Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

3D - Morphing Παρουσίαση Εργασίας Χάντας Ιωάννης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "3D - Morphing Παρουσίαση Εργασίας Χάντας Ιωάννης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 3D - Morphing Παρουσίαση Εργασίας Χάντας Ιωάννης
Γραφικά 3D - Morphing Παρουσίαση Εργασίας Χάντας Ιωάννης

2 3D - Morphing Ορισμός: Είναι η μετατροπή ενός τρισδιάστατου αντικειμένου σε άλλο Η διαδικασία αρχίζει από το πρώτο αντικείμενο και σε κάποιο αριθμό βημάτων αλλάζει τα χαρακτηριστικά του (ακμές, κορυφές), ώστε να καταλήξει στο δεύτερο. Επίσης μετασχηματίζονται χρώμα ή υφή. Προβλήματα: Η διαδικασία μεταμόρφωσης δεν μπορεί να ορισθεί αυστηρά. Η μεταμόρφωση γίνεται και με αισθητικά κριτήρια. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην αντιστοιχία των χαρακτηριστικών του ενός αντικειμένου στο άλλο (συνήθως επιλογή χρήστη).

3 3D Morphing Duck to piano

4 Απλή Περίπτωση Η πιο απλή περίπτωση μεταμόρφωσης παρουσιάζεται όταν υπάρχουν οι εξής συνθήκες: (α) Ίδιος αριθμός ακμών (E1, E2) και κορυφών (V1, V2). (β) Κάθε κορυφή του ενός αντιστοιχεί σε μια μοναδική του άλλου. (γ) Το αντικείμενο των ενδιάμεσων στάδιων έχει σημεία που ανήκουν σε ευθείες που ενώνουν τις κορυφές των δύο αντικειμένων. Όμως: Σπάνια όμως έχουμε ίδιους αριθμούς κόμβων. Η γραμμική παρεμβολή δεν έχει καλά αισθητικά αποτελέσματα.

5 Feature-based Surface Decomposition for Polyhedral Morphing
Στάδια: Αντιστοίχιση των επιφανειών και των κόμβων. Αποσύνθεση των πολυέδρων και αντιστοίχιση των τμημάτων. Καθορισμός παρεμβολής κατά τη μεταμόρφωση. Προβολή στις 2 διαστάσεις και συγχώνευση κάθε τμήματος με το αντίστοιχό του. Επαναφορά στις 3 διαστάσεις και προβολή στην οθόνη του ενδιάμεσου σταδίου. Εφαρμογή παρεμβολής με σκοπό τη σταδιακή μεταμόρφωση μέχρι το τελικό αντικείμενο.

6 Απαιτούμενες πληροφορίες για τα πολύεδρα
Έδρες και οι ακμές τους. Αύξουσα σειρά των ακμών. Ακμές και οι κόμβοι τους. Γειτονικές ακμές. Γείτονες κόμβων. Ελάχιστο μονοπάτι από κάθε κόμβο σε άλλο.

7 Αντιστοίχιση των επιφανειών και των κόμβων
Επιλογή και αντιστοίχιση των κόμβων.

8 Αποσύνθεση των πολυέδρων και αντιστοίχιση των τμημάτων
Επιλογή του χρήστη των επιφανειών που αντιστοιχούν.

9 Προβολή στις 2 διαστάσεις
Κάθε πλευρά του 2Δ πολυγώνου, μια αλυσίδα. Κάθε σημείο, ένας εξωτερικός κόμβος. Mapping με διατήρηση των αναλογιών.

10 Συγχώνευση κάθε τμήματος με το αντίστοιχό του
Δημιουργία νέων κόμβων Δημιοργία νέων ακμών. Πλέον, κάθε κόμβος έχει αντίστοιχο.

11 Εφαρμογή παρεμβολής Ορίζονται τα σημεία κατασκευής της Bezier.
Υπολογίζεται για τιμές του t τα ενδιάμεσα σημεία.

12 Στάδιο μεταμόρφωσης Ορίζεται ο αριθμός των σταδίων π.χ. 100.
Για κάθε στάδιο π.χ. 50 υπολογίζονται τα ενδιάμεσα σημεία του μεταμορφωμένου αντικειμένου από τις Bezier που έχει ορίσει ο χρήστης. Γίνεται προβολή του ενδιάμεσου αντικειμένου. Τερματισμός στο τελικό αντικείμενο


Κατέβασμα ppt "3D - Morphing Παρουσίαση Εργασίας Χάντας Ιωάννης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google