Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπ/σης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπ/σης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπ/σης
Χριστίνα Παπαζήση Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπ/σης τηλ

2 Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία
Είναι η εκπαίδευση που έχει σκοπό να καλλιεργήσουν οι μαθητές στάσεις που χαρακτηρίζουν τον ενεργό πολίτη να ευαισθητοποιηθούν και να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη σχετικά με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές παραμέτρους των σύγχρονων ζητημάτων και πώς αυτές συμβάλλουν ή αντιστρατεύονται την βελτίωση της ποιότητας της ζωής και την εξασφάλιση ενός αειφόρου (βιώσιμου) μέλλοντος.

3 διευρύνει το περιβάλλον ως ‘κέλυφος’ των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και συμπεριλαμβάνει την ενασχόληση, τη συνειδητοποίηση και την αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα της φτώχειας, της υγείας, της εξασφάλισης τροφής, της δημοκρατίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της ειρήνης.

4 Σχέδιο εργασίας: «Το νερό στη ζωή μας»

5 Κριτήρια επιλογής θέματος
να είναι στα ενδιαφέροντα των μαθητών να βρίσκεται στο πλαίσιο των ενδιαφερόντων του εκπαιδευτικού να έχει σχέση με το τοπικό περιβάλλον ώστε να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να αντλήσουν πληροφορίες από το περιβάλλον που ζουν και να αναλάβουν τοπική Δράση.

6 να περιλαμβάνει τους πυλώνες της Εκπαίδευσης
για το Περιβάλλον και την Αειφορία: κοινωνία οικονομία περιβάλλον να προσεγγίζει τους στόχους της Π.Ε. συνειδητοποίηση, γνώση-κατανόηση, δεξιότητες, στάσεις-αξίες, συμμετοχή να διαχέεται στα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος

7 Να περιέχει τη διάσταση των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και της Δεκαετίας της UNESCO Το νερό ως υπέρτατο κοινωνικό αγαθό Το νερό ως το βασικότερο Ανθρώπινο Δικαίωμα, από το οποίο εξαρτάται και η απόλαυση όλων των άλλων Δικαιωμάτων Η κατανομή Δικαιωμάτων του νερού είναι θέμα: ηθικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, οικολογικό

8 Ενημέρωση - συνεργασία με γονείς, εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς
Ενημέρωση - συνεργασία με γονείς, εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς Με επιστολή στους γονείς τους ενημερώνουμε για την εφαρμογή του Προγράμματος και ζητούμε τη δική τους βοήθεια στις διάφορες φάσεις του Προγράμματος. Συνεργαζόμαστε με εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων. Συνεργαζόμαστε με τους Υπευθύνους ΠΕ, με ΚΠΕ, με Επιστημονικούς φορείς (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ινστιτούτα), με ΜΚΟ, με ειδικούς επιστήμονες.

9 Σκοπός – Γενικοί στόχοι
να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την σπουδαιότητα και την αξία του νερού ως βασικό στοιχείο για τη ζωή στον πλανήτη, να το αγαπήσουν, να το προστατέψουν, να αλλάξουν στάση, συνήθειες και τρόπο ζωής απέναντι στο νερό και τη διαχείρισή του. Χρειάζεται γνωστική λειτουργία, αλλά και συναίσθημα, η πεποίθηση για την αξία και το δικαίωμα του Άλλου και η ενσυναίσθηση

10 Ειδικοί Στόχοι Να γνωρίσουν το φυσικό περιβάλλον και τα στοιχεία του και να κατανοήσουν την αλληλεπιδραστική σχέση του ανθρώπου με αυτό. Να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις για το νερό και τη σημασία του. Να διαπιστώσουν τη μεγάλη σπατάλη νερού που γίνεται καθημερινά από τον άνθρωπο, ώστε να γίνουν ικανοί να βρουν λύσεις για την εξοικονόμησή του. Να συνειδητοποιήσουν την ατομική ευθύνη του καθενός από εμάς και να αναπτύξουν στάση και συμπεριφορά απέναντι στο νερό, με αξιακό προσανατολισμό την ποιότητα ζωής, την οικολογική ισορροπία και την ισότητα των γενεών (Αειφορία).

11 ΦΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Α΄ Φάση: Σύσταση ομάδας – Προβληματισμός Καταιγισμός ιδεών Επιλογή και Διερεύνηση του θέματος – Χωρισμός σε υποθέματα Σύνδεση με τα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών.

12 Διερεύνηση του θέματος Καταιγισμός ιδεών
Διερεύνηση του θέματος Καταιγισμός ιδεών Είναι μία τεχνική που τη χρησιμοποιούμε στην αρχή της ενασχόλησης με ένα θέμα. Οι μαθητές καλούνται να εκφράσουν αυθόρμητα ιδέες, σκέψεις και συναισθήματα σχετικά με το θέμα. Ζητούμενο είναι να συμβάλλουν στην εξέτασή του με όποια ιδέα τους έρχεται στο μυαλό, έστω κι αν μοιάζει φανταστική ή απραγματοποίητη. Στη συνέχεια ομαδοποιούμε τις λέξεις αυτές και χωρίζουμε το θέμα σε επιμέρους θεματικές ενότητες.

13 Διερεύνηση του θέματος
ΝΕΡΟ Ποτάμια Λίμνες πηγάδια Δίψα καθαριότητα Βρύσες σχολείου Πλύσιμο πιάτων, ρούχων Πάγος βροχή Συντριβάνι Νεροτσου- λήθρες

14 Νερό στο σπίτι, στη γεωργία, στη βιομηχανία
Διαχείριση Το νερό στον πλανήτη Το νερό στο σχολείο Το νερό στη γειτονιά μας Νερό στο σπίτι, στη γεωργία, στη βιομηχανία Το νερό στη χώρα μας

15 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Για την εφαρμογή ενός Προγράμματος μπορεί κανείς να επιλέξει: τη μέθοδο Project, την επίλυση προβλήματος, τη συστημική προσέγγιση και να χρησιμοποιήσει εργαλεία, όπως: επίσκεψη και μελέτη πεδίου παιχνίδι ρόλων συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια κλπ. Ομαδοσυνεργατική, διαθεματική, βιωματική, ολιστική μάθηση Ο εκπαιδευτικός διατηρεί ένα συντονιστικό ρόλο.

16 Β΄ Φάση: Σχεδιασμός δραστηριοτήτων, συλλογή στοιχείων, πρώτη επεξεργασία
Γ΄ Φάση: Σύνθεση Οργάνωση και εκ νέου επεξεργασία των πληροφοριών, των μετρήσεων και άλλων στοιχείων σε πίνακες, διαγράμματα, κολάζ κλπ. Συγγραφή σεναρίου με τις ενέργειες, τις δραστηριότητες και τις εμπειρίες από το πρόγραμμα. Επισήμανση των αρνητικών συνεπειών της παρέμβασης του ανθρώπου, Προτάσεις, λήψη μέτρων Προγραμματισμός Δράσεων.

17 Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες εργασίας ανάλογα με τις θεματικές ενότητες.
Διατυπώνονται ερωτήματα και υποθέσεις. Συγκεντρώνεται το απαραίτητο υλικό από τη δημοτική βιβλιοθήκη, εγκυκλοπαίδειες, εφημερίδες, περιοδικά, διαδίκτυο... Κάθε ομάδα ταξινομεί και επεξεργάζεται το υλικό με τη βοήθειά μας και αναζητεί τις απαραίτητες πληροφορίες.

18 Υλοποίηση δραστηριοτήτων
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

19 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Συνεντεύξεις – Ερωτηματολόγια
Οικοκώδικας για σωστή χρήση του νερού. Δημιουργία αφίσας με σύνθημα την οικονομία νερού. Δημιουργία λεξιλογίου με τις λέξεις νερό και ύδωρ. Συγκέντρωση παροιμιών και εκφράσεων σχετικών με το νερό. Καταγραφή και συγγραφή τραγουδιών και ποιημάτων. Συλλογή άρθρων και φωτογραφιών από εφημερίδες και περιοδικά σχετικά με τα προβλήματα του νερού ( ρύπανση, ξηρασία, λειψυδρία...). Διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα το νερό και τις μορφές του.

20 Καταγραφή ηθών και εθίμων από παππούδες και γιαγιάδες.
Συλλογή αντικειμένων Λαικής Τέχνης που αφορούν το νερό. Δημιουργία ταμπλώ με τον κύκλο του νερού. Καταγραφή της διαχείρισης του νερού στο σχολείο πχ. πόσες βρύσες και πόσα καζανάκια του σχολείου στάζουν. Πειράματα για να ανακαλύψουν τις ιδιότητες του νερού. Πειράματα τήξης, πήξης, εξάτμισης του νερού. Μέτρηση του pΗ, της σκληρότητας και των αλάτων του νερού. Πείραμα καθαρισμού του βρώμικου νερού. Κατασκευές επιτραπέζιων παιχνιδιών και μουσικών οργάνων

21 Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί με θέμα το νερό
Θεατρικό παιχνίδι: Παίζουμε τον κύκλο του νερού... Αναπαράσταση των εθίμων Δραματοποίηση διαφόρων ιστοριών. Δημιουργία παντομίμας ΄΄Εικόνες καθημερινής νερο...τρέλλας΄΄. Διανομή πόρτα-πόρτα φυλλαδίων που έχουν συντάξει οι μαθητές με προτροπή για σωστή χρήση νερού, σε οικοδομικό τετράγωνο της γειτονιάς τους.

22 Ενδεικτικές Επισκέψεις Γνωριμία με τους θεσμικούς φορείς
Ενδεικτικές Επισκέψεις Γνωριμία με τους θεσμικούς φορείς Επίσκεψη στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (Ε.Υ.Δ.Α.Π.): Εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού. Επίσκεψη στο φράγμα της Λίμνης Μαραθώνα. Επίσκεψη στο βιότοπο του Σχοινιά. Επίσκεψη στα ΚΑΠΗ του Δήμου (νερό και παράδοση). Επίσκεψη στο ρέμα Χαλανδρίου (μελέτη και έρευνα πεδίου).

23 Σύνδεση του θέματος με το Αναλυτικό Πρόγραμμα
ΓΛΩΣΣΑ:Λογοτεχνικά κείμενα, γραπτή και προφορική έκφραση, παραμύθια, ποιήματα, παροιμίες, γλωσσοδέτες, απαγγελίες... ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:ομαδοποιήσεις, συγκρίσεις, στατιστικοί πίνακες, μαθηματικοί υπολογισμοί αξίας, μεγέθους, βάρους, όγκου, απόστασης... ΦΥΣΙΚΗ:Πειράματα για τις τρεις καταστάσεις του νερού(στερεά, αέρια΄, υγρή), υδροστατική πίεση, απόσταξη νερού, διαστολή νερού, συγκοινωνούντα δοχεία... ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ:ο αγιασμός και το αγίασμα, η βάπτιση, η εορτή των Φώτων, το νερό του Αη- Γιώργη, λειτανίες, ξόρκια, μάγια, δοξασίες

24 ΙΣΤΟΡΙΑ: Μυθολογία(ο άθλος του Ηρακλή με τη Λερναία Ύδρα, η Κασταλία πηγή, τα νερά της Στυγός) και ιστορική εξέλιξη. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ:ποταμοί και λίμνες της γης, οι χώρες των πάγων, υγροβιότοποι, χώρες πλούσιες σε αποθέματα νερού( Καναδάς, Η.Π.Α, Σκανδιναβικές χώρες...), χώρες φτωχές σε νερό (χώρες της Αφρικής...) ΜΟΥΣΙΚΗ:παραδοσιακά τραγούδια του νερού, μουσικές ακροάσεις κλασσικής μουσικής με θέμα το νερό, ήχοι νερού ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ζωγραφική, κολλάζ, κατασκευές με ποικίλο υλικό, επιτραπέζια παιχνίδια, μακέτα με το ταξίδι του νερού, με πηγάδια, γεφύρια...δραματοποιήσεις

25 Δ΄ ΦΑΣΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Έκθεση ζωγραφικής και φωτογραφίας Παιχνίδι ρόλων Δραματοποίηση Κατασκευή άλμπουμ και αφίσας Θεατρική παράσταση Δημοσίευση άρθρου στον τύπο

26 τα γνωστικά στοιχεία περιληπτικά τις πηγές πληροφόρησης
Τι αναφέρουμε στην παρουσίαση; τα γνωστικά στοιχεία περιληπτικά τις πηγές πληροφόρησης τις δραστηριότητες της ομάδας τον τρόπο που λειτούργησε η ομάδα, το ενδιαφέρον και η συνεργατικότητα των μελών της τα συμπεράσματα τις προτάσεις το σχέδιο δράσης

27 προσφέρει ευκαιρίες πολλαπλής έκφρασης ενισχύει τη συνοχή της ομάδας
Ποια σημασία έχει η παρουσίαση; προσφέρει ευκαιρίες πολλαπλής έκφρασης ενισχύει τη συνοχή της ομάδας συνδυάζει την εκπαίδευση με το παιχνίδι αναδεικνύει δεξιότητες και ταλέντα ενισχύει την αυτοεκτίμηση λειτουργεί ως εργαλείο αξιολόγησης συμβάλλει στη διάχυση των αποτελεσμάτων και στην αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στη σχολική και τοπική κοινότητα

28 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η αξιολόγηση του προγράμματος στο γνωστικό μέρος μπορεί να γίνει: με φύλλα εργασίας που δίνονται μετά το τέλος της επεξεργασίας κάθε θεματικής ενότητας με συζητήσεις και ερωτηματολόγια Αξιολογείται ακόμα: η επικοινωνία και συνεργασία των ομάδων, η συμμετοχή και το ενδιαφέρον τους, η συνέπειά τους στις ομαδικές και ατομικές εργασίες, κατασκευές και εκθέσεις η διαμόρφωση θετικής στάσης απέναντι στο νερό και τη διαχείρισή του

29 Ε΄ Φάση: Κοινοποίηση - Δράση
Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων/πορισμάτων της εργασίας. Δράση.


Κατέβασμα ppt "Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπ/σης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google