Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2005 η θεματολογία… οι λόγοι ανάπτυξης της ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οι λόγοι ανάπτυξης της ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2005 η θεματολογία… οι λόγοι ανάπτυξης της ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οι λόγοι ανάπτυξης της ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2005 η θεματολογία… οι λόγοι ανάπτυξης της ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οι λόγοι ανάπτυξης της ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η σχέση εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εκπαίδευσης με την τριτοβάθμια εκπαίδευση η σχέση εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εκπαίδευσης με την τριτοβάθμια εκπαίδευση ειδικότερα θέματα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης ειδικότερα θέματα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης

2 Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2005 … εικόνες της καθημερινής μας ζωής ο σύγχρονος άνθρωπος … βιώνει μια σειρά από επιλογές και αλλαγές ταυτόχρονα …

3 Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2005 ζήτημα 1ο οι λόγοι ανάπτυξης της ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

4 Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2005 στην οικονομία… στην εκπαίδευση… στην κοινωνία… … εικόνες της καθημερινής μας ζωής

5 Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2005 …αλλά κυρίως στην τεχνολογία … εικόνες της καθημερινής μας ζωής

6 Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2005 ο σύγχρονος κόσμος χαρακτηρίζεται από… τις έντονες τεχνολογικές εξελίξεις τις έντονες τεχνολογικές εξελίξεις τη σπουδαιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου στα πλαίσια της «νέας οικονομίας» τη σπουδαιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου στα πλαίσια της «νέας οικονομίας» τη ραγδαία επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο τη ραγδαία επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο τη μαζική χρήση προϊόντων πληροφορικής τη μαζική χρήση προϊόντων πληροφορικής τη γρήγορη απαξίωση των γνώσεων τη γρήγορη απαξίωση των γνώσεων την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών τη διεθνοποίηση-παγκοσμιοποίηση και το μεγάλο ανταγωνισμό των αγορών τη διεθνοποίηση-παγκοσμιοποίηση και το μεγάλο ανταγωνισμό των αγορών

7 Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2005 …ως αποτέλεσμα μέσα στις νέες συνθήκες η γνώση αναδείχθηκε ένας συντελεστής σημαντικός για την παραγωγή, το κεφάλαιο, τους φυσικούς πόρους και την εργασία

8 Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2005 η σημερινή τριτοβάθμια εκπαίδευση ως φορέας παραγωγής και διάδοσης της γνώσης προσπαθεί να … προσαρμοστεί στις συνθήκες ανταγωνισμού της αγοράς, και αναζητεί τρόπους, για να μην παρεκκλίνει ή κάνει συμβιβασμούς από το στόχο ή την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της προσαρμοστεί στις συνθήκες ανταγωνισμού της αγοράς, και αναζητεί τρόπους, για να μην παρεκκλίνει ή κάνει συμβιβασμούς από το στόχο ή την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της εφοδιάσει το σπουδαστή με προσόντα και δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να αντιμετωπίσει μια συνεχώς εξελισσόμενη επιστημονική και τεχνική γνώση, η οποία για να επιτευχθεί απαιτεί επαναστατικές αλλαγές στο σύνολο της μαθησιακής διαδικασίας. εφοδιάσει το σπουδαστή με προσόντα και δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να αντιμετωπίσει μια συνεχώς εξελισσόμενη επιστημονική και τεχνική γνώση, η οποία για να επιτευχθεί απαιτεί επαναστατικές αλλαγές στο σύνολο της μαθησιακής διαδικασίας.

9 Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2005 πως όμως θα επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί; τα ακαδημαϊκά ιδρύματα σήμερα διαθέτουν άρτιες δικτυακές υποδομές άρτιες δικτυακές υποδομές πρόσβαση στο Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του πρόσβαση στο Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικές υπηρεσίες (λειτουργικές, οργανωτικές, εκπαιδευτικές) ηλεκτρονικές υπηρεσίες (λειτουργικές, οργανωτικές, εκπαιδευτικές) ηλεκτρονικούς υπολογιστές ηλεκτρονικούς υπολογιστές αλλά το κυριότερο έμπειρο προσωπικό στη χρήση των νέων τεχνολογιών έμπειρο προσωπικό στη χρήση των νέων τεχνολογιών

10 Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2005 προβληματισμός αν ένας γιατρός των αρχών του 20 ου αιώνα έκανε ένα ταξίδι στο χρόνο για να μεταφερθεί σε ένα νοσοκομείο της σημερινής εποχής θα αναγνώριζε τα σημερινά εργαλεία εργασίας; Η απάντηση είναι μάλλον όχι

11 Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2005 …και όμως όσο παράδοξο και αν φαίνεται η απάντηση στην περίπτωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ναι διότι αυτή αποτελεί τη βασική κοιτίδα προαγωγής της επιστήμης και εξέλιξης της τεχνολογίας

12 Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2005 …η τεχνολογία θα δώσει τη λύση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τριτοβάθμια εκπαίδευση εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη μεθοδολογία της ηλεκτρονικής μάθησης

13 Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2005 …η τεχνολογία θα δώσει τη λύση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς περιορισμούς οποιουδήποτε… χρόνου χρόνου τόπου τόπου χώρου χώρου κοινού κοινού

14 Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2005 ότι η ευρύτατη χρησιμοποίηση των μεθόδων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη που δεν μπορεί να καλυφθεί μόνον από τα ήδη υπάρχοντα, ανοικτά τριτοβάθμια ιδρύματα γι’ αυτό, αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια μια συνεχώς διογκούμενη τάση μετατροπής των συμβατικών ιδρυμάτων σε αυτά «υβριδικού τύπου» (dual-mode educational institutions) τα οποία, παράλληλα με τις παραδοσιακές προσφέρουν και με τις μεθόδους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ένα μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων προπτυχιακής, μεταπτυχιακής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης. από τα παραπάνω γίνεται σαφές:

15 Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2005 …η ηλεκτρονική μάθηση ως εργαλείο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μία νέα μορφή μάθησης που σκοπό έχει να γεφυρώσει την τεχνολογική εξέλιξη με την εκπαιδευτική δραστηριότητα με κύριο πεδίο εφαρμογής της την εξ αποστάσεως εκπαίδευση μία νέα μορφή μάθησης που σκοπό έχει να γεφυρώσει την τεχνολογική εξέλιξη με την εκπαιδευτική δραστηριότητα με κύριο πεδίο εφαρμογής της την εξ αποστάσεως εκπαίδευση βασικό της στοιχείο αποτελεί η χρήση υπολογιστικού περιβάλλοντος και τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών με σκοπό τη μεταφορά και τη λήψη γνώσης βασικό της στοιχείο αποτελεί η χρήση υπολογιστικού περιβάλλοντος και τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών με σκοπό τη μεταφορά και τη λήψη γνώσης χρησιμοποιείται για να ενισχύσει ή να προσθέσει αξία στις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας δημιουργώντας ένα δυναμικό μαθησιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ανάδραση χρησιμοποιείται για να ενισχύσει ή να προσθέσει αξία στις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας δημιουργώντας ένα δυναμικό μαθησιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ανάδραση το e-learning δεν είναι easy-learning, αλλά απαιτεί μεγάλη προσπάθεια από τον καθηγητή για την προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού και τη δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων το e-learning δεν είναι easy-learning, αλλά απαιτεί μεγάλη προσπάθεια από τον καθηγητή για την προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού και τη δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων

16 ζήτημα 2ο η σχέση εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εκπαίδευσης με την τριτοβάθμια εκπαίδευση

17 Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2005 πως τελικά γίνεται; με μεθοδολογία και εργαλεία ασύγχρονης εκπαίδευσης (synchronous e-learning) με μεθοδολογία και εργαλεία ασύγχρονης εκπαίδευσης (synchronous e-learning) με μεθοδολογία και εργαλεία σύγχρονης εκπαίδευσης (asynchronous e-learning) με μεθοδολογία και εργαλεία σύγχρονης εκπαίδευσης (asynchronous e-learning) με μεθοδολογία και εργαλεία μικτής εκπαίδευσης (blended e-learning) με μεθοδολογία και εργαλεία μικτής εκπαίδευσης (blended e-learning)

18 Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2005 η σύγχρονη, ασύγχρονη και μικτή ηλεκτρονική εκπαίδευση θέτουν στην υπηρεσία του εκπαιδευτικού ιδρύματος ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης ενισχυτικό της κλασσικής διδασκαλίας ή πλήρως ανεξάρτητο από αυτή δίχως τους περιοριστικούς παράγοντες του χώρου και του χρόνου και του τόπου το οποίο στοχεύει στην: ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία εποικοδομητική χρήση της δικτυακής υποδομής του ιδρύματος εποικοδομητική χρήση της δικτυακής υποδομής του ιδρύματος αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών του ιδρύματος αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών του ιδρύματος αξιοποίηση πολυμορφικού εκπαιδευτικού υλικού αξιοποίηση πολυμορφικού εκπαιδευτικού υλικού δημιουργία ενός εύχρηστου μέσου αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας εκπαιδευτή-εκπαιδευομένου δημιουργία ενός εύχρηστου μέσου αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας εκπαιδευτή-εκπαιδευομένου

19 Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2005 σκέψεις… προβλήματα που πιθανώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τεχνικά τεχνικά παιδαγωγικά παιδαγωγικά διοικητικά διοικητικά πολιτικής πολιτικής κοινωνικά κοινωνικά

20 Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2005 ζήτημα 3ο ειδικότερα θέματα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης

21 Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2005 Οι μορφές της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (1/3) d-learning (distance learning) d-learning (distance learning) τα σχετικά με το d-learning (εξ αποστάσεως εκπαίδευσης) συστήματα μάθησης από απόσταση χρησιμοποίησαν την τεχνολογία, για να διαχωρίσουν το σπουδαστή από τον εκπαιδευτικό και το σπουδαστή από την ομάδα των συνσπουδαστών του, χωρίς να θίγουν την ακεραιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας

22 Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2005 Οι μορφές της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (2/3) e-learning (electronic learning) Ο όρος «ηλεκτρονική μάθηση» αναφέρεται σε ένα σύνολο εφαρμογών και διαδικασιών που περιλαμβάνει μαθήματα μέσω υπολογιστή με τη χρήση ειδικών προγραμμάτων εκπαιδευτικού λογισμικού, τη μάθηση από απόσταση μέσω του Διαδικτύου, τις «εικονικές τάξεις» με τη χρήση εργαλείων τηλε-συνδιάσκεψης, τη συνεργατική μάθηση που υποστηρίζεται από ηλεκτρονικά μέσα κλπ.

23 Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2005 Οι μορφές της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (3/3) m-learning m-learning (mobile learning) Οι ασύρματοι υπολογιστές και η ασύρματη τηλεφωνία αποτελούν πλέον πραγματικότητα. Με την επιτυχημένη ανάπτυξη των Bluetooth, WAP, GPRS και UMTS, οι τεχνολογικές δομές για την ασύρματη τηλεφωνία και τους ασύρματους υπολογιστές αποκτούν μια θέσηστην εκπαίδευση Οι ασύρματοι υπολογιστές και η ασύρματη τηλεφωνία αποτελούν πλέον πραγματικότητα. Με την επιτυχημένη ανάπτυξη των Bluetooth, WAP, GPRS και UMTS, οι τεχνολογικές δομές για την ασύρματη τηλεφωνία και τους ασύρματους υπολογιστές αποκτούν μια θέση στην εκπαίδευση

24 Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2005 τα μοντέλα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (1/3) Μοντέλο περιεχομένου και υποστήριξης (Content & Support Model) Μοιάζει με αυτό της παραδοσιακής διδασκαλίας στην τάξη και στηρίζεται στον έντονο διαχωρισμό ανάμεσα στο διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος και στην υποστήριξη του μαθητή από τον εκπαιδευτή

25 Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2005 τα μοντέλα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (2/3) Μοντέλο περιτυλιγμένου περιεχομένου (Wrap around Model) Σ’ αυτό το μοντέλο το διδακτικό περιεχόμενο βρίσκεται μέσα σ' ένα "περιτύλιγμα" δραστηριοτήτων. Δεν υπάρχει σαφής διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σ' αυτά τα δύο, αλλά συγχωνεύονται σε μεγάλο βαθμό. Εμφανίζει μεγάλο ποσοστό δικτυακών (online) δραστηριοτήτων (~50%), και ονομάζεται κατά το Mason και «μοντέλο 50/50».

26 Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2005 τα μοντέλα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (3/3) Ολοκληρωμένο Μοντέλο (Integrated Model): Το διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος είναι δυναμικό και ρευστό, αφού καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών και τις ομαδικές δραστηριότητες. Οι πόροι συνεισφέρονται απ’ όλους (μαθητές και εκπαιδευτή) καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος.

27 Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2005 η υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι πιο δημοφιλής στα πανεπιστήμια, ειδικά σε μεταπτυχιακό λόγω της διαθεσιμότητας υλικοτεχνικής υποδομής σε υπολογιστές και δίκτυα και της συμμετοχής ενήλικων σπουδαστών, ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ανεξάρτητης μελέτης που καλούνται να αντιμετωπίσουν. η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι πιο δημοφιλής στα πανεπιστήμια, ειδικά σε μεταπτυχιακό λόγω της διαθεσιμότητας υλικοτεχνικής υποδομής σε υπολογιστές και δίκτυα και της συμμετοχής ενήλικων σπουδαστών, ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ανεξάρτητης μελέτης που καλούνται να αντιμετωπίσουν. πολλά από αυτά τα προγράμματα είναι πιθανό να λειτουργούν όχι μόνο ως ανεξάρτητα, αλλά και ως συμπληρωματικά στα υπάρχοντα συμβατικά. Αρχικά, αναπτύσσονται συνήθως κατόπιν πρωτοβουλίας κάποιων σχολών ή τμημάτων του πανεπιστημίου και συνήθως καταλήγουν στην πλήρη υιοθέτησή τους από όλο το ίδρυμα. πολλά από αυτά τα προγράμματα είναι πιθανό να λειτουργούν όχι μόνο ως ανεξάρτητα, αλλά και ως συμπληρωματικά στα υπάρχοντα συμβατικά. Αρχικά, αναπτύσσονται συνήθως κατόπιν πρωτοβουλίας κάποιων σχολών ή τμημάτων του πανεπιστημίου και συνήθως καταλήγουν στην πλήρη υιοθέτησή τους από όλο το ίδρυμα.

28 Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2005 τυπολογία των ιδρυμάτων εκπαίδευσης από απόσταση Κατά τους Keegan & Rumble (1982, The distance teaching Universities) Αυτόνομα πανεπιστήμια με κεντρική διοίκηση Αυτόνομα πανεπιστήμια με κεντρική διοίκηση Αυτόνομα με αποκεντρωμένη διοίκηση Αυτόνομα με αποκεντρωμένη διοίκηση Αυτόνομα, που λειτουργούν εντός του πλαισίου μιας ομοσπονδιακής δομής Αυτόνομα, που λειτουργούν εντός του πλαισίου μιας ομοσπονδιακής δομής Αυτόνομα -με κεντρική διοίκηση- ιδρύματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τα οποία χρησιμοποιούν μέσα που παρέχονται από συμβατικά πανεπιστήμια Αυτόνομα -με κεντρική διοίκηση- ιδρύματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τα οποία χρησιμοποιούν μέσα που παρέχονται από συμβατικά πανεπιστήμια Μεικτού τύπου ιδρύματα, που παρέχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω ενός και μόνου ειδικού τμήματος εξ αποστάσεως διδασκαλίας, το οποίο λειτουργεί σε κάποιο συμβατικό πανεπιστήμιο Μεικτού τύπου ιδρύματα, που παρέχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω ενός και μόνου ειδικού τμήματος εξ αποστάσεως διδασκαλίας, το οποίο λειτουργεί σε κάποιο συμβατικό πανεπιστήμιο Μεικτού τύπου ιδρύματα: το διδακτικό προσωπικό είναι υπεύθυνο τόσο για τους εσωτερικούς όσο και για τους εξωτερικούς- εξ αποστάσεως φοιτούντες σπουδαστές Μεικτού τύπου ιδρύματα: το διδακτικό προσωπικό είναι υπεύθυνο τόσο για τους εσωτερικούς όσο και για τους εξωτερικούς- εξ αποστάσεως φοιτούντες σπουδαστές Μεικτού τύπου ιδρύματα: οι σπουδαστές του πανεπιστημίου εγγράφονται και σε άλλα Μεικτού τύπου ιδρύματα: οι σπουδαστές του πανεπιστημίου εγγράφονται και σε άλλα

29 Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2005 οι γενιές των τεχνολογιών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

30 Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2005 εξέλιξη των τεχνολογιών που χρησιμοποιεί το e-learning

31 εικονικοί μαθησιοχώροι που βασίζονται στο WWW – educational portals (1/3) τα χαρακτηριστικά που διαθέτουν είναι: συνύπαρξη πληροφοριών σε πολλές μορφές, που επιτρέπει την κατασκευή πιο ελκυστικού στην εμφάνιση μαθησιακού υλικού δόμηση του μαθησιακού υλικού σε μορφή υπερμέσων (hypermedia), που επιτρέπει την ανάγνωσή του κατά μη γραμμικό τρόπο, καθώς και την τοποθέτησή του σε διαφορετικούς υπολογιστές

32 Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2005 εικονικοί μαθησιοχώροι που βασίζονται στο WWW – educational portals (2/3) κεντρική αποθήκευση μαθησιακού υλικού σε υπολογιστές εξυπηρετητές (server computers) και προσπέλασή του από πολλούς χρήστες μέσω υπολογιστών πελατών (client computers), γρήγορη και φθηνή ενημέρωση του μαθησιακού υλικού με ταυτόχρονη άμβλυνση των περιορισμών τόπου και χρόνου προσπέλασης στο υλικό αυτό,

33 Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2005 εικονικοί μαθησιοχώροι που βασίζονται στο WWW – educational portals (3/3) επικοινωνία (σύγχρονη και ασύγχρονη) που διευκολύνει τη διάδραση μετα­ξύ εκπαιδευτικών και σπουδαστών, αλλά και των σπουδαστών μεταξύ τους αξιοποίηση όλων των παραπάνω δυνατοτήτων μέσω ενός ενιαίου περιβάλλοντος διεπαφής για τους χρήστες (user interface)

34 Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2005 πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του e-learning ως μεθόδου παροχής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Πλεονεκτήματα έγκαιρη εκπαίδευση έγκαιρη εκπαίδευση ευελιξία χρόνου ευελιξία χρόνου ευελιξία χώρου ευελιξία χώρου ευελιξία περιεχομένου ευελιξία περιεχομένου χαμηλό κόστος χαμηλό κόστος αυτοματοποίηση μάθησης αυτοματοποίηση μάθησης εξατομικευμένη μάθηση εξατομικευμένη μάθηση μέτρηση αποτελεσματικότητας μέτρηση αποτελεσματικότητας υποστήριξη σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) υποστήριξη σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)

35 πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του e-learning ως μεθόδου παροχής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Μειονεκτήματα κόστος κόστος περιεχόμενο περιεχόμενο τυποποίηση γνώσης τυποποίηση γνώσης απρόσωπη επικοινωνία απρόσωπη επικοινωνία απώλεια ενδιαφέροντος απώλεια ενδιαφέροντος δυσκολία χρήσης δυσκολία χρήσης αντίσταση των μαθητευόμενων αντίσταση των μαθητευόμενων τεχνολογικά εμπόδια τεχνολογικά εμπόδια έλλειψη σχεδιασμού έλλειψη σχεδιασμού εξειδικευμένο προσωπικό εξειδικευμένο προσωπικό υποχρεώσεις εκπαιδευτή υποχρεώσεις εκπαιδευτή νομικά ζητήματα νομικά ζητήματα

36 Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2005 αποτίμηση ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών με τη χρήση νέων τεχνολογιών Όπως όλες οι διαδικασίες έτσι και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση πρέπει να υποβάλλεται σε διαδικασία αξιολόγησης σύμφωνα με τα διάφορα ισχύοντα πρότυπα

37 the mega universities ΓΑΛΛΙΑ: Centre National d’Enseignement à Distance ΙΝΔΙΑ: Indira Gandhi National Open University ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ: Universitas Terbuka ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Monash University ΗΠΑ: Phoenix University Online ΙΡΑΝ: Payame Noor University ΚΟΡΕΑ: Korea National Open University Ν. ΑΦΡΙΚΗ: University of South Africa ΙΣΠΑΝΙΑ: Universidad Nacional de Educación a Distancia ΤΑΪΛΑΝΔΗ: Sukhothai Thammathirat Open University ΤΟΥΡΚΙΑ: Anadolu University ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ: The Open University ΚΙΝΑ: TV university system


Κατέβασμα ppt "Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2005 η θεματολογία… οι λόγοι ανάπτυξης της ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οι λόγοι ανάπτυξης της ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google