Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ασκήσεις Κεφάλαιο 5 Μαστή Χριστίνα ΠΕ0401. Άσκηση 14 Αχονδροπλασία: μορφή νανισμού. Ποιος είναι ο πιθανός τύπος κληρονομικότητας;

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ασκήσεις Κεφάλαιο 5 Μαστή Χριστίνα ΠΕ0401. Άσκηση 14 Αχονδροπλασία: μορφή νανισμού. Ποιος είναι ο πιθανός τύπος κληρονομικότητας;"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ασκήσεις Κεφάλαιο 5 Μαστή Χριστίνα ΠΕ0401

2 Άσκηση 14 Αχονδροπλασία: μορφή νανισμού. Ποιος είναι ο πιθανός τύπος κληρονομικότητας;

3 Άσκηση 14 Ψάχνουμε για συνδια- σμούς: Υγειών γονέων με ασθενές παιδί ή Ασθενών γονέων με υγειές παιδί ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣ

4 Άσκηση 14 Αα ΑΑΑΑα α αα Προφανώς οι γονείς Ι1 και Ι2 είναι ετερόζυγοι

5 Άσκηση 14 Ένα επικρατές γονίδιο ΔΕΝ είναι φιλοσύνδετο, Όταν: Ασθενής πατέρας έχει υγιή κόρη ή Υγιής μητέρα έχει άρρωστο γιό Σχ. β  Ι2 με ΙΙ4 Σχ. γ  Ι1 με ΙΙ1

6 Άσκηση 14 ΧΑ ΧΑ Υ ΧαΧα ΧΑΧαΧΑΧα ΧαΥΧαΥ ΧαΧα ΧΑΧαΧΑΧα ΧαΥΧαΥ Έστω ότι είναι φυλοσύν- δετο, σχήμα γ 100% υγιείς γιοι, πράγμα που δεν ισχύει.

7 Άσκηση 14 Άρα είναι: ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣ τύπος κληρονομικότητας

8 Άσκηση 15 Φαινυλκετονουρία: έλλειψη ενζύμου που μεταβολίζει την αλανίνη με αποτέλεσμα –Συγκέντρωση της τοξικής φαινυλαλανίνης στον εγκέφαλο και –Πνευματική καθυστέρηση

9 Άσκηση 15 Έχουμε υγιείς γονείς ΙΙ5 &ΙΙ6 με ασθενές παιδί ΙΙΙ10 Αα ΑΑΑΑα α αα α. Ποιος ο τύπος κληρονομικότητας; ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΣ

10 Άσκηση 15 Ένα υπολειπόμενο γονίδιο ΔΕΝ είναι φυλοσύνδετο, Όταν: υγιής πατέρας έχει ασθενή κόρη ή ασθενής μητέρα έχει υγιή γιό Είναι ή όχι φυλοσύνδετο; ΙΙ6 με ΙΙΙ10

11 Άσκηση 15 ΧΑ ΧΑ Υ ΧΑΧΑ ΧΑΧΑΧΑΧΑ ΧΑΥΧΑΥ ΧαΧα ΧΑΧαΧΑΧα ΧαΥΧαΥ Έστω ότι είναι φυλοσύνδετο 100% υγιείς κόρες, πράγμα που δεν ισχύει. Άρα είναι ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΣ & ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΟΣ τύπος κληρονομικότητας

12 Άσκηση 15 β. Προσδιορίστε τους γονότυπους και αιτιολογήστε Αφού έχουμε αυτοσωμικό υπολειπόμενο τύπο κληρονο- μικότητας, έχουμε τις παρακάτω περιπτώσεις: ΑΑ: υγιής Αα: υγιής αα: ασθενής PKU 1, 4, 10: αα (αφού πάσχουν από PKU) 2: Αα (γέννησε το 4), 5, 7: Αα (έχουν πατέρα τον 1) 6: Αα (γέννησε το 10) 3, 9, 11: ΑΑ ή Αα 8: Αα (έχει πατέρα τον 4) αα Αα Α-

13 Άσκηση 15 γ. Ποια η πιθανότητα ένα τέταρτο παιδί των 5 και 6 να πάσχει από PKU; Αα ΑΑΑΑα α αα 25% Κάθε κύηση είναι ένα ανεξάρτητο γεγονός

14 Άσκηση 16 I III II IV 1 2 1 1 2 2 1 2 Διπλή σειρά βλεφαρίδων Αυτοσωμικός και επικρατής ; ; ; Γονότυπος που φέρει την ιδιότητα: ΒΒ, Ββ Ββ ββ Ββ ββ Ββ βΒβββ βΒβββ Πιθανότητα να εμφανίζει διπλές βλε- φαρίδες: 50% (κάθε κύηση αποτελεί ανεξάρτητο γεγονός.)

15 Άσκηση 17 Κώφωση: 1 ο ζευγάρι χρωμοσωμάτων υπολειπόμενο φαινυλκετονουρία: 12 ο ζευγάρι χρωμοσωμάτων υπολειπόμενο ΦΚΦκφΚφκ ΦΚΦΦΚΚΦΦΚκΦφΚΚΦφΚκ ΦκΦΦΚκΦΦκκΦφΚκΦφκκ φΚΦφΚΚΦφΚκφφΚΚφφΚκ φκΦφΚκΦφκκφφΚκφφκκ

16 Άσκηση 17 α. φυσιολογικό παιδί 9/16 ΦΚΦκφΚφκ ΦΚΦΦΚΚΦΦΚκΦφΚΚΦφΚκ ΦκΦΦΚκΦΦκκΦφΚκΦφκκ φΚΦφΚΚΦφΚκφφΚΚφφΚκ φκΦφΚκΦφκκφφΚκφφκκ

17 Άσκηση 17 β. φυσιολογικό παιδί ομόζυγο για τη μια γονιδιακή θεση 4/16=1/4 ΦΚΦκφΚφκ ΦΚΦΦΚΚΦΦΚκΦφΚΚΦφΚκ ΦκΦΦΚκΦΦκκΦφΚκΦφκκ φΚΦφΚΚΦφΚκφφΚΚφφΚκ φκΦφΚκΦφκκφφΚκφφκκ

18 Άσκηση 17 γ. φυσιολογικό παιδί ετερόζυγο και για τις δύο γονιδιακές θέσεις 4/16=1/4 ΦΚΦκφΚφκ ΦΚΦΦΚΚΦΦΚκΦφΚΚΦφΚκ ΦκΦΦΚκΦΦκκΦφΚκΦφκκ φΚΦφΚΚΦφΚκφφΚΚφφΚκ φκΦφΚκΦφκκφφΚκφφκκ

19 Άσκηση 17 δ. παιδί που πάσχει και από τα δύο είδη παθήσεων 1/16 ΦΚΦκφΚφκ ΦΚΦΦΚΚΦΦΚκΦφΚΚΦφΚκ ΦκΦΦΚκΦΦκκΦφΚκΦφκκ φΚΦφΚΚΦφΚκφφΚΚφφΚκ φκΦφΚκΦφκκφφΚκφφκκ

20 ΘΕΜΑ 2004

21 ΑΝΔΡΑΣ  ομάδα αίματος Ο  i i  φυσιολογική όραση  Χ Δ Υ ΠΑΤΕΡΑΣ  ομάδα αίματος Α  I A i  φυσιολογική όραση  Χ Δ Υ ΜΗΤΕΡΑ  ομάδα αίματος Β  I Β i  φυσιολογική όραση  Χ Δ X Δ ή Χ Δ Χ δ Τόσο ο πατέρας, όσο και η μητέρα πρέπει να είναι ετερόζυγοι ως προς την ομάδα αίματος για να αποκτήσουν παιδί με ομάδα αίμα- τος Ο που είναι ομόζυγο στο υπολειπόμενο αλληλόμορφο i i. Η μερική αχρωματοψία οφείλεται σε φυλοσύνδετο υπολειπόμενο τύπο κληρονομικότητας, άρα ο φυσιολογικός άνδρας έχει γονότυ- πο Χ Δ Υ και η φυσιολογική γυναίκα Χ Δ Χ Δ ή Χ Δ Χ δ.

22 iX Δ iYiX Δ iY IAXΔIAXΔ Ι Α iX Δ Χ Δ Ι Α iX Δ ΥΙ Α iX Δ Χ Δ Ι Α iX Δ Υ ΙΑΧδΙΑΧδ Ι Α iX Δ Χ δ Ι Α iX δ ΥΙ Α iX Δ Χ δ Ι Α iX δ Υ ΙΑΧΔΙΑΧΔ Ι Α iX Δ Χ Δ Ι Α iX Δ ΥΙ Α iX Δ Χ Δ Ι Α iX Δ Υ ΙΑΧδΙΑΧδ Ι Α iX Δ Χ δ Ι Α iX δ ΥΙ Α iX Δ Χ δ Ι Α iX δ Υ 1 η περίπτωση Ρ:i i X Δ Y x Ι Α Ι Α Χ Δ Χ δ Γαμέτες:i X Δ, i Y, i X Δ, i Y x I A X Δ, Ι Α Χ δ, Ι Α Χ Δ, Ι Α Χ δ

23 Πιθανότητα να γεννηθεί αγόρι ομάδας αίματος Α με μερική αχρωματοψία στο πράσινο και το κόκκινο Ι Α iX δ Υ iX Δ iYiX Δ iY IAXΔIAXΔ Ι Α iX Δ Χ Δ Ι Α iX Δ ΥΙ Α iX Δ Χ Δ Ι Α iX Δ Υ ΙΑΧδΙΑΧδ Ι Α iX Δ Χ δ Ι Α iX δ ΥΙ Α iX Δ Χ δ Ι Α iX δ Υ ΙΑΧΔΙΑΧΔ Ι Α iX Δ Χ Δ Ι Α iX Δ ΥΙ Α iX Δ Χ Δ Ι Α iX Δ Υ ΙΑΧδΙΑΧδ Ι Α iX Δ Χ δ Ι Α iX δ ΥΙ Α iX Δ Χ δ Ι Α iX δ Υ

24 iX Δ iYiX Δ iY IAXΔIAXΔ Ι Α iX Δ Χ Δ Ι Α iX Δ ΥΙ Α iX Δ Χ Δ Ι Α iX Δ Υ ΙΑΧδΙΑΧδ Ι Α iX Δ Χ δ Ι Α iX δ ΥΙ Α iX Δ Χ δ Ι Α iX δ Υ i Χ Δ i iX Δ Χ Δ i iX Δ Υi iX Δ Χ Δ i iX Δ Υ i Χ δ i iX Δ Χ δ i iX δ Υi iX Δ Χ δ i iX δ Υ 2 η περίπτωση Ρ:i i X Δ Y x Ι Α i Χ Δ Χ δ Γαμέτες:i X Δ, i Y, i X Δ, i Y xI A X Δ, Ι Α Χ δ, i Χ Δ, i Χ δ

25 Πιθανότητα να γεννηθεί αγόρι ομάδας αίματος Α με μερική αχρωματοψία στο πράσινο και το κόκκινο Ι Α iX δ Υ iX Δ iYiX Δ iY IAXΔIAXΔ Ι Α iX Δ Χ Δ Ι Α iX Δ ΥΙ Α iX Δ Χ Δ Ι Α iX Δ Υ ΙΑΧδΙΑΧδ Ι Α iX Δ Χ δ Ι Α iX δ ΥΙ Α iX Δ Χ δ Ι Α iX δ Υ i Χ Δ i iX Δ Χ Δ i iX Δ Υi iX Δ Χ Δ i iX Δ Υ i Χ δ i iX Δ Χ δ i iX δ Υi iX Δ Χ δ i iX δ Υ

26 Οι πιθανότητες υπολογίστηκαν με βάση τον 2 ο νόμο του Mendel της ανεξάρτητης μεταβίβασης των γονιδίων: -Στην 1 η περίπτωση έχουμε: πιθανότητα να έχει ομάδα αίματος Α είναι 1 (16/16) πιθανότητα να έχει αχρωματοψία είναι 1/4 (4/16) συνολικά 1x1/4=1/4 -Στην 1 η περίπτωση έχουμε: πιθανότητα να έχει ομάδα αίματος Α είναι 1/2 (8/16) πιθανότητα να έχει αχρωματοψία είναι 1/4 (4/16) συνολικά 1/2x1/4=1/8


Κατέβασμα ppt "Ασκήσεις Κεφάλαιο 5 Μαστή Χριστίνα ΠΕ0401. Άσκηση 14 Αχονδροπλασία: μορφή νανισμού. Ποιος είναι ο πιθανός τύπος κληρονομικότητας;"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google