Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση, η διαφοροποιημένη και ενισχυτική διδασκαλία

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η εκπαιδευτική αξιολόγηση, η διαφοροποιημένη και ενισχυτική διδασκαλία"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η εκπαιδευτική αξιολόγηση, η διαφοροποιημένη και ενισχυτική διδασκαλία
Κατσούγκρη Αναστασία – Σκαλούμπακας Χρήστος

2 «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανισότητα
από την ίση μεταχείριση άνισων ανθρώπων» Thomas Jefferson ( ), Αμερικανός Πρόεδρος

3 Η εκπαίδευση του χθες To μεγαλύτερο λάθος που γινόταν στην διδασκαλία κατά τους προηγούμενους αιώνες ήταν η αντιμετώπιση όλων των παιδιών ως παραλλαγών του ίδιου ατόμου.

4 Η εκπαίδευση του χθες Ως αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν ότι ήταν λογικό να διδάσκουν στους μαθητές τα ίδια θέματα με τον ίδιο τρόπο

5 Η εκπαίδευση του χθες Δεν λαμβάνει υπόψη τις ατομικές διαφορές των μαθητών Δεν αναπτύσσουν τα παιδιά το μέγιστο των δυνατοτήτων τους Δημιουργούν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των παιδιών.

6 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Είναι η διδασκαλία εκείνη που οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν την διδασκαλία τους στις ανάγκες των μαθητών, σεβόμενοι τις ατομικές διαφορές αυτών. Είναι η βάση για την συμπερίληψη και για μία τάξη για όλους.

7 Εκμάθηση στρατηγικών μάθησης Τα παιδιά μαθαίνουν διαφορετικά
Διαφοροποιημένη διδασκαλία Σεβασμός στην διαφορετικότητα Κτίζουμε στην προϋπάρχουσα γνώση Εκμάθηση στρατηγικών μάθησης Τα παιδιά μαθαίνουν διαφορετικά Μαθαίνουν τα ουσιώδη

8 Ποιες είναι οι διαφορές ;
Δημογραφικές Κοινωνικές Γλωσσικές Ιδιοσυγκρασιακές (συναισθήματα & ενδιαφέροντα) Δεξιοτήτων Γνωστικού υποβάθρου (πληροφορίες & παραστάσεις)

9 Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να βρει τρόπους ώστε να πετύχει τη συμμετοχή του μαθητή στις μαθησιακές και άλλες διαδικασίες χρησιμοποιώντας διαφορετική μεθοδολογία Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

10 Συνεργασία δασκάλου Μαθητή
Διαφοροποιημένη διδασκαλία Η μάθηση επιτυγχάνεται μέσω κοινωνικής αλληλεπίδρασης Συνεργασία δασκάλου Μαθητή Αξιολόγηση και διδασκαλία είναι αλληλένδετες Συμμετέχουν όλοι οι μαθητές

11 Οι 4 αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
Σέβεται το επίπεδο ετοιμότητας του κάθε μαθητή Όλοι οι μαθητές έχουν χώρο στην ομάδα της τάξης και όλοι θα αναπτύξουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους .

12 Οι 4 αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
Προσφέρει σε όλους τους μαθητές την ευκαιρία να διερευνήσουν και να ανακαλύψουν τη γνώση. Προσφέρει σε όλους τους μαθητές δραστηριότητες που είναι εξίσου ενδιαφέρουσες, σημαντικές και ευχάριστες.

13 Αίθουσα διαφοροποιημένη
Αίθουσα παραδοσιακή Αίθουσα διαφοροποιημένη Δεν λαμβάνονται πάντα υπόψιν τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Όλα τα παιδιά μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο. Μάθηση = μνήμη & απόκτηση γνώσεων Τα ενδιαφέροντα των μαθητών είναι η βάση για το προγραμματισμό της διδασκαλίας. Πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών. Μάθηση = ανακάλυψη & διαχείριση της γνώσης από το μαθητή - μεταγνώση

14 Αίθουσα διαφοροποιημένης διδασκαλίας
Αίθουσα διαφοροποιημένης διδασκαλίας Αίθουσα παραδοσιακής διδασκαλίας Μετωπική διάταξη των θρανίων - τα παιδιά κάθονται συνήθως δύο-δύο Η διαφορετικότητα αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα στη διδασκαλία Δίνονται πολλές επιλογές συνεργατική εξατομικευμένη ανάλογα με το προφίλ του μαθητή. Η διαφορετικότητα αντιμετωπίζεται ως βάση προγραμμα-τισμού διδασκαλίας

15 Αίθουσα παραδοσιακής διδασκαλίας Αίθουσα διαφοροποιημένης διδασκαλίας
Αίθουσα παραδοσιακής διδασκαλίας Αίθουσα διαφοροποιημένης διδασκαλίας Απαγωγική μέθοδος, διδασκαλία κανόνες , γενικές θεωρίες εφαρμογές & ασκήσεις Επαγωγική μέθοδος που επιτρέπει την εποικοδόμηση της γνώσης

16 Αίθουσα διαφοροποιημένης διδασκαλίας

17 Ο διακριτός ρόλος του δασκάλου στη διαφοροποιημένη διδασκαλία
Προσπαθεί να εντοπίσει τα δυνατά σημεία των μαθητών με δυσκολίες Δεν επιτρέπει στους τομείς που παρουσιάζεται δυσκολία να επηρεάσουν τους τομείς που δεν παρουσιάζουν δυσκολία Δίνει σημασία στη λειτουργικότητα Δίνει σημασία στη μάθηση των σημαντικών στοιχείων και των δεξιοτήτων (Tomlinson, 2002)

18 Ο διακριτός ρόλος του δασκάλου στη διαφοροποιημένη διδασκαλία
Αποδέχεται τη διαφορετικότητα και προσαρμόζει τη διδασκαλία του στις ανάγκες των μαθητών Βοηθάει τα παιδιά να ανακαλύψουν τη γνώση Εντοπίζει τα δυνατά σημεία του κάθε παιδιού και «κτίζει» πάνω σε αυτά

19 Ο διακριτός ρόλος του δασκάλου στη διαφοροποιημένη διδασκαλία
Δίνει φωνή σε όλους τους μαθητές. Προσπαθεί να δει τι κρύβεται πίσω από όσα λένε οι μαθητές. Δεν τον πιέζει ο χρόνος. Χρησιμοποιεί μεγάλη ποικιλία υλικού.

20 Ο διακριτός ρόλος του δασκάλου στη διαφοροποιημένη διδασκαλία
Σκέφτεται πολλούς διαφορετικούς τρόπους για να πετύχει ένα στόχο. Σκέφτεται από πριν τι μπορεί να πάει λάθος σε μια δραστηριότητα πριν την ξεκινήσει με τους μαθητές.

21 Τι κάνει ο εκπαιδευτικός
Οργανώνει τα υλικά και το χώρο εργασίας για τους μαθητές Καθοδηγεί τους μαθητές και τους μαθαίνει να διαχειρίζονται τις πληροφορίες και τις γνώσεις. Διδάσκει με γνώμονα την επιτυχία Δημιουργεί μια αίσθηση κοινότητας μέσα στη τάξη

22 Ο εκπαιδευτικός της τάξης αναγορεύεται σε ακόμα σημαντικότερο παράγοντα στην διαδικασία αξιολόγησης και παρέμβασης Η χρήση τεχνικών διαφοροποιημένης διδασκαλίας καθίσταται αναγκαία στα πλαίσια αντιμετώπισης των μαθητών με αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες

23 Παράδειγμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας

24 Οι αρχές που βασιστήκαμε
Στο σεβασμό του ανθρώπινου δικαιώματος των μαθητών μας για ισότητα σε τάξη μεικτής ικανότητας. Διδασκαλία δεν σημαίνει μετάδοση ή μεταφορά γνώσης . Θέσαμε υψηλές προσδοκίες για όλους τους μαθητές μας.

25 Πληθυσμός – Xωρικό - Χρονικό πλαίσιο
Παιδιά Α΄ Δημοτικού Σχολείο 6/θεσιο στην Αττική. Η δασκάλα της τάξης διστακτική για το εγχείρημα. Σεπτέμβριος έως αρχές Δεκέμβρη. Ασκήσεις φωνολογικής επίγνωσης καθημερινά από τις 8:30 έως τις 9:10π.μ

26 Σε σύνολο 21 παιδιών είχαμε 5 παιδιά με προβλήματα λόγου και παρακολουθούσαν μαθήματα λογοθεραπείας.
Το βιβλίο δεν βοηθάει στην φωνολογική επίγνωση.

27 Στόχοι Να βιώσουν την ανάγκη να διαβάσουν και να γράψουν
Να βιώσουν την ανάγκη να διαβάσουν και να γράψουν Να διαβάσουν ταυτόχρονα όλα τα παιδιά και αυτά με τις δυσκολίες στο λόγο ώστε να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και αισθανθούν ότι δε διαφέρουν από τους συμμαθητές τους που ενδεχομένως είναι καλύτεροι αναγνώστες.

28 Πως ξεκινήσαμε Από ένα παιχνίδι :
Ετοιμάζουμε πάρτι για τον συμμαθητή μας Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες. Έπρεπε άλλα να γράψουν μία λίστα με ψώνια που θα την έδιναν στην υπάλληλο – συμμαθητή τους, για να τους τα φέρει στο σπίτι.

29 Οργάνωση διδασκαλίας Άλλα έπρεπε να ετοιμάσουν τις προσκλήσεις
Στην πορεία του παιχνιδιού ανακάλυψαν ότι δεν μπορούν να γράψουν ή να διαβάσουν Προέκυψε η ανάγκη να αποκτήσουν τη δεξιότητα αυτή.

30 Τι σημαίνει για μας ανάγνωση
Αποκωδικοποίηση Χ Κατανόηση

31 Πού εστιάσαμε για να βοηθήσουμε όλα τα παιδιά να διαβάσουν ;
Στην αισθητοποίηση της διάκρισης και διαδοχής των ήχων της φωνολογικής και φωνοτακτικής δομής μιας λέξης. Στην εκφώνηση των αντίστοιχων ήχων. Κατάτμηση ψευδολέξεων Σύμφωνο – Φωνήεν Φωνήεν - Σύμφωνο Κατασκευή συλλαβών (ΣΦ, ΦΣ, ΦΣΦ,ΣΦΣ)

32 Παιχνίδια λέξεων Πως η Ρένα θα γίνει Λένα; Πώς η Λόλα θα γίνει κόλλα;
Πως η γάτα θα γίνει γάλα; Πως το κουνέλι θα γίνει κουρέλι

33 Αφήσαμε για λίγο το Βιβλίο και το Αναλυτικό πρόγραμμα
Δουλέψαμε παίζοντας όλα τα παιδιά Σχηματίσαμε με το σώμα μας γράμματα Παίξαμε με τις φωνές μας

34 Παίξαμε με αστείες λεξούλες (ψευδολέξεις)
Όταν μπήκαμε στο βιβλίο ( μετά τις 15 Οκτωβρίου) «όλα ήταν παιχνιδάκι» όπως μας είπαν τα παιδιά.

35 Άλλες ενέργειες Συχνές συναντήσεις με τους γονείς (τρείς γενικές συναντήσεις και πολλές ατομικές) Εκπαίδευση γονέων έτσι ώστε να συνεχίζουν και στο σπίτι τον τύπο ασκήσεων.

36 Άλλες ενέργειες .. Εκπαίδευση της εκπαιδευτικού της τάξης
Εξατομικευμένο πρόγραμμα σε παιδιά που δυσκολευόταν. Φάκελος επικοινωνίας και καθημερινής ενημέρωσης γονέων.

37 Αξιολόγηση Όλα τα παιδιά ανακάλυψαν ότι η ανάγνωση «είναι παιχνιδάκι»
Όλα τα παιδιά ανακάλυψαν ότι η ανάγνωση «είναι παιχνιδάκι» Κερδίσαμε χρόνο…… Διασκεδάσανε με τα γλωσσικά παιχνίδια Δεν παραλείπουν γράμματα όταν γράφουν. Διάβασαν και τα παιδιά με προβλήματα λόγου.

38 Αξιολόγηση Δεν «φωτογραφίζουν» τις λέξεις
Δεν «παπαγαλίζουν» τα κείμενα. Διαβάζουν συνειδητά λέξεις και κείμενα. Βοηθήθηκαν πάρα πολύ στην παραγωγή γραπτού λόγου. Οι γονείς ενθουσιάστηκαν από τη γρήγορη εξέλιξη της αναγνωστικής ικανότητας . ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΕΊΝΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ…..

39

40 Κοινωνικο-συναισθηματικές
ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Κοινωνικο-συναισθηματικές - π.χ. αυτοπεποίθηση ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΩΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Συμπεριφορά - ανησυχία - έλλειψη προσοχής Γνωστικά δυνατά και αδύνατα σημεία - Μνήμη εργασίας - γλώσσα - Αναγνωστική ικανότητα

41 Yπόδειγμα παρέμβασης Τροποποίηση συμπεριφοράς (φάση Ι)
Εντοπίζω τη συμπεριφορά προς τροποποίηση – είναι μετρήσιμη ; - Χρειάζεται να αυξήσω την επιθυμητή ή να μειώσω την ανεπιθύμητη συμπεριφορά ;

42 Yπόδειγμα παρέμβασης Συλλέγω δεδομένα αναφορικά με τη συμπεριφορά που έχω εντοπίσει χωρίς να ενημερώσω τον μαθητή (σημειώνω σε μια κάρτα μια γραμμή για κάθε φορά που εντοπίζω τη συμπεριφορά Η συλλογή δεδομένων γίνεται την ημέρα και ώρα που συνήθως παρατηρείται η συμπεριφορά-στόχος

43 Υπόδειγμα Παρέμβασης Τροποποίηση συμπεριφοράς (φάση Ι)
Συλλέγω δεδομένα για 3 ημέρες συνέχεια Επιλέγω μετρητή ανάλογα με το (γνωστικό) επίπεδο του μαθητή Βασιζόμενος στα δεδομένα ορίζω μια αρχική τιμή για την εν λόγω συμπεριφορά

44 Διδάσκω την επιθυμητή συμπεριφορά
Κυκλώνω τις φορές που παρατηρώ την συμπεριφορά-στόχο Ορίζω ανταμοιβή για την επίτευξη βελτίωσης Ενημερώνω τους γονείς να παρέχουν και εκείνοι ανταμοιβή για την επίτευξη του στόχου

45 Υπόδειγμα Παρέμβασης Τροποποίηση Συμπεριφοράς (Φάση ΙΙ)
Συζητώ με τον μαθητή τη σημασία καταγραφής και τροποποίησης της συμπεριφοράς-στόχου έτσι ώστε να δεσμευτεί και εκείνος στην επίτευξη του στόχου Εξηγώ τη λειτουργία του μετρητή δίνοντας παραδείγματα καταγραφής και περιγράφοντας λεπτομερειακά τα κριτήρια επιτυχίας

46 Αναφέρω την ανταμοιβή Ορίζω τη χρονική διάρκεια κατά την οποία θα γίνει η καταγραφή της συμπεριφοράς στόχου Κατά την έναρξη της περιόδου καταγραφής υπενθυμίστε στο μαθητή τον τρόπο καταγραφής καθώς και τη συμπεριφορά-στόχο

47 Υπόδειγμα Παρέμβασης Τροποποίηση Συμπεριφοράς (Φάση ΙΙ)
Επισημάνετε αρχικά την εκδήλωση της συμπεριφοράς έτσι ώστε ο μαθητής να την καταγράψει με ακρίβεια Εάν η συμπεριφορά είναι επιθυμητή υπενθυμίστε στο μαθητή να καταγράψει τη συμπεριφοράς και επαινείτε τον μαθητή

48 Μετά το τέλος της περιόδου καταγραφής επαινείτε το μαθητή για την καταγραφή και ρωτάτε εάν πέτυχε το στόχο Εάν ναι παρέχετε την ανταμοιβή. Σταδιακά αποσύρετε την λεκτική υπενθύμιση και επισημαίνετε απλά με νεύμα κάθε φορά που πρέπει να γίνει καταγραφή

49 Υπόδειγμα Παρέμβασης Τροποποίηση Συμπεριφοράς (Φάση ΙΙΙ)
Ακολουθείστε την ίδια τακτική για δύο συνεχόμενες ημέρες και μετά μία φορά την εβδομάδα Όταν ο μαθητής κερδίζει τις ανταμοιβές με σταθερό ρυθμό , μειώστε τη χρήση του μετρητή, αρχικά στις πιο κρίσιμες ώρες της ημέρας και μετά μέρα παρά μέρα μέχρι την οριστική απόσυρσή του.

50 Όταν τελειώνω τα μαθηματικά
Μετρητές Μπορώ να χρησιμοποιώ τον υπολογιστή Όταν τελειώνω τα μαθηματικά Αριθμός προβλημάτων που πρέπει να τελειώσω Χρόνος στον υπολογιστή λεπτά

51 Ο μαθητής μπορεί να σχεδιάσει-ζωγραφίσει το δικό του μετρητή

52 Αυτο-αξιολόγηση Η αυτο-αξιολόγηση και η αυτο-εποπτεία αποτελούν σημαντικές πλευρές της κινητοποίησης του μαθητή και της ενίσχυσης της ικανότητας αυτο-ρύμισής του, ικανότητας που είναι ελλειμματική σε πολλά παιδιά με δυσκολίες στη μάθηση (Δυσλεξία) ή στη συμπεριφορά (ΔΕΠΥ)

53 Αυτοαξιολόγηση : Γιατι είναι σημαντική
Με τη χρήση του μετρητή ενισχύουμε τις παραπάνω ικανότητες και παρέχουμε την ευκαιρία να αντιληφθεί το παιδί πώς είναι μια επιθυμητή συμπεριφορά Ο μαθητής εισπράττει άμεση ανατροφοδότηση για το εάν η συμπεριφορά του είναι η επιθυμητή ή όχι

54 Αυτοαξιολόγηση : Γιατι είναι σημαντική
Αυτοαξιολόγηση : Γιατι είναι σημαντική Στους περισσότερους μαθητές αρέσει η αυτο-αξιολόγησης και έτσι δεσμεύονται στην καταγραφή και κατά συνέπεια στην αλλαγή της συμπεριφοράς τους Με την αυτο-αξιολόγησης διευκολύνεται η επικοινωνία με τους γονείς Είναι ενδο-ατομική, άρα μη ανταγωνιστική

55 Είναι η αυτο-αξιολόγηση πρακτική που συμβάλλει στην συμπερίληψη ;
Η απάντηση είναι θετική γιατί ….. Η τεχνική αυτή δεσμεύει το μαθητή στη διαδικασία μάθησης, τον κινητοποιεί και του αναθέτει μέρος της ευθύνης (όσο μπορεί να αναλάβει για την ηλικία και το γνωστικό του επίπεδο) για την ακαδημαϊκή του εξέλιξη. Συμβάλλει στην αυτονόμησή του και ενισχύει την πεποίθηση ότι η μάθηση είναι και δική του υπόθεση

56 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


Κατέβασμα ppt "Η εκπαιδευτική αξιολόγηση, η διαφοροποιημένη και ενισχυτική διδασκαλία"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google