Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΙΚΤΥΩΤΗ ΑΝΑΛΥΣH) Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΙΚΤΥΩΤΗ ΑΝΑΛΥΣH) Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΙΚΤΥΩΤΗ ΑΝΑΛΥΣH) Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

2 2 Σχηματική παράσταση δραστηριότητας και των γεγονότων έναρξης και λήξης Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

3 3 Δραστηριότητες σε σειρά Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

4 4 Παράλληλες δραστηριότητες Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

5 5 Πλασματική δραστηριότητα Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

6 6 ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΣΩΣΤΟ Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

7 7 Υπολογισμός νωρίτερων χρόνων γεγονότων Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

8 8 Υπολογισμός αργότερων χρόνων γεγονότων Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

9 9 Χρονικά περιθώρια δραστηριότητας Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

10 10 Αλληλοεξαρτήσεις και διάρκειες δραστηριοτήτων συναρμολόγησης ηλεκτροκινητήρα Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

11 11 Δίκτυο του έργου συναρμολόγησης ηλεκτροκινητήρα Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

12 12 Χρονικά μεγέθη δραστηριοτήτων Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

13 13 Επίλυση δικτύου του έργου συναρμολόγησης ηλεκτροκινητήρα Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

14 14 Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της κατανομής Β Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

15 15 Δίκτυο του έργου εμφιάλωσης Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

16 16 Χρονικά στοιχεία δραστηριοτήτων Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

17 17 Χρονικές εκτιμήσεις δραστηριοτήτων του έργου Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

18 18 Λύση του δικτύου του έργου εμφιάλωσης Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

19 19 Συνάρτηση κόστους - διάρκειας δραστηριότητας Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

20 20 Προσεγγιστική συνάρτηση κόστους-διάρκειας δραστηριότητας Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

21 21 Συνάρτηση άμεσου κόστους - συνολικής διάρκειας έργου Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

22 22 Συνάρτηση έμμεσου κόστους - συνολικής διάρκειας έργου Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

23 23 Συνάρτηση συνολικού κόστους - διάρκειας εκτέλεσης έργου Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

24 24 Δίκτυο του έργου εγκατάστασης εξοπλισμού πλοίου Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

25 25 * Οι διάρκειες είναι εκφρασμένες σε ώρες και τα στοιχεία κόστους σε ευρώ Στοιχεία δραστηριοτήτων του έργου εγκατάστασης εξοπλισμού πλοίου* Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

26 26 Συνάρτηση κόστους - διάρκειας της δραστηριότητας 6-7 Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

27 27 Επίλυση του δικτύου με ελάχιστες διάρκειες Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

28 28 Επίλυση του δικτύου με ελάχιστο άμεσο κόστος (μέγιστες διάρκειες) Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

29 29 Επίλυση του δικτύου με διάρκεια έργου 37 μέρες Επίλυση του δικτύου με διάρκεια έργου 36 μέρες Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

30 30 Επίλυση του δικτύου με διάρκεια έργου 35 μέρες Επίλυση του δικτύου με διάρκεια έργου 34 μέρες Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

31 31 Επίλυση του δικτύου με διάρκεια έργου 33 μέρες Επίλυση του δικτύου με διάρκεια έργου 32 μέρες Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

32 32 Δίκτυο παραδείγματος διαγράμματος Gantt Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

33 33 Διάγραμμα απαιτήσεων πρώτου είδους δυναμικού (Δ1) Διάγραμμα απαιτήσεων δεύτερου είδους δυναμικού (Δ2) Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

34 34 Έργο συντήρησης μονάδας διυλιστηρίου 4 Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

35 35 Σχεδιασμός της συντήρησης μονάδας διυλιστηρίου Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

36 36 Σχεδιασμένη μορφή κατανομής δυναμικού Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

37 37 Χρονοδιάγραμμα του έργου συντήρησης διυλιστηρίου Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

38 38 Δίκτυο παραδείγματος της μεθόδου εξομάλυνσης δυναμικού Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

39 39 Διάρκειες και δυναμικό των δραστηριοτήτων του έργου Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

40 40 Επίλυση του δικτύου Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

41 41 Χρονικά μεγέθη δραστηριοτήτων Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

42 42 Άθροιση δυναμικού Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

43 43 Εξομάλυνση δυναμικού Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

44 44 Επιπεδοποίηση δυναμικού Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ


Κατέβασμα ppt "1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΙΚΤΥΩΤΗ ΑΝΑΛΥΣH) Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google