Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διάλεξη 5: Περιβάλλοντα Μάθησης στο Διαδίκτυο Μελέτες Περίπτωσης 5.1 Πρώτη Μελέτη Περίπτωσης: Υποστήριξη των Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στην.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διάλεξη 5: Περιβάλλοντα Μάθησης στο Διαδίκτυο Μελέτες Περίπτωσης 5.1 Πρώτη Μελέτη Περίπτωσης: Υποστήριξη των Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στην."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Διάλεξη 5: Περιβάλλοντα Μάθησης στο Διαδίκτυο Μελέτες Περίπτωσης 5.1 Πρώτη Μελέτη Περίπτωσης: Υποστήριξη των Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στην Ελληνική Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 5.2Δεύτερη Μελέτη Περίπτωσης: Το μοντέλο της Ανοιχτής Μάθησης και Τάξης, Παράδειγμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-LEARNING ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 5.3 Τρίτη Μελέτη Περίπτωσης: Συνδυασμός Σύγχρονης και Ασύγχρονης εκπαίδευσης Παράδειγμα: Ανάπτυξη Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning) για την Επιμόρφωση Ομογενών Εκπαιδευτικών, από το ΕΔΙΑΜΜΕ - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης 5.4Τέταρτη Μελέτη Περίπτωσης: Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα Υπερμέσων. Παράδειγμα:INSPIRE (INtelligent System for Personalized Instruction in a Remote Environment) 5.5 Πέμπτη Μελέτη Περίπτωσης: Κοινότητες Μάθησης στο Διαδίκτυο Παράδειγμα: Πιλοτική Κοινότητα Μάθησης - Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου 5.6 :Έκτη Μελέτη Περίπτωσης: eportfolios (Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο Μάθησης) Παράδειγμα: University of Minnesota On-line Portfolio

3 5.1 Πρώτη Μελέτη Περίπτωσης: Υποστήριξη των Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στην Ελληνική Τριτοβάθµια Εκπαίδευση Παράδειγμα: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα e-class- Ακαδημαικό Διαδίκτυο GUNET http://eclass.gunet.gr http://eclass.gunet.gr

4 5.2 Δεύτερη Μελέτη Περίπτωσης: Το μοντέλο της Ανοιχτής Μάθησης και Τάξης, Παράδειγμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-LEARNING ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. http://elearn.elke.uoa.gr/http://elearn.elke.uoa.gr/

5 5.3 Τρίτη Μελέτη Περίπτωσης: Συνδυασμός Σύγχρονης και Ασύγχρονης εκπαίδευσης Παράδειγμα: Ανάπτυξη Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning) για την Επιμόρφωση Ομογενών Εκπαιδευτικών, από το ΕΔΙΑΜΜΕ - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. http://elearn.edc.uoc.gr/paideia-omogenvn/ http://elearn.edc.uoc.gr/paideia-omogenvn/

6 5.4Τέταρτη Μελέτη Περίπτωσης: Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα Υπερμέσων. Παράδειγμα:INSPIRE (INtelligent System for Personalized Instruction in a Remote Environment). http://hermes.di.uoa.gr/inspire/http://hermes.di.uoa.gr/inspire/

7 5.5 Πέμπτη Μελέτη Περίπτωσης: Κοινότητες Μάθησης στο Διαδίκτυο Παράδειγμα: Πιλοτική Κοινότητα Μάθησης - Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. http://gate.rhodes.aegean.gr/mainhttp://gate.rhodes.aegean.gr/main

8 5.6 :Έκτη Μελέτη Περίπτωσης: eportfolios (Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο Μάθησης) Παράδειγμα: University of Minnesota On-line Portfolio. http://eportfolio.d.umn.edu/about.htmlhttp://eportfolio.d.umn.edu/about.html

9 ….


Κατέβασμα ppt "Διάλεξη 5: Περιβάλλοντα Μάθησης στο Διαδίκτυο Μελέτες Περίπτωσης 5.1 Πρώτη Μελέτη Περίπτωσης: Υποστήριξη των Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στην."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google