Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Εργαστήριο Υγειονομικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Εργαστήριο Υγειονομικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΛΥΜΑΤΑ
ΔΙΑΣΠΑΡΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΟΚΡΟΚΙΔΩΝ ΙΞΩΔΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΦΡΙΣΜΟΣ

3 Μεγάλες συγκεντρώσεις νηματοειδών βακτηριδίων
ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗ Μεγάλες συγκεντρώσεις νηματοειδών βακτηριδίων Μικρές ταχύτητες καθίζησης Μεγάλες τιμές του δείκτη καθιζησιμότητας (SVI>150 ml/gSS) Βραδεία και φτωχή συμπύκνωση

4 Παρατηρήσεις Αρχικό στάδιο: Καλή διαύγαση της τελικής εκροής αλλά κακή καθίζηση και συμπύκνωση της ιλύος στην δεξαμενή τελικής καθίζησης. Τελικό στάδιο: Αστοχία της ΕΕΛ (διαφυγή αυξημένων ποσοτήτων στερεών στη τελική εκροή).

5 Τι κοστίζει ??? Αυξημένες ανάγκες επανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος Περιορισμένη απόδοση της γραμμής επεξεργασίας ιλύος Αδυναμία διατήρησης του επιθυμητού χρόνου παραμονής

6 ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΦΡΙΣΜΟΣ Σταθεροποίηση ενός συστήματος τριών φάσεων : αέρα – νερού – βακτηριδίων με : Παχύρευση υφή Σκούρο καφέ χρώμα Μεγάλες και συνεκτικές φυσαλλίδες αέρα Συγκέντρωση νηματοειδών μικροοργανισμών στον αφρό μεγαλύτερη από το ανάμικτο υγρό

7

8

9 Τι κοστίζει ??? Αδυναμία επίτευξης καλής ποιότητας εκροής
Αδυναμία διατήρησης του επιθυμητού χρόνου παραμονής Αισθητικά προβλήματα Προβλήματα οσμών Πρόβλημα διαχείρισης

10

11

12 ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Χαμηλά DO,μεγάλες συγκεντρώσεις Ss, μικρά θc (S. natans, Type 1701, H. hydrossis) Υψηλούς ρυθμούς πρόσληψης θρεπτικών, μεγάλες συγκεντρώσεις Ss, μεγάλα θc (Type 021N, Thiothrix spp.) Αερόβια ανάπτυξη, μέσα-υψηλά θc, μεγάλες συγκεντρώσεις Ss (Type 1851, N. limicola) Χαμηλές οργανικές φορτίσεις, αναερόβιες, ανοξικές & αερόβιες συνθήκες, Χs (M. parvicella, Type 0092, Type 0041, Type 0675)

13 Επικρατέστεροι νηματοειδείς μικροοργανισμοί σε ΕΕΛ
Επικρατέστεροι νηματοειδείς μικροοργανισμοί σε ΕΕΛ

14 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΩΝ ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ετησίως (%) Χειμώνας (%) Καλοκαίρι (%) M. Parvicella 40,6 47,7 27,9 Type 0092 21,1 15,7 30,6 Nocardioforms 10,4 10,2 10,8 Type 0041 9,4 9,6 9,0 N. Limicola 6,8 7,1 6,3 Type 0675 2,3 2,0 2,7 H. Hydrossis 1,6 0,0 4,5 Type 1863 1,3 Streptococcus 1,5 Άλλοι 5,2 4,1 8,1

15 ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

16 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  Η λειτουργία του 90% των διερευνηθέντων ΕΕΛ στην Ελλάδα ως συστήματα παρατεταμένου αερισμού, έχει ως συνέπεια το 75% των νηματοειδών μικροοργανισμών που αναπτύσσονται στα συστήματα αυτά να ανήκουν στην κατηγορία των νηματοειδών μικροοργανισμών χαμηλής οργανικής φόρτισης. Οι νηματοειδείς αυτοί είναι οι M. parvicella, Type 0092, Type 0041 και Type 0675.

17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Επικρατέστερος νηματοειδής μικροοργανισμός στις ΕΕΛ στην Ελλάδα, είναι ο M. parvicella. Η επικράτηση του νηματοειδούς αυτού μικροοργανισμού στη βιοκοινότητα της ενεργού ιλύος συνδέεται άμεσα με την καταγραφή σημαντικών προβλημάτων νηματοειδούς διόγκωσης και αφρισμού. Η ανάπτυξη του νηματοειδούς μικροοργανισμού M. parvicella ευνοείται από τις συνθήκες που επικρατούν σε συστήματα τύπου Carrousel, διακοπτόμενου αερισμού καθώς και από την παρουσία δεξαμενών πρωτοβάθμιας καθίζησης.

18 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ & ΑΦΡΙΣΜΟΥ
Μη – ειδικές Κροκιδωτικά Ισχυρά οξειδωτικά Συνθετικά πολυμερή Βακτηριδιακά παρασκευάσματα Ειδικές Κινητική επιλογή Μεταβολική επιλογή

19 ΣΗΜΑΔΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΔΟΣΗΣ ΧΛΩΡΙΟΥ

20 ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Προτείνεται η διατήρηση υψηλών Ss σε μία μικρή δεξαμενή ανάντη του βιοαντιδραστήρα όπου τα εισερχόμενα λύματα έρχονται σε επαφή με την επανακυκλοφορούμενη βιομάζα  δεξαμενή επιλογής

21 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
CODδιαλ< 60 mg/l F/M >3 kgCOD/kgVSS d t = min διαμερισματοποίηση επιλογέα

22 ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Υποβολή μικροοργανισμών που δεν μπορούν να απονιτροποιήσουν ή να προσλάβουν Ss με παράλληλη υδρόλυση poly-P ή γλυκογόνου σε ανοξικές και/ή αναερόβιες συνθήκες.

23 Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΕΙΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ : αναπτύσσονται μόνο παρουσία Ss παρουσιάζουν μικρούς ρυθμούς πρόσληψης Ss παρουσιάζουν αδυναμία αποθήκευσης έχουν μεγάλες ενεργειακές απαιτήσεις συντήρησης δεν απονιτροποιούν αδυναμία παραγωγής ενέργειας σε αναερόβιες συνθήκες Type 021N, S. natans, Type 1701, Thiothrix spp., H. hydrossis, N. limicola

24 Οι αιτίες της αδυναμίας της κινητικής και της μεταβολικής επιλογής να οδηγήσουν σε έλεγχο της ανάπτυξης των νηματοειδών μικροοργανισμών μικρής οργ. φόρτισης θα πρέπει να αναζητηθούν στην ιδιαίτερη φυσιολογία και τις μεταβολικές ιδιότητές τους.

25 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΩΝ Μ/ΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ F/M
Θc Καθεστώς ροής DO Συγκέντρωση θρεπτικών pH Θερμοκρασία Χαρακτηριστικά λυμάτων Παρουσία επιφανειακών τασιενεργών

26 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ M. PARVICELLA ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

27 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ M. PARVICELLA ΜΕ ΤΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ

28 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ M. PARVICELLA ΜΕ ΤΟ θc

29 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΦΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ θc

30 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ M. PARVICELLA

31 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΒΟΛΟΕΙΔΟΥΣ ΡΟΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ M. PARVICELLA

32 Διάταξη αντιδραστήρων (εμβολοειδής ροή) Αποφυγή υψηλών θc
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Διάταξη αντιδραστήρων (εμβολοειδής ροή) Αποφυγή υψηλών θc Σχεδιασμός επιλογέων Λειτουργία απολιπαντή Παρακολούθηση χαρακτηριστικών βιομάζας (έγκαιρη διάγνωση)


Κατέβασμα ppt "ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Εργαστήριο Υγειονομικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google