Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Για ένα ζωντανό πλανήτη το βιοκλιματικό σ π ίτι. για ένα ζωντανό πλανήτη Σ π ίτια για όλα τα μέρη της Γης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Για ένα ζωντανό πλανήτη το βιοκλιματικό σ π ίτι. για ένα ζωντανό πλανήτη Σ π ίτια για όλα τα μέρη της Γης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 για ένα ζωντανό πλανήτη το βιοκλιματικό σ π ίτι

2 για ένα ζωντανό πλανήτη Σ π ίτια για όλα τα μέρη της Γης

3 για ένα ζωντανό πλανήτη Σ π ίτια σε όλα τα μέρη της Γης

4 για ένα ζωντανό πλανήτη ακόμα και στο π ιο αφιλόξενο π εριβάλλον

5 για ένα ζωντανό πλανήτη Από ένα κόκκο άμμου μέχρι ένα μεγάλο βουνό, όλα είναι ιερά. Το χτες και το αύριο υπάρχουν αιώνια σε αυτή την ήπειρο. Εμείς οι ιθαγενείς είμαστε οι φύλακες αυτού του ιερού τόπου. Peter Blue Cloud, Mohawk Με σεβασμό για τη φύση

6 για ένα ζωντανό πλανήτη Τα σ π ίτια των ζώων

7 για ένα ζωντανό πλανήτη Σ π ίτια π ου π ληγώνουν τη φύση

8 για ένα ζωντανό πλανήτη Ζώντας στην π όλη ζώντας στην εξοχή

9 για ένα ζωντανό πλανήτη Τι συμβαίνει όταν π ολλοί άνθρω π οι συμβιώνουν ;

10 για ένα ζωντανό πλανήτη τα ‘ καυσαέρια ’ των κτιρίων

11 για ένα ζωντανό πλανήτη Πόση ενέργεια π εριέχει ένα κτίριο ;

12 για ένα ζωντανό πλανήτη Πώς θα χτιζόταν ένα σ π ίτι φιλικό π ρος στο π εριβάλλον ;

13 για ένα ζωντανό πλανήτη Σ π ίτια π ου αγα π ούν το π εριβάλλον !

14 για ένα ζωντανό πλανήτη το βιοκλιματικό σ π ίτι ενεργειακό τζάκι παράθυρα στο νότο μεσογειακά φυτά θερμοκήπιο αιολική καμινάδα φυσικά υλικά

15 για ένα ζωντανό πλανήτη Προς τα π ού κοιτάει το σ π ίτι ;

16 για ένα ζωντανό πλανήτη Ένα θερμοκή π ιο για … ανθρώ π ους !

17 για ένα ζωντανό πλανήτη Αιολική καμινάδα : μια καμινάδα χωρίς κα π νό

18 για ένα ζωντανό πλανήτη Α π ο - μονώστε το κρύο και τον καύσωνα : μόνωση σε στέγη και τοίχους, δι π λά τζάμια

19 για ένα ζωντανό πλανήτη Ώρα για ενεργειακή μελέτη ! Πώς μ π ορούμε να π αράγουμε / εξοικονομούμε ενέργεια στο σ π ίτι μας ; Με μηχανολογικό εξο π λισμό ( ανεμιστήρες, λαμ π τήρες, ηλιακοί θερμοσίφωνες ) Με εναλλακτικές π ηγές ενέργειας ( γεωθερμία, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, βιομάζα )

20 για ένα ζωντανό πλανήτη Πού π άει το νερό της βροχής σε ένα οικολογικό σ π ίτι ;

21 για ένα ζωντανό πλανήτη Τα φυτά – οι καλύτεροι φίλοι του βιοκλιματικού σ π ιτιού : μεσογειακά φυτά, μ π οστάνι, κομ π οστο π οίηση

22 για ένα ζωντανό πλανήτη Α π ό τι υλικά είναι φτιαγμένο το οικολογικό σ π ίτι ;

23 για ένα ζωντανό πλανήτη Πόσο οικολόγος είσαι μέσα σε ένα οικολογικό σ π ίτι ;

24 για ένα ζωντανό πλανήτη Πόση ενέργεια εξοικονομείται ;

25 για ένα ζωντανό πλανήτη Κανονισμός Ενεργειακής Α π όδοσης Κτιρίων Ενεργειακή ε π ιθεώρηση και π ιστο π οίηση κτιρίων Πρόγραμμα ε π ιδοτήσεων Και το κράτος τι κάνει ;

26 για ένα ζωντανό πλανήτη Γίνε π ολίτης του ενός π λανήτη γίνε υ π οστηρικτής του WWF Ελλάς


Κατέβασμα ppt "Για ένα ζωντανό πλανήτη το βιοκλιματικό σ π ίτι. για ένα ζωντανό πλανήτη Σ π ίτια για όλα τα μέρη της Γης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google