Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ «ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΚΑΤΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΕΠΡΟΤ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΣ» Δρ. Ζαχαριάδης Άγγελος ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΕΠΡΟΤ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ «ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΚΑΤΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΕΠΡΟΤ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΣ» Δρ. Ζαχαριάδης Άγγελος ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΕΠΡΟΤ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ «ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΚΑΤΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΕΠΡΟΤ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΣ» Δρ. Ζαχαριάδης Άγγελος ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΕΠΡΟΤ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

2 πρότυπα με την έννοια του υποδείγματος, του μοντέλου, εκείνου που πρέπει να επιτευχθεί και όχι εκείνου που μπορεί να επιτευχθεί. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

3 Εάν ορίσουμε εκείνο που πρέπει να επιτευχθεί και επιδιώξουμε να το πετύχουμε τότε εκείνο που θα επιτευχθεί τελικά με στόχο το πρότυπο θα είναι οπωσδήποτε ανώτερο, αποτελεσματικότερο, και καλύτερο από εκείνο που θα ορίζαμε αρχικά ότι μπορεί να επιτευχθεί. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

4 Σε μία ημερίδα που διοργανώνεται από ένα Υπουργείο το οποίο έχει ως αποστολή την δια βίου μάθηση, να αναφερθούμε καταρχήν στο πρότυπο αυτού του τομέα. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

5 Το πρότυπο της μάθησης είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ομιλούμενη γλώσσα. μάθηση υπάρχει στα όντα της φύσης ως ένστικτο μίμησης, στα ανθρώπινα όντα η μάθηση είναι δράση της νόησης και μεταδίδεται με την ομιλία και την γραφή. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

6 κύριο όργανο της μάθησης είναι η γλώσσα εμείς οι Έλληνες μιλάμε την μόνη γλώσσα του Δυτικού κόσμου που είναι νοηματική και όχι σημειολογική και ‘άρα διαθέτουμε για την μάθηση στη χώρα μας ένα πρότυπο εργαλείο. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

7 αυτήν την ίδια γλώσσα μιλούσαν και έγραφαν εκείνοι που στην αρχαιότητα δημιούργησαν πρότυπα εκπαίδευσης και διδασκαλίας. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

8 Η λέξη μάθηση έχει μία παθητική έννοια για τον μαθητή (πληροφορούμαι, διδάσκομαι, αποκτώ, πείρα και γνώσεις) και μια ενεργητική για εκείνον που πληροφορεί, που διδάσκει, που μεταφέρει, την πείρα και τις γνώσεις του. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

9 πρότυπη μάθηση είναι συνάρτηση του πρότυπου του δασκάλου και του πρότυπου του διδασκόμενου. Πρότυπο δασκάλου: Ο Σωκράτης που δίδασκε, διδασκόμενος ταυτόχρονα από τον διάλογο που είχε με τους μαθητές του. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

10 Πρότυπο μάθησης : μια διαρκής ανάδραση, μια διαρκής αμφίδρομη μετάδοση ιδεών, σκέψεων, γνώσεων και εμπειριών. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

11 Η ελληνική λέξη «διαρκής» έχει την έννοια του αδιάκοπου, του μόνιμου και του σταθερού. Η πρότυπη μάθηση θα πρέπει να έχει διάρκεια, να γίνεται δηλαδή για ένα αδιάκοπο χρονικό διάστημα, να μην έχει διακοπή, εάν έχει αρχή να μην έχει τέλος. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

12 Η αρχή της μάθησης για τον άνθρωπο είναι η αρχή της ζωής του. Συνειδητά ο άνθρωπος αρχίζει να μαθαίνει από την βρεφική ηλικία με πρώτους δασκάλους τους γονείς του. Το βρέφος μαθαίνει μιμούμενο τους γονείς του αρχικά και αμέσως μετά λαμβάνει τις γνώσεις με την ομιλία και τις υποδείξεις. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

13 Καθοριστικό για την εξέλιξή του ατόμου είναι η ποιότητα της μάθησης από τους γονείς, άρα τα προσόντα διδασκαλίας που έχουν οι γονείς. Για να είναι πρότυπες οι γνώσεις αυτές πρέπει να εκλαμβάνονται μέσω μιας πρότυπης μαθήτευσης. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

14 Η μαθήτευση των γονέων δεν θα είναι εκπαίδευση αλλά κατάρτιση, καθώς μια από τα έννοιες της λέξης κατάρτιση είναι και η τελειοποίηση γνώσεων. Η λέξη αγωγή με την οποία πρώτα οι Σπαρτιάτες όρισαν τον τρόπο εκπαίδευσης των παιδιών, ορίζει σήμερα την πρώτη φάση της μάθησης. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

15 Τα πρότυπα κατάρτισης των γονέων μπορούν να δώσουν τα απαραίτητα προσόντα για να είναι αποτελεσματικοί και επιτυχημένοι στον καθοριστικό ρόλο τους. Τα ίδια τα πρότυπα κατάρτισης λειτουργούν και ως κριτήρια σε ένα σύστημα αναγνώρισης των προσόντων. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

16 Η απόδοση στο διδακτικό έργο είναι συνάρτηση του χαρακτήρα και των σχετικών ικανοτήτων του διδάσκοντα αφενός και των γνώσεων και των εμπειριών του, αφετέρου. Οι γνώσεις και οι εμπειρίες πληθαίνουν και μεταλλάσσονται στον χρόνο. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

17 Οι δάσκαλοι πρέπει να καταρτίζονται Οι διδάσκοντες σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης έχουν λάβει ένα πτυχίο. Η λέξη πτυχίο πιστοποιεί απλά τον επιτυχή τερματισμό των σπουδών και δεν μπορεί να πιστοποιεί και την απόκτηση γνώσεων. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

18 Οι γνώσεις για να αποκτηθούν προϋποθέτουν και μια ικανότητα αφομοίωσης, η οποία ικανότητα δεν πιστοποιείται οπωσδήποτε με το πτυχίο. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

19 Η πιστοποίηση των γνώσεων επέρχεται και από τον βαθμό επιτυχίας του μαθητή, του φοιτητή ή του σπουδαστή στην εφαρμογή τους. Στην εφαρμογή οι γνώσεις συμπληρώνονται με την απόκτηση πείρας και την ανάπτυξη των ικανοτήτων στην πρακτική εφαρμογή. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

20 Η απόδοση είναι μετρήσιμο μέγεθος από την στιγμή που έχουν διαμορφωθεί τα αντίστοιχα πρότυπα μάθησης. Πιστοποιητές είναι και οι λήπτες της μάθησης. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

21 Είναι απαραίτητο ένα πλαίσιο προδιαγραφών - που θα εξασφαλίζει την αντικειμενική αμφίδρομη ενημέρωση και θα προστατεύει τις διαδικασίες από προσωπικές αντιπαλότητες και αντεγκλήσεις. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

22 -η μία φάση εμπλουτισμού και βελτίωση γνώσεων στα σημεία και στα στοιχεία όπου έχουν παρουσιαστεί - επικαιροποίηση των γνώσεων ελλείψεις, αδυναμίες και κενά. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

23 Η επικαιροποίηση των γνώσεων, ο εμπλουτισμός και η βελτίωσή τους πρέπει να είναι επαναλαμβανόμενα και διαρκή ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

24 Η κατάρτιση πρέπει να κρατάει όσο η διάρκεια ενεργού παρουσίας στην εκπαίδευση, μία δια βίου κατάρτιση. Μια πρότυπη κατάρτιση αρχίζει από την βρεφική ηλικία με δασκάλους τους πρότυπα καταρτισμένους γονείς και διαρκεί δια βίου. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

25 Το Μάρτιο του 2001 το Συμβούλιο της Στοκχόλμης εγκρίνει το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010 – διαφορετικά συστήματα, κοινοί στόχοι». ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

26 Το πρόγραμμα διακρίνει τον ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο της Γνώσης ο οποίος περιλαμβάνει τον Ευρωπαϊκό Χώρο Καινοτομίας και τον Ευρωπαϊκό Χώρο της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ο οποίος με τη σειρά του περιλαμβάνει τον Ευρωπαϊκό Χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τον Ευρωπαϊκό Χώρο της Δια βίου Μάθησης. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

27 Ένα πλαίσιο προσόντων είναι ένα εργαλείο για την ανάπτυξη και την ταξινόμηση των προσόντων σύμφωνα με μια σειρά κριτηρίων για τα επίπεδα της μάθησης που αποκτώνται. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

28 Όλα τα πλαίσια συνιστούν μια βάση για τη βελτίωση της ποιότητας, της προσβασιμότητας και της δημόσιας και ιδιωτικής αναγνώρισης προσόντων τόσο στο εσωτερικό μιας χώρας όσο και διεθνώς. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

29 Η διασφάλιση ποιότητας στην γενική, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση πρέπει: -Nα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εσωτερικής διοίκησης των φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

30 -Να περιλαμβάνει τακτική αξιολόγηση των ιδρυμάτων, των προγραμμάτων τους, των συστημάτων τους για την διασφάλιση ποιότητας από εξωτερικούς φορείς ή οργανισμούς παρακολούθησης. -Να δίνει έμφαση στα παραγόμενα και στα μαθησιακά αποτελέσματα. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

31 -Να προτρέπει την συνεργατική διαδικασία σε όλο το φάσμα των βαθμίδων και των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, με την συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερομένων σε κάθε κράτος μέλος και σε ολόκληρη την κοινότητα. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

32 Το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων ως ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς συνδέει το σύστημα επαγγελματικών προσόντων των χωρών έχοντας βασικούς στόχους τόσο την προώθηση της κινητικότητας των εργαζομένων από χώρα σε χώρα όσο και την διευκόλυνση της δια βίου μάθησης. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

33 Σύμφωνα με το επίσημο κείμενο της Σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τον Μάρτιο του 2008 σχετικά με την θέσπιση του «Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων για την Δια Βίου Μάθηση (EQF)» οι Επαγγελματικές Προδιαγραφές προσδιορίζουν και περιγράφουν ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

34 τα επαγγελματικά καθήκοντα και τις δραστηριότητες καθώς και τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

35 Διεθνώς ισχύει το ISO/IEC 17024 και η πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων. Η εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 17024 δεν συνάδει με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές δια βίου μάθησης που επικεντρώνονται στη διαφάνεια των προσόντων και την ποιότητα. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

36 Tο πρότυπο ISO/IEC 17024 απαιτεί από τους φορείς να εφαρμόζουν ένα σύστημα ποιότητας που εκτός από τις τεχνικές απαιτήσεις ικανοποιεί και μια σειρά διοικητικών απαιτήσεων που καλύπτουν τις βασικές αρχές του ISO 9001. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

37 Με το πρότυπο ISO/IEC 17024 επιτυγχάνεται διασφάλιση ποιότητας οργανωτικών διαδικασιών μιας εκπαιδευτικής μονάδας ή ενός φορέα επαγγελματικής κατάρτισης και όχι της πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων φυσικών προσώπων. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

38 Στην χώρα μας την εποπτεία της διαμόρφωσης και λειτουργίας του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων καθώς και το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων ασκεί το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

39 Οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία πιστοποίησης των προσόντων, συστήματος αξιολόγησης και επικύρωσης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ορίζονται από τον Ε.Ο.Π.Π. Ο Ε.Ο.Π.Π. αποτελεί τον εθνικό φορέα πιστοποίησης των εκροών της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

40 Είναι ο αρμόδιος φορέας για τη δημιουργία και ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

41 Το Ε.ΣΥ.Δ. ως ανεξάρτητος φορέας διαπίστευσης στην Ελλάδα παρέχει υπηρεσίες διαπίστευσης σε προϊόντα και υπηρεσίες νομικών προσώπων. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

42 Ο νέος νόμος του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της νέας πολιτικής για τη διά βίου μάθησης, θεσμοθέτησε το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

43 Στο νέο θεσμικό πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης, όπως αποτυπώνεται στο Νόμο 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ουσιαστική σύζευξη των Προδιαγραφών Επαγγελματικών Προσόντων με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

44 Ανοίγει τον δρόμο στην μη τυπική και άτυπη μάθηση. Στην επικαιροποίηση των γνώσεων των ατόμων, στην αύξηση των παραγωγικών δεξιοτήτων τους και την δημιουργία των επαγγελματικών τους προοπτικών και την διατήρηση των θέσεων εργασίας. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

45 Η ΕΝΕΠΡΟΤ μπορεί να συμβάλλει στη διασφάλιση ποιότητας στην κατάρτιση, καθώς έχει δραστηριοποιηθεί σε αυτήν την κατεύθυνση και έχει να παρουσιάσει ένα πλούσιο έργο επιστημονικών δραστηριοτήτων – διοργανώσεων όπως: ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

46 ● Δίκτυο για διασύνδεση της εκπαίδευσης, κατάρτισης-έρευνας με την παραγωγή- διακίνηση ● Συνεδριακές διοργανώσεις και συμμετοχές με παρουσιάσεις Θεμάτων σχετικών με την εκπαίδευση – κατάρτιση σε συνέδρια – συνδιασκέψεις. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

47 ● Πραγματοποίηση σεμιναρίων και έκδοση εκπαιδευτικού-διδακτικού υλικού ● Δημιουργία πλούσιας βιβλιογραφίας με εκδόσεις πρακτικών των συνεδριακών διοργανώσεων ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

48 ● Επίσης η ΕΝΕΠΡΟΤ έχει άμεση διασύνδεση με τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια: Helmut Schmidt University Αμβούργου (Prof. W.Hesser), Technical University- T.U. Σόφιας (Prof. B.Sandalski), Πανεπιστήμιο του Delft, Ολλανδίας (Prof. V.Vries) ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

49 Με όλους ουσιαστικά τους επιστήμονες που ασχολούνται με την τυποποίηση, μέσω της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Τυποποίησης (European Academy for Standardization- EURAS). ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

50 Οι διαδικασίες του Εσύ Πρώτα που διασφαλίζουν την ποιότητα της δουλειάς μιας τάξης επαγγελματιών που παρόλο που δεν έχουν περάσει από τυπικές διαδικασίες εκπαίδευσης η ΕΝΕΠΡΟΤ τους προσέφερε διέξοδο για τη διασφάλιση της ποιότητας της δουλειάς τους. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

51 ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ: «Προτυποποίηση στην Εκπαίδευση» 25/10/1998, Συνδιοργανωτές ΙΝΚΑ Μακεδονίας,-ΕΚΘ. Αίθουσα ΕΚΘ. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

52 ΗΜΕΡΙΔΑ: «Προτυποποίηση Ποιότητας στην Τεχνική Εκπαίδευση» 15/11/2000, ΕΝΕΠΡΟΤ- Ο.Ε.Ε.Κ. – Τ.Ε.Ε. /Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, ΒΕΘ- ΕΕΘ. Αίθουσα ΒΕΘ. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

53 Στο 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα, 19-20 Νοεμβρίου 2010, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ που είχε κύρια θεματική ενότητα τα «Πρότυπα και η Ποιότητα στην Εκπαίδευση» ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

54 προσκεκλημένη κεντρική ομιλήτρια ήταν η Σύμβουλος της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Δρ. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, η οποία παρουσίασε εισήγηση σχετική με τη Δια βίου Εκπαίδευση. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

55 Στο Συνέδριο αυτό, μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν οι παρακάτω εισηγήσεις: «Η Αυτο–Αξιολογηση του Εκπαιδευτικου Εργου της Σχολικης Μοναδας ως μια Προσεγγιστικη Αποπειρα Εφαρμογης του Κοινου Πλαισιου Αξιολογησης – C.A.F», Γαρτσιώνης Ευάγγελος. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

56 «Η Αυτο–Αξιολογηση του Εκπαιδευτικου Εργου της Σχολικης Μοναδας ως μια Προσεγγιστικη Αποπειρα Εφαρμογης του Κοινου Πλαισιου Αξιολογησης – C.A.F», Γαρτσιώνης Ευάγγελος. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

57 «Τα συστήματα τηλεκαταγραφής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ως εργαλεία ανατροφοδότησης της διδασκαλίας: Μπορούν να υποστηρίξουν την προτυποποίηση της διαμορφωτικής αξιολόγησης της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών;», Πιεράττος Θεόδωρος, Πολάτογλου Χαρίτων. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

58 «Η εφαρμογή των διαδικασιών ποιότητας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο», Αναστασίου- Μόσχου Π. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

59 «Εμπειρία και κριτική στη μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», Πολάτογλου Χαρίτων, Βες Σωτήριος, Ζαχαριάδης Άγγελος. «Ανιχνεύοντας την ποιότητα στην εκπαίδευση και κατάρτιση στον εργασιακό χώρο», Γκιώση Στέλλα. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

60 «Πρότυπα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης: Το φαινόμενο της λειψυδρίας με τη χρήση σατιρικού σκίτσου», Πέτκου Δ. «Μοντέλο βελτίωσης ποιότητας εκπαιδευτικών διαδικασιών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», Ζωγόπουλος Ευστάθιος ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

61 «Η αυτό- αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας ως μια προσεγγιστική απόπειρα εφαρμογής του κοινού πλαισίου αξιολόγησης C.A.F.», Γαρτσιώνης Ευάγγελος ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

62 ΕΘΝΙΚΕΣ(12) και ΔΙΕΘΝΕΙΣ (11) Συμμετοχές με παρουσιάσεις θεμάτων σχετικών με την με παρουσιάσεις θεμάτων σχετικών με την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ σε ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ οργανωμένα από την ΕΝΕΠΡΟΤ. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

63 Συμμετοχές (6) με παρουσιάσεις θεμάτων σχετικών με την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ σε διοργανώσεις άλλων φορέων ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

64 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr

65 Ευχαριστώ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη, ΤΗΛ. (2310) 286.680/286.182, FAX: (2310) 286.680 e-mail:protypation@auth.gr, web site: www.eneprot.grwww.eneprot.gr


Κατέβασμα ppt "ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ «ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΚΑΤΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΕΠΡΟΤ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΣ» Δρ. Ζαχαριάδης Άγγελος ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΕΠΡΟΤ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google