Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

* 07/16/96 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κοινωνία της Πληροφορίας» 12-14 Δεκεμβρίου 2000 «Τρείς Ημέρες για την Κοινωνία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "* 07/16/96 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κοινωνία της Πληροφορίας» 12-14 Δεκεμβρίου 2000 «Τρείς Ημέρες για την Κοινωνία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 * 07/16/96 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κοινωνία της Πληροφορίας» Δεκεμβρίου 2000 «Τρείς Ημέρες για την Κοινωνία της Πληροφορίας» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

2 * 07/16/96 ΘΕΜΑΤΑ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚτΠ: Διάρθρωση, Περιεχόμενο, Προϋπολογισμοί Μηχανισμοί Εφαρμογής ΕΠ ΚτΠ Η Πορεία Μέχρι Σήμερα Τα Επόμενα Βήματα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚτΠ»: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
* 07/16/96 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚτΠ»: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

4 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠ ΚτΠ
* 07/16/96 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠ ΚτΠ Οριζόντιο και πολυτομεακό πρόγραμμα Συντονισμός από ΥΠΕΘΟ, ΥΠΕΣΔΔΑ Εννιαία σύλληψη στόχων και στρατηγικής Σύγκλιση με τους στόχους του e-Europe Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

5 ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (σε Δισ Δρχ.)
* 07/16/96 ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (σε Δισ Δρχ.) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

6 ΑΞΟΝΑΣ 1. ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (133,5 δισ. Δημόσια Δαπάνη )
Μέτρο 1.1 Εξοπλισμός και δικτύωση σε όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης (ΕΤΠΑ: 40,5) Μέτρο 1.2 Εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση (ΕKΤ: 56,8) Μέτρο 1.3 Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού πολιτισμού (ΕΤΠΑ: 36,2) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»

7 ΑΞΟΝΑΣ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ (289,6 δισ. Δημόσια Δαπάνη )
ΑΞΟΝΑΣ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ (289,6 δισ. Δημόσια Δαπάνη ) Μέτρο 2.1 «Ηλεκτρονική κυβέρνηση» για την εξυπηρέτηση του πολίτη: Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες και πιλοτικά έργα (ΕΤΠΑ: 11,9) Μέτρο 2.2 «Ηλεκτρονική κυβέρνηση» για την εξυπηρέτηση του πολίτη (ΕΤΠΑ: 123,4) Μέτρο 2.3 Υποστήριξη της διαχείρισης των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων και της μετάβασης στο Ευρώ (ΕΤΠΑ: 20,4) Μέτρο 2.4 Περιφερειακά γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και καινοτομικές ενέργειες (ΕΤΠΑ: 34) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»

8 ΑΞΟΝΑΣ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ (289,6 δισ. Δημόσια Δαπάνη )
ΑΞΟΝΑΣ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ (289,6 δισ. Δημόσια Δαπάνη ) Μέτρο 2.5 Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της Δ. Διοίκησης και μελέτες υποστήριξης του εκσυγχρονισμού της (ΕΚΤ: 32,7 ΣΥΝΟΛΟ: 32,7) Μέτρο 2.6 Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια (ΕΤΠΑ: 35,1) Μέτρο 2.7 Κατάρτιση και θεσμικά μέτρα στην Υγεία και Πρόνοια (ΕΚΤ: 3,2) Μέτρο 2.8 «Ευφυείς» μεταφορές (ΕΤΠΑ: 29) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»

9 ΑΞΟΝΑΣ 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (183,2 δισ
ΑΞΟΝΑΣ 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (183,2 δισ. Δημόσια Δαπάνη ) Μέτρο 3.1 Δημιουργία ευνοϊκού «ψηφιακού» περιβάλλοντος για την οικονομική δραστηριότητα (ΕΤΠΑ: 23,2) Μέτρο 3.2 Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή οικονομία (ΕΤΠΑ: 55,4) Μέτρο 3.3 Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη για την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΕΤΠΑ: 17,7) Μέτρο 3.4 Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (ΕΚΤ: 52,5) Μέτρο 3.5 Προώθηση της απασχόλησης στην Κοινωνία της Πληροφορίας (ΕΚΤ: 34,5) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»

10 ΑΞΟΝΑΣ 4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (144 δισ. Δημόσια Δαπάνη )
Μέτρο 4.1 Ανάπτυξη μηχανισμών για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισμού (ΕΤΠΑ: 57,9) Μέτρο 4.2 Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής πρόσβασης (ΕΤΠΑ: 32,4) Μέτρο 4.3 Προηγμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για τον πολίτη (ΕΤΠΑ: 23,9) Μέτρο 4.4 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των ταχυδρομικών υποδομών και ανάδειξη ταχυδρομικών γραφείων σε πολυδύναμα κέντρα (ΕΤΠΑ: 27,3) Μέτρο 4.5 Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα των επικοινωνιών (ΕΚΤ: 2,6) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»

11 ΑΞΟΝΑΣ 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (23,1 δισ. Δημόσια Δαπάνη )
Μέτρο 5.1 Διαχείριση, Εφαρμογή και Παρακολούθηση (ΕΤΠΑ: 9,6) Μέτρο 5.2 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ (ΕΚΤ: 6,4) Μέτρο 5.3 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ (ΕΤΠΑ: 7,1) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»

12 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚτΠ»: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
* 07/16/96 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚτΠ»: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

13 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
* 07/16/96 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κεντρικός σχεδιασμός και διαχείριση Αποκεντρωμένη υλοποίηση Υποστήριξη Φορέων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

14 ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ
* 07/16/96 ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ β. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ δ. ΕΛΕΓΧΟΙ ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ στ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ζ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΚτΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

15 α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράμματος
* α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 07/16/96 Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνίας της Πληροφορίας ορίζεται αυτοτελής Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που υπάγεται απ' ευθείας σε Ειδικό Γραμματέα. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

16 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Αρμοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής:
* 07/16/96 Αρμοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής: Η σύνταξη, πρόταση προσαρμογής και εφαρμογή του συμπληρώματος προγραμματισμού Η δημιουργία μηχανισμού συλλογής αξιόπιστων οικονομικών και στατιστικών δεδομένων Η σύνταξη και υποβολή προς την Ε.Ε των ετήσιων εκθέσεων εκτέλεσης και της τελικής έκθεσης Η προετοιμασία και οργάνωση της ενδιάμεσης αξιολόγησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

17 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Αρμοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής:
* 07/16/96 Αρμοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής: Η χρησιμοποίηση κατάλληλης λογιστικής κωδικοποίησης όλων των συναλλαγών που σχετίζονται με το επιχειρησιακό πρόγραμμα Η θέσπιση μέτρων εσωτερικών ελέγχων για την ορθή χρηματοδοτική διαχείριση Η διασφάλιση της κανονικότητας και της συμβατότητας προς τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

18 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *
07/16/96 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

19 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Έγκριση πράξεων
* ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 07/16/96 Έγκριση πράξεων Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σε δυνητικούς τελικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων Αξιολόγηση των προτάσεων Διαδικασία συντονισμού Έκδοση απόφασης ένταξης έργου/ενέργειας Εισαγωγή στοιχείων στο ΟΠΣ - Τήρηση φακέλων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

20 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Αιτήσεις χρηματοδότησης
* ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 07/16/96 Αιτήσεις χρηματοδότησης για προπαρασκευαστικές μελέτες και παροχή υπηρεσιών εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για την προετοιμασία έργου υποβάλλονται στη διαχειριστική αρχή του Ε.Π. η διαδικασία ταυτίζεται με την διαδικασία έγκρισης των έργων. απόφαση χρηματοδότησης προπαρασκευαστικών μελετών δεν προκαταλαμβάνει θετική απόφαση για ένταξη έργου /ενέργειας για ένταξη έργων περιλαμβάνει σχέδιο υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με αναφορά στις κρίσιμες δραστηριότητες του έργου. Για όλες τις πράξεις χρησιμοποιούνται τυποποιημένα τεχνικά δελτία από τους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

21 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Αξιολόγηση προτάσεων με βάση τα εξής κριτήρια:
* ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 07/16/96 Αξιολόγηση προτάσεων με βάση τα εξής κριτήρια: Επιλεξιμότητα έργου/ενέργειας, στο πλαίσιο του μέτρου Σκοπιμότητα έργου/ενέργειας (βιωσιμότητα, κοινωνικό όφελος). Πληρότητα έργου/ενέργειας Ωριμότητα έργου. Αξιολόγηση ωριμότητας. Έλεγχος αδειοδοτήσεων που απαιτούνται. Έλεγχος ύπαρξης/ποιότητας απαραίτητων μελετών και αξιολόγηση των δομών για την υλοποίηση του έργου/ενέργειας. Συνέπεια του έργου με τις εκάστοτε εθνικές και κοινοτικές πολιτικές (π.χ. πολιτική απασχόλησης, ισότητα ευκαιριών). Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

22 β. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ
* β. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 07/16/96 Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ Η παρακολούθηση του Ε.Π. «ΚτΠ» είναι ευθύνη της Επιτροπής Παρακολούθησης Προέδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΣΔΔΑ Μέλη της Επ. Παρακολούθησης είναι ΓΓ εμπλεκομένων Υπουργείων και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

23 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Αρμοδιότητες Επιτροπής Παρακολούθησης
* 07/16/96 Αρμοδιότητες Επιτροπής Παρακολούθησης Επιβεβαιώνει / προσαρμόζει το συμπλήρωμα προγραμματισμού Εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια επιλογής των πράξεων που χρηματοδοτούνται βάσει εκάστου μέτρου Αξιολογεί τακτικά τις εξελίξεις καθώς και την πρόοδο που σημειώνεται στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Εξετάζει τα αποτελέσματα της εφαρμογής, ιδίως την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, καθώς και την ενδιάμεση αξιολόγηση Εξετάζει και εγκρίνει την ετήσια και την τελική έκθεση εκτέλεσης πριν αυτές αποσταλούν στην Επιτροπή. Προτείνει στη διαχειριστική αρχή οποιαδήποτε τροποποίηση του προγράμματος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

24 γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Αρχή πληρωμής (ειδική υπηρεσία στο ΥΠΕΘΟ)
* γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 07/16/96 Αρχή πληρωμής (ειδική υπηρεσία στο ΥΠΕΘΟ) Χρηματοδοτικές ροές: απολογιστικός Χαρακτήρας ΕΠ Η απόφαση χρηματοδότησης κοινοποιείται στον τελικό δικαιούχο. Ο τελικός δικαιούχος υποβάλει στη ΔΑ τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές μέσω μηνιαίου δελτίου και την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μέσω τριμηνιαίου δελτίου. Οι πληροφορίες αυτές μετά την έγκριση και επιβεβαίωσή τους από τη ΔΑ καταχωρούνται στο ΟΠΣ. Η αρχή πληρωμής υποβάλλει τις αιτήσεις στην ΕΕ αφού ελέγξει την ακρίβεια των παραπάνω πληροφοριών Εκπονείται πρώτη ανεξάρτητη αξιολόγηση των χρηματοδοτικών ροών για την περίοδο μέχρι το τέλος του 2001 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

25 δ. ΕΛΕΓΧΟΙ Έλεγχος πρώτου επιπέδου από τη ΔΑ του ΕΠ
* 07/16/96 Έλεγχος πρώτου επιπέδου από τη ΔΑ του ΕΠ Προληπτικός έλεγχος Κατά την εκτέλεση του έργου έλεγχος κανονικότητας πράξεων και διαδικασιών, αξιοπιστίας των πληροφοριών που δηλώνονται από τον τελικό δικαιούχο, τήρησης δεσμεύσεων που έχει αναλάβει Με την ολοκλήρωση του έργου: επιτόπιος έλεγχος όσον αφορά το φυσικό/ οικονομικό αντικείμενο και το λειτουργικό αποτέλεσμα Έλεγχος δευτέρου επιπέδου: Αρχή Πληρωμής ΚΠΣ Έλεγχος τρίτου επιπέδου: Ειδική Υπηρεσία του ΥΠΟΙΚ/ΓΛΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

26 ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ * 07/16/96 Η εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante): ευθύνη των αρμοδίων αρχών για την προετοιμασία των σχεδίων, των παρεμβάσεων και συμπληρωμάτων προγραμματισμού. Η ενδιάμεση αξιολόγηση πραγματοποιείται στο επίπεδο του ΚΠΣ και του ΕΠ και διεξάγεται υπό την ευθύνη της ΔΑ του Ε.Π., σε συνεργασία με την ΔΑ του ΚΠΣ και την ΕΕ Η εκ των υστέρων (ex post) αξιολόγηση αφορά τις παρεμβάσεις και υπάγεται στην ευθύνη της ΕΕ σε συνεργασία με το κράτος μέλος και την Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

27 στ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
* στ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 07/16/96 Των δυνητικών και τελικών δικαιούχων, καθώς και των περιφερειακών, τοπικών και άλλων αρμοδίων δημοσίων ή μη αρχών. Της κοινής γνώμης σχετικά με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με τα κράτη μέλη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

28 ζ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΚτΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» Α.Ε
* ζ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΚτΠ 07/16/96 «Κοινωνία της Πληροφορίας» Α.Ε Υποστήριξη της υλοποίησης των έργων Α.Ε. με οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια υπό την εποπτεία του Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Μικρός, ευέλικτος μηχανισμός (30-40 άτομα) Προσφέρει «μενού» υπηρεσιών Σύσταση της ΚτΠ Α.Ε. στο νόμο 2860/2000 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

29 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΚτΠ Aρμοδιότητες της ΚτΠ Α.Ε.
* ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΚτΠ 07/16/96 Aρμοδιότητες της ΚτΠ Α.Ε. Υποστήριξη με εμπειρογνώμονες και μελέτες, σε συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης, της προετοιμασίας των επιχειρησιακών σχεδίων και δομών οργάνωσης της διαχείρισης των έργων. Κατάρτιση των τευχών προκήρυξης των έργων σε συνεργασία με τους χρήστες και τον τελικό δικαιούχο του έργου. Διενέργεια διαγωνισμών, αξιολόγηση προσφορών και κατάρτιση σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου. Παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των συμβάσεων καθώς και τυχόν τροποποιήσεών τους. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

30 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΚτΠ Aρμοδιότητες της ΚτΠ Α.Ε. (συνέχεια)
* ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΚτΠ 07/16/96 Aρμοδιότητες της ΚτΠ Α.Ε. (συνέχεια) Αξιολόγηση πορείας των έργων, έλεγχος ποιότητας των παραδοτέων και των εξοπλισμών και υπηρεσιών από την ανάδοχο εταιρία με αξιοποίηση εξωτερικών συμβούλων (φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες) Υποστήριξη του φορέα υλοποίησης στην παραγωγική λειτουργία των έργων και στην οργάνωση της συντήρησης και συνεχούς ανάπτυξης του έργου. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των χρηστών των συστημάτων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

31 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΚτΠ Οφέλη από τη σύσταση της ΚτΠ Α.Ε.
* 07/16/96 Οφέλη από τη σύσταση της ΚτΠ Α.Ε. Μείωση των χρόνων εκτέλεσης διοικητικών διαδικασιών για την υπογραφή των συμβάσεων εκτέλεσης των έργων Απελευθέρωση ανθρώπινων και άλλων πόρων Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας στελεχών του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα σε παρεμφερή έργα και άλλων φορέων. Αποτελεσματικότερη συνεργασία με το ιδιωτικό τομέα και παραγωγικότερη λειτουργία του Συμβουλίου Πληροφορικής. Αξιόπιστη, έγκαιρη και εντός του προϋπολογισμού εκτέλεση έργων. Ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις πιθανές αλλαγές τρόπων υλοποίησης που επιβάλουν οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

32 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΚτΠ * 07/16/96 Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Συστηματική έρευνα, ανάλυση και παρουσίαση (benchmarking) των εξελίξεων για την ΚτΠ, στην Ελλάδα και διεθνώς Επιστημονική υποστήριξη Υπουργείων, Αρχών, Οργανισμών και άλλων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σε θέματα της ΚτΠ Σχεδιασμός και η ανάπτυξη τράπεζας πληροφοριών με βάσεις δεδομένων για τις δράσεις και τα έργα, τα στατιστικά στοιχεία και τους δείκτες. Μεταφορά διεθνούς τεχνογνωσίας αιχμής Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

33 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚτΠ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
* 07/16/96 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚτΠ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

34 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠ ΚτΠ
* ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠ ΚτΠ 07/16/96 Το ΕΠ ετοιμάστηκε από επιτροπή με τη συμμετοχή εκπροσώπων των φορέων προγραμματισμού και την υποστήριξη της Γραμματείας του Ε.Π. ¨ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ¨ Διαδικασία διαβούλευσης με κοινωνικούς φορείς Διαπραγμάτευση του ΕΠ και κατάθεση στην ΕΕ Δημοσιοποίηση του κειμένου στο Internet Ενημερωτικές εκδηλώσεις στο κέντρο και στην περιφέρεια Προετοιμασία Συμπληρώματος Προγραμματισμού Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

35 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠ ΚτΠ
* 07/16/96 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠ ΚτΠ Η προετοιμασία του ΕΠΚτΠ είναι απόρροια μίας διετούς διαδικασίας με ευρεία συμμετοχή φορέων του δημόσιου, του ιδιωτικού τομέα και μη-κυβερνητικών οργανώσεων Η διαδικασία αυτή της συνεχούς και ανοικτής διαβούλευσης θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου Κόμβος για την Κοινωνία της Πληροφορίας (www.infosociety.gr): δημοσιοποίηση ΕΠ ΚτΠ και επικοινωνία με όλους τους δυνητικά εμπλεκόμενους φορείς Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

36 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
* ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 07/16/96 Προετοιμασία μηχανισμών διαχείρισης και υλοποίησης ΚΥΑ για τη σύσταση ΔΑ ΕΠΚτΠ Άρθρο για σύσταση ΚτΠ Α.Ε. Στον ν. 2860/2000 ΚΥΑ για την ΚτΠ Α.Ε. Διαπραγμάτευση κανονιστικών αλλαγών για την επιτάχυνση διαδικασιών έργων Ετοιμασία Οδηγού συμμετοχής στο ΕΠ Σύνταξη προτύπων (2 τεύχη προκηρύξεων, Τεχνικό Δελτίο Αρχικής Ένταξης) Προπαρασκευαστικές ενέργειες στους φορείς προγραμματισμού και υλοποίησης Προχρηματοδότηση έργων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

37 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΠ
* ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΠ 07/16/96 Σκοπός: Ενημέρωση για τις ενέργειες προετοιμασίας των φορέων και της προβλεπόμενης διαδικασίας ένταξης έργων στο ΕΠΚτΠ Γενική ενημέρωση και θέματα που χρήζουν προσοχής από τους φορείς Απαιτούμενες ενέργειες προετοιμασίας των φορέων Επιχειρησιακά σχέδια των φορέων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

38 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΠ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
* 07/16/96 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΠ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: Εισαγωγή ΜΕΡΟΣ Β: Στοιχεία Στρατηγικού Πλαισίου για τις Προτεινόμενες Παρεμβάσεις του Φορέα ΜΕΡΟΣ Γ: Δελτίο Υποβολής Πρότασης Επιχειρησιακού Σχεδίου & Σχεδίου Δράσης ΜΕΡΟΣ Δ: Ενδεικτικά Περιεχόμενα Επιχειρησιακού Σχεδίου ΜΕΡΟΣ Ε: Γενικά Κριτήρια Ένταξης Έργων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

39 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΡΟΥΣ Β ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
* 07/16/96 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΡΟΥΣ Β ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ Σκοπός: Η αποτύπωση του στρατηγικού πλαισίου του φορέα και των διαφαινομένων αξόνων δράσης για την εξυπηρέτηση των στόχων του στο πλαίσιο του ΕΠΚτΠ Γενικά Στοιχεία του φορέα Στρατηγικό πλαίσιο ανάπτυξης Στρατηγικοί άξονες δράσης Προϋποθέσεις – τρόποι υλοποίησης παρεμβάσεων Ποιος Υποβάλλει Μέρος Β; Οι φορείς που εκφράζουν συνολική στρατηγική (Υπουργείο, Γ. Γραμματεία, Περιφέρειες), Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ή/και φορείς που αναφέρονται στο ΕΠΚτΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

40 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΡΟΥΣ Β ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
* 07/16/96 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΡΟΥΣ Β ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ Ποιοι υπέβαλλαν Μέρος Β μέχρι σήμερα; 16 Υπουργεία και Γενικές Γραμματείες 2 Ανεξάρτητες Αρχές 3 Εποπτευόμενοι Οργανισμοί 10 Περιφέρειες 20 Νομαρχίες, Δήμοι και Αναπτυξιακοί Σύνδεσμοι 9 Ακαδημαϊκά/ερευνητικά Ινστιτούτα Σύνολο 60 Συνολικός Προϋπολογισμός προτεινομένων έργων 1,5 τρις. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

41 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΕΩΝ
* 07/16/96 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΕΩΝ Η εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου από τους φορείς προγραμματισμού αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη (των περισσοτέρων) δράσεων στο ΕΠΚτΠ Το Επιχειρησιακό Σχέδιο διευκολύνει κάθε φορέα για να σχεδιάσει δράσεις σε βάθος χρόνου, να ιεραρχήσει στόχους και έργα, να διαμορφώσει ρεαλιστικό & εφικτό χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό Η εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου χρηματοδοτείται από το ΕΠΚτΠ (με τη συμπλήρωση και υποβολή του Μέρους Γ του Οδηγού Συμμετοχής) Ολοκλήρωση Επιχειρησιακών Σχεδίων: Ιούνιος 2001 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

42 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΕΩΝ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
* 07/16/96 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΕΩΝ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Υφιστάμενη Κατάσταση Ανάλυση δραστηριοτήτων φορέα, μηχανισμοί - συστήματα υποστήριξης, ευρύτερο περιβάλλον δραστηριοποίησης Ανάπτυξη και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Υλοποίησης Επιχειρησιακός σχεδιασμός, τρόπος υλοποίησης, κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας Σχέδιο Δράσης Επιμέρους έργα, στόχοι, οφέλη, δικαιούχοι, διασύνδεση δράσεων, συνέργιες, συνεργασίες μεταξύ φορέων Κόστος, χρονοδιάγραμμα, διασφάλιση υλοποίησης, τεκμηρίωση κόστους οφέλους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

43 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΕΩΝ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
* 07/16/96 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΕΩΝ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Έγκριση εκπόνησης επιχειρησιακών σχεδίων μέχρι σήμερα: 415 εκ. Υπουργείο Εσωτερικών, Δ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Υπουργείο Ανάπτυξης Υπουργείο Δικαιοσύνης Υπουργείο Υγείας-Πρόνοιας Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Υπουργείο Γεωργίας Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού Συνήγορος του Πολίτη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

44 ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
* 07/16/96 ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Από την και μέχρι την επίσημη έναρξη του ΕΠΚτΠ, προχρηματοδοτούνται δράσεις ΚτΠ από το ΠΔΕ Η προχρηματοδότηση αφορά σε: ώριμα έργα (με διαγωνισμούς το 1999 και τυχόν αποτυχία τους) συνεχιζόμενα έργα έργα που μέρος τους ή συνολικά θα ολοκληρωθούν μέσα στο 2001 έργα που σχετίζονται με εθνικές (στόχοι και δείκτες e-Europe) και κυβερνητικές δεσμεύσεις Επιχειρησιακά Σχέδια και μελέτες Τα προχρηματοδοτούμενα έργα θα προταθούν για ένταξη στο πρόγραμμα μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

45 ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
* 07/16/96 ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Συνολικός προϋπολογισμός προτεινόμενων ωρίμων έργων : 135 ΔΙΣ (Φορείς: ΥΠΕΣΔΔΑ, ΥΠΑΝ, ΥΠΕΠΘ, ΥΜΕ, ΥΠΟΙΚ, ΥΠΥΠ) Συνολικός προϋπολογισμός προτεινόμενων ωρίμων έργων για 2000 και 2001: 50 ΔΙΣ Συνολικός προϋπολογισμός προχρηματοδότησης για έναρξη ωρίμων έργων: 20 ΔΙΣ. Ενδεικτικά: TAXIS Εργαστήρια Ενιαίου Λυκείου Edunet Δικτυωθείτε ΕΔΕΤ ΕΛΤΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΟΠΣ Περιφερειών Φάσμα Συχνοτήτων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

46 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚτΠ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
* 07/16/96 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚτΠ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

47 ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Εκπόνηση Συμπληρώματος Προγραμματισμού
* ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 07/16/96 Εκπόνηση Συμπληρώματος Προγραμματισμού Στελέχωση Διαχειριστικής Αρχής Ολοκλήρωση της σύστασης και στελέχωση ΚτΠ Α.Ε. Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης Έγκριση κριτηρίων ένταξης έργων και Συμπληρώματος Προγραμματισμού Ένταξη έργων στο ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

48 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
* ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 07/16/96 Η Διαχειριστική Αρχή, σε συνεργασία με τους φορείς, είναι υπεύθυνη για την σύνταξη και έγκρισή του Η Επ. Παρακολούθησης εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια για την επιλογή χρηματοδοτούμενων ενεργειών σε κάθε μέτρο Περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία σε επίπεδο μέτρου, εκ των προτέρων αξιολόγηση, δείκτες παρακολούθησης, τελικούς δικαιούχους, χρηματοδοτικό σχέδιο, μέτρα δημοσιότητας. Βρίσκεται υπό διαμόρφωση, και θα ολοκληρωθεί με αξιοποίηση των συμπερασμάτων του Τριημέρου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

49 * ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΑ ΚΑΙ ΚτΠ Α.Ε. 07/16/96 Στελέχωση Διαχειριστικής Αρχής (περίπου άτομα) σε δύο φάσεις: Μέχρι Ιανουάριο-Φεβρουάριο, με αποσπάσεις από το στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα (έως 50-60% του συνόλου) Μέχρι Μάιο-Ιούνιο, με ανοιχτή προκήρυξη για κανονική πρόσληψη προσωπικού (40-50% του συνόλου) Στελέχωση ΚτΠ Α.Ε. (περίπου 30 άτομα) έως Μάιο-Ιούνιο με ανοιχτή προκήρυξη για κανονική πρόσληψη προσωπικού Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

50 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
* ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 07/16/96 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

51 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
* 07/16/96 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *

52 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ
* 07/16/96 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Help Desk (Γραμματεία Κλεισθένη) Κόμβος για την Κοινωνία της Πληροφορίας (www.infosociety.gr) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» *


Κατέβασμα ppt "* 07/16/96 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κοινωνία της Πληροφορίας» 12-14 Δεκεμβρίου 2000 «Τρείς Ημέρες για την Κοινωνία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google