Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αρχή της ενσωμάτωσης Η εσωτερική κατάσταση ενός αντικειμένου πρέπει να είναι τροποποιήσιμη μόνο μέσω της δημόσιας διασύνδεσής του.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αρχή της ενσωμάτωσης Η εσωτερική κατάσταση ενός αντικειμένου πρέπει να είναι τροποποιήσιμη μόνο μέσω της δημόσιας διασύνδεσής του."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αρχή της ενσωμάτωσης Η εσωτερική κατάσταση ενός αντικειμένου πρέπει να είναι τροποποιήσιμη μόνο μέσω της δημόσιας διασύνδεσής του.

2  Με τον ορισμό μιας κλάσης επιτυγχάνεται ομαδοποίηση της συμπεριφοράς και της κατάστασής της.  Τα αντικείμενα, στιγμιότυπα μιας κλάσης, περιλαμ- βάνουν ιδιότητες που συνιστούν την κατάστασή τους την οποία ελέγχουν μέσω συναρτήσεων (μεθόδων) που ορίζονται στην αντίστοιχη κλάση.  Σύμφωνα με την αρχή της ενσωμάτωσης οι ιδιότητες των αντικειμένων πρέπει να είναι προσπελάσιμες μόνον μέσα από συναρτήσεις (μεθόδους) οι οποίες δηλώνονται ως μέλη της αντίστοιχης κλάσης και εκτελούνται για το συγκεκριμένο αντικείμενο.

3  Στην πράξη η αρχή της ενσωμάτωσης επιτυγχάνεται δηλώνοντας τις ιδιότητες των αντικειμένων στην ιδιωτική (private) περιοχή της κλάσης.  Το πλεονέκτημα που προκύπτει από την αρχή της ενσωμάτωσης σχετίζεται με τη διατήρηση της εγκυρότητας των αντικειμένων και την παροχή ασφάλειας από μη εξουσιοδοτημένου χρήστες.  Π.χ. Η τροποποίηση του υπόλοιπου ενός τραπεζικού λογαριασμού μπορεί να γίνεται μέσω μιας μεθόδου η οποία να παρέχει τις εγγυήσεις για εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

4 Διατήρηση εγκυρότητας: class time{ public: time(int hr,int min,int sec); ……. int hour; int min; int sec; }; ο κώδικας κάποιου λογισμικού – πελάτη που θα έθετε T1.hour++; Έστω Τ1 αντικείμενο που δημιουργείται θέτοντας time T1(23,45,30); T1.hour++; Θα οδηγούσε σε μια μη έγκυρη κατάσταση το αντικείμενο Τ1. Αν οι ιδιότητες hour, min και sec είναι προσπελάσιμες μόνον από συναρτήσεις μέλη της κλάσης time οι συναρτήσεις αυτές θα μπορούσαν να εγγυηθούν την εγκυρότητα του αντικειμένου ελέγχοντας την υπέρβαση των ορίων 24, 60 και 60 για τις ιδιότητες hour, min και sec.

5  Η παραβίαση της αρχής της ενσωμάτωσης μπορεί να προκαλέσει ορισμένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα στη συντήρηση του λογισμικού.  Μια οποιαδήποτε τροποποίηση των απαιτήσεων για κάποιες ιδιότητες των αντικειμένων θα οδηγούσε στον έλεγχο ολόκληρου του κώδικα προκειμένου να εντοπιστούν τα σημεία στα οποία πρέπει να γίνουν οι αντίστοιχες τροποποιήσεις.  Το λογισμικό θα αποκτούσε δυσκαμψία ευθραυστό- τητα και ακινησία  Διαφορετικά οι αναγκαίες τροποποιήσεις θα περιοριζόταν μόνο στις μεθόδους της κλάσης που χειρίζονται τις αντίστοιχες ιδιότητες.


Κατέβασμα ppt "Αρχή της ενσωμάτωσης Η εσωτερική κατάσταση ενός αντικειμένου πρέπει να είναι τροποποιήσιμη μόνο μέσω της δημόσιας διασύνδεσής του."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google