Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ Αγγειοχειρουργός Λέκτορας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ Α’ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ Αγγειοχειρουργός Λέκτορας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ Α’ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ Αγγειοχειρουργός Λέκτορας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ Α’ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ « ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ» ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ

2 Εξαφάνιση επιπλοκών από: Εξαφάνιση επιπλοκών από: αναισθησία, τραύμα, εξωκράνια νεύρα. Τα χαμηλά ποσοστά νευρολογικών επιπλοκών υποδιπλασιάστηκαν Τα χαμηλά ποσοστά νευρολογικών επιπλοκών υποδιπλασιάστηκαν με την χρήση των συσκευών προστασίας με την χρήση των συσκευών προστασίας Βέβαια, εμφανίσθηκαν άλλες επιπλοκές που έχουν σχέση με τις Βέβαια, εμφανίσθηκαν άλλες επιπλοκές που έχουν σχέση με τις φάσεις της επέμβασης. φάσεις της επέμβασης. Αυτονόητο: Αναγνώριση- Αντιμετώπιση. Αυτονόητο: Αναγνώριση- Αντιμετώπιση. Ακόμη σπουδαιότερο όμως είναι να γνωρίζει κανείς πώς να αποφεύγει τις καταστάσεις υψηλού κινδύνου… Ακόμη σπουδαιότερο όμως είναι να γνωρίζει κανείς πώς να αποφεύγει τις καταστάσεις υψηλού κινδύνου… Η εισαγωγή της Αγγειοπλαστικής στην αντιμετώπιση της καρωτιδικής νόσου έφερε νέα δεδομένα..

3 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ Ταξινόμηση ανάλογα με τη χρονική φάση της επέμβασης σε: ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ Ταξινόμηση ανάλογα με τη χρονική φάση της επέμβασης σε: Σταδίου Ι: Σταδίου Ι: κατά την παρακέντηση της κοινής μηριαίας, κατά την παρακέντηση της κοινής μηριαίας, τον καθετηριασμό της κοινής καρωτίδας και την προώθηση του οδηγού καθετήρα στην κοινή καρωτίδα. τον καθετηριασμό της κοινής καρωτίδας και την προώθηση του οδηγού καθετήρα στην κοινή καρωτίδα. Σταδίου ΙΙ: Σταδίου ΙΙ: κατά τη τοποθέτηση της συσκευής προστασίας του εγκεφάλου. Σταδίου ΙΙΙ: Σταδίου ΙΙΙ: κατά τη διάρκεια της αγγειοδιαστολής προ- και μετά την έκπτυξη του stent καθώς και της απόσυρσης της συσκευής προστασίας. προ- και μετά την έκπτυξη του stent καθώς και της απόσυρσης της συσκευής προστασίας.

4 Διακρίνονται σε: ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ: Παροδικά Ισχαιμικά Επεισόδια (ΠΙΕ - TIAs): Παροδικά Ισχαιμικά Επεισόδια (ΠΙΕ - TIAs): Νευρολογικό έλλειμμα (όρασης, λόγου, αισθητικό/κινητικό) που διαρκεί ως 24 ώρες. Νευρολογικό έλλειμμα (όρασης, λόγου, αισθητικό/κινητικό) που διαρκεί ως 24 ώρες. Ελάσσονα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΑΕΕ) (minor strokes) : Ελάσσονα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΑΕΕ) (minor strokes) : Νεοεμφανιζόμενη σημειολογία με μικρή νευρολογική δυσλειτουργία που εξαφανίζεται εντός 7 ημερών ή παραμένει με ΝΙHSS score < 4. Νεοεμφανιζόμενη σημειολογία με μικρή νευρολογική δυσλειτουργία που εξαφανίζεται εντός 7 ημερών ή παραμένει με ΝΙHSS score < 4. Μείζονα ΑΕΕ (major strokes): Μείζονα ΑΕΕ (major strokes): Νευρολογικό έλλειμμα που παραμένει μετά από 7 ημέρες και έχει score NIHSS >/= 4 Νευρολογικό έλλειμμα που παραμένει μετά από 7 ημέρες και έχει score NIHSS >/= 4 Θάνατοι σχετιζόμενοι με το ΑΕΕ Θάνατοι σχετιζόμενοι με το ΑΕΕ Σύνδρομο Υπεραιμάτωσης (hyperperfusion syndrome) Σύνδρομο Υπεραιμάτωσης (hyperperfusion syndrome) Νευροτοξικότητα σκιαστικού (contrast encephalopathy) Νευροτοξικότητα σκιαστικού (contrast encephalopathy) ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ

5 Διακρίνονται σε: & ΜΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ: Επιπλοκές από την παρακέντηση: Επιπλοκές από την παρακέντηση: Αιμορραγία (αιμάτωμα-ψευδοανεύρυσμα), λοίμωξη, δερματίτιδα από το ειδικό Αιμορραγία (αιμάτωμα-ψευδοανεύρυσμα), λοίμωξη, δερματίτιδα από το ειδικό επιδεσμικό υλικό επιδεσμικό υλικό Βλάβες από την προώθηση των υλικών: Βλάβες από την προώθηση των υλικών: Ρήξη σπλάγχνων, διαχωρισμός – ρήξη αγγείων, σπασμός καρωτίδων. Ρήξη σπλάγχνων, διαχωρισμός – ρήξη αγγείων, σπασμός καρωτίδων. Αιμοδυναμικές Διαταραχές: Αιμοδυναμικές Διαταραχές: Ασυστολία, βραδυκαρδία, υπόταση εμμένουσα ή παροδική. Ασυστολία, βραδυκαρδία, υπόταση εμμένουσα ή παροδική. Αστοχία Υλικών: Αστοχία Υλικών: Θραύση θαλάμου ή ενδαυλικού νάρθηκα, αδυναμία προώθησης ή Θραύση θαλάμου ή ενδαυλικού νάρθηκα, αδυναμία προώθησης ή απόσυρσης συσκευής προστασίας. απόσυρσης συσκευής προστασίας. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ

6 Σταδίου Ι: Κακώσεις κατά την διαδερμική παρακέντηση της κοινής μηριαίας και την προώθηση του υδρόφιλου οδηγού σύρματος λόγω… ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ

7 … στενώσεως στις μηριαίες ή λαγόνιες αρτηρίες ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ

8 …μπορεί να οδηγήσουν σε διαχωρισμό ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ

9 …άμεση αντιμετώπιση με αγγειοπλαστική και τοποθέτηση ενδονάρθηκα ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ

10 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ Σταδίου Ι: Αιμάτωμα στη θέση της παρακέντησης ΠΡΟΛΗΨΗ: ΠΡΟΛΗΨΗ: Προσεκτική παρακέντηση Προσεκτική παρακέντηση Μετριασμός αντιθρομβωτικής αγωγής Μετριασμός αντιθρομβωτικής αγωγής Χρήση συσκευών σύγκλεισης ή προσεκτική πιεστική αιμόσταση από έμπειρο προσωπικό Χρήση συσκευών σύγκλεισης ή προσεκτική πιεστική αιμόσταση από έμπειρο προσωπικό ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: Συντηρητική: Συντηρητική: πίεση – μετάγγιση Χειρουργική: Χειρουργική: επί αδυναμίας ελέγχου συντηρητικά

11 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ Σταδίου Ι: Ρήξη νεφρού από την τυφλή προώθηση του σύρματος. Νεφρεκτομή Ιατρογενής κάκωση Η μέθοδος είναι ασφαλής όταν η προώθηση των κατάλληλων υλικών γίνεται προσεκτικά, υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο.

12 Σταδίου Ι: Δυσχέρεια κατά τον καθετηριασμό της κοινής καρωτίδας λόγω.. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ

13 … δύσκολο αορτικό τόξο … “bovine arch” μορφολογία … ανατομικών παραλλαγών ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ

14 ... μπορεί να οδηγήσει σε … διαχωρισμό του έσω χιτώνα (έκφυση ΚΚΑ) ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ

15 Πριν.. Μετά.. Στένωση αριστεράς έσω καρωτίδας …ή σε περίπτωση όπως… ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ

16 Πριν.. Μετά..... μπορεί να οδηγήσει σε εμβολικό επεισόδιο από την αντίθετη πλευρά λόγω απόσπασης εμβόλων από το αορτικό τόξο. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ

17 ΠΡΟΛΗΨΗ: ΠΡΟΛΗΨΗ: Προσεκτική επιλογή ασθενών Προσεκτική επιλογή ασθενών Απαραίτητη η καλή απεικόνιση αορτικού τόξου και κλάδων με ψηφιακή αφαιρετική αγγειο- γραφία (DSA) ή Μαγνητική αγγειογραφία (MRA) κατά τον προ-εγχειρητικό σχεδιασμό της αγγειοπλαστικής. Βασική διαφορά από την ενδαρτηρεκτομή. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: Κατάλληλοι καθετήρες: Κατάλληλοι καθετήρες: Vertebral, JR-4, Simmons, Mani Μετατροπή Μετατροπή άμεση παρακέντηση της κοινής καρωτίδας ή ενδαρτηρεκτομή ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ

18 Σταδίου ΙΙ: Κατά την προώθηση και έκπτυξη της συσκευής προστασίας δια της βλάβης και περιφερικότερα. Σχετίζεται με τα ανατομικά χαρακτηριστικά της βλάβης λόγω… λόγω… ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ

19 … μεγάλης γωνίωσης – ελίκωσης της έσω καρωτίδας περιφερικά της βλάβης … μεγάλου βαθμού στένωσης ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ

20 …έντονα επασβεστωμένης ή ελκωτικής αθηρωματικής πλάκας ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ

21 ... μπορεί να οδηγήσει σε … αδυναμία προώθησης του φίλτρου ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ

22 ... μπορεί να οδηγήσει σε … οξεία θρόμβωση ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ

23 ΠΡΟΛΗΨΗ: ΠΡΟΛΗΨΗ: Σωστή επιλογή ασθενών: Σωστή επιλογή ασθενών: Αποφυγή αγγειοπλαστικής σε ελικοειδείς, ελικοειδείς, εξελκωμένες βλάβες με παρουσία ή/και με πιθανή παρουσία θρόμβου. εξελκωμένες βλάβες με παρουσία ή/και με πιθανή παρουσία θρόμβου. Επιλογή κατάλληλης συσκευής Επιλογή κατάλληλης συσκευής ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: Αγγειοπλαστική χωρίς ή με διαφορετική συσκευή προστασίας Αγγειοπλαστική χωρίς ή με διαφορετική συσκευή προστασίας Μετατροπή Μετατροπή άμεση παρακέντηση της κοινής καρωτίδας ή ενδαρτηρεκτομή ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ Επιπλοκές σταδίου ΙΙ

24 Σταδίου ΙΙΙ: Κατά τη διάρκεια της αγγειοδιαστολής ή της προώθησης – έκπτυξης του ενδονάρθηκα εώς και της απόσυρσης της συσκευής προστασίας λόγω … λόγω … ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ

25 … «σκληρής» αθηρωματικής πλάκας Μετά την έκπτυξη του ενδονάρθηκα και την αγγειοδιαστολή Πριν την έκπτυξη του ενδονάρθηκα...υπολειπόμενη στένωση Αντιμετώπιση: νέα αγγειοδιαστολή ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ

26 … μετά την απόσυρση του φίλτρου παρουσία εμβολικού υλικού, απόδειξη μετακίνησης τμήματος αθηρωματικής πλάκας ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ

27 …μετακίνηση του stent σε θέση περιφερικότερα της βλάβης Αντιμετώπιση: τοποθέτηση και 2ου stent στη σωστή θέση με ικανοποιητικό αποτέλεσμα

28 …αποκλεισμός της κυκλοφορίας λόγω έντονου αρτηριακού σπασμού …αρτηριόσπασμος άμεσα μετά την έκπτυξη του ενδονάρθηκα …λύση του αρτηριόσπασμου μετά πάροδο 2 λεπτών … χωρίς χορήγηση παπαβερίνης ή νιτρογλυκερίνης ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ

29 ή…αδυναμίας σύμπτυξης και απόσυρσης του φίλτρου προστασίας (“full basket” φαινόμενο) …αντιμετώπιση: με εισαγωγή ειδικού καθετήρα και αναρρόφηαη του θρομβοεμβολικού υλικού με εισαγωγή ειδικού καθετήρα και αναρρόφηαη του θρομβοεμβολικού υλικού Wholey and Wholey, J endovasc Ther 2004 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ

30 Αδυναμία απόσυρσης, παραμονή του φίλτρου στην έσω καρωτίδα…

31 Αντιμετώπιση: με ανοιχτή μετατροπή, αφαίρεση του stent και του φίλτρου, ενδαρτηρεκτομή ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ

32 Κατάλληλη επιλογή ασθενών - υλικών Κατάλληλη επιλογή ασθενών - υλικών Αποφυγή υπέρβασης των ενδείξεων των υλικών Αποφυγή υπέρβασης των ενδείξεων των υλικών Αντιπηκτική και αντιαιμοπεταλιακή αγωγή Αντιπηκτική και αντιαιμοπεταλιακή αγωγή Διατήρηση αρτηριακής πίεσης σε φυσιολογικά όρια Διατήρηση αρτηριακής πίεσης σε φυσιολογικά όρια Γρήγορη και «ατραυματική» ολοκλήρωση της επέμβασης (Learning curve) Γρήγορη και «ατραυματική» ολοκλήρωση της επέμβασης (Learning curve) ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ Πρόληψη επιπλοκών σταδίου ΙΙΙ

33 Συμπτώματα: Συμπτώματα: κεφαλαλγία, ναυτία, έμετοι, εστιακή σημειολογία, έκπτωση συνείδησης, υψηλή αρτ. πίεση Προδιαθεσικοί παράγοντες: Προδιαθεσικοί παράγοντες: Ετερόπλευρη απόφραξη, μη λειτουργικό εξάγωνο Willis, χρόνια υποάρδευση του εγκεφάλου Μηχανισμός: Μηχανισμός: Απώλεια δυνατότητας αυτορύθμισης των εγκεφαλικών αρτηριολίων σε υψηλή αρτηριακή παροχή Διαφορική Διάγνωση: Διαφορική Διάγνωση: ΑΕΕ, νευροτοξικότητα σκιαστικού Επιπλοκή: Επιπλοκή: Εγκεφαλική αιμορραγία Αντιμετώπιση: Αντιμετώπιση: Έλεγχος αρτηριακής πίεσης, μαννιτόλη ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ Σύνδρομο υπεραιμάτωσης (Hyperperfusion)

34 Σημειολογία: Σημειολογία: παρόμοια με το σύνδρομο υπεραιμάτωσης, συχνά εκδηλώνεται με παροδική φλοιική τύφλωση παρόμοια με το σύνδρομο υπεραιμάτωσης, συχνά εκδηλώνεται με παροδική φλοιική τύφλωση Διάγνωση: Διάγνωση: Αξονική τομογραφία χωρίς παθολογικά στοιχεία αλλά με αυξημένη πρόσληψη σκιαστικού σε ορισμένες περιοχές Μηχανισμός: Μηχανισμός: Πιθανώς ευθύνεται διαταραχή του αιματοεγκεφαλικού φραγμού από τις υψηλές δόσεις σκιαστικού (ωσμωτικότητα;) Εξέλιξη: Εξέλιξη: Υφίεται αυτόματα χωρίς υπολειμματική σημειολογία εντός 24 ωρών Αντιμετώπιση: Αντιμετώπιση: Συνιστάται η χρήση ισότονων μη ιοντικών σκιαστικών για την πρόληψη του φαινομένου ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ Νευροτοξικότητα σκιαστικού (Contrast encephalopathy)

35 Πτώση σφύξεων < 50 εως και ασυστολία Πτώση σφύξεων < 50 εως και ασυστολία Πτώση αρτηριακής πίεσης < 100 mm Hg. Πτώση αρτηριακής πίεσης < 100 mm Hg. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ Αιμοδυναμικές διαταραχές: βραδυκαρδία και υπόταση Ευθύνεται:Ευθύνεται: αντανακλαστικό που κινητοποιείται κατά την διαστολή της βλάβης αντανακλαστικό που κινητοποιείται κατά την διαστολή της βλάβης Προληπτικά:Προληπτικά: διακόπτονται τα αντιυπερτασικά για μία ημέρα, χορηγείται ατροπίνη και ενυδατώνεται ο ασθενής διακόπτονται τα αντιυπερτασικά για μία ημέρα, χορηγείται ατροπίνη και ενυδατώνεται ο ασθενής Υφίεται:Υφίεται: συνήθωςαυτόματα, χωρίς νευρολογικές συνέπειες συνήθως αυτόματα, χωρίς νευρολογικές συνέπειες Θεραπεία:Θεραπεία: σπάνια το φαινόμενο παρατείνεται και απαιτείται χορήγηση: Ατροπίνης, κρυσταλλοειδών, Ντοπαμίνης σπάνια το φαινόμενο παρατείνεται και απαιτείται χορήγηση: Ατροπίνης, κρυσταλλοειδών, Ντοπαμίνης

36 Τα ΑΕΕ αποτελούν σαφέστατα την κύρια επιπλοκή της αγγειοπλαστικής των καρωτίδων Τα ΑΕΕ αποτελούν σαφέστατα την κύρια επιπλοκή της αγγειοπλαστικής των καρωτίδων Η συχνότητα εμφάνισης τους αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης της μεθόδου αλλά και της εμπειρίας των κέντρων που την εφαρμόζουν Η συχνότητα εμφάνισης τους αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης της μεθόδου αλλά και της εμπειρίας των κέντρων που την εφαρμόζουν ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ

37 1. Νευρολογική εκτίμηση και Αξονική τομογραφία για Δ.Δ. μεταξύ ΠΙΕ, ΑΕΕ ισχαιμικού ή αιμορραγικού, συνδρόμου υπεραιμάτωσης και τοξικότητα σκιαστικού. 2. Εξασφάλιση αναπνοής και κυκλοφορίας. 3. Σε περίπτωση ΑΕΕ με απεικονιζόμενη απόφραξη αρτηρίας: Θρομβόλυση 4. ΠΙΕ ή έλλασον ΑΕΕ χωρίς εμφανή αγγειακή βλάβη: συντηρητική αγωγή 5. Αιμορραγικό ΑΕΕ: Διακοπή και αναστροφή αντιπηκτικής αγωγής, έλεγχος αρτηριακής πίεσης. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ Αντιμετώπιση νευρολογικής επιπλοκής

38 Al Mubarak 2004 : Εμμένουσα υπόταση:11% Εμμένουσα υπόταση:11% Εγκεφαλοπάθεια από σκιαστικό:0,06% Εγκεφαλοπάθεια από σκιαστικό:0,06% Σύνδρομο υπεραιμάτωσης:0,2% Σύνδρομο υπεραιμάτωσης:0,2% Διάτρηση καρωτίδας:0,06% Διάτρηση καρωτίδας:0,06% Εγκεφαλική αιμορραγία:0,2% Εγκεφαλική αιμορραγία:0,2% Cremonesi et al 2003 : Επιπλοκές από την συσκευή προστασίας:0,9% Επιπλοκές από την συσκευή προστασίας:0,9% Επιπλοκές συνολικά:3,4% Επιπλοκές συνολικά:3,4% Νευρολογικές επιπλοκές:2,4% Μείζονα ΑΕΕ και θάνατοι:1,1% Μείζονα ΑΕΕ και θάνατοι:1,1% ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ

39 World registry παγκόσμια καταγραφή περιστατικών αγγειοπλαστικής 42 κέντρα (σε ΗΠΑ, Ευρώπη, Ν.Αμερική) 42 κέντρα (σε ΗΠΑ, Ευρώπη, Ν.Αμερική) 11243 ασθενείς (2003) 11243 ασθενείς (2003) Θνητότητα-ΑΕΕ 30 ημερών: 4,75% Θνητότητα-ΑΕΕ 30 ημερών: 4,75% Αντίστοιχο ποσοστό ενδαρτηρεκτομής Αντίστοιχο ποσοστό ενδαρτηρεκτομής (στοιχεία μελέτης NASCET) : 5,6% (στοιχεία μελέτης NASCET) : 5,6% Τεχνική επιτυχία: 98,9% Τεχνική επιτυχία: 98,9% Επαναστένωση (2-3 έτη): 2-3% Επαναστένωση (2-3 έτη): 2-3% J Endovasc Therapy 12/2004 39

40 World registry δεδομένα από τη χρήση συσκευών προστασίας Περιεγχειρητικά ΑΕΕ & θάνατοι: Περιεγχειρητικά ΑΕΕ & θάνατοι: με προστασία: (4221 ασθενείς) 2,2% χωρίς προστασία: (6753 ασθενείς) 5,2% Διακρίνοντας σε συμπτωματικούς και ασυμπτωματικούς: Συμπτωματικοί: με προστασία: 2,4% χωρίς: 5,2% Ασυμπτωματικοί: με προστασία: 1,5% χωρίς: 3% J Endovasc Therapy 2004 40

41 Current status in cervical carotid artery stent placement (J Cardiovasc Surg 2009) >14.000 ασθενείς >14.000 ασθενείς ΙΣΟΤΙΜΑ ΙΣΟΤΙΜΑ Wholey MH :”Despite questionable studies and bad press, carotid stenting in the right hands with good patient selection is an excellent procedure.Finally, it is important to remember,carotid stenting is still in its early development and will only get better.” Wholey MH :”Despite questionable studies and bad press, carotid stenting in the right hands with good patient selection is an excellent procedure.Finally, it is important to remember,carotid stenting is still in its early development and will only get better.” 41

42 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1. ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, κατάλληλη και για ασθενείς υψηλού εγχειρητικού κινδύνου 2. τοπική αναισθησία 3. Γρήγορη κινητοποίηση και σίτιση του ασθενούς 4. Συντομότερη νοσηλεία του ασθενούς 5. Ταχύτερη επιστροφή στη φυσιολογική δραστηριότητα 6. Αποφυγή επιπλοκών από τραύμα στον τράχηλο 7. Κόστος ? 42

43 Συμπεράσματα: Οι περισσότερες από τις επιπλοκές της αγγειοπλαστικής των καρωτίδων είναι απλές και εύκολα αντιμετωπίσιμες Οι περισσότερες από τις επιπλοκές της αγγειοπλαστικής των καρωτίδων είναι απλές και εύκολα αντιμετωπίσιμες Οι σοβαρές επιπλοκές είναι σπανιότατες. Μεγάλη είναι η σημασία της γνώσης των παραγόντων κινδύνου και των τρόπων αποφυγής. (learning curve). Οι σοβαρές επιπλοκές είναι σπανιότατες. Μεγάλη είναι η σημασία της γνώσης των παραγόντων κινδύνου και των τρόπων αποφυγής. (learning curve). Η κύρια επιπλοκή που χαρακτηρίζει τη μέθοδο είναι τα ΑΕΕ Η κύρια επιπλοκή που χαρακτηρίζει τη μέθοδο είναι τα ΑΕΕ H βιβλιογραφία δείχνει τα ίδια σε σχέση με την παραδοσιακή ενδαρτηρεκτομή με ένα συνολικό ποσοστό επιπλοκών συνεχώς μειούμενο που τείνει < 2 % H βιβλιογραφία δείχνει τα ίδια σε σχέση με την παραδοσιακή ενδαρτηρεκτομή με ένα συνολικό ποσοστό επιπλοκών συνεχώς μειούμενο που τείνει < 2 % ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ Η Αγγειοπλαστική των καρωτίδων είναι αναμφισβήτητα το νέο gold standard gold standard

44 Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ω Π Ο Λ Υ !


Κατέβασμα ppt "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ Αγγειοχειρουργός Λέκτορας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ Α’ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google