Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το Ελληνικό Ενεργειακό Σύστημα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το Ελληνικό Ενεργειακό Σύστημα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το Ελληνικό Ενεργειακό Σύστημα
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Λευτέρης Γιακουμέλος Τμήμα Εκπαίδευσης Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΚΠΕ Ελασσόνας

2 Βιομηχανική επανάσταση 1760 -1840
Η κυρίως αγροτική παγκόσμια οικονομία που βασίζεται σε στη χειρωνακτική εργασία μετατράπηκε σε βιομηχανική με την χρήση των μηχανών.

3 Τιμές αργού πετρελαίου
Ονομαστική Πραγματική $2008 Ρουμανία – οι πρώτες πετρελαιοπηγές

4 Κρίσεις του 1973 και του 1979

5 Τιμές αργού πετρελαίου
$ $3.45 $ $12 $ $40

6 Κατανάλωση της ενέργειας, σε ετήσια βάση παγκοσμίως
Ανανεώσιμες Πυρηνική ενέργεια Μικροτσίπ Φ. αέριο Εμπορική αεροπορία Πυρηνική ενέργεια Πετρέλαιο Πρωτογενής Ενέργεια (EJ) Λυχνία κενού Τηλεόραση Κινητήρας βενζίνης Ηλεκτρικός κινητήρας Άνθρακας Ατμομηχανή Βιομάζα Exajoule EJ =1018 joules

7 Κατανάλωση της ενέργειας, σε ετήσια βάση παγκοσμίως
Πηγή: SHELL

8 Νυχτερινός φωτισμός το 2000

9 Νυχτερινός φωτισμός το 2070

10 Τα ενεργειακά αποθέματα της Γης είναι πεπερασμένα
Τα αποθέματα του άνθρακα αναμένεται να διαρκέσουν για περίπου 150 χρόνια. Το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και το Ουράνιο θα εξαντληθούν σε περίπου 40 χρόνια. Ο ήλιος, όμως, θα συνεχίσει να παρέχει ενέργεια για άλλα 5 δις χρόνια. Παρέχει περίπου φορές την ποσότητα που καταναλώνουμε κάθε χρόνο! Ηλιακή ακτινοβολία στη διάρκεια ενός έτους Ουράνιο Παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας ετησίως Φυσικό αέριο Πετρέλαιο Άνθρακας

11 Η κατάσταση στην Ελλάδα
Μετά από τις δύο πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του εβδομήντα και τις επιδράσεις τους στην Ελληνική οικονομία, οι ενεργειακές πολιτικές που υιοθετήθηκαν είχαν στόχο τη μείωση της εξάρτησης του ενεργειακού συστήματος της χώρας από το πετρέλαιο. Βασικό στοιχείο αυτών των πολιτικών ήταν η αξιοποίηση των εγχώριων πηγών ενέργειας όπως ο λιγνίτης και το υδροδυναμικό, η δημιουργία έργων υποδομής για την παραγωγή ηλεκτρισμού και τη διασύνδεση με τις γειτονικές χώρες και τέλος η διαποίκιλση (diversification) της προσφοράς ενέργειας με την εισαγωγή του φυσικού αερίου.

12 Η κατάσταση στην Ελλάδα
Στερεά Καύσιμα: Επικεντρωμένα στην Παραγωγή Ηλεκτρισμού Προϊόντα πετρελαίου: Επικεντρωμένα στις Μεταφορές Το ποσοστό των πετρελαιοειδών στο Ελληνικό ενεργειακό ισοζύγιο είναι πολύ υψηλό και αυτό οφείλεται στη μεγάλη χρήση πετρελαιοειδών στις μεταφορές αλλά και στο γεγονός ότι το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής στα μη-διασυνδεδεμένα νησιά έχει ως κύριο καύσιμο τα πετρελαϊκά προϊόντα. Φυσικό αέριο: Σταθερή Δυναμική Ανάπτυξη Ηλεκτρισμός: Ενέργεια υπό Πίεση Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας : Δύσκολο Ξεκίνημα Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας

13 Η κατάσταση στην Ελλάδα
Ο λιγνίτης είναι η κύρια εγχώρια πηγή ενέργειας και χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Τα 4/5 (85,7%) της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας καλύπτονται από ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο και λιγνίτης).

14 Η κατάσταση στην Ελλάδα
Το φυσικό αέριο εισήχθη για πρώτη φορά το 1996 και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), εξαιρουμένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών, άρχισαν να αποτελούν αξιοσημείωτη πηγή για την παραγωγή ενέργειας από τα τέλη της δεκαετίας του '90.

15 Η κατάσταση στην Ελλάδα
Απώλειες μετατροπής Τελική κατανάλωση ενέργειας Βιομηχανία Τελική κατανάλωση ενέργειας Μεταφορές Συνολικές εισαγωγές Ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση ενέργειας Ενέργεια προς τελική κατανάλωση Τελική κατανάλωση ενέργειας Τελική κατανάλωση ενέργειας Οικιακός τομέας Πρωτογενής παραγωγή Τελική κατανάλωση ενέργειας -τριτογενής Κατανάλωση στον ενεργειακό τομέα Από άλλες πηγές Απώλειες διανομής Τελική μη ενεργειακή κατανάλωση Συνολικές εξαγωγές Καύσιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας Μεταβολή στα αποθέματα

16 Η κατάσταση στην Ελλάδα
Το ποσοστό ενεργειακής εξάρτησης δείχνει το ποσοστό της ενέργειας που πρέπει να εισάγει μια χώρα. Ορίζεται ως ο λόγος των καθαρών εισαγωγών ενέργειας διά την ακαθάριστη εσωτερική κατανάλωση ενέργειας συν τα καύσιμα που προμηθεύονται τα δεξαμενόπλοια, και εκφράζεται ως ποσοστό. Αρνητικό πρόσημο στην ενεργειακή εξάρτηση υποδηλώνει ότι η χώρα είναι καθαρός εξαγωγέας ενέργειας, ενώ ποσοστό εξάρτησης πάνω από το 100% δηλώνει ότι έχουν αποθηκευτεί ενεργειακά προϊόντα. Η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας είναι πολύ μεγαλύτερη από το κοινοτικό μέσο όρο (54%) και αγγίζει το 68% το 2009, εξαιτίας κυρίως των εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

17 Ενεργειακή εξάρτηση συνολική και ανά καύσιμο(%)
Δείκτες Ενεργειακή εξάρτηση συνολική και ανά καύσιμο(%) Πηγή: Greece 2011, European Commission, DG Energy, A1 – June 2011 Πηγές δεδομένων: EC (ESTAT, ECFIN), EEA

18 Ενεργειακή εξάρτηση (σε %) – Εξέλιξη μεταξύ1990 και 2009
Δείκτες Ενεργειακή εξάρτηση (σε %) – Εξέλιξη μεταξύ1990 και 2009 Πηγή: Greece 2011, European Commission, DG Energy, A1 – June 2011 Πηγές δεδομένων: EC (ESTAT, ECFIN), EEA

19 Τελική Κατανάλωση Ενέργειας
Τελική Κατανάλωση Ενέργειας: αναφέρεται στην ενέργεια που χρησιμοποιείται από τον τελικό χρήστη, μειωμένο κατά τις απώλειες από τις διάφορες χρήσεις και μετατροπές ενέργειας Δεν περιλαμβάνει στην ενέργεια που καταναλώνεται στον τομέα μετατροπής ενέργειας (π.χ. λιγνίτης για ηλεκτροπαραγωγή) και στις ενεργειακές βιομηχανίες (π.χ. αργό πετρέλαιο για παραγωγή πλαστικών ) Τελική μορφή ενέργειας είναι για παράδειγμα το ενεργειακό περιεχόμενο του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο βρίσκεται στη δεξαμενή στο σπίτι του καταναλωτή ή η κατανάλωση σε ηλεκτρική ενέργεια ενός πελάτη (ιδιώτη, βιομηχανία κλπ) της ΔΕΗ.

20 Ζήτηση Συνολική Τελική Κατανάλωση Ενέργειας ανά τομέα
(σε % των συνολικών ΜΤΙΠ) Τελική ενεργειακή κατανάλωση/ Final energy consumption: Συνολική κατανάλωση ενέργειας στη βιομηχανία, στις μεταφορές και σε άλλους τομείς. Πρόκειται για ποσότητες καυσίμων εκφρασμένες σε ενέργεια, βάσει της Κατώτερη Θερμογόνο Δύναμη [Κ.Θ.Δ.] των καυσίμων που καταναλώνονται από τις βιομηχανίες για τη στήριξη των κύριων ενεργειακών δραστηριοτήτων τους. Οι Βιομηχανίες που αναφέρονται στο ΕΠΣΕ, ακολουθούν την κατηγοριοποίηση κατά NACE Rev. II, της ταξινόμησης των κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας της Eurostat. Πηγή: Greece 2011, European Commission, DG Energy, A1 – June 2011 Πηγές δεδομένων: EC (ESTAT, ECFIN), EEA

21 Ζήτηση Συνολική Τελική Κατανάλωση Ενέργειας ανά τομέα
(σε ΜΤΙΠ) – Εξέλιξη μεταξύ1990 και 2009 Ο τόνος ισοδύναμου πετρελαίου ΤΙΠ (tonne of oil equivalent – toe) είναι μονάδα ενέργειας. Ένας ΤΙΠ ισοδυναμεί με την ενέργεια που εκλύεται από την καύση ενός τόνου αργού πετρελαίου. 1 ΤΙΠ=41,868 GJ ή 11,63 MWh Πηγή: Greece 2011, European Commission, DG Energy, A1 – June 2011 Πηγές δεδομένων: EC (ESTAT, ECFIN), EEA

22 Ζήτηση Συνολική Τελική Κατανάλωση Ενέργειας ανά καύσιμο
(σε % των συνολικών ΜΤΙΠ) Πηγή: Greece 2011, European Commission, DG Energy, A1 – June 2011 Πηγές δεδομένων: EC (ESTAT, ECFIN), EEA

23 Ζήτηση Συνολική Τελική Κατανάλωση Ενέργειας ανά καύσιμο
(σε ΜΤΙΠ) -Εξέλιξη μεταξύ1990 και 2009 Πηγή: Greece 2011, European Commission, DG Energy, A1 – June 2011 Πηγές δεδομένων: EC (ESTAT, ECFIN), EEA

24 Ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση
Η ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση ενέργειας αντιπροσωπεύει την ποσότητα της ενέργειας που απαιτείται για να ικανοποιήσει την εσωτερική ζήτηση μιας χώρας ή μιας περιοχής Υπολογίζεται ως εξής: Εγχώρια παραγωγή + Προϊόντα ανάκτησης + Εισαγωγές − Εξαγωγές − Καύσιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας + Αυξομειώσεις αποθεμάτων

25 Ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση
(ενεργειακό μείγμα επί % των συνολικών ΜΤΙΠ Πηγή: Greece 2011, European Commission, DG Energy, A1 – June 2011 Πηγές δεδομένων: EC (ESTAT, ECFIN), EEA

26 Ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση
Ενεργειακό μείγμα (σε ΜΤΙΠ) – Εξέλιξη μεταξύ 1990 και 2009 Πηγή: Greece 2011, European Commission, DG Energy, A1 – June 2011 Πηγές δεδομένων: EC (ESTAT, ECFIN), EEA

27 Εφοδιασμός - παραγωγή Πρωτογενείς πηγές ενέργειας είναι αυτές που συναντώνται άμεσα στη φύση, ενώ δευτερογενείς ενεργειακές μορφές είναι αυτές που λαμβάνονται από τη μετατροπή πρωτογενών πηγών Πρωτογενείς Πηγές Συναντώνται Άμεσα στη Φύση ( Ήλιος – Κάρβουνο – Αργό Πετρέλαιο - Φυσικό αέριο - Πυρηνική ενέργεια - Υδραυλική – Αιολική – Βιομάζα – Γεωθερμική κ.α.) Δευτερογενείς Πηγές Λαμβάνονται από Μετατροπή/ Επεξεργασία των Πρωτογενών Πηγών ( Υδρογόνο – Ηλεκτρική – Θερμική – Βενζίνη – Πετρέλαιο Κίνησης κ.α.)

28 (επί % των συνολικών ΜΤΙΠ)
Εφοδιασμός - παραγωγή Πρωτογενής παραγωγή (επί % των συνολικών ΜΤΙΠ) Πηγή: Greece 2011, European Commission, DG Energy, A1 – June 2011 Πηγές δεδομένων: EC (ESTAT, ECFIN), EEA

29 Πρωτογενής παραγωγή (σε ΜΤΙΠ)-Εξέλιξη 1990-2009
Εφοδιασμός - παραγωγή Πρωτογενής παραγωγή (σε ΜΤΙΠ)-Εξέλιξη Πηγή: Greece 2011, European Commission, DG Energy, A1 – June 2011 Πηγές δεδομένων: EC (ESTAT, ECFIN), EEA

30 Εφοδιασμός – Εισαγωγές
Εισαγωγές πετρελαίου (σε ΜΤΙΠ)-Εξέλιξη Πηγή: Greece 2011, European Commission, DG Energy, A1 – June 2011 Πηγές δεδομένων: EC (ESTAT, ECFIN), EEA

31 Εφοδιασμός – Εισαγωγές
Εισαγωγές αερίων καυσίμων (σε ΜΤΙΠ)-Εξέλιξη Αέρια Καύσιμα Φυσικό Αέριο/ Natural Gas: Το φυσικό αέριο, το οποίο περιλαμβάνει αέρια (κυρίως, μεθάνιο) που βρίσκονται σε υπόγεια κοιτάσματα, σε υγρή ή αέρια μορφή. Αέριο Πόλης/ Gaswork Gas: Το 1984 σταμάτησε η παραγωγή αερίου πόλης στο "Γκάζι" και το αέριο άρχισε να παράγεται στις εγκαταστάσεις των κρατικών διυλιστηρίων στον Ασπρόπυργο (ΕΛ.Δ.Α). Το αέριο αυτό προέρχονταν από σχάση νάφθας και εμπλουτίζονταν με LPG Αέριο Οπτανθρακαμίνου/ Coke‐Oven Gas: Λαμβάνεται ως παραπροϊόν από τη μεταποίηση οπτάνθρακα εγκαταστάσεων οπτανθρακοποίησης για την παραγωγή σιδήρου και χάλυβα. Αέριο Υψικαμίνου/ Blast‐Furnace Gas: Παράγεται κατά την καύση οπτάνθρακα σε υψικαμίνους στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα. Λαμβάνεται και χρησιμοποιείται ως καύσιμο εν μέρει εντός της εγκατάστασης και εν μέρει σε άλλες διεργασίες της βιομηχανίας χάλυβα ή σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας που έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την καύση του. Πηγή: Greece 2011, European Commission, DG Energy, A1 – June 2011 Πηγές δεδομένων: EC (ESTAT, ECFIN), EEA

32 Ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (σε %- TWh)
Ηλεκτρισμός Ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (σε %- TWh) Δεδομένα για το 2009 Source: European Commission, DG Energy, A1 – June 2011 Data sources: EC (ESTAT, ECFIN), EEA Πηγή: Greece 2011, European Commission, DG Energy, A1 – June 2011 Πηγές δεδομένων: EC (ESTAT, ECFIN), EEA

33 Ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (σε TWh) εξέλιξη1990-2009
Ηλεκτρισμός Ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (σε TWh) εξέλιξη 1 TWh = 1012 Wh Πηγή: Greece 2011, European Commission, DG Energy, A1 – June 2011 Πηγές δεδομένων: EC (ESTAT, ECFIN), EEA

34 Ακαθάριστη παραγωγή θερμότητας (σε % PJ) – Δεδομένα για το 2009
Θερμότητα Ακαθάριστη παραγωγή θερμότητας (σε % PJ) – Δεδομένα για το 2009 Σημείωση: Peta P= PJ=1015 joule GCV -“Gross Calorific Value” δηλαδή η “Ανώτερη Θερμογόνος Δύναμη” Πηγή: Greece 2011, European Commission, DG Energy, A1 – June 2011 Πηγές δεδομένων: EC (ESTAT, ECFIN), EEA

35 Ακαθάριστη παραγωγή θερμότητας (σε PJ) –1990-2009
Θερμότητα Ακαθάριστη παραγωγή θερμότητας (σε PJ) – Πηγή: Greece 2011, European Commission, DG Energy, A1 – June 2011 Πηγές δεδομένων: EC (ESTAT, ECFIN), EEA

36 Δείκτης ενεργειακής έντασης= κατανάλωσης ενέργειας /ΑΕΠ
Η υψηλή κατά κεφαλήν κατανάλωση ενέργειας δεν αποτελεί, από μόνη της τεκμήριο τεχνολογικής, κοινωνικής ή οικονομικής προόδου. Αντίθετα, μπορεί να αποτελεί ένδειξη ανεπάρκειας και σπατάλης, αφού σημασία δεν έχει να καταναλώνει κανείς ενέργεια, αλλά να παράγει με αυτήν ωφέλιμη έργο. Έτσι μπορούμε να δούμε το δείκτη ενεργειακής έντασης, που εκφράζει το λόγο της κατανάλωσης ενέργειας προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν μίας χώρας, ή αλλιώς το σύνολο των παραγομένων αγαθών και υπηρεσιών. Δείκτης ενεργειακής έντασης= κατανάλωσης ενέργειας /ΑΕΠ

37 Ενεργειακή ένταση και Ενέργεια κατά κεφαλή
Δείκτες Ενεργειακή ένταση και Ενέργεια κατά κεφαλή Εξέλιξη Πηγή: Greece 2011, European Commission, DG Energy, A1 – June 2011 Πηγές δεδομένων: EC (ESTAT, ECFIN), EEA

38 Δείκτες Μερίδιο των ΑΠΕ συνολικά (%), στην ηλεκτροπαραγωγή (ΑΠΕ-Η), στη θέρμανση και ψύξη (ΑΠΕ-Θ&Ψ) & στις Μεταφορές (ΑΠΕ-Μ) Εξέλιξη Πηγή: Greece 2011, European Commission, DG Energy, A1 – June 2011 Πηγές δεδομένων: EC (ESTAT, ECFIN), EEA

39 Η χώρα μας καταναλώνει όλο και περισσότερη ενέργεια και εισάγει όλο και περισσότερα ενεργειακά προϊόντα. Η εγχώρια παραγωγή δεν επαρκεί για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Ελλάδας. Ως εκ τούτου αυξάνεται συνεχώς η ενεργειακή εξάρτηση από το εξωτερικό. Οι ΑΠΕ και η ΕΞΕ συμβάλουν στην μείωση της εξάρτησης συνεπώς στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού

40 Γιατί ΑΠΕ; (Γενικά) Η παραγωγή ενέργειας με τη χρήση συμβατικών καυσίμων: Εξαρτάται από «εξαντλήσιμες» πηγές (συμβατικά καύσιμα). Επιβαρύνει τη ρύπανση του περιβάλλοντος, καθώς φαινόμενα όπως αυτό του θερμοκηπίου ή της όξινης βροχής οφείλονται πρωτίστως στους εκπεμπόμενους ρύπους από την καύση των καυσίμων (CO2). Ως εκ τούτου, τα τελευταία χρόνια : δίνεται έμφαση στην ευρύτερη δυνατή προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), που είναι: Ανεξάντλητες, και Φιλικές προς το περιβάλλον

41 ΑΠΕ: Σεβασμός στο περιβάλλον
Αποκεντρωμένες (δηλ. μπορούν να εφαρμοστούν μέχρι επιπέδου κατοικίας) – κατάλληλες για «κατανεμημένη παραγωγή». Είναι ήδη (τις περισσότερες φορές) ή μπορούν να γίνουν (στο άμεσο μέλλον) οικονομικά αποδοτικές. Εύκολες στη χρήση.

42 ΑΠΕ: απεξάρτηση από συμβατικά καύσιμα
Καθώς αφορούν ενδογενείς πηγές ενέργειας, μειώνεται η ενεργειακή εξάρτηση από την εισαγωγή καυσίμων από τρίτες χώρες, με αντίστοιχη εξοικονόμηση συναλλάγματος. Θεωρούνται ως οι πλέον «φιλικές προς το περιβάλλον» μορφές ενέργειας. Συνεπώς, αποτελούν ένα σίγουρο μέσο επίτευξης των ποιοτικών και ποσοτικών περιβαλλοντικών στόχων της Ε.Ε. (Πρωτόκολλο του Κιότο, κλπ.)

43 Μορφές των ΑΠΕ Ηλιακή Ενέργεια Αιολική Ενέργεια Υδραυλική Ενέργεια Βιομάζα Γεωθερμική Ενέργεια

44 Μορφές των ΑΠΕ - Ηλιακή Ενέργεια
Ηλιακή Ενέργεια: αξιοποιείται μέσω διάφορων τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται τόσο τη θερμότητα όσο και τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα του ήλιου. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, διακρίνονται σε: Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Παθητικά Ηλιακά και Υβριδικά Συστήματα Φωτοβολταϊκά Ηλιακά Συστήματα

45 Μορφές των ΑΠΕ Θερμικά Ηλιακά Συστήματα: μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμότητα

46 Ηλιακή Ενέργεια στο παρελθόν
Τα πρώτα ΘΗΣ στις ΗΠΑ Ηλιακός θερμοσίφωνας, Pamona Valley 1911 46

47 Ηλιακή θέρμανση πισίνας
Ηλιακοί συλλέκτες 47

48 Η αγορά των ΘΗΣ Η Ελλάδα κατέχει την 6η θέση παγκοσμίως σε απόλυτες τιμές εγκατεστημένης θερμικής ισχύος από θερμικά ηλιακά συστήματα Η Ελλάδα κατέχει τη 3η θέση στην Ευρώπη και την 4η παγκοσμίως στην επιφάνεια συλλεκτών εν λειτουργία, αν αυτή αναχθεί στον πληθυσμό της

49 Μορφές των ΑΠΕ Παθητικά Ηλιακά και Υβριδικά Συστήματα: αφορούν κατάλληλες αρχιτεκτονικές λύσεις και χρήση κατάλληλων δομικών υλικών για τη μεγιστοποίηση της απ' ευθείας εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας για θέρμανση, κλιματισμό ή φωτισμό

50 Μορφές των ΑΠΕ Φωτοβολταϊκά Ηλιακά Συστήματα: μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια άμεσα σε ηλεκτρική ενέργεια.

51 Χαρακτηριστικά ανεμογεννητριών οριζοντίου άξονα
Μορφές των ΑΠΕ Αιολική Ενέργεια: η κινητική ενέργεια που παράγεται από τη δύναμη του ανέμου και μετατρέπεται σε απολήψιμη μηχανική ενέργεια ή / και σε ηλεκτρική ενέργεια. Πτερύγιο Μετατροπέας στροφών Ατρακτος Ηλεκτρική γεννήτρια Πλήμνη Σύστημα πέδησης Σύστημα προσανατολισμού Πύργος Χαρακτηριστικά ανεμογεννητριών οριζοντίου άξονα

52 Εργάτες

53 Μορφές των ΑΠΕ Υδραυλική Ενέργεια: αξιοποιεί τις υδατοπτώσεις, με στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή και το μετασχηματισμό της σε απολήψιμη μηχανική ενέργεια.

54 Μορφές των ΑΠΕ Βιομάζα: είναι αποτέλεσμα της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας, που μετασχηματίζει την ηλιακή ενέργεια με μία σειρά διεργασιών των φυτικών οργανισμών χερσαίας ή υδρόβιας προέλευσης. Αστικά Απορρίμματα: αξιοποίηση του ενεργειακού περιεχομένου τους.

55 Η βιομάζα αποτελεί μία δεσμευμένη-αποθηκευμένη μορφή της ηλιακής ενέργειας, καθώς παράγεται μέσω της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των φυτικών οργανισμών. Η χλωροφύλλη των φυτών, χρησιμοποιώντας την ηλιακή ενέργεια, και με βασικές πρώτες ύλες CO2 από την ατμόσφαιρα, νερό και ανόργανα συστατικά από το έδαφος: Νερό + Διοξείδιο του άνθρακα + Ηλιακή ενέργεια (φωτόνια) + Ανόργανα στοιχεία  Βιομάζα + Οξυγόνο Κατά την καύση της η βιομάζα απελευθερώνει την ενέργειά της, συχνά υπό μορφή θερμότητας, και ο άνθρακας επανοξειδώνεται σε CO2 ώστε να αντικατασταθεί αυτό που απορροφήθηκε όσο αναπτυσσόταν το φυτό.  Η ενεργειακή χρήση της βιομάζας είναι το αντίστροφο της φωτοσύνθεσης.

56 Μορφές των ΑΠΕ Γεωθερμική Ενέργεια: η θερμική ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της γης και εμπεριέχεται σε φυσικούς ατμούς, σε επιφανειακά ή υπόγεια θερμά νερά και σε θερμά ξηρά πετρώματα.

57 Μορφές γεωθερμικής ενέργειας
Γεωθερμία υψηλής ενθαλπίας: Θερμότητα υπόγειων πετρωμάτων & υδάτων θερμοκρασίας > 150 ºC Γεωθερμία μέσης ενθαλπίας: Θερμότητα υπόγειων πετρωμάτων & υδάτων θερμοκρασίας 90 ºC ºC Γεωθερμία χαμηλής ενθαλπίας: Θερμότητα υπόγειων πετρωμάτων & υδάτων θερμοκρασίας ºC Αβαθής Γεωθερμία: Θερμότητα πετρωμάτων μικρού βάθους και επιφανειακών υδάτων < 25 ºC

58 Τηλεθέρμανση Ξενώνα Τραϊανούπολης
Τηλεθέρμανση 5 κτιρίων (ξενώνες & κτίριο λουτρών) Θερμοκρασία 550C Θέρμανση με ενδοδαπέδιο σύστημα & παραγωγή ζεστού νερού

59 Ξήρανση προϊόντων Θερμοκήπια

60 Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας (ΓΑΘ)
06/04/2017 Θέρμανση/ψύξη και ζεστό νερό χρήσης στα κτίρια με αναστρέψιμη αντλία θερμότητας και με χρήση του υπεδάφους ως πηγή/αποδέκτη θερμότητας Αναστρέψιμη αντλία θερμότητας – θέρμανση/ψύξη Αντλία θερμότητας νερού-νερού Χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία του ψυκτικού κυκλώματος

61 Η αγορά των ΑΠΕ σήμερα

62 Ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ- Πηγή Eurostat
Έτος 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ΕΕ-27 14,18 12,69 12,59 13,65 13,62 14,24 15,14 16,36 18,25 19,94 Ελλάδα 5,22 6,22 9,73 9,52 10,04 11,82 6,77 8,29 12,45 16,68

63 Ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ- Πηγή ΡΑΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Τεχνολογία Ισχύς Με Αίτηση για Άδεια Παραγωγής Υπό αξιολόγηση 30/9/2012 Με Άδεια Παραγωγής Με Δεσμευτική Προσφορά Σύνδεσης Με Άδεια Εγκατάστασης Με Σύμβαση Πώλησης Σε Λειτουργία Αιολικά MW 23.644,69 23.122,20 3.985,27 1.649,45 783,26 1.740,39 Βιομάζα 173,06 447,19 58,05 25,04 9,54 44,75 Γεωθερμία 20,00 8,00 0,00 Μικρά Υδροηλεκτρικά 152,47 970,48 137,27 48,40 23,36 213,08 Φωτοβολταϊκά 100,00 4.524,40 3.593,48 568,70 1.942,11 1.353,54 Ηλιοθερμικά 424,25 404,80 47,63 25,00 Υβριδικά 1.020,70 636,57 0,0 0,08 Σύνολο Ισχύος (MW) 25.535 30.114 7.822 2.317 2.758 3.351

64 Ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ- Πηγή ΡΑΕ
Λεπτομέρειες για τα Φωτοβολταϊκά ΕΙΔΟΣ-ΜΕΓΕΘΟΣ Πλήθος/Ισχύς Αιτήματα για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης Με Δεσμευτική Προσφορά Σύνδεσης Με Σύμβαση Πώλησης Σε Λειτουργία Ειδικό πρόγραμμα για κτίρια <10kW Πλήθος 4.706 15.803  460 28.728 Σύνολο Ισχύος (MW) 41,77 145,50  3,40 255,93 Αγροτικά ≤100kW 929 2.694 939  90,41 264,80  92,06 Λοιπά Φ/Β 12.497 5.587 6.965 8.056 2.739,28 1174,42 1.046,02 645,15 Φ/Β > 1MW 955 468 242 139 1.798,58 2008,76 892,60 360,40 Σύνολο πλήθους αιτημάτων 18.132 24.084 7.667 37.862 4.670,04 3.593,48 1.942,02 1.353,54 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ Αιτήματα για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης.: Εκκρεμή αιτήματα για έργα που έχουν υποβληθεί σε ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ. Με αίτηση για Άδεια Παραγωγής : Σύνολο αιτημάτων για έργα που ξεκινούν την αδειοδότησή τους με αίτημα στη ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής Με Άδεια Παραγωγής: Έργα για τα οποία έχει χορηγηθεί Άδεια Παραγωγής (σύνολο έργων) Με Άδεια Εγκατάστασης: Έργα με Άδεια Παραγωγής για τα οποία έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη Άδεια Εγκατάστασης. (δεν συμπεριλαμβάνονται έργα με 'Αδεια Λειτουργίας). Με Δεσμευτική Προσφορά Σύνδεσης: Έργα για τα οποία έχει προσδιοριστεί από τον αρμόδιο Διαχειριστή το που και πως θα συνδεθούν και έχει δοθεί η σχετική έγκριση που δεσμεύει τους Διαχειριστές (δεσμευτική προσφορά σύνδεσης) Με Σύμβαση Πώλησης: Έργα για τα οποία οι παραγωγοί έχουν συνυπογράψει 20-ετείς συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (για Ειδικό πρόγραμμα κτίρια 25-ετείς συμβάσεις συμψηφισμού)

65 Αιολική ενέργεια Ελλάδα 2011: 13η στην συνολική λίστα της ΕΕ-27
Ηλεκτροπαραγωγή από Α/Γ στην ΕΕ -27 για τα έτη (TWh) Ελλάδα 2011: 13η στην συνολική λίστα της ΕΕ-27 2010: ~ 1,4% του συνόλου της παραγωγής αιολικής ενέργειας στην ΕΕ-27 2011: ~ 1,2% του συνόλου της παραγωγής αιολικής ενέργειας στην ΕΕ-27 Πηγή: EurObserv’ER 2012

66 Αιολική ενέργεια Συνολική εγκατεστημένη ισχύς στην ΕΕ-27 (τέλος του 2011) (σε MW) Πηγή: EurObserv’ER 2012

67 Αλλά η Ελλάδα έχει ακόμα καλύτερο ηλιακό δυναμικό
Ηλιακή ενέργεια Αλλά η Ελλάδα έχει ακόμα καλύτερο ηλιακό δυναμικό Εφαρμογές Θερμικά ηλιακά για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Φωτοβολταϊκά συστήματα για απευθείας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Συγκεντρωτικά ηλιακά συστήματα (?? – δεν έχουν εγκατασταθεί ακόμα, αλλά αναμένεται…)

68 Ηλιακή ενέργεια– Θερμικά Ηλιακά Συστήματα
Συνολική εγκατεστημένη ισχύς στην ΕΕ-27 στο τέλος του 2011 (MWth) Ελλάδα (2010): ~11,3% των εγκατεστημένων συλλεκτών στην ΕΕ-27 (4,086 εκατ. m2 – 2860 MWth) Greece (2011): ~10,1% των εγκατεστημένων συλλεκτών στην ΕΕ-27 (4,089 εκατ. m2 – 2863 MWth)

69 Ηλιακή ενέργεια– Φ/Β Συστήματα
Συνολική εγκατεστημένη ισχύς στην ΕΕ-27 στο τέλος του 2011 (MWp) Ισχύς Φ/Β ανά κάτοικο στην ΕΕ-27 το 2011 (Wp/inhab) Source: EurObserv’ER 2012

70 Κόστος επένδυσης τεχνολογιών Η/Π
Θερμικοί σταθμοί (€/KW) 2010 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Λιγνιτικός σταθμός 2.100 Συνδυασμένος κύκλος Φ.Α. 690 665 640 615 590 565 540 Αεριοστρόβιλος Φ.Α. 400 Πετρελαϊκός σταθμός 1.100 Ολοκληρωμένος συνδυασμένος κύκλος με εξαερωτή (IGCC) 2.220 2.160 2.040 1.980 1.850 Λιγνιτικός σταθμός με τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 (μετά την καύση) 3.340 3.220 3.100 2.980 2.860 2.700 Λιγνιτικός σταθμός με τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 (καύση με οξειδωτικό αυξημένης περιεκτικότητας σε O2) 2.930 2.840 2.750 2.660 2.570 2.450 Σταθμός Φ.Α. με τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 (μετά την καύση) 1.070 1.080 1.090 1.110 Σταθμός Φ.Α. με τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 (καύση με οξειδωτικό αυξημένης περιεκτικότητας σε O2) 1.410 1.330 1.250 1.170 970

71 Κόστος επένδυσης τεχνολογιών Η/Π
ΑΠΕ (€/KW) 2010 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Μεγάλα Υ/Η 2.000 1.910 1.820 1.730 1.640 1.550 1.430 Μικρά Υ/Η 2.500 2.390 2.280 2.170 2.060 1.950 1.790 Ανεμογεννήτριες Διασυνδεδεμένο 1.300 1.230 1.160 1.090 1.020 950 860 Θαλάσσια πάρκα 2.800 2.590 2.380 1.960 1.750 1.500 Φ/Β 2.700 1.450 1.330 1.210 970 850 715 Γεωθερμία 2.200 2.090 1.980 1.870 1.760 1.650 1.540 Βιομάζα 3.700 3.320 2.940 2.560 2.180 1.800 1.400 Ηλιοθερμικοί σταθμοί 4.760 4.350 3.860 3.370 2.880 1.900

72 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Το Ελληνικό Ενεργειακό Σύστημα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google