Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Υδατοκαλλιέργειες 2 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ – ΔΙΚΤΥΟΥ 16 Οκτωβρίου 2013 N. Παπανδρουλάκης, ΕΛΚΕΘΕ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Υδατοκαλλιέργειες 2 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ – ΔΙΚΤΥΟΥ 16 Οκτωβρίου 2013 N. Παπανδρουλάκης, ΕΛΚΕΘΕ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Υδατοκαλλιέργειες 2 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ – ΔΙΚΤΥΟΥ 16 Οκτωβρίου 2013 N. Παπανδρουλάκης, ΕΛΚΕΘΕ

2 Παγκόσμια παραγωγή αλιείας και υδατοκαλλιεργειών Freshwater Aquaculture : 60% (56.0 %by value) Seawater Aquaculture : 32.3 % (30.7 %by value) (M.S. Swaminathan 2012) Current FAO projections for 2030  world’s population >8 billion  consumption rates ~17 kg (person y) -1 Extra ~30x10 6 (t) of fish from aquaculture FAO, 2010

3 Υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ

4 Μελλοντική Στρατηγική (ΕΕ)

5 Ελληνικές υδατοκαλλιέργειες - 310 άδειες (264 μονάδες, 39 εκκολαπτήρια, 7 άλλα) - 15 μεταξύ των 100 μεγαλύτερων ελληνικών βιομηχανιών τροφίμων - 127 μονάδες & 16 εκκολαπτήρια σε νησιά (46%) - 800 Μ€ Κύκλος εργασιών - 740 Μ€ Επενδυμένα κεφάλαια  10.000 Άμεσες & 8.000 έμμεσες θέσεις εργασίας Μια ελληνική ιστορία επιτυχίας : Ο νεότερος κλάδος πρωτογενούς παραγωγής Ο «πρώτος» εξαγωγικός κλάδος Εξαιρετικά σημαντικός κοινωνικός και οικονομικός κλάδος - 120.000 τόννοι παραγωγή (80% εξάγεται) + 300 εκατ. γόνος - 92% τσιπούρα και λαβράκι + 8 % νέα είδη - 450-600 M€ εξαγωγές (ανταγωνισμός με το ελαιόλαδο) 78 τετρ. χλμ Θαλάσσια Έκταση Μονάδων

6 Οι προοπτικές του κλάδου Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια => «Αναδυόμενος αστέρας» Σε 10 χρόνια: αύξηση ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας κατά 1 δισ €, αύξηση αξίας ελληνικών εξαγωγών >180% (ή ~780 εκατ. €), Δημιουργία περί 20.000 νέων θέσεων εργασίας. Μελέτη McΚinsey, Sept 2011

7 Ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξης Με μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους  Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας υπάρχουσας δραστηριότητας  Βάσεις για την "επόμενη γενιά" υδατοκαλλιέργειας Μελλοντικές προκλήσεις του κλάδου Αύξηση παραγωγής  Παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας  Νέες αγορές Μείωση κόστους παραγωγής  Βελτίωση ποιότητας γόνου (ανθεκτικότητα σε ασθένειες, υψηλότερη μετατρεψιμότητα τροφής σε παραγόμενη πρωτεΐνη) Αειφορική διαχείριση πόρων (περιβάλλον εκτροφής, α’ υλες) ….

8  Διεύρυνση της αγοράς (νέες αγορές, νέα τμήματα αγορών, αύξηση κατανάλωσης)  παραγωγή νέων ειδών  εισαγωγή νέων προϊόντων  λειτουργικά τρόφιμα  Βελτίωση ποιοτικών παραμέτρων εκτρεφόμενων οργανισμών  Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος  αειφορία  Μείωση κόστους εκτροφής Περίγραμμα αναπτυξιακού σχεδίου

9 Οι παραγωγικές αλυσίδες του κλάδου (1) Παραγωγή ψαριών στη θάλασσα  Εκκολαπτήρια Προβλεψιμότητα, Ανάπτυξη, Επιλογή  Εκτροφή Πρόληψη Ασθενειών-εμβόλια, Νέα είδη, Οργανική εκτροφή, ΙΜΤΑ, Προσδιορισμός νέων περιοχών -planning, zoning- περιλαμβανομένης ανοικτής θάλασσας, …  Παραγωγή τροφών Χρήση άλλων πρώτων υλών, Ειδοειδικές τροφές για βελτίωση (α) μετατρεψιμότητας, (β) υγείας ψαριών κλπ  Εξοπλισμός Αυτοματοποίηση, Διαχείριση παραγωγής στην ανοικτή θάλασσα  Μεταποίηση Νέα προϊόντα – τυποποίηση, Συσκευασία, Μεταφορά – συντήρηση – διατήρηση

10 Οι παραγωγικές αλυσίδες του κλάδου (2) Παραγωγή μυδιών,  Τυποποίηση Λιμνοθάλασσες γλυκά νερά, οστρακοειδή κλπ  Αγροτουρισμός Παραγωγή νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων  Βιοδραστικές ουσίες,  Βιοκαύσιμα Οριζόντιες δράσεις  Περιβάλλον Παρακολούθηση - Συλλογή στοιχείων σε περιφερειακό επίπεδο  Εκπαίδευση ανταλλαγή εμπειριών / τεχνογνωσίας

11 Συνέργειες με τομείς / κλάδους Με αγροτικό τομέα  παραγωγή φυτών (όσπρια και φυτικά προϊόντα) σαν πρώτες ύλες στις ιχθυοτροφές Με άλλες δραστηριότητες στην ανοικτή θάλασσα  ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Χημική - φαρμακευτική βιομηχανία, εταιρίες βιοτεχνολογίας  αξιοποίηση πρώτων υλών πχ ενζύμων, λιπών, βιομάζας,... Μείωση CO 2 (φυτοπλαγκτό, βιομάζα) Με τον κλάδο παραγωγής κρέατος (κυρίως κοτόπουλο)  χρήση παραπροϊόντων μεταποίησης στις ιχθυοτροφές …

12 Αναγνώριση ευρύτερων περιοχών του τομέα / κλάδου που μπορούν να αναβαθμιστούν τεχνολογικά και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές Προτεινόμενες δραστηριότητες εντός των ευρύτερων περιοχών που μπορούν να προκαλέσουν διαθρωτικές αλλαγές στις περιοχές μέσω της Έρευνας και Τεχνολογίας ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΑΡΞΗ EΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΛΟ (Bλ. Παράρτημα ΙΙ) Εκτροφή  Διαχείριση υγείας  Νέα είδη  Ολοκληρωμένη παραγωγή  Οργανική εκτροφή  … Εκκολαπτήρια  Προβλεψιμότητα παραγωγής  Γενετική επιλογή  Διαχείριση γεννητόρων  Νέα είδη Τροφές  Βελτίωση αποδοτικότητας εναλλακτικών πρώτων υλών  Βελτίωση τροφών (ειδοειδικές τροφές)  Πρόσθετα φυσικά σαν αντι-παρασιτικά … Τεχνολογία  Βελτίωση διαχείρισης o Εκτίμηση βιομάζας o Καλύτερο τάισμα (χρήση τροφής)  Τεχνολογίες που υποστηρίζουν την αύξηση της παραγωγής  Τεχνολογίες φιλικές στο περιβάλλον  …. Μεταποίηση - εμπορία  Μεγιστοποίηση θετικών επιπτώσεων στην υγεία του καταναλωτή  Αποδοχή προϊόντος  Νέα προϊόντα - νέες αγορές Βιοτεχνολογικά προϊόντα  Προσδιορισμός οργανισμών στόχων  Μεθοδολογίες εκτροφής  Μέθοδοι extraction  … ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ Ε&Τ&Κ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Συνεχίζουμε …

13 Ευχαριστούμε !


Κατέβασμα ppt "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Υδατοκαλλιέργειες 2 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ – ΔΙΚΤΥΟΥ 16 Οκτωβρίου 2013 N. Παπανδρουλάκης, ΕΛΚΕΘΕ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google