Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υπεύθυνος Καθηγητής: Π. Αναστασιάδης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υπεύθυνος Καθηγητής: Π. Αναστασιάδης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υπεύθυνος Καθηγητής: Π. Αναστασιάδης
Μ. Π. Σ. «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση Απειλούμενα ζώα – Προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας «Ανάσες και ψίθυροι που χάνονται... μια σιωπή που φωνάζει SOS» Υπεύθυνος Καθηγητής: Π. Αναστασιάδης ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ευσταθίου Αθανασία Καφετζιδάκη Μαρία Κύρκος Νίκος Μπαρχαμπά Μαρία Παπαευθυμίου Σωτήρης Σταματοπούλου Ελένη Τσιαγιαννίδου Πηνελόπη tp://nespa.pblogs.gr/2008/07/ html

2 Θεωρητικό Πλαίσιο

3 Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη (ΔΤ) – Interactive Videoconferencing (IVC) επιτρέπει:
συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο (Αναστασιάδης, 2003, και Thurston, 2004 σύνδεση των τάξεων με ειδικούς (McCombs et all, 2007) εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα υγείας (Hill, 2004) ενθάρρυνση της διερευνητικής και κριτικής σκέψης (De Bra et al, 2000, Brusilovsky, 1999, Κωστούλα και Μακράκης, 2006) ΌΜΩΣ: Προϋποθέσεις: παιδαγωγικές και τεχνολογικές

4 ΣΤΟΧΟΙ: να γνωρίσουν δάσκαλοι και μαθητές το νέο μαθησιακό περιβάλλον αλλά και να προσεγγίσουν το θέμα «Ζώα υπό εξαφάνιση» σε σχέση με το ρόλο τους στην περιβαλλοντική ταυτότητα της Αλεξανδρούπολης και των Ιωαννίνων, την έμπνευση λογοτεχνών και καλλιτεχνών από αυτά, και γενικότερα τον τρόπο που τα ζώα υπό εξαφάνιση επηρέασαν τη λαϊκή παράδοση, το εμπόριο, την οικονομία και τον πολιτισμό των δύο τόπων. διαμόρφωση συμπεριφορών και αξιών απέναντι στην περιβαλλοντική και πολιτισμική μας κληρονομιά, ενίσχυση της αυτονομίας, της ανάληψης πρωτοβουλίας, της κριτικής, αναστοχαστικής, αποκλίνουσας και δημιουργικής σκέψης, της υπευθυνότητας αλλά και της λήψης αποφάσεων

5 Φιλοσοφικό- θεωρητικό πλαίσιο- Μεθοδολογικές προεκτάσεις:
Θεωρία εποικοδομισμού (κοινωνικοπολιτισμική μάθηση του Vygotsky) τονίζει ρόλο πλαισίου στήριξης και διαμεσολάβησης ενηλίκων (Ράπτης Α., Ράπτη Α., 2002) Project ,συνεργατικές δραστηριότητες μάθησης από απόσταση. Διδακτική μεθοδολογία: τηλεδιδασκαλία, εικονική τάξη και τηλεσυνεργασία Τεχνολογία: όχι ουδέτερο ενισχυτικό μέσο διδασκαλίας, αλλά θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο (Λιοναράκης, 2006, Ράπτης & Ράπτη, 2004, Μακράκης, 2000) κριτική- χειραφετική παιδαγωγική (ατομική-κοινωνική ευθύνη χειραφέτησης, αυτογνωσία, αναστοχασμός, αυτοπραγμάτωση ατόμου σε συνθήκες κοινωνικής ελευθερίας και αυτόνομης κοινωνικής δράσης) Στόχος: ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων σε μια εποικοδομητική διαδικασία μάθησης, συνδεμένη με την ιστορικοκοινωνική διάσταση και το γεωφυσικό, περιβαλλοντικό, πολιτισμικό πλαίσιο των δύο σχολείων.

6 Στοιχεία παιδαγωγικής ανάπτυξης προγράμματος «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»
επιλογή τάξεων (αξιοποίηση βιωμάτων και γνωστικού υποβάθρου μαθητών Στ’). επιλογή Θεματικών- διδακτικών ενοτήτων (δημιουργική- εναλλακτική αξιοποίηση σχολικής ύλης και δυνατότητα σύνδεσης με μαθήματα Α.Π. υιοθετώντας τη διαθεματική προσέγγιση της μάθησης του ΔΕΠΠΣ. project και στόχοι 4 ΤΔ σε περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης διδακτική αξιοποίηση μεθοδολογικό πλαίσιο Βάσεις παιδαγωγικής προσέγγισης, έμφαση στο θεωρητικό – φιλοσοφικό πλαίσιο, στις αρχές σχεδιασμού και φάσεις ανάπτυξης, και στις αρχές αξιολόγησης στάδια της διδακτικής μεθοδολογίας Αρχές εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Μεθοδολογία αξιολόγησης καθορισμός μοντέλου επικοινωνίας και χωροταξικού σχεδιασμού επιλογή τεχνολογικής υποστήριξης και σχεδίαση οργανωτικού και υποστηρικτικού μοντέλου.

7 ΒΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Έμφαση στην εκπαιδευτική διαδικασία, που υποστηρίζει το έργο του μαθητή, τον ενεργοποιεί και σε μεθόδους αυτομάθησης να οικειοποιείται το τελικό προϊόν (μοντέλο της Αμερικάνικης Ένωσης για την εξΑΕ - ADEC, 1996)

8 Αρχές Σχεδιασμού διδακτικής προσέγγισης
υλοποίηση 4 φάσεων (γνωριμία, εικονική τάξη και τηλεδιάσκεψη στάδια 3 και 4). Το ακροατήριο εναλλάσσεται από ενεργητικό σε παθητικό για την ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών. Προτεραιότητα στη σχεδίαση ενός μαθητοκεντρικού διδακτικού περιβάλλοντος συνεργατικής οικοδόμησης της γνώσης με τη βοήθεια μη γραμμικών μοντέλων (σύμφωνα με θεωρία εποικοδομισμού).

9 Μοντέλο ανάπτυξης διδακτικού συστήματος (Αναστασιάδης, 2007α, Vrasidas & McIsaac, 2000).
Α’ επίπεδο: Ανάλυση Αναγκών, σύνοδος προσδιορισμός λύσης, χρονοπρογραμματισμός και προϋπολογισμός. Β’ επίπεδο: Παιδαγωγικός Σχεδιασμός: διδακτική, τεχνολογική, οργανωτική και οικονομική υποστήριξη και διαμόρφωση μεθοδολογίας αξιολόγησης. Γ’ επίπεδο: Υλοποίηση: Πιλοτική και Κανονική. Εφαρμογή Διαμορφωτικής Αξιολόγησης. Δ’ επίπεδο: Ολιστική Αξιολόγηση, εξαγωγή Συμπερασμάτων, επανεξέταση, Αναθεώρηση και Συμπερασματική Αξιολόγηση.

10 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΓΚΗ: ενός παιδαγωγικού μοντέλου που θα υποστηρίζει τη σύγκλιση της παραδοσιακής και της εξ αποστάσεως διδασκαλίας λόγω της αξίωσης για ανθρωποκεντρικότητα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Clark, 1983). Συνέπειες: νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον, αλλαγές στους ρόλους εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου και στις μαθησιακές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές μεθόδους (Αναστασιάδης, 2000β).

11 5. Συμπεράσματα Δημιουργική ένταξη της ΔΤ: με παιδαγωγικούς όρους και προϋποθέσεις στη σχολική πραγματικότητα. Στόχοι διδακτικής προσέγγισης: οι μαθητές να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν προοδευτικά με ένα κλιμακούμενο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον, να λάβουν ενεργό δράση καθώς βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση τόσο με τους συμμαθητές τους όσο και με τους δασκάλους τους, τον ανοιχτό διάλογο του παλιών διδακτικών αντιλήψεων- μεθοδεύσεων με τις νέες, τη δυνατότητα εκπόνησης άλλων καινοτόμων-εναλλακτικών σχεδίων προσέγγισης της νέας μορφής εκπαιδευτικής διαδικασίας (Αναστασιάδης και Ρετάλης, 2002).

12 1η ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Διάρκεια 60 λεπτά

13 1η ΤηλεΔιάσκεψη «γνωριμίας»
Προετοιμασία 1ης τηλεδιάσκεψης Ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων από τους δύο εκπαιδευτικούς των δύο σχολείων. Προεπιλογή Θέματος: Απειλούμενα είδη ζώων - Προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας: «Ανάσες και ψίθυροι που χάνονται: Μια σιωπή που φωνάζει SOS» Ατομικό δελτίο μαθητή Ανταλλαγή φακέλων γνωριμίας Δημιουργία Blog: Άξονες προετοιμασίας 1ης τηλεδιάσκεψης Άξονες παρουσίασης κάθε σχολείου Προετοιμασία παρουσιάσεων Τεχνικές προετοιμασίες τηλεδιασκέψεων Χωρισμός Ομάδων (3 ομάδες των 7 ατόμων ) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 1ης ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ Ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων από τους δύο εκπαιδευτικούς των δύο σχολείων. Οι εκπαιδευτικοί των δύο σχολείων ανταλλάσσουν απόψεις, σκέψεις, ιδέες και συζητούν πάνω σε προτάσεις για το προς διερεύνηση θέμα. Προεπιλογή Θέματος Οι εκπαιδευτικοί αποφασίζουν ότι το θέμα θα αφορά τα απειλούμενα είδη ζώων και τις προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας για τίτλο το : «Ανάσες και ψίθυροι που χάνονται: Μια σιωπή που φωνάζει SOS» Ατομικό δελτίο μαθητή Οι δάσκαλοι των δύο τάξεων δημιουργούν ένα ατομικό δελτίο για κάθε μαθητή. Ο κάθε μαθητής θα εμπλουτίσει το ατομικό του δελτίο με: Φωτογραφία, ατομικά-οικογενειακά στοιχεία, ενδιαφέροντα, άγριο ζώο που προτιμούν και γιατί = κατασκευή 1ης κάρτας – αμοιβαία αποστολή τοπικής χαρακτηριστικής «λιχουδιάς» ή χειροτεχνίας) Ανταλλαγή φακέλων γνωριμίας Οι μαθητές των δύο σχολείων συμφωνούν με τη βοήθεια των δασκάλων τους να ετοιμάσουν η κάθε τάξη από ένα φάκελο γνωριμίας και να γίνει ανταλλαγή αυτών των φακέλων. Οι φάκελοι περιλαμβάνουν : Ενδεικτικές φωτογραφίες (περιοχής, σχολείου, τάξης κλπ) Χάρτης της περιοχής Στοιχεία του Σχολείου Ατομικό δελτίο κάθε μαθητή και εκπαιδευτικού: Οι φάκελοι ανταλλάσσονται σε έντυπη μορφή αλλά και σε ηλεκτρονική μέσα από το Blog που έχει δημιουργηθεί για την υποστήριξη του σκοπού των τηλεδιασκέψεων. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ BLOG: ΤΙΤΛΟΣ BLOG: «Ανάσες και ψίθυροι που χάνονται: Μια σιωπή που φωνάζει SOS» Συγγραφείς: LIKOFRIDIS LARGLAROS ARGYROPELEKANOU Οι εκπαιδευτικοί των δύο σχολείων βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και ανταλλάσουν ιδέες για την οργάνωση των τηλεδιασκέψεων με βάση την επιλογή του θέματος. Άξονες προετοιμασίας 1ης τηλεδιάσκεψης: Γνωριμία των Σχολείων. Οι μαθητές πριν την 1η Τηλεδιάσκεψη με τις ομάδες τους έτσι όπως δουλεύουν στην τάξη τους έχουν φτιάξει έναν εννοιολογικό χάρτη με τους άξονες της παρουσίασής τους. Άξονες παρουσίασης κάθε σχολείου: Χλωρίδα – Πανίδα(1η ομ.) Διαμέρισμα, Νομός, Πρωτεύουσα, Γειτονικές περιοχές (1η ομ.) Ασχολίες - Προϊόντα(1η ομ.) Μνημεία- Αξιοθέατα ( Ιστορία-Πολιτισμός-Περιβάλλον)(2η ομ.) Ιστορία (πρόσωπα ή γεγονότα της περιοχής)(2η ομ.) Ελεύθερος χρόνος(3η ομ.) Παραδοσιακές συνταγές(3η ομ.) Έθιμα(3η ομ.) Δημιουργία Blog (Φτιάχνεται από το δάσκαλο και εκεί αναρτούν ότι φτιάχνουν και θέλουν να το κοινοποιήσουν στους άλλους) Προβλήματα – Σκέψεις(2η ομ.) Το Σχολείο - Σχολικές Δραστηριότητες (1η ομ.) Η προετοιμασία των παρουσιάσεων γίνεται στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών του κάθε σχολείου κατά την διάρκεια της ευέλικτης ζώνης. Με την βοήθεια του διαδικτύου συγκεντρώνονται από τους μαθητές οι απαραίτητες πληροφορίες και φωτογραφίες οι οποίες τοποθετούνται στο Power Point. Σκοπός της διαδικασίας δεν είναι μόνο η κατασκευή μιας παρουσίασης αλλά κυρίαρχος σκοπός είναι η εξοικείωση των μαθητών με το διαδίκτυο και με τη χρήση του προγράμματος παρουσιάσεων και τις δυνατότητες που έχει αυτό. Η βοήθεια των δασκάλων είναι απαραίτητη όπου χρειάζεται ώστε οι μαθητές να ενθαρρυνθούν στη σωστή και αποτελεσματική χρήση του διαδικτύου και του προγράμματος παρουσιάσεων. Τεχνικές προετοιμασίες τηλεδιασκέψεων Οι εκπαιδευτικοί των δύο τάξεων των απομακρυσμένων σχολείων, πριν πραγματοποιηθεί η πρώτη τηλεδιάσκεψη, ενημερώνουν τους μαθητές σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις του συστήματος ( γραμμή ISDN, τηλεόραση, κάμερα τηλεδιάσκεψης, βίντεο, υπολογιστής και τηλέφωνο) και δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο χωροταξικό σχεδιασμό: Ενεργητικό ακροατήριο: κάθε φορά παρουσιάζει τα θέματά του Παθητικό ακροατήριο: παρακολουθεί τη διαδικασία Εναλλαγή των μαθητών που συμμετέχουν είτε στο ενεργητικό είτε στο παθητικό ακροατήριο Η κάμερα και η οθόνη που τοποθετούνται απέναντι από το ενεργητικό ακροατήριο. Ακολουθεί μια συνοπτική αναφορά στις τέσσερις τηλεδιασκέψεις που θα πραγματοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των δύο σχολείων προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σε απορίες μαθητών σχετικά με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης. Αφού χωριστούν οι μαθητές σε 3 ομάδες των επτά ατόμων, έχοντας η κάθε ομάδα μίξη των δύο φύλων αλλά και ποικιλότητα στην απόδοση των μαθητών είτε στις εργασίες είτε στη συνεργασία με τους συμμαθητές των, οι δάσκαλοί των τους ενημερώνουν για τις ενέργειες της προετοιμασίας της 1ης τηλεδιάσκεψης και την δημιουργία παρουσίασης του κάθε σχολείου με βάση του προαναφερθέντες άξονες. Επίσης ενημερώνουν για τη δημιουργία φακέλου ανταλλαγής ατομικών στοιχείων. «Ανάσες και ψίθυροι που χάνονται: Μια σιωπή που φωνάζει SOS»

14 1η ΤηλεΔιάσκεψη «γνωριμίας»
Έναρξη 1ης τηλεδιάσκεψης - Διάρκεια 10 λεπτά Συστήνονται οι διευθυντές των δύο Σχολείων καθώς και οι εκπαιδευτικοί των δύο τάξεων. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1ης ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ Α) Γενικά Στοιχεία 2. Τόπος, χρόνος, αριθμός μαθητών τηλεδιάσκεψης Ο δάσκαλος της τάξης από το κάθε σχολείο. 1. Δάσκαλοι: ΗΜΕΡΟΜΗΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΑΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤ΄ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 21 1. Τίτλος Μαθήματος: «Τηλεδιάσκεψη Γνωριμίας» Β) Περιγραφή Μαθήματος: 2. Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Microsoft Office (Word – Power Point – Internet Expoler) – Google Earth Τάξη: Στ΄ 3. Ένταξη μαθήματος στο αναλυτικό πρόγραμμα Μηχανή Αναζήτησης: Google Γνωστικό Αντικείμενο: Γνωριμία των δύο τάξεων. Διδακτικοί στόχοι: Διδακτικός σκοπός: Εξοικείωση των μαθητών των δύο σχολείων με τη διαδικασία της Τηλεδιάσκεψης και γνωριμία των δύο τάξεων μέσω αυτής της διαδικασίας. Διδακτική Ενότητα: Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη διαδικασία της Τηλεδιάσκεψης Να εκφραστούν ελεύθερα οι μαθητές μέσα από την δημιουργία της παρουσίασης σχετικά με την ευρύτερη περιοχή που ζουν. Να εντοπίσουν οι μαθητές τις ομοιότητες των δύο παρουσιάσεων μέσα από τη σύγκρισή τους και να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με το κοινό θέμα. Να γνωριστούν οι μαθητές των απομακρυσμένων τάξεων μέσω των παρουσιάσεων στους άξονες: Τόπος, Σχολείο, Τάξη Να χρησιμοποιούν κατάλληλα το πρόγραμμα παρουσιάσεων (Power Point) για τη απόδοση των πληροφοριών και των σκέψεών των σε άλλους Να αποκτήσουν δεξιότητες αναζήτησης πληροφορίας στο Διαδίκτυο Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης της Τηλεδιάσκεψης: 60 λεπτά Αναμενόμενα Αποτελέσματα: Η επίτευξη των στόχων όπως έχουν αρχικά τεθεί Μεθοδολογία Διδακτικής Προσέγγισης: Τηλεδιδασκαλία Το πρώτο δεκάλεπτο συστήνονται οι διευθυντές των δύο σχολείων και οι εκπαιδευτικοί των δύο τάξεων. Ακολουθεί να παρουσίαση με Power Point των δύο σχολείων στον άξονα Τόπος, Σχολείο, Τάξη. Ξεκινά το σχολείο των Ιωαννίνων και συνεχίζει το σχολείο της Αλεξανδρούπολης. Οι εκπαιδευτικοί παροτρύνουν τους μαθητές των να συγκρίνουν τις δύο παρουσιάσεις και να εκφράσουν τον προβληματισμό των στην ομοιότητα των απειλούμενων ειδών της κάθε περιοχής με καταιγισμό ιδεών στον πίνακα. Παρακολουθούν ένα μικρό βίντεο μέσα από το οποίο θα αναδυθεί το προς διερεύνηση θέμα και θα γεφυρωθεί μέσα από αυτή την ανάγκη η 2η τηλεδιάσκεψη. 4. Σύντομη Περιγραφή: Συστήνονται οι διευθυντές των δύο Σχολείων καθώς και οι εκπαιδευτικοί των δύο τάξεων. Εισαγωγή (10 λεπτά) 5. Δομή Μαθήματος Οι μαθητές της κάθε τάξης χωρίζονται σε τρεις ομάδες των επτά μαθητών η κάθε μία. Οι παρουσιάσεις έχουν προετοιμασθεί από κάθε ομάδα και παρουσιάζονται από τα μέλη της κάθε ομάδας, ώστε να συμμετέχουν όλα τα μέλη κάθε ομάδας στην παρουσίαση. Παρουσιάσεις Σχολείων-Περιοχών ( 20 λεπτά) Παρουσίαση από το 12Ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης επίσης με ένα Power Point που έχει ετοιμάσει. Διάρκεια παρουσίασης: (10 λεπτά). Παρουσίαση από το 6Ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων με ένα Power Point που έχει ετοιμάσει. Διάρκεια παρουσίασης: 10 λεπτά. Οι παρουσιάσεις βασίζονται στους άξονες: Διαμέρισμα, Νομός, Πρωτεύουσα, Γειτονικές περιοχές (1η ομ.) Μνημεία- Αξιοθέατα ( Ιστορία-Πολιτισμός-Περιβάλλον)(2η ομ.) Ιστορία (πρόσωπα ή γεγονότα της περιοχής)(2η ομ.) Χλωρίδα – Πανίδα(1η ομ.) Ασχολίες - Προϊόντα(1η ομ.) Ελεύθερος χρόνος(3η ομ.) Παραδοσιακές συνταγές(3η ομ.) Έθιμα(3η ομ.) Προβλήματα – Σκέψεις(2η ομ.) Το Σχολείο - Σχολικές Δραστηριότητες (1η ομ.) Οι εκπαιδευτικοί των δύο τάξεων παροτρύνουν τους μαθητές να συγκρίνουν τις δύο παρουσιάσεις και να συγκρίνουν τις διαφορές και τις ομοιότητες που εντόπισαν και να εκφράσουν τον προβληματισμό τους μέσα από διάλογο και καταιγισμό ιδεών καταγράφοντάς τες στον πίνακα: Συζήτηση, Σύγκριση παρουσιάσεων: (10 λεπτά) Ομοιότητες – Διαφορές των περιοχών Ανάδυση του θέματος μέσα από συζήτηση, γιατί και οι δύο περιοχές φιλοξενούν κάποιο απειλούμενο είδος: Συζήτηση για το θέμα που θα διερευνήσουν, Κλείσιμο 1ης Τηλεδιάσκεψης (5 λεπτά) Προβολή Βίντεο (5 λεπτά) : «Δεν είμαστε μόνοι μας» (4΄18΄΄) Καταιγισμός ιδεών: Διερεύνηση πρότερων γνώσεων των μαθητών σχετικά με το ποια είναι τα απειλούμενα είδη της Ελλάδας – καταγραφή στον πίνακα. Συμφωνούν ότι στην τάξης τους με το δάσκαλό τους και σε συνεργασία των δυο σχολείων θα αποφασίσουν το πώς θα δουλέψουν το θέμα. Θέμα: Απειλούμενα είδη ζώων – Προστατευόμενες περιοχές (Ελλάδας) (επισυναπτόμενο υλικό: σημειώσεις του δασκάλου, εργασίες μαθητών, κ.λ.π.) Γ) Παράρτημα Φύλλο Αξιολόγησης μετά την Τηλεδιάσκεψ Παρουσιάσεις των δυο τάξεων με αξιοποίηση του Power Point (παρουσίαση 6ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων, Παρουσίαση 12ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης) Εκθέσεις παιδιών για προσδοκίες πριν την Τηλεδιάσκεψη. «Ανάσες και ψίθυροι που χάνονται: Μια σιωπή που φωνάζει SOS»

15 1η ΤηλεΔιάσκεψη «γνωριμίας»
Παρουσιάσεις Σχολείων-Περιοχών - Διάρκεια 20 λεπτά Οι μαθητές της κάθε τάξης χωρίζονται σε τρεις ομάδες των επτά μαθητών η κάθε μία. Οι παρουσιάσεις έχουν προετοιμασθεί από κάθε ομάδα και παρουσιάζονται από τα μέλη της κάθε ομάδας, ώστε να συμμετέχουν όλα τα μέλη κάθε ομάδας στην παρουσίαση. Παρουσίαση από το 6Ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων με ένα Power Point που έχει ετοιμάσει. Διάρκεια παρουσίασης: 10 λεπτά. Παρουσίαση από το 12Ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης επίσης με ένα Power Point που έχει ετοιμάσει. Διάρκεια παρουσίασης: (10 λεπτά). ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1ης ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ Α) Γενικά Στοιχεία 2. Τόπος, χρόνος, αριθμός μαθητών τηλεδιάσκεψης Ο δάσκαλος της τάξης από το κάθε σχολείο. 1. Δάσκαλοι: ΗΜΕΡΟΜΗΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΑΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤ΄ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 21 1. Τίτλος Μαθήματος: «Τηλεδιάσκεψη Γνωριμίας» Β) Περιγραφή Μαθήματος: 2. Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Microsoft Office (Word – Power Point – Internet Expoler) – Google Earth Τάξη: Στ΄ 3. Ένταξη μαθήματος στο αναλυτικό πρόγραμμα Μηχανή Αναζήτησης: Google Γνωστικό Αντικείμενο: Γνωριμία των δύο τάξεων. Διδακτικοί στόχοι: Διδακτικός σκοπός: Εξοικείωση των μαθητών των δύο σχολείων με τη διαδικασία της Τηλεδιάσκεψης και γνωριμία των δύο τάξεων μέσω αυτής της διαδικασίας. Διδακτική Ενότητα: Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη διαδικασία της Τηλεδιάσκεψης Να εκφραστούν ελεύθερα οι μαθητές μέσα από την δημιουργία της παρουσίασης σχετικά με την ευρύτερη περιοχή που ζουν. Να εντοπίσουν οι μαθητές τις ομοιότητες των δύο παρουσιάσεων μέσα από τη σύγκρισή τους και να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με το κοινό θέμα. Να γνωριστούν οι μαθητές των απομακρυσμένων τάξεων μέσω των παρουσιάσεων στους άξονες: Τόπος, Σχολείο, Τάξη Να χρησιμοποιούν κατάλληλα το πρόγραμμα παρουσιάσεων (Power Point) για τη απόδοση των πληροφοριών και των σκέψεών των σε άλλους Να αποκτήσουν δεξιότητες αναζήτησης πληροφορίας στο Διαδίκτυο Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης της Τηλεδιάσκεψης: 60 λεπτά Αναμενόμενα Αποτελέσματα: Η επίτευξη των στόχων όπως έχουν αρχικά τεθεί Μεθοδολογία Διδακτικής Προσέγγισης: Τηλεδιδασκαλία Το πρώτο δεκάλεπτο συστήνονται οι διευθυντές των δύο σχολείων και οι εκπαιδευτικοί των δύο τάξεων. Ακολουθεί να παρουσίαση με Power Point των δύο σχολείων στον άξονα Τόπος, Σχολείο, Τάξη. Ξεκινά το σχολείο των Ιωαννίνων και συνεχίζει το σχολείο της Αλεξανδρούπολης. Οι εκπαιδευτικοί παροτρύνουν τους μαθητές των να συγκρίνουν τις δύο παρουσιάσεις και να εκφράσουν τον προβληματισμό των στην ομοιότητα των απειλούμενων ειδών της κάθε περιοχής με καταιγισμό ιδεών στον πίνακα. Παρακολουθούν ένα μικρό βίντεο μέσα από το οποίο θα αναδυθεί το προς διερεύνηση θέμα και θα γεφυρωθεί μέσα από αυτή την ανάγκη η 2η τηλεδιάσκεψη. 4. Σύντομη Περιγραφή: Συστήνονται οι διευθυντές των δύο Σχολείων καθώς και οι εκπαιδευτικοί των δύο τάξεων. Εισαγωγή (10 λεπτά) 5. Δομή Μαθήματος Οι μαθητές της κάθε τάξης χωρίζονται σε τρεις ομάδες των επτά μαθητών η κάθε μία. Οι παρουσιάσεις έχουν προετοιμασθεί από κάθε ομάδα και παρουσιάζονται από τα μέλη της κάθε ομάδας, ώστε να συμμετέχουν όλα τα μέλη κάθε ομάδας στην παρουσίαση. Παρουσιάσεις Σχολείων-Περιοχών ( 20 λεπτά) Παρουσίαση από το 12Ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης επίσης με ένα Power Point που έχει ετοιμάσει. Διάρκεια παρουσίασης: (10 λεπτά). Παρουσίαση από το 6Ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων με ένα Power Point που έχει ετοιμάσει. Διάρκεια παρουσίασης: 10 λεπτά. Οι παρουσιάσεις βασίζονται στους άξονες: Διαμέρισμα, Νομός, Πρωτεύουσα, Γειτονικές περιοχές (1η ομ.) Μνημεία- Αξιοθέατα ( Ιστορία-Πολιτισμός-Περιβάλλον)(2η ομ.) Ιστορία (πρόσωπα ή γεγονότα της περιοχής)(2η ομ.) Χλωρίδα – Πανίδα(1η ομ.) Ασχολίες - Προϊόντα(1η ομ.) Ελεύθερος χρόνος(3η ομ.) Παραδοσιακές συνταγές(3η ομ.) Έθιμα(3η ομ.) Προβλήματα – Σκέψεις(2η ομ.) Το Σχολείο - Σχολικές Δραστηριότητες (1η ομ.) Οι εκπαιδευτικοί των δύο τάξεων παροτρύνουν τους μαθητές να συγκρίνουν τις δύο παρουσιάσεις και να συγκρίνουν τις διαφορές και τις ομοιότητες που εντόπισαν και να εκφράσουν τον προβληματισμό τους μέσα από διάλογο και καταιγισμό ιδεών καταγράφοντάς τες στον πίνακα: Συζήτηση, Σύγκριση παρουσιάσεων: (10 λεπτά) Ομοιότητες – Διαφορές των περιοχών Ανάδυση του θέματος μέσα από συζήτηση, γιατί και οι δύο περιοχές φιλοξενούν κάποιο απειλούμενο είδος: Συζήτηση για το θέμα που θα διερευνήσουν, Κλείσιμο 1ης Τηλεδιάσκεψης (5 λεπτά) Προβολή Βίντεο (5 λεπτά) : «Δεν είμαστε μόνοι μας» (4΄18΄΄) Καταιγισμός ιδεών: Διερεύνηση πρότερων γνώσεων των μαθητών σχετικά με το ποια είναι τα απειλούμενα είδη της Ελλάδας – καταγραφή στον πίνακα. Συμφωνούν ότι στην τάξης τους με το δάσκαλό τους και σε συνεργασία των δυο σχολείων θα αποφασίσουν το πώς θα δουλέψουν το θέμα. Θέμα: Απειλούμενα είδη ζώων – Προστατευόμενες περιοχές (Ελλάδας) (επισυναπτόμενο υλικό: σημειώσεις του δασκάλου, εργασίες μαθητών, κ.λ.π.) Γ) Παράρτημα Φύλλο Αξιολόγησης μετά την Τηλεδιάσκεψ Παρουσιάσεις των δυο τάξεων με αξιοποίηση του Power Point (παρουσίαση 6ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων, Παρουσίαση 12ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης) Εκθέσεις παιδιών για προσδοκίες πριν την Τηλεδιάσκεψη. «Ανάσες και ψίθυροι που χάνονται: Μια σιωπή που φωνάζει SOS»

16 1η ΤηλεΔιάσκεψη «γνωριμίας»
Συζήτηση - Σύγκριση παρουσιάσεων – Διάρκεια 10 λεπτά Ομοιότητες – Διαφορές των περιοχών Ανάδυση του θέματος μέσα από συζήτηση, γιατί και οι δύο περιοχές φιλοξενούν κάποιο απειλούμενο είδος: Καταιγισμός ιδεών: Διερεύνηση πρότερων γνώσεων των μαθητών σχετικά με το ποια είναι τα απειλούμενα είδη της Ελλάδας – καταγραφή στον πίνακα. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1ης ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ Α) Γενικά Στοιχεία 2. Τόπος, χρόνος, αριθμός μαθητών τηλεδιάσκεψης Ο δάσκαλος της τάξης από το κάθε σχολείο. 1. Δάσκαλοι: ΗΜΕΡΟΜΗΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΑΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤ΄ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 21 1. Τίτλος Μαθήματος: «Τηλεδιάσκεψη Γνωριμίας» Β) Περιγραφή Μαθήματος: 2. Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Microsoft Office (Word – Power Point – Internet Expoler) – Google Earth Τάξη: Στ΄ 3. Ένταξη μαθήματος στο αναλυτικό πρόγραμμα Μηχανή Αναζήτησης: Google Γνωστικό Αντικείμενο: Γνωριμία των δύο τάξεων. Διδακτικοί στόχοι: Διδακτικός σκοπός: Εξοικείωση των μαθητών των δύο σχολείων με τη διαδικασία της Τηλεδιάσκεψης και γνωριμία των δύο τάξεων μέσω αυτής της διαδικασίας. Διδακτική Ενότητα: Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη διαδικασία της Τηλεδιάσκεψης Να εκφραστούν ελεύθερα οι μαθητές μέσα από την δημιουργία της παρουσίασης σχετικά με την ευρύτερη περιοχή που ζουν. Να εντοπίσουν οι μαθητές τις ομοιότητες των δύο παρουσιάσεων μέσα από τη σύγκρισή τους και να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με το κοινό θέμα. Να γνωριστούν οι μαθητές των απομακρυσμένων τάξεων μέσω των παρουσιάσεων στους άξονες: Τόπος, Σχολείο, Τάξη Να χρησιμοποιούν κατάλληλα το πρόγραμμα παρουσιάσεων (Power Point) για τη απόδοση των πληροφοριών και των σκέψεών των σε άλλους Να αποκτήσουν δεξιότητες αναζήτησης πληροφορίας στο Διαδίκτυο Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης της Τηλεδιάσκεψης: 60 λεπτά Αναμενόμενα Αποτελέσματα: Η επίτευξη των στόχων όπως έχουν αρχικά τεθεί Μεθοδολογία Διδακτικής Προσέγγισης: Τηλεδιδασκαλία Το πρώτο δεκάλεπτο συστήνονται οι διευθυντές των δύο σχολείων και οι εκπαιδευτικοί των δύο τάξεων. Ακολουθεί να παρουσίαση με Power Point των δύο σχολείων στον άξονα Τόπος, Σχολείο, Τάξη. Ξεκινά το σχολείο των Ιωαννίνων και συνεχίζει το σχολείο της Αλεξανδρούπολης. Οι εκπαιδευτικοί παροτρύνουν τους μαθητές των να συγκρίνουν τις δύο παρουσιάσεις και να εκφράσουν τον προβληματισμό των στην ομοιότητα των απειλούμενων ειδών της κάθε περιοχής με καταιγισμό ιδεών στον πίνακα. Παρακολουθούν ένα μικρό βίντεο μέσα από το οποίο θα αναδυθεί το προς διερεύνηση θέμα και θα γεφυρωθεί μέσα από αυτή την ανάγκη η 2η τηλεδιάσκεψη. 4. Σύντομη Περιγραφή: Συστήνονται οι διευθυντές των δύο Σχολείων καθώς και οι εκπαιδευτικοί των δύο τάξεων. Εισαγωγή (10 λεπτά) 5. Δομή Μαθήματος Οι μαθητές της κάθε τάξης χωρίζονται σε τρεις ομάδες των επτά μαθητών η κάθε μία. Οι παρουσιάσεις έχουν προετοιμασθεί από κάθε ομάδα και παρουσιάζονται από τα μέλη της κάθε ομάδας, ώστε να συμμετέχουν όλα τα μέλη κάθε ομάδας στην παρουσίαση. Παρουσιάσεις Σχολείων-Περιοχών ( 20 λεπτά) Παρουσίαση από το 12Ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης επίσης με ένα Power Point που έχει ετοιμάσει. Διάρκεια παρουσίασης: (10 λεπτά). Παρουσίαση από το 6Ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων με ένα Power Point που έχει ετοιμάσει. Διάρκεια παρουσίασης: 10 λεπτά. Οι παρουσιάσεις βασίζονται στους άξονες: Διαμέρισμα, Νομός, Πρωτεύουσα, Γειτονικές περιοχές (1η ομ.) Μνημεία- Αξιοθέατα ( Ιστορία-Πολιτισμός-Περιβάλλον)(2η ομ.) Ιστορία (πρόσωπα ή γεγονότα της περιοχής)(2η ομ.) Χλωρίδα – Πανίδα(1η ομ.) Ασχολίες - Προϊόντα(1η ομ.) Ελεύθερος χρόνος(3η ομ.) Παραδοσιακές συνταγές(3η ομ.) Έθιμα(3η ομ.) Προβλήματα – Σκέψεις(2η ομ.) Το Σχολείο - Σχολικές Δραστηριότητες (1η ομ.) Οι εκπαιδευτικοί των δύο τάξεων παροτρύνουν τους μαθητές να συγκρίνουν τις δύο παρουσιάσεις και να συγκρίνουν τις διαφορές και τις ομοιότητες που εντόπισαν και να εκφράσουν τον προβληματισμό τους μέσα από διάλογο και καταιγισμό ιδεών καταγράφοντάς τες στον πίνακα: Συζήτηση, Σύγκριση παρουσιάσεων: (10 λεπτά) Ομοιότητες – Διαφορές των περιοχών Ανάδυση του θέματος μέσα από συζήτηση, γιατί και οι δύο περιοχές φιλοξενούν κάποιο απειλούμενο είδος: Συζήτηση για το θέμα που θα διερευνήσουν, Κλείσιμο 1ης Τηλεδιάσκεψης (5 λεπτά) Προβολή Βίντεο (5 λεπτά) : «Δεν είμαστε μόνοι μας» (4΄18΄΄) Καταιγισμός ιδεών: Διερεύνηση πρότερων γνώσεων των μαθητών σχετικά με το ποια είναι τα απειλούμενα είδη της Ελλάδας – καταγραφή στον πίνακα. Συμφωνούν ότι στην τάξης τους με το δάσκαλό τους και σε συνεργασία των δυο σχολείων θα αποφασίσουν το πώς θα δουλέψουν το θέμα. Θέμα: Απειλούμενα είδη ζώων – Προστατευόμενες περιοχές (Ελλάδας) (επισυναπτόμενο υλικό: σημειώσεις του δασκάλου, εργασίες μαθητών, κ.λ.π.) Γ) Παράρτημα Φύλλο Αξιολόγησης μετά την Τηλεδιάσκεψ Παρουσιάσεις των δυο τάξεων με αξιοποίηση του Power Point (παρουσίαση 6ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων, Παρουσίαση 12ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης) Εκθέσεις παιδιών για προσδοκίες πριν την Τηλεδιάσκεψη. «Ανάσες και ψίθυροι που χάνονται: Μια σιωπή που φωνάζει SOS»

17 1η ΤηλεΔιάσκεψη «γνωριμίας»
Προβολή Βίντεο - Διάρκεια 5 λεπτά «Δεν είμαστε μόνοι μας» «Ανάσες και ψίθυροι που χάνονται: Μια σιωπή που φωνάζει SOS»

18 1η ΤηλεΔιάσκεψη «γνωριμίας»
Κλείσιμο 1ης Τηλεδιάσκεψης - Διάρκεια 5 λεπτά Συζήτηση για το θέμα που θα διερευνήσουν «Ανάσες και ψίθυροι που χάνονται: Μια σιωπή που φωνάζει SOS»

19 Προετοιμασία 2ης Τηλεδιάσκεψης
Α΄ Ενότητα Γνωστικά αντικείμενα: Φυσικά, Γλώσσα, Αισθητική αγωγή Θεματική περιοχή: Ζώα και οικοσυστήματα Γενικός στόχος να προσεγγίσουν βιωματικά και με αυθεντικό τρόπο την έννοια «οικοσύστημα» και να ανακαλύψουν τη στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην υποβάθμιση των οικοσυστημάτων και τα απειλούμενα είδη.

20 Προετοιμασία 2ης Τηλεδιάσκεψης Α΄ Ενότητα Δραστηριότητες
Προετοιμασία 2ης Τηλεδιάσκεψης Α΄ Ενότητα Δραστηριότητες Σενάριο Επίσκεψη σε οικοσύστημα της περιοχής (Τεύχος Δραστηριοτήτων) Πριν την Απόδραση Καιρός για δράση Γυρίζοντας στην τάξη

21 Προετοιμασία 2ης Τηλεδιάσκεψης Α΄ Ενότητα
Προετοιμασία 2ης Τηλεδιάσκεψης Α΄ Ενότητα Πριν την απόδραση Σχεδιασμός και μελέτη ερωτηματολογίου Ενημέρωση για την περιοχή επίσκεψης (Οικοσύστημα-Απειλές υποβάθμισης-Ζώα υπό εξαφάνιση) Συνάντηση με υπεύθυνο δασαρχείου Διερεύνηση δικτυακού και έντυπου υλικού Διαμόρφωση συμβολαίου συνεργασίας

22 Προετοιμασία 2ης Τηλεδιάσκεψης Α΄ Ενότητα
Προετοιμασία 2ης Τηλεδιάσκεψης Α΄ Ενότητα Μελέτη πεδίου:Καιρός για δράση Χλωρίδα –Πανίδα της περιοχής Ίχνη ανθρώπινων δραστηριοτήτων Ωφέλειες του οικοσυστήματος της περιοχής Απειλές υποβάθμισης του οικοσυστήματος Κίνδυνοι και απειλές για το ζωικό βασίλειο Δημιουργικές δραστηριότητες

23 Προετοιμασία 2ης Τηλεδιάσκεψης Α΄ Ενότητα
Προετοιμασία 2ης Τηλεδιάσκεψης Α΄ Ενότητα Γυρίζοντας στην τάξη (Φύλλο Εργασίας) Σύνταξη ενιαίου εικονογραφημένου κειμένου Ανταλλαγή κειμένων μέσω του Blog Σύνθεση κειμένων σύγκρισης των οικοσυστημάτων Σχολείο Αλεξανδρούπολης Ομοιότητες και διαφορές στο φυσικό περιβάλλον Σχολείο Ιωαννίνων Ομοιότητες και διαφορές στο ανθρωπογενές περιβάλλον Απειλές-Κίνδυνοι για το οικοσύστημα και τα ζώα των περιοχών

24 Προετοιμασία 2ης Τηλεδιάσκεψης Α΄ Ενότητα
Προετοιμασία 2ης Τηλεδιάσκεψης Α΄ Ενότητα Γυρίζοντας στην τάξη Κατασκευές παιχνιδιών-Τροφική αλυσίδα (Φύλλο Εργασίας) Σύνθεση πρώτου εννοιολογικού χάρτη απειλούμενων ειδών της Ελλάδας ανά οικοσύστημα με τις πρώτες ιδέες των μαθητών

25 Προετοιμασία 2ης Τηλεδιάσκεψης
B΄ Ενότητα Γνωστικά αντικείμενα: Γεωγραφία, Γλώσσα, Αισθητική αγωγή Θεματική περιοχή: Απειλούμενα είδη προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας Γενικός στόχος να επεκτείνουν οι μαθητές τις γνώσεις που απέκτησαν σε τοπικό επίπεδο σχετικά : με την αξία του ζωικού βασιλείου στην τροφική αλυσίδα και την επιβίωση του ανθρώπου με τα απειλούμενα είδη και τις προστατευόμενες περιοχές σε εθνικό επίπεδο

26 Διδακτικοί στόχοι της ενότητας
Προετοιμασία 2ης Τηλεδιάσκεψης B΄ Ενότητα Διδακτικοί στόχοι της ενότητας Να γνωρίσουν τα απειλούμενα είδη της Ελλάδας και τις προστατευόμενες περιοχές Να αναγνωρίσουν το πρόβλημα και να συλλέξουν στοιχεία για τους κινδύνους που απειλούν τα ζώα της πατρίδας μας Να ενημερωθούν και να έρθουν σε επαφή με οργανώσεις, δίκτυα και συλλόγους που δραστηριοποιούντα στον αγώνα για τη διάσωση των απειλούμενων ειδών και την προστασία του περιβάλλοντος Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της προφύλαξης τους για την αρμονική λειτουργία του οικοσυστήματος. Να αναπτύξουν δεξιότητες αυτοοργανώσιμης μάθησης, χρήσης διαδικτύου και του Η/Υ ως γνωστικού εργαλείου

27 (Τεύχος Δραστηριοτήτων)
Προετοιμασία 2ης Τηλεδιάσκεψης B΄ Ενότητα Δραστηριότητες (Τεύχος Δραστηριοτήτων) Αναγνώριση του προβλήματος - Προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας Ταξινόμηση των ειδών που απειλούνται ανά οικοσύστημα - Γνωριμία με τις περιβαλλοντικές Οργανώσεις – καλλιέργεια στάσεων Σύνθεση ταυτότητας ζώων σύμφωνα με εννοιολογικό  χάρτη Οδηγίες Σύνθεση διαδικτυακών χαρτών( χρήση wikimapia)  – Προστατευόμενες περιοχές – Καταφύγια απειλούμενων ειδών (Συνεργασία τοπικής και απομακρυσμένης τάξης) Κατασκευή ενιαίου χάρτη  σε χαρτόνι από όλες τις ομάδες (Φ.Ε) Ανταλλαγή παιχνιδιών μέσω του blog Ανασύσταση του αρχικού εννοιολογικού χάρτη   

28 Γιατί πρέπει να τα προστατεύουμε;
2η Τηλεδιάσκεψη Θεματική περιοχή: Αξιολογική ανάλυση της αναγκαιότητας της προστασίας των ζώων Γιατί πρέπει να τα προστατεύουμε; Γενικός στόχος Να πλουτίσουν τον περιβαλλοντικό τους γραμματισμό μέσα από «πολυκειμενικές», πολυτροπικές προσεγγίσεις συσχετίζοντας το πρόβλημα των απειλούμενων ειδών με τα γενικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα ως συνέπεια της υλιστικής διαχείρισης της φύσης από τον άνθρωπο Μεθοδολογία: Εικονική τάξη –Τηλεδιδασκαλία ομαδοσυνεργατική, εποικοδομιστική μέθοδος (αναδόμηση των γνώσεων μέσω της διερεύνησης και του αναστοχασμού) στο πλαίσιο του χειραφετικού μοντέλου. Κειμνοκεντρική προσέγγιση– Οπτικός αλφαβητισμός

29 Διδακτικοί στόχοι της θεματικής ενότητας
2η Τηλεδιάσκεψη Διδακτικοί στόχοι της θεματικής ενότητας Να προσεγγίσουν το θέμα της αξίας της προστασίας των ζώων διαθεματικά μέσα από αυθεντικές, καταστάσεις γνωστικής σύγκρουσης και αναστοχασμού. Να κινητοποιηθούν συναισθηματικά γύρω από το πρόβλημα των απειλούμενων ειδών Να έχουν μια πρώτη διαδραστική επικοινωνία και συνεργασία με την απομακρυσμένη τάξη σε πραγματικό χρόνο, η οποία θα τους φέρει πιο κοντά Να ανακαλύψουν τη σύνδεση της βιοποικιλότητας με τον πολιτισμό Να εκφραστούν δημιουργικά. Να αξιοποιήσουν τον Η/Υ ως γνωστικό εργαλείο Να αναδυθούν οι άξονες της περαιτέρω διερεύνησης του θέματος ( Τα ζώα πηγές έμπνευσης και πολιτισμικής δημιουργίας – Καιρός ….για δράση)

30 Ένα παλιό μήνυμα για το σύγχρονο κόσμο Σχολείο Αλεξανδρούπολης
2η Τηλεδιάσκεψη Δραστηριότητες Σενάριο-Παιχνίδι: Σύνθεση ομαδικού εννοιολογικού χάρτη 1η Δραστηριότητα Ένα παλιό μήνυμα για το σύγχρονο κόσμο Ινδιάνος Σιάτλ Επεξεργασία κειμένου (φύλλο εργασίας) Συζήτηση – Δραματοποίηση Σχολείο Αλεξανδρούπολης Η φύση και τα ζώα στη ζωή των ινδιάνων – η ολιστική προσέγγιση και η αρμονική συνύπαρξη Σχολείο Ιωαννίνων Η μεταχείριση της φύσης από το λευκό – η υλιστική προσέγγιση και κακομεταχείριση της φύσης Τι θα απαντούσε ο Σιάτλ αν μπορούσαμε να τον ρωτήσουμε: « Γιατί πρέπει να προστατεύουμε τα ζώα;»

31 Η βιοποικιλότητα βελτιώνει την ποιότητα της ζωής μας
2η Τηλεδιάσκεψη Δραστηριότητες 2η Δραστηριότητα Η βιοποικιλότητα βελτιώνει την ποιότητα της ζωής μας (φύλλο εργασίας) Μελέτη κειμένου Σύνδεση βιοποικιλότητας με τον πολιτισμό Σύνδεση των απειλούμενων ειδών με πολιτισμικά έργα σύμφωνα με τους άξονες: Λογοτεχνία Ιστορία-Παράδοση Τέχνες Δραστηριότητα αντιστοίχισης εικόνων με ζώα και μορφές τέχνης στο Ηοt potatoes και στο χαρτί Σύνδεση με Ιστορία, Θρησκευτικά, καθημερινή ζωή, Τέχνη Τι θα απαντούσε ο συγγραφέας του κειμένου, που διαβάσαμε, στο ερώτημα που διερευνούμε;

32 «Ένα σύγχρονο μήνυμα για το μελλοντικό κόσμο»
2η Τηλεδιάσκεψη Δραστηριότητες 3η Δραστηριότητα «Ένα σύγχρονο μήνυμα για το μελλοντικό κόσμο» Προβολή Βίντεο “Respire” (φύλλο εργασίας) Συζήτηση: Οπτικός αλφαβητισμός Αναδόμηση του περιεχομένου Συναισθηματική κινητοποίηση των μαθητών Συμπλήρωση προτάσεων – Συσχέτιση με το πρώτο κείμενο: Τα λόγια Του Σιάτλ:« Τι είναι ο άνθρωπος χωρίς τα ζώα; Αν όλα τα ζώα φύγουν απ’ τη μέση, ο άνθρωπος θα πεθάνει από μεγάλη εσωτερική μοναξιά.» Τι θα απαντούσε η πωταγωνίστρια στο ερώτημα που διερευνούμε; Ζωγραφική – παιχνίδι σκιών

33 Προετοιμασία 3ης Τηλεδιάσκεψης
Α΄ Ενότητα Γνωστικά αντικείμενα: Γλώσσα, Μουσική, Φυσική Αγωγή, Αγγλικά Θεματική περιοχή: Τα ζώα πηγή έμπνευσης και πολιτισμικής δημιουργίας Γενικός στόχος αυτής της ενότητας είναι να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με μύθους, παραδόσεις, παροιμίες, συμβολισμούς, λογοτεχνία, εικαστικές τέχνες, λαϊκή τέχνη, δημοτικό τραγούδι, μουσική, κινηματογράφος, κλπ. που σχετίζονται με τα απειλούμενα είδη ζώων που μελετούν.

34 Προετοιμασία 3ης Τηλεδιάσκεψης
Α΄ Ενότητα

35 Προετοιμασία 3ης Τηλεδιάσκεψης
Α΄ Ενότητα ΦΕ1 ΙΛ, ΦΕ1 ΙΤ, ΦΕ1 Φ, ΦΕ2 ΙΛ, ΦΕ2 ΙΤ, ΦΕ2 Φ, ΦΕ3 ΙΛ, ΦΕ3 ΙΤ, ΦΕ3 Φ

36 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Σχ.Αλεξανδρούπολης:«Άνθρωποι και δελφίνια»( Σουρούνη).  Σχ. Ιωαννίνων: «Η Σονάτα του Σεληνόφωτος» του Γ. Ρίτσου. ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ-ΛΑΟΓΡΑΦΟΙ Σχ.Αλεξανδρούπολης: Επεξεργασία και δημιουργία παροιμιών. Σχ.Ιωαννίνων: Μελέτη και επεξεργασία κέλτικου μύθου για τη φώκια. ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΕΧΝΗΣ Σχ.Αλεξανδρούπολης: Ταινία « Η αρκούδα» του J.J. Annaud. Τραγούδι «Δελφίνι δελφινάκι » Σχ.Ιωαννίνων: Ταινία « Ο ασπροδόντης» του Ρ. Κλάιζερ Τραγούδι «Ο λύκος» της Αρλέτας.

37 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΟΜΑΔΩΝ ΟΜΑΔΕΣ ΔΑΣΩΝ:Παιχνίδι με παροιμίες Blog ΟΜΑΔΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ:Σύνθεση αλφαβητάριων Blog ΟΜΑΔΕΣ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ:Συνεργατικό παραμύθι

38 Βασικοί Άξονες Τηλεσυνεργασίας
Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ Ενημέρωση των μαθητών για τη διαδικασία και το σκοπό της 3ης Τηλεδιάσκεψης Βασικοί Άξονες Τηλεσυνεργασίας Διερεύνηση επιπέδου ενημέρωσης πολιτών Σχέση μερίδας επαγγελματιών & απειλούμενων ζώων Τρόποι ευαισθητοποίησης της κοινωνίας

39 3η Τηλεδιάσκεψη (Τηλεσυνεργασία)
Τίτλος Μαθήματος: Τηλεσυνεργασία «Αναλαμβάνουμε δράσεις» Σκοπός Κατά τη διάρκεια της 3ης Τηλεδιάσκεψης επιδιώκεται η Συνεργασία των Ομάδων από απόσταση και η ελεύθερη έκφραση των ιδεών τους πάνω στο θέμα που διαπραγματεύονται. Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ανάδειξη και καταγραφή των ιδεών των μαθητών και συγκρότηση συνεργατικών σχεδίων δράσης για την προστασία των απειλούμενων ζωικών ειδών και των εθνικών πάρκων της Ελλάδας.

40 3η Τηλεδιάσκεψη (Τηλεσυνεργασία)
Δομή Τηλεσυνεργασίας Εισαγωγή από το δάσκαλο του Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης (5΄) Παρουσίαση παραμυθιού (5΄) Προβολή βίντεο και συζήτηση (10΄) Τηλεσυνεργασία (35΄) Ανακεφαλαίωση από το δάσκαλο του Δ.Σ Ιωαννίνων (5΄)

41 3η Τηλεδιάσκεψη (Τηλεσυνεργασία) προβολή βίντεο-συζήτηση
3η Τηλεδιάσκεψη (Τηλεσυνεργασία) προβολή βίντεο-συζήτηση

42 3η Τηλεδιάσκεψη (Τηλεσυνεργασία) Αδελφοποίηση τάξεων
Διομάδα Υδροβιότοπων

43 3η Τηλεδιάσκεψη (Τηλεσυνεργασία) Αδελφοποίηση τάξεων
Διομάδα Θάλασσας

44 3η Τηλεδιάσκεψη (Τηλεσυνεργασία) Αδελφοποίηση τάξεων
Διομάδα Δασών

45 Προετοιμασία 4ης Τηλεδιάσκεψης
Γνωστικά αντικείμενα: Γλώσσα, Μαθηματικά, Αισθητική Αγωγή Θεματική περιοχή: Ανάληψη δράσης Γενικός στόχος: υλοποίηση των δραστηριοτήτων για ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του κοινωνικού συνόλου προαγωγή του αισθήματος κοινής ευθύνης Συνεργασία των ομάδων τοπικής και απομακρυσμένης τάξης για κοινή δράση

46 Προετοιμασία 4ης Τηλεδιάσκεψης Περιγραφή δραστηριοτήτων
(ομάδες δάσους) Σχολείο Αλεξανδρούπολης: Άρθρο επεξεργασία άρθρων και συγγραφή άρθρου Σχολείο Ιωαννίνων: Αφίσα μελέτησαν αφίσες του Αρκτούρου και έφτιαξαν αφίσα σε μορφή σεναρίου

47 Περιγραφή δραστηριοτήτων (Oμάδες υδροβιότοπων)
Προετοιμασία 4ης Τηλεδιάσκεψης Περιγραφή δραστηριοτήτων (Oμάδες υδροβιότοπων) Σχολεία Ιωαννίνων & Αλεξανδρούπουλης: Έρευνα Τι γνωρίζουμε για τα απειλούμενα είδη; Σύνταξη ερωτηματολογίου από κοινού με τη χρήση του blog Χορήγηση:μαθητές Ε΄ τάξης, ενήλικες γειτονικού περιβάλλοντος

48 Προετοιμασία 4ης Τηλεδιάσκεψης (ομάδες θάλασσας) Χτίσιμο επιχειρημάτων
Περιγραφή δραστηριοτήτων (ομάδες θάλασσας) Σχολεία Ιωαννίνων & Αλεξανδρούπουλης: Χτίσιμο επιχειρημάτων Προετοιμάζουμε την αντιπαράθεση απόψεων Φ.Ε.: «Οι χελώνες και τα δελφίνια στα δίχτυα των ψαράδων» (A1, A2, A3, A4)

49 Προετοιμασία 4ης Τηλεδιάσκεψης Περιγραφή δραστηριοτήτων
Όλα τα παιδιά και των δύο τάξεων Στο Δημαρχείο... Διαμαρτυρία με πικετοφορία και πάγωμα κινήσεων Ανάρτηση αφίσας Συνέντευξη

50 4η Τηλεδιάσκεψη «Αποκτήσαμε άποψη και την κάναμε πράξη...» Σκοπός
Θεματική περιοχή: «Αποκτήσαμε άποψη και την κάναμε πράξη...» Σκοπός προαγωγή του αισθήματος της αδελφοποίησης μέσα από την παρουσίαση των κοινών δράσεων. Αναμενόμενα αποτελέσματα: Να κατανοήσουν την αξία της συλλογικής προσπάθειας και της δημιουργικότητας.

51 4η Τηλεδιάσκεψη Δομή Τηλεδιάσκεψης Εισαγωγή από δάσκαλο του Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης (5΄) Παρουσιάσεις άρθρου και αφίσας από τις ομάδες του δάσους (10΄) Παρουσιάσεις αποτελεσμάτων έρευνας από τις ομάδες των υδροβιότοπων, συγκριτική ανάλυση και συζήτηση (10΄) Διεξαγωγή δραματοποιημένης αντιπαράθεσης από τις ομάδες των θαλασσών (10΄) Σκέψεις για περαιτέρω δράσεις (10΄) Αξιολόγηση προγράμματος από τους μαθητές (10΄) Χορογραφίες μαθητών(15΄) Κλείσιμο της τηλεδιάσκεψης από τους δασκάλους, χαιρετισμός από όλους, απονομή βραβείων στους μαθητές(10΄)

52 Τηλεπαρουσιάσεις Διομάδα δάσους: Διομάδα υδροβιότοπων:
4η Τηλεδιάσκεψη Τηλεπαρουσιάσεις Διομάδα δάσους: «ανάσες και ψίθυροι που χάνονται...μια φωνή που φωνάζει SOS» Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης: άρθρο Δ.Σ. Ιωαννίνων: αφίσα Διομάδα υδροβιότοπων: Παρουσίαση και σύγκριση αποτελεσμάτων έρευνας Διομάδα θάλασσας: Δραματοποίηση αντιπαράθεσης

53 Τηλεπαρουσιάσεις Σκέψεις για περαιτέρω δράσεις 4η Τηλεδιάσκεψη
Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης: επιστολή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος Δ.Σ. Ιωαννίνων: χρηματοδότηση από Δήμο για υιοθεσία ζώου που απειλείται

54 Κλείσιμο 4ης Τηλεδιάσκεψης
Παρουσιάσεις χορογραφιών:«Δελφίνι, δελφινάκι» και «Ο λύκος» Ανακοίνωση από δάσκαλο Ιωαννίνων: συνάντηση των δυο σχολείων στην Κατερίνη και καθαρισμός ακτής Αποκάλυψη του «Αγνώστου Χ», κρυφό πρόσωπο του σεναρίου Χαιρετισμός

55 Ευχαριστούμε...


Κατέβασμα ppt "Υπεύθυνος Καθηγητής: Π. Αναστασιάδης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google