Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διάλεξη 5: Περιβάλλοντα Μάθησης στο Διαδίκτυο Μελέτες Περίπτωσης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διάλεξη 5: Περιβάλλοντα Μάθησης στο Διαδίκτυο Μελέτες Περίπτωσης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διάλεξη 5: Περιβάλλοντα Μάθησης στο Διαδίκτυο Μελέτες Περίπτωσης
Αναστασιάδης Παναγιώτης Διάλεξη 5: Περιβάλλοντα Μάθησης στο Διαδίκτυο Μελέτες Περίπτωσης 5.1 Πρώτη Μελέτη Περίπτωσης: Υποστήριξη των Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στην Ελληνική Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 5.2Δεύτερη Μελέτη Περίπτωσης: Το μοντέλο της Ανοιχτής Μάθησης και Τάξης, Παράδειγμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-LEARNING ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 5.3 Τρίτη Μελέτη Περίπτωσης: Συνδυασμός Σύγχρονης και Ασύγχρονης εκπαίδευσης Παράδειγμα: Ανάπτυξη Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning) για την Επιμόρφωση Ομογενών Εκπαιδευτικών, από το ΕΔΙΑΜΜΕ - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης 5.4Τέταρτη Μελέτη Περίπτωσης: Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα Υπερμέσων. Παράδειγμα:INSPIRE (INtelligent System for Personalized Instruction in a Remote Environment) 5.5 Πέμπτη Μελέτη Περίπτωσης: Κοινότητες Μάθησης στο Διαδίκτυο Παράδειγμα: Πιλοτική Κοινότητα Μάθησης - Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου 5.6 :Έκτη Μελέτη Περίπτωσης: eportfolios (Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο Μάθησης) Παράδειγμα: University of Minnesota On-line Portfolio

2 Αναστασιάδης Παναγιώτης
5.1 Πρώτη Μελέτη Περίπτωσης: Υποστήριξη των Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στην Ελληνική Τριτοβάθµια Εκπαίδευση Παράδειγμα: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα e-class- Ακαδημαικό Διαδίκτυο GUNET

3 Αναστασιάδης Παναγιώτης
5.2 Δεύτερη Μελέτη Περίπτωσης: Το μοντέλο της Ανοιχτής Μάθησης και Τάξης, Παράδειγμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-LEARNING ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ .

4 Αναστασιάδης Παναγιώτης
5.3 Τρίτη Μελέτη Περίπτωσης: Συνδυασμός Σύγχρονης και Ασύγχρονης εκπαίδευσης Παράδειγμα: Ανάπτυξη Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning) για την Επιμόρφωση Ομογενών Εκπαιδευτικών, από το ΕΔΙΑΜΜΕ - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης .

5 Αναστασιάδης Παναγιώτης
5.4Τέταρτη Μελέτη Περίπτωσης: Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα Υπερμέσων. Παράδειγμα:INSPIRE (INtelligent System for Personalized Instruction in a Remote Environment) .

6 Αναστασιάδης Παναγιώτης
5.5 Πέμπτη Μελέτη Περίπτωσης: Κοινότητες Μάθησης στο Διαδίκτυο Παράδειγμα: Πιλοτική Κοινότητα Μάθησης - Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου .

7 Αναστασιάδης Παναγιώτης
5.6 :Έκτη Μελέτη Περίπτωσης: eportfolios (Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο Μάθησης) Παράδειγμα: University of Minnesota On-line Portfolio .

8 Αναστασιάδης Παναγιώτης
.


Κατέβασμα ppt "Διάλεξη 5: Περιβάλλοντα Μάθησης στο Διαδίκτυο Μελέτες Περίπτωσης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google