Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το υπόδειγμα των σιτηρών του David Ricardo Χ.Φ. Μπέλλας Πανεπιστήμο Αιγαίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το υπόδειγμα των σιτηρών του David Ricardo Χ.Φ. Μπέλλας Πανεπιστήμο Αιγαίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το υπόδειγμα των σιτηρών του David Ricardo Χ.Φ. Μπέλλας Πανεπιστήμο Αιγαίου

2 David Ricardo 1772-1823

3 «…το συμφέρον του γαιοκτήμονα είναι πάντα αντίθετο με το συμφέρον κάθε άλλης τάξης της κοινωνίας» David Ricardo (1815) Δοκίμιο για την Επίδραση της Χαμηλής Τιμής των Σιτηρών στα Κέρδη του Αποθέματος

4 Σιτάρι W ( Μισθός ανά εργάτη, σε σιτάρι) Εργάτες στη Γη 1 Εργάτες στη Γη 2 Απαιτούμενο κεφάλαιο για μισθούς εργατών W είναι ο μισθός επιβίωσης του εργάτη, μετρημένος σε σιτηρά, προκειμένου να συντηρηθεί για ένα χρόνο. Εφόσον πρέπει να καλλιεργηθούν δύο τύποι γης ( Γη1 = Καλή γη και Γη2= μέτρια γη) ίσης έκτασης που η κάθε μια τους απαιτεί τον ίδιο αριθμό εργατών, τα δύο γκρενά ορθογώνια δείχνουν την ποσότητα σιτηρών που πρέπει να διαθέτουν αρχικά οι οι καπιταλιστές σαν απόθεμα προκειμένου να προσλάβουν τους εργάτες που θα παραγουν το σιτάρι που θα συντηρήσει τον πληθυσμό.

5 Σιτάρι W Απαιτούμενο κεφάλαιο για μισθούς εργατών και σπόρο Εργάτες στη Γη 1Εργάτες στη Γη 2 W+S, Μισθός και σπόροι ανά εργάτη Κάθε εργάτης χρειάζεται S κιλά σπόρο τον χρόνο προκειμένου να παραχθεί σιτάρι. Συνεπώς, τα δύο λευκά ορθογώνια δείχνουν τον συνολικό σπόρο που θα πρέπει να διαθέτουν οι καπιταλιστές σαν απόθεμα προκειμένου να γίνει η παραγωγή. Μαζί με τα δύο γκρενά εμβαδά δείχνουν το συνόλικο απόθεμα που θα πρέπει να διαθέτουν σε κεφάλαιο οι καπιταλιστές πριν αρχίσει η παραγωγή. S

6 Σιτάρι W, Μισθός ανά εργάτη Παραγωγή σιταριού για να τραφεί ο πληθυσμός Εργάτες στη Γη 1Εργάτες στη Γη 2 W+S, Μισθός και σπόρος ανά εργάτη Η χρησιμοποίηση εργατών και σπόρων από τους καπιταλιστές στους δύο τύπους εδαφών έχει σαν αποτέλεσμα να παραχθεί προϊόν ίσο με με το σκούρο πράσινο εμβαδό στην καλή γη και ίσο με το ανοιχτό πράσινο στη μέτρια γή. Αυτό ισχύει λόγω του νόμου των φθινουσών αποδόσεων, όπου ίσες ποσότητες εργασίας και σπόρου σε ίσες εκτάσεις γης μειούμενης ποιότητας δίνουν μειούμενο οριακό ( δηλ. επιπλέον) προϊον Οριακό προϊόν στην καλή γή Οριακό προϊόν στην μέτρια γή

7 Σιτάρι W, Μισθός ανά εργάτη Το πλεόνασμα της παραγωγής Εργάτες στη Γη 1Εργάτες στη Γη 2 W+S, Μισθός και σπόρος ανά εργάτη Τα γκρενά και λευκά ορθογώνια πρέπει να τα κρατήσουν οι καπιταλιστές για να αναπληρώσουν το κεφάλαιο που ξόδεψαν και να μπορέσουν να πληρώσουν εργάτες και να έχουν σπόρους για την επόμενη χρονιά. Τα δύο μπλε εμβαδά δείχνουν το κομμάτι της συνολικής παραγωγής που πλεονάζει και θα πρέπει να μοιραστεί σαν εισόδημα των καπιταλιστών και γαιοπρόσοδος των γαιοκτημόνων

8 Σιτάρι W, Μισθός ανά εργάτη Η διανομή του εισοδήματος Εργάτες στη Γη 1Εργάτες στη Γη 2 W+S, Μισθός και σπόροι ανά εργάτη Το χρυσό εμβαδόν είναι η διαφορική γαιοπρόσοδος της καλής γής, δηλαδή η διαφορά στην παραγωγικότητα ανάμεσα στην καλή και τη χειρότερη ποιότητα γης που πρέπει να καλλιεργηθεί προκειμένου να συντηρηθεί ο πληθυσμός. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των καπιταλιστών θα προσφέρει στους γαιοκτήμονες τη διαφορική πρόσοδο σαν ενοίκιο ώστε το ποσοστό κέρδους ( α/β)των καπιταλιστών στην καλή και μέτρια γη να εξισωθεί. Τα συνολικά κέρδη των καπιταλιστών δίνονται από τα δύο γαλάζια εμβαδά. Γαιοπρόσοδος (Ενοίκια) Κέρδη Μισθοί α β

9 Σιτάρι Μισθός ανά εργάτη, W Η μακροχρόνια τάση τάση του συστήματος: Περίοδος 1 Εργάτες Μισθός και σπόρος ανά εργάτη, W+S Κέρδη Μισθοί Γαιοπρόσοδος Σπόροι Έστω ότι καλλιεργούνται οι δύο καλύτερες ποιότητας εκτάσεις προκειμένου να συντηρηθεί ο πληθυσμός. Όπως έχει ήδη εξηγηθεί, η γαιoπρόσοδος είναι το χρυσό εμβαδόν, και τα κέρδη τα δύο πράσινα εμβαδά που βρίσκονται πάνω από την οριζόντια μαύρη γραμμη, W+S. Τα κέρδη θα επενδυθούν την επόμενη περίοδοενώ η γαιοπρόσοδος θα καταναλωθεί στη χρήση μη παραγωγικής εργασίας.

10 Σιτάρι Μισθός ανά εργάτη, W Η μακροχρόνια τάση τάση του συστήματος: Περίοδος 2 Εργάτες Μισθός και σπόρος ανά εργάτη, W+S Κέρδη Μισθοί Σπόροι Γαιοπρόσοδος Οι καπιταλιστές επενδύουν τα κέρδη της προηγούμενης περιόδου και καλλιεργείται γή τρίτης ποιότητας. Η γαιπρόσοδος αυξάνεται ένω το ποοσοστό κέρδους μειώνεται.

11 Σιτάρι Μισθός ανά εργάτη, W Η μακροχρόνια τάση τάση του συστήματος: Περίοδος 3 Εργάτες Μισθός και σπόρος ανά εργάτη, W+S Κ έ ρ δ η Μ ι σ θ ο ί Σ π ό ρ ο ι Οι καπιταλιστές επενδύουν τα κέρδη της προηγούμενης περιόδου και καλλιεργείται γή τέταρτηςποιότητας. Η γαιπρόσοδος συνεχίζει να αυξάνεται ένω το ποσοστό κέρδους συνεχίζει να μειωνέται. Η διευρυμένη συσσώρευση συνεχίζεται ώσπου ….. Γαιοπρόσοδος

12 Σιτάρι Μισθός ανά εργάτη, W Η μακροχρόνια τάση τάση του συστήματος: Στασιμότητα Εργάτες Μισθός και σπόρος ανά εργάτη, W+S Κ έ ρ δ η Μ ι σ θ ο ί Σ π ό ρ ο ι … το ποσοστό κέρδους μηδενίζεται και όλο το πλεόνασμα γίνεται γιαοπρόσοδος. Η μεγέθυνση της οικονομίας σταματά ! Γαιοπρόσοδος


Κατέβασμα ppt "Το υπόδειγμα των σιτηρών του David Ricardo Χ.Φ. Μπέλλας Πανεπιστήμο Αιγαίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google