Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εργασία συντήρηση ΒΠ Χατζημπαρμπεράκης Γιάννης Δήμητρα Καραλή

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εργασία συντήρηση ΒΠ Χατζημπαρμπεράκης Γιάννης Δήμητρα Καραλή"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εργασία συντήρηση ΒΠ Χατζημπαρμπεράκης Γιάννης Δήμητρα Καραλή
Μαντίχα Σαχνάζ Ντίμο Χριστόβ Κωτσάκη Τίμπερ Θωμάς Τσιάβο

2 Βλάβες του Η/Υ

3 Θα σας περιγράψουμε τα προβλήματα που μπορεί να ταλεπορούν τον
Η/Υ σας

4 Βλάβες για τις οποίες μας προϊδοπιεί το BIOS με ήχο ή μήνυμα

5 BIOS

6 Στην επιστήμη υπολογιστών, το Basic Input/Output System (BIOS), στα Ελληνικά Βασικό Σύστημα Εισόδου/Εξόδου, γνωστό και ως το «BIOS του συστήματος» (System BIOS), είναι ένα συμβατικό πρότυπο που προσδιορίζει το λογισμικό διεπαφής για IBM συμβατούς υπολογιστές.

7 Το BIOS είναι υλικολογισμικό (firmware) εκκίνησης (boot), και είναι ο αρχικός κώδικας που εκτελείται κατά την έναρξη της λειτουργίας του υπολογιστή. Η πρωταρχική λειτουργία του BIOS είναι ο εντοπισμός, ο έλεγχος (POST) και η αρχικοποίηση συσκευών του συστήματος όπως ο προσαρμογέας οθόνης, ο σκληρός δίσκος, ο οδηγός δισκέτας και άλλο υλικό. Αυτό γίνεται ώστε να μεταβεί το μηχάνημα σε μια δεδομένη κατάσταση, έτσι ώστε το λογισμικό που είναι αποθηκευμένο σε συμβατά αποθηκευτικά μέσα να μπορεί να φορτωθεί, να εκτελεστεί, και να αποκτήσει τον έλεγχο του υπολογιστή.

8 Αποθήκευση Το λογισμικό του BIOS βρίσκεται αποθηκευμένο σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα της μητρικής κάρτας, που αποτελείται από EEPROM ή μνήμη flash στα σύγχρονα μοντέλα μητρικών καρτών. Παλιότερα το τσιπ του BIOS ήταν απλή μνήμη ROM αλλά αυτού του τύπου οι μνήμες δεν επαναπρογραμματίζονται με αποτέλεσμα η ανάγκη για ενημερώσεις του BIOS να οδηγήσει στη χρήση flash/EEPROM.

9

10 POST Το BIOS κατά την έναρξή του διενεργεί έναν έλεγχο του συστήματος, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα βασικά του υποσυστήματα (άρα και το ίδιο το σύστημα) είναι σε κατάσταση να λειτουργήσουν. Η όλη διαδικασία περιγράφεται με τον όρο Power-On-Self-Test (Αυτο-έλεγχος τη στιγμή της έναρξης παροχής ισχύος) που είναι πιο συνοπτικά γνωστή με το αρκτικόλεξο POST.

11 H διαδικασία POST Πριν μας ανοίξει η οθόνη κάνει κάποιους ελέγχους αυτοί είναι οι εξής: 1.Εξέταση του επεξεργαστή 2.Αναλυτική εξέταση της μνήμης του συστήματος του συστήματος 3.Εξέταση της μπαταρίας του BIOS 4.Εξέταση του ελεγκτή πληκτρολογίου και της σύνδεσης του 5.Εξέταση του ελεγκτή οδηγών εύκαμπτων δίσκων 6.Αναζήτηση των δηλωμένων BIOS set 7.Εξέταση του ελεγκτή αποθηκευτικών μέσων τύπου IDE 8.Αναζήτηση των δηλωμένων στο BIOS σκληρών δίσκων τύπου IDE 9.Αναζητηση συσκευών ATAPI πχ. CD-ROM και μονάδες ZIP

12 Προβλήματα που υποδεικνύονται με ηχητικούς τόνους
AWARD BIOS Ένας μακρύς ακολουθούμενος από δύο συντόμους πάει να πει ότι έχει σφάλμα στην κάρτα γραφικών Όλοι οι άλλοι - Σφάλμα στην μνήμη

13 AMI BIOS Βλάβες που έχουν σχέση με την μνήμη 1,2 ή 3 τόνους
Βλάβες που έχουν σχέση με την μητρική κλακέτα 4,5,6 ή 7 τόνους Βλάβες που έχουν σχέση με την Κάρτα γραφικών 8 τόνους 10 τόνους έχει σφάλμα στην ανάγνωση 11 τόνους ελαττωματική λανθάνουσα μνήμη

14 Σφάλμα στην κάρτα γραφικών
Ελέγχουμε αν έχει βγει από την θέση της, πρέπει να έχει πτήση καλά στην υποδοχή. Υποστηρίζει η μητρική μας πλακέτα στην κάρτα; Όλα αυτά μας τα γράφει στο εγχειρίδιο της κάρτας, πριν κάνουμε οτιδήποτε το διαβάζουμε καλά εάν θέλουμε μια σωστή λειτουργία της κάρτας. Εάν έχει καεί η κάρτα την αλλάζουμε, μέχρι να την αλλάξουμε τα πιο σύγχρονα motherboard έχουν ενσοματομένη που.

15 Σφάλμα στην μνήμη Λάθος τοποθέτηση Λανθασμένη επιλογή του τύπου μνήμης
Λανθασμένη συμπλήρωση των ομάδων (banks) Βλάβη σε κάποιο από τα ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης που χρησιμοποιούνται

16 CMOS-SETUP Η CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) είναι μια μικρή σε μέγεθος μνήμη RAM ειδικού τύπου. Συγκεκριμένα, η CMOS RAM διατηρεί τα περιεχόμενά της με την κατανάλωση ελάχιστης ποσότητας ενέργειας, που προέρχεται από μια μικρή μπαταρία, που είναι συνδεδεμένη μαζί της.

17 Διαδικασία Εκίνησης του Η/Υ
Με το πάτημα του κουμπιού λειτουργίας του υπολογιστή δίνεται σήμα στο τροφοδοτικό να παράσχει ρεύμα στην μητρική πλακέτα (παλαιότερα, προ ΑΤΧ εποχή, ο διακόπτης συνέδεε το τροφοδοτικό με τα 220V του δικτύου παροχής ρεύματος) .  Αρχικά τίποτε δεν λειτουργεί, με το τσιπ υποστήριξης (chipset) να αναμένει σήμα από το τροφοδοτικό για σταθερή και σωστή παροχή ρεύματος.  Όταν έρθει το σήμα καλής τροφοδοσίας, τότε τοποθετείται στον καταχωρητή απαρίθμησης εντολών, του επεξεργαστή, η διεύθυνση του προγράμματος εκκίνησης του BIOS. 

18 Βηματα PART II Εν συνεχεία, τον έλεγχο του υπολογιστή αναλαμβάνει το πρόγραμμα εκκίνησης του BIOS και εκτελείται ένας αυτοέλεγχος του επεξεργαστή. (Εκτελεί διάφορες εντολές και συγκρίνει τα αποτελέσματα με έναν πίνακα που υπάρχει στην ROM του BIOS.)  Μετά εκτελείται το πρόγραμμα POST. Ο επεξεργαστής ελέγχει όλους τους διαύλους και τα κυκλώματα της μητρικής για την σωστή λειτουργία τους.  Εκτελείται και ένας έλεγχος του χρονιστή του συστήματος.  Έπειτα διαβάζονται από την CMOS οι ρυθμίσεις του BIOS. 

19 Βηματα part III Στη συνέχεια αναζητείται η κάρτα γραφικών και αφού βρεθεί αρχικοποιείται με την εκτέλεση του κώδικα του BIOS της και πλέον εμφανίζονται πληροφορίες στην οθόνη.  Μετά γίνεται ένας έλεγχος για την σωστή λειτουργία των αρθρωμάτων της κύριας μνήμης RAM και γίνεται καταμέτρηση της συνολικής χωρητικότητάς της.  Ύστερα ανιχνεύονται οι μονάδες περιφερειακής μνήμης και εκτελείται ο κώδικας του BIOS τους.  Επίσης γίνεται έλεγχος για την λειτουργία του πληκτρολογίου και το πάτημα κάποιου πλήκτρου που διακόπτει το POST και εισάγει το χρήστη στο περιβάλλον διαμόρφωσης των παραμέτρων του BIOS. 

20 Βηματα part IV Σειρά τώρα έχουν οι εσωτερικές κάρτες και συσκευές όπου ελέγχονται και αρχικοποιούνται εκτελώντας τον κώδικα των BIOS που περιέχουν.  Είμαστε λίγο πριν από το φόρτωμα του λειτουργικού συστήματος και στην οθόνη εμφανίζεται ένας πίνακας με όλες τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν νωρίτερα. Για να παγώσουμε το φόρτωμα του λειτουργικού και να μελετήσουμε τον πίνακα πατάμε το πλήκτρο Pause/Break. Αν υπάρχει συνδεδεμένος εκτυπωτής στην παράλληλη θύρα πατώντας Print Screen γίνεται εκτύπωση του πίνακα στο χαρτί. Για συνέχεια αρκεί το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου.  Στο τελικό αυτό στάδιο το BIOS ψάχνει να βρει σημείο εκκίνησης του λειτουργικού συστήματος, την κύρια εγγραφή εκκίνησης (κύλινδρος 0, κεφαλή 0, τομέας 1), στους οδηγούς και με την σειρά που έχουμε ορίσει στο BIOS. Αν βρεθεί, το έλεγχο του υπολογιστή αναλαμβάνει το πρόγραμμα εκκίνησης του λειτουργικού συστήματος το οποίο φορτώνει το λειτουργικό. Ειδάλλως το BIOS διακόπτει τη λειτουργία εκκίνησης και πληροφορεί το χρήστη ότι δεν βρήκε σημείο εκκίνησης του λειτουργικού συστήματος. 

21 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Η ενδεικτική λυχνία δεν ανάβει. Αυτό σημαίνει ότι η οθόνη δεν τροφοδοτείται σωστά με τάση. Ελέγχουμε : Είναι ο διακόπτης ON/OFF στην θέση ON; Έχει η οθόνη σωστή παροχή τάσης από το δίκτυο της ΔΕΗ; Αν η ενδεικτική λυχνία εξακολουθεί να μην ανάβει, τότε υπάρχει βλάβη σε κάποιο ηλεκτρονικό κύκλωμα της οθόνης

22 Eνδεικτική λυχνία ανάβει, αλλά στην οθόνη δεν εμφανίζεται τίποτα
Είναι το καλώδιο σήματος σωστά συνδεδεμέο; Είναι σωστά ρυθμισμένη η αντίθεση (contrast) της οθόνης; Αν η οθόνη εξακολουθεί να μην δείχνει τίποτα, τότε υπάρχει πρόβλημα είτε στα ηλεκτρονικά κυκλώματα της οθόνης είτε στην κεντρική μονάδα του υπολογιστή

23 Προβλήματα στον επεξεργαστή

24 Η υπερθέρμανση του Η/Υ

25 Η υπερθέρμανση του Η/Υ Λειτουργεί σωστά ο ανεμιστήρας της ψύκτρας ;
Σε περίπτωση που υπερθερμαίνεται ο υπολογιστής, πρέπει να ελεγχθούν τα εξής: Έχει τοποθετηθεί ειδική ψύκτρα πάνω στον επεξεργαστή; Ελέγξτε αν ο επεξεργαστής διαθέτει ψύκτρα. Αν δεν διαθέτει, εγκαταστήστε μία ψύκτρα κατάλληλη για τον επεξεργαστή αυτό. Ελέγξτε αν ο ανεμιστήρας της ψύκτρας περιστρέφεται, όταν λειτουργεί ο υπολογιστής. Αν δεν περιστρέφεται, ελέγξτε αν είναι σωστά συνδεδεμένος. Ο ανεμιστήρας μπορεί να μην περιστρέφεται εξαιτίας σκόνης που έχει επικαθίσει στο διάκενο μεταξύ της φτερωτής και της βάσης. Καθαρίστε τον με ειδικό σπρέι για καθαρισμό. Αν ο ανεμιστήρας εξακολουθεί να μη λειτουργεί, αντικαταστήστε το με έναν καινούργιο. Λειτουργεί σωστά ο ανεμιστήρας της ψύκτρας ;

26 Είναι σωστά τοποθετημένη η ψύκτρα πάνω στον επεξεργαστή ;
Ελέγξτε αν η ψύκτρα εφάπτεται καλά στον επεξεργαστή. Αν το έλασμα συγκράτησής της είναι χαλαρό, τότε η ψύκτρα δεν ακουμπάει καλά και χρειάζεται αντικατάσταση

27 Γίνεται σωστά η ψύξη του επεξεργαστή ;
Ο υπολογιστής λειτουργεί σε γενικές γραμμές καλά, αλλά κατά διαστήματα παρουσιάζει σφάλματα στην εκτέλεση των προγραμμάτων. Ελέγξτε αν η ψύκτρα εφάπτεται καλά στον επεξεργαστή. Ελέγξτε αν ο ανεμιστήρας γυρνάει κανονικά. Γίνεται σωστά η ψύξη του επεξεργαστή ; Λειτουργεί ο επεξεργαστής στην κατάλληλη συχνότητα λειτουργίας ; Ελέγξτε αν η συχνότητα λειτουργίας του επεξεργαστή είναι σωστή. Αν χρειαστεί ρυθμίστε τη συχνότητα αυτή στη σωστή τιμή. Βεβαιωθείτε ότι οι τιμές των παραμέτρων λειτουργίας της μνήμης είναι αυτές που προτείνει ο κατασκευαστής της μητρικής πλακέτας. Αν χρειάζεται, επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες αυτές τιμές πατώντας το πλήκτρο F7 στο BIOS setup. Είναι σωστά ρυθμισμένες οι παράμετροι λειτουργίας της μνήμης ;


Κατέβασμα ppt "Εργασία συντήρηση ΒΠ Χατζημπαρμπεράκης Γιάννης Δήμητρα Καραλή"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google