων περιοδικότητας 320 Α ο Κυτταροπλασματική δυνεΐνη (αξόνημα) Tau πρωτεΐνες (55-62 kDa) Rho-GTPάση – Κατανίνες – Σταθμίνες Χρόνος ζωής τουμπουλίνης: 20h – χρόνος ζωής μικροσωληνίσκου: 10 min –

14 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

15

16

17

18

19

20

21 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΣΙΚΣΩΝ Διτερπενοειδές Taxol Αύξηση σταθερότητας μικροσωληνίσκων – αδυναμία αποπολυμερισμού Εκλεκτική σύνδεση με το πολυμερές και όχι με το μονομερές Αναστολή λειτουργίας μιτωτικής ατράκτου Παρεμπόδιση αντιγραφής DNA Αναστολή κυτταρικού κύκλου στο σημείο ελέγχου G2 – M Κολχικίνη Αναστολή πολυμερισμού μικροσωληνίσκων – οργάνωσης ενδιάμεσων ινιδίων (ΜΑΡ2) Θεραπεία αρθρίτιδας – παρεμπόδιση φαγοκυτταρικής δράσης Βινβλαστίνη – Βινκριστίνη Αποπολυμερισμός μικροσωληνίσκων – παρακρυσταλλικά συσωματώματα με μονομερή Ποδοφυλλοτοξίνη – Κομπρεταστατίνη

22 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

23

24 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ Εσωτερικός κυτταρικός σκελετός – ικρίωμα Θέση – δομική υποστήριξη κυτταρικών οργανιδίων Μιτωτική άτρακτος Κεντροσωμάτια – κεντρίδια Βλεφαρίδες – μαστίγια Κίνηση οργανιδίων (λυσοσώματα/μιτοχόνδρια) – κυστιδίων (0.5 μm/sec) – μεμβρανών – υλικών Συμμετοχή δυνεΐνης Συμμετοχή κινησινών Κυτταρική επιμήκυνση – δημιουργία αξόνων Αξονοπόδια ακτινόποδων πρωτοζώων Κυτταρικό τοίχωμα φυτικών κυττάρων ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ [Ca 2+ ] – cAMP

25 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

26

27

28

29 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ (in vitro): 0.1 μm/min

30 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

31 ΕΠΙΜΗΚΥΝΟΜΕΝΑ ΑΚΡΑ: Ευθυγράμμιση πρωτοϊνιδίων ΒΡΑΧΥΝΟΜΕΝΑ ΑΚΡΑ: Δημιουργία δακτυλιδιών – σπειρών ( διάμετρος: 350-450 Α ο )

32 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

33

34

35 ΒΛΕΦΑΡΙΔΕΣ – ΜΑΣΤΙΓΙΑ Διάμετρος 0.25 μm – μήκος 10 (βλεφαρίδες)-200 (μαστίγια) μm 10 10 βλεφαρίδες/cm 2 στο τραχειακό & βρογχικό επιθήλιο ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ 9 (περιφερικοί) + 2 (κεντρικοί) ΔΟΜΗ ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΝ – ΜΑΣΤΙΓΙΩΝ Αξόνημα: 9 διπλοί + 2 μονοί μικροσωληνίσκοι (+ πλασματική μεμβράνη) 2: 13 πρωτοϊνίδια Θήκη – Ακτίνες (σύνδεση με ινίδια Α περιφερικών δυάδων) 9: 13 (Α) + 10-11 (Β) πρωτοϊνίδια 2 Βραχίονες δυνεΐνης (Α) – περιοδικότητα 240 Α ο – ~ αγγίζοντας το Β Δράση ΑΤΡάσης – 3 βαριές κεφαλές Τεκτίνη (διασύνδεση Α & Β σωλήνων) Νεξίνη: σύνδεση περιφερικών δυάδων Βασικό σωμάτιο: κεντροσωμική δομή (9x3) Βασικός δίσκος – αξόσωμα: μεταβατική ζώνη / ριζοειδή ινίδια ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ: Στειρότητα, αναπνευστικές δυσλειτουργίες

36 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

37

38

39

40

41 Δυνεΐνη

42 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004 ΙΝΙΔΙΑ & ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ Φάση διαφοροποίησης – κυτταρική πυκνότητα – προσκόλληση με υπόστρωμα – εξωγενής σηματοδότηση, κ.λπ. ΜΙΚΡΟΔΙΚΤΥΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ Μετακίνηση κυστιδίων – ρευστότητα πρωτεϊνών κυτταρικής μεμβράνης

43 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

44

45

46 Μικροσωληνίσκοι – Βιμεντίνη – Δυνεΐνη Μικροδικτυωτό Πλέγμα (25 – 70 – 100 Α ο )

47 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004 ΜΙΚΡΟΛΑΧΝΕΣ Κυτταροπλασματικές προεξοχές μήκους 2 μm και διαμέτρου 0.1 μm Μικροϊνίδια ακτίνης (κεντρική διευθέτηση) Αύξηση συνολικής επιφάνειας κυτταρικής μεμβράνης (40 x) Κροσσωτό επιθήλιο εντέρου Στερεοβλεφαρίδες τριχωτών κυττάρων κοχλία ωτός (αίσθηση ηχητικών κυμάτων) 31 μm μήκος 3.000 ινίδια ακτίνης

48 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

49 ΔΟΜΗ ΜΙΚΡΟΛΑΧΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ Μικροϊνίδια ακτίνης (10-50 x) – 7 μm βάθος εισχώρησης στο κυτταρόπλασμα Καλμοντουλίνη – ρυθμίζει τη διαθέσιμη [Ca 2+ ] Μαζί με τη μυοσίνη συμμετέχει στη σύνδεση ακτίνης-μεμβράνης Βιλλίνη – συνδέεται με ακτίνη & επάγει τον πολυμερισμό ακτίνης παρουσία Ca 2+ Φιμβρίνη – επηρεάζει τον πολυμερισμό της ακτίνης απουσία Ca 2+ Φασίνη – διασύνδεση ινιδίων ακτίνης ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ – ΒΑΣΗ ΜΙΚΡΟΛΑΧΝΩΝ Ρίζες μικρολαχνών – Ακτίνη Καλδεσμίνη – Ca 2+ -ελεγχόμενη πρωτεΐνη (ακτίνη – καλμοντουλίνη) Τροπομυοσίνη (σταθεροποίηση ινιδίων ακτίνης) Βιλλίνη Μεσόριζες TW260/240 (~ σπεκτρίνη) – μυοσίνη ΙΙ Περιφερικός δακτύλιος Ακτίνη – τροπομυοσίνη – βινκουλίνη – α-ακτινίνη

50 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

51

52

53

54

55

56

57 ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΔΥΣΚΙΝΗΣΙΑ ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΝ (PCD) Ακίνητες – δυσκίνητες βλεφαρίδες Μεταλλαγές γονιδίου δυνεΐνης Απουσία κεντρικών μικροσωληνίσκων Ασθένειες αναπνευστικού συστήματος-μέσου ωτός-σπερματογένεσης ΣΥΝΔΡΟΜΟ Kartagener: αναστροφή θέσης ζωτικών οργάνων ΣΥΝΔΡΟΜΟ Kenny-Caffey: Μεταλλαγές γονιδίου ΤΒCΕ – αδυναμία πολυμερισμού μικροσωληνίσκων

58 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004 ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: Προοδευτική συστηματική σκλήρυνση


Κατέβασμα ppt ""ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google