Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γραφικά 3D - Morphing Παρουσίαση Εργασίας Χάντας Ιωάννης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γραφικά 3D - Morphing Παρουσίαση Εργασίας Χάντας Ιωάννης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γραφικά 3D - Morphing Παρουσίαση Εργασίας Χάντας Ιωάννης

2 3D - Morphing Ορισμός: Είναι η μετατροπή ενός τρισδιάστατου αντικειμένου σε άλλο Είναι η μετατροπή ενός τρισδιάστατου αντικειμένου σε άλλο Η διαδικασία αρχίζει από το πρώτο αντικείμενο και σε κάποιο αριθμό βημάτων αλλάζει τα χαρακτηριστικά του (ακμές, κορυφές), ώστε να καταλήξει στο δεύτερο. Η διαδικασία αρχίζει από το πρώτο αντικείμενο και σε κάποιο αριθμό βημάτων αλλάζει τα χαρακτηριστικά του (ακμές, κορυφές), ώστε να καταλήξει στο δεύτερο. Επίσης μετασχηματίζονται χρώμα ή υφή. Επίσης μετασχηματίζονται χρώμα ή υφή.Προβλήματα: Η διαδικασία μεταμόρφωσης δεν μπορεί να ορισθεί αυστηρά. Η διαδικασία μεταμόρφωσης δεν μπορεί να ορισθεί αυστηρά. Η μεταμόρφωση γίνεται και με αισθητικά κριτήρια. Η μεταμόρφωση γίνεται και με αισθητικά κριτήρια. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην αντιστοιχία των χαρακτηριστικών του ενός αντικειμένου στο άλλο (συνήθως επιλογή χρήστη). Υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην αντιστοιχία των χαρακτηριστικών του ενός αντικειμένου στο άλλο (συνήθως επιλογή χρήστη).

3 3D Morphing Duck to piano

4 Απλή Περίπτωση Η πιο απλή περίπτωση μεταμόρφωσης παρουσιάζεται όταν υπάρχουν οι εξής συνθήκες: Η πιο απλή περίπτωση μεταμόρφωσης παρουσιάζεται όταν υπάρχουν οι εξής συνθήκες: (α) Ίδιος αριθμός ακμών (E1, E2) και κορυφών (V1, V2). (β) Κάθε κορυφή του ενός αντιστοιχεί σε μια μοναδική του άλλου. (γ) Το αντικείμενο των ενδιάμεσων στάδιων έχει σημεία που ανήκουν σε ευθείες που ενώνουν τις κορυφές των δύο αντικειμένων. Όμως: Σπάνια όμως έχουμε ίδιους αριθμούς κόμβων. Σπάνια όμως έχουμε ίδιους αριθμούς κόμβων. Η γραμμική παρεμβολή δεν έχει καλά αισθητικά αποτελέσματα. Η γραμμική παρεμβολή δεν έχει καλά αισθητικά αποτελέσματα.

5 Feature-based Surface Decomposition for Polyhedral Morphing Στάδια: Αντιστοίχιση των επιφανειών και των κόμβων. Αντιστοίχιση των επιφανειών και των κόμβων. Αποσύνθεση των πολυέδρων και αντιστοίχιση των τμημάτων. Αποσύνθεση των πολυέδρων και αντιστοίχιση των τμημάτων. Καθορισμός παρεμβολής κατά τη μεταμόρφωση. Καθορισμός παρεμβολής κατά τη μεταμόρφωση. Προβολή στις 2 διαστάσεις και συγχώνευση κάθε τμήματος με το αντίστοιχό του. Προβολή στις 2 διαστάσεις και συγχώνευση κάθε τμήματος με το αντίστοιχό του. Επαναφορά στις 3 διαστάσεις και προβολή στην οθόνη του ενδιάμεσου σταδίου. Επαναφορά στις 3 διαστάσεις και προβολή στην οθόνη του ενδιάμεσου σταδίου. Εφαρμογή παρεμβολής με σκοπό τη σταδιακή μεταμόρφωση μέχρι το τελικό αντικείμενο. Εφαρμογή παρεμβολής με σκοπό τη σταδιακή μεταμόρφωση μέχρι το τελικό αντικείμενο.

6 Απαιτούμενες πληροφορίες για τα πολύεδρα Έδρες και οι ακμές τους. Αύξουσα σειρά των ακμών. Έδρες και οι ακμές τους. Αύξουσα σειρά των ακμών. Ακμές και οι κόμβοι τους. Γειτονικές ακμές. Ακμές και οι κόμβοι τους. Γειτονικές ακμές. Γείτονες κόμβων. Γείτονες κόμβων. Ελάχιστο μονοπάτι από κάθε κόμβο σε άλλο. Ελάχιστο μονοπάτι από κάθε κόμβο σε άλλο.

7 Αντιστοίχιση των επιφανειών και των κόμβων Επιλογή και αντιστοίχιση των κόμβων.

8 Αποσύνθεση των πολυέδρων και αντιστοίχιση των τμημάτων Επιλογή του χρήστη των επιφανειών που αντιστοιχούν.

9 Προβολή στις 2 διαστάσεις Κάθε πλευρά του 2Δ πολυγώνου, μια αλυσίδα. Κάθε πλευρά του 2Δ πολυγώνου, μια αλυσίδα. Κάθε σημείο, ένας εξωτερικός κόμβος. Κάθε σημείο, ένας εξωτερικός κόμβος. Mapping με διατήρηση των αναλογιών. Mapping με διατήρηση των αναλογιών.

10 Συγχώνευση κάθε τμήματος με το αντίστοιχό του Δημιουργία νέων κόμβων Δημιουργία νέων κόμβων Δημιοργία νέων ακμών. Δημιοργία νέων ακμών. Πλέον, κάθε κόμβος έχει αντίστοιχο. Πλέον, κάθε κόμβος έχει αντίστοιχο.

11 Εφαρμογή παρεμβολής Ορίζονται τα σημεία κατασκευής της Bezier. Ορίζονται τα σημεία κατασκευής της Bezier. Υπολογίζεται για τιμές του t τα ενδιάμεσα σημεία. Υπολογίζεται για τιμές του t τα ενδιάμεσα σημεία.

12 Στάδιο μεταμόρφωσης Ορίζεται ο αριθμός των σταδίων π.χ. 100. Ορίζεται ο αριθμός των σταδίων π.χ. 100. Για κάθε στάδιο π.χ. 50 υπολογίζονται τα ενδιάμεσα σημεία του μεταμορφωμένου αντικειμένου από τις Bezier που έχει ορίσει ο χρήστης. Για κάθε στάδιο π.χ. 50 υπολογίζονται τα ενδιάμεσα σημεία του μεταμορφωμένου αντικειμένου από τις Bezier που έχει ορίσει ο χρήστης. Γίνεται προβολή του ενδιάμεσου αντικειμένου. Γίνεται προβολή του ενδιάμεσου αντικειμένου. Τερματισμός στο τελικό αντικείμενο Τερματισμός στο τελικό αντικείμενο


Κατέβασμα ppt "Γραφικά 3D - Morphing Παρουσίαση Εργασίας Χάντας Ιωάννης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google