Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

“TO LIKE OR NOT TO LIKE” Εκφράσεις « Πραγματικής Εικονικότητας » στην Εκπαίδευση και πέρα από αυτή. Παντελής Μπέλλης, Νηπιαγωγός με ειδίκευση στην Παιδαγωγική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "“TO LIKE OR NOT TO LIKE” Εκφράσεις « Πραγματικής Εικονικότητας » στην Εκπαίδευση και πέρα από αυτή. Παντελής Μπέλλης, Νηπιαγωγός με ειδίκευση στην Παιδαγωγική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 “TO LIKE OR NOT TO LIKE” Εκφράσεις « Πραγματικής Εικονικότητας » στην Εκπαίδευση και πέρα από αυτή. Παντελής Μπέλλης, Νηπιαγωγός με ειδίκευση στην Παιδαγωγική και τις ΤΠΕ. © 2010 pbellis.com

2 Facebook  Ξεκίνησε το 2004 ως μια πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ φοιτητών του Harvard (http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook)http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook  To πιο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο και ίσως το απόλυτο «online» κοινωνικό φαινόμενο.

3 Facebook  Το έτος 2009 αριθμεί, πάνω από 200.000.000 χρήστες παγκοσμίως. Σήμερα αριθμεί πάνω από 500.000.000 χρήστες.  Το έτος 2009 αριθμεί στην Ελλάδα πάνω από 100.000 χρήστες. Σήμερα αριθμεί πάνω από 3.000.000 χρήστες. Πηγές : http://www.e-tipos.com/newsitem?id=84472http://www.e-tipos.com/newsitem?id=84472 http://www.facebook.com/press/info.php?statistics http://internetakias.gr/2009/02/02/1000000-greek-facebook-members http://www.facebakers.com/countries-with-facebook

4 Like feature… Το 2009 εισάγεται το «like» feature, ( Κοινωνικό Μαρκάρισμα και ετικέτα που αναφέρεται σε προτίμηση ή όχι σε σχέση με ένα περιεχόμενο )  Το καλοκαίρι του 2010… Στην ( αφαίρεση ονόματος ) και την 15 ακόμη φίλοι αρέσει ο σύνδεσμός.15 ακόμη φίλοι σύνδεσμός Νεαρή μητέρα φυλακίστηκε όταν ανέβασε αυτήν την ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΗ φωτογραφία του παιδιού της. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ! momjailed.info Πηγή : http://www.pbellis.com/2010/08/to-like-or-not-to-like/http://www.pbellis.com/2010/08/to-like-or-not-to-like/

5 To like or not to like…  Τέλη Ιουλίου και 170.000 χρήστες πάτησαν το like και μοιράστηκαν το σύνδεσμο.  Τέλη Αυγούστου και ο αριθμός χρηστών αυξήθηκε στους 350.000.  Λόγοι οι περιέργεια, το ενδιαφέρ o ν, το ένστικτο ; …  Μήπως αρκούσε απλά το «Google it» ; … (http://stakarfia.blogspot.com/2010/07/blog- post_4662.html)http://stakarfia.blogspot.com/2010/07/blog- post_4662.html

6 «Likejacking»… Εκατοντάδες Χιλιάδες χρηστών, ανάμεσα τους και Έλληνες, ακόμα και φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων δήλωσαν άμεσα ή έμμεσα ότι, θα τους άρεζε να δουν τη « σοκαριστηκή » φωτογραφία ενός μωρού. Τρικ « σεναρίων » προκειμένου μέσω των κλικ κάποιοι να βγάλουν πολλά λεφτά …  Τελικά οι χρήστες δεν βλέπουν την φωτογραφία.  Συνεχίζεται ως μόδα σε άλλες μορφές. (http://tech.in.gr/consult/article/?aid=1231047373)http://tech.in.gr/consult/article/?aid=1231047373  Ακόμα και σε Ιστοσελίδες. (http://mouaresei.info/), ( http://lmgtfy.com/?q=my+fucking+keys)http://mouaresei.info/ http://lmgtfy.com/?q=my+fucking+keys  Νέες προσεγγίσεις ( ετικέτας και κοινωνικού Μαρκαρίσματος )

7 Γενικότερα … « οι ΤΠΕ ενσωματώνονται όλο και π ερισσότερο στις ζωές των ανθρώ π ων και α π οκτούν ρόλους μεσολαβητή στη διαμόρφωση των ταυτοτήτων, αλλά και στη διαδικασία μάθησης, τόσο π ολύ π ου π λέον θεωρείται δεδομένη αυτή η ιδιότητά τους ». (Jenkins 2006 ; Buckingham2008)

8 Τι σημαίνει … Εκφράσεις αμφίδρομης μετάβασης και ανα π ροσαρμογής α π ό την π ραγματικότητα στην εικονικότητα. Μία εικονικότητα η ο π οία μέσα α π ό τη δημιουργία και τη Σύγκληση μιας ψηφιακής οικολογίας φαντάζει π ιο π ραγματική α π ό π οτέ. Εκφράσεις αμφίδρομης μετάβασης και ανα π ροσαρμογής α π ό την π ραγματικότητα στην εικονικότητα. Μία εικονικότητα η ο π οία μέσα α π ό τη δημιουργία και τη Σύγκληση μιας ψηφιακής οικολογίας φαντάζει π ιο π ραγματική α π ό π οτέ. Καθημερινά παραδείγματα διαμεσολάβησης των ΤΠΕ.  Επικοινωνία (greeklish)  Έκφραση (lol, omg, wtf)  Συνήθειες (facebook)  Στάσεις και προτιμήσεις (like) Πηγές : http://mediatedcultures.net/ksudigg/http://mediatedcultures.net/ksudigg/ http://www.medialiteracy.net/ http://newmedialiteracies.org/ http://sirkenrobinson.com/skr/bring-on-the-learning-revolution

9 Ρίχνοντας το μπαλάκι …  Ανεξέλεγκτη και άτυπη διαπαιδαγώγηση μέσω των Τεχνολογιών.  Αδυναμία μηχανισμών ενημέρωσης και πρόληψης.  Αδυναμία εκπαίδευσης, ακόμα και Τριτοβάθμιας ακόμα και εκπαίδευσης εκπαιδευτικών.  Δαιμονοποίηση, αδιαφορία και μη - συμμετοχή ;

10 Ο ρόλος του Σχολείου … « Η τάξη π ου ανοίγει τις π όρτες της στα μέσα π ου χρησιμο π οιούν καθημερινά οι μαθητές και ε π ιτρέ π ει και στηρίζει την εμ π λοκή τους σε διαδικασίες Δημιουργικής αξιο π οίησης των ΤΠΕ, ευνοεί την ανά π τυξη ικανοτήτων ψηφιακής εγγραμματοσύνης και όχι μόνο …»

11 Ικανότητες (Jenkins 2006)  Κρίση ( φιλτράρισμα πληροφορίας, περιεχομένων )  Διαπραγμάτευση ( προσαρμογή στο επικοινωνιακό πλαίσιο )  Συλλογική νοημοσύνη ( αναζήτηση λύσεων μέσα από συνεργασία )  Multitasking ( απόδοση σημασίας, βαρύτητας και προτεραιότητας )  Οικειοποίηση ( κάνοντας κάτι δικό σου )  Εκτέλεση ( κάνοντας κάτι, γνώση εκτέλεσης και έκθεσης )

12 Γενικότερα … « Μέσα α π ό την ενεργή και ελεγχόμενη α π ό το σχολικό π εριβάλλον ενασχόληση και αλληλε π ίδραση με τα μέσα π ου χρησιμο π οιούν καθημερινά, οι μαθητές γνωρίζουν τους μηχανισμούς και τις π αγίδες τους α π ό την μία και αξιο π οιούν τις δημιουργικές ευκαιρίες π ου τους π αρέχουν α π ό την άλλη. Μία συνειδητή μετάβαση αλλά και π ροσαρμογή στο εικονικό αλλά και π ραγματικό π εριβάλλον γίνεται έτσι εφικτή ». « Μέσα α π ό την ενεργή και ελεγχόμενη α π ό το σχολικό π εριβάλλον ενασχόληση και αλληλε π ίδραση με τα μέσα π ου χρησιμο π οιούν καθημερινά, οι μαθητές γνωρίζουν τους μηχανισμούς και τις π αγίδες τους α π ό την μία και αξιο π οιούν τις δημιουργικές ευκαιρίες π ου τους π αρέχουν α π ό την άλλη. Μία συνειδητή μετάβαση αλλά και π ροσαρμογή στο εικονικό αλλά και π ραγματικό π εριβάλλον γίνεται έτσι εφικτή ».

13 Βιβλιογραφία / Πηγές  Βιβλιογραφία  Πηγές http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook http://www.e-tipos.com/newsitem?id=84472 http://www.facebook.com/press/info.php?statistics http://internetakias.gr/2009/02/02/1000000-greek-facebook-members http://www.facebakers.com/countries-with-facebook http://www.pbellis.com/2010/08/to-like-or-not-to-like/ http://stakarfia.blogspot.com/2010/07/blog-post_4662.html http://tech.in.gr/consult/article/?aid=1231047373 http://mediatedcultures.net/ksudigg/ http://www.medialiteracy.net/ http://newmedialiteracies.org/ http://sirkenrobinson.com/skr/bring-on-the-learning-revolution Buckingham, David. «Introducing Identity» Στο Youth, Identity, and Digital Media, του David Buckingham, 1–24. The John D. and Catherine T. MacArthur, Foundation Series on Digital Media and Learning. Cambridge, MA : The MIT Press, 2008. Jenkins, Henry. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press, 2006. Jenkins Henry, Purushotma Ravi, Clinton Katherine, Weigel Margaret, Robinson Alice J. Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century. Mac Arthur Foundation, 2006.

14 Κατασκευή Ιστότοπου ως Παράδειγμα (pmstde.com)  Web 2.0/3.0/x based ( από κοινωνικά δίκτυα μέχρι ετικετοποίηση κ. λπ.)  Δημιουργία περιεχομένων από τους μαθητές ( κείμενα, video, ήχος, εικόνες ) Χρήση μέσων, κατανόηση διαφορών εικονικότητας με πραγματικότητα  Κατανόηση πλαισίου επικοινωνίας (e-mail, chat, forum, blog, facebook)  Επιλογή περιεχομένων και εργαλείων για δημοσίευση ( προσωπική κρίση και συνεργασία )  Κατανόηση συνεπειών έκθεσης περιεχομένων ( κίνδυνοι, ευκαιρίες )  Ενημέρωση / γνώση / προσαρμογή σε περιβάλλον / αναζήτηση και αξιοποίηση εναλλακτικών Συμπληρωματικά…

15  Κρίση  Διαπραγμάτευση  Συλλογική νοημοσύνη  Multitasking  Οικειοποίηση  Εκτέλεση Ενημέρωση / γνώση / π ροσαρμογή σε π εριβάλλον αναζήτηση και αξιο π οίηση εναλλακτικών Συμμετοχή / Συνεργασία  Δημιουργία περιεχομένων  Επιλογή εργαλείων και μέσων  Επιλογή πλαισίου επικοινωνίας  Επιλογή περιεχομένων προς και εργαλείων για δημοσίευση  Κατανόηση συνεπειών έκθεσης περιεχομένων ( κίνδυνοι, ευκαιρίες ) Συμπληρωματικά…


Κατέβασμα ppt "“TO LIKE OR NOT TO LIKE” Εκφράσεις « Πραγματικής Εικονικότητας » στην Εκπαίδευση και πέρα από αυτή. Παντελής Μπέλλης, Νηπιαγωγός με ειδίκευση στην Παιδαγωγική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google