Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ασλανίδης Β. Στέλεχος Μονάδας Β3΄ 21/03/2011. Το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου Υποβάλλεται ηλεκτρονικά Την πρώτη φορά επιλέγουμε: «Δημιουργία Τεχνικού Δελτίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ασλανίδης Β. Στέλεχος Μονάδας Β3΄ 21/03/2011. Το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου Υποβάλλεται ηλεκτρονικά Την πρώτη φορά επιλέγουμε: «Δημιουργία Τεχνικού Δελτίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ασλανίδης Β. Στέλεχος Μονάδας Β3΄ 21/03/2011

2 Το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου Υποβάλλεται ηλεκτρονικά Την πρώτη φορά επιλέγουμε: «Δημιουργία Τεχνικού Δελτίου Υποέργου ΕΚΤ» Κάθε φορά που θέλουμε να υποβάλλουμε τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου Υποέργου επιλέγουμε: « Άντληση από ΟΠΣ »

3 Το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου αποτελείται από 4 τμήματα 1.Τμήμα Α – Ταυτότητα υποέργου 2.Τμήμα Β – Φυσικό αντικείμενο 3.Τμήμα Γ – Χρηματοδοτικό σχέδιο 4.Τμήμα Δ – Παράρτημα ΕΚΤ

4 Στο Τμήμα Α (Ταυτότητα υποέργου) συμπληρώνουμε: 1.Τα στοιχεία του Υποέργου 2.Τα στοιχεία του Αναδόχου 3.Τα στοιχεία της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας 4.Τα στοιχεία του Υπευθύνου του Υποέργου

5 Στο Τμήμα Β (Φυσικό αντικείμενο) συμπληρώνουμε: 1.Την Σύντομη περιγραφή του Υποέργου 2.Τα παραδοτέα του Υποέργου 3.Τα διακριτά τμήματα του Υποέργου 4.Την χωροθέτηση του Υποέργου

6 Στο Τμήμα Γ (Χρηματοδοτικό σχέδιο) συμπληρώνουμε: 1.Την Κατανομή των Άμεσων δαπανών του Υποέργου 2.Την Κατανομή των Έμμεσων δαπανών του Υποέργου 3.Την εξαμηνιαία κατανομή των δαπανών του Υποέργου

7 Στο Τμήμα Δ (Παράρτημα ΕΚΤ ) συμπληρώνουμε: 1.τους Δείκτες Εκροών του Υποέργου 2.τους Δείκτες Αποτελέσματος του Υποέργου 3.τους Δείκτες Απασχόλησης του Υποέργου

8

9


Κατέβασμα ppt "Ασλανίδης Β. Στέλεχος Μονάδας Β3΄ 21/03/2011. Το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου Υποβάλλεται ηλεκτρονικά Την πρώτη φορά επιλέγουμε: «Δημιουργία Τεχνικού Δελτίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google