Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 αμοιβαιότητα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 αμοιβαιότητα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 αμοιβαιότητα πρωτοβουλιών Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η κοινωνία

2 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 εισαγωγικά  Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν. Θεσσαλίας, διαδραματίζοντας εξ αντικειμένου νευραλγικό ρόλο στην καλλιέργεια της παιδείας, μέσω της επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης των νέων εκπαιδευτικών της Α / θμιας εκπαίδευσης, είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο σε ζητήματα παιδείας, εκπαίδευσης, πολιτισμού και δια βίου μάθησης.  Επιδιώκει λοιπόν και αποδέχεται πρόθυμα κάθε συνεργασία με κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς της περιοχής του, επιθυμώντας να συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.  Έχοντας όμως την πεποίθηση ότι τα ζητήματα παιδείας και πολιτισμού είναι ζωτικής σημασίας για την προαγωγή των πανανθρώπινων αξιών, διατηρεί σταθερή επικοινωνία και συνεργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή με την ευρύτερη εθνική και ευρωπαϊκή κοινότητα.

3 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Π. Τ. Δ. Ε. Παν. Θεσσαλίας Διαδικασίες πολυ - γραμματισμού Εκ π αιδευτική κοινότητα (π αιδαγωγοί, π αιδαγωγούμενοι γονείς ) Ευ π αθείς ομάδες ( Ρομά, μετανάστες ) Ε π ιστημονική κοινότητα ( ελληνική, ευρω π αϊκή ) Ευρύτερη κοινωνία ( τέχνη, π ολιτισμός, δια βίου μάθηση )

4 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18  Επιμορφώσεις  Δίκτυο Σχολείων Έρευνας  Ημερίδες – Συνέδρια – Σεμινάρια  Πολιτιστικές εκδηλώσεις  Μονογραφίες – Βιβλιοπαρουσιάσεις  Διαλέξεις και Κύκλους Διαλέξεων  Συνεργασία με Δήμους και Άλλους Κοινωνικούς Φορείς  Συνεργασία με Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΠΘ δραστηριοποιείται σε :

5 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Επιμορφώσεις ( Ι )  Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Α / βάθμιας και Β / βάθμιας εκπαίδευσης και Σχολικών Συμβούλων σε θέματα :  πολυγλωσσίας και διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας  διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς μαθητές ( Θερινά Τμήματα )  μαθηματικής σκέψης και μαθηματικών πρακτικών  λογοτεχνίας  διδασκαλίας της ιστορίας  λαογραφίας – τοπικού πολιτισμού

6 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18  ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας  μαθησιακών δυσκολιών  αξιολόγησης μαθητών και εκπαιδευτικού έργου  Ολοήμερου Σχολείου  κατ ’ οίκον εργασιών  πολυπολιτισμικού σχολείου  σχολείου και οικογένειας  διαδικτυακών περιβαλλόντων μάθησης (CoReflect, Stoxasmos)  εκπαίδευσης ενηλίκων μεταναστών και ενηλίκων Ρομά ( Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ) Επιμορφώσεις ( ΙΙ )

7 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Δίκτυο Σχολείων Έρευνας Το πρόγραμμα ‘ Δίκτυο Σχολείων Έρευνας ’ έχει στόχο  να φέρει σε επαφή πανεπιστημιακούς ερευνητές και εκπαιδευτικούς της πράξης για την διεξαγωγή ερευνών που είναι χρήσιμες στους εκπαιδευτικούς  να δημιουργηθεί ένα μοντέλο συνεργασίας μεταξύ σχολείων και πανεπιστημίου που βασίζεται στην αλληλεπίδραση έρευνας και πράξης  να ενθαρρύνει τα σχολεία να δημιουργήσουν ερευνητικές ομάδες εντός του σχολείου τους ή / και σε συνεργασία με άλλα σχολεία, με την υποστήριξη των μελών του ΠΤΔΕ.

8 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Ημερίδες  « Πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων εκφοβισμού στο σχολείο »  « Η μέθοδος project στη διδακτική πράξη »  « Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας »  « Διδακτικές Πρακτικές και Διδακτικός Αναστοχασμός »  « Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας »  « Σχολικές παρεμβάσεις σε Ελλάδα και Αυστραλία για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων »  « Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις με εργαλείο τον Χάρτη »  « Εγκλεισμός και Εκπαίδευση »  Διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Προγράμματος διδακτορικών υποτροφιών ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ στο θεσσαλικό κοινό …

9 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Οργάνωση / συν - διοργάνωση Συνεδρίων  2 ο Σταυροδρόμι γλωσσών & πολιτισμών : ελληνο - αλβανική επαφή  4 α Τζαρτζάνεια : « Οι γεωγραφικές και κοινωνικές ποικιλίες της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και η παρουσία τους στην εκπαίδευση »  10o Διεθνές Συνέδριο Σημειωτικής : « Κόσμοι που αλλάζουν & Σημεία των καιρών »  1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη ζωή και το έργο του λογίου και παιδαγωγού Στέφανου Κομμητά  14 ο Συνέδριο για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Μετανάστευση - Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας …

10 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Σεμινάρια για την ελληνική τέχνη στους φοιτητές του University of Nebraska ( πρόγραμμα ανταλλαγής με το Παν. Θεσσαλίας ) για τη διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα βιωματικό Σεμινάριο σε εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία μαθηματικών σε Ρομά μαθητές με τη χρήση χειραπτικών υλικών

11 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Πολιτιστικές εκδηλώσεις Α ) Διοργάνωση – συνδιοργάνωση :  Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης « Συνομιλώντας με τους ποιητές »  Φεστιβάλ Αφήγησης Β ) Συμμετοχή :  Εκδήλωση Ηπειρωτικής Αδελφότητας Μαγνησίας  Ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος  Εορτές Γαλλοφωνίας 2012  Τριήμερο Λόγου και Τέχνης για τον πολυπολιτισμό και την άρση της ξενοφοβίας  Εκδήλωση για την ποίηση Δήμου Βόλου και Συνδέσμου Φιλολόγων

12 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Μονογραφίες – Βιβλιοπαρουσιάσεις που αφορούν την τοπική κοινωνία  « Γερμανικά έθιμα στην ελληνογερμανική κοινότητα του Βόλου. Ο πολιτισμός σε σύνθεση »  « Ο Γερμανός πρόξενος στο Βόλο Helmut Scheffel. Ένας αληθινός θρύλος »  « Το δημοτικό τραγούδι στη Μαγνησία » ( Κ. Λιάπη )  « Άπαντα τα έργα Ρήγα Βελεστινλή » ( Δ. Καραμπερόπουλου )  « Οι καραγκιοζοπαίκτες της περιοχής Καρδίτσας » ( Β. Αναγνωστόπουλου )

13 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Διαλέξεις και Κύκλοι Διαλέξεων  Διάλεξη της Norma Presmeg για τη θέση του πολιτισμού στη μαθηματική εκπαίδευση μέσα από το φακό της σημειωτικής  Κύκλοι Διαλέξεων με θέμα : « Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις της Γλώσσας »

14 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Συνεργασία με Δήμους και Άλλους Κοινωνικούς Φορείς  Συνεργασία με τους Δήμους Βόλου, Άμφισσας, Χαλκίδας, συλλόγους μεταναστών και ΚΕΘΕΑ 1. Για την υλοποίηση μαθημάτων Νέας Ελληνικής σε ενήλικους μετανάστες ( Ελληνικά για Μετανάστες Γονείς ) 2. Για τη γλωσσική εκπαίδευση των Ρομά 3. Για την αναζήτηση λύσεων στο πρόβλημα της « γκετοποίησης » σχολικών μονάδων με μεγάλο αριθμό Ρομά μαθητών 4. Για την υλοποίηση καλλιτεχνικού προγράμματος του ΚΕΘΕΑ στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνας Συνεργασία εκατοντάδων φοιτητών με 55 Κοινωνικούς Φορείς στο π λαίσιο της Διευρυμένης Πρακτικής

15 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Συνεργασία με Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς  Ευρωπαϊκή Ένωση  «Youth on the move - Νεολαία σε Κίνηση »  Ευρωπαϊκή Επιτροπή  « Πρόγραμμα LLP, Key activity2: Languages»  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  « Πρόγραμμα Γλωσσικής Ένταξης Ενηλίκων Μεταναστών »

16 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Προοπτικές


Κατέβασμα ppt "Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 αμοιβαιότητα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google