Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

2 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

3 ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

4 Εξωτερική αξιολόγηση ≠ Αυτοαξιολόγηση

5 Τα σχολεία ευθύνονται κατά κύριο λόγο
για το τι παρέχεται στους μαθητές

6 ΠΟΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;

7 ΠΟΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ;
Κάθε σχολείο έχει την προσωπικότητά του τις ιδιαιτερότητές του την ιστορία του το ανθρώπινο δυναμικό του Κάθε σχολείο χειρίζεται διαφορετικά ίδιες καταστάσεις

8 Αυτοαξιολόγηση = εσωτερική αξιολόγηση
Κύριος αποδέκτης των συμπερασμάτων της αυτοαξιολόγησης είναι η σχολική μονάδα, η οποία με βάση τα αποτελέσματα αυτά αναλαμβάνει πρωτοβουλίες επαναπρογραμματισμού, επιμόρφωσης, σχεδιασμού, δράσης. 8

9 Που είμαστε καλοί; Που μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι; Ποιος ή τι μπορεί να βοηθήσει;

10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ποια είναι η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο μας σήμερα; Πού θέλουμε να φτάσουμε; Τι πρέπει και πώς πρέπει να το κάνουμε για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε; Τι πρόοδο κάναμε; Ωφέλειες και βελτιώσεις σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο

11 ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Συστηματική αρχική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας (πρώτο στάδιο). Διατύπωση κοινά αποδεκτών στόχων και προτεραιοτήτων δράσης (δεύτερο στάδιο). Σχεδιασμό και υλοποίηση των κοινά αποφασισμένων δράσεων (τρίτο στάδιο). Παρακολούθηση και αξιολόγηση του πραγματοποιηθέντος εκπαιδευτικού έργου (τέταρτο στάδιο). Ανατροφοδότηση από τα αποτελέσματα του πραγματοποιηθέντος εκπαιδευτικού έργου. Αναθεώρηση και/ή καθορισμό νέων στόχων (πέμπτο στάδιο).

12 Επίπεδα Αυτοαξιολόγησης
Το πλαίσιο της Αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα διακρίνεται σε τέσσερα κλιμακωτά επίπεδα, τα οποία αποτελούνται από:

13 1ο Επίπεδο: Πεδία Αυτοαξιολόγησης
1ο Επίπεδο: Πεδία Αυτοαξιολόγησης Το πρώτο επίπεδο αυτοαξιολόγησης, αποτελείται από τα ακόλουθα πέντε Πεδία: 1ο Πεδίο: Μέσα και Πόροι 2ο Πεδίο: Οργάνωση και Διοίκηση σχολείου 3ο Πεδίο: Κλίµα και Σχέσεις 4ο Πεδίο: Εκπαιδευτικές Διαδικασίες 5ο Πεδίο: Εκπαιδευτικά Αποτελέσµατα

14 ΤΑ ΤΡΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

15 Το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους
συστηματική αρχική ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας (με έμφαση σε ποσοτικά στοιχεία). Η αποτίμηση θα γίνει με συγκεκριμένους δείκτες και κριτήρια, σχέδια δράσης και ενδεικτικές φόρμες με οδηγίες συμπλήρωσης

16 Το δεύτερο τετράμηνο, με βάση τα στοιχεία της πρώτης αρχικής αποτύπωσης, αναδεικνύονται, ιεραρχούνται και κατανέμονται χρονικά οι προτεραιότητες των δράσεων του τετραμήνου. Στη συνέχεια, αξιοποιώντας και προσαρμόζοντας κατάλληλα τα ενδεικτικά σχέδια δράσης και τις φόρμες, η κάθε σχολική μονάδα διαμορφώνει τα δικά της σχέδια δράσης ανά τομέα, τα οποία θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια του δεύτερου χρόνου. Είναι αυτονόητο ότι οι στόχοι και τα σχέδια δράσης αναπροσαρμόζονται, ανάλογα με τη δυναμική και τις ιδιαιτερότητες του κάθε σχολείου

17 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

18 Η παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρέχεται :
α) κατά τη διάρκεια των σπουδών στο Πρόγραμμα των Τμημάτων «Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής», β) μετά την αποφοίτηση σε συνεννόηση με τα ανώτατα ιδρύματα.

19 Η επιμόρφωση εστιάζεται στους τομείς:
α) επιστημονικό αντικείμενο, β) παιδαγωγικές μέθοδοι, γ) νέες τεχνολογίες, δ) στελέχη καθοδήγησης και διοίκησης της εκπαίδευσης.

20 Μεταξύ των σεμιναρίων μεσολαβεί περίοδος 3 μηνών
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ · Τρία Σεμινάρια (3+3+3 ημερών): 54 ώρες «Εκπαίδευση από Απόσταση»: 120 ώρες μελέτη διδακτικού υλικού και 25 ώρες για δύο εργασίες:146 ώρες 17ΟΟ επιμορφωτές Μεταξύ των σεμιναρίων μεσολαβεί περίοδος 3 μηνών

21 Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Κατάρτισης.
Προϋποθέσεις για την απόκτησή του Παρακολούθηση τουλάχιστον 48 των ωρών των Σεμιναρίων. Εκπόνηση δύο εργασιών και βαθμολόγηση τουλάχιστον με Β και στις δύο, σε μια κλίμακα Α= πολύ ικανοποιητικά, Β= ικανοποιητικά, Γ= όχι ικανοποιητικά. Οι εργασίες αξιολογούνται από τους επιμορφωτές των επιμορφωνόμενων. Σε περίπτωση ένστασης οι εργασίες παραπέμπονται στη Συντονιστική Ομάδα του Προγράμματος.

22 Οι εργασίες μπορεί να έχουν τις εξής μορφές:
α) Γραπτή εργασία που σχετίζεται με το διδακτικό υλικό του Συνολικού Προγράμματος. β) Παρατήρηση και σχολιασμός διδασκαλίας συναδέλφου. γ) Κατάθεση σχεδιασμού διδασκαλίας σε σχολική τάξη, υλοποίησή της, απομαγνητοφώνηση και αυτοσχολιασμός της. δ) Παρατήρηση και σχολιασμός βιντεοσκοπημένης διδασκαλίας. Οι εργασίες αποστέλλονται στον επιμορφωτή, ο οποίος παρέχει πλήρη γραπτή ανατροφοδότηση – σχολιασμό (1-2 σελίδων)

23 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

24 Νέα στοιχεία των Αναλυτικών προγραμμάτων
Ο σχεδιασμός αρχίζει από κάτω προς τα πάνω (από το Δημοτικό προς το Γυμνάσιο) Απευθύνονται σε τάξεις ή κύκλους Δεν καταλήγουν σε συγγραφή βιβλίων, αλλά σε φακέλους υλικού Συνοδεύονται από Οδηγό Παιδαγωγικής Εφαρμογής

25 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
Ένα δείγμα για συζήτηση ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 8 διδακτικές ώρες ή 4 δίωρα Γυμνάσιο, τάξη Γ΄ 25

26 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ Η διδασκαλία της ενότητας στο μάθημα των Θρησκευτικών συνδυάζεται: - Με την παράλληλη διδασκαλία αντίστοιχων ενοτήτων στο μάθημα της Φυσικής και της Βιολογίας - Με τη φιλολογική επεξεργασία κειμένων και το συσχετισμό τους με εικόνες στο μάθημα της Λογοτεχνίας - Με τη μετάφραση κειμένων και το συσχετισμό τους με εικόνες στο μάθημα της Ξένης Γλώσσας 26

27 1ο δίωρο (αφόρμηση, διερεύνηση γνώσεων, πρώτη επαφή)
1ο δίωρο (αφόρμηση, διερεύνηση γνώσεων, πρώτη επαφή) Γνώμες / ερωτήματα μαθητών καταιγισμός ιδεών με θέμα «κοσμογονία – δημιουργία» Μυθολογικές κοσμογονίες (Βαβυλώνιοι, Αιγύπτιοι, Αρχαίοι Έλληνες) Εργασία σε ομάδες: χωρίζεται η τάξη σε 4 ομάδες και σε κάθε μία δίνονται αποσπάσματα από διαφορετικές κοσμογονίες και κοινές ερωτήσεις με σκοπό να ανακαλύψουν τα συναρπαστικά αυτά κείμενα και τα κοινά τους στοιχεία: π.χ. η μεγάλη έκρηξη, ένας ισχυρός Θεός κ.ά. με τη βοήθεια του υποστηρικτικού φακέλου της ενότητας (ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό), ανακοίνωση στην τάξη Η Δημιουργία στην τέχνη (λογοτεχνία, ζωγραφική, φωτογραφία) Εξερεύνηση και αναζήτηση στο διαδίκτυο και στο φάκελο της ενότητας, συγκέντρωση υλικού (θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια) 27

28 2ο δίωρο (Η Δημιουργία στην Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση)
Ερμηνευτική προσέγγιση της διήγησης της Παλαιάς Διαθήκης (1ο κεφάλαιο Γενέσεως) Ανάγνωση του κειμένου - μετάφραση από τον εκπαιδευτικό, χωρισμός σε ομάδες, φύλλο εργασίας με σκοπό την βαθύτερη κατανόησή του και την αναγνώριση των θεολογικών αληθειών και της σημασίας τους για τον άνθρωπο Οι αλήθειες του κειμένου στη χριστιανική Εκκλησία: η ευχαριστιακή προσέγγιση του κόσμου και της ζωής Στις ομάδες οι μαθητές επιλέγουν και συσχετίζουν το βιβλικό κείμενο με αποσπάσματα έργων εκκλησιαστικών συγγραφέων και σύγχρονων θεολόγων και στοχαστών Έκφραση προσωπικών απόψεων Συζήτηση σε ομάδες και ολομέλεια 28

29 3ο δίωρο (Η Δημιουργία στις παγκόσμιες θρησκευτικές αναζητήσεις)
Το «γιατί» της ανθρώπινης αναζήτησης¨«ψάχνοντας την αρχή, ψάχνοντας την αλήθεια μας» Ερωτηματολόγιο με τη μέθοδο της «χιονοστιβάδας» (1-2-4) Το φυσικό περιβάλλον στις άλλες αβρααμικές παραδόσεις Η φύση και ο κόσμος στις ανατολικές θρησκείες (Ινδουισμός – Βουδισμός) Συγκλίσεις και αποκλίσεις Εργασία σε ομάδες με κείμενα και εικόνες από το φάκελο της ενότητας και τα αποτελέσματα της αναζήτησης του 1ου διώρου – δημιουργία κολλάζ – πόστερ για ανάρτηση στην τάξη Αναπάντητα ερωτήματα Συζήτηση στην τάξη 29

30 4ο δίωρο (Ο κόσμος ως «οίκος» - σύνδεση με τη σύγχρονη πραγματικότητα)
Γύρω από τη κεντρική αλήθεια του βιβλικού κειμένου: «η ζωή ως δώρο»: στοχασμοί και συζητήσεις Αξιολόγηση της μέχρι τώρα γνώσης – συζήτηση στην τάξη Το φυσικό περιβάλλον στον σύγχρονο δυτικό πολιτισμό (κατακτήσεις / καταστροφές πολιτισμών και φύσης, τεχνολογία, μόλυνση, ενεργειακή πολιτική, βιοτεχνολογία, πειραματόζωα κ.ά.) Καταγραφή σε θεματικές ομάδες (π.χ. οικολογικά ζητήματα, φύση και πολιτισμός, αειφόρος ανάπτυξη, οι πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου για το περιβάλλον, παγκόσμιοι και μη κυβερνητικοί οργανισμοί) Κατανόηση της παγίδας των ψευδο-διλημμάτων (επιστήμη – Γένεση, επιστήμη - θρησκεία) 30

31 4ο δίωρο (Ο κόσμος ως «οίκος» - σύνδεση με τη σύγχρονη πραγματικότητα)
Γύρω από τη κεντρική αλήθεια του βιβλικού κειμένου: «η ζωή ως δώρο»: στοχασμοί και συζητήσεις Κατασκευή ερωτηματολογίου για μια συνέντευξη με έναν Βιολόγο και έναν Θεολόγο Αντιμετωπίζοντας τον κόσμο ως ποίημα: οι ανθρώπινες ευθύνες, ιδέες, δραστηριότητες Στοχευμένη συζήτηση στην τάξη, για τη δημιουργία «δεκάλογου» του σύγχρονου νέου για τη σχέση των ανθρώπων με τη φύση και απόφαση να πραγματοποιήσει η τάξη μια σχετική δράση. Η συνεργασία Βιολόγου, Θεολόγου και Φιλολόγων της Ελληνικής και των Ξένων Γλωσσών μπορεί να καταλήξει στην πραγματοποίηση της συνέντευξης και σε έκθεση υλικού με θέμα την κοσμογονία. 31

32 Σας ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google