Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (GRNET/ΕΔΕΤ)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (GRNET/ΕΔΕΤ)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (GRNET/ΕΔΕΤ)
ΕΔΕΤ A.E./GRNET S.A. Υψηλής Ποιότητας Internet για την Έρευνα και την Εκπαίδευση Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (GRNET/ΕΔΕΤ) Αθήνα 2005

2 Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (GRNET/ΕΔΕΤ)
Tα Εθνικά Ερευνητικά & Εκπαιδευτικά Δίκτυα National Research & Education Networks Στοιχεία από ΕΕ (25) και EFTA (3) Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (GRNET/ΕΔΕΤ) Αθήνα 2005

3 Τι είναι τα Εθνικά Ερευνητικά & Εκπαιδευτικά Δίκτυα (ΝRENs);
“Υψηλής ταχύτητας δίκτυα επικοινωνιών ευρείας κλίμακας που παρέχουν υψηλής ποιότητας επικοινωνίες και υπολογιστικές υπηρεσίες σε εθνικό επίπεδο στις Ερευνητικές και Εκπαιδευτικές κοινότητες” “HEAnet and its staff are committed to delivering and supporting network infrastructure and associated services in furtherance of national and international objectives for Irish education and research.” The Irish NREN HEANet paradigm

4 Γιατί υπάρχουν; Για να συντονίζουν δράσεις και οικονομίες κλίμακας στην παροχή υπηρεσιών προς την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική κοινότητα. Για να παρέχουν επικοινωνιακές υποδομές για την εξυπηρέτηση των αναγκών στην έρευνα και στην εκπαίδευση, προσφέροντας υψηλής χωρητικότητας συνδέσεις μεταξύ ινστιτούτων και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για εφαρμογές πραγματικού χρόνου. Για πιλοτικές δοκιμές και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών & εφαρμογών σε κατανεμημένα περιβάλλοντα μάθησης, διδασκαλίας και έρευνας. Επειδή συνεισφέρουν στον υγιή ανταγωνισμό και την ανάπτυξη των παρόχων υποδομής επικοινωνιών. Επειδή αποτελούν βασικό φορέα του οράματος του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) στον οποίο ερευνητές από οποιαδήποτε τοποθεσία θα μπορούν να προσφέρουν ισοδύναμα στην εκτέλεση κοινών πανευρωπαϊκών ερευνητικών δραστηριοτήτων.

5 Ποιο είναι το Πανευρωπαϊκό όραμα;
Η δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής υποδομής πλέγματος (grid) πάνω σε ευρυζωνικά δίκτυα: διαφανής και αξιόπιστη ανοιχτή σε μία ευρεία κοινότητα χρηστών και παρόχων προσβάσιμη από παντού ασφαλής, παρέχοντας εμπιστοσύνη μεταξύ διαφορετικών διαχειριστικών φορέων καλύτερες, οικονομικότερες υπηρεσίες στους χρήστες της ενοποιεί υπολογιστικούς και αποθηκευτικούς πόρους, αισθητήρες, όργανα και βάσεις δεδομένων Είμαστε στην αρχή της διαδρομής από τα δίκτυα μιας υπηρεσίας… στα δίκτυα πολλαπλών υπηρεσιών…

6 Ηλεκτρονικές Υποδομές και Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας
Η Υποδομή Πλέγματος (Grid Infrastructure) απαρτίζεται από ενδιάμεσο λογισμικό που ενοποιεί υπολογιστικούς και αποθηκευτικούς πόρους, αισθητήρες, όργανα και βάσεις δεδομένων, δημιουργώντας ένα κατανεμημένο περιβάλλον για τον διαμοιρασμό τους. Αυτό το ενοποιημένο περιβάλλον δικτύου και λογισμικού ονομάζεται επίσης ηλεκτρονική υποδομή (electronic infrastructure ή eInfrastructure). Οι τεχνολογίες της υποδομής αυτής επιτρέπουν νέες μεθόδους ερευνητικής συνεργασίας (electronic science ή eScience). Ο συνδυασμός δικτύων υψηλών ταχυτήτων και ευρυζωνικής πρόσβασης, τεχνολογιών ενδιάμεσου λογισμικού πλέγματος και προχωρημένων τεχνολογιών ιδεατής (virtual) συνεργασίας, θα οδηγήσει στο Παγκόσμιο Πλέγμα (World Wide Grid). Η δημιουργία μιας τέτοιας υποδομής, η οποία θα παρέχει πλήρως ολοκληρωμένες υπηρεσίες επικοινωνίας και επεξεργασίας της πληροφορίας, είναι ένας βασικός στόχος του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Συνεργασίες Υποδομή Πλέγματος Δίκτυο – Υπηρεσία Διασύνδεσης

7 Ποιες οι κύριες δραστηριότητες των NRENs; (1/2)
Η λειτουργία, διαχείριση και αξιολόγηση της επίδοσης του Εθνικού Δικτύου Κορμού των ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και η σχεδίαση και αναβάθμισή του ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις για χωρητικότητα και ταχύτητα μετάδοσης. Η παροχή υπηρεσιών όπως: , νέα, ασφάλεια (authN/authZ), multicast IP, τηλε/εικονοδιάσκεψη, υπηρεσίες καταλόγου, κ.λπ. Η έρευνα και ανάπτυξη σε δικτυακές τεχνολογίες ώστε να είναι δυνατή η άμεση ανταπόκριση σε νέες επιστημονικές και τεχνολογικές τάσεις (π.χ. Grids, QoS, IPv6, optical switching, κ.λπ.). Στοιχεία από ΕΕ (25) και EFTA (3)

8 Ποιες οι κύριες δραστηριότητες των NRENs; (2/2)
Η παροχή τηλεπικοινωνιακής υποδομής που έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις ειδικές απαιτήσεις της έρευνας και της εκπαίδευσης, π.χ. υψηλές χωρητικότητες μεταξύ φορέων και ποιότητα υπηρεσίας για απαιτητικές εφαρμογές. Η διάδοση νέων τεχνολογιών και εφαρμογών στην ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα, συχνά δε και στο ευρύ κοινό. Σε πολλές περιπτώσεις τα NRENs ήταν τα πρώτα που εισήγαγαν το Internet σε μια χώρα, διαχειρίστηκαν ένα Internet Exchange (IX), κ.λπ. Η τόνωση του υγιούς ανταγωνισμού με την προώθηση των πιο απαιτητικών τηλεπικοινωνιακών υποδομών (π.χ. Gbit optical networks). Στοιχεία από ΕΕ (25) και EFTA (3)

9 Ποιοι είναι οι χρήστες;
ΑΕΙ (98% συνδεδεμένα) Ερευνητικά Ινστιτούτα / Κέντρα Τεχνολογίας (75% συνδεδεμένα) ΤΕΙ (66% συνδεδεμένα) Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (μόνο σε μερικά κράτη) Δημόσιες Βιβλιοθήκες (μόνο ένα μικρό %) Φορείς Δημόσιας Διοίκησης (μόνο ένα μικρό %) Στοιχεία από ΕΕ (25) και EFTA (3)

10 Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (GRNET/ΕΔΕΤ)
ΕΔΕΤ Α.Ε./GRNET S.A. Υψηλής Ποιότητας Internet για την Έρευνα και την Εκπαίδευση Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (GRNET/ΕΔΕΤ) Αθήνα 2005

11 ΕΔΕΤ Α.Ε. – Σκοπός Η παροχή υψηλής ποιότητας διεθνών και εθνικών υπηρεσιών δικτύωσης και πλέγματος (ηλεκτρονικές υποδομές) τόσο σε Ελληνικά Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα όσο και στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα προκειμένου να υποστηρίξουν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές τους δραστηριότητες. Η προώθηση και η διάδοση της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (eGovernment, eLearning, eBusiness). ΕΔΕΤ Α.Ε. Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας λειτουργεί ως Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας).

12 ΕΔΕΤ Α.Ε. – Σκοπός (άξονας 1)
Η ανάπτυξη και Διαχείριση Ηλεκτρονικών Υποδομών σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο επιτυγχάνεται με: συνεχή ανάπτυξη και διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Κορμού ΕΔΕΤ Α.Ε./GRNET S.A. παροχή υπηρεσιών και εφαρμογών, τύπου Ίντερνετ, στην Ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα, διαχείριση του Κόμβου Athens Internet eXchange, ο οποίος προσφέρει τοπική διασύνδεση μεταξύ των μεγαλυτέρων εταιρειών παροχής υπηρεσιών Ίντερνετ (ISPs) στην Ελλάδα, υποστήριξη προηγμένων ερευνητικών έργων και συνεργασιών, μέσω ανάπτυξης του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Κορμού GEANT/GN2, μέσω του Διαβαλκανικού και Μεσογειακού Δικτύου Κορμού SEEREN/SEEREN2 και EUMEDCONNECT, καθώς και μέσω του Πανευρωπαϊκού Δικτύου IPv6 6NET, την υποστήριξη της συμμετοχής της Ελληνικής Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας σε εθνικές, περιφερειακές και πανευρωπαϊκές πρωτοβουλίες καθώς και προγράμματα με στόχο την υλοποίηση της Εθνικής Υποδομής Πλέγματος HellasGrid και της Πανευρωπαϊκής και Βαλκανικής Υποδομής Πλέγματος EGEE και SEE-GRID.

13 ΕΔΕΤ Α.Ε. – Σκοπός (άξονας 2)
Η προώθηση και διάδοση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών: η προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής εξέλιξης και προώθησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε μία φιλική προς τον χρήστη Κοινωνία της Πληροφορίας, η συνεύρεση της ακαδημαϊκής κοινότητας και της βιομηχανίας του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα στην ανάπτυξη πολιτικής για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο καθημερινό γίγνεσθαι, η προώθηση της δικτυακής τεχνολογίας και των εφαρμογών της στις ελληνικές επιχειρήσεις (ηλεκτρονικό επιχειρείν), με κύριο βάρος στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) – βλ. πρόγραμμα eBusiness Forum, η ανάληψη του σχεδιασμού, του προγραμματισμού και της υλοποίησης τεχνολογικών αναπτυξιακών έργων, τα οποία έχουν σκοπό την προώθηση της δικτυακής τεχνολογίας και των εφαρμογών της στις ελληνικές επιχειρήσεις, συνεισφέροντας έτσι στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή οικονομία – βλ. πρόγραμμα GoDigital, η βελτίωση της πρόσβασης στην Κοινωνία των Πληροφορίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω της στενής συνεργασίας της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας – βλ. πρόγραμμα ELISA.

14 ΕΔΕΤ Α.Ε. – Οργανόγραμμα

15 ΕΔΕΤ Α.Ε./GRNET S.A. Εθνικές Δράσεις
Αθήνα 2005

16 Εθνικές Δράσεις Εθνικό Δίκτυο Κορμού (ΕΔΕΤ/GRNET)
Υπηρεσίες πραγματικού χρόνου Προώθηση πρωτοκόλλου IPv6 Προώθηση τεχνολογιών MPLS Προώθηση τεχνολογιών multicast Υπηρεσίες καταλόγου Υπηρεσίες διαχειριζόμενης χωρητικότητας (MBS) Εργαλεία παρακολούθησης δικτύου Κόμβος Διασύνδεσης ΑΙΧ Ολοκλήρωση σχολικού δικτύου Ευρυζωνική πρόσβαση Εθνική Υποδομή Πλέγματος Προώθηση και Διάδοση ΤΠΕ ebusinessforum Δικτυωθείτε MINDPORT

17 ΕΔΕΤ – Εθνικό Δίκτυο Κορμού
(Τώρα) Προβλεπόμενη τοπολογία (1Q 2006)

18 Από το Εθνικό Δίκτυο Κορμού (ΕΔΕΤ) στο Εθνικό Δίκτυο Κορμού 2 (ΕΔΕΤ2)
Από το Εθνικό Δίκτυο Κορμού (ΕΔΕΤ) στο Εθνικό Δίκτυο Κορμού 2 (ΕΔΕΤ2) Βασικά χαρακτηριστικά του ΕΔΕΤ2: α) οι αρχές σχεδίασης: Υπερ-υψηλές ταχύτητες (Gigabit) IP over WDM (μίσθωση λ) IP QoS - DiffServ MPLS (VPN, TE) IPv6 L2 VPNs β) η μελέτη εφαρμογής: GigE/PoS Ring-MAN, PoS/Partial Mesh-WAN 2,5 Gbps ταχύτητες, GigaPoPs SDH/DWDM διεθνείς συνδέσεις

19 ΕΔΕΤ - Εθνικό Δίκτυο Κορμού Επόμενης Γενιάς
Βασικά χαρακτηριστικά του ΕΔΕΤ επόμενης γενιάς είναι: Η διεθνής διασύνδεση από 2x2.5Gbps σε 2x10Gbps – 4Q05. Σκοτεινές ίνες σε όλο το δίκτυο κορμού. Σκοτεινές ίνες σε όλες τις ουρές προς τους διασυνδεδεμένους φορείς. Σκοτεινές ίνες στις διεθνείς διασυνδέσεις.

20 ΕΔΕΤ - Σημερινές Περιοχές Έρευνας και Ανάπτυξης
Δίκτυο Κορμού Gigabit Ethernet Diffserv/QoS Ανάπτυξη υπηρεσιών MPLS IP version 6 Multicast Grid (Πλέγμα) Ευρωπαϊκά προγράμματα πλέγματος Παραγωγικές υπηρεσίες πλέγματος Ενδιάμεσο λογισμικό Υπηρεσίες δημοσίου κλειδιού (PKI) Κεντρική αρχή πιστοποίησης Υπηρεσίες καταλόγου Caching/Indexjng/Mirroring Ασφάλεια Υπηρεσίες CSIRT/CERT Συντονισμός αντιμετώπισης περιστατικών ασφαλείας Εφαρμογές Video Conferencing Streaming Media VoIP Διαχείριση Παρακολούθηση Κίνησης Διαχείριση Περιεχομένου Web Server Ανάλυση Χρήσης Web Server Information Content Indexing

21 ΕΔΕΤ - Μελλοντικές Περιοχές Ε&Α
Οι μελλοντικές περιοχές Έρευνας και Ανάπτυξης στις οποίες θα δραστηριοποιηθεί το ΕΔΕΤ είναι οι ακόλουθες: Δίκτυο Κορμού Πρόσβαση Lamda Testbed Ανάπτυξη υπηρεσιών λάμδας Ασύρματα τοπικά δίκτυα Mobile IP Περιαγωγή χρηστών Πιστοποίηση 802.1x Υπερυπολογιστικό πλέγμα Ανάπτυξη Λογισμικού Πλέγματος Ενδιάμεσο λογισμικό Πιστοποίηση χρηστών Διαχείριση Ετοιμότητα αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών Ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών

22 Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας χρησιμοποιείται ως δίκτυο κορμού από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο με 7 σημεία πρόσβασης. Το Δίκτυο Διανομής αποτελείται από 51 κόμβους (ένα σε κάθε περιφέρεια): 9 κύριους κόμβους 42 δευτερεύοντες κόμβους και είναι εξοπλισμένοι με 60 δρομολογητές, 41 εξυπηρετητές καθώς και ένα μεγάλο αριθμό τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων με το κατάλληλο λογισμικό

23 Μητροπολιτικό δίκτυο Αττικής (φυσική τοπολογία)
Σε λειτουργία από τον Ιούνιο 2002 Μητροπολιτικό δίκτυο Αττικής (φυσική τοπολογία)

24 Μητροπολιτικό δίκτυο Αττικής (λογική τοπολογία)
Σε λειτουργία από τον Ιούνιο 2002 Μητροπολιτικό δίκτυο Αττικής (λογική τοπολογία)

25 Όγκος κίνησης Εξέλιξη Ετήσιων Ρυθμών Μεταβολής 1997 - 2004 1998 1999
0,0 0,1 1,0 10,0 100,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003

26 Εθνική Υποδομή Πλέγματος
Η υποδομή του Hellasgrid πρόβλεψε τη δημιουργία 6 υπολογιστικών συστοιχιών (clusters) με συνολική ισχύ 768 CPUs (384-dual) καθώς και 90 ΤΒ αποθηκευτικού χώρου, 30 με τη μορφή δίσκων και 60 με τη μορφή βιβλιοθηκών ταινιών (tape libraries). Οι συστοιχίες που αποτελούν τους κόμβους του Grid φιλοξενούνται σε ιδρύματα στην Αθήνα (3), τη Θεσσαλονίκη (1), τη Πάτρα (1) και το Ηράκλειο Κρήτης (1)-(σχήμα 1). Επίσης για την καλύτερη τηλε-συνεργασία των διαχειριστών έχουν εγκατασταθεί 4 κόμβοι εικονικής συνεργασίας Access Grid. Η εγκατάσταση των συστοιχιών έλαβε χώρα σε δύο φάσεις: Κατά τη πρώτη φάση, ολοκληρώθηκε η υποδομή προς χρήση, οδηγίες για το πώς μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε θα βρείτε στο: Η δεύτερη φάση ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2005, άρα η συνολική πλέον υποδομή είναι έτοιμη να χρησιμοποιηθεί.

27 Ευρυζωνικά Δίκτυα και Υπηρεσίες: Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
Το έργο Ευρυζωνικά Δίκτυα και Υπηρεσίες εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της «ΚτΠ» – 4.2, με κωδ. ΟΠΣ: (Πρόσκληση 84). Βασικός στόχος του έργου είναι η προώθηση της ευρυζωνικότητας με ενέργειες δημοσιότητας στις περιφέρειες σε συνεργασία πάντα με τοπικούς φορείς, με τη δημιουργία στρατηγικού και επιστημονικού υλικού ευαισθητοποίησης, τη διενέργεια συνεδρίου με ευρεία συμμετοχή και στόχευση, την ανάπτυξη και λειτουργία δικτυακής πύλης παρακολούθησης των δράσεων προώθησης της ανάπτυξης των ευρυζωνικών υπηρεσιών και υποδομών στη χώρα. Υλοποιούνται επίσης επιδεικτικές ενέργειες χρήσης ευρυζωνικών υπηρεσιών σε διάφορους χώρους (μέσω συνδέσεων σε κόμβους ΕΔΕΤ, ή φορέων ΕΔΕΤ) για την χρησιμότητα στις επιχειρήσεις και στο ευρύ κοινό, καθώς και επιδεικτικές ενέργειες ΕΔΕΤ2 που παρουσιάζουν ωφέλειες από τα ευρυζωνικά για την ευρύτερη ακαδημαϊκή - ερευνητική κοινότητα Πραγματοποιείται μελέτη ρυθμιστικών και κανονιστικών θεμάτων και γίνεται επεξεργασία προτάσεων, μελέτη συμβάσεων IRU και παραγωγή υποδειγμάτων συμβάσεων. Παρακολουθούνται και αναλύονται επίσης, τα αποτελέσματων των παρεμβάσεων στον τομέα των ευρυζωνικών υποδομών (μελέτη δεικτών παρακολούθησης αποτελεσμάτων έργων, αναλυτική μελέτη εξέλιξης της προσφοράς και ζήτησης).

28 Ομάδα Εργασίας για την Ευρυζωνική Πρόσβαση (ΟΕΕΠ)
Έχει συγκροτηθεί από τη Γραμματεία της Κοινωνίας της Πληροφορίας/Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και συντονίζει όλες τις δράσεις για την Ευρυζωνική Πρόσβαση, δημιουργώντας έτσι μια οδό για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και την Κοινωνία της Πληροφορίας. Η ΟΕΕΠ αποτελείται από εκπροσώπους όλων των υπουργείων, τους αντίστοιχους γενικούς γραμματείς, την Κοινωνία της Πληροφορίας, την Βιομηχανία (ΣΕΠΕ), το GUNET και την ΕΔΕΤ Α.Ε. Τρία μέλη της επιστημονικής επιτροπής της ΟΕΕΠ (και ο συντονιστής) προέρχονται από το προσωπικό της ΕΔΕΤ Α.Ε. και συμβάλλουν αποφασιστικά στις πρωτοβουλίες της. Λευκή Βίβλος: Ελληνική στρατηγική για την Ευρυζωνική πρόσβαση (1η έκδοση, δημοσίευση Σεπτέμβριος 2002) Πραγματοποιεί συγκεκριμένες δράσεις με στόχους (μεταξύ άλλων): τη διασυνδεδεμένη ευρυζωνική πρόσβαση περιφερειακών δικτύων και την ασύρματη (hotspot) και δορυφορική πρόσβαση για απομακρυσμένες περιοχές.

29 Παροχή Ευρυζωνικών Υπηρεσιών Έρευνας και Ανάπτυξης για την Πρόσβαση στο ερευνητικό δίκτυο ΕΔΕΤ-2 (1/2) Πρόσκληση 105 του Μέτρου 4.3 (Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»). Φορέας λειτουργίας του Έργου: ΕΔΕΤ Α.Ε. Διάρκεια: 1/5/05-31/7/07. Προϋπολογισμός: €. Αντικείμενο-Στόχοι: Η ικανοποίηση της ζήτησης για υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης προς το ερευνητικό δίκτυο ΕΔΕΤ-2, από τους φορείς της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τα Ερευνητικά Ινστιτούτα της χώρας. Προβλέπεται για κάθε φορέα, μια σύνδεσή του σε ταχύτητα της τάξης των Gbps με το πλησιέστερο σημείο παρουσίας (PoP) του ερευνητικού δικτύου ΕΔΕΤ-2, για όλη τη διάρκεια του έργου.

30 Παροχή Ευρυζωνικών Υπηρεσιών Έρευνας και Ανάπτυξης για την Πρόσβαση στο ερευνητικό δίκτυο ΕΔΕΤ-2 (2/2) Το έργο περιλαμβάνει: Παροχή Ευρυζωνικών Υπηρεσιών για την Πρόσβαση στο ερευνητικό δίκτυο ΕΔΕΤ2, μέσω μίσθωσης διασύνδεσης σε ταχύτητες Gbps με το πλησιέστερο σημείο παρουσίας του ΕΔΕΤ2 σε: 39 Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (24 ΑΕΙ, 15 ΤΕΙ). 14 Ερευνητικά Ινστιτούτα. Παροχή Δικαιωμάτων Χρήσης Οπτικής Υποδομής για την διασύνδεση σε υπερ-υψηλές ταχύτητες με τα σημεία παρουσίας του ΕΔΕΤ2 σε: Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ερευνητικά Ινστιτούτα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με χρήση οπτικών τεχνολογιών. Προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης στο ερευνητικό δίκτυο ΕΔΕΤ2. Δράσεις αναλαμβάνει η ΕΔΕΤ Α.Ε. προκειμένου να εξασφαλίσει την διαλειτουργικότητα με το υφιστάμενο δίκτυο κορμού, την ποιότητα και την βέλτιστη αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών πρόσβασης στο ΕΔΕΤ2 καθ’ όλη την διάρκεια του έργου. Το έργο εκτελείται με ανάθεση της Παροχής των Υπηρεσιών Διασύνδεσης και της Παροχής Δικαιωμάτων Χρήσης Οπτικής Υποδομής και της Προμήθειας του απαιτούμενου εξοπλισμού σε τρίτους.

31 Δικτυωθείτε Εκπαιδευτική Στήριξη
Δικτυωθείτε Εκπαιδευτική Στήριξη Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης Σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη ΜΜΕ στη χρήση του Διαδικτύου (Internet) ούτως ώστε να εναρμονίζονται με τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς, οι οποίες προϋποθέτουν εξοικείωση με το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business). Δικαιούχοι των προγραμμάτων είναι όλες οι Ελληνικές Επιχειρήσεις, με προσωπικό κάτω των 10 εργαζομένων και με ετήσιο τζίρο λιγότερο από € , εξαιρουμένων των Ανωνύμων Εταιρειών.

32 Αποτελέσματα: 27.660 ΜΜΕ συμμετέχουν στο «Δικτυωθείτε».
ΜΜΕ υλοποίησαν το «Δικτυωθείτε». ΜΜΕ δέχτηκαν επίσκεψη Εκπαιδευτικής Στήριξης. 1.400 Ενεργοί Συνεργάτες Υποστήριξης & Καθοδήγησης. 1000 Ενημερωτικές εκδηλώσεις. 100+ Εκδηλώσεις προβολής. Ανοικτή γραμμή επικοινωνίας: Εκπαιδευτικό υλικό, 32,5 διδακτικών ωρών. Συνεχής πληροφόρηση: ( επισκέψεις μέχρι σήμερα, HTML σελίδες).

33 FORUM Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας
Σύσταση και δημιουργία μέτρων πολιτικής για την ψηφιακή οικονομία της Ελλάδας. Στατιστική παρακολούθηση και αναφορά προόδου της διάδοσης της χρήσης τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών και της διείσδυσης του ηλεκτρονικού επιχειρείν στην Ελλάδα. Ευαισθητοποίηση και υποστήριξη ΜΜΕ πάνω σε θέματα του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Σύνδεση των εθνικών πρωτοβουλιών με των αντίστοιχων διεθνών. Διάρκεια:

34 Αποτελέσματα: Συμβολή στο σχεδιασμό των Δράσεων: Δικτυωθείτε
Εκπαιδευτική Στήριξη Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά ΜΕ.ΤΕ.ΧΩ. Ηλεκτρονικές Δημόσιες Προμήθειες Συνολικότερος σχεδιασμός του μέτρου 3 του ΕΠ ΚτΠ Ομάδες διαβούλευσης 45 Ομάδες Εργασίας. 1400 στελέχη έχουν εργαστεί εθελοντικά σε αυτές (70% από τον ιδιωτικό τομέα). 22 Οδηγοί- Κώδικες- Δεκάλογοι, έχουν διανεμηθεί μέσω επιμελητηρίων, εκθέσεων, εκδηλώσεων, εκπαιδευτικής στήριξης. 32 εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης- παρουσίασης αποτελεσμάτων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα, Χαλκίδα). σταθεροί επισκέπτες του Δικτυακού Τόπου, μέλη του forum.

35 Διείσδυση ΤΠΕ στον πληθυσμό > 15
Οι έρευνες δείχνουν: Διείσδυση ΤΠΕ στον πληθυσμό > 15 Δείγμα: 6000 άτομα Διάρκεια: 25,9% χρήση ΗΥ 19,7% χρήση Internet 69,4% κατοχή κινητού E-business trends-500 Δείγμα: Οι 500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας On-going Διείσδυση ΤΠΕ στις επιχειρήσεις Δείγμα: 1800 επιχ. Διάρκεια: 42% χρήση ΗΥ 28,1% χρήση Internet 4,5% παρουσία στο web Καταγραφή της έρευνητικής δραστηριότητας σε e-business ΑΕΙ-ΤΕΙ- ΕΙ On-going

36 MINDPORT Το έργο MINDPORT εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της «ΚτΠ» – Μέτρο 3.3 – Δράση και χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Βασικός σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός ανοικτού και παραμετροποιήσιμου περιβάλλοντος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, προσβάσιμου μέσα από ανοικτές ευρυζωνικές αρχιτεκτονικές. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΔΕΤ Α.Ε. ανέλαβε την ανάπτυξη τεχνογνωσίας στις τεχνολογίες Δικτύων Διανομής Περιεχομένου (Content Delivery Networks), καθώς και την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του ολοκληρωμένου περιβάλλοντος, κάτω από διαφορετικές συνθήκες φόρτου χρήσης.

37 ΕΔΕΤ Α.Ε./GRNET S.A. Διεθνείς Δράσεις
Αθήνα 2005

38 Διεθνείς Δράσεις Πανευρωπαϊκή Υποδομή Κορμού GEANT2
Μεσογειακή Υποδομή Κορμού EUMEDCONNECT Πανευρωπαϊκό Δίκτυο IPv6 6NET Πανευρωπαϊκή Υποδομή Πλέγματος EGEE Πλατφόρμα Εκμάθησης Time2Learn Internet2 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο ebusiness Forum ForSociety Διαβαλκανικό Δίκτυο Κορμού SEEREN Βαλκανική Υποδομή Πλέγματος SEE-GRID Επιστημονικό Πρόγραμμα GRIDCC SEEFIRE SEELight 6DISS Action ELISA

39 The NREN PC Austria (ACOnet) Belgium (BELNET) Bulgaria (ISTF)
Croatia (CARNet) Czech Republic (CESNET) Cyprus (CYNET) Germany (DFN) Estonia (EENet) France (RENATER) Greece (GRNET) Hungary (HUNGARNET) Ireland (HEANet) Israel (IUCC) Italy (GARR) Latvia (LATNET) Lithuania (LITNET) Luxembourg (RESTENA) Malta (UoM) Netherlands (SURFNET) Nordic Countries – Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden (NORDUNET ) Poland (PSNC) Portugal (FCCN) Romania (RoEduNet) Russia (JSCC) Slovakia (SANET) Slovenia (ARNES) Spain (RedIRIS) Switzerland (SWITCH) Turkey (ULAKBIM) United Kingdom (UKERNA) PLUS NON-VOTING MEMBERS: Delivery of Advanced Network Technologies to Europe Ltd. (DANTE) Trans-European Research & Education Networking Association (TERENA) PERMANENT OBSERVERS: CERN, AMREJ, MARNET

40 Πανευρωπαϊκή κάλυψη (34 χώρες/NRENs). Συνδέσεις μέχρι 10 Gb/s.
To GEANT2 προσφέρει: Πανευρωπαϊκή κάλυψη (34 χώρες/NRENs). Συνδέσεις μέχρι 10 Gb/s. Δίκτυο κορμού με οπτικές ίνες μεταξύ 15 χωρών. Σύνδεση περισσοτέρων από 3900 Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων. 15 εκατομμύρια χρηστών + eScience Projects (e.g. Grids). Αρχιτεκτονική 3ων επιπέδων, μερικώς χρηματοδοτούμενη από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους: Πανεπιστημιακά δίκτυα (LAN/MAN) NREN (MAN/WAN) Πανευρωπαϊκή διασύνδεση: TEN34  TEN155  GÉANT (GN1 in FP5)  GÉANT2 (GN2 in FP6) Για περισσότερες πληροφορίες:

41 Χρηματοδότηση από το FP6 στην κατηγορία των Ερευνητικών Υποδομών
Integrated Infrastructure Initiative: Αποτελεί συνδυασμό υπό ένα κοινό συμβόλαιο μιας σειράς δράσεων, με ιδιαίτερη σημασία, για την ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών και την παροχή υπηρεσιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο όπως: Networking activities. Παροχή διασύνδεσης σε τελικούς χρήστες πάνω από διεθνή υποδομή. Ερευνητικές δραστηριότητες. 32 εταίροι NRENs DANTE, TERENA Συνολικός προϋπολογισμός: €. Χρηματοδότηση από EU: €. Διάρκεια: 4 χρόνια. Ισότιμη διασύνδεση με Βόρεια Αμερική και Ιαπωνία. Επέκταση σε χώρες της Μεσογείου, Λατινικής Αμερικής, Ασίας, Αμερικής, Ρωσίας, Βαλκανίων, Κεντρικής Ασίας.

42 Από το στο Λίγα λόγια για το GEANT2:
Από το στο Λίγα λόγια για το GEANT2: Αποτελεί ένα Υβριδικό Δίκτυο κορμού νέας γενιάς: IP(v6) και παροχής switched end-to-end υπηρεσιών πάνω από διασυνδεδεμένα δίκτυα (με χρήση υποδομής ‘σκοτεινών’ οπτικών ινών σε 15 χώρες, η οποία αναπτύσσεται συνεχώς). Το νέας γενιάς αυτό δίκτυο θα επιτρέψει την λειτουργία σε προηγμένες πλατφόρμες συνεργασίας, με τη χρήση υβριδικών IPv6 και διαχειρίσιμων υπηρεσιών επιπέδου 1-2 (Ethernet και μεταγωγή σε σκοτεινές οπτικές ίνες). Οι απαιτήσεις των χρηστών των Ερευνητικών και Ακαδημαϊκών Δικτύων και των Υπολογιστικών Πλεγμάτων, οδήγησαν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του GÉANT2, ως ενός υβριδικού δικτύου οπτικών ινών. Είναι ευρέως διαθέσιμες και λειτουργικές οι υπηρεσίες του προς τους χρήστες δια μέσου των εθνικών ερευνητικών και ακαδημαϊκών δικτύων. Παρέχει υποστήριξη στους τελικούς χρήστες , την πρόσβασή τους σε πόρους από άκρο σε άκρο, ΑΑ, συνεργατικές υπηρεσίες, εργαλεία παρακολούθησης του δικτύου καθώς και περιαγωγή χρηστών.

43 Πιλοτικό Δίκτυο IPv6 Τι συμπεριλαμβάνει το πιλοτικό δίκτυο IPv6;
Συμμετοχή με περισσότερους από 30 διεθνείς συνεταίρους ανθρωπομήνες εργασίας πάνω από 3 χρόνια – € συνολικό κόστος. Cisco, IBM, 13 NRENs, 15 ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστημιακά ιδρύματα, ΝΤΤ, ETRI, κλπ. Ευρείας κλίμακας δοκιμές για τη διασύνδεση IPv6 και τις μεθόδους μετάβασης δικτύων κορμού και πρόσβασης, βασικές υπηρεσίες, διαχείριση, εφαρμογές, ασφάλεια, κινητικότητα, διάχυση τεχνολογίας, κ.λπ. FR UK IT AT DE SE GR CH NL Colt Deutsche Telekom Telia Tunnel Nordic Planned native STM1 links CZ PL HU Internet2 Korea Japan Euro6IX Peering Για περισσότερες πληροφορίες:

44 Συμμετοχή του ΕΔΕΤ στο Το ΕΔΕΤ συμμετέχει στο 6net ως εξής:
Συμμετοχή του ΕΔΕΤ στο Το ΕΔΕΤ συμμετέχει στο 6net ως εξής: Με υπηρεσίες διασύνδεσης - Βασικές υπηρεσίες: Εγγενής διασύνδεση πέντε ιδρυμάτων (1Q02), πανευρωπαϊκή υποστήριξη υπηρεσιών secure DNS, Multicast, δοκιμές Ποιότητας Υπηρεσίας (QoS), μηχανισμοί μετάβασης σε δίκτυα ΑΤΜ, κ.λπ. Με εφαρμογή: Υποστήριξη υπηρεσιών διασύνδεσης IPv6 στο SEEREN (3Q04), Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (1Q05), υποστήριξη IPv6 υπηρεσιών στο ΜΑΝ Αθήνας (4Q03-2Q05) και στο ΕΔΕΤ1 (2Q04). Με ανάπτυξη: Επέκταση εφαρμογών, π.χ. για video streaming, τηλεδιάσκεψη, διαχείριση (Weathermap), ασφάλεια (DoS OpenEye), διαχείριση κόμβων πλέγματος. Με διάχυση: Οργάνωση δύο ημερίδων (3Q Q2004)) με τη συμμετοχή πανεπιστημίων και ελληνικών εταιριών, συμμετοχή το TERENA Conference ( ), οργάνωση Ελληνικού IPv6 Forum (4Q2004-1Q2005), ICCI05 (Κίνα).

45 6DISS: Διάδοση και αξιοποίηση IPv6
Περιγραφή: Το έργο 6DISS μεταφέρει τεχνογνωσία σχετικά με την τεχνολογία IPv6, που αποκτήθηκε σε σημαντικά ευρωπαϊκά προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης, όπως τα προγράμματα 6NET, Euro6IX και GÉANT, σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές του πλανήτη. Το έργο 6DISS θα δραστηριοποιείται σε περιοχές όπως τα Βαλκάνια, η Μεσόγειος, η Κεντρική & Νότιος Αμερική, η Υποσαχάρια και Νότιος Αφρική, η Κεντρική Ασία, η Καραϊβική και θα επιδιώξει την ανταλλαγή εμπειριών με την Κίνα και την Ινδία. Πλάνο: Το έργο 6DISS οργανώνει μια σειρά από δράσεις όπως: α) διοργάνωση εκδηλώσεων που θα περιλαμβάνουν τεχνικές παρουσιάσεις από εμπειρογνώμονες, β) εκπαίδευση (hands-on) ντόπιων μηχανικών σε μικρά κατά τόπους εργαστήρια, γ) κατάρτιση εκπαιδευτών από διαφορετικές χώρες σε προηγμένα εργαστήρια στην Ευρώπη, δ) παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου. Αποτελέσματα: Οι αναπτυσσόμενες χώρσες, δεδομένου ότι έχουν λιγοστές δικτυακές υποδομές, προχωρούν εξαιρετικά αποτελεσματικά και γρήγορα στην υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας IPv6 προσπαθώντας να καλύψουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, το ψηφιακό χάσμα με τις υπόλοιπες χώρες. Στοιχεία του έργου Συνολικός προϋπολογισμός: € - Συντονιστής έργου: MARTEL . ΕΔΕΤ Α.Ε. : Προϋπολογισμός: € – Κοινοτική Συμμετοχή: € (100%). Ρόλος ΕΔΕΤ Α.Ε.: συντονιστής της δράσης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Έναρξη: 1/2005 – Διάρκεια: 30 μήνες. Εμπειρία & υλικό από 6NET, Euro6IX, GEANT, NRENs, … Υλικό IPv6 για κάθε εκδήλωση Οργάνωση και τεχνική υποστήριξη εκδηλώσεων Υποστήριξη για την ανάπτυξη IPv6 & μελλοντική συμμετοχή IST Προσωπική εμπειρία & Cookbooks Προετοιμασία υλικού Διάδοση Για περισσότερες πληροφορίες:

46 ΕΡΓΟ: EUMEDCONNECT Η ΕΔΕΤ Α.Ε. έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην υλοποίησή του συμμετέχοντας ενεργά στην Φάση 1 (μελέτη εφαρμογής) και τώρα στην Φάση 2 (δικτυακή προμήθεια και υλοποίηση). Στόχοι σχεδίου: Η παροχή διεθνούς διασύνδεσης που θα ενώνει τα Μεσογειακά NRENs με το πανευρωπαϊκό ερευνητικό δίκτυο GÉANT και κάθε άλλο ερευνητικό δίκτυο που είναι προσβάσιμο από αυτό. Η αναβάθμιση της διεθνούς διασύνδεσης των ερευνητικών δικτύων στην περιοχή της Μεσογείου. Η επίτευξη βιωσιμότητας για τις υπηρεσίες δικτύου και τις διεθνείς δομές και μετά το τέλος του έργου. Οι πρώτες συνδέσεις εγκαταστάθηκαν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2004 (Τουρκία, Αλγερία, Μαρόκο, Τυνησία). Είναι σε εξέλιξη η δημιουργία κόμβου στην Κύπρο, για τη συγκέντρωση των χωρών της Μέσης Ανατολής (Συρία, Ιορδανία κ.λπ.). Για περισσότερες πληροφορίες:

47 ΕΡΓΟ: ACTION Το έργο ACTION αποτελεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα του LEONARDO (EDUCATION AND CULTURE) Στόχος: Βελτίωση της ποιότητας της παρερχομένης επιμόρφωσης και δια βίου κατάρτισης των ΜΜΕ, για την απόκτηση δεξιοτήτων μέσα από ένα συνδυαστικό μοντέλο, με στοιχεία εξ αποστάσεως και επιτόπιας κατάρτισης. Συνολικός προϋπολογισμός: €. Συντονιστής έργου: EBS. ΕΔΕΤ Α.Ε.: Προϋπολογισμός: € – Κοινοτική Συμμετοχή: 75% & 25% ΓΓΕΤ. Ρόλος ΕΔΕΤ Α.Ε. : Διάχυση αποτελεσμάτων, δημιουργία Web site και σχεδιασμός του e-learning εργαλείου. Διάρκεια έργου: 1/10/04-30/9/06. Για περισσότερες πληροφορίες:

48 Περιγραφή Έργου Στόχος του, η δημιουργία μιας λειτουργικής υποδομής Grid σε όλη την Ευρώπη πάνω από το δίκτυο GEANT: Παρέχοντας υπηρεσίες διαμοιρασμού πόρων (computing power, storage) σε επίπεδο παραγωγής (production-quality). Δημιουργώντας κέντρα διαχείρισης και υποστήριξης - (helpdesk – Grid Operations Centres). Συμμετοχή 70 εταίρων, οργανωμένων σε ομοσπονδίες (federations): CERN, UK-Ireland, FR, I, Nordic (BE, NL, SE, N, DK), DE-CH, South-West (ES, PT), Central-East (PL, HU, CZ, AU, SI), South-East (GR, BG, CY, IL, RO). Χρηματοδότηση 31,500,000 €, από την ΕΕ, για τα πρώτα 2 χρόνια. Στενή σύνδεση με τις προσπάθειες των Εθνικών Πρωτοβουλιών Grid και του δικτύου GEANΤ. Αρχικές εφαρμογές: Φυσική Υψηλών Ενεργειών, Βιο-πληροφορική. Για περισσότερες πληροφορίες:

49 και ΝΑ Ευρώπη Η ΕΔΕΤ Α.Ε. / GRNET S.A. εκπροσωπεί στην Εκτελεστική Επιτροπή του έργου (Executive Committee - Project Management Board) την Νοτιοανατολική Ευρώπη: Βουλγαρία: Institute of Parallel Processing - Bulgarian Academy of Sciences (IPP-BAS) / Bg Grid Consortium Ελλάδα: GRNET / HellasGrid Κύπρος: University of Cyprus (UCY) / CyGrid Ρουμανία: Institute of Communications and Informatics (ICI) / RoGrid Ισραήλ: Τel Aviv University (TAU) / Israel Academic Grid (IAG) Βασικοί στόχοι: Η λειτουργία Περιφερειακού Κέντρου Λειτουργίας Grid για τη ΝΑ Ευρώπη (Regional Operations Centre- ROC), το οποίο καθίσταται: υπεύθυνο για την εγκατάσταση, καλή λειτουργία και υποστήριξη του ενδιάμεσου λογισμικού (middleware) και τη δημιουργία υποστηρικτικού portal Η λειτουργία Περιφερειακού Κέντρου Διάχυσης και Εκπαίδευσης για τη ΝΑ Ευρώπη (Regional Dissemination and Training Centre), το οποίο είναι υπεύθυνο για: τη διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων σε συνεργασία με τους τοπικούς εταίρους. τη διοργάνωση του 3ου Συνεδρίου του έργου στην Αθήνα (Απρίλιος 2005) – 400 άτομα.

50 και HellasGrid Η ΕΔΕΤ Α.Ε. συμμετέχει στο έργο ως εταίρος και συντονίζει τα ελληνικά Third Parties στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας HellasGrid: Συνολικός προϋπολογισμός ΕΔΕΤ Α.Ε.: € Κοινοτική συμμετοχή: € Third parties: € Third parties: ΕΠΙΣΕΥ/Cslab, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος,ΚΕΤΕΠ,Π. Πειραιά, Οικονομικό (ΟΠΑ), Αστεροσκοπείο (ΕΑΑ), (Ινστιτούτο Επιταχυντών) ΙΕΣΕ, Π. Αθήνας (ΕΚΠΑ), ΑΠΘ, Π. Μακεδονίας, ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, Π. Αιγαίου, Π. Ιωαννίνων, Π. Πειραιά, ΕΑΙΤΥ, ΙΤΕ, Παν/μιο Κρήτης. Δραστηριότητες: Εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη 5 υπολογιστικών και αποθηκευτικών κόμβων ανά την Ελλάδα – HellasGrid (Αθήνα (2), Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο) – ήδη ο κόμβος της ΕΔΕΤ Α.Ε. στο Δημόκριτο έχει ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία. Λειτουργία Αρχής Πιστοποίησης HellasGrid (Certification Authority) για έκδοση πιστοποιητικών χρηστών. Διεξαγωγή σεμιναρίων σχετικά με το EGEE (Grid middleware, applications, operation centres). Παραγωγή white papers σχετικά με θέματα πολιτικών πρόσβασης και διαμοιρασμού πόρων (authentication, authorization, accounting).

51 GRIDCC FP6 IST GRIDCC: “Grid-enabled remote instrumentation with distributed control and computation”. Στόχος: Υλοποίηση κατανεμημένου συστήματος για απομακρυσμένο έλεγχο και παρακολούθηση πλέγματος οργάνων (π.χ. Αισθητήρων). Ανάπτυξη ενδιάμεσου λογισμικού για την υποστήριξη υποδομών Grid με απαιτήσεις πραγματικού χρόνου. Συνολικός προϋπολογισμός: € Κοινοτική Συμμετοχή: ~ €. Συντονιστής έργου: ΙNFN (Ιταλία). ΕΔΕΤ Α.Ε.: Προϋπολογισμός: € – Κοινοτική Συμμετοχή: €. Ρόλος ΕΔΕΤ Α.Ε.: Ανάπτυξη ενδιάμεσου λογισμικού, ολοκλήρωση και δοκιμή του με αντίστοιχες πιλοτικές εφαρμογές σε πεδίο δοκιμών. Αναμενόμενη έναρξη: Σεπτέμβριος 2004 – Διάρκεια: 36 μήνες. Για περισσότερες πληροφορίες:

52 CA ForSociety CA ForSociety
Στόχος: ένα δυναμικό δίκτυο, όπου οι διαχειριστές των εθνικών προγραμμάτων τεχνολογικής προοπτικής διερεύνησης (foresight) συντονίζουν τις δράσεις τους και – σε επίπεδο ανταλλαγής γνώσεων σε σχετικά θέματα, μεθοδολογίες, νομικά και οικονομικά πλαίσια – αναπτύσσουν τακτικά και εφαρμόζουν αποδοτικά διακρατικά προγράμματα foresight, προκειμένου να εμπλουτίζουν σε σημαντικό βαθμό τα εθνικά και Ευρωπαϊκά συστήματα έρευνας και καινοτομίας. Διάρκεια : 36 μήνες. Υλοποίηση 20+3 tasks (θεματικών στόχων), 19 εταίροι από 15 χώρες. Συνολικό προϋπολογισμός : €. Προϋπολογισμός ελληνικής πλευράς (ΓΓΕΤ & ΕΔΕΤ Α.Ε.) : € εκ των οποίων το 70% αφορά την ΕΔΕΤ Α.Ε. Ρόλος ΕΔΕΤ Α.Ε.: Η αξιοποίηση της διαδικτυακής υποδομής της, αναπτύσσοντας και λειτουργώντας το intranet/portal του έργου. Η αξιοποίηση εμπειρίας που αποκομίστηκε στο πλαίσιο του (SSA) “ForSociety” . Η εξασφάλιση της δυνατότητας μέσα από το έργο, να αναπτύξει ενεργό ρόλο και να αποκομίσει σημαντική εμπειρία σε ότι αφορά τον συντονισμό σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο εθνικών προγραμμάτων – στη προκειμένη περίπτωση προγραμμάτων τεχνολογικής προοπτικής διερεύνησης (Foresight) - απ’ όπου και μπορεί να εστιάσει σε τομείς της Κοινωνίας της Πληροφορίας και στην παραγωγή σχετικής ερευνητικής – τεχνολογικής πολιτικής. Για περισσότερες πληροφορίες:

53 Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Δίκτυο Νοτιοανατολικής Ευρώπης SEEREN
Διασυνδέει τα E&E δίκτυα της Αλβανίας, Βουλγαρίας, Βοσνίας – Ερζεγοβίνης, ΠΓΔΜ, Σερβίας– Μαυροβουνίου, Ρουμανίας, Ουγγαρίας και Ελλάδας με το Πανευρωπαϊκό Ε&Ε δίκτυο GEANT. Εγκαινιάστηκε και βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από τον Ιανουάριο του 2004. Η διασύνδεση των χωρών το 2005 συγχρηματοδοτείται από το έργο GEANT2 κατά 50%. Προσφέρει υψηλής ταχύτητας και ποιότητας επικοινωνίες στα επιστημονικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Βαλκανικής, ενώ ταυτόχρονα ανάγει την Ελλάδα σε διεθνή κόμβο διασύνδεσης προς το Internet. Η διαχείριση και λειτουργία του δικτύου υλοποιείται από ακαδημαϊκές ομάδες ιδρυμάτων της περιοχής που συνιστούν το κατανεμημένο εικονικό κέντρο διαχείρισης δικτύου. Το έργο προάγει τη συνεργασία των Επιστημονικών και Ακαδημαϊκών κοινοτήτων των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις αντίστοιχες κοινότητες των χωρών της περιοχής και αποτελεί την πλατφόρμα διάχυσης και ανάπτυξης υποδομών και εφαρμογών της Κοινωνίας της Πληροφορίας στα κράτη αυτά, εν όψει της προοπτικής ενσωμάτωσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο SEEREN2, που αποτελεί την επόμενη φάση του έργου SEEREN, έγινε αποδεκτό και αναμένεται να ξεκινήσει στο τέλος του 2005. Για περισσότερες πληροφορίες:

54 SEE-GRID: Επέκταση Ηλεκτρονικών Υποδομών στη ΝΑ Ευρώπη
SEE-GRID: Ανάπτυξη υποδομών πλέγματος υπολογιστικών συστημάτων (Grid) στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το έργο SEE-GRID έχει δημιουργήσει πιλοτική υποδομή πλέγματος στη ΝΑ Ευρώπη για την εξυπηρέτηση εφαρμογών με αυξημένες υπολογιστικές ανάγκες. Κάθε συμμετέχουσα χώρα έχει ήδη εγκαταστήσει πολλαπλά κέντρα υπολογιστικών πόρων και μοιράζεται τη χρήση και πρόσβαση σε αυτά με όλους τους εταίρους του έργου. Στην υπάρχουσα πιλοτική υποδομή εκτελούνται ήδη εφαρμογές, από πειράματα φυσικής υψηλών ενεργειών και Βιο-ιατρικής, μέχρι κατανεμημένους μηχανισμούς ανεύρεσης πληροφορίας στο Διαδίκτυο και εφαρμογές αναπαράστασης πολύπλοκων στατικών και κινούμενων τρισδιάστατων εικόνων. Η επιτυχής υλοποίηση του έργου στηρίζεται στη δημιουργία ενός ανθρώπινου δικτύου και έχει ως τελικό στόχο τη γεφύρωση του τεχνολογικού χάσματος που υφίσταται ανάμεσα στις αναπτυγμένες Ευρωπαϊκές χώρες και τις αναπτυσσόμενες χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Για περισσότερες πληροφορίες: SEEREN

55 SEELight South-East European Lambda Network Facility for R&E
Πρόταση με στόχο: τη θεμελίωση των περιφερειακών Ε&Ε Δικτύων Internet, τη χάραξη μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τη δημιουργία της Κοινωνίας της Πληροφορίας στο χώρο της Βαλκανικής χερσονήσου, τη στήριξη του παραγωγικού επιστημονικού δυναμικού της ΝA Ευρώπης, τη διασφάλιση της ομαλής και μακροχρόνιας λειτουργίας των Δικτύων Ε&Ε της Βαλκανικής. Η πρόταση, που αποτελεί απάντηση στην ανάγκη της ΝΑ Ευρώπης για έρευνα και εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, θα κινηθεί στους εξής κύριους άξονες: Υλοποίηση περιφερειακού δακτυλίου ή διόδων οπτικών ινών βορρά-νότου, υποδομή που θα αποτελέσει τη βάση για βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία των δικτυακών υποδομών της περιοχής. Προμήθεια νέου ή/και αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτυακού εξοπλισμού προκειμένου να αυξηθεί η αξιοπιστία και η χωρητικότητα του δικτύου. Εγκαθίδρυση του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου ΝΑ Ευρώπης (South-Eastern European Network Operation Centre - SEENOC). Το Κέντρο Διαχείρισης θα είναι επιφορτισμένο με την εξασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας της υποδομής και την ανάπτυξη νέων εφαρμογών.

56 SEEFIRE South-Eastern European Fibeρ Infrastructure Studies
Στόχος: κεφαλαιοποιώντας την εμπειρία που αποκτήθηκε από σχετικά ευρωπαϊκά έργα, όπως το SEEREN , GN1 και SERENATE και τις καλές πρακτικές από Τσεχία, Ουγγαρία, Σερβία-Μαυροβούνιο και Ελλάδα, το έργο στοχεύει στην προετοιμασία του νέου Δικτύου E&E της Βαλκανικής. Αποτελέσματα του έργου είναι: η μελέτη με τις διαθέσιμες επιλογές για υποδομές δικτύωσης, οι στρατηγικές για δικτύωση Ε&E στη Νοτιονατολική Ευρώπη, η συγκριτική μέτρηση της υπάρχουσας και μελλοντικής υποδομής οπτικών ινών στην περιοχή, η ανάλυση των διαθέσιμων τεχνικών επιλογών για άναμα ινών η στρατηγική μελέτη για την τεχνολογία, τους κανονισμούς και την αγορά των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην περιοχή και η διάχυση της παραπάνω πληροφορίας σε στοχευόμενο κοινό, που εμπλέκεται σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο. Για περισσότερες πληροφορίες:

57 PORTA OPTICA: Κατανεμημένη Οπτική Πύλη στο GEANT2
Το έργο «PORTA OPTICA STUDY - POS» αφορά τη μελέτη για την μελλοντική διασύνδεση με οπτικές ίνες των εξής χωρών, στο GEANT2: Ουκρανία, Μολδαβία, Λευκορωσία, Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαιτζάν, Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία. Η ένωση αποτελείται από τους: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Central and Eastern European Networking Association, Kaunas University of Technology, Institute of Mathematics and Computer science, University of Latvia, Estonian Educational and Research Network, Centre for European Integration Ltd., National Center of Information Resources and Technologies of the Republic of Belarus, Research and Educational Networking Association of Moldova, Georgian Research and Educational Networking Association, GRNET, CESNET.

58 ELISA Ε-learning for improving access to Information Society for SMEs in the SEE Area (ELISA). Η πρόταση έχει ως σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης στην Κοινωνία των Πληροφοριών ΜΜΕ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω της στενής συνεργασίας της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας. Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο της πρότασης αφορά την εκπαίδευση ΜΜΕ σε χώρες της ΝΑ Ευρώπης με καινοτόμες μεθόδους (e-learning, τηλε-εκπαίδευση), την ευαισθητοποίηση τοπικών παραγόντων για τη σημασία της επιχειρηματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών και τέλος τη δημιουργία στρατηγικών εκπαίδευσης ΜΜΕ, εφαρμόσιμων στην κάθε χώρα ξεχωριστά. ΕΔΕΤ Α.Ε.: Προϋπολογισμός: € – Κοινοτική Συμμετοχή: 75%, 25% ΓΓΕΤ. Ρόλος ΕΔΕΤ Α.Ε. : Συντονισμός, διάχυση αποτελεσμάτων, δημιουργία Web site, ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου και σχεδιασμός του e-learning εργαλείου. Διάρκεια έργου: 1/10/05-31/12/07.

59 ORIENT Το έργο ORIENT φροντίζει για την υλοποίηση μιας απευθείας σύνδεσης μεταξύ του δικτύου GÉANT2 και των ερευνητικών και ακαδημαϊκών δικτύων της Κίνας, που εκπροσωπούνται στην Κοινοπραξία από το δίκτυο CERNET. Το έργο αυτό ικανοποιεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ενδιαφέρον από Ευρωπαϊκής και Κινεζικής πλευράς, για την εγκατάσταση μιας τέτοιας σύνδεσης, προκειμένου να υποστηριχθεί μια ευρεία κλίμακα από επιστημονικές και άλλους είδους συνεργασίες μεταξύ Ευρώπης και Κίνας. Περιοχές που ωφελούνται από αυτή τη συνεργασία είναι: Radio Astronomy, Grid Computing καθώς και οι συμμετοχές της Κίνας σε έργα του 6ου Πλαισίου. Η ταχύτητα της σύνδεσης κυμαίνεται μεταξύ 622 Mbps και 2,5 Gbps. Η σύνδεση υποστηρίζει όλα τα είδη των εφαρμογών που βασίζονται στα πρωτόκολλα IPv4 και IPv6.

60 ΕΔΕΤ Α.Ε./GRNET S.A. Νέα Έργα
Αθήνα 2005

61 ΕΔΕΤ Α.Ε./GRNET S.A. Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς
Αθήνα 2005

62 TERENA Οργανισμός αποτελούμενος από:
Το Εθνικό Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Δίκτυο 32 χωρών. Διεθνή μέλη όπως το CERN, ESA. Αντεπιστέλλοντα μέλη [περιφερειακοί οργανισμοί και βιομηχανία (παρασκευαστές εξαρτημάτων και χειριστές τηλεπικοινωνιών)]. Στόχος: Η προώθηση και η συμμετοχή στην ανάπτυξη μιας υψηλά ποιοτικά διεθνούς πληροφοριακής και επικοινωνιακής υποδομής για την έρευνα και εκπαίδευση. Για περισσότερες πληροφορίες:

63 CEENet Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.ceenet.org/
Πρόκειται για: Μία ένωση εθνικών οργανισμών που επικεντρώνεται στην ακαδημαϊκή, την ερευνητική και την εκπαιδευτική δικτύωση. Με συνολικό αριθμό μελών από 25 εθνικά και ερευνητικά και εκπαιδευτικά δίκτυα των χωρών: Αλβανίας, Αρμενίας, Aυστρίας, Βουλγαρίας, Κροατίας, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονίας,Γεωργίας, Ελλάδας, Ουγγαρίας, Καζακστάν, Κyrgyzstan, Λετονίας, Λιθουανίας, FYROM, Μόλδοβας, Μογγολίας, Πολωνίας, Ρουμανίας, Ρωσίας, Σλοβενίας, Σλοβακίας, Τατζικιστάν, Τουρκίας και Ουζμπεκιστάν. Και σκοπό τον συντονισμό της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής δικτύωσης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και στις γειτονικές χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες:

64 ΕΡΓΟ: E-BSN Η ΕΔΕΤ Α.Ε. /GRNET S.A. συμμετέχει στο European e-Business Support Network for SMEs – eBSN. Το eBSN αποτελεί ένα μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει στόχο την βελτίωση της συνεργασίας, μεταξύ υφισταμένων πρωτοβουλιών πολιτικής στον χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν και ανάπτυξης συνεργιών μεταξύ τους. Για περισσότερες πληροφορίες:

65 INSME Διεθνές Δίκτυο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Λειτουργία του INSME: Αποτελεί ένα forum για την προώθηση του διαλόγου μεταξύ των δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών που ασχολούνται στους τομείς της καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας των ΜΜΕ. Το INSME πραγματοποιεί δραστηριότητες με στόχο τη πολιτική επαγρύπνηση σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να βελτιώσει τις πολιτικές που ενθαρρύνουν την ανταγωνιστικότητα των ενδιάμεσων φορέων και δικτύων που υποστηρίζουν καινοτόμες μεθόδους. Λόγω της εμπειρίας της ΕΔΕΤ Α.Ε. από την υλοποίηση των προγραμμάτων «Εκπαιδευτική Στήριξη του Δικτυωθείτε» και e-business forum, η συμμετοχή της στο INSME εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει και θα αποδώσει σε επίπεδο συνεργασιών, ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών. Για περισσότερες πληροφορίες:


Κατέβασμα ppt "Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (GRNET/ΕΔΕΤ)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google