Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1o ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: Β΄ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1o ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: Β΄ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1o ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: Β΄ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΧΙΟ

2 Γιατί αυτό το θέμα: Πρώτες σκέψεις Στις μέρες μας οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας είναι περιορισμένες λόγω της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης. Η αναζήτηση μιας δουλειάς που να ταιριάζει στους στόχους, την προσωπικότητα και τις φιλοδοξίες είναι δύσκολη υπόθεση και πολλές φορές οδηγεί σε δρόμους χωρίς ή με δύσκολη επιστροφή αν επιλεχθεί μια εργασία απλά ως λύση ανάγκης. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε καλά από τα μαθηματικά μας χρόνια όλες τις παραμέτρους ώστε τόσο η εξεύρεση επαγγέλματος όσο τα θεσμικά που το διέπουν να μας βοηθήσουν στην αρτιότερη επιλογή μας και στην επιτυχημένη σταδιοδρομία μας. Στις μέρες μας οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας είναι περιορισμένες λόγω της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης. Η αναζήτηση μιας δουλειάς που να ταιριάζει στους στόχους, την προσωπικότητα και τις φιλοδοξίες είναι δύσκολη υπόθεση και πολλές φορές οδηγεί σε δρόμους χωρίς ή με δύσκολη επιστροφή αν επιλεχθεί μια εργασία απλά ως λύση ανάγκης. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε καλά από τα μαθηματικά μας χρόνια όλες τις παραμέτρους ώστε τόσο η εξεύρεση επαγγέλματος όσο τα θεσμικά που το διέπουν να μας βοηθήσουν στην αρτιότερη επιλογή μας και στην επιτυχημένη σταδιοδρομία μας.

3 Έτσι να οι στόχοι μας… Να ενημερωθούμε για τα επαγγελματικά μας δικαιώματα. Να ενημερωθούμε για τα επαγγελματικά μας δικαιώματα. Να εντοπισουμε το πως ενημερώνεται κάποιος σχετικά με τη νομοθεσία που αφορά στα εργασιακά θέματα Να εντοπισουμε το πως ενημερώνεται κάποιος σχετικά με τη νομοθεσία που αφορά στα εργασιακά θέματα Και να γνωρίσουμε το τι γίνεται στην ευρωπαϊκή ένωση και μας αφορά. Και να γνωρίσουμε το τι γίνεται στην ευρωπαϊκή ένωση και μας αφορά.τέλος Να εντοπίσομε το τι γίνεται στην τοπική αγορά εργασίας και πως αναζητά κάποιος εργασία Να εντοπίσομε το τι γίνεται στην τοπική αγορά εργασίας και πως αναζητά κάποιος εργασία

4 Αρχίσαμε με σύνταξη συμβολαίου και χρονοδιαγράμματος για το πώς θα δουλέψομε κάθε τετράμηνο

5

6 Και στη διάρθρωση της εργασίας H ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1) ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2) ΟΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3) Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 4) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 5) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Β. Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 1) ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2) ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ -ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ 3) ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 4) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 5) ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

7 Πως ορίζεται το εργασιακό μας περιβάλλον Το περιβάλλον κάθε εργασίας διακρίνεται σε εσωτερικό και εξωτερικό και οι όροι αυτοί δεν αφορούν παρά στις “εντός” ή “εκτός” επιρροές που δέχεται η οργανωτική δομή κάθε επιχείρησης. Ως εξωτερικό περιβάλλον ορίζουμε κυρίως τους εξωτερικούς παράγοντες που είναι σε θέση να επιδράσουν στην επιχείρηση και αυτοί διακρίνονται σε: οικονομικούς οικονομικούς πολιτικούς πολιτικούς κοινωνικούς κοινωνικούς τεχνολογικούς τεχνολογικούς Το “οικονομικό” περιβάλλον αναφέρεται από τη μια μεριά, στη γενική κατάσταση της οικονομίας, της χώρας Αφορά ακόμα στις ανταγωνιστικές συνθήκες της αγοράς, στη σχέση της επιχείρησης με τους προμηθευτές, τους πελάτες τις τράπεζες, κοκ. Αυτό σημαίνει πως στελέχη ή ο ιδιοκτήτης πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και να μελετά όλους τους παραπάνω παράγοντες κατά τη λήψη σημαντικών αποφάσεων.

8 Οι Νόμοι και οι άδειες Σύμφωνα με τους περί Τεχνιτών Οχημάτων Νόμους του 2006 και 2009 και το ΠΔ 362/ΦΕΚ 245 Α/22-10- 2001 για τη συντήρηση ή και επιδιόρθωση οχήματος ή εξαρτήματος απαιτείται άδεια που παραχωρείται, υπό προϋποθέσεις, από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Η άδεια αυτή παραχωρείται σε φυσικά πρόσωπα μόνο, για μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες ειδικότητες: Μηχανικός αυτοκινήτων Μηχανικός μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών Τεχνίτης αμαξωμάτων (φανοποιός) Τεχνίτης αντλιών πετρελαιοκινητήρων Τεχνίτης βαφής Τεχνίτης ελαστικών Τεχνίτης ευθυγράμμισης συστήματος διεύθυνσης Τεχνίτης κλιματισμού Τεχνίτης οργάνων Τεχνίτης συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων Τεχνίτης ψυγείων (ραντιατέρ).

9 Το θεσμικό πλαίσιο Τεχνίτες Αυτοκινήτων: α. Μηχανοτεχνίτης Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207) β. Ηλεκτροτεχνίτης Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207) γ. Τεχνίτης συστήματος πέδησης Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207) δ. Τεχνίτης αντλιών πετρελαιοκινητήρων Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207) ε. Τεχνίτης εξαερωτήρων-αναμικτήρων (καρμπυρατέρ) Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207) στ. Τεχνίτης οργάνων Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207) ζ. Τεχνίτης αναρτήσεων Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207) η. Τεχνίτης συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207) θ. Τεχνίτης ψυγείων Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207) ι. Τεχνίτης αμαξωμάτων (φανοποιός) Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207) ια. Τεχνίτης βαφής Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207) ιβ. Τεχνίτης τροχών Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207) ιγ. Τεχνίτης συσκευών υγραερίου Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207) ιδ. Τεχνίτης μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων Ν.1575/1985 (ΦΕΚ Α΄207)

10 Έτσι για να γίνει κάποιος καλός τεχνίτης οχημάτων χρειάζεται να χρησιμοποιεί ένα πλήθος από γνώσει και δεξιότητες, Όπως: Να μάθει καλά το αντικείμενο του. Να μάθει καλά το αντικείμενο του. Να μιλάει παραπάνω από μια γλώσσα. Να μιλάει παραπάνω από μια γλώσσα. Να διαχειρίζεται σωστά τα οικονομικά του. Να διαχειρίζεται σωστά τα οικονομικά του. Να γίνει επικοινωνιακός. Να γίνει επικοινωνιακός. Να μπορεί να εκπαιδεύεται δια βίου. Να μπορεί να εκπαιδεύεται δια βίου.

11 Αθέατες διέξοδοι Τεχνικός πωλήσεων. Τεχνικός πωλήσεων. Οδηγός Επαγγελματικών οχημάτων. Οδηγός Επαγγελματικών οχημάτων. Συντηρητής μηχανημάτων έργων. Συντηρητής μηχανημάτων έργων. Μεταλλικές κατασκευές. Μεταλλικές κατασκευές. Βιολογικοί καθαρισμοί. Βιολογικοί καθαρισμοί.

12 Τι γίνεται στην Ε.Ε. το πλαίσιο προσόντων

13 Χρήσιμες ιστοσελίδες για αναζήτηση εργασίας στην Ευρώπη Η Ευρωπαϊκή Πύλη για την Επαγγελματική Κινητικότητα Η Ευρωπαϊκή Πύλη για την Επαγγελματική Κινητικότητα Η Ευρωπαϊκή Πύλη για την Επαγγελματική Κινητικότητα Η Ευρωπαϊκή Πύλη για την Επαγγελματική Κινητικότητα European Personnel Selection Office European Personnel Selection Office European Personnel Selection Office European Personnel Selection Office Διεθνές Γραφείο Εργασίας Διεθνές Γραφείο Εργασίας Διεθνές Γραφείο Εργασίας Διεθνές Γραφείο Εργασίας Πρακτική Άσκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πρακτική Άσκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πρακτική Άσκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πρακτική Άσκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σταδιοδρομία στην Ευρώπη Σταδιοδρομία στην Ευρώπη Σταδιοδρομία στην Ευρώπη Σταδιοδρομία στην Ευρώπη Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας στην Ευρώπη Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας στην Ευρώπη Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας στην Ευρώπη Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας στην Ευρώπη Θέσεις εργασίας στην Ευρώπη Θέσεις εργασίας στην Ευρώπη Θέσεις εργασίας στην Ευρώπη Θέσεις εργασίας στην Ευρώπη Υποτροφίες, Θερινά Σχολεία, Εργασία Υποτροφίες, Θερινά Σχολεία, Εργασία Υποτροφίες, Θερινά Σχολεία, Εργασία Υποτροφίες, Θερινά Σχολεία, Εργασία

14 Τι γίνεται στην Χίο Υπάρχει ζήτηση; Υπάρχει ζήτηση; Που θα βρω δουλειά; Που θα βρω δουλειά; Πώς θα την αναζητήσω; Πώς θα την αναζητήσω; Τι πιστεύουν για μας; Τι πιστεύουν για μας; Η έρευνα μας Η έρευνα μας Τα αποτελέσματα Τα αποτελέσματα Συμπεράσματα Συμπεράσματα

15 Η προσφορά Τα σχολεία ( ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. Ι.Ε.Κ. Τα σχολεία ( ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. Ι.Ε.Κ. Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ) Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ)

16 Η ΖΗΤΗΣΗ Σπουδές…. Σπουδές…. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ (Ποια; Που; Πως; ) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ (Ποια; Που; Πως; ) ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ( Νομοθεσία) ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ( Νομοθεσία) Το βιογραφικό σημείωμα ( μάθαμε πως) Το βιογραφικό σημείωμα ( μάθαμε πως)

17 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 1. ΑΒΔΕΛΙΩΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ 1 22710 43353 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. Ν1ΚΟΛΟΣ Ι. ΛΩΡΗ 16, 6974781220 22710 81269, 22710 81265 3. ΑΤΣΑΛΗΣ ΒΑΣ. & ΑΝΤ Ο.Ε. ΠΑΝΑΓ. ΑΓΙΟΔΕΚΤΙΝΗ, ΚΑΜΠΟΣ 2271043390, 2271022861 4. ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΣΤΡ. ΒΑΒΥΛΟΥΣΑΚΗΣ Μ. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 332271026540 5. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΑΤΟ, 69722674892271077281 6. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤ. & ΠΑΝ ΝΕΟΧΩΡΙ, 6948538874 2271032443 7. ΒΕΡΓΙΝΑΣ Κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓ.ΔΙΟΜΗΔΗ 15 2271024980, 2271023980 8. ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΈΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55, 6936205849 2271100925 9. ΒΟΡΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙ 2271028758 10. ΓΕΜΕΛΟΣ Ι. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΟΝΤΑΡΙ, 6946172641 2271029965 11. ΠΑΝΝΟΥΛΗΣ Η. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΔΑΜΑΔΑ, ΚΑΜΠΟΣΙ 2271078883, 2271078883 12. ΔΙΑΜΑΝΤΑΣ ΜΑΝΟΛΗΣ, ΓΡΟΥ2271044198 13. Ε. ΑΤΤΑΛΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ ΣΤΕΦ.ΚΑΡΤΟΥΛΗ 33, ΜΟΝΟΔΕΝΤΡΙ 2271026104, 2271041461

18 14. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΜΙΜΗΣ ΑΔ. ΚΑΡΑΜΑΝΗ 23, 6932713334 22710 21621 15. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΔΗΜ & ΠΑΝΑΓ ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ 21, 6979626293 2271025759 16. ΚΑΡΑΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Φ. ΚΟΝΤΑΡΙ, 6936002530 22710 44810, 22710 44810 17. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΥΤΑ 52, 6945771133 2271025632 18. ΚΟΡΜΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΟΝΤΑΡΙ 2271041335, 2271041335 19. ΚΟΥΝΟΥΚΛΟΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΔΑΜΑΔΑ, ΚΑΜΠΟΣ, 6976899069 2271078855, 20. ΛΟΪΖΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΕΥΚΩΝΙΑ, ΚΟΝΤΑΡΙ, 69369590392271061995 21. ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΕΝΩΣΕΩΣ 41, 6932545348 2271041744 22. ΜΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΚΟΝΤΑΡΙ, 693261Τ704 2271020526 23. ΜΙΧΑΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡ, & ΕΥΑΓ. ΓΡΟΥ, 69373865252271020803 24. ΜΟΝΟΠΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΣΤΡΟΛΕΟΝΑΡΔΟΥ 16, 6972623248 2271042162 25. ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΕ Γ.ΒΕΡΙΤΗ 76 22710 42140, 22710 41004 26. ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Ν. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΥΤΑ 27, 6974110641 27. ΜΠΑΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ, 6945551003 22710 93803,

19 28. ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΕΡ.ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ 25, ΦΑΡΚΑΙΝΑ 29. Μ.ΨΑΡΡΟΣ Α. ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΥΤΑ 13 30. ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤ & ΣΤΕΛ ΚΟΝΤΑΡΙ, 6973823361 31. ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 32, 6932443072 32. Γ ΣΤΟΥΠΟΣ Ν. - ΠΟΛΙΤΣΗΣ Λ. ΛΕΥΚΩΝΙΑ, ΚΟΝΤΑΡΙ, 6974452676 22710 44111 33. ΣΦΗΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΧΙΟΥ – ΚΑΡΦΑ ΚΟΝΤΑΡΙ, 6976105118 34. ΤΣΙΚΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Κ.ΒΑΛΙΑΔΗ 8, 6936027466 35. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜ. ΤΙΜΩΝΗ 3, 6944285932 36. Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΣ ΑΕΡ.ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ 22 37. ΧΑΛΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΝΗΣ 3, ΒΑΡΒΑΣΙ, 6976709751 38. ΧΑΛΟΥΣ Ν. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΥΤΑ 41, 6932655585

20 Το ερωτηματολόγιο και η έρευνα Πλήθος 37 συνεργεία Πλήθος 37 συνεργεία Δείγμα 37 ερωτηματολόγια σε εμπλεκομένους ιδιοκτήτες και υπαλλήλους Δείγμα 37 ερωτηματολόγια σε εμπλεκομένους ιδιοκτήτες και υπαλλήλους Απάντησαν οι 31 ( 83,70 %) Απάντησαν οι 31 ( 83,70 %) Αξιοπιστία αποδεκτή Αξιοπιστία αποδεκτή

21 Το ερωτηματολόγιο 1ο ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΗ Β΄ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είμαστε οι μαθητές της Β΄ τάξης του 1ου ΕΠΑ.Λ. Χίου και φιλοδοξούμε να γίνουμε καλοί τεχνίτες στον τομέα των οχημάτων μετά την αποφοίτηση μας. Η Ειδική Θεματική Δραστηριότητα είναι ένα νέο μάθημα που βοηθά το μαθητή να γίνει και ερευνητής Με την εργασία μας αυτή προσπαθούμε ακόμα να διευρύνουμε το χώρο του επαγγέλματος που φιλοδοξούμε να ακολουθήσουμε. Η όλη προσπάθεια μας συντονίζεται από τον καθηγητή κ. Κων/νο Βούκουνα Μηχ/γο Εκπ/κό Msc. Η συμβολή σας στην επίτευξη των στόχων του μαθήματος είναι καθοριστική και σας ευχαριστούμε για αυτό. Ευελπιστούμε δε να έχουμε και στο μέλλον συνεργασία μαζί σας. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1.Ποια είναι η σχέση σας με το συνεργείο; ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  1α Γνωρίζεται ότι στα ΕΠΑ.Λ. εκπαιδεύονται και τεχνίτες Οχημάτων; ΝΑΙ  ΟΧΙ  2.Έχετε πτυχίο από:  ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΕΠΑ.Σ.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΕΠΑ.Σ.   ΕΠΑ.Λ.   ΕΠΑ.Λ.   ΤΕΙ   ΤΕΙ   ΑΕΙ   ΑΕΙ   ΑΛΛΟ (τι;) …………………..…………..  ΑΛΛΟ (τι;) …………………..…………..  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ   ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ  2α. Η σχολή που αποφοιτήσατε σας βοήθησε στην εργασία σας ΝΑΙ  ΟΧΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ  3.Αν θα επιλέγατε κάποιο συνεργάτη τι θα ζητούσατε να έχει ως τίτλο: (μέχρι 2 απαντήσεις)  ΠΤΥΧΙΟ Τ.Ε.Σ   ΠΤΥΧΙΟ Τ.Ε.Σ   ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΛ   ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΛ   ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ – ΤΕΙ   ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ – ΤΕΙ   ΜΟΝΟ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΓΓΛΙΚΑ   ΜΟΝΟ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΓΓΛΙΚΑ   ΜΟΝΟ ΝΑ ΞΕΡΕΙ Η/Υ   ΜΟΝΟ ΝΑ ΞΕΡΕΙ Η/Υ 

22 4.Ποιόν από τα παρακάτω προκρίνετε ως προσόν για τον τεχνίτη οχημάτων; 4.Ποιόν από τα παρακάτω προκρίνετε ως προσόν για τον τεχνίτη οχημάτων; (μέχρι 2 απαντήσεις) (μέχρι 2 απαντήσεις) Πράξη και δεξιότητες  Πράξη και δεξιότητες  Ειδικές γνώσεις ( π.χ. Πληροφορική)  Ειδικές γνώσεις ( π.χ. Πληροφορική)  Ξένες γλώσσες  Ξένες γλώσσες  Εκπαιδευσιμότητα  Εκπαιδευσιμότητα  Καλός χαρακτήρας  Καλός χαρακτήρας  5.Ποιό χαρακτηριστικό συμπεριφοράς προκρίνεται; (Μέχρι 3 απαντήσεις) 5.Ποιό χαρακτηριστικό συμπεριφοράς προκρίνεται; (Μέχρι 3 απαντήσεις) Υπευθυνότητα  Υπευθυνότητα  Φιλοδοξία  Φιλοδοξία  Ποιοτική εργασία – μεθοδικότητα  Ποιοτική εργασία – μεθοδικότητα  Παρατηρητικότητα  Παρατηρητικότητα  Συμφέρον του συνεργείου  Συμφέρον του συνεργείου  Πρωτοβουλία  Πρωτοβουλία  Λιγόλογοι και συνοπτικοί  Λιγόλογοι και συνοπτικοί  Αποδοχή ελέγχου  Αποδοχή ελέγχου  Έλεγχος νεύρων  Έλεγχος νεύρων  Ομαδικοί και συνεργάσιμοι  Ομαδικοί και συνεργάσιμοι  6.Ποιά σωματικά χαρακτηριστικά πρέπει να διαθέτει ένας τεχνίτης οχημάτων; 6.Ποιά σωματικά χαρακτηριστικά πρέπει να διαθέτει ένας τεχνίτης οχημάτων; (Μέχρι 3 απαντήσεις) (Μέχρι 3 απαντήσεις) –Ευέλικτος  –Χειροδύναμος  –Ευκίνητος –Γρήγορος  –Έξυπνος  –Επιδέξιος  –Ευγενικός  6α. Θα βοηθούσατε τον βοηθό σας να εξελιχθεί; 6α. Θα βοηθούσατε τον βοηθό σας να εξελιχθεί; ΝΑΙ  ΟΧΙ  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

23 7.Ποιές ειδικές γνώσεις κυρίως πρέπει κατά τη γνώμη σας να διαθέτει ο τεχνίτης οχημάτων; Βασικές λειτουργίες κινητήρα  Εργαλεία, όργανα, εξαρτήματα για βασικές εργασίες  Βασικές δεξιότητες ειδικότητας (υγρά, πιέσεις, λάδια)  Αναγνώριση εξαρτημάτων  Αυτοματισμούς  8. Αν χρειαζόσασταν βοηθό με ποια κριτήρια θα τον επιλέγατε; (Μέχρι 3 απαντήσεις) Τίτλο αποφοίτησης  Εμφάνιση – ντύσιμο  Χειρισμός Η/Υ και γλώσσα (π.χ. Αγγλικά)  Προηγούμενη εμπειρία  Τρόποι και ευγένεια  9. Κρίνεται απαραίτητη τη συνεχή επιμόρφωση στο χώρο σας; Ναι  Όχι  Μέχρι ενός ορίου(ΗΛΙΚΙΑ):  10.Θέλετε να συνεργαστείτε στο μέλλον με το σχολείο μας για ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση του τομέα μας σχετικά με το επάγγελμα του τεχνίτη οχημάτων Ναι  Όχι  Αν ναι αφήστε μας τηλέφωνο επικοινωνίας ή τη διεύθυνση σας: …………………………………………………………………………………………………………. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

24 Σχέση με το συνεργείο Σχέση με το συνεργείο Τίτλος ερωτώμενου

25 Τίτλος μελλοντικού συνεργάτη Τίτλος μελλοντικού συνεργάτη

26 Βασικό προσόν συνεργάτη (πρόκριση)

27 Κριτήριο συμπεριφοράς

28 Ειδικά χαρακτηριστικά

29 Εξειδικευμένη τεχνική γνώση (γνώση που ζητάει το συνεργείο)

30 Εξέλιξη στο χώρο εργασίας Εξέλιξη στο χώρο εργασίας Παράλληλα Κριτήρια επιλογής συνεργάτη Παράλληλα Κριτήρια επιλογής συνεργάτη

31 Επιμόρφωση Επιμόρφωση Συνεργασία με το σχολείο Συνεργασία με το σχολείο

32 Τα συμπεράσματα της έρευνας μας Στην περιοχή μας οι εργαζόμενοι στα συνεργεία είναι κυρίως και ιδιοκτήτες τους. Τα περισσότερα έχουν έναν βοηθό. Γνωρίζουν το σχολείο και τον τομέα μας. Οι εμπλεκόμενοι με τα συνεργεία έχουν πτυχίο ΕΠΑΣ σε ποσοστό 34,5 %. Πτυχίο ΕΠΑ.Λ. σε ποσοστό 26 %. Πτυχίο Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. σε ποσοστό 29 % και σε ποσοστό 6,5 % έχουν κάνει και μεταπτυχιακές σπουδές. Στην περιοχή μας οι εργαζόμενοι στα συνεργεία είναι κυρίως και ιδιοκτήτες τους. Τα περισσότερα έχουν έναν βοηθό. Γνωρίζουν το σχολείο και τον τομέα μας. Οι εμπλεκόμενοι με τα συνεργεία έχουν πτυχίο ΕΠΑΣ σε ποσοστό 34,5 %. Πτυχίο ΕΠΑ.Λ. σε ποσοστό 26 %. Πτυχίο Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. σε ποσοστό 29 % και σε ποσοστό 6,5 % έχουν κάνει και μεταπτυχιακές σπουδές. Στον χώρο δουλείας ως συνεργάτης προκρίνεται ο πτυχιούχος ΕΠΑ. Λ. (51 %) Στον χώρο δουλείας ως συνεργάτης προκρίνεται ο πτυχιούχος ΕΠΑ. Λ. (51 %) Ως συνεργάτης ακόμα προκρίνεται εκείνος που επιδεικνύει υπευθυνότητα και μεθοδικότητα διαθέτει δεξιότητες και μπορεί να εκπαιδευτεί. Ως συνεργάτης ακόμα προκρίνεται εκείνος που επιδεικνύει υπευθυνότητα και μεθοδικότητα διαθέτει δεξιότητες και μπορεί να εκπαιδευτεί. Η αγορά εργασίας ζητάει από τον εργαζόμενο να είναι ευγενικός, έξυπνος και γρήγορος. Να γνωρίζει τον κινητήρα του κάθε οχήματος τα εργαλεία και τα εξαρτήματα του οχήματος. Η αγορά εργασίας ζητάει από τον εργαζόμενο να είναι ευγενικός, έξυπνος και γρήγορος. Να γνωρίζει τον κινητήρα του κάθε οχήματος τα εργαλεία και τα εξαρτήματα του οχήματος. Η διαρκής επιμόρφωση καταδεικνύεται ως απαραίτητη. Η διαρκής επιμόρφωση καταδεικνύεται ως απαραίτητη. Τον συνεργάτη που θα επέλεγαν θα τον αξιολογούσαν βάση της εμπειρίας του και των καλών του τρόπων και μετά βάση των σπουδών και του τίτλου του. Τον συνεργάτη που θα επέλεγαν θα τον αξιολογούσαν βάση της εμπειρίας του και των καλών του τρόπων και μετά βάση των σπουδών και του τίτλου του. Οι ιδιοκτήτες συνεργείων απάντησαν παρά του ότι θα βοηθούσαν τους υπαλλήλους τους να εξελιχθούν παρουσιάζουν έλλειψη ενδιαφέροντος για συνεργασία με το σχολείο και τον τομέα μας. Οι ιδιοκτήτες συνεργείων απάντησαν παρά του ότι θα βοηθούσαν τους υπαλλήλους τους να εξελιχθούν παρουσιάζουν έλλειψη ενδιαφέροντος για συνεργασία με το σχολείο και τον τομέα μας.

33 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα Τρόποι καλύτερης συνεργασίας με την αγορά εργασίας. Τρόποι καλύτερης συνεργασίας με την αγορά εργασίας. Τρόποι αλληλεξάρτησης παρεχόμενης γνώσης και δεξιότητας στο σχολείο με την αντίστοιχη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Τρόποι αλληλεξάρτησης παρεχόμενης γνώσης και δεξιότητας στο σχολείο με την αντίστοιχη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Δημιουργία αρχείου καριέρας - επιτυχίας των αποφοίτων μας. Δημιουργία αρχείου καριέρας - επιτυχίας των αποφοίτων μας. Διερεύνηση τρόπων διαρκούς επιμόρφωσης αποφοίτων εντός του σχολείου. Διερεύνηση τρόπων διαρκούς επιμόρφωσης αποφοίτων εντός του σχολείου.

34 Η ομάδα εργασίας

35 Συνεργασία με επαγγελματίες

36 Ευχαριστούμε


Κατέβασμα ppt "1o ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: Β΄ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google