Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ Γ’ ΚΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ Γ’ ΚΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΘΑ ΑΠΟΤΥΠΩΘΟΥΝ :  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  ΕΡΓΑ ΓΕΦΥΡΕΣ  ΕΡΓΑ ΗΜΙΤΕΛΗ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ Γ’ ΚΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ Γ’ ΚΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΘΑ ΑΠΟΤΥΠΩΘΟΥΝ :  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  ΕΡΓΑ ΓΕΦΥΡΕΣ  ΕΡΓΑ ΗΜΙΤΕΛΗ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ Γ’ ΚΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ

2 ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ Γ’ ΚΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΘΑ ΑΠΟΤΥΠΩΘΟΥΝ :  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  ΕΡΓΑ ΓΕΦΥΡΕΣ  ΕΡΓΑ ΗΜΙΤΕΛΗ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΟΠΣ Αποτυπώνονται στο ΟΠΣ μέσω της Β.Τ.Υ. η οποία συνδέεται με το Τελικό ΣΤΔΕ/Υ (απολογιστικό). ΕΡΓΑ ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΤΟ ΟΠΣ Αποτυπώνονται στο ΟΠΣ μέσω της Β.Τ.Υ. η οποία συνδέεται με το Τελικό ΣΤΔΕ/Υ. Το ΣΤΔΕ/Υ είναι απολογιστικό και αφορά το αντικείμενο που συγχρηματοδοτείται από το Γ΄ ΚΠΣ. Επιπλέον στην Β.Τ.Υ. εισάγονται τα ακόλουθα στοιχεία :  Ο αριθμός και η ημερομηνία του τελευταίου Λογαριασμού που πληρώθηκε για το Γ΄ ΚΠΣ για κάθε υποέργο του έργου  Αν η Χρηματοδότηση του υπόλοιπου έργου θα γίνει μέσω του ΕΣΠΑ ή της ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Ο κωδικός MIS και ο Προϋπολογισμός που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ

4 ΕΡΓΑ ΗΜΙΤΕΛΗ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Στο ΟΠΣ στο Υπομενού : Ημιτελή Έργα θα εισάγονται τα ακόλουθα στοιχεία :  Εάν απαιτούνται πρόσθετες πιστώσεις ή πρόσθετες διοικητικές ενέργειες μέχρι την ολοκλήρωση του έργου  Περιγραφή προβλήματος  Ποσό που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου.  Ημερομηνία προβλεπόμενης επίλυσης του προβλήματος  Θα καταχωρείται αυτόματα από το σύστημα η ημ/νια αποτύπωσης της εν λόγω κατάστασης του έργου.  Μέχρι την ολοκλήρωση του έργου θα επικαιροποιούνται τα ανωτέρω στοιχεία.


Κατέβασμα ppt "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ Γ’ ΚΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ Γ’ ΚΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΘΑ ΑΠΟΤΥΠΩΘΟΥΝ :  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  ΕΡΓΑ ΓΕΦΥΡΕΣ  ΕΡΓΑ ΗΜΙΤΕΛΗ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google