Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γενετική βελτίωση της ρητινοπαραγωγής στη χαλέπιο πεύκη (Pinus halepensis Mill). H συμβολή της χρήσης του φυσικού πολυμερούς “ρετσίνι” στη βελτίωση της.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γενετική βελτίωση της ρητινοπαραγωγής στη χαλέπιο πεύκη (Pinus halepensis Mill). H συμβολή της χρήσης του φυσικού πολυμερούς “ρετσίνι” στη βελτίωση της."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γενετική βελτίωση της ρητινοπαραγωγής στη χαλέπιο πεύκη (Pinus halepensis Mill). H συμβολή της χρήσης του φυσικού πολυμερούς “ρετσίνι” στη βελτίωση της ποιότητας των υγρών καυσίμων (diesel). Γενετική βελτίωση της ρητινοπαραγωγής στη χαλέπιο πεύκη (Pinus halepensis Mill). H συμβολή της χρήσης του φυσικού πολυμερούς “ρετσίνι” στη βελτίωση της ποιότητας των υγρών καυσίμων (diesel). Α. Σκαλτσογιάννης 1, Κ. Τσανακτσίδης 2, Ε. Κατσίδη 1,2, Δ. Μήτρας 1, Μ. Τσακτσίρα 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών, Θεσσαλονίκη ΤΚ54124 2 ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή ΣΤΕΦ, Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Καυσίμων,Κοίλα Κοζάνης 50100 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Ελλάδα ως τη δεκαετία του ΄70 θεωρούνταν η μεγαλύτερη ρητινοπαραγωγός χώρα της Ευρώπης, λόγω της ποσότητας και της ποιότητας της ρητίνης που παρήγαγε, από τους φυσικούς πληθυσμούς χαλεπίου πεύκης. Το γνώρισμα ρητινοπαραγωγή, ελέγχεται γενετικά (h2>0,70) και παρουσιάζει μεγάλη παραλλακτι- κότητα μεταξύ των ατόμων (0,5-15Kg/έτος). Η ύπαρξη των παραμέτρων αυτών, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη γενετική βελτίωση του χαρακτήρα. Η μέθοδος που προτείνεται, είναι η επιλογή των αρίστων φαινοτύπων-γενοτύπων από φυσικούς πληθυσμούς, με βάση την ετήσια παραγωγή και τη σταθερότητα της απόδοσης στο χρόνο, καθώς και η τεχνική του εμβολιασμού Αγγλικού τύπου για τον κλωνισμό τους. Η ταυτοποίησή τους απέβη επιτυχής με τη χρήση των γενετικών δεικτών RAPD's. Επειδή, η ρητίνη δρα ως φυσικό πολυμερές εξαιτίας της ύπαρξης της ένωσης ισοπρένιο, μελετήθηκε η επίδρασή της στη βελτίωση της ποιότητας των υγρών καυσίμων, ως μέσο απομάκρυνσης υγρασίας. Με την εφαρμογή των μεθόδων ASTM, παρατηρήθηκε βελτίωση των φυσικο-χημικών ιδιοτήτων του diesel και συγκεκριμένα αυξήθηκε η θερμαντική ικανότητα κατά 633 J/g, μειώθηκε το ποσοστό υγρασίας και αγωγιμότητας κατά 70% και 74% αντίστοιχα ενώ, παράλληλα, αναμένεται και μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων (CO, C,, CxHψ,). Επιλογή άριστων σε παραγωγή ρητίνης γενοτύπων χαλεπίου πεύκης ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ Επιλογή αρίστων γενοτύπων για παραγωγή ρητίνης: επιλογή αρίστων γενοτύπων με βάση τη σταθερότητα των φαινοτύπων στο χώρο και στο χρόνο. Κλωνική αναπαραγωγή: Εμβολιασμός Ταυτοποίηση των επιλεγμένων ατόμων: χρησιμοποιήθηκαν οι μοριακοί δείκτες RAPD’s (εκκινητές OPA01, OPA07, OPE02, OPH05, OPH07, OPH09). Αξιοποίηση της ρητίνης με την εφαρμογή της στη βελτίωση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του καυσίμου diesel: Προσδιορισμός του βέλτιστου πρωτοκόλλου για την αφαίρεση της περιεχόμενης υγρασίας του υπό μελέτη καυσίμου (Μέθοδοι ASTM) Αξιοποίση Μετρηθείσες τιμές των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του diesel με και χωρίς “ρετσίνι”* (Μέθοδοι προσδιορισμού ASTM) ΔKg 1 ο έτοςKg 2 ο έτοςΜ.Ο. ± Τ.Σ. 120 20±0 2201819±1 3262425±1 4211719±2 517 17±0 6111312±1 7211920±1 8141615±1 918 18±0 10191718±1 11131112±1 12323433±1 13242223±1 14252927±2 15232122±1 16221820±2 17212321±1 1825 25±0 19262224±2 20192120±1 21292326±3 22242022±2 Ταυτοποίηση Γενότυποι των υψηλοαποδοτικών σε ρητίνη ατόμων ΓΟΝ. ΘΕΣΗ Δ1Δ2Δ12Δ18 ΓΟΝ. ΘΕΣΗ Δ1Δ2Δ12Δ18 ΓΟΝ. ΘΕΣΗ Δ1Δ2Δ12Δ18 0PA01- 250 11001100 OPA07- 1720 1100 OPH07- 620 11 00 OPA01- 400 11 OPA07- 2000+ 1100 OPH07- 700 00 11 OPA01- 490 11 00 OPE02- 600 11001100 OPH07- 750 0011 OPA01- 500 00110011 OPE02- 850 00 10 OPH07- 850 11 OPA01- 550 11001100 OPE02- 900 001100 OPH07- 880 00 1100 OPA01- 620 001100 OPE02- 980 00111011 OPH07- 980 11 OPA01- 700 11 00 OPE02- 1100 11 OPH07- 1100 0011 OPA01- 750 00110011 OPE02- 1230 11 OPH07- 1470 0011 00 OPA01- 900 1100 11 OPE02- 1350 00 10 OPH07- 1600 00110011 OPA01- 1050 0011 00 OPE02- 1470 11 OPH07- 1720 11 00 OPA01- 1170 00 11 OPE02- 1850 11 OPH07- 2000 11 OPA01- 1300 00 11 OPH05- 300 11 OPH09- 500 110011 OPA01- 1400 00 1100 OPH05- 550 11 0011 OPH09- 580 001100 OPA07- 400 1100 OPH05- 650 11 OPH09- 620 001100 OPA07- 490 001100 OPH05- 700 0011 00 OPH09- 650 001100 OPA07- 750 00 11 OPH05- 750 001100 OPH09- 700 00110011 OPA07- 850 11 00 OPH05- 860 00 11 OPH09- 850 11 OPA07- 980 0011 00 OPH05- 980 00110011 OPH09- 980 00110011 OPA07- 1050 00 11 OPH05- 1100 00 11 OPH09- 1100 11001100 OPA07- 1230 0011 OPH05- 1350 11 OPH09- 1230 00110011 OPA07- 1350 1100 OPH05- 2000 11 OPH09- 1600 11 00 OPA07- 1400 00 11 OPH05- 2000+ 11 OPH09- 2000+ 11 OPA07- 1600 00 1100 OPH07- 550 00 11 Φυσικοχημικές ιδιότητεςκαύσιμο dieselκαύσιμο diesel + ρητίνη* Πυκνότητα 15 o C (g/mL)0.8330.827 Κινηματικό ιξώδες (40 o C) mm 2 /s (cSt) 3.1763.216 Αγωγιμότητα pS/m ( o C)43 (27 o C)11 (27 o C) Υγρασία (mg/kg)157.349.3 Σημείο ανάφλεξης ( o C)6361 Θερμογόνος Δύναμη (J/g) 4612646759  Η γενετική βελτίωση του γνωρίσματος “ρητινοπαραγωγή”, με τη μέθοδο της μαζικής επιλογής που βασίζεται στη σταθερότητα της απόδοσης του φαινοτύπου στο χρόνο, κρίνεται απόλυτα επιτυχής  Η κλωνοποίηση των επιλεγμένων ατόμων απέβη επιτυχής με τον εμβολιασμό  Οι μοριακοί δείκτες RAPDs απεδείχθησαν αξιόπιστοι στην ταυτοποίηση των επιλεγμένων ατόμων  Η χρήση της ρητίνης στα υγρά καύσιμα της προσδίδει μία νέα εφαρμογή, στα πλαίσια αξιοποίησής της, με θετικές συνέπειες παγκοσμίου εμβέλειας  Η συνεισφορά της στην προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα στην μείωση εκπομπών αέριων ρύπων (άκαυστοι υδρογονάνθρακες) αναμέ- νεται θετική  Η αντικατάσταση των συνθετικών τεχνητών πολυμερών με τη χρήση ενός φυσικού, ανανεώσιμου, οικονομικού πολυμερούς, τη ρητίνη, θεωρείται επιβεβλημένη ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Κλωνοποίηση * 2,5-5 Kg / ton καυσίμου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Επιλογή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, e-mail: skaltsoy@for.auth.grskaltsoy@for.auth.gr Κ. ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ, e-mail: tsanaktsidis@kozani.teikoz.grtsanaktsidis@kozani.teikoz.gr


Κατέβασμα ppt "Γενετική βελτίωση της ρητινοπαραγωγής στη χαλέπιο πεύκη (Pinus halepensis Mill). H συμβολή της χρήσης του φυσικού πολυμερούς “ρετσίνι” στη βελτίωση της."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google