Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕΠΠΠ ΑΔΑΠΛ το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»: Παράμετροι για την Αποτελεσματική Διδασκαλία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕΠΠΠ ΑΔΑΠΛ το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»: Παράμετροι για την Αποτελεσματική Διδασκαλία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕΠΠΠ ΑΔΑΠΛ το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»: Παράμετροι για την Αποτελεσματική Διδασκαλία Αλγοριθμικής – Προγραμματισμού στο Λύκειο Φανίκος Σ., Κανίδης Β., Πολίτης Π., Κόμης Β., Γρηγοριάδου Μ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α Ε ΠΠ ΠΑΔ το μάθημα «Ανάπτυξη Ε φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»: Π αράμετροι για την Α ποτελεσματική Δ ιδασκαλία ΑΠΛ Α λγοριθμικής – Π ρογραμματισμού στο Λ ύκειο Εισηγητής Σέργιος Φανίκος Καθηγητής Πληροφορικής ΜΕ 9 ο Ενιαίο Λύκειο Λάρισας fanikosa@sch.gr Βαγγέλης Κανίδης Καθηγητής Πληροφορικής ΜΕ ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ Β’ Αθήνας vkanidis@sch.gr Παναγιώτης Πολίτης Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ppol@uth.gr Βασίλης Κόμης Επίκουρος καθηγητής ΠΤΝ, Πανεπιστήμιο Πατρών komis@upatras.gr Μαρία Γρηγοριάδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΠΕ, ΕΚΠΑ gregor@di.uoa.gr

2 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕΠΠΠ ΑΔΑΠΛ το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»: Παράμετροι για την Αποτελεσματική Διδασκαλία Αλγοριθμικής – Προγραμματισμού στο Λύκειο Φανίκος Σ., Κανίδης Β., Πολίτης Π., Κόμης Β., Γρηγοριάδου Μ. Η εισαγωγή του μαθήματος στο γενικό Λύκειο Σκοπός Η οικοδόμηση γνώσεων γενικής χρηστικότητας και ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων γενικής μορφής Προτεραιότητα: Η διαμόρφωση ενός ΑΠΣ το οποίο θα εστιάζει σε θέματα και δεξιότητες που: δεν προσεγγίζονται από τα ΑΠΣ των άλλων μαθημάτων και ταυτόχρονα αποτελούν προσόντα απαραίτητα για το νέο, απόφοιτο της μέσης εκπαίδευσης

3 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕΠΠΠ ΑΔΑΠΛ το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»: Παράμετροι για την Αποτελεσματική Διδασκαλία Αλγοριθμικής – Προγραμματισμού στο Λύκειο Φανίκος Σ., Κανίδης Β., Πολίτης Π., Κόμης Β., Γρηγοριάδου Μ. Ο χαρακτήρας του μαθήματος Αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο ή... Εφαρμοσμένα μαθηματικά; Ξεκάθαρο γνωστικό αντικείμενο Ξεχωριστή μεθοδολογική προσέγγιση Αναζήτηση του αυτοματοποιήσιμου και όχι απλά του επιλύσιμου. «Η βασική διαφορά των δύο επιστημών δείχνει τελικά να εντοπίζεται τόσο στο γνωστικό αντικείμενο όσο και στην προσέγγιση, με τα μαθηματικά να εστιάζουν βασικά σε θεωρήματα, ατέρμονες διαδικασίες και στατικές σχέσεις και την πληροφορική να εστιάζει περισσότερο σε αλγορίθμους, πεπερασμένες δομές και δυναμικές σχέσεις» __________________________________________________________ Donald Knuth Computer Science and its relation to Mathematics

4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕΠΠΠ ΑΔΑΠΛ το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»: Παράμετροι για την Αποτελεσματική Διδασκαλία Αλγοριθμικής – Προγραμματισμού στο Λύκειο Φανίκος Σ., Κανίδης Β., Πολίτης Π., Κόμης Β., Γρηγοριάδου Μ. Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική διδασκαλία του αντικειμένου Η ξεκάθαρη και κοινή αποδοχή από: Διδάσκοντες Εξεταστές Βαθμολογητές του χαρακτήρα, του σκοπού και των πραγματικών διδακτικών στόχων του μαθήματος.

5 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕΠΠΠ ΑΔΑΠΛ το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»: Παράμετροι για την Αποτελεσματική Διδασκαλία Αλγοριθμικής – Προγραμματισμού στο Λύκειο Φανίκος Σ., Κανίδης Β., Πολίτης Π., Κόμης Β., Γρηγοριάδου Μ. Σκοπός του Μαθήματος Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι, οι μαθητές: να αναπτύξουν αναλυτική και συνθετική σκέψη να αποκτήσουν ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα να μπορούν να επιλύουν απλά προβλήματα σε προγραμματιστικό περιβάλλον. ΔΕΝ είναι: η εκμάθηση μιας γλώσσας προγραμματισμού. __________________________________________________________ ΑΠΣ μαθήματος www.pi-schools.gr/download/lessons/computers/lykeio/progspoudvn/anefarmoges.zip

6 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕΠΠΠ ΑΔΑΠΛ το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»: Παράμετροι για την Αποτελεσματική Διδασκαλία Αλγοριθμικής – Προγραμματισμού στο Λύκειο Φανίκος Σ., Κανίδης Β., Πολίτης Π., Κόμης Β., Γρηγοριάδου Μ. Σκοπός του Μαθήματος Έμφαση δίνεται στις ενότητες Ανάλυση προβλήματος και Σχεδίαση αλγορίθμου … Με σκοπό οι μαθητές: να αναπτύξουν δεξιότητες αλγοριθμικής προσέγγισης, δημιουργικότητα, φαντασία, αναλυτικό πνεύμα και αυστηρότητα στην έκφραση να μπορούν να διακρίνουν ποια προβλήματα αντιμετωπίζονται σε προγραμματιστικό περιβάλλον … __________________________________________________________ ΑΠΣ μαθήματος www.pi-schools.gr/download/lessons/computers/lykeio/progspoudvn/anefarmoges.zip

7 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕΠΠΠ ΑΔΑΠΛ το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»: Παράμετροι για την Αποτελεσματική Διδασκαλία Αλγοριθμικής – Προγραμματισμού στο Λύκειο Φανίκος Σ., Κανίδης Β., Πολίτης Π., Κόμης Β., Γρηγοριάδου Μ. Σκοπός του Μαθήματος Δεν είναι αυτός στον οποίο θα κατέληγε κάποιος διαβάζοντας απλά και μόνο τον τίτλο του Το μάθημα έχει σαν πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων σχετικών με την αλγοριθμική και την ορθολογική χρήση της στην καθημερινή ζωή Βασικές έννοιες αλγοριθμικής και προγραμματισμού, συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα των γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει να αποκτήσει ο μαθητής, οι οποίες δεξιότητες και γνώσεις δεν προσεγγίζονται από άλλα μαθήματα __________________________________________________________ Βιβλίο Καθηγητή Γενικός Σκοπός του Μαθήματος, σελ 13, 14

8 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕΠΠΠ ΑΔΑΠΛ το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»: Παράμετροι για την Αποτελεσματική Διδασκαλία Αλγοριθμικής – Προγραμματισμού στο Λύκειο Φανίκος Σ., Κανίδης Β., Πολίτης Π., Κόμης Β., Γρηγοριάδου Μ. Σκοπός του Μαθήματος Δεν είναι η διδαχή και η εκμάθηση κάποιου συγκεκριμένου προγραμματιστικού περιβάλλοντος, Ούτε η καλλιέργεια προγραμματιστικών δεξιοτήτων από τη μεριά των μαθητών. Δεν είναι η λεπτομερειακή εξέταση της δομής, του ρεπερτορίου και των συντακτικών κανόνων κάποιας γλώσσας προγραμματισμού. Δεν προτίθεται να δημιουργήσει προγραμματιστές. Δεν αφορά την εκμάθηση εξεζητημένων τεχνικών προγραμματισμού, αλλά... ως εργαλείο δόμησης της σκέψης πρέπει να εστιάζει στις προσεγγίσεις και στις τεχνικές επίλυσης προβλημάτων __________________________________________________________ Βιβλίο Καθηγητή Γενικός Σκοπός του Μαθήματος, σελ 13, 14

9 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕΠΠΠ ΑΔΑΠΛ το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»: Παράμετροι για την Αποτελεσματική Διδασκαλία Αλγοριθμικής – Προγραμματισμού στο Λύκειο Φανίκος Σ., Κανίδης Β., Πολίτης Π., Κόμης Β., Γρηγοριάδου Μ. Μια άλλη διατύπωση του σκοπού του μαθήματος; __________________________________________________________ Donald Knuth American Monthly, 1973 ο μαθητής... «γνωρίζει πώς να (δια)χειριστεί αλγορίθμους: πώς να τους κατασκευάσει, να τους χειριστεί, να τους καταλάβει να τους αναλύσει. Αυτή η γνώση αποτελεί ουσιαστικά προετοιμασία για πολλά περισσότερα από την κατασκευή καλών προγραμμάτων. Αποτελεί ένα γενικής χρήσης νοητικό εργαλείο για την κατανόηση πολλών άλλων αντικειμένων είτε πρόκειται για χημεία, είτε για γλώσσα είτε για μουσική. Η ισχύς του παραπάνω συλλογισμού μπορεί να γίνει κατανοητή ως εξής: Συχνά λέγεται ότι για να καταλάβει κανείς κάτι σε βάθος πρέπει να το διδάξει. Αντίστοιχα μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι για να καταλάβει κανείς το σωστό τρόπο επίλυσης ενός προβλήματος, αρκεί να επιχειρήσει να τον διδάξει σε έναν Η/Y, δηλ. να τον εκφράσει ως αλγόριθμο. Ο αυτόματος Η/Υ πραγματικά επιβάλλει την ακρίβεια στη σκέψη που είναι απαραίτητη για τη σωστή επίλυση προβλημάτων πάσης φύσης...»

10 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕΠΠΠ ΑΔΑΠΛ το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»: Παράμετροι για την Αποτελεσματική Διδασκαλία Αλγοριθμικής – Προγραμματισμού στο Λύκειο Φανίκος Σ., Κανίδης Β., Πολίτης Π., Κόμης Β., Γρηγοριάδου Μ. Αλγοριθμική ή Προγραμματισμός ; Μπορεί η διδασκαλία της αλγοριθμικής να είναι αποτελεσματική χωρίς την προγραμματιστική διάσταση; Πόσο βασική διδακτική προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί ο προγραμματισμός στη διδασκαλία του μαθήματος; Ποια είναι η θέση του προγραμματισμού στο γενικότερο πλαίσιο του μαθήματος; στόχος ή μέσο για την επίτευξή του;

11 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕΠΠΠ ΑΔΑΠΛ το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»: Παράμετροι για την Αποτελεσματική Διδασκαλία Αλγοριθμικής – Προγραμματισμού στο Λύκειο Φανίκος Σ., Κανίδης Β., Πολίτης Π., Κόμης Β., Γρηγοριάδου Μ. Η ΑΕΠΠ ως μάθημα προετοιμασίας για τις σχολές Πληροφορικής «Εμφανείς» (?) ομοιότητες με τα εισαγωγικά μαθήματα προγραμματισμού των πρωτοετών φοιτητών Βασικές Διαφορές –Σκοποί –Στόχοι –Διδακτική προσέγγιση –χαρακτήρας και ρόλος των δύο βαθμίδων

12 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕΠΠΠ ΑΔΑΠΛ το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»: Παράμετροι για την Αποτελεσματική Διδασκαλία Αλγοριθμικής – Προγραμματισμού στο Λύκειο Φανίκος Σ., Κανίδης Β., Πολίτης Π., Κόμης Β., Γρηγοριάδου Μ. Βασική Διδακτική Προτεραιότητα Η παροχή ενός ξεκάθαρου παιδαγωγικού προϊόντος που θα προσφέρει στο μαθητή: Δεξιότητες απαραίτητες για τη λειτουργία του στην κοινωνία της πληροφορίας Εφόδια γενικής χρηστικότητας που ξεφεύγουν από τη στενή σκοπιά της εκμάθησης μιας γλώσσας προγραμματισμού Εφόδια που θα φανούν χρήσιμα είτε ο μαθητής επιλέξει να συνεχίσει τις σπουδές του σε μία σχολή πληροφορικής είτε σε κάποια άλλη, είτε απλά αρκεστεί στο απολυτήριο του Λυκείου

13 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕΠΠΠ ΑΔΑΠΛ το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»: Παράμετροι για την Αποτελεσματική Διδασκαλία Αλγοριθμικής – Προγραμματισμού στο Λύκειο Φανίκος Σ., Κανίδης Β., Πολίτης Π., Κόμης Β., Γρηγοριάδου Μ. Στην πράξη όμως... Πόσο χρόνο διαθέτουμε για την ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης; Πόσο επιμένουμε στη σωστή κατανόηση και ανάλυση του προβλήματος; Πόσο ασχολούμαστε με την αναγνώριση της δομής του προβλήματος πριν «επιτρέψουμε / προτρέψουμε» τους μαθητές να πιάσουν χαρτί και μολύβι; Και πόσο σημασία δίνουμε τελικά στην ανάπτυξη των ικανοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα που αποτελούν και το αντικείμενο του μαθήματος;

14 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕΠΠΠ ΑΔΑΠΛ το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»: Παράμετροι για την Αποτελεσματική Διδασκαλία Αλγοριθμικής – Προγραμματισμού στο Λύκειο Φανίκος Σ., Κανίδης Β., Πολίτης Π., Κόμης Β., Γρηγοριάδου Μ. Στην πράξη όμως... Σωστές διδακτικές προτεραιότητες; Διακρίνουμε το ουσιώδες από το επουσιώδες; Εστιάζουμε στους πραγματικούς διδακτικούς στόχους; Λαμβάνουμε υπ όψιν: –τους πραγματικούς χρονικούς περιορισμούς; –την ικανότητα και τους ρυθμούς αφομοίωσης;

15 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕΠΠΠ ΑΔΑΠΛ το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»: Παράμετροι για την Αποτελεσματική Διδασκαλία Αλγοριθμικής – Προγραμματισμού στο Λύκειο Φανίκος Σ., Κανίδης Β., Πολίτης Π., Κόμης Β., Γρηγοριάδου Μ. Μεγιστοποίηση του Παιδαγωγικού κέρδους Ποια είναι η θέση του μαθήματος στο πλαίσιο του πραγματολογικού προτύπου; Ποια είναι η σκοπιμότητα της ύπαρξης ενός μαθήματος προγραμματισμού στο Γενικό Λύκειο; Μήπως τελικά το «αυτονόητο» δεν είναι πραγματικά το σωστό;

16 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕΠΠΠ ΑΔΑΠΛ το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»: Παράμετροι για την Αποτελεσματική Διδασκαλία Αλγοριθμικής – Προγραμματισμού στο Λύκειο Φανίκος Σ., Κανίδης Β., Πολίτης Π., Κόμης Β., Γρηγοριάδου Μ. Μεγιστοποίηση (?) του Παιδαγωγικού κέρδους Προσφέρουμε αυτό που χρειάζεται η εκπαίδευση;; Διατηρούμε ή αλλοιώνουμε το χαρακτήρα του μαθήματος; Τι δείχνουν οι επιδόσεις των μαθητών; Ισχυροποιούμε άρα τη θέση του μαθήματος; Ποιο είναι το κέρδος για: –Τους μαθητές –Τον κλάδο –Την εκπαίδευση

17 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕΠΠΠ ΑΔΑΠΛ το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»: Παράμετροι για την Αποτελεσματική Διδασκαλία Αλγοριθμικής – Προγραμματισμού στο Λύκειο Φανίκος Σ., Κανίδης Β., Πολίτης Π., Κόμης Β., Γρηγοριάδου Μ. Ποια η θέση του μαθήματος στο ΕΠΠΣ Πληροφορικής; Πόσο βοηθά η εξοικείωση των μαθητών με το αντικείμενο από προηγούμενες τάξεις; Πότε υπάρχει πραγματικά ο χρόνος για εφαρμογή των νέων γνώσεων στο εργαστήριο, για διερεύνηση και πειραματισμό;

18 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕΠΠΠ ΑΔΑΠΛ το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»: Παράμετροι για την Αποτελεσματική Διδασκαλία Αλγοριθμικής – Προγραμματισμού στο Λύκειο Φανίκος Σ., Κανίδης Β., Πολίτης Π., Κόμης Β., Γρηγοριάδου Μ. Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική διδασκαλία του αντικειμένου Η ξεκάθαρη και κοινή αποδοχή από: Διδάσκοντες Εξεταστές Βαθμολογητές του χαρακτήρα, του σκοπού και των πραγματικών διδακτικών στόχων του μαθήματος.


Κατέβασμα ppt "ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕΠΠΠ ΑΔΑΠΛ το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»: Παράμετροι για την Αποτελεσματική Διδασκαλία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google