Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μ. Π. Σ. «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση Απειλούμενα ζώα – Προστατευόμενες περιοχές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μ. Π. Σ. «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση Απειλούμενα ζώα – Προστατευόμενες περιοχές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μ. Π. Σ. «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση Απειλούμενα ζώα – Προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας «Ανάσες και ψίθυροι που χάνονται... μια σιωπή που φωνάζει SOS» Υπεύθυνος Καθηγητής: Π. Αναστασιάδης ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ευσταθίου Αθανασία Καφετζιδάκη Μαρία Κύρκος Νίκος Μπαρχαμπά Μαρία Παπαευθυμίου Σωτήρης Σταματοπούλου Ελένη Τσιαγιαννίδου Πηνελόπη tp://nespa.pblogs.gr/2008/07/313740.html

2 Θεωρητικό Πλαίσιο Θεωρητικό Πλαίσιο

3 Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη (ΔΤ) – Interactive Videoconferencing (IVC) επιτρέπει: συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο (Αναστασιάδης, 2003, και Thurston, 2004συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο (Αναστασιάδης, 2003, και Thurston, 2004 σύνδεση των τάξεων με ειδικούς (McCombs et all, 2007)σύνδεση των τάξεων με ειδικούς (McCombs et all, 2007) εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα υγείας (Hill, 2004)εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα υγείας (Hill, 2004) ενθάρρυνση της διερευνητικής και κριτικής σκέψης (De Bra et al, 2000, Brusilovsky, 1999, Κωστούλα και Μακράκης, 2006)ενθάρρυνση της διερευνητικής και κριτικής σκέψης (De Bra et al, 2000, Brusilovsky, 1999, Κωστούλα και Μακράκης, 2006) ΌΜΩΣ:ΌΜΩΣ: Προϋποθέσεις: παιδαγωγικές και τεχνολογικέςΠροϋποθέσεις: παιδαγωγικές και τεχνολογικές

4 ΣΤΟΧΟΙ: να γνωρίσουν δάσκαλοι και μαθητές το νέο μαθησιακό περιβάλλον αλλά και να προσεγγίσουν το θέμα «Ζώα υπό εξαφάνιση» σε σχέση με το ρόλο τους στην περιβαλλοντική ταυτότητα της Αλεξανδρούπολης και των Ιωαννίνων, την έμπνευση λογοτεχνών και καλλιτεχνών από αυτά, και γενικότερα τον τρόπο που τα ζώα υπό εξαφάνιση επηρέασαν τη λαϊκή παράδοση, το εμπόριο, την οικονομία και τον πολιτισμό των δύο τόπων.να γνωρίσουν δάσκαλοι και μαθητές το νέο μαθησιακό περιβάλλον αλλά και να προσεγγίσουν το θέμα «Ζώα υπό εξαφάνιση» σε σχέση με το ρόλο τους στην περιβαλλοντική ταυτότητα της Αλεξανδρούπολης και των Ιωαννίνων, την έμπνευση λογοτεχνών και καλλιτεχνών από αυτά, και γενικότερα τον τρόπο που τα ζώα υπό εξαφάνιση επηρέασαν τη λαϊκή παράδοση, το εμπόριο, την οικονομία και τον πολιτισμό των δύο τόπων. διαμόρφωση συμπεριφορών και αξιών απέναντι στην περιβαλλοντική και πολιτισμική μας κληρονομιά,διαμόρφωση συμπεριφορών και αξιών απέναντι στην περιβαλλοντική και πολιτισμική μας κληρονομιά, ενίσχυση της αυτονομίας,ενίσχυση της αυτονομίας, της ανάληψης πρωτοβουλίας,της ανάληψης πρωτοβουλίας, της κριτικής, αναστοχαστικής, αποκλίνουσας και δημιουργικής σκέψης,της κριτικής, αναστοχαστικής, αποκλίνουσας και δημιουργικής σκέψης, της υπευθυνότητας αλλά καιτης υπευθυνότητας αλλά και της λήψης αποφάσεωντης λήψης αποφάσεων

5 Φιλοσοφικό- θεωρητικό πλαίσιο- Μεθοδολογικές προεκτάσεις: Θεωρία εποικοδομισμού (κοινωνικοπολιτισμική μάθηση του Vygotsky)Θεωρία εποικοδομισμού (κοινωνικοπολιτισμική μάθηση του Vygotsky) τονίζει ρόλο πλαισίου στήριξης και διαμεσολάβησης ενηλίκων (Ράπτης Α., Ράπτη Α., 2002)τονίζει ρόλο πλαισίου στήριξης και διαμεσολάβησης ενηλίκων (Ράπτης Α., Ράπτη Α., 2002) Project,συνεργατικές δραστηριότητες μάθησης από απόσταση.Project,συνεργατικές δραστηριότητες μάθησης από απόσταση. Διδακτική μεθοδολογία: τηλεδιδασκαλία, εικονική τάξη και τηλεσυνεργασίαΔιδακτική μεθοδολογία: τηλεδιδασκαλία, εικονική τάξη και τηλεσυνεργασία Τεχνολογία: όχι ουδέτερο ενισχυτικό μέσο διδασκαλίας, αλλά θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο (Λιοναράκης, 2006, Ράπτης & Ράπτη, 2004, Μακράκης, 2000)Τεχνολογία: όχι ουδέτερο ενισχυτικό μέσο διδασκαλίας, αλλά θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο (Λιοναράκης, 2006, Ράπτης & Ράπτη, 2004, Μακράκης, 2000) κριτική- χειραφετική παιδαγωγική (ατομική-κοινωνική ευθύνη χειραφέτησης, αυτογνωσία, αναστοχασμός, αυτοπραγμάτωση ατόμου σε συνθήκες κοινωνικής ελευθερίας και αυτόνομης κοινωνικής δράσης)κριτική- χειραφετική παιδαγωγική (ατομική-κοινωνική ευθύνη χειραφέτησης, αυτογνωσία, αναστοχασμός, αυτοπραγμάτωση ατόμου σε συνθήκες κοινωνικής ελευθερίας και αυτόνομης κοινωνικής δράσης) Στόχος: ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων σε μια εποικοδομητική διαδικασία μάθησης, συνδεμένη με την ιστορικοκοινωνική διάσταση και το γεωφυσικό, περιβαλλοντικό, πολιτισμικό πλαίσιο των δύο σχολείων.Στόχος: ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων σε μια εποικοδομητική διαδικασία μάθησης, συνδεμένη με την ιστορικοκοινωνική διάσταση και το γεωφυσικό, περιβαλλοντικό, πολιτισμικό πλαίσιο των δύο σχολείων.

6 Στοιχεία παιδαγωγικής ανάπτυξης προγράμματος «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» επιλογή τάξεων (αξιοποίηση βιωμάτων και γνωστικού υποβάθρου μαθητών Στ’).επιλογή τάξεων (αξιοποίηση βιωμάτων και γνωστικού υποβάθρου μαθητών Στ’). επιλογή Θεματικών- διδακτικών ενοτήτων (δημιουργική- εναλλακτική αξιοποίηση σχολικής ύλης και δυνατότητα σύνδεσης με μαθήματα Α.Π. υιοθετώντας τη διαθεματική προσέγγιση της μάθησης του ΔΕΠΠΣ.επιλογή Θεματικών- διδακτικών ενοτήτων (δημιουργική- εναλλακτική αξιοποίηση σχολικής ύλης και δυνατότητα σύνδεσης με μαθήματα Α.Π. υιοθετώντας τη διαθεματική προσέγγιση της μάθησης του ΔΕΠΠΣ. project και στόχοι 4 ΤΔ σε περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσηςproject και στόχοι 4 ΤΔ σε περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης διδακτική αξιοποίησηδιδακτική αξιοποίηση μεθοδολογικό πλαίσιομεθοδολογικό πλαίσιο Βάσεις παιδαγωγικής προσέγγισης, έμφαση στο θεωρητικό – φιλοσοφικό πλαίσιο, στις αρχές σχεδιασμού και φάσεις ανάπτυξης, και στις αρχές αξιολόγησηςΒάσεις παιδαγωγικής προσέγγισης, έμφαση στο θεωρητικό – φιλοσοφικό πλαίσιο, στις αρχές σχεδιασμού και φάσεις ανάπτυξης, και στις αρχές αξιολόγησης στάδια της διδακτικής μεθοδολογίαςστάδια της διδακτικής μεθοδολογίας Αρχές εξ Αποστάσεως ΕκπαίδευσηςΑρχές εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Μεθοδολογία αξιολόγησηςΜεθοδολογία αξιολόγησης καθορισμός μοντέλου επικοινωνίας και χωροταξικού σχεδιασμούκαθορισμός μοντέλου επικοινωνίας και χωροταξικού σχεδιασμού επιλογή τεχνολογικής υποστήριξης καιεπιλογή τεχνολογικής υποστήριξης και σχεδίαση οργανωτικού και υποστηρικτικού μοντέλου.σχεδίαση οργανωτικού και υποστηρικτικού μοντέλου.

7 ΒΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Έμφαση στην εκπαιδευτική διαδικασία, που υποστηρίζει το έργο του μαθητή, τον ενεργοποιεί καιΈμφαση στην εκπαιδευτική διαδικασία, που υποστηρίζει το έργο του μαθητή, τον ενεργοποιεί και σε μεθόδους αυτομάθησης να οικειοποιείται το τελικό προϊόν (μοντέλο της Αμερικάνικης Ένωσης για την εξΑΕ - ADEC, 1996)σε μεθόδους αυτομάθησης να οικειοποιείται το τελικό προϊόν (μοντέλο της Αμερικάνικης Ένωσης για την εξΑΕ - ADEC, 1996)

8 Αρχές Σχεδιασμού διδακτικής προσέγγισης υλοποίηση 4 φάσεων (γνωριμία, εικονική τάξη και τηλεδιάσκεψη στάδια 3 και 4).υλοποίηση 4 φάσεων (γνωριμία, εικονική τάξη και τηλεδιάσκεψη στάδια 3 και 4). Το ακροατήριο εναλλάσσεται από ενεργητικό σε παθητικό για την ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών.Το ακροατήριο εναλλάσσεται από ενεργητικό σε παθητικό για την ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών. Προτεραιότητα στη σχεδίαση ενός μαθητοκεντρικού διδακτικού περιβάλλοντος συνεργατικής οικοδόμησης της γνώσης με τη βοήθεια μη γραμμικών μοντέλων (σύμφωνα με θεωρία εποικοδομισμού).Προτεραιότητα στη σχεδίαση ενός μαθητοκεντρικού διδακτικού περιβάλλοντος συνεργατικής οικοδόμησης της γνώσης με τη βοήθεια μη γραμμικών μοντέλων (σύμφωνα με θεωρία εποικοδομισμού).

9 Μοντέλο ανάπτυξης διδακτικού συστήματος (Αναστασιάδης, 2007 α, Vrasidas & McIsaac, 2000). Α’ επίπεδο: Ανάλυση Αναγκών, σύνοδος προσδιορισμός λύσης, χρονοπρογραμματισμός και προϋπολογισμός.Α’ επίπεδο: Ανάλυση Αναγκών, σύνοδος προσδιορισμός λύσης, χρονοπρογραμματισμός και προϋπολογισμός. Β’ επίπεδο: Παιδαγωγικός Σχεδιασμός: διδακτική, τεχνολογική, οργανωτική και οικονομική υποστήριξη και διαμόρφωση μεθοδολογίας αξιολόγησης.Β’ επίπεδο: Παιδαγωγικός Σχεδιασμός: διδακτική, τεχνολογική, οργανωτική και οικονομική υποστήριξη και διαμόρφωση μεθοδολογίας αξιολόγησης. Γ’ επίπεδο: Υλοποίηση: Πιλοτική και Κανονική. Εφαρμογή Διαμορφωτικής Αξιολόγησης.Γ’ επίπεδο: Υλοποίηση: Πιλοτική και Κανονική. Εφαρμογή Διαμορφωτικής Αξιολόγησης. Δ’ επίπεδο: Ολιστική Αξιολόγηση, εξαγωγή Συμπερασμάτων, επανεξέταση, Αναθεώρηση και Συμπερασματική Αξιολόγηση.Δ’ επίπεδο: Ολιστική Αξιολόγηση, εξαγωγή Συμπερασμάτων, επανεξέταση, Αναθεώρηση και Συμπερασματική Αξιολόγηση.

10 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΓΚΗ: ενός παιδαγωγικού μοντέλου που θα υποστηρίζει τη σύγκλιση της παραδοσιακής και της εξ αποστάσεως διδασκαλίας λόγω της αξίωσης για ανθρωποκεντρικότητα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Clark, 1983).ενός παιδαγωγικού μοντέλου που θα υποστηρίζει τη σύγκλιση της παραδοσιακής και της εξ αποστάσεως διδασκαλίας λόγω της αξίωσης για ανθρωποκεντρικότητα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Clark, 1983). Συνέπειες:Συνέπειες: νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον,νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον, αλλαγές στους ρόλους εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου και στις μαθησιακές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές μεθόδους (Αναστασιάδης, 2000β).αλλαγές στους ρόλους εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου και στις μαθησιακές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές μεθόδους (Αναστασιάδης, 2000β).

11 5. Συμπεράσματα Δημιουργική ένταξη της ΔΤ: με παιδαγωγικούς όρους και προϋποθέσεις στη σχολική πραγματικότητα.Δημιουργική ένταξη της ΔΤ: με παιδαγωγικούς όρους και προϋποθέσεις στη σχολική πραγματικότητα. Στόχοι διδακτικής προσέγγισης: 1.οι μαθητές να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν προοδευτικά με ένα κλιμακούμενο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον, 2.να λάβουν ενεργό δράση καθώς βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση τόσο με τους συμμαθητές τους όσο και με τους δασκάλους τους, 3.τον ανοιχτό διάλογο του παλιών διδακτικών αντιλήψεων- μεθοδεύσεων με τις νέες, 4.τη δυνατότητα εκπόνησης άλλων καινοτόμων-εναλλακτικών σχεδίων προσέγγισης της νέας μορφής εκπαιδευτικής διαδικασίας (Αναστασιάδης και Ρετάλης, 2002).

12 1 η ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Διάρκεια 60 λεπτά

13 1 η ΤηλεΔιάσκεψη «γνωριμίας» Ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων από τους δύο εκπαιδευτικούς των δύο σχολείων. Προεπιλογή Θέματος: Απειλούμενα είδη ζώων - Προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας: «Ανάσες και ψίθυροι που χάνονται: Μια σιωπή που φωνάζει SOS» Ατομικό δελτίο μαθητή Ανταλλαγή φακέλων γνωριμίας Δημιουργία Blog: http://likofridis.blogspot.com/http://likofridis.blogspot.com/ Άξονες προετοιμασίας 1 ης τηλεδιάσκεψης Άξονες παρουσίασης κάθε σχολείου Προετοιμασία παρουσιάσεων Τεχνικές προετοιμασίες τηλεδιασκέψεων Χωρισμός Ομάδων (3 ομάδες των 7 ατόμων ) Προετοιμασία 1 ης τηλεδιάσκεψης 13 «Ανάσες και ψίθυροι που χάνονται: Μια σιωπή που φωνάζει SOS»

14 1 η ΤηλεΔιάσκεψη «γνωριμίας» Συστήνονται οι διευθυντές των δύο Σχολείων καθώς και οι εκπαιδευτικοί των δύο τάξεων. Έναρξη 1 ης τηλεδιάσκεψης - Διάρκεια 10 λεπτά 14 «Ανάσες και ψίθυροι που χάνονται: Μια σιωπή που φωνάζει SOS»

15 1 η ΤηλεΔιάσκεψη «γνωριμίας» Οι μαθητές της κάθε τάξης χωρίζονται σε τρεις ομάδες των επτά μαθητών η κάθε μία. Οι παρουσιάσεις έχουν προετοιμασθεί από κάθε ομάδα και παρουσιάζονται από τα μέλη της κάθε ομάδας, ώστε να συμμετέχουν όλα τα μέλη κάθε ομάδας στην παρουσίαση. –Παρουσίαση από το 6 Ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων με ένα Power Point που έχει ετοιμάσει. Διάρκεια παρουσίασης: 10 λεπτά. Power Point –Παρουσίαση από το 12 Ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης επίσης με ένα Power Point που έχει ετοιμάσει. Διάρκεια παρουσίασης: (10 λεπτά).Power Point Παρουσιάσεις Σχολείων-Περιοχών - Διάρκεια 20 λεπτά 15 «Ανάσες και ψίθυροι που χάνονται: Μια σιωπή που φωνάζει SOS»

16 1 η ΤηλεΔιάσκεψη «γνωριμίας» Ομοιότητες – Διαφορές των περιοχών Ανάδυση του θέματος μέσα από συζήτηση, γιατί και οι δύο περιοχές φιλοξενούν κάποιο απειλούμενο είδος: Καταιγισμός ιδεών: Διερεύνηση πρότερων γνώσεων των μαθητών σχετικά με το ποια είναι τα απειλούμενα είδη της Ελλάδας – καταγραφή στον πίνακα. Συζήτηση - Σύγκριση παρουσιάσεων – Διάρκεια 10 λεπτά 16 «Ανάσες και ψίθυροι που χάνονται: Μια σιωπή που φωνάζει SOS»

17 1 η ΤηλεΔιάσκεψη «γνωριμίας» «Δεν είμαστε μόνοι μας» Προβολή Βίντεο Προβολή Βίντεο - Διάρκεια 5 λεπτά 17 «Ανάσες και ψίθυροι που χάνονται: Μια σιωπή που φωνάζει SOS»

18 1 η ΤηλεΔιάσκεψη «γνωριμίας» Συζήτηση για το θέμα που θα διερευνήσουν Κλείσιμο 1 ης Τηλεδιάσκεψης - Διάρκεια 5 λεπτά 18 «Ανάσες και ψίθυροι που χάνονται: Μια σιωπή που φωνάζει SOS»

19 Προετοιμασία 2ης Τηλεδιάσκεψης Α΄ Ενότητα Γνωστικά αντικείμενα: Φυσικά, Γλώσσα, Αισθητική αγωγή Θεματική περιοχή: Ζώα και οικοσυστήματα Γενικός στόχος να προσεγγίσουν βιωματικά και με αυθεντικό τρόπο την έννοια «οικοσύστημα» και να ανακαλύψουν τη στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην υποβάθμιση των οικοσυστημάτων και τα απειλούμενα είδη.

20 Προετοιμασία 2ης Τηλεδιάσκεψης Α΄ Ενότητα Δραστηριότητες Σενάριο Επίσκεψη σε οικοσύστημα της περιοχής (Τεύχος Δραστηριοτήτων)Τεύχος Δραστηριοτήτων  Πριν την Απόδραση  Καιρός για δράση  Γυρίζοντας στην τάξη

21 Προετοιμασία 2ης Τηλεδιάσκεψης Α΄ Ενότητα Πριν την απόδραση  Σχεδιασμός και μελέτη ερωτηματολογίου  Ενημέρωση για την περιοχή επίσκεψης (Οικοσύστημα-Απειλές υποβάθμισης-Ζώα υπό εξαφάνιση) Συνάντηση με υπεύθυνο δασαρχείου Διερεύνηση δικτυακού και έντυπου υλικού  Διαμόρφωση συμβολαίου συνεργασίας

22 Προετοιμασία 2ης Τηλεδιάσκεψης Α΄ Ενότητα Μελέτη πεδίου:Καιρός για δράση  Χλωρίδα –Πανίδα της περιοχής  Ίχνη ανθρώπινων δραστηριοτήτων  Ωφέλειες του οικοσυστήματος της περιοχής  Απειλές υποβάθμισης του οικοσυστήματος  Κίνδυνοι και απειλές για το ζωικό βασίλειο  Δημιουργικές δραστηριότητες

23 Προετοιμασία 2ης Τηλεδιάσκεψης Α΄ Ενότητα Γυρίζοντας στην τάξη (Φύλλο Εργασίας)Φύλλο Εργασίας  Σύνταξη ενιαίου εικονογραφημένου κειμένου  Ανταλλαγή κειμένων μέσω του BlogBlog  Σύνθεση κειμένων σύγκρισης των οικοσυστημάτων Σχολείο Αλεξανδρούπολης Ομοιότητες και διαφορές στο φυσικό περιβάλλον Σχολείο Ιωαννίνων Ομοιότητες και διαφορές στο ανθρωπογενές περιβάλλον Απειλές-Κίνδυνοι για το οικοσύστημα και τα ζώα των περιοχών

24 Προετοιμασία 2ης Τηλεδιάσκεψης Α΄ Ενότητα Γυρίζοντας στην τάξη  Κατασκευές παιχνιδιών-Τροφική αλυσίδα (Φύλλο Εργασίας)Φύλλο Εργασίας  Σύνθεση πρώτου εννοιολογικού χάρτη απειλούμενων ειδών της Ελλάδας ανά οικοσύστημα με τις πρώτες ιδέες των μαθητών

25 Προετοιμασία 2ης Τηλεδιάσκεψης B΄ Ενότητα Γνωστικά αντικείμενα: Γεωγραφία, Γλώσσα, Αισθητική αγωγή Θεματική περιοχή: Απειλούμενα είδη προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας Γενικός στόχος να επεκτείνουν οι μαθητές τις γνώσεις που απέκτησαν σε τοπικό επίπεδο σχετικά : με την αξία του ζωικού βασιλείου στην τροφική αλυσίδα και την επιβίωση του ανθρώπου με τα απειλούμενα είδη και τις προστατευόμενες περιοχές σε εθνικό επίπεδο

26 Προετοιμασία 2ης Τηλεδιάσκεψης B΄ Ενότητα Διδακτικοί στόχοι της ενότητας  Να γνωρίσουν τα απειλούμενα είδη της Ελλάδας και τις προστατευόμενες περιοχές  Να αναγνωρίσουν το πρόβλημα και να συλλέξουν στοιχεία για τους κινδύνους που απειλούν τα ζώα της πατρίδας μας  Να ενημερωθούν και να έρθουν σε επαφή με οργανώσεις, δίκτυα και συλλόγους που δραστηριοποιούντα στον αγώνα για τη διάσωση των απειλούμενων ειδών και την προστασία του περιβάλλοντος  Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της προφύλαξης τους για την αρμονική λειτουργία του οικοσυστήματος.  Να αναπτύξουν δεξιότητες αυτοοργανώσιμης μάθησης, χρήσης διαδικτύου και του Η/Υ ως γνωστικού εργαλείου

27 Προετοιμασία 2ης Τηλεδιάσκεψης B΄ Ενότητα Δραστηριότητες (Τεύχος Δραστηριοτήτων)Τεύχος Δραστηριοτήτων  Αναγνώριση του προβλήματος - Προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας  Ταξινόμηση των ειδών που απειλούνται ανά οικοσύστημα - Γνωριμία με τις περιβαλλοντικές Οργανώσεις – καλλιέργεια στάσεων  Σύνθεση ταυτότητας ζώων σύμφωνα με εννοιολογικό χάρτη Οδηγίεςεννοιολογικό χάρτη Οδηγίες  Σύνθεση διαδικτυακών χαρτών( χρήση wikimapia) – Προστατευόμενες περιοχές – Καταφύγια απειλούμενων ειδών (Συνεργασία τοπικής και απομακρυσμένης τάξης)χρήση wikimapia  Κατασκευή ενιαίου χάρτη σε χαρτόνι από όλες τις ομάδες (Φ.Ε)Φ.Ε  Ανταλλαγή παιχνιδιών μέσω του blogπαιχνιδιών  Ανασύσταση του αρχικού εννοιολογικού χάρτηεννοιολογικού χάρτη

28 2η Τηλεδιάσκεψη Θεματική περιοχή: Αξιολογική ανάλυση της αναγκαιότητας της προστασίας των ζώων Γιατί πρέπει να τα προστατεύουμε; Γενικός στόχος Να πλουτίσουν τον περιβαλλοντικό τους γραμματισμό μέσα από «πολυκειμενικές», πολυτροπικές προσεγγίσεις συσχετίζοντας το πρόβλημα των απειλούμενων ειδών με τα γενικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα ως συνέπεια της υλιστικής διαχείρισης της φύσης από τον άνθρωπο Μεθοδολογία: Εικονική τάξη –Τηλεδιδασκαλία ομαδοσυνεργατική, εποικοδομιστική μέθοδος (αναδόμηση των γνώσεων μέσω της διερεύνησης και του αναστοχασμού) στο πλαίσιο του χειραφετικού μοντέλου. Κειμνοκεντρική προσέγγιση– Οπτικός αλφαβητισμός

29 2η Τηλεδιάσκεψη Διδακτικοί στόχοι της θεματικής ενότητας  Να προσεγγίσουν το θέμα της αξίας της προστασίας των ζώων διαθεματικά μέσα από αυθεντικές, καταστάσεις γνωστικής σύγκρουσης και αναστοχασμού.  Να κινητοποιηθούν συναισθηματικά γύρω από το πρόβλημα των απειλούμενων ειδών  Να έχουν μια πρώτη διαδραστική επικοινωνία και συνεργασία με την απομακρυσμένη τάξη σε πραγματικό χρόνο, η οποία θα τους φέρει πιο κοντά  Να ανακαλύψουν τη σύνδεση της βιοποικιλότητας με τον πολιτισμό  Να εκφραστούν δημιουργικά.  Να αξιοποιήσουν τον Η/Υ ως γνωστικό εργαλείο  Να αναδυθούν οι άξονες της περαιτέρω διερεύνησης του θέματος ( Τα ζώα πηγές έμπνευσης και πολιτισμικής δημιουργίας – Καιρός ….για δράση)

30 2η Τηλεδιάσκεψη Δραστηριότητες Σενάριο-Παιχνίδι: Σύνθεση ομαδικού εννοιολογικού χάρτηεννοιολογικού χάρτη 1 η Δραστηριότητα Ένα παλιό μήνυμα για το σύγχρονο κόσμο Ινδιάνος Σιάτλ  Επεξεργασία κειμένου (φύλλο εργασίας)φύλλο εργασίας  Συζήτηση – Δραματοποίηση Σχολείο Αλεξανδρούπολης Η φύση και τα ζώα στη ζωή των ινδιάνων – η ολιστική προσέγγιση και η αρμονική συνύπαρξη Σχολείο Ιωαννίνων Η μεταχείριση της φύσης από το λευκό – η υλιστική προσέγγιση και κακομεταχείριση της φύσης Τι θα απαντούσε ο Σιάτλ αν μπορούσαμε να τον ρωτήσουμε: « Γιατί πρέπει να προστατεύουμε τα ζώα;»

31 2η Τηλεδιάσκεψη Δραστηριότητες 2 η Δραστηριότητα Η βιοποικιλότητα βελτιώνει την ποιότητα της ζωής μας (φύλλο εργασίας)φύλλο εργασίας  Μελέτη κειμένου Σύνδεση βιοποικιλότητας με τον πολιτισμό  Σύνδεση των απειλούμενων ειδών με πολιτισμικά έργα σύμφωνα με τους άξονες: Λογοτεχνία Ιστορία-Παράδοση Τέχνες  Δραστηριότητα αντιστοίχισης εικόνων με ζώα και μορφές τέχνης στο Ηοt potatoes και στο χαρτίΗοt potatoes Σύνδεση με Ιστορία, Θρησκευτικά, καθημερινή ζωή, Τέχνη Τι θα απαντούσε ο συγγραφέας του κειμένου, που διαβάσαμε, στο ερώτημα που διερευνούμε;

32 2η Τηλεδιάσκεψη Δραστηριότητες 3η Δραστηριότητα «Ένα σύγχρονο μήνυμα για το μελλοντικό κόσμο» Προβολή Βίντεο “Respire”Respire (φύλλο εργασίας)φύλλο εργασίας  Συζήτηση: Οπτικός αλφαβητισμός Αναδόμηση του περιεχομένου Συναισθηματική κινητοποίηση των μαθητών  Συμπλήρωση προτάσεων – Συσχέτιση με το πρώτο κείμενο: Τα λόγια Του Σιάτλ:« Τι είναι ο άνθρωπος χωρίς τα ζώα; Αν όλα τα ζώα φύγουν απ’ τη μέση, ο άνθρωπος θα πεθάνει από μεγάλη εσωτερική μοναξιά.» Τι θα απαντούσε η πωταγωνίστρια στο ερώτημα που διερευνούμε; Ζωγραφική – παιχνίδι σκιών

33 Προετοιμασία 3ης Τηλεδιάσκεψης Α΄ Ενότητα Γνωστικά αντικείμενα: Γλώσσα, Μουσική, Φυσική Αγωγή, Αγγλικά Θεματική περιοχή: Τα ζώα πηγή έμπνευσης και πολιτισμικής δημιουργ ίας Γενικός στόχος αυτής της ενότητας είναι να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με μύθους, παραδόσεις, παροιμίες, συμβολισμούς, λογοτεχνία, εικαστικές τέχνες, λαϊκή τέχνη, δημοτικό τραγούδι, μουσική, κινηματογράφος, κλπ. που σχετίζονται με τα απειλούμενα είδη ζώων που μελετούν.

34 Προετοιμασία 3ης Τηλεδιάσκεψης Α΄ Ενότητα

35 Προετοιμασία 3ης Τηλεδιάσκεψης Α΄ Ενότητα ΦΕ1 ΙΛΦΕ1 ΙΛ, ΦΕ1 ΙΤ, ΦΕ1 Φ, ΦΕ2 ΙΛ, ΦΕ2 ΙΤ, ΦΕ2 Φ, ΦΕ3 ΙΛ, ΦΕ3 ΙΤ, ΦΕ3 ΦΦΕ1 ΙΤΦΕ1 ΦΦΕ2 ΙΛΦΕ2 ΙΤΦΕ2 ΦΦΕ3 ΙΛ, ΦΕ3 ΙΤΦΕ3 Φ

36 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Σχ.Αλεξανδρούπολης :«Άνθρωποι και δελφίνια»( Σουρούνη). Άνθρωποι και δελφίνια Σχ. Ιωαννίνων: «Η Σονάτα του Σεληνόφωτος» του Γ. Ρίτσου.Η Σονάτα του Σεληνόφωτος ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ-ΛΑΟΓΡΑΦΟΙ Σχ.Αλεξανδρούπολης: Επεξεργασία και δημιουργία παροιμιών.παροιμιών Σχ.Ιωαννίνων: Μελέτη και επεξεργασία κέλτικου μύθου για τη φώκια.κέλτικου μύθου ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΕΧΝΗΣ Σχ.Αλεξανδρούπολης: Ταινία « Η αρκούδα» του J.J. Annaud. Τραγούδι «Δελφίνι δελφινάκι » Σχ.Ιωαννίνων: Ταινία « Ο ασπροδόντης» του Ρ. Κλάιζερ Τραγούδι «Ο λύκος» της Αρλέτας.

37 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΟΜΑΔΩΝ ΟΜΑΔΕΣ ΔΑΣΩΝ: Παιχνίδι με παροιμίες BlogBlog ΟΜΑΔΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ: Σύνθεση αλφαβητάριων BlogBlog ΟΜΑΔΕΣ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ: Συνεργατικό παραμύθι

38 Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ Ενημέρωση των μαθητών για τη διαδικασία και το σκοπό της 3 ης Τηλεδιάσκεψης Βασικοί Άξονες Τηλεσυνεργασίας Διερεύνηση επιπέδου ενημέρωσης πολιτών Σχέση μερίδας επαγγελματιών & απειλούμενων ζώων Τρόποι ευαισθητοποίησης της κοινωνίας

39 3η Τηλεδιάσκεψη (Τηλεσυνεργασία) Τίτλος Μαθήματος: Τηλεσυνεργασία «Αναλαμβάνουμε δράσεις» Σκοπός Κατά τη διάρκεια της 3ης Τηλεδιάσκεψης επιδιώκεται η Συνεργασία των Ομάδων από απόσταση και η ελεύθερη έκφραση των ιδεών τους πάνω στο θέμα που διαπραγματεύονται. Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ανάδειξη και καταγραφή των ιδεών των μαθητών και συγκρότηση συνεργατικών σχεδίων δράσης για την προστασία των απειλούμενων ζωικών ειδών και των εθνικών πάρκων της Ελλάδας.

40 3η Τηλεδιάσκεψη (Τηλεσυνεργασία) Δομή Τηλεσυνεργασίας Εισαγωγή από το δάσκαλο του Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης (5΄) Παρουσίαση παραμυθιού (5΄)Παρουσίαση παραμυθιού Προβολή βίντεο και συζήτηση (10΄)Προβολή βίντεο Τηλεσυνεργασία (35΄) Ανακεφαλαίωση από το δάσκαλο του Δ.Σ. Ιωαννίνων (5΄)

41 3η Τηλεδιάσκεψη (Τηλεσυνεργασία) προβολή βίντεο-συζήτηση

42 3η Τηλεδιάσκεψη (Τηλεσυνεργασία) Αδελφοποίηση τάξεων Διομάδα Υδροβιότοπων

43 3η Τηλεδιάσκεψη (Τηλεσυνεργασία) Αδελφοποίηση τάξεων Διομάδα Θάλασσας

44 3η Τηλεδιάσκεψη (Τηλεσυνεργασία) Αδελφοποίηση τάξεων Διομάδα Δασών

45 Προετοιμασία 4ης Τηλεδιάσκεψης Γνωστικά αντικείμενα: Γλώσσα, Μαθηματικά, Αισθητική Αγωγή Θεματική περιοχή: Ανάληψη δράσης Γενικός στόχος: υλοποίηση των δραστηριοτήτων για ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του κοινωνικού συνόλου προαγωγή του αισθήματος κοινής ευθύνης Συνεργασία των ομάδων τοπικής και απομακρυσμένης τάξης για κοινή δράση

46 Προετοιμασία 4ης Τηλεδιάσκεψης Περιγραφή δραστηριοτήτων (ομάδες δάσους) Σχολείο Αλεξανδρούπολης: Άρθρο επεξεργασία άρθρων και συγγραφή άρθρουσυγγραφή Σχολείο Ιωαννίνων: Αφίσα μελέτησαν αφίσες του Αρκτούρου και έφτιαξαν αφίσα σε μορφή σεναρίουαφίσες Αρκτούρου

47 Προετοιμασία 4ης Τηλεδιάσκεψης Περιγραφή δραστηριοτήτων (Oμάδες υδροβιότοπων) Σχολεία Ιωαννίνων & Αλεξανδρούπουλης: Έρευνα Τι γνωρίζουμε για τα απειλούμενα είδη; Σύνταξη ερωτηματολογίου από κοινού με τη χρήση του blogερωτηματολογίου Χορήγηση:μαθητές Ε΄ τάξης, ενήλικες γειτονικού περιβάλλοντος

48 Προετοιμασία 4ης Τηλεδιάσκεψης Περιγραφή δραστηριοτήτων (ομάδες θάλασσας) Σχολεία Ιωαννίνων & Αλεξανδρούπουλης: Χτίσιμο επιχειρημάτωνεπιχειρημάτων Προετοιμάζουμε την αντιπαράθεση απόψεων Φ.Ε.: «Οι χελώνες και τα δελφίνια στα δίχτυα των ψαράδων» (A1, A2, A3, A4)A1A2A3A4

49 Προετοιμασία 4ης Τηλεδιάσκεψης Περιγραφή δραστηριοτήτων Όλα τα παιδιά και των δύο τάξεων Στο Δημαρχείο... Διαμαρτυρία με πικετοφορία και πάγωμα κινήσεων Ανάρτηση αφίσας Συνέντευξη

50 4η Τηλεδιάσκεψη Θεματική περιοχή: «Αποκτήσαμε άποψη και την κάναμε πράξη...» Σκοπός προαγωγή του αισθήματος της αδελφοποίησης μέσα από την παρουσίαση των κοινών δράσεων. Αναμενόμενα αποτελέσματα: Να κατανοήσουν την αξία της συλλογικής προσπάθειας και της δημιουργικότητας.

51 4η Τηλεδιάσκεψη Δομή Τηλεδιάσκεψης Εισαγωγή από δάσκαλο του Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης (5΄) Παρουσιάσεις άρθρου και αφίσας από τις ομάδες του δάσους (10΄) Παρουσιάσεις αποτελεσμάτων έρευνας από τις ομάδες των υδροβιότοπων, συγκριτική ανάλυση και συζήτηση (10΄) Διεξαγωγή δραματοποιημένης αντιπαράθεσης από τις ομάδες των θαλασσών (10΄) Σκέψεις για περαιτέρω δράσεις (10΄) Αξιολόγηση προγράμματος από τους μαθητές (10΄) Χορογραφίες μαθητών(15΄) Κλείσιμο της τηλεδιάσκεψης από τους δασκάλους, χαιρετισμός από όλους, απονομή βραβείων στους μαθητές(10΄)

52 4η Τηλεδιάσκεψη Τηλεπαρουσιάσεις Διομάδα δάσους: «ανάσες και ψίθυροι που χάνονται...μια φωνή που φωνάζει SOS» Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης: άρθρο Δ.Σ. Ιωαννίνων: αφίσα Διομάδα υδροβιότοπων: Παρουσίαση και σύγκριση αποτελεσμάτων έρευνας Διομάδα θάλασσας: Δ ραματοποίηση αντιπαράθεσης

53 4η Τηλεδιάσκεψη Τηλεπαρουσιάσεις Σκέψεις για περαιτέρω δράσεις  Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης: επιστολή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος  Δ.Σ. Ιωαννίνων: χρηματοδότηση από Δήμο για υιοθεσία ζώου που απειλείται

54 Κλείσιμο 4ης Τηλεδιάσκεψης Παρουσιάσεις χορογραφιών:«Δελφίνι, δελφινάκι» και «Ο λύκος» Ανακοίνωση από δάσκαλο Ιωαννίνων: συνάντηση των δυο σχολείων στην Κατερίνη και καθαρισμός ακτής Αποκάλυψη του «Αγνώστου Χ», κρυφό πρόσωπο του σεναρίου Χαιρετισμός

55 Ευχαριστούμε...


Κατέβασμα ppt "Μ. Π. Σ. «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση Απειλούμενα ζώα – Προστατευόμενες περιοχές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google