Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τεκμηρίωση Απαιτήσεων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τεκμηρίωση Απαιτήσεων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τεκμηρίωση Απαιτήσεων
Ανεξάρτητα από τη μέθοδο που έχει επιλεγεί για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων, αυτές θα πρέπει να καταγραφούν σε ένα έγγραφο Έγγραφο αναφοράς τόσο κατά την ανάπτυξη όσο και κατά την συντήρηση Στην ιδανική περίπτωση, κάθε λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να εντοπίζεται στις απαιτήσεις και κάθε απαίτηση να παραπέμπει σε λειτουργία του συστήματος

2 Έγγραφα Έγγραφο ορισμού απαιτήσεων (Requirements Definition Doc.)
Έγγραφο προσδιορισμού απαιτήσεων (Requirements Specification) ή Έγγραφο Περιγραφής Απαιτήσεων Λογισμικού (ΕΠΑΛ) Προαιρετικά: Προκαταρκτικό εγχειρίδιο χρήσης (Preliminary User’s Manual)

3 Έγγραφo περιγραφής απαιτήσεων
Στην πράξη είναι το σημαντικότερο έγγραφο (τα υπόλοιπα συχνά παραλείπονται) Απευθύνεται σε ανθρώπους με γνώσεις πληροφορικής, είτε από την πλευρά του κατασκευαστή είτε από την πλευρά του πελάτη Συχνά αναφέρεται και ως έγγραφο απαιτήσεων

4 Έγγραφo περιγραφής απαιτήσεων
Να προσδιορίζει μόνο την εξωτερική συμπεριφορά του συστήματος Να προσδιορίζει τους περιορισμούς υλοποίησης του συστήματος Να είναι εύκολο σε αλλαγές Να είναι εύκολη η διαχείρισή του σαν έγγραφο αναφοράς Να είναι κατανοητό Να περιγράφει όλες τις δυνατές αποκρίσεις του συστήματος σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας Να προσδιορίζει τις αποδεκτές αποκρίσεις σε ανεπιθύμητα γεγονότα

5 Έγγραφo περιγραφής απαιτήσεων
Σαφήνεια Κάθε χαρακτηριστικό του τελικού προϊόντος περιγράφεται με χρήση ενός μονοσήμαντα ορισμένου όρου Αδυναμίες της φυσικής γλώσσας: ‘’Όλοι οι πελάτες έχουν το ίδιο πεδίο ελέγχου’’ διαβάζεται ως: Όλοι οι πελάτες έχουν την ίδια τιμή στο πεδίο ελέγχου Όλα τα πεδία ελέγχου των πελατών έχουν την ίδια μορφή Ένα κοινό πεδίο ελέγχου χρησιμοποιείται για όλους τους πελάτες

6 Έγγραφo περιγραφής απαιτήσεων
Πληρότητα Περιλαμβάνονται όλες οι σημαντικές λειτουργικές απαιτήσεις και όλοι οι σημαντικοί περιορισμοί Ορίζονται οι αποκρίσεις του λογισμικού σε όλες τις πραγματοποιήσιμες κλάσεις δεδομένων και σε όλες τις πραγματοποιήσιμες κλάσεις καταστάσεων Συμφωνεί με το πρότυπο του ΕΠΑΛ. Αν κάποια ενότητα δεν είναι εφαρμόσιμη εξηγείται η αιτία Επικεφαλίδες σε όλες τις ενότητες, αναφορές σε όλα τα σχήματα και διαγράμματα

7 Έγγραφo περιγραφής απαιτήσεων
Επιβεβαιωσιμότητα Μία απαίτηση που περιγράφεται στο ΕΠΑΛ είναι επιβεβαιώσιμη εάν και μόνο αν υπάρχει ένας πεπερασμένος αριθμός διεργασιών με τις οποίες ένα πρόσωπο ή μία μηχανή μπορεί να ελέγξει εάν το προϊόν λογισμικού ικανοποιεί την απαίτηση (λογικό κόστος και χρόνος)

8 Έγγραφo περιγραφής απαιτήσεων
Συνέπεια Το ΕΠΑΛ είναι συνεπές εάν δεν υπάρχει υποσύνολο των απαιτήσεων που να περιλαμβάνει αντικρουόμενα τμήματα Τύποι αντικρουόμενων απαιτήσεων Το ίδιο αντικείμενο του πραγματικού κόσμου περιγράφεται με διαφορετικούς όρους (‘’μισθός’’ και ‘’αμοιβή’’) Χαρακτηριστικά αντικειμένων του πραγματικού κόσμου περιγράφονται με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικές απαιτήσεις (π.χ. μία απαίτηση αναφέρει ότι η έξοδος πρέπει να είναι .ps και μία άλλη ότι πρέπει να είναι .pdf) Λογική ή χωροχρονική αντίφαση μεταξύ δύο πράξεων (Μία απαίτηση ορίζει ότι το Α ακολουθεί το Β, και μία άλλη ότι το Β ακολουθεί το Α)

9 Έγγραφo περιγραφής απαιτήσεων
Τροποποιησιμότητα Κάθε αλλαγή πραγματοποιείται εύκολα και καταλήγει σε πλήρες και συνεπές ΕΠΑΛ Ευκολόχρηστη οργάνωση με πίνακα περιεχομένων και ευρετήριο όρων Δεν υπάρχουν πλεονασμοί: η ίδια απαίτηση δεν εμφανίζεται σε περισσότερα του ενός σημεία Ιχνηλατισιμότητα Για κάθε λειτουργία του τελικού προϊόντος εντοπισμός της αντίστοιχης απαίτησης Για κάθε απαίτηση του ΕΠΑΛ, ύπαρξη αντίστοιχης λειτουργίας

10 Έγγραφo απαιτήσεων Δυνατότητες Σύνταξης :
Άτυπες Γλώσσες (Φυσική Γλώσσα) (Κατανοητότητα) Ημιτυπικές (Φυσ.Γλώσσα + Διαγράμματα + Συμβολισμούς) Τυπικές Γλώσσες (αυστηρή σύνταξη) (Σαφήνεια, Ελεγξιμότητα)

11 (Περιγραφή Απαιτήσεων Λογισμικού του Προσομοιωτή ΑΤSiM)
Επικεφαλίδα Εγγράφων Έγγραφο Περιγραφής Απαιτήσεων Λογισμικού Συγγραφέας: AXAT Κωδικός: 001/ATSiM/1 Έγκριση: BMOY Ημερομηνία: 001: ΕΠΑΛ ΑΤSiM: Κωδικός έργου /1 : Πρώτη έκδοση του ΕΠΑΛ Προεδρεύων επισκόπησης ΤΙΤΛΟΣ (Περιγραφή Απαιτήσεων Λογισμικού του Προσομοιωτή ΑΤSiM)

12 ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Πρότυπο ANSI/IEEE Std 830 ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εισαγωγή 1.1 Σκοπός 1.2 Γενική άποψη 1.3 Ορισμοί, ακρωνύμια και συντομογραφίες 1.4 Αναφορές 1.5 Επισκόπηση Γενική Περιγραφή 2.1 Προοπτική του προϊόντος 2.2 Λειτουργίες του προϊόντος 2.3 Χαρακτηριστικά του χρήστη 2.4 Γενικοί Περιορισμοί 2.5 Παραδοχές και εξαρτήσεις Ειδικές Απαιτήσεις Παράρτημα Ευρετήριο

13 ΕΠΑΛ 1 Εισαγωγή 1.1 Σκοπός α) Ανάπτυξη σκοπού του συγκεκριμένου εγγράφου β) Προσδιορισμός κοινού στο οποίο απευθύνεται το ΕΠΑΛ 1.2 Γενική άποψη α) Απαρίθμηση προϊόντων Λογισμικού που θα παραχθούν με το όνομα τους β) Επεξήγηση δυνατοτήτων και λειτουργιών κάθε προϊόντος γ) Που θα εφαρμοσθεί το Λογισμικό και τι πλεονεκτήματα θα προκύψουν

14 ΕΠΑΛ 1.3 Ορισμοί, ακρωνύμια και συντομογραφίες
Αναφορά όλων των όρων που θα χρησιμοποιηθούν στο έγγραφο (όσο το δυνατόν πιο περιορισμένα) 1.4 Αναφορές Λίστα εγγράφων τα οποία τυχόν αναφέρονται στο ΕΠΑΛ, ταυτότητα τους (τίτλο, συγγραφέα, ημερομηνία κτλ) 1.5 Επισκόπηση Περιγραφή υπολοίπων κεφαλαίων και περιεχομένου τους

15 ΕΠΑΛ 2. Γενική περιγραφή 2.1 Προοπτική του προϊόντος
Αναφέρεται αν το προϊόν σχετίζεται με άλλα έργα ή αν είναι αυτόνομο. Αν εντάσσεται σε μεγαλύτερο σύστημα, αυτή η ενότητα θα πρέπει να περιλαμβάνει : α) Περιγραφή των τμημάτων του μεγαλυτέρου συστήματος β) Το Interface του συγκεκριμένου προϊόντος με τα υπόλοιπα τμήματα γ) περιγραφή υλικού και λοιπών περιφερειακών συσκευών Βοηθητικά: Διάγραμμα

16 ΕΠΑΛ 2.2 Λειτουργίες του προϊόντος
Καταγραφή και σύντομη περίληψη των λειτουργιών που θα εκτελεί το Λογισμικό (Διαγράμματα προαιρετικά) 2.3 Χαρακτηριστικά χρηστών Περιγράφονται τα γενικά χαρακτηριστικά των τελικών χρηστών του υπό ανάπτυξη προϊόντος Π.χ. αναφορά των διαφόρων ομάδων χρηστών και ποιες λειτουργίες του λογισμικού θα αξιοποιεί η κάθε μία

17 ΕΠΑΛ 2.4 Γενικοί Περιορισμοί Περιορισμοί υλικού Απαιτήσεις ασφαλείας
Φυσική θέση των τερματικών συσκευών – ανάγκη για δίκτυο Παράλληλες λειτουργίες Απαιτήσεις παρακολούθησης – εποπτείας του συστήματος Απαιτήσεις κωδικών Παραδοχές και εξαρτήσεις ……………………….

18 ΕΠΑΛ 3 Ειδικές Απαιτήσεις
Μεγαλύτερο και σημαντικότερο τμήμα του εγγράφου Συνήθης ταξινόμηση: α) Λειτουργικές απαιτήσεις β) Απαιτήσεις επίδοσης γ) Περιορισμοί σχεδίασης δ) Ιδιώματα ε) Απαιτήσεις εξωτερικών διεπαφών

19 ΕΠΑΛ 3.1 Λειτουργικές απαιτήσεις
Εδώ περιγράφονται οι θεμελιώδεις πράξεις που εκτελεί το Λογισμικό το οποίο πρόκειται να αναπτυχθεί Η περιγραφή κάθε λειτουργίας οργανώνεται ως εξής : Εισαγωγή Είσοδοι Επεξεργασία Έξοδοι ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την πληρότητα του εγγράφου θα πρέπει να περιγράφονται όλες οι θεμελιώδεις λειτουργίες. Ειδάλλως, δεν θα είναι γνωστή στον πελάτη μία λειτουργία. Αν το έγγραφο συνοδεύει το συμβόλαιο, για μία λειτουργία που θα αναπτυχθεί αλλά δεν θα περιγράφεται, ο πελάτης μπορεί να μην πληρώσει

20 ΕΠΑΛ 3.1 Λειτουργικές Απαιτήσεις 3.1.1 Λειτουργία Α Εισαγωγή
Περιγραφή του σκοπού (αν είναι δυνατόν σε μία σειρά) Είσοδοι Αναφορά των απαραίτητων εισόδων για τη συγκεκριμένη λειτουργία. Αν υπάρχουν ειδικότερες απαιτήσεις (π.χ. εισαγωγή μιας ημερομηνίας σε συγκεκριμένη μορφή, ή μιας διάστασης σε συγκεκριμένη μονάδα μέτρησης) αναφέρονται εδώ.

21 ΕΠΑΛ 3.1 Λειτουργικές Απαιτήσεις 3.1.1 Λειτουργία Α Επεξεργασία
Περιγράφονται οι πράξεις που θα εκτελεστούν στα δεδομένα εισόδου για να παραχθεί η έξοδος. Η περιγραφή είναι σχετικά λεπτομερής (μία ή δύο παράγραφοι) και αναφέρονται τυχόν ενδιάμεσα δεδομένα που θα παραχθούν, το που θα αποθηκευτούν, τι ενέργειες γίνονται σε περιπτώσεις μη αναμενόμενων εισόδων κτλ). Επίσης αν μία ενέργεια εκτελείται υπό συνθήκη αναφέρονται οι συνθήκες που πρέπει να πληρούνται

22 ΕΠΑΛ 3.1 Λειτουργικές Απαιτήσεις 3.1.1 Λειτουργία Α Έξοδοι
Λεπτομερής περιγραφή των δεδομένων εξόδου (τύπος δεδομένων, format, χώρος αποθήκευσης ή αποστολής)

23 ΕΠΑΛ 3.2 Απαιτήσεις εξωτερικών διεπαφών
Διεπαφές Χρήστη (User Interface) Αναφορά της γενικής μορφής του interface (π.χ. text-based, menu-driven interface με on-line help) Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά που το Λογισμικό πρέπει να υποστηρίζει σε κάθε διεπαφή μεταξύ ανθρώπου – συστήματος (π.χ. μορφή οθόνης, πλήκτρα λειτουργιών, γλώσσα επικοινωνίας κλτ) Αν κρίνεται σκόπιμο, σε αυτό το σημείο ή σε παράρτημα μπορούν να δοθούν διαγράμματα

24 ΕΠΑΛ 3.2 Απαιτήσεις εξωτερικών διεπαφών
Διεπαφές Υλικού (Hardware Interface) Προσδιορίζεται τυχόν επικοινωνία με ειδικές συσκευές για την εισαγωγή ή εξαγωγή δεδομένων. Π.χ. στην περίπτωση επικοινωνίας με ATM συσκευή τράπεζας Διεπαφές Λογισμικού (Software Interface) Προσδιορίζεται η χρήση άλλων προϊόντων λογισμικού και ο τρόπος επικοινωνίας ή κοινής χρήσης αρχείων με αυτά.

25 ΕΠΑΛ 3.3 Απαιτήσεις Επίδοσης (αν κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούν)
Συνήθως έχουν αριθμητική μορφή Στατικές Πλήθος ταυτόχρονων χρηστών που υποστηρίζονται Μέγεθος αρχείων που χειρίζεται το σύστημα Μεγέθη πινάκων Δυναμικές Απόκριση του συστήματος εντός χρονικού διαστήματος x για τη λειτουργία Α, και σε χρόνο y για τη λειτουργία Β Καλό είναι να αποφεύγουμε την αναφορά σε απαιτήσεις επίδοσης διότι υπάρχει εξάρτηση από το μηχάνημα στο οποίο θα εκτελεστεί το πρόγραμμα

26 ΕΠΑΛ 3.4 Ιδιώματα Συντηρησιμότητα
Συνήθως ένα γενικό σχόλιο που αναφέρεται στο ότι ο κώδικας είναι επαρκώς δομημένος και περιέχει σχόλια. Επίσης αναφέρεται ότι η τεκμηρίωση που θα παραχθεί θα διευκολύνει τυχόν αλλαγές στο σύστημα σε μεταγενέστερες φάσεις Ασφάλεια Προσδιορίζονται τα στοιχεία εκείνα του Λογισμικού που προστατεύουν το σύστημα και τα αρχεία από κακοπροαίρετες προσπελάσεις ή χρήσεις. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την προστασία του συστήματος (κωδικοποίηση, password, περιορισμένη πρόσβαση κτλ) αναφέρονται σε αυτό το σημείο Διαθεσιμότητα – Αξιοπιστία Αναφέρεται πότε το σύστημα είναι διαθέσιμο και σε ποιες περιπτώσεις δεν αποκρίνεται καθώς και τεχνικές επανεκκίνησης κτλ

27 Παράδειγμα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Όπως αναπτύχθηκε) 1. Εισαγωγή
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Όπως αναπτύχθηκε) 1. Εισαγωγή 1.1 Σκοπός O σκοπός αυτού του εγγράφου είναι ο προσδιορισμός όλων των απαιτήσεων ενός ATM προσομοιωτή, κατά τρόπο κατανοητό, σαφή, πλήρη, συνεπή και επαληθεύσιμο. Το έγγραφο απευθύνεται σε … 1.2 Γενική Άποψη Το λογισμικό που πρόκειται να αναπτυχθεί αφορά έναν προσομοιωτή ΑTM με σκοπό να χρησιμοποιηθεί από πιστωτικό ίδρυμα για την προσομοίωση και μελέτη των συναλλαγών μέσω ΑΤΜ. Με τη χρήση του προσομοιωτή θα είναι δυνατός ο εντοπισμός προβλημάτων πριν από την εγκατάστασή του πραγματικού συστήματος συναλλαγών.

28 Παράδειγμα 1.3 Ορισμοί, Ακρωνύμια και συντομογραφίες
1.3.1 Ορισμοί (αλφαβητικά) Εγγραφή πρόσβασης (Access record) – Πληροφορία για μία πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης. Η πληροφορία περιλαμβάνει την ημερομηνία, ώρα, user ID και το αποτέλεσμα της πιστοποίησης Τύπος λογαριασμού (Account Type) – λογαριασμός όψεως ή ταμιευτηρίου Μήνυμα Έγκρισης (Approval message) – Το μήνυμα που εκδίδει η τράπεζα όταν η συναλλαγή εγκριθεί. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το χρήστη και τη συναλλαγή

29 Παράδειγμα 1.3 Ορισμοί, Ακρωνύμια και συντομογραφίες
1.3.2 Ακρωνύμια - Συντομογραφίες (αλφαβητικά) ABP - Authorized Bank Person ATM - Automatic Teller Machine ATsiM - ATM simulator IBM - International Business Machine MS-DOS -Microsoft Disk Operating System PIN - Personal Identification Number

30 Παράδειγμα 1.4 Αναφορές [1] IEEE Guide to Software Requirements Specification. ANSI/IEEE Std New York: The Institute of Electrical and Electronics Engineering. [2] Software Engineering I, Documentation Standards and Guidelines. Version 2.3, Deparment of Computer Science, Mississippi State University, January 1997. [3] Webster dictionary.

31 Παράδειγμα 1.5 Επισκόπηση
Το έγγραφο αυτό βασίζεται στο πρότυπο IEEE standards for software requirements specification [1]. Για την παραγωγή του εγγράφου χρησιμοποιήθηκε ο επεξεργαστής κειμένου MS Word 6.0. To έγγραφο περιγράφει τις λειτουργικές απαιτήσεις και τους περιορισμούς υπό τους οποίους θα λειτουργεί το ATsiM Η ενότητα ‘’Γενική Περιγραφή’’ παρέχει μία επισκόπηση των λειτουργιών και περιορισμών του λογισμικού το οποίο πρόκειται να αναπτυχθεί καθώς και του εξωτερικού interface του συστήματος. Η ενότητα ‘’Ειδικές Απαιτήσεις’’ παρέχει μία περιγραφή των λειτουργιών του συστήματος, των εισόδων, εξόδων καθώς και λεπτομερειών που αφορούν την επεξεργασία των δεδομένων. Το interface μεταξύ του ATsiM και εξωτερικών συστημάτων καθώς και το interface των χρηστών αναφέρονται στην υποενότητα εξωτερικών διεπαφών. Λεπτομερής περιγραφή του user interface δίδεται στο παράρτημα Β.

32 Παράδειγμα 2 Γενική Περιγραφή 2.1 Προοπτική του προϊόντος
Ο προσομοιωτής ΑΤΜ πρόκειται να αναπτυχθεί για μία τράπεζα με στόχο την προσομοίωση συναλλαγών μέσω ΑΤΜ και τη μελέτη της λειτουργίας του ΑΤΜ. Η προσομοίωση επιτρέπει στους πελάτες της τράπεζας να πραγματοποιήσουν τις συνήθεις τους συναλλαγές συμπεριλαμβανομένων αναλήψεων, καταθέσεων, μεταφορές ποσών καθώς και ενημέρωση τραπεζικού λογαριασμού. Το σύστημα ATM αποτελεί τμήμα του γενικότερου μηχανογραφικού συστήματος της τραπέζης. Ωστόσο, ο προσομοιωτής δεν θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο του μηχανογραφικού συστήματος της τράπεζας. Επίσης δεν θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της επικοινωνίας μεταξύ τραπέζης και ATM. Το διάγραμμα περιγραφής του πλαισίου λειτουργίας του ATsiM παρουσιάζεται στο παράρτημα Α.

33 Παράδειγμα 2.2 Λειτουργίες του προϊόντος
Ο προσομοιωτής ATSim παρέχει τη δυνατότητα προσομοίωσης των ακόλουθων υπηρεσιών / λειτουργιών: Υπηρεσίες προς κατόχους κάρτας (πελάτες): Πιστοποίηση Ανάληψη Κατάθεση Μεταφορά κτλ Υπηρεσίες προς εξουσιοδοτημένο προσωπικό της τραπέζης: Εισαγωγή Μετρητών Αλλαγή ορίων ανάληψης κτλ

34 Παράδειγμα 2.3 Χαρακτηριστικά Χρηστών
Οι βασικοί χρήστες του ATsiM θα είναι το προσωπικό της τραπέζης και οι πελάτες της. Εν γένει, οι χρήστες δεν είναι άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής. Ειδικότερα: Εξουσιοδοτημένο Προσωπικό Τραπέζης Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής για το χειρισμό του συστήματος, ωστόσο απαιτείται εξοικείωση με ορισμένες εφαρμογές πληροφορικής. Οι λειτουργίες του συστήματος που σχετίζονται με το προσωπικό της τράπεζας παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α. Πελάτες της Τράπεζας Δεν απαιτείται απολύτως καμμία γνώση πληροφορικής. Ο χρήστης είναι δυνατόν να αξιοποιήσει το σύστημα ακολουθώντας απλές οδηγίες που θα του δίνονται. Οι λειτουργίες που σχετίζονται με τους πελάτες της τράπεζας παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α.

35 Παράδειγμα 2.4 Γενικοί Περιορισμοί
Ο προσομοιωτής ATM θα εκτελείται σε IBM PC συμβατό σύστημα με λειτουργικό σύστημα Windows 95 ή Windows NT και εξομοίωση MS-DOS. Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τους πόρους του συστήματος που απαιτούνται. Υπάρχουν όρια που ορίζονται από την τράπεζα, όπως ανώτατο όριο αναλήψεων, καταθέσεων και μεταφορών. Όλα τα όρια είναι τροποποιήσιμα από το ABP. Επίσης, υπάρχει μέγιστο μη-τροποποιήσιμο όριο στη χωρητικότητα του ATM σε μετρητά, το οποίο είναι $50000. Το σύστημα ATsiM θα πρέπει να αποκρίνεται στο χρήστη το αργότερο σε 1min. Ένας πελάτης (κάτοχος κάρτας) αναγνωρίζεται με ID και πιστοποιείται με PIN. Το ABP αναγνωρίζεται με ID και πιστοποιείται με PASSWORD.

36 Παράδειγμα 2.4 Γενικοί Περιορισμοί - Παραδοχές
Οι συσκευές επικοινωνίας μεταξύ ΑΤsiM και τράπεζας λειτουργούν σωστά, και όταν κάποιο μήνυμα αποστέλλεται από το ATsiM στην τράπεζα, λαμβάνεται πάντοτε μία απόκριση Κάθε πελάτης έχει μόνο ένα λογαριασμό καταθέσεων Οι συναλλαγές των χρημάτων γίνονται σε χαρτονομίσματα των $5, $10, και $20. Σε περίπτωση κατάθεσης, το περιεχόμενο του φακέλου που κατατίθεται από τον πελάτη δεν ελέγχεται από το ATsiM αλλά αργότερα, από το προσωπικό της τράπεζας

37 Παράδειγμα 3 Ειδικές Απαιτήσεις 3.1 Λειτουργικές Απαιτήσεις
Αναγνώριση του Χρήστη (Λειτουργία 1) Εισαγωγή Η λειτουργία αναγνωρίζει τον χρήση με βάση το ID του Είσοδοι ID Χρήστη Επεξεργασία Ο χρήστης εισάγει το ID του. Αν το επίθετο του χρήστη αρχίζει με χαρακτήρα '_', ο χρήστης αναγνωρίζεται ως ABP, ειδάλλως ο χρήστης αναγνωρίζεται ως κάτοχος κάρτας (πελάτης) Έξοδος Η διαβάθμιση του χρήστη ως πελάτη ή ABP

38 Παράδειγμα 3.1.2. Πιστοποίηση Πελάτη Εισαγωγή
Η λειτουργία αυτή πιστοποιεί τον κάτοχο κάρτας με βάση το PIN χρήστη Είσοδος PIN Επεξεργασία Μετά την εισαγωγή του PIN από τον χρήστη, ένα μήνυμα στέλνεται στην τράπεζα με ερώτηση για επιβεβαίωση του PIN. Αν ληφθεί μήνυμα έγκρισης από την τράπεζα, επιτρέπεται στον κάτοχο της κάρτας πρόσβαση στο σύστημα. Αν ληφθεί μήνυμα απόρριψης από την τράπεζα, ο χρήστης δεν πιστοποιείται και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στην οθόνη του ATsiM. Έξοδος Το αποτέλεσμα της πιστοποίησης (έγκριση – απόρριψη).

39 Παράδειγμα 3.1.3. Ανάληψη Μετρητών Εισαγωγή
Η λειτουργία επιτρέπει στον κάτοχο κάρτας να πραγματοποιήσει ανάληψη μέχρι το όριο που καθορίζεται για τον λογαριασμό του Είσοδοι Τύπος Λογαριασμού, Ποσό Επεξεργασία Ο χρήστης εισάγει τον τύπο του λογαριασμού του και το ποσό για το οποίο επιθυμεί να κάνει ανάληψη. Το ποσό ελέγχεται αν διαιρείται με το 5 και συγκρίνεται με το όριο ανάληψης. Αν το ποσό δεν διαιρείται με το 5, ή υπερβαίνει το όριο, ή δεν υπάρχει διαθέσιμο τέτοιο ποσό στο ATM, ένα μήνυμα λάθους ενημερώνει το χρήστη ότι η συναλλαγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Σε αντίθετη περίπτωση,

40 Παράδειγμα ένα μήνυμα ερώτησης για έγκριση αποστέλλεται στην τράπεζα. Αν ληφθεί μήνυμα έγκρισης από την τράπεζα το ποσό εξάγεται στην ειδική θυρίδα. Αν ληφθεί μήνυμα απόρριψης, ο λόγος της απόρριψης εμφανίζεται στην οθόνη του ATsiM. Έξοδοι Το αποτέλεσμα της συναλλαγής (έγκριση – απόρριψη). Σε περίπτωση έγκρισης το ποσό στην αντίστοιχη θυρίδα. Σε περίπτωση απόρριψης οι λόγοι απόρριψης της συναλλαγής.

41 Παράδειγμα 3.2 Απαιτήσεις Εξωτερικών Διεπαφών Διεπαφές Χρήστη
Η διεπαφή χρήστη βασίζεται σε κείμενο και είναι οργανωμένη σε μενού επιλογών με δυνατότητα παροχής βοήθειας. Η διεπαφή χρήστη περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα Β. Αν μία είσοδος αναμένεται από τον χρήστη (επιλογή πλήκτρου) και δεν δοθεί καμμία σε διάστημα 60’’, το ATsiM επαναλαμβάνει την ερώτηση προς τον χρήστη. Αν δεν δοθεί καμμία απάντηση στα επόμενα 30’’ το ATsiM ακυρώνει την όποια λειτουργία που έχει ξεκινήσει και επιστρέφει στην αρχική κατάσταση (Μενού Επιλογών Α)

42 Παράδειγμα 3.2 Απαιτήσεις Εξωτερικών Διεπαφών
Διεπαφές Υλικού - Λογισμικού Ο προσομοιωτής επικοινωνεί με προσομοιωτή του μηχανογραφικού συστήματος της τραπέζης, ο οποίος έχει ήδη αναπτυχθεί. Το ATsiM και το μηχανογραφικό σύστημα της τράπεζας επικοινωνούν με μηνύματα. Τα μηνύματα που αποστέλλει το AΤsiΜ είναι : Verify PAC – Το ATsiM asks ζητά από την τράπεζα να επιβεβαιώσει τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης (Personal Access Code) Verify Deposit – Το ATsiM ζητά έγκριση της ανάληψης μετρητών Give Balance Info - Το ATsiM ζητά πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό του χρήστη Αντίστοιχα, περιγράφονται τα μηνύματα που αποστέλλονται από την τράπεζα προς το ATsiM. 

43 Παράδειγμα 3.3 Ιδιώματα Συντηρησιμότητα
Για τη δυνατότητα μελλοντικής συντήρησης, το λογισμικό θα είναι δομημένο και θα έχει επαρκή σχόλια. Τα παραγόμενα αρχεία και οι μεταξύ τους σχέσεις θα τεκμηριωθούν κατάλληλα. Αξιοπιστία Το σύστημα θα λειτουργεί πάντοτε, ακόμη και σε περίπτωση εισαγωγής λανθασμένων στοιχείων από το χρήστη Ευχρηστία Οποιοσδήποτε χρήστης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ATsiM ακόμη και χωρίς καμία γνώση υπολογιστών, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα εμφανίζονται στην οθόνη Ασφάλεια Μη εγκεκριμένη είσοδος στο σύστημα θα απαγορεύεται. Ο κάτοχος κάρτας και το προσωπικό της τραπέζης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του ATsiM μόνο στην περίπτωση εισαγωγής ορθού ID και PIN.

44 Παράρτημα Α Διαγράμματα Ροής Δεδομένων
Σε περίπτωση αντικειμενοστραφούς ανάλυσης, εδώ τοποθετούνται τα διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης. (και η ενότητα 3.1 αντικαθίσταται από την τεκμηρίωση των περιπτώσεων χρήσης)


Κατέβασμα ppt "Τεκμηρίωση Απαιτήσεων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google