Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διάλεξη 5: Περιβάλλοντα Μάθησης στο Διαδίκτυο Μελέτες Περίπτωσης 5.1 Πρώτη Μελέτη Περίπτωσης: Υποστήριξη των Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στην.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διάλεξη 5: Περιβάλλοντα Μάθησης στο Διαδίκτυο Μελέτες Περίπτωσης 5.1 Πρώτη Μελέτη Περίπτωσης: Υποστήριξη των Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στην."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Διάλεξη 5: Περιβάλλοντα Μάθησης στο Διαδίκτυο Μελέτες Περίπτωσης 5.1 Πρώτη Μελέτη Περίπτωσης: Υποστήριξη των Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στην Ελληνική Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 5.2Δεύτερη Μελέτη Περίπτωσης: Το μοντέλο της Ανοιχτής Μάθησης και Τάξης, Παράδειγμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-LEARNING ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 5.3 Τρίτη Μελέτη Περίπτωσης: Συνδυασμός Σύγχρονης και Ασύγχρονης εκπαίδευσης Παράδειγμα: Ανάπτυξη Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning) για την Επιμόρφωση Ομογενών Εκπαιδευτικών, από το ΕΔΙΑΜΜΕ - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης 5.4Τέταρτη Μελέτη Περίπτωσης: Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα Υπερμέσων. Παράδειγμα:INSPIRE (INtelligent System for Personalized Instruction in a Remote Environment) 5.5 Πέμπτη Μελέτη Περίπτωσης: Κοινότητες Μάθησης στο Διαδίκτυο Παράδειγμα: Πιλοτική Κοινότητα Μάθησης - Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου 5.6 :Έκτη Μελέτη Περίπτωσης: eportfolios (Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο Μάθησης) Παράδειγμα: University of Minnesota On-line Portfolio

3 5.1 Πρώτη Μελέτη Περίπτωσης: Υποστήριξη των Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στην Ελληνική Τριτοβάθµια Εκπαίδευση Παράδειγμα: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα e-class- Ακαδημαικό Διαδίκτυο GUNET

4 5.2 Δεύτερη Μελέτη Περίπτωσης: Το μοντέλο της Ανοιχτής Μάθησης και Τάξης, Παράδειγμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-LEARNING ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

5 5.3 Τρίτη Μελέτη Περίπτωσης: Συνδυασμός Σύγχρονης και Ασύγχρονης εκπαίδευσης Παράδειγμα: Ανάπτυξη Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning) για την Επιμόρφωση Ομογενών Εκπαιδευτικών, από το ΕΔΙΑΜΜΕ - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

6 5.4Τέταρτη Μελέτη Περίπτωσης: Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα Υπερμέσων. Παράδειγμα:INSPIRE (INtelligent System for Personalized Instruction in a Remote Environment).

7 5.5 Πέμπτη Μελέτη Περίπτωσης: Κοινότητες Μάθησης στο Διαδίκτυο Παράδειγμα: Πιλοτική Κοινότητα Μάθησης - Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

8 5.6 :Έκτη Μελέτη Περίπτωσης: eportfolios (Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο Μάθησης) Παράδειγμα: University of Minnesota On-line Portfolio.

9 ….


Κατέβασμα ppt "Διάλεξη 5: Περιβάλλοντα Μάθησης στο Διαδίκτυο Μελέτες Περίπτωσης 5.1 Πρώτη Μελέτη Περίπτωσης: Υποστήριξη των Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στην."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google