Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΩΝ
(ΔΙΚΤΥΩΤΗ ΑΝΑΛΥΣH) Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

2 Σχηματική παράσταση δραστηριότητας και των γεγονότων έναρξης και λήξης
Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

3 Δραστηριότητες σε σειρά Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

4 Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ
Παράλληλες δραστηριότητες Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

5 Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ
Πλασματική δραστηριότητα Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

6 Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΣΩΣΤΟ Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

7 Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ
Υπολογισμός νωρίτερων χρόνων γεγονότων Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

8 Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ
Υπολογισμός αργότερων χρόνων γεγονότων Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

9 Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ
Χρονικά περιθώρια δραστηριότητας Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

10 Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ
Αλληλοεξαρτήσεις και διάρκειες δραστηριοτήτων συναρμολόγησης ηλεκτροκινητήρα Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

11 Δίκτυο του έργου συναρμολόγησης ηλεκτροκινητήρα
Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

12 Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ
Χρονικά μεγέθη δραστηριοτήτων Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

13 Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ
Επίλυση δικτύου του έργου συναρμολόγησης ηλεκτροκινητήρα Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

14 Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ
Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της κατανομής Β Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

15 Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ
Δίκτυο του έργου εμφιάλωσης Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

16 Χρονικά στοιχεία δραστηριοτήτων
Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

17 Χρονικές εκτιμήσεις δραστηριοτήτων του έργου
Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

18 Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ
Λύση του δικτύου του έργου εμφιάλωσης Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

19 Συνάρτηση κόστους - διάρκειας δραστηριότητας
Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

20 Προσεγγιστική συνάρτηση κόστους-διάρκειας δραστηριότητας
Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

21 Συνάρτηση άμεσου κόστους - συνολικής διάρκειας έργου
Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

22 Συνάρτηση έμμεσου κόστους - συνολικής διάρκειας έργου
Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

23 Συνάρτηση συνολικού κόστους - διάρκειας εκτέλεσης έργου
Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

24 Δίκτυο του έργου εγκατάστασης εξοπλισμού πλοίου
Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

25 Στοιχεία δραστηριοτήτων του έργου εγκατάστασης εξοπλισμού πλοίου*
* Οι διάρκειες είναι εκφρασμένες σε ώρες και τα στοιχεία κόστους σε ευρώ Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

26 Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ
Συνάρτηση κόστους - διάρκειας της δραστηριότητας 6-7 Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

27 Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ
Επίλυση του δικτύου με ελάχιστες διάρκειες Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

28 Επίλυση του δικτύου με ελάχιστο άμεσο κόστος (μέγιστες διάρκειες)
Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

29 Επίλυση του δικτύου με διάρκεια έργου 37 μέρες
Επίλυση του δικτύου με διάρκεια έργου 36 μέρες Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

30 Επίλυση του δικτύου με διάρκεια έργου 35 μέρες
Επίλυση του δικτύου με διάρκεια έργου 34 μέρες Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

31 Επίλυση του δικτύου με διάρκεια έργου 33 μέρες
Επίλυση του δικτύου με διάρκεια έργου 32 μέρες Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

32 Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ
Δίκτυο παραδείγματος διαγράμματος Gantt Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

33 Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ
Διάγραμμα απαιτήσεων πρώτου είδους δυναμικού (Δ1) Διάγραμμα απαιτήσεων δεύτερου είδους δυναμικού (Δ2) Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

34 Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ
4 Έργο συντήρησης μονάδας διυλιστηρίου Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

35 Σχεδιασμός της συντήρησης μονάδας διυλιστηρίου
Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

36 Σχεδιασμένη μορφή κατανομής δυναμικού
Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

37 Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ
Χρονοδιάγραμμα του έργου συντήρησης διυλιστηρίου Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

38 Δίκτυο παραδείγματος της μεθόδου εξομάλυνσης δυναμικού
Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

39 Διάρκειες και δυναμικό των δραστηριοτήτων του έργου
Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

40 Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ
Επίλυση του δικτύου Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

41 Χρονικά μεγέθη δραστηριοτήτων
Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

42 Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ
Άθροιση δυναμικού Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

43 Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ
Εξομάλυνση δυναμικού Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ

44 Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ
Επιπεδοποίηση δυναμικού Β. Κώστογλου – Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ-Θ


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google