Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

2 2 ιατί έγινε ο κανονισμός αυτός ; Παγκόσμιο Εναρμονισμένο Σύστημα (GHS - Global Harmonised System ) Γιατί έγινε ο κανονισμός αυτός ; Έγινε για να ενσωματωθεί το Παγκόσμιο Εναρμονισμένο Σύστημα (GHS - Global Harmonised System ) για την Ταξινόμηση - Επισήμανση και Συσκευασία ουσιών και μειγμάτων στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας i είναι ο Κανονισμός CLP ; ταξινόμηση,την επισήμανση τη συσκευασία Τi είναι ο Κανονισμός CLP ; Είναι ο νέος κανονισμός για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των χημικών ουσιών και των μειγμάτων

3 3 ΥΠΗΡΧΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ

4 ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ Κίνδυνος ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/officialtext.html Rio do Janeiro, 1992 Η ΛΥΣΗ : Globally Harmonised System – GHS Παγκόσμιο Εναρμονισμένο Σύστημα

5 GHS Κανονισμός 1272/2008 - CLP Ευρωπαϊκή Ένωση  ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Κριτήρια ταξινόμησης Επιπτώσεις στην υγεία Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φυσικούς κινδύνους  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

6 6 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ UN GHS ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ UN GHS Το ΠΕΣ ( GHS ) έγινε με σκοπό να ελαχιστοποιηθούν οι διαφοροποιήσεις της επισήμανσης της επικινδυνότητας για το ίδιο χημικό προϊόν παγκοσμίως και Σκοπεύει να διευκολύνει το εμπόριο μειώνοντας τους φραγμούς λόγω διαφορετικών κριτηρίων Ταξινόμησης και Επισήμανσης στις διάφορες χώρες

7 CLP CLP  Διατηρεί τις διατάξεις της υπάρχουσας κοινοτικής νομοθεσίας και συγχρόνως εισάγει τα κριτήρια του ΠΕΣ (2 η αναθεώρηση*) χωρίς να μειώνει το υπάρχον επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του Περιβάλλοντος  Δεν ενσωματώνει κατηγορίες κινδύνου από το UN GHS που δεν αποτελούν τμήμα της υπάρχουσας κοινοτικής νομοθεσίας.  Το CLP είναι παρόμοιο αλλά δεν ταυτίζεται με το Π/Ε/Σ όπως συμβαίνει σε χώρες εκτός Ε.Ε. *H 3 η αναθεώρηση συμπεριλαμβάνεται στη 2 η τροποποίηση του CLP

8 Τι τροποποιεί και τι καταργεί ; Τροποποιεί και καταργεί σταδιακά την οδηγία 67/548 ( Απ. ΑΧΣ 378/ 94) 20.1.2009  Έναρξη εφαρμογής του CLP από 20.1.2009  Από 1.12.2010   Ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία ουσιών ουσιών σύμφωνα με τον CLP ουσιών  Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο Τ & Ε ένα μήνα μετά την ημερομηνία διάθεσης της ουσίας στην αγορά

9 Με ημερομηνία αιχμής Με ημερομηνία αιχμής την 1.6.2015Όπου Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τον CLP Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τον CLP Τι τροποποιεί και τι καταργεί ; Τροποποιεί και καταργεί σταδιακά την οδηγία 1999/45 ( Απ. ΑΧΣ 265/02 )

10 20.1.2009 Κανονισμός CLP 1.12.2012 1.6.2015 1.12.2010 1.6.2017 Eναρξη ισχύος CLP Τ/Ε/Σ με CLP MEIΓMATA στα ράφια T/Ε/Σ με υπάρχον σύστημα ΟΥΣΙΕΣ στα ράφια T/Ε/Σ με υπάρχον σύστημα ΜΕΙΓΜΑΤΑ Τ/Ε/Σ με υπάρχον σύστημα Τ/Ε/Σ με υπάρχον σύστημα Τ/Ε/Σ με υπάρχον σύστημα Τ/Ε/Σ με CLP ΟΥΣΙΕΣ ΜΕΙΓΜΑΤΑ Tαξινόμηση - Επισήμανση - Συσκευασία

11 20.1.2009 1.6.2015 Κανονισμός CLP 1.12.2010 Eναρξη ισχύος CLP ΜΕΙΓΜΑΤΑ Τ/Ε/Σ με υπάρχον σύστημα Δ.Δ.Α. Τ με υπάρχον σύστημα (προαιρετικά CLP ) Δ.Δ.Α. Τ με υπάρχον σύστημα (προαιρετικά CLP ) ΟΥΣΙΕΣ ΜΕΙΓΜΑΤΑ Δ.Δ.Α. Τ με CLP Δ.Δ.Α. Τ με CLP Δ.Δ.Α. Τ με υπάρχον σύστημα + CLP Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας

12 Στόχοι του Καν. 1272/08 ΠΩΣ ; ταξινόμησης  Θέτει τα κριτήρια ταξινόμησης  Κοινοποιεί την επικινδυνότητα με : επισήμανση - την επισήμανση συσκευασία - τη συσκευασία Δ.Δ.Α - και τα Δ.Δ.Α για όσους διαθέτουν στην αγορά επικίνδυνες ουσίες ή μείγματα.  Καθορίζει τις υποχρεώσεις των εμπλεκομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας, και του περιβάλλοντος και την ομοιόμορφη λειτουργία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς.

13 Πως ; κοινοποιούν  Θέτει την υποχρέωση στους παραγωγούς και εισαγωγείς χημικών ουσιών να κοινοποιούν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό των χημικών τα στοιχεία ταξινόμησης και επισήμανσης εφόσον αυτά δεν έχουν υποβληθεί στον Οργανισμό ως μέρος της καταχώρησης σύμφωνα με τον Καν. 1907/06 ( REACH ).  Δημιουργεί κατάλογο χημικών ουσιών με εναρμονισμένα στοιχεία ταξινόμησης και επισήμανσης σε κοινοτικό επίπεδο.

14 Εξαιρέσεις από τον Καν. CLP Ουσίες και μείγματα  Ραδιενεργές/α  Υπό τελωνειακή επιτήρηση  Που προορίζονται για επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη αλλά δεν διατίθενται στην αγορά  Μη απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα  Απόβλητα  Φαρμακευτικά προϊόντα  Τρόφιμα ή ζωοτροφές ( πρόσθετα και αρτυματικές ύλες )

15 CLP : Υποχρεώσεις των εμπλεκομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού Παρασκευαστής Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Κοινότητα που παρασκευάζει ουσία εντός της κοινότητας Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Κοινότητα που παρασκευάζει ουσία εντός της κοινότητας  Ταξινομεί, επισημαίνει και συσκευάζει τις ουσίες και τα μείγματα σύμφωνα με τον CLP πριν τη διάθεση τους στην αγορά.  Ταξινομεί τις ουσίες ακόμη και αν δεν διατίθενται στην αγορά όταν αυτές υπόκεινται σε καταχώριση ή κοινοποίηση σύμφωνα με τον Καν. REACH (άρθρα 6,7,9,17,18 )

16 CLP : Υποχρεώσεις των εμπλεκομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού Παρασκευαστής  Αν διαθέτει στην αγορά επικίνδυνες ουσίες πρέπει να κοινοποιεί στον Οργανισμό των Χημικών (ECHA) τα στοιχεία ταξινόμησης και επισήμανσης εκτός αν αυτά έχουν ήδη κοινοποιηθεί σαν μέρος καταχώρησης στα πλαίσια του REACH (άρθρο 40 του CLP)  Οι κοινοποιημένες πληροφορίες θα συμπεριληφθούν αργότερα στο ευρετήριο Ταξινόμησης - επισήμανσης από τον ECHA. ( άρθρο 40 του CLP )  Παρέχει όπου απαιτείται Δ.Δ.Α με σωστή ταξινόμηση και επισήμανση (CLP)

17 CLP : Υποχρεώσεις των εμπλεκομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού Εισαγωγέας Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στην Κοινότητα και είναι υπεύθυνο για την εισαγωγή στα τελωνεία της Κοινότητας Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στην Κοινότητα και είναι υπεύθυνο για την εισαγωγή στα τελωνεία της Κοινότητας Έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τον Έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τονπαρασκευαστήΠΡΟΣΟΧΗ! Εισαγωγή σημαίνει διάθεση στην σγορά

18 Τι πρέπει να κοινοποιούν;  Την ταυτότητα του παρασκευαστή ή του εισαγωγέα  Tην ταυτότητα της ουσίας  Την ταξινόμηση της ουσίας σύμφωνα με το CLP  Λόγους για πιθανή ανεπαρκή ταξινόμηση  Την επισήμανση της ουσίας

19 CLP : Υποχρεώσεις των εμπλεκομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού Μεταγενέστερος χρήστης Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός από τον παρασκευαστή ή τον εισαγωγέα που είναι εγκατεστημένο στην Κοινότητα και χρησιμοποιεί μια ουσία είτε υπό καθαρή μορφή είτε σε μείγμα στις βιομηχανικές ή επαγγελματικές του δραστηριότητες  Ταξινομεί, επισημαίνει και συσκευάζει τις ουσίες και τα μείγματα σύμφωνα με το CLP πριν τη διάθεση τους μείγματα σύμφωνα με το CLP πριν τη διάθεση τους στην αγορά στην αγορά  Παρέχει όπου απαιτείται Δ.Δ.Α με σωστή Ταξινόμηση και επισήμανση ( CLP ) επισήμανση ( CLP )

20 CLP : Υποχρεώσεις των εμπλεκομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού Οι εισαγωγείς και οι μεταγενέστεροι χρήστες που διαθέτουν μείγματα στην αγορά θα πρέπει να δίνουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τα μείγματα στις Εθνικές Αρμόδιες Αρχές με στόχο τη λήψη έκτακτων προληπτικών ή θεραπευτικών μέτρων ιδίως σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία ( άρθρο 45 του CLP) Κέντρο δηλητηριάσεων Πληροφορίες στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων Πληροφορίες στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων

21 CLP : Υποχρεώσεις των εμπλεκομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού Παραγωγός, εισαγωγέας, μεταγενέστερος χρήστης  Ενημερώνονται διαρκώς για νέες επιστημονικές ή τεχνικές πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την ταξινόμηση των ουσιών ή των μειγμάτων που διαθέτουν στην αγορά.  Όταν υποπέσουν στην αντίληψη τους επαρκείς και αξιόπιστες πληροφορίες διενεργούν νέα αξιολόγηση κινδύνου (άρθρο15).

22 CLP : Υποχρεώσεις των εμπλεκομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού Προμηθευτής Παραγωγός, εισαγωγέας, μεταγενέστερος χρήστης ή διανομέας Διαθέτει στην αγορά μία ουσία είτε υπό καθαρή μορφή ή σε μείγμα Πρέπει να συγκεντρώνει και να διατηρεί διαθέσιμες όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ταξινόμηση σύμφωνα με το CLP για τουλάχιστον 10 έτη από την τελευταία φορά που έχει προμηθεύσει την ουσία ή το μείγμα ( άρθρο 49 )

23 CLP : Υποχρεώσεις των εμπλεκομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού Διανομέας και ο λιανοπωλητής Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Κοινότητα που αποθηκεύει και διαθέτει σε τρίτους στην αγορά, μια ουσία είτε σε καθαρή μορφή είτε σε μείγμα Επισημαίνει και συσκευάζει τις ουσίες και τα μείγματα σύμφωνα με τον CLP. Δεν υποχρεούται να ταξινομήσει ο ίδιος τις ουσίες ή τα μείγματα αλλά μπορεί να πάρει την ταξινόμηση από άλλον φορέα της αλυσίδας εφοδιασμού, εφόσον δεν τροποποιεί τη σύνθεση

24 CLP : Υποχρεώσεις των εμπλεκομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού Παραγωγός αντικειμένων Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παράγει ή συνθέτει αντικείμενο μέσα στην Κοινότητα Ο παραγωγός ή o εισαγωγέας αντικειμένων που δεν διαθέτει στην αγορά τις ουσίες που περιέχονται σε αυτό, αλλά υποχρεούται σε καταχώρηση ή κοινοποίηση των ουσιών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του REACH πρέπει να ταξινομεί τις ουσίες σύμφωνα με το CLP.

25 CLP : Υποχρεώσεις των εμπλεκομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού Παραγωγός εκρηκτικών αντικειμένων Οι ουσίες που περιέχονται στα αντικείμενα αυτά στο τελευταίο στάδιο υπόκεινται στην υποχρέωση κοινοποίησης στον Οργανισμό Χημικών. Αντιθέτως δεν πρέπει να κοινοποιηθεί το εκρηκτικό αντικείμενο.

26 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Οι επανασυσκευάζοντες από μια μεγάλη συσκευασία σε πολλές μικρότερες  Θεωρούνται μεταγενέστεροι χρήστες. Μπορούν να χρησιμοποιούν την ταξινόμηση από άλλον φορέα της αλυσίδας εφοδιασμού εφόσον δεν αλλάζουν την σύνθεση της ουσίας ή του μείγματος που επανασυσκευάζουν  Σε κάθε περίπτωση πρέπει νε ελέγχουν αν η ετικέτα και η συσκευασία είναι σύμφωνα με το CLP. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η ετικέτα πρέπει να αντικατασταθεί.

27 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Αυτός που ανακυκλώνει ουσίες ή μείγματα Οι ανακυκλωμένες ουσίες και μείγματα χειρίζονται στο CLP όπως και οι άλλες ουσίες και μείγματα. Ταξινομούνται και κοινοποιούνται εκτός αν ο παραγωγός τους έχει ήδη υποβάλλει τις πληροφορίες οπου απαιτούνται για την κοινοποίηση στο φάκελο καταχώρησης

28 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  Επαγγελματικοί τελικοί χρήστες ( προσωπικό καθαριότητας ελαιοχρωματιστές κλπ ).  Βιομηχανικοί τελικοί χρήστες( που χρησιμοποιούν ουσίες ή μείγματα στη βιομηχανική δραστηριότητα). Δεν έχουν υποχρεώσεις στο CLP. Δεν έχουν υποχρεώσεις στο CLP. Πρέπει όμως να διαβάζουν την ετικέτα και τα Δ.Δ.Α. Πρέπει όμως να διαβάζουν την ετικέτα και τα Δ.Δ.Α. ! Σε περίπτωση που ένας τελικός χρήστης προμηθεύεται ουσίες ή μείγματα εκτός Ε.Ε. θεωρείται εισαγωγέας για το CLP και έχει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις ! Σε περίπτωση που ένας τελικός χρήστης προμηθεύεται ουσίες ή μείγματα εκτός Ε.Ε. θεωρείται εισαγωγέας για το CLP και έχει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις

29 Περιέχεται σε μείγμα (>%) =>Ταξινόμηση μείγματος ως επικίνδυνου και εφόσον το μείγμα διατίθεται στην αγορά ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ Βάση Δεδομένων = Ευρετήριο C & L Διαθέτει ουσία στην αγορά της ΕΕ ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ή ο ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ; Υπόκειται η ουσία σε καταχώριση REACH (≥ 1 τόνο/έτος) Ταξινομείται ως επικίνδυνη σύμφωνα με τον CLP Έλεγχος ύπαρξης Εναρμονισμένης Ταξινόμησης (CLP - Παρ. VI ) CLP - Κοινοποίηση Ανεξαρτήτως ποσότητας (καθαρές ουσίες ή ουσίες σε μείγμα)

30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΑΝ 1272/08  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : Απαιτήσεις ταξινόμησης και επισήμανσης για επικίνδυνες ουσίες και μείγματα. Στο μέρος 2-4 αυτού εξετάζονται τα κριτήρια ταξινόμησης για ουσίες και μείγματα από τους φυσικοχημικούς κινδύνους, κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : Ειδικοί κανόνες επισήμανσης και συσκευασίας ορισμένων ουσιών και μειγμάτων  Περιλαμβάνει VII τίτλους  61 άρθρα  7 Παραρτήματα

31 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. 1272/08  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III : κατάλογος δηλώσεων επικινδυνότητας, συμπληρωματικές πληροφορίες επικινδυνότητας και συμπληρωματικά στοιχεία επισήμανσης  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV : Κατάλογος δηλώσεων προφύλαξης  ΠΑΡΑΡΤHΜΑ V : Εικονογράμματα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ : εναρμονισμένη ταξινόμηση επισήμανση ορισμένων επικινδύνων ουσιών  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας μετατροπής από την ταξινόμηση βάσει της οδηγίας 67/548 στην ταξινόμηση σύμφωνα με τον καν. CLP

32 Τροποποιήσεις του Καν. 1272 1 η Τροποποίηση  Κανονισμός 790/2009/ΕΚ - Τροποποίηση Παραρτήματος VI(CLP) - Τροποποίηση Παραρτήματος VI(CLP) - Έναρξη ισχύος 1.12.2010 - Έναρξη ισχύος 1.12.2010 Προσοχή ! Η ιστοσελίδα του ecb : http://ecb.jrc.ec.europa.eu έχει Η ιστοσελίδα του ecb : http://ecb.jrc.ec.europa.eu έχειhttp://ecb.jrc.ec.europa.eu συμπεριλάβει ήδη τον καν. 790/2009/ΕΚ. συμπεριλάβει ήδη τον καν. 790/2009/ΕΚ. Αναζήτηση ταξινόμησης ουσίας 1. Παραρτήματα του καν. 790/2009/ΕΚ και μετά 2. Παράρτημα VI του καν. 1272/2008/ΕΚ, επειδή δεν υπάρχει ακόμη ενσωματωμένη έκδοση και κάποιες ταξινομήσεις έχουν προστεθεί, κάποιες άλλες καταργηθεί και κάποιες έχουν τροποποιηθεί επειδή δεν υπάρχει ακόμη ενσωματωμένη έκδοση και κάποιες ταξινομήσεις έχουν προστεθεί, κάποιες άλλες καταργηθεί και κάποιες έχουν τροποποιηθεί.

33 Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "1 CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google