Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης Ευρωπαϊκή Επιτροπή 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘHΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΜΑΪΟΣ 2006 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΜΑΪΟΣ 2006.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης Ευρωπαϊκή Επιτροπή 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘHΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΜΑΪΟΣ 2006 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΜΑΪΟΣ 2006."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης Ευρωπαϊκή Επιτροπή 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘHΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΜΑΪΟΣ 2006 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΜΑΪΟΣ 2006

2 Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η 1. Έγκριση ημερήσιας διάταξης – Πρακτικών 5ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης 2. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης 3. Τοποθετήσεις Εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 4. Τοποθετήσεις Εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 5. Τοποθετήσεις λοιπών μελών Επιτροπής Παρακολούθησης 6. Παρουσίαση προόδου υλοποίησης Προγράμματος 7. Τροποποιήσεις του Συμπληρώματος Προγραμματισμού (τροποποιήσεις με γραπτή διαδικασία μέχρι 30/04/2006) 8. Αναθεώρηση Προγράμματος 9. Τροποποιήσεις κριτηρίων ένταξης έργων 10. INTERREG ΙΙΙ 11. Ταμείο Συνοχής 12. Διαδικασίες σχεδιασμού Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης - Δ΄ Προγραμματική Περίοδος 2007 – 2013 13. Λοιπά Θέματα 14. Προγραμματισμός επόμενης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης 15. Συμπεράσματα - Αποφάσεις 6ης συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης

3 6. Πρόοδος Εφαρμογής Προγράμματος (στοιχεία 24 Μαΐου 2006)  Αριθμός Μέτρων Προγράμματος 37  Προϋπολογισμός ΠΕΠ (προ της αναθεώρησης) 977,8 Μ€  Προϋπολογισμός ΠΕΠ (μετά την αναθεώρηση) 1.031,13 Μ€  Αριθμός Μέτρων που έχουν ενεργοποιηθεί 36  Αριθμός προσκλήσεων 162  Προϋπολογισμός προσκλήσεων Μέτρων 1.473,2 Μ€  Εκδόθηκαν 1082 αποφάσεις ένταξης με Προϋπολογισμό 1.003,6 Μ€ (97,33 % του ΠΕΠ)  28 ακόμη προτάσεις βρίσκονται σε διαδικασία συντονισμού  Οι πληρωμές ανέρχονται με στοιχεία του ΟΠΣ σε 424,1 Μ€  Στοιχεία πληρωμών Περιφερειακού Ταμείου σε 427,2 Μ€

4 ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

6 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στοιχεία Ο.Π.Σ.

7 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΩΝ Μέσο Ποσοστό Ενεργοποίησης ΠΕΠ: 99,00%

8 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΞΟΝΩΝ Μέσο Ποσοστό ‘Ενταξης ΠΕΠ: 97,33%

9 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΩΝ Μέσο Ποσοστό Συμβασιοποίησης ΠΕΠ: 67,76%

10 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΞΟΝΩΝ Μέσο Ποσοστό Απορρόφησης ΠΕΠ: 41,13%

11 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΞΟΝΑ 1: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» Μέσο Ποσοστό ‘Ενταξης Μέτρων Άξονα 1: 88,89%

12 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΞΟΝΑ 1: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» Μέσο Ποσοστό Συμβασιοποίησης Μέτρων Άξονα 1: 57,03%

13 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΞΟΝΑ 1: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» Μέσο Ποσοστό Απορρόφησης Μέτρων Άξονα 1: 33,73%

14 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΞΟΝΑ 2: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» Μέσο Ποσοστό ‘Ενταξης Μέτρων Άξονα 2: 85,06%

15 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΞΟΝΑ 2: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» Μέσο Ποσοστό Συμβασιοποίησης Μέτρων Άξονα 2: 70,68%

16 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΞΟΝΑ 2: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» Μέσο Ποσοστό Απορρόφησης Μέτρων Άξονα 2: 53,81%

17 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΞΟΝΑ 3: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» Μέσο Ποσοστό ‘Ενταξης Μέτρων Άξονα 3: 119,49%

18 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΞΟΝΑ 3: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» Μέσο Ποσοστό Συμβασιοποίησης Μέτρων Άξονα 3: 81,40%

19 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΞΟΝΑ 3: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» Μέσο Ποσοστό Απορρόφησης Μέτρων Άξονα 3: 41,80%

20 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΞΟΝΑ 4: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μέσο Ποσοστό ‘Ενταξης Μέτρων Άξονα 4: 91,17%

21 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΞΟΝΑ 4: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μέσο Ποσοστό Συμβασιοποίησης Μέτρων Άξονα 4: 50,40%

22 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΞΟΝΑ 4: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μέσο Ποσοστό Απορρόφησης Μέτρων Άξονα 4: 28,75%

23 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΞΟΝΑ 5: «ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Μέσο Ποσοστό ‘Ενταξης Μέτρων Άξονα 5: 95,35%

24 Μέσο Ποσοστό Συμβασιοποίησης Μέτρων Άξονα 5: 74,38% ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΞΟΝΑ 5: «ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

25 Μέσο Ποσοστό Απορρόφησης Μέτρων Άξονα 5: 50,48% ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΞΟΝΑ 5: «ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

26 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΞΟΝΑ 6: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» Μέσο Ποσοστό ‘Ενταξης Μέτρων Άξονα 6: 48,85%

27 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΞΟΝΑ 6: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» Μέσο Ποσοστό Συμβασιοποίησης Μέτρων Άξονα 6: 33,13%

28 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΞΟΝΑ 6: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» Μέσο Ποσοστό Απορρόφησης Μέτρων Άξονα 6: 22,19%

29 ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ

30 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Δ.Δ. ΚΑΤΑ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ν+2 ΓΙΑ ΤΟ 2006

31 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΑ ν+2 ΤΟΥ 2006 ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ Το υπόλοιπο των νομικών δεσμεύσεων έργων μετά την 24-05-2006 ήταν κατά Ταμείο το εξής: Το υπόλοιπο των νομικών δεσμεύσεων έργων μετά την 24-05-2006 ήταν κατά Ταμείο το εξής:  ΕΤΠΑ: υπόλοιπο νομικών δεσμεύσεων 196 εκατ.€ με αναγκαίες πληρωμές 132,4 εκατ.€ μέχρι 31-12-2006, ή το 67,6% του υπολοίπου των συμβάσεων  ΕΓΤΠΕ: υπόλοιπο νομικών δεσμεύσεων 49 εκατ.€ με αναγκαίες πληρωμές 36,5 εκατ.€ μέχρι 31-12-2006, ή το 74,5% του υπολοίπου των συμβάσεων  ΕΚΤ: υπόλοιπο νομικών δεσμεύσεων 30 εκατ.€ με αναγκαίες πληρωμές 12,7 εκατ.€ μέχρι 31-12-2006, ή το 42,6% του υπολοίπου των συμβάσεων.

32 Απαιτήσεις ικανοποίησης κανόνα ν+2 για το 2006 Η ικανοποίηση του κανόνα ν+2 για το 2006 απαιτεί συνολικές πληρωμές και το 2006 συνολικές πληρωμές και το 2006 Για το ΕΤΠΑ 430,4 Μ€ 132,4 Μ€ Για το ΕΚΤ 50,9 Μ€ 12,7 Μ€ Για το ΕΓΤΠΕ-Π 124,4 Μ€ 36,5 Μ€ Σύνολο 605,7 Μ€ 181,5 Μ€

33 Παράλληλες δράσεις για την επίσπευση υλοποίησης του Προγράμματος  Ενεργοποίηση του συνόλου των υπολειπόμενων δράσεων που δύνανται να ενεργοποιηθούν, με συνεκτίμηση των νέων προϋπολογισμών μετά την έγκριση της Αναθεώρησης 2006.  Συνέχιση της τροποποίησης των αποφάσεων ένταξης στα ποσά των συμβάσεων, ώστε να εξοικονομηθούν πόροι για νέες εντάξεις πράξεων.  Άσκηση «πίεσης» προς τους τελικούς δικαιούχους για συντόμευση του χρόνου υλοποίησης των έργων και έγκαιρη υποβολή των λογαριασμών  Στήριξη των Τελικών Δικαιούχων, όπου παρατηρείται καθυστέρηση, με ενημερωτικές ημερίδες και με εξωτερικούς συνεργάτες για την υποβοήθηση του έργου τους.  Στήριξη των Τελ. Δικαιούχων σε θέματα σύνταξης των μηνιαίων και τριμηνιαίων Δελτίων με εξωτερικό συνεργάτη.

34 Έλεγχοι  Έλεγχοι στην Υπηρεσία Διαχείρισης Κατά το 2005 η ΕΔΕΛ πραγματοποίησε 3 ελέγχους στην Υπηρεσία Διαχείρισης στο διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου και για τα τρία Διαρθρωτικά Ταμεία. Από τους ελέγχους του 2005 που πραγματοποίησε η ΕΔΕΛ στην Υπηρεσία δεν εντοπίσθηκε σημαντικό πρόβλημα στη λειτουργία της Υπηρεσίας. Στις Αρχές του 2006 η ΕΔΕΛ πραγματοποίησε έλεγχο στην ΕΥΔ για δύο έργα του ΕTΠΑ: Νοσοκομείο Καβάλας και Κτιριακές Εγκαταστάσεις ΤΕΦΑΑ. Στις Αρχές του 2006 η ΕΔΕΛ πραγματοποίησε έλεγχο στην ΕΥΔ για δύο έργα του ΕTΠΑ: Νοσοκομείο Καβάλας και Κτιριακές Εγκαταστάσεις ΤΕΦΑΑ.  Η Υπηρεσία Διαχείρισης μέχρι 30-4-2006 πραγματοποίησε: α. Προενταξιακούς Ελέγχους σε έργα υπό ένταξη (η ενέργεια πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Μονάδα Β΄, αφορά 174 έργα) β. Τακτικούς Επιτόπιους Ελέγχους σε έργα που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, βάσει συγκεκριμένου ετήσιου προγράμματος (ήδη έχουν ελεγχθεί 81 πράξεις (με 637 υποέργα) συνολικού προϋπολογισμού 275Μ€ )

35 Έλεγχοι (συνέχεια) γ. Ελέγχους σε τροποποιήσεις συμβάσεων (Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Έργων) (ήδη έχουν ελεγχθεί πάνω από 721 Α.Π.Ε.) δ. Προληπτικοί Έλεγχοι νομιμότητας διαδικασιών δημοπράτησης (Στάδιο Ι). Έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι σε 366 τεύχη δημοπράτησης αντίστοιχων έργων. ε. Ελέγχους σε έργα του Ταμείου Συνοχής (πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε τρία έργα του Τ.Σ. προϋπολογισμού 27,29 Μ€) στ. Προσυμβατικοί έλεγχοι (Στάδιο ΙΙ) Έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι πριν την υπογραφή σύμβασης σε 171 έργα  Από τον ΕΣΠΕΛ έχουν διενεργηθεί έλεγχοι σε 163 έργα και  στην κατηγορία i. κατατάχθηκαν 158 έργα  στην κατηγορία ii. κατατάχθηκαν 5 έργα και κανένα έργο δεν κατατάχθηκε στην κατηγόρια iii.

36 Στήριξη Τελικών Δικαιούχων Πραγματοποιείται με ομάδες ενεργειών Πραγματοποιείται με ομάδες ενεργειών α. με την πληροφόρηση από την ιστοσελίδα (www.eydamth.gr) και την αποστολή έντυπου υλικού β. με εκδηλώσεις (ενημερωτικές ημερίδες, σεμινάρια, ειδικές συναντήσεις) μετά τις 21-11-2005 (5η Ε.Π.)  Στις 2/12/2005 στην Κομοτηνή, ημερίδα με θέμα «Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών», μέσα από τη δράση των πιλοτικών – επιδεικτικών αγρών του Μέτρου 1.9, την οποία παρακολούθησαν 650 άτομα (αγρότες, εκπρόσωποι αγροτικών συνεταιρισμών, εκπρόσωποι εταιρειών, υπηρεσιακοί παράγοντες, κ.λ.π.), κατά την οποία εξειδικευμένοι επιστήμονες εισηγήθηκαν τις πρακτικές καλλιέργειας των πιλοτικών αγρών.  Στις 19 & 20 Ιανουαρίου 2006, στην Καβάλα και στην Κομοτηνή αντίστοιχα, ενημερωτικές συναντήσεις με θέμα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. – ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης» τις οποίες παρακολούθησαν στελέχη τελικών δικαιούχων (Ο.Τ.Α., Δημοτικές Επιχειρήσεις, Μ.Κ.Ο., Επιμελητήρια, κ.λ.π.)

37 Στήριξη Τελικών Δικαιούχων  Στις 10 Φεβρουαρίου 2006 στην Κομοτηνή ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας επιδότησης επιχειρήσεων για δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας και επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». Στην συνάντηση συμμετείχαν στελέχη τελικών δικαιούχων (Ο.Τ.Α., Δημοτικές Επιχειρήσεις, Μ.Κ.Ο., Επιμελητήρια, κ.λ.π.) καθώς και οι συντονιστές εταίροι των Τ.Π.Α. και ΟΠΑΑΧ.  Στις 18-19 Μαΐου 2006 στην Κομοτηνή σεμινάριο επιμόρφωσης στελεχών Συμβουλευτικής των Δράσεων Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης, Ανάπτυξης του Αγροτικού χώρου και των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης.

38 Στήριξη Τελικών Δικαιούχων γ. Με τη βοήθεια εξωτερικών συμβούλων υποστήριξης Χρησιμοποιήθηκαν εξωτερικοί συνεργάτες για την υποβοήθηση του έργου Τελ. Δικαιούχων στην προώθηση ειδικών θεμάτων του Προγράμματος, σύνταξη μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων, στήριξη με Τεχνικούς Δήμων με περιορισμένο στελεχιακό δυναμικό περιοχών ΟΠΑΑΧ, της Δ.Ι.Σ.Α. για προώθηση του έργου των στις διαδικασίες των Προγραμμάτων Κατάρτισης και των ενισχύσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κ.α.

39 Δημοσιότητα  Συνεχίσθηκαν οι Δημοσιοποιήσεις των προκηρύξεων των μέτρων του προγράμματος με καταχωρήσεις στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ του ΠΕΠ/ΑΜΘ, σε δύο εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και τοπικές κατά Νομό, καθώς επίσης και κοινοποίηση όλων των προσκλήσεων στους φορείς και τις υπηρεσίες, που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Συνέχιση της ενημέρωσης της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας (www.eydamth.gr) - με συχνότητα δύο φορές την εβδομάδα - και εμπλουτισμός της με νέα στοιχεία π.χ. εγκατάσταση σελίδας με τα ενταγμένα έργα σε επίπεδο Νομού και Περιφέρειας καθώς και επίκαιρη πληροφόρηση για τις δράσεις του Προγράμματος Interreg III,κ.ά.

40 Δημοσιότητα (συνέχεια)  Καταχώρηση συνεντεύξεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας σε εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας σχετικά με την πορεία του προγράμματος.  Στελέχη της Υπηρεσίας Διαχείρισης συμμετείχαν σε ημερίδες ενημέρωσης που οργανώθηκαν από την ΕΥΔ ΠΕΠ/ΑΜΘ στα πλαίσια ενημέρωσης και εκπαίδευσης των τελικών δικαιούχων του προγράμματος.  Πραγματοποιήθηκε, σε σαράντα επτά (47) ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., ολοσέλιδη καταχώρηση, θεματικών ενοτήτων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΜΘ 2000 – 2006.  Εκδόθηκε και εστάλη στους τελικούς δικαιούχους (Ο.Τ.Α.), Οδηγός Εφαρμογής και φάκελος υποψηφιότητας, στα πλαίσια υλοποίησης του Μέτρου 1.9 «Βασικές Υπηρεσίες για την αγροτική οικονομία» - Κατηγορία πράξεων 1.9.2 «Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με τη γεωργική παραγωγή και χαρακτηριστικά τοπικά αγροτικά προϊόντα».

41 Δικτυακός Τόπος (www.eydamth.gr)

42 7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στο φάκελο παρατίθενται οι τροποποιήσεις του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2006 με την γραπτή διαδικασία στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και αφορούσαν κυρίως ρυθμίσεις διευκόλυνσης της υλοποίησης του Προγράμματος. Στο φάκελο παρατίθενται οι τροποποιήσεις του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2006 με την γραπτή διαδικασία στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και αφορούσαν κυρίως ρυθμίσεις διευκόλυνσης της υλοποίησης του Προγράμματος.

43 8. Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το κείμενο της πρότασης αναθεώρησης του Προγράμματος, παρατίθεται στο φάκελλο Με την προτεινόμενη αναθεώρηση : Με την προτεινόμενη αναθεώρηση :  Δεν διαφοροποιείται ο στόχος του προγράμματος και η στρατηγική  Δεν διαφοροποιούνται και οι άξονες προτεραιότητας. Η λογική της αναθεώρησης βασίσθηκε στην εξυγίανση του προγράμματος με τις αναγκαίες μεταφορές πόρων μεταξύ Μέτρων και Αξόνων, με σκοπό την εξυγίανση του προγράμματος και αποφυγή απώλειας πόρων για την κάλυψη του στόχου του κανόνα ν+2.

44 8. Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (συνέχεια) Κατά την αναθεώρηση ενισχύονται οι δράσεις ενίσχυσης επενδυτικών προγραμμάτων στην Μεταποίηση που επιχορηγούνται από Αναπτυξιακούς Νόμους, και Κοινοτικούς κανονισμούς, οι επενδύσεις στα σχέδια βελτίωσης φυτικής παραγωγής, οι υποδομές βελτίωσης αγροτικών οικισμών της Περιφέρειας στις οποίες υπήρξε μεγάλος αριθμός υποβληθεισών προτάσεων, οι δράσεις προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων και η βελτίωση των όρων διαβίωσης στα αστικά κέντρα.

45 8. Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (συνέχεια) Κατά άξονα και Μέτρο προτείνονται οι παρακάτω Μεταβολές (σε Κοινοτική Συμμετοχή): (σε Κοινοτική Συμμετοχή): ΑΞΟΝΑΣ 1 Μ.1.1 (Επενδύσεις σε επίπεδο Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων) Προστέθηκαν Κοινοτικοί πόροι 4,0 Μ€. Μ.1.2 (Ανασύσταση δασικού παραγωγικού δυναμικού) Προστέθηκαν Κοινοτικοί πόροι 0,375 Μ€. Μ.1.2 (Ανασύσταση δασικού παραγωγικού δυναμικού) Προστέθηκαν Κοινοτικοί πόροι 0,375 Μ€. Μ.1.4 (Αναδασμοί - Παράλληλα έργα) Αφαιρούνται Κοινοτικοί πόροι 3,375 Μ€. Μ.1.4 (Αναδασμοί - Παράλληλα έργα) Αφαιρούνται Κοινοτικοί πόροι 3,375 Μ€. Μ.1.5 (Έγγειες βελτιώσεις - Διαχείριση υδάτινων πόρων - Ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών του Αγροτικού χώρου) Αφαιρούνται Κοινοτικοί πόροι 2,625 Μ€. Μ.1.5 (Έγγειες βελτιώσεις - Διαχείριση υδάτινων πόρων - Ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών του Αγροτικού χώρου) Αφαιρούνται Κοινοτικοί πόροι 2,625 Μ€.

46 8. Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (συνέχεια) Κατά άξονα και Μέτρο προτείνονται οι παρακάτω Μεταβολές (σε Κοινοτική Συμμετοχή): (σε Κοινοτική Συμμετοχή): ΑΞΟΝΑΣ 1 (συνέχεια) Μ.1.7 (Ανασύσταση Δασοκομικού παραγωγικού δυναμικού & προστασία Δασικού Περιβάλλοντος) Προστέθηκαν Κοινοτικοί πόροι 1,590 Μ€. Μ.1.9 (Βασικές Υπηρεσίες για την Αγροτική Οικονομία) Αφαιρούνται 0,195 Μ€. Μ.1.10 (Υποδομές για αξιοποίηση και ανάπτυξη γεωθερμίας, παραλίμνιων και παράκτιων περιοχών και νησιωτικών περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών) Αφαιρούνται 3,1 Μ€.

47 8. Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (συνέχεια) Κατά άξονα και Μέτρο προτείνονται οι παρακάτω Μεταβολές (σε Κοινοτική Συμμετοχή): (σε Κοινοτική Συμμετοχή): ΑΞΟΝΑΣ 1 (συνέχεια) Μ.1.15 (Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπτυξης ορεινών περιοχών - ΕΚΤ) Αφαιρούνται 0,15 Μ€. Μ.1.17 Νέο Μέτρο (Επιχειρηματικότητα ως μοχλός ανάπτυξης υπαίθρου) Προστέθηκαν 2,93 Μ€. Μ.1.17 Νέο Μέτρο (Επιχειρηματικότητα ως μοχλός ανάπτυξης υπαίθρου) Προστέθηκαν 2,93 Μ€.

48 8. Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (συνέχεια) ΑΞΟΝΑΣ 2 Μέτρο 2.1 (Έρευνα - Καινοτομία) Προστίθενται 0,25 Μ€. Μέτρο 2.1 (Έρευνα - Καινοτομία) Προστίθενται 0,25 Μ€. Μέτρο 2.3 (Υποδομές επιχειρηματικότητας). Αφαιρούνται 0,45 Μ€. Μέτρο 2.3 (Υποδομές επιχειρηματικότητας). Αφαιρούνται 0,45 Μ€. Μέτρο 2.5 (Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ) Αφαιρούνται 2,93 Μ€. Μέτρο 2.5 (Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ) Αφαιρούνται 2,93 Μ€. Μέτρο 2.6 (Αειφορική Διαχείριση Πλουτοπαραγωγικών Πόρων) Αφαιρούνται 1,985 Μ€. Μέτρο 2.6 (Αειφορική Διαχείριση Πλουτοπαραγωγικών Πόρων) Αφαιρούνται 1,985 Μ€. Μέτρο 2.7 (Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων - υποδομές, επιχειρηματικές δραστηριότητες, προώθηση-προβολή) Προστίθενται 1,0 Μ€. Μέτρο 2.7 (Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων - υποδομές, επιχειρηματικές δραστηριότητες, προώθηση-προβολή) Προστίθενται 1,0 Μ€. Μέτρο 2.8 (Υποδομές Πολιτισμού) Προστίθενται 1,325 Μ€. Μέτρο 2.8 (Υποδομές Πολιτισμού) Προστίθενται 1,325 Μ€.

49 8. Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (συνέχεια) ΑΞΟΝΑΣ 4 Μέτρο 4.1 (Υποδομές οδικές και ποιότητας περιβάλλοντος) Ενισχύεται με 600 χιλ. ευρώ. Μέτρο 4.2 (Ολοκληρωμένη παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) Ενισχύεται με 1,875 Μ€. Μέτρο 4.4 (Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών) Ενισχύεται με 1,875 Μ€. ΑΞΟΝΑΣ 5 Μέτρο 5.1 (Βελτίωση Περιφερειακών οδικών δικτύων) Αφαιρούνται 3 Μ€. Μέτρο 5.2 (Υποδομές Υγείας - Πρόνοιας) Ενισχύεται με 0,75 Μ€. Μέτρο 5.3 (Ανάπτυξη - Αναβάθμιση εκπαιδευτικών μηχανισμών (α' βάθμιας, β' βάθμιας εκπαίδευσης) Ενισχύεται με 0,75 Μ€.

50 8. Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (συνέχεια) ΑΞΟΝΑΣ 6 ΑΞΟΝΑΣ 6 Μέτρο 6.1 (Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ) Ενισχύεται με 185.303 €. Μέτρο 6.2 (Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ) Ενισχύεται με 150.971 €. Μέτρο 6.3 (Τεχνική Βοήθεια ΕΓΤΠΕ) Ενισχύεται με 225.000 €.


Κατέβασμα ppt "Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης Ευρωπαϊκή Επιτροπή 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘHΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΜΑΪΟΣ 2006 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΜΑΪΟΣ 2006."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google