Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας στη Γ.Γ.Π.Σ. του ΥΠΟιΟ Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας στη Γ.Γ.Π.Σ. του ΥΠΟιΟ Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας στη Γ.Γ.Π.Σ. του ΥΠΟιΟ Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος Γενικός Γραμματέας Επιχειρηματική Ευφυϊα στο Δημόσιο Τομέα 23 Ιουνίου 2008

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Όγκος Πληροφορίας Παγκοσμίως Πηγή: IDC

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δημόσιος Τομέας: Σύγχρονες Τάσεις  Προστιθέμενη πίεση ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικός, ταχύτερος, λιγότερο δαπανηρός …  … ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των πολιτών  “Πραγματοποίηση περισσοτέρων με μικρότερο κόστος”  Απαιτεί σημαντικές αλλαγές τόσο στο δημόσιο τομέα όσο και στον τρόπο με το οποίο αλληλεπιδρά με τους πολίτες

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Διεθνή Πρακτική Ευρωπαϊκή Ένωση  Ιστότοπος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΕ (www.europa.int)www.europa.int  10 Εκατ. επισκέψεις κάθε μήνα.  100 εκατ. σελίδες σε 20 γλώσσες  200 διαφορετικές εκδοτικές ομάδες.  45 διαδικασίες ενημέρωσης καθημερινά.  Εφαρμογή προηγμένων τεχνικών επεξεργασίας της πληροφορίας.

5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Απλοποίηση διαδικασιών Αξιόπιστη Ενημέρωση 24ωρη εξυπηρέτηση Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΓΓΠΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση

6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Το Έργο της ΓΓΠΣ  Ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία των συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών,  TAXIS (φορολογία),  TaxisNet (υπηρεσίες μέσω Internet)  ICIS (τελωνεία)  Λοιπά συστήματα  Παρέχει τις περισσότερες έως σήμερα διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες:  στον πολίτη (G2C-Government to Citizen),  τις επιχειρήσεις (G2B-Government to Business)  λοιποί κυβερνητικοί φορείς (G2G-Government to Government).

7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Αριθμός Πιστοποιημένων Ηλεκτρονικών Χρηστών: 2003: 999.993 2004: 1.223.246 2005: 1.339.148 2006: 1.721.875 2007: 2.003.453 Μέχρι σήμερα: 2.537.917.000 Νέο TAXISnet

8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος (E1): 2003: 142.202 2004: 195.203 2005: 208.030 2006: 288.779 2007: 423.810 2008: 579.265 831.541 πολίτες υπέβαλαν ηλεκτρονικά τη φορολογική τους δήλωση το 2008 Νέο TAXISnet

9 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περιοδικές Δηλώσεις Φ.Π.Α.: 2003: 960.402 2004: 1.053.754 2005: 1.121.000 2006: 2.537.917 2007: 2.978.561 Νέο TAXISnet

10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δίκτυο Υπ.Οι.Ο  500 υπηρεσίες Πανελλαδικά  Ταχύτητες διασύνδεσης 1 – 34 Mbps  Ενοποιημένες υπηρεσίες φωνής, video και δεδομένων Ένταξη στο Εθνικό Δίκτυο «Σύζευξις»

11 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ροές δεδομένων με Γ.Γ.Π.Σ

12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  Απευθύνεται σε όλους τους ελεγκτικούς φορείς  Φορολογικές Ελεγκτικές Υπηρεσίες  Τελωνειακές Ελεγκτικές Υπηρεσίες  Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων  Οικονομική Επιθεώρηση Το έργο ELENXIS …

13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Αναβάθμιση του Ελεγκτικού Έργου

14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  Στόχευση Ελέγχων  Ανάλυση επικινδυνότητας  Συλλογή και αποθήκευση δεδομένων  Ανάδειξη υποθέσεων προς ‘Ελεγχο  Επιλογή υποθέσεων προς Έλεγχο  Διαχείριση Ελέγχου  Προγραμματισμός ελέγχων  Δρομολόγηση και παρακολούθηση υποθέσεων ελέγχου  Απολογισμός εκτέλεσης ελέγχων  Διενέργεια Ελέγχου  Δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικού φακέλου  Υποστήριξη του ελεγκτή κατά τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου  Ολοκλήρωση διενέργειας ελέγχου  Ανατροφοδότηση συστήματος με αποτελέσματα Λογισμικό ELENXIS

15 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Προσωπικοί υπολογιστές  3310 PC 336 Υπηρεσίες  1848 Laptop Εκτυπωτές  1193 σταθεροί εκτυπωτές  163 φορητοί εκτυπωτές Εργασίες δομημένης καλωδίωσης  41 υπηρεσίες (ΔΕΚ-ΠΕΚ-ΟΕ-ΥΠΕΕ) Υπολογιστικός και δικτυακός εξοπλισμός ELENXIS

16 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (M.I.S.) για τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπ.Ο.Ο.  Αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.  Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας

17 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υποδομή data warehouse Επιχειρηματική Ευφυΐα στο Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης Υποδομή data warehouse  Αποθήκευση και καθαρισμός των πρωτογενών δεδομένων  Δημιουργία μηχανισμών ανατροφοδότησής με δεδομένα με κύριο στόχο την έγκυρη και δυναμική πληροφόρηση των στελεχών του Υπ.Ο.Ο. και τη στήριξή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

18 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Επιχειρησιακή πληροφορία Επιχειρηματική Ευφυΐα στο Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης Επιχειρησιακή πληροφορία  Παροχή επιχειρησιακής πληροφορίας για το σύνολο της δραστηριότητας των υπηρεσιών του ΥΠ.Ο.Ο.  Μηχανισμός εξόρυξης δεδομένων (data mining)  Αποτίμηση επιπτώσεων των εφαρμοζόμενων πολιτικών,  μελέτη βασικών οικονομικών μεγεθών,  ανατροφοδότηση της παραγωγικής διαδικασίας με τα αποτελέσματα των ερευνών

19 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Στατιστική ανάλυση Επιχειρηματική Ευφυΐα στο Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης Στατιστική ανάλυση  Στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των στοιχείων του data warehouse  Μελέτη συσχετίσεων μεταξύ των διαφόρων οικονομικών μεγεθών (π.χ. φορολογικοί συντελεστές και παραβατικότητα),  ανάδειξη των βασικών παραμέτρων που διαμορφώνουν τις τιμές των βασικών οικονομικών μεγεθών (π.χ. δηλωθέν εισόδημα),  μελέτη τάσεων (π.χ. ρυθμός είσπραξης φορολογικών εσόδων) και κατανομών (π.χ. απόδοση φόρου ανά δραστηριότητα).

20 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Προβλέψεις Επιχειρηματική Ευφυΐα στο Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης Προβλέψεις  Πρόβλεψη πιθανών επιπτώσεων οικονομικών μέτρων και πολιτικών που εξετάζονται με την μορφή σεναρίων  Τεχνολογίες OLAP και Data Mining,  οικονομετρικά μοντέλα,  μοντέλα προσομοίωσης  στατιστικά μοντέλα

21 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Λογική Αρχιτεκτονική Επιχειρηματική Ευφυΐα στο Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης Λογική Αρχιτεκτονική

22 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ


Κατέβασμα ppt "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας στη Γ.Γ.Π.Σ. του ΥΠΟιΟ Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google