Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βακχυλίδης ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-14 8 Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ, 14/5/2014.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βακχυλίδης ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-14 8 Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ, 14/5/2014."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βακχυλίδης ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-14 8 Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ, 14/5/2014

2 Βακχυλίδης, 16 η ωδή  Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία  Maehler, Herwig [ελλ. μτφρ. Κ. Δημοπούλου]. 2008. Πίνδαρος. Βακχυλίδης. Ανθολογία σχολιασμένων αποσπασμάτων. Αθήνα: Μεταίχμιο. σσ. 452-62

3 Βακχυλίδης 16 η ωδή – ένα χρυσό πλοίο φορτωμένο τραγούδια ( ὁ λκάς –Ναυτικό Μουσείο Μυκόνου)

4 Τριήρης – Ναυτικό Μουσείο Μυκόνου

5 Βακχυλίδης, 16 η ωδή  [...]ιου. ιο[...] ἐ πε ὶ [...].[...]  [ ὁ λκ]άδ’ ἔ πεμψε ̣ ν ἐ μο ὶ χρυσέαν []  [Πιερ]ίαθεν ἐ [ΰθ]ρονος [Ο] ὐ ρανία, [πολυ- [] [][][  φ]άτων γέμουσαν ὕ μνων]  [–]νειτις ἐ π’ ἀ νθεμόεντι Ἕ βρ ῳ (5) [–]  [– ἀ ]γάλλεται ἢ δολιχαύχενι κύ[κν ῳ ] [– ][ ]  [–]δεϊαν φρένα τερπόμενος [–] [–][–]  [– ]δ’ ἵ κ ῃ παιηόνων[–]  ἄ νθεα πεδοιχνε ῖ ν,  Πύθι’ Ἄ πολλον, (10)  τόσα χορο ὶ Δελφ ῶ ν  σ ὸ ν κελάδησαν παρ’ ἀ γακλέα ναόν,

6 Βακχυλίδης 16 η ωδή  πρίν γε κλέομεν λιπε ῖ ν  Ο ἰ χαλίαν πυρ ὶ δαπτομέναν  Ἀ μφιτρυωνιάδαν θρασυμηδέα φ ῶ θ’, ἵ κε- (15)  το δ’ ἀ μφικύμον’ ἀ κτάν·  ἔ νθ’ ἀ π ὸ λαΐδος ε ὐ ρυνεφε ῖ Κηναί ῳ  Ζην ὶ θύεν βαρυαχέας ἐ ννέα ταύρους  δύο τ’ ὀ ρσιάλ ῳ δαμασίχθονι μέ[λ]λε κόρ ᾳ τ’[]  ὀ βριμοδερκε ῖ ἄ ζυγα (20)  παρθέν ῳ Ἀ θάν ᾳ  ὑ ψικέραν βο ῦ ν.  Τότ’ ἄ μαχος δαίμων  Δαϊανείρ ᾳ πολύδακρυν ὕ φα[νεν][]

7 Βακχυλίδης, 16 η ωδή  μ ῆ τιν ἐ πίφρον’ ἐ πε ὶ πύθετ’ (25)  ἀ γγελίαν ταλαπενθέα,  Ἰ όλαν ὅ τι λευκώλενον  Δι ὸ ς υ ἱὸ ς ἀ ταρβομάχας ἄ λοχον λιπαρ ὸ [ν] []  ποτ ὶ δόμον πέμ[π]οι.[]  Ἆ δύσμορος, ἆ τάλ[αι]ν’, ο ἷ ον ἐ μήσατ[ο·](30)[][]  φθόνος ε ὐ ρυβίας νιν ἀ πώλεσεν,  δνόφεόν τε κάλυμμα τ ῶ ν  ὕ στερον ἐ χομένων, ὅ τ’ ἐ -  π ὶ {ποταμ ῷ } ῥ οδόεντι Λυκόρμ ᾳ{ }  δέξατο Νέσσου πάρα δαιμόνιον τέρ[ας.][]

8 Βακχυλίδης, 16 η ωδή – hic et nunc  hic ἐ π’ ἀ νθεμόεντι Ἕ βρ ῳ (5) [–[– ἀ ]γάλλεται ἢ δολιχαύχενι κύ[κν ῳ ] ][ ] [–][–]δεϊαν φρένα τερπόμενος [–][–] [– ]δ’ ἵ κ ῃ παιηόνων[–] ἄ νθεα πεδοιχνε ῖ ν, Πύθι’ Ἄ πολλον, (10) τόσα χορο ὶ Δελφ ῶ ν σ ὸ ν κελάδησαν παρ’ ἀ γακλέα ναόν,

9 Βακχυλίδης 16 η ωδή – ο Απόλλων στη χώρα των Υπερβορείων o Απουσία του Απόλλωνα τους χειμερινούς μήνες από τους Δελφούς o Παράφραση του ύμνου του Αλκαίου από τον Ιμέριο (βλ. Maehler 2010, σ. 453 o Ο Δίας έδωσε στον νεογέννητο Απόλλωνα μια χρυσή μίτρα, μια χρυσή λύρα και ένα άρμα που το έσερναν κύκνοι και του ζήτησε να πάει στους Δελφούς ως προφήτης. o Ο Απόλλωνας κατευθύνθηκε, ωστόσο, στη χώρα τον Υπερβορείων o Οι κάτοικοι των Δελφών όρισαν χορούς νέων να τραγουδούν παιάνες γύρω από τον τρίποδα καλώντας τον Απόλλωνα να επιστρέψει o Ο Απόλλων έμεινε ένα χρόνο στη χώρα των Υπερβορείων. Μετά διέταξε τους κύκνους να φύγουν και ο ίδιος πήγε στους Δελφούς

10 Βακχυλίδης, 16 η ωδή – Απόλλων και Διόνυσος στους Δελφούς  (Πλούταρχος, Ηθικά 389c)  Κατά την τέλεση θυσιών, οι κάτοικοι των Δελφών τραγουδούσαν παιάνες τους περισσότερους μήνες του χρόνο  Κατά την απουσία του Απόλλωνα στους Υπερβορείους, ωστόσο, τιμούσαν τον Διόνυσο με διθυράμβους

11 Βακχυλίδης 16 η ωδή – hic et nunc  16 η ωδή = διθύραμβος προς τιμήν του Διονύσου που συνετέθη για παράσταση στους Δελφούς  16 η ωδή = διθύραμβος που συνετέθη για παράσταση στην Αθήνα (March, Creative Poet, σ. 63 σημ. 65)  ἔ νθ’ ἀ π ὸ λαΐδος ε ὐ ρυνεφε ῖ Κηναί ῳ  Ζην ὶ θύεν βαρυαχέας ἐ ννέα ταύρους  δύο τ’ ὀ ρσιάλ ῳ δαμασίχθονι μέ[λ]λε κόρ ᾳ τ’[]  ὀ βριμοδερκε ῖ ἄ ζυγα (20)  παρθέν ῳ Ἀ θάν ᾳ  ὑ ψικέραν βο ῦ ν.

12 Βακχυλίδης, 16 η ωδή – hic et nunc  Σοφοκλής Τραχίνιες 760-61: Ο Ηρακλής θυσιάζει δώδεκα ταύρους στον Δία  Στην βακχυλίδεια εκδοχή θυσιάζει 9 ταύρους στον Δία, 2 ταύρους στον Ποσειδώνα και μια δαμάλα στη θεά Αθηνά  Η λατρεία της Αθηνάς και του Ποσειδώνος είχε μεγάλη σημασία στην Αθήνα

13 Βακχυλίδης, 16 η ωδή και οι Τραχίνιες του Σοφοκλή  Kenyon, March, Maehler κά θεωρούν ότι ο Βακχυλίδης είχε κατά νου την σοφόκλεια εκδοχή  Οι Τραχίνιες πρώιμο έργο

14 Βακχυλίδης, 16 η ωδή (ο μύθος)  Βακχυλίδης, 5 η ωδή (για τον Ιέρωνα)  Συνάντηση του Ηρακλή με τον Μελέαγρο στον Άδη, ο Ηρακλής ρωτάει τον ήρωα αν υπάρχει ανύπαντρη κόρη στον οίκο του, ο Μελέαγρος απαντά  (στ. 172-175: λίπον χλωραύχενα ἐ ν δώμασι Δαϊάνειραν, ν ῆ ϊν ἔ τις χρυσέας Κύπριδος θελξιμβρότου)  Γάμος του Ηρακλή με τη Δηϊάνειρα  Απόπειρα αρπαγής της Δηϊάνειρας από τον κένταυρο Νέσσο στον ποταμό Λυκόρμα (= Εύηνο)

15 Βακχυλίδης, 16 η ωδή (ο μύθος)  Γάμος του Ηρακλή με τη Δηϊάνειρα  Απόπειρα αρπαγής της Δηϊάνειρας από τον κένταυρο Νέσσο στον ποταμό Λυκόρμα (= Εύηνο)  Ο Νέσσος τραυματίζεται από ένα βέλος του Ηρακλή που έχει το δηλητήριο της Ύδρας  Καθώς πεθαίνει ο Νέσσος λέει στην Δηϊάνειρα να κρατήσει το πηγμένο αίμα από την πληγή του γιατί μπορεί να λειτουργήσει ως μαγικό φίλτρο  Πολύ αργότερα, μετά την καταστροφή της Οιχαλίας (μυθικής πόλης στην Εύβοια) φτάνουν στην Δηϊάνειρα τα νέα ότι ο Ηρακλής στέλνει στην Τραχίνα την Ιόλη ( ἄ λοχον )

16 Βακχυλίδης, 16 η ωδή (ο μύθος)  March, Maehler: το απατηλό δώρο του Νέσσου δεν απαντά πριν από τις εκδοχές του Σοφοκλή και του Βακχυλίδη  Η επίδραση της αττικής τραγωδίας στον Βακχυλίδη  18 η ωδή (δραματικός διάλογος, ο χορός επιδεικνύει την άγνοιά του και εκφράζει το φόβο του)  16 η ωδή (ο χορός δεν επιδεικνύει άγνοια, τονίζει όμως την άγνοια της Δηϊάνειρας

17 16 η ωδή – Δηϊάνειρα (ομιλούν όνομα)  Δηϊάνειρα (δηϊόω + ἀ νήρ) = αυτή που καταστρέφει τον άνδρα  Τότ’ ἄ μαχος δαίμων Δαϊανείρ ᾳ πολύδακρυν ὕ φα[νεν] μ ῆ τιν ἐ πίφρον’[]  Ἆ δύσμορος, ἆ τάλ[αι]ν’, ο ἷ ον ἐ μήσατ[ο·]φθόνος ε ὐ ρυβίας νιν ἀ πώλεσεν, δνόφεόν τε κάλυμμα τ ῶ ν ὕ στερον ἐ χομένων, ὅ τ’ ἐ π ὶ {ποταμ ῷ } ῥ οδόεντι Λυκόρμ ᾳ[][]{ }  δέξατο Νέσσου πάρα δαιμόνιον τέρ[ας.][]

18 16 η ωδή - φθόνος  Ποιος νιώθει φθόνο;  (Maehler, σ. 461) ο φθόνος δεν είναι πηγή του πεπρωμένου, ή των θεών, …μα η δύναμη που υπάρχει στην ίδια τη Δηιάνειρα, στο ίδιο επίπεδο με την άγνοιά της για τις συνέπειες, ή με την έλλειψη προνοητικότητας  O δαίμων;  Η Δηϊάνειρα;  O Νέσσος;


Κατέβασμα ppt "Βακχυλίδης ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-14 8 Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ, 14/5/2014."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google