Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΤΑΞΗ: Β’3 ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. Τερζή ΜΑΘΗΤΡΙΑ: Χρυσοβέργη Βικτώρια ΣΧ.ΕΤΟΣ: 2013-2014.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΤΑΞΗ: Β’3 ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. Τερζή ΜΑΘΗΤΡΙΑ: Χρυσοβέργη Βικτώρια ΣΧ.ΕΤΟΣ: 2013-2014."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΤΑΞΗ: Β’3 ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. Τερζή ΜΑΘΗΤΡΙΑ: Χρυσοβέργη Βικτώρια ΣΧ.ΕΤΟΣ: 2013-2014

2 Δ ΙΕΥΘΥΝΤΉΣ Π ΟΙΟΤΙΚΟΎ Ε ΛΈΓΧΟΥ Που ανήκει: Ο Διευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου ανήκει στην Γενική Διεύθυνση και αναφέρεται στο Γενικό Διευθυντή της επιχείρησης. Ποιο είναι το αντικείμενό του: Σκοπός του είναι να φροντίζει ώστε στη βιομηχανία όλοι οι διευθυντές να τηρούν τις προδιαγραφές των συστημάτων, των διαδικασιών και των δεσμεύσεων της διοίκησης σε όλα τα στάδια της βιομηχανικής αλυσίδας.

3 Κ ΑΘΉΚΟΝΤΑ Δοκιμάζει τη λειτουργία των συστημάτων(Ποιοτικός Έλεγχος- Testings).

4 Κάνει Εσωτερικές Επιθεωρήσεις σε όλα τα τμήματα της βιομηχανίας και ανακοινώνει τα αποτελέσματα στη διοίκηση

5 Εφαρμόζει διεθνή πρότυπα πιστοποίησης (π.χ. πρότυπα ISO)

6 Ελέγχει τις διαδικασίες σε όλα τα στάδια της βιομηχανικής αλυσίδας.

7 o Τ ΜΉΜΑ Σ ΧΕΔΙΑΣΜΟΎ

8 o Τ ΜΉΜΑ Π ΑΡΑΓΩΓΉΣ

9 o Τ ΜΉΜΑ Π ΡΟΜΗΘΕΙΏΝ

10 o Τ ΜΉΜΑ Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ Δ ΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ

11 o Τ ΕΧΝΙΚΉ Δ ΙΕΎΘΥΝΣΗ

12 Ο διευθυντής ποιοτικού ελέγχου είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος σε κάθε στάδιο της παραγωγής του.Ο ποιοτικός έλεγχος εξασφαλίζει την αξιοπιστία της επιχείρησης και μεγιστοποιεί το κέρδος.

13 Το τμήμα ποιοτικού ελέγχου λειτουργεί με βάση προδιαγραφές που καθορίζονται από την πολιτεία αλλά και προδιαγραφές που θέτει η ίδια η επιχείρηση, προκειμένου να είναι ανταγωνιστική. Όσο υψηλότερων ποιοτικών προδιαγραφών είναι ένα προϊόν σε συνδυασμό με την τιμή του, τόσο περισσότερο ανταγωνιστικό είναι στην αγορά.

14 Δ ΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΠΡΏΤΩΝ ΥΛΏΝ Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας μιας βιομηχανικής μονάδας αποτελεί ένα σύνολο διαδικασιών. Οι διαδικασίες αυτές καλύπτουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στην καθημερινή λειτουργία ενός εργοστασίου. Μια από τις πιο σημαντικές διαδικασίες σε ένα εργοστάσιο είναι η διαχείριση των πρώτων υλών.

15 Κ ΑΘΉΚΟΝΤΑ - Ε ΥΘΎΝΕΣ Π ΟΙΟΤΙΚΟΎ Ε ΛΈΓΧΟΥ Ο Ποιοτικός Έλεγχος είναι υπεύθυνος για την αποδοχή ή απόρριψη όλων των εισερχομένων υλών.

16 Ο Ποιοτικός Έλεγχος, θα ενεργοποιήσει και επιβλέψει τη διαδικασία για την επιστροφή των απορριπτόμενων υλών.

17 Ο Ποιοτικός Έλεγχος θα χρησιμοποιήσει «τρίτους» για την ολοκλήρωση του ελέγχου των πρώτων υλών.

18 Το εκάστοτε αρμόδιο τεχνικό τμήμα της εταιρείας(π.χ. τμήμα μελετών) σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα παραγωγής ετοιμάζουν όλες τις προδιαγραφές Α΄ υλών.

19 Ο Προϊστάμενος Αποθηκών είναι υπεύθυνος για την παραλαβή φύλαξη και παράδοση όλων των πρώτων υλών στην παραγωγή και για την σωστή τήρηση της διαδικασίας αυτής.

20 Ο Προϊστάμενος Προμηθειών είναι υπεύθυνος να ενημερώνει τον προϊστάμενο αποθηκών για όλες τις αναμενόμενες αφίξεις πρώτων υλών αποστέλλοντας τα σχετικά ανάθεσης κάθε παραγγελίας.

21 Δ ΙΑΔΙΚΑΣΊΑ Η αγορά των πρώτων υλών γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θεσπίζει το εκάστοτε αρμόδιο τεχνικό τμήμα της εταιρείας.

22 Όταν μια παρτίδα υλικών φτάνει στο εργοστάσιο, ο αποθηκάριος θα κάνει τους παρακάτω ελέγχους, συγκρίνοντας το δελτίο αποστολής του προμηθευτή και την ανάθεση παραγγελίας.

23  Αν τα υλικά έχουν ή όχι εμφανείς ζημιές,  Αν τα υλικά είναι συσκευασμένα σύμφωνα με τις οδηγίες του τμήματος παραγωγής,  Αν τα αναγραφόμενα στις ετικέτες συσκευασίας είναι σωστά,  Αν παραδίδεται η σωστή ποσότητα. Κάθε παρατηρούμενη ανωμαλία θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στον Ποιοτικό Έλεγχο.

24 Το υλικό θα τοποθετείται σε κατάλληλο μέρος στην αποθήκη και θα επισυνάπτεται στην παρτίδα μια Κάρτα Αναγνώρισης συμπληρωμένη από τον αποθηκάριο. Η κάρτα αναγνώρισης υποδεικνύει ότι η παρτίδα αυτή θα περάσει από τον έλεγχο ποιότητας.

25 Ο Ποιοτικός Έλεγχος θα επιθεωρήσει και επαληθεύσει όλα τα υλικά, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της Κάρτας Αναγνώρισης.

26 Μόλις οι πληροφορίες για την αναγνώριση του υλικού δοθούν, ο Ποιοτικός Έλεγχος θα επιθεωρήσει όλη την ποσότητα των υλικών και θα καταγράψει τα αποτελέσματα στο Δελτίο Αναφοράς Ποιοτικού Ελέγχου Α΄ υλών. O Ποιοτικός Έλεγχος θα ελέγξει τα πιστοποιητικά ελέγχου των υλικών που τα συνοδεύουν και θα πάρει δείγματα για τον έλεγχο των δοκιμών αυτών, όταν δίδεται σχετική εντολή από τον Διευθυντή Ποιότητας. Οι δοκιμές θα γίνουν στο εργαστήριο και τα αποτελέσματα θα καταγραφούν στα κατάλληλα δελτία ελέγχου.

27 Αν τα αποτελέσματα από τον έλεγχο των πιστοποιητικών ή των δοκιμών είναι εντός των ορισμένων προδιαγραφών αποδοχής, η παρτίδα αυτή χαρακτηρίζεται σαν «κατάλληλη προς χρήση», με σφράγιση της Κάρτας Αναγνώρισης και των κιβωτίων συσκευασίας όλης της ποσότητας με κατάλληλο σήμα του Ποιοτικού Ελέγχου. Εν συνεχεία δίνεται η άδεια στον αποθηκάριο να παραδώσει το υλικό στην παραγωγή από τον Επιθεωρητή Ποιοτικού Ελέγχου με την αποκοπή του κάτω μέρους της κάρτας αναγνώρισης.

28 ΠΗΓΕΣ http://www.easypedia.gr/el/articles/%CE%B4/%CE%B9/%CE%B5/%C E%94%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%8 4%CE%AE%CF%82_%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%84% CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%B5%CE%BB%CE%AD% CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85.html https://encrypted- tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRWjNBBQr9bLvKzFc2MFTg ajc6K0BVzL-qJn1hj7hU5LUpR14fe https://encrypted- tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRoTTw6hPXBwbVr0LGXCCB Cds4DQhHNutmKJeH3SOI7nN_z-B-jDQ http://users.sch.gr/imarinakis/flow_chart.GIF http://www.teiser.gr/userfiles/photogalleries/photos/tmhma_mhxanolo gias_3/tmhma_mhxanologias_12_52915.jpg http://www.moschou.com/UsersFiles/admin/images/Profile/4.jpg http://www.duth.gr/images/portfolio/ierd.jpg http://www.moec.gov.cy/mtee/images/banner_mtee_gr_03.jpg http://www.atritube.gr/Images-(1)/Warehouse- 2.aspx%3Fwidth%3D620%26height%3D383 http://www.cryologic.gr/library/downloads/Docs/images/650210_%20ve ry%20%20low.jpg http://www.farmamitsop.gr/lq- files/images/1175675353_1175158053xx.jpg


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΤΑΞΗ: Β’3 ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. Τερζή ΜΑΘΗΤΡΙΑ: Χρυσοβέργη Βικτώρια ΣΧ.ΕΤΟΣ: 2013-2014."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google