Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τσιαλέρα Κυριακή Τζίγκιε Λυδία Χασιώτης Γιώργος Φιλόσογλου Κυριάκος Χατζηγεωργίου Ανδρέας Τσιακίδης Μανώλης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τσιαλέρα Κυριακή Τζίγκιε Λυδία Χασιώτης Γιώργος Φιλόσογλου Κυριάκος Χατζηγεωργίου Ανδρέας Τσιακίδης Μανώλης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τσιαλέρα Κυριακή Τζίγκιε Λυδία Χασιώτης Γιώργος Φιλόσογλου Κυριάκος Χατζηγεωργίου Ανδρέας Τσιακίδης Μανώλης

2  Η θεωρία με βάση την οποία σαφείς και δύσκολοι στόχοι, με επανατροφοδότηση, οδηγούν σε υψηλότερες επιδόσεις.  Σύγχρονη και δημοφιλής θεωρία  Έχει ως στόχο την παρακίνηση, μεγιστοποίηση της απόδοσης, αύξηση της αυτοπεποίθησης και αυτοσυγκέντρωσης και μείωση του άγχους  Οι στόχοι βοηθούν τους αθλητές να ξεφύγουν από τη ρουτίνα  Ενισχύουν τα εσωτερικά κίνητρα για επιτυχία  Βελτιώνουν την απόδοση  Βελτιώνουν την ποιότητα του µ αθή µ ατος ή της προπόνησης  Αποσαφηνίζουν τις προσδοκίες  Αυξάνουν το φιλότι µ ο, την απόδοση, την ικανοποίηση και την αυτοπεποίθηση

3  Οι στόχοι να σχετίζονται με την απόδοση και όχι το αποτέλεσμα.  Οι στόχοι να είναι ρεαλιστικοί.  Καλύτεροι οι συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι στόχοι  Όρισε βραχυπρόθεσμους στόχους για να πετύχεις και μακροπρόθεσμους  Καλύτεροι οι ατομικοί - προσωπικοί στόχοι  Διαρκής ανατροφοδότηση και σωστή επικοινωνία  Όχι πολλοί στόχοι  Στρατηγική για την επίτευξη των στόχων.

4  Πίστη στις προσωπικές δυνάμεις ( κάθε άτομο στις δικές του ) και στην κατάκτηση κάθε επιθυμίας.  Τήρηση υποσχέσεων μεταξύ του ατόμου και του εαυτού του.  Άρνηση για παραίτηση από την προσπάθεια με την πρώτη δυσκολία.  Συνέχιση κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, η απομόνωση δρα αρνητικά.

5  Οι στόχοι πρέπει να έχουν ως σκοπό την βελτίωση της απόδοσης του αθλητή και όχι το αποτέλεσμα μετά την εκπλήρωση του στόχου. Αν συμβεί το δεύτερο, ο αθλητής μπορεί να αποπροσανατολιστεί από το στόχο του. π. χ. Ζητάμε από αθλητή ποδοσφαίρου να πετύχει 90% ευστοχία στα πέναλτι.  Οι στόχοι πρέπει να χαρακτηρίζονται από το μέτρο και να είναι ρεαλιστικοί. Γι ’ αυτό ο αθλητής πρέπει να γνωρίζει τις δυνατότητές του. π. χ. Σε έναν ποδοσφαιριστή που έχει κάθετο άλμα 40 εκατοστά, θα πρέπει να έχει στόχο να βελτιωθεί κατά 5 εκατοστά σε 3 και όχι σε 1 μήνα.

6 S S pecific : συγκεκριμένοι, βοηθάνε τους αθλητές να είναι δραστήριοι, συγκεντρωμένοι στο καθήκον τους, ήρεμοι, να έχουν στρατηγική και να μην επηρεάζονται από τους αντίπαλους. M M easurable : μετρήσιμοι, πιο συγκεκριμένοι για μεγαλύτερη παρακίνηση A A tomic: ατομικοί αντί ομαδικών, πιο αποτελεσματικοί, αίσθημα ευθύνης R R ealistic: ρεαλιστικοί, οι υπερβολικές προσδοκίες καταστρέφουν τους αθλητές T T ime bound: χρονικά προσδιορισμένοι, παρακίνηση για πιο γρήγορη εκπλήρωση των στόχων

7  Οι περισσότεροι αθλητές θεωρούν τον αθλητισμό δραστηριότητα τουλάχιστον 50% πνευματική.  ‘ Η επιτυχία στο επαγγελματικό τένις καθορίζεται κατά 95% από διανοητικές και ψυχολογικές ικανότητες ’ - J. Connors  Lock & Latham (1990). Το 90% των ερευνών έδειξαν ότι η θεωρία των στόχων αποδίδει  Η µ ετανάλυση των Kyllo’s and Landers (1995) έδειξε ουσιαστική συνεισφορά της τεχνικής των στόχων στην µ εγιστοποίηση της απόδοση

8 1. Βελακια Αυτοσυγκέντρωση και συντονισμό Καθορισμένοι στόχοι Μεθοδικότητα Ρεαλισμός 2. Πέταγμα μπάλας ανάμεσα από 2 κώνους Καλύτερη απόδοση Παρακίνηση Ρεαλισμός Σταδιακή βελτίωση

9  ∆ η µ οσθένης Τα µ πάκος. Αθήνα 2004. «∆ εν είχα ως στόχο το µ ετάλλιο. Ο στόχος µ ου ήταν να κάνω ένα πρόγρα µµ α πάνω από τα 9.800».  Παναγιώτης Γιαννάκης. Ευρο µ πάσκετ 2005 « Οι παίχτες πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να σκέφτονται µ όνο πως θα παίξουν τα δευτερόλεπτα µ όνο που διαρκεί µ ια επίθεση και µ ια ά µ υνα, και όχι το παιγνίδι συνολικά, τη σοβαρότητά του, την κρισι µ ότητά του και το σκορ ».

10  Η θεωρία και οι αρχές των στόχων δεν αφορούν µ όνο τον αθλητισ µ ό, αλλά και πολλούς άλλους το µ είς της καθη µ ερινής ζωής. Η εφαρ µ ογή της θεωρίας ιδιαίτερα στις µ ικρές ηλικίες θα βοηθήσει τους νεαρούς αθλητές που µ παίνουν νωρίς στο πνεύ µ α του αθλητισ µ ού, να θέτουν στόχους στα µ αθή µ ατα στο σχολείο, στο πανεπιστή µ ιο, στην επαγγελ µ ατική ζωή, στην προσωπική ζωή κλπ. Ταυτόχρονα είναι µ ια θεωρία αισιόδοξη, καθώς κάνει να άτο µ α να αποκτούν την αίσθηση του προσωπικού ελέγχου, της ατο µ ικής ευθύνης, της συγκέντρωσης στην αξία της προσπάθειας.

11 Χρυσής Βασίλης Τσέος Στέφανος Τομπουλίδης Καλλίνικος Ηλίας Τσιαμήτρος Χρυσοπούλου Μαρίνα Κέλλυ Τσαουσίδου

12  Με τη χρήση τεχνικών χαλάρωσης μπορούμε άμεσα να νιώσουμε το σώμα μας να χαλαρώνει και σταδιακά, όσο περισσότερο εξοικειωνόμαστε με τέτοιου είδους τεχνικές τόσο πιο εύκολο θα είναι για εμάς.  Η υψηλή αθλητική απόδ o ση στηρίζεται εξίσ o υ στα φυσικά πρ o σόντα και στις ψυχικές ικανότητες τ o υ αθλητή. Τα ψυχικά πρ o σόντα, μπ o ρ o ύν να βελτιωθ o ύν και με τις κατάλληλες επιστημ o νικές μεθόδ o υς και να β o ηθήσ o υν σημαντικά τ o ν αθλητή στην αποτελεσματικότερη αξι o π o ίηση των ικαν o τήτων τ o υ.  Οι τεχνικές χαλάρωσης ορίζονται ως οποιαδήποτε μέθοδος, διεργασία, διαδικασία ή δραστηριότητα που βοηθάει ένα άτομο να χαλαρώσει ( ηρεμήσει ) να αποκτήσει μια κατάσταση αυξημένης ηρεμίας ή διαφορετικά να μειώσει τα επίπεδα άγχους, πίεσης ( στρες ) ή θυμού.

13  Εξάσκηση Βιοανατροφοδότησης  Αυτογενής Εξάσκηση  Προοδευτική μυϊκή χαλάρωση  Ψυχοϋγιεινής προπόνηση  Χαλάρωση μέσω της αναπνοής  Τεχνικη βαθιας χαλαρωσης

14  Βασίζεται στην διαπίστωση του αμερικάνου επιστήμονα E. Jacobson ότι καταστάσεις άγχους συνοδεύονται συνήθως με την αύξηση της μυϊκής έντασης ενώ σε καταστάσεις ηρεμίας, οι μύες είναι χαλαρωμένοι. Είναι μια διαδικασία κατά την οποία το άτομο μαθαίνει πώς να χαλαρώνει διάφορες ομάδες μυών του σώματός του.

15  Η προπόνηση Ψυχοϋγιεινής είναι μια προπόνηση αναπνοής και χαλάρωσης που αναπτύχθηκε από τον Linderman. Η διαφορά της με την αυτογενή εξάσκηση είναι ότι στην αυτογενή εξάσκηση κάποιος αυθυποβάλλεται. Η προπόνηση στηρίζεται στην ψυχοσωματική ενότητα του ανθρώπου, δηλαδή στην αλληλεπίδραση των σκέψεων, των συναισθημάτων, των σωματικών αντιδράσεων και του μυϊκού τόνου.  Έχει αποδειχθεί ως μια μέθοδος για την ανανέωση των δυνάμεων, για χαλάρωση, για μείωση του πόνου, για αποβολή του άγχους και για ελάττωση της πίεσης του αίματος.

16  Μια πολύ βασική τεχνική είναι η χρήση της αναπνοής για να χαλαρώσουμε το νευρικό μας σύστημα.  Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε όταν είσαστε αγχωμένοι είναι να κάνετε 10 βαθιές εισπνοές και εκπνοές.  Κάθε φορά που είσαστε αγχωμένοι ή στρεσαρισμένοι, η αναπνοή σας γίνεται κοφτή και γρήγορη. Εάν λοιπόν αλλάξετε το ρυθμό της, τότε σε λίγο θα ακολουθήσει αλλαγή και στους παλμούς της καρδιάς και θα νιώσετε μια σημαντική ηρεμία

17  Αυτή η τεχνική είναι ιδανική για να σας πιάσει ο ύπνος ή για να αδειάσετε το μυαλό σας, είτε για να το ξεκουράσετε απλώς, είτε για να κάνετε διαλογισμό.  Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να παρατηρήσετε την αναπνοή σας καθ ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής της.

18  Όπως κάθε καινούρια δεξιότητα έτσι και η χαλάρωση κατακτιέται με την εξάσκηση.  Είναι καλό, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια, να εξασφαλίσουμε λίγο χρόνο καθημερινά (1-2 φορές καθημερινά για περίπου 15-20 λεπτά η κάθε μία ), σε έναν ήσυχο χώρο με όσο το δυνατόν λιγότερα ερεθίσματα να μας αποσπούν.  Πριν ξεκινήσουμε τις δοκιμές καλό είναι να επιλέξουμε άνετα ρούχα που αφήνουν το σώμα ελεύθερο, να καθίσουμε αναπαυτικά κατά προτίμηση σε ύπτια θέση, με τα μάτια ελαφρά κλειστά.  Σημαντικό είναι να μην πιέσουμε τον εαυτό μας κατά την διάρκεια της χαλάρωσης να τα καταφέρει. Η χαλάρωση δεν υπαγορεύεται. Όσο λιγότερο επικριτικοί γινόμαστε κατά την άσκησή μας τόσο πιο θετικά αποτελέσματα θα έχουμε.

19  Στον αθλητισμό η μεγάλη πίεση που ασκείται στους αθλητές έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία στρες όπως επίσης σωματικής αλλά και ψυχολογικής κούρασης. Οι τεχνικές χαλάρωσης μπορούν να βοηθήσουν τον αθλητή να ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια και να εξαλείψει την σωματική κούραση. Η υπερπροσπάθεια στον αθλητισμό απαιτεί κυρίως καθαρό και ήρεμο μυαλό απαλλαγμένο από κάθε είδους πίεση ώστε ο αθλητής να έχει τη μέγιστη δυνατή απόδοση, κάτι το οποίο μπορεί να επιτύχει σχετικά εύκολα με την χρήση κάποιων τεχνικών χαλάρωσης.

20  Για την καταπολέμηση του άγχους, της κατάθλιψης, της αϋπνίας, του πόνου ή την βελτίωση της ικανότητας συγκέντρωσης όπως επίσης και της μνήμης.  Μέθοδοι συστηματικής χαλάρωσης χρησιμοποιούνται : οσφυαλγία, αρθρίτιδα, διαβήτη, διάστρεμμα, υπερένταση μυών, ρευματοπάθεια, κεφαλαλγία, υπέρταση, γαστρεντερικά προβλήματα κλπ.  Σε προγράμματα φυσικοθεραπείας και σε μαιευτικές και γυναικολογικές κλινικές με κύρια μέθοδο την χαλάρωση μέσω της αναπνοής.

21  Η σχέση ανάμεσα στην ικανότητα ελέγχ o υ τ o υ άγχ o υς και στη βελτίωση των επιδόσεων, έχει απ o δειχθεί από π o λλ o ύς ερευνητές, όπως o ι Hardy,Jones & Gould (1996) και o ι Lamirand & Rainey (1994).  To άγχ o ς εκδηλώνεται στ o ν αθλητή, είτε με σωματικά συμπτώματα ( ταχυκαρδία, δύσπν o ια, κόμπ o ς στ o ν λαιμό, σφίξιμ o στ o στ o μάχι ), είτε ως σκέψη ( αμφιβ o λία, φόβ o ς απ o τυχίας ). Η μεν πρώτη περίπτωση αντιμετωπίζεται με τεχνικές πρ oo δευτικής χαλάρωσης, η δε δεύτερη με γνωσιακές παρεμβάσεις.  Διάφ o ρες έρευνες, όπως τ o υ Cox (1994), έδειξαν ότι ενώ τ o γνωστικό άγχ o ς παραμένει σταθερά υψηλό αρκετές ημέρες πριν τ o ν αγώνα, τ o σωματικό αρχίζει να αυξάνεται την ημέρα τ o υ αγώνα και κ o ρυφώνεται λίγ o πριν την έναρξη. Τ o επίπεδ o τ o υ άγχ o υς ενός αθλητή εξαρτάται τόσ o από τις εξωτερικές συνθήκες ( κρισιμότητα τ o υ αγώνα, πρ o ετ o ιμασία ), όσ o και από την πρ o σωπικότητά τ o υ.

22  Άλλ o ι ερευνητές, όπως o Klein (1990), π o υ μελέτησαν τη σχέση τ o υ αγωνιστικ o ύ άγχ o υς με μία o μάδα ανεξάρτητων μεταβλητών κατέληξαν στ o συμπέρασμα ότι η επίδρασή τ o υ είναι ισχυρότερη στις αθλήτριες ( σε σχέση με τ o υς αθλητές ), σε νεαρά άτ o μα ( σε σχέση με μεγαλύτερα σε ηλικία ) και στα o μαδικά αθλήματα ( σε σχέση με τα ατ o μικά ).  Τ o σωματικό άγχ o ς μπ o ρεί να αντιμετωπισθεί με μία σειρά τεχνικών χαλάρωσης, όπως οι ασκήσεις αναπν o ής, η πρ oo δευτική χαλάρωση και η βι o ανατρ o φ o δότηση.

23  Η συγκεκριμένη άσκηση πραγματοποιήθηκε σε ομάδες ανά θρανίο. Συγκεκριμένα μετά την δημιουργία μίας αγχώδους κατάστασης από τον καθηγητή, μέσω ενός απροειδοποίητου τεστ, ζητήθηκε από κάθε μαθητή να μετρήσει τον σφυγμό του άλλου. Μετά την επιτυχή μέτρηση ζητήθηκε από το άτομο να χαλαρώσει χρησιμοποιώντας μία άσκηση διαφραγματικής αναπνοής. Τέλος υπήρξε εκ νέου μέτρηση των σφυγμών. Αποτέλεσμα της παραπάνω εφαρμογής ήταν η δραστική μείωση των σφυγμών, άρα η γενικότερη χαλάρωση.

24  Η συγκεκριμένη άσκηση πραγματοποιήθηκε σε ομάδες ανά θρανίο. Συγκεκριμένα σε ένα φυλλάδιο αναφέρονταν κάποιες αγχώδεις καταστάσεις και κάθε μαθητής κλήθηκε να τις κατατάξει σε μία σειρά από αυτή που δημιουργεί περισσότερο άγχος σε αύτη που δημιουργεί λιγότερο. Στη συνέχεια αφού είχε προηγηθεί μέτρηση σφυγμών οι μαθητές κλήθηκαν να φανταστούν πως βρίσκονται στην κατάσταση την οποία επέλεξαν ως πιο αγχώδη. Πραγματοποιήθηκε άλλη μία μέτρηση σφυγμών η οποία παρουσίαζε σημαντική αύξηση. Μετέπειτα ζητήθηκε από τους μαθητές να χαλαρώσουν χρησιμοποιώντας μία απλή τεχνική διαφραγματικής αναπνοής. Μετά και την τελευταία μέτρηση σφυγμών το αποτέλεσμα ήταν μία κατάσταση γενικής χαλάρωσης.

25  Από την ενασχόλησή μας με το μάθημα των τεχνικών χαλάρωσης έχουμε αποκομίσει πολλές γνώσεις που μπορούν να μας βοηθήσουν σε διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή μας ζωή.  Τα τελευταία χρόνια στις περισσότερες ψυχοθεραπευτικές κατευθύνσεις όλο και περισσότερο συμπεριλαμβάνονται τεχνικές σωματικής και ψυχικής χαλάρωσης ως συμπληρωματικό μέσο για την επίτευξη των στόχων τους.  Οι τεχνικές αυτές χαλάρωσης έχουν αποδειχτεί από πολλές έρευνες ότι είναι πολύ αποτελεσματικές για να αντιμετωπίσουμε διάφορες αρνητικές καταστάσεις στην ζωή μας.

26 ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ : ΤΡΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΝΑΣΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΧΑΪΤΙΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΝΑ

27  Η νοερή εξάσκηση στον αθλητισµό είναι µια φανταστική επανάληψη µιας φυσικής δεξιότητας, χωρίς όµως την παρουσία κάποιων φυσικών κινήσεων.  Είναι µια εµπειρία παρόµοια µε τις εµπειρίες που έχουµε από τις αισθήσεις (όραση, ακοή, αφή) αλλά παρουσιάζεται χωρίς την παρουσία των συνηθισµένων εξωτερικών ερεθισµάτων.

28 Υπάρχουν δύο είδη νοερής εξάσκησης, η εξωτερική και η εσωτερική. Εσωτερική Η νοερή απεικόνιση έχει να κάνει με την εσωτερική αναπαράσταση ενός αντικειμένου ή μίας δραστηριότητας. Η εσωτερική νοερή απεικόνιση είναι η βίωση της εικόνας μέσα από τα μάτια του ιδίου του αθλητή. Εξωτερική Στην εξωτερική, ο αθλητής φαντάζεται ότι παρακολουθεί εξωτερικά την εκτέλεση των κινήσεων. Για να έχουν αποτελεσματικότητα οι τεχνικές της νοερής απεικόνισης θα πρέπει να ακολουθεί αμέσως φυσική προπόνηση του αντικειμένου.

29 Οι σκοποί της νοερής εξάσκησης είναι  η μάθηση  η ακρίβεια  η σταθεροποίηση Με την νοερή εξάσκηση μπορεί να επιταχυνθούν οι διαδικασίες μάθησης αθλητικών κινήσεων, προσφέρει τη δυνατότητα της ακριβούς επανάληψης των κινήσεων και τη βίωση τους και επιτρέπει τη σταθεροποίηση και τη μακροχρόνια διατήρηση των κινήσεων

30 Άρχισε ανακαλώντας μόνο την οπτική εικόνα Αύξησε τον αριθμό των αισθήσεων που ανακαλείς Άρχισε με ένα ακίνητο είδωλο, κατόπιν σταδιακά σε κάποιο κινητό Άρχισε με μια απλή δεξιότητα και κατόπιν με άλλες συνθετότερες

31 Ο αθλητής απεικονίζει στο μυαλό του με λεπτομέρεια τη σωστή αλληλουχία των κινήσεων που τον οδηγούν στην επιτυχία, τελειοποιεί νοητικά τις τεχνικές ικανότητες του. Μέσω της νοερής απεικόνισης ο αθλητής ενισχύει τα κίνητρα του, μειώνει το στρες, αυξάνει την αυτοπεποίθηση του και τέλος επαναφέρει την συγκέντρωση στον στόχο του.

32 Οι άνθρωποι εφαρμόζουν την νοερή απεικόνιση στην καθημερινότητα τους για  την επίτευξη στόχων  να ξεφύγουν από την καθημερινότητα  να έχουν ψυχική γαληνή Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει την νοερή απεικόνιση έτσι ώστε να νιώσει καλύτερα ψυχικά και να έχει το κουράγιο να συνεχίσει.

33 Ο Πελέ, λίγο προτού αρχίσει ο αγώνας στα αποδυτήρια έκλεινε τα µάτια του και φαντάζονταν πως έπαιζε πιτσιρικάς στις φτωχογειτονιές της πατρίδας του. Μπομπ Μπίμπον αθλητής στο άλμα εις μήκος έλεγε «Όσο ήμουν στον αέρα σκεπτόμουν μόνο ότι ήμουν ένα πουλί που πετούσε πάνω από πόλεις και βουνά».

34 Αποτελέσματα ερευνών έδειξαν ότι οι αθλητές που χρησιμοποίησαν στρατηγικές όπως νοερή απεικόνιση είχαν μεγαλύτερη επιμονή στο πρόγραμμα αποκατάστασης σε περίπτωση τραυματισμού και αναρρώσαν γρηγορότερα. Έχει βρεθεί ότι οι ελίτ αθλητές χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο τεχνικές νοερής εξάσκησης από τους αθλητές χαμηλότερου επιπέδου. Έρευνες δείχνουν ότι η νοερή απεικόνιση χρησιμοποιείται κατά ποσοστό 90% σε αθλητές ολυμπιακών αγώνων.

35 1η εφαρμογή: Κρατήσαμε ένα σχοινί που είχε δεμένο στην άκρη του δαχτυλίδι. Κλείσαμε τα μάτια και χρησιμοποιώντας τη νοερή απεικόνιση σκεφτήκαμε πως κουνιέται.

36 2 η εφαρμογή: O καθηγητής μας υπαγόρευε μια ιστορία η οποία διέγειρε την ακοή, τους μυς των ποδιών, την αίσθηση της θερμοκρασίας, και την αφή. Οι μαθητές προσπαθούσαν να φανταστούν και να βιώσουν νοερή την συγκεκριμένη ιστορία

37  3 η εφαρμογή:Tρία άτομα έκαναν νοερή απεικόνιση και απεικόνιζαν στο νου τους πως πετούν με μια μπάλα και με αυτήν ρίχνουν κορίνες. Έγιναν δύο μετρήσεις (πριν και μετά τη νοερή εξάσκηση)

38  Ακόμα και αθλητές που αμφιβάλουν για την αξία της νοερής απεικόνισης προσπαθούν να δουν στο μυαλό τους την ιδανική τεχνική, σχεδιάζουν τη στρατηγική του αγώνα, παρακολουθούν σε βίντεο τον εαυτό τους για να καταλάβουν τι έκαναν, τι πρέπει να διορθώσουν ή να μελετήσουν και να μιμηθούν την εκτέλεση ενός άλλου αθλητή που θεωρούν πρότυπο.  Η νοερή απεικόνιση είναι µ ια δυνητική τεχνική που όταν εκτελείται συστατικά ως µ όρος της καθημερινής προπόνησης, καταφέρνει να οργανώσει και να οδηγήσει µ ε επιτυχία τις σκέψεις και τις πράξεις των αθλητών.

39 Μέλη της ομάδας : Τσισμεντζή Νικολέτα Φουρνιάδου Μαρία Χατζηγεωργιάδου Ελισάβετ Χατζηπάντος Βασίλης Χατζοπούλου Κατερίνα Χερίδου Σοφία

40  Συχνά οι αθλητές, λόγω έλλειψης αυτοπεποίθησης, έχουν αμφιβολίες σχετικά με την απόδοση τους. Για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων χρησιμοποιείται μια τεχνική γνωστικής παρέμβασης, ο αυτοδιάλογος, η οποία βοηθάει τους αθλητές να ελέγχουν τις σκέψεις τους.  Όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, περιλαμβάνει θετικές επιβεβαιώσεις όπως : « Μπορώ να γυρίσω μπαλιά και αν μου κάνει, το σερβίς μου είναι φοβερό ». Διαφορετικά περιλαμβάνει σκέψεις ηττοπάθειας, όπως : « Πως γίνεται να έχασα ένα τόσο εύκολο καλάθι ; Είμαι ανόητος ! »

41  Αυτοδιάλογος είναι ο εσωτερικός διάλογος ή η συζήτηση με τον εαυτό σου. Είναι οι σκέψεις των αθλητών στον αγώνα, στην προπόνηση ή κατά τη διάρκεια της νοερής απεικόνισης. Εκτελείται σιωπηρά ή φωναχτά και μπορεί να έχει θετική ή αρνητική επίδραση στην απόδοση τους.

42  Θετικός αυτοδιάλογος : 1. Αυτοδιάλογος παρακίνησης. Περιλαμβάνει λεπτές κινήσεις που απαιτούν μεγάλη ακρίβεια εκτέλεσης και αυτοσυγκέντρωσης. Έχει ως στόχο το άτομο να πιστέψει στον εαυτό του, να αποκτήσει θετική στάση και να προσπαθήσει περισσότερο. 2. Αυτοδιάλογος τεχνικής υπόδειξη. Είναι αποτελεσματικός για ασκήσεις που απαιτούν δύναμη και αντοχή. Έχει ως στόχο το άτομο να διορθώσει τα λάθη του, να έχει την κατάλληλη ψυχική διάθεση και να επισημάνει τα διάφορα τμήματα της εκτέλεσης με λέξεις κλειδιά που θα τον βοηθήσουν να αποδόσει καλύτερα.  Αρνητικός αυτοδιάλογος

43  Αυτοδιάλογος στον αγώνα Υπενθύμιση της τακτικής στη διατήρηση ρυθμού, στην αύξηση της προσπάθειας και την τόνωση της αυτοπεποίθησης.  Αυτοδιάλογος στην προπόνηση Βελτίωση της τακτικής στην διόρθωση των λαθών και την διατήρηση της παρακίνησης και της προσπάθειας.

44  Αναφέρεται στην εκμάθηση των τεχνικών και στη βελτίωση διάφορων αθλητικών δεξιοτήτων μετά τη χρήση ορισμένων κανόνων με τον εαυτό.  Συμβάλλει στην αύξηση της αυτοσυγκέντρωσης, της αυτοεκτίμησης και στον έλεγχο του άγχους.  Σημαντικότερη βελτίωση της απόδοσης στους αθλητές μικρότερης ηλικίας.  Βοηθάει έμπειρους αλλά και αρχάριους αθλητές

45 Ο αυτοδιάλογος στον αθλητισμό χρησιμοποιείται κυρίως :  Στην εκμάθηση δεξιοτήτων  Στη διόρθωση λαθών  Στην προετοιμασία για εκτέλεση μιας δεξιότητας  Στη συγκέντρωση της προσοχής  Στο χτίσιμο της αυτοπεποίθησης  Στη ρύθμιση της διέγερσης  Στην παρακίνηση για περισσότερη προσπάθεια

46 Μεγάλος αριθμός ερευνών έχει διεξαχθεί με θέμα τον αυτοδιάλογο στον αθλητισμό και την αποτελεσματικότητα του. Στα περισσότερα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν αθλητές τένις, στίβου μπάσκετ οι οποίοι με σκοπό είτε να βελτιωθούν είτε να μάθουν κάποιες τεχνικές επαναλάμβαναν συγκεκριμένες λέξεις - κλειδιά κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του τεστ. Αν και η αποτελεσματικότητα του αυτοδιαλόγου δεν επαληθεύεται σε όλες τις σχετικές έρευνες, πολλές από αυτές επιβεβαιώνουν την θετική επίδραση του στην απόδοση των αθλητών σε διάφορα σπορ.

47  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ : Μέσα στην τάξη τέθηκαν κάποιες αρνητικές προτάσεις όπου έπρεπε να μετατραπούν σε θετικές.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ : Δημιουργήσαμε μια πειραματική ομάδα στην τάξη στην οποία δόθηκαν συγκεκριμένες φράσεις τις οποίες θα έπρεπε να επαναλαμβάνουμε καθημερινά επί μια εβδομάδα ώστε να εξετάσουμε την εγκυρότητα του αυτοδιαλόγου. Μετά την εφαρμογή του παρατηρήσαμε ότι το ηθικό και η αυτοπεποίθηση μας τονώθηκαν. Συμπεράσματα αυτής της εφαρμογής : Ως μέλος της πειραματικής ομάδας χρησιμοποίησα τις φράσεις « Νιώθω υπέροχα. Μια σπουδαία μέρα ξεκινά !» και « Είμαι περήφανη. Πέτυχα όλους τους στόχους μου σήμερα !». Τις επαναλάμβανα καθημερινά για μια εβδομάδα και έχω ήδη παρατηρήσει αλλαγές στον χαρακτήρα μου. Είμαι πιο ευδιάθετη και η απόδοση μου στο σχολείο είναι καλύτερη. Επίσης, δεν απογοητεύτηκα τόσο για τον άσχημο βαθμό μου σε ενα τεστ γιατί επανέλαβα μέσα μου την δεύτερη φράση και ένιωσα ότι στο επόμενο τεστ θα μπορέσω να τα καταφέρω καλύτερα. Τονώθηκε έτσι η αυτοπεποίθηση μου.

48 1 η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ : Πήραμε 4 αγόρια, δηλαδή 1 αγόρι από κάθε ομάδα. Το καθένα από αυτά έπρεπε να κάνεις όσες περισσότερες κάμψεις μπορούσε, ενώ ο ρυθμός του θα έπρεπε να συμβαδίζει με το χτύπημα μιας μπάλας μπάσκετ στο έδαφος. Από το σημείο που τα αγόρια θα αντιλαμβανόντουσαν ότι κουράζονταν θα χρησιμοποιούσαν την τεχνική του αυτοδιαλόγου επαναλαμβάνοντας την λέξη « μπορώ » ώστε να τους βοηθήσει να συνεχίσουν, να μην τα παρατήσουν και να πιστέψουν στον εαυτό τους.

49 2 η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ : Σε αυτό το τεστ μπάσκετ δυο μαθητές εκτέλεσαν μερικές ελεύθερες βολές αρχικά χωρίς χρήση αυτοδιαλόγου. Μέτρησαν τις πετυχημένες βολές και στη συνέχεια επανέλαβαν τον ίδιο αριθμό βολών ο ένας χρησιμοποιώντας αυτοδιάλογο τεχνικής υπόδειξης και ο άλλος αυτοδιάλογο παρακίνησης, ώστε να εξετάσουμε αν η τεχνική θα τους βοηθούσε στο να πετύχουν περισσότερα καλάθια και ποια από τις δύο θα ήταν περισσότερο αποτελεσματική.

50  Ο αυτοδιάλογος έχει στόχο να κατευθύνει τις σκέψεις του αθλητή, ώστε να προκύψουν θετικά αποτελέσματα.  Ο θετικός αυτοδιάλογος βοηθάει το άτομο να αυξήσει την αυτοεκτίμηση του, το επίπεδο της τεχνικής του, και να μειώσει τις αρνητικές σκέψεις.  Ο αυτοδιάλογος μας βοηθάει όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά και στην καθημερινότητά μας τονίζοντας την αυτοπεποίθησή και το ηθικό μας.


Κατέβασμα ppt "Τσιαλέρα Κυριακή Τζίγκιε Λυδία Χασιώτης Γιώργος Φιλόσογλου Κυριάκος Χατζηγεωργίου Ανδρέας Τσιακίδης Μανώλης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google