Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39 Οι τρόποι (β)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39 Οι τρόποι (β)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39 Οι τρόποι (β)

2 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ2 ΘΕΜΑ: Ο έπαινος των τρόπων που ακολουθούν οι Αθηναίοι, απέναντι στο ενδεχόμενο των πολεμικών κινδύνων.

3 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ3 ΘΕΜΑ: Ο έπαινος των τρόπων που ακολουθούν οι Αθηναίοι, απέναντι στο ενδεχόμενο των πολεμικών κινδύνων ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

4 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ4 Ποια είναι η πρώτη διαφορά από τη σύγκριση Αθήνας- Σπάρτης ως προς τη στρατιωτική εκπαίδευση;

5 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ5 « διαφέρομεν δε και ταις των πολεμικών μελέταις των εναντίων τοισδε » ΘΕΣΗ 1) Διαφέρουμε από τους αντιπάλους μας στη στρατιωτική τέχνη.

6 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ6 Ως προς τι;

7 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ7 «τοισδε»

8 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Α) «την γάρ πόλιν κοινήν παρέχομεν» = η πόλη μας είναι ανοικτή σε όλους.

9 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ9 « ουκ έστιν ότε ξενηλασίας απείργομεν τινά» = και ποτέ με απελάσεις ξένων δεν εμποδίζουμε κάποιον

10 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ10 Από τι;

11 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ11 «μαθήματος ή θεάματος», «ο μη κρυφθέν αν τις των πολεμίων ιδών ωφεληθείη» = από το να μάθει ή να δει κάτι, που αν δεν το κρύβαμε και το έβλεπε κάποιος από τους εχθρούς θα μπορούσε να ωφεληθεί

12 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ12 Γιατί;

13 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ13 «πιστεύοντες ου το πλέον ταις παρασκευαις και απάταις ή τω ευψύχω αφ’ ημων αυτων ες τα έργα» = γιατί έχουμε πεποίθηση όχι τόσο στις προετοιμασίες και τα τεχνάσματα παρά στην προσωπική ευψυχία (γενναιοψυχία) την ώρα της μάχης.

14 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ14 Ποιο είναι λοιπόν το πρώτο επιχείρημα που διατυπώνει ο ρήτορας;

15 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ15 Η πόλη είναι ανοικτή σε όλους, επειδή πιστεύουμε στην ευψυχία( στο θάρρος από την εσωτερική ελευθερία)

16 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ16 Β) Ως προς τί διαφέρουμε ακόμη διαφέρουμε από τους Λακεδαιμονίους;

17 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ17 «και εν ταις παιδείαις» = στο εκπαιδευτικό μας σύστημα

18 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ18 Δηλαδή;

19 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ19 «οι μεν επιπόνω ασκήσει ευθύς νέοι όντες το ανδρειον μετέρχονται» = ενώ εκείνοι με επίπονες ασκήσεις από την παιδική τους ηλικία επιδιώκουν την ανδρεία.

20 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ20 «ημεις δε ανειμένως διαιτώμενοι ουδέν ησσον επί τους ησσοπαλεις κινδύνους χωρουμεν» = εμείς μολονότι ζούμε με ευχάριστο τρόπο, οδεύουμε όχι με κατώτερο τρόπο σε κινδύνους το ίδιο μεγάλους.

21 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ21 Ποιο είναι λοιπόν το δεύτερο επιχείρημα που διατυπώνει ο ρήτορας;

22 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ22 Η εσωτερική μας καλλιέργεια κι όχι η σωματική άσκηση μας εξασφαλίζει τον ήρεμο τρόπο ζωής

23 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ23 ΘΕΣΗ 2 Είμαστε εξίσου θαρραλέοι στην αντιμετώπιση του κινδύνου

24 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ24 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ( «τεκμήριον δε» )

25 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ25 1 α. διότι οι Λακεδαιμόνιοι εκστρατεύουν πάντα με τους συμμάχους τους

26 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ26 1 α. διότι οι Λακεδαιμόνιοι εκστρατεύουν πάντα με τους συμμάχους τους = «ούτε γαρ Λακεδαιμόνιοι καθ’ εαυτους, μεθ’ απάντων ες την γην ημων στρατεύουσι»

27 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ27 β. εμείς επικρατούμε τις περισσότερες φορές εκείνων που υπερασπίζονται τις πατρίδες τους

28 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ28 β. εμείς επικρατούμε τις περισσότερες φορές εκείνων που υπερασπίζονται τις πατρίδες τους = « ημεις κρατουμεν ου χαλεπως τα πλείω τους περί των οικείων αμυνομένους»

29 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ29 Πότε;

30 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ30 Πότε; Όταν επιχειρήσουμε εισβολή στη χώρα των άλλων

31 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ31 Πότε; Όταν επιχειρήσουμε εισβολή στη χώρα των άλλων = «επελθόντες την των πέλας»

32 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ32 Πότε; Όταν επιχειρήσουμε εισβολή στη χώρα των άλλων = «επελθόντες την των πέλας» «μαχόμενοι εν τη αλλοτρία»

33 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ33 Πότε; Όταν επιχειρήσουμε εισβολή στη χώρα των άλλων = «επελθόντες την των πέλας» «μαχόμενοι εν τη αλλοτρία» = μολονότι πολεμούμε σε ξένη χώρα.

34 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ34 2 ΓΙΑΤΙ ακόμη είμαστε θαρραλέοι στους κινδύνους;

35 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ35 2 ΓΙΑΤΙ ακόμη είμαστε θαρραλέοι στους κινδύνους; διότι κανείς δεν αντιμετώπισε νικηφόρα όλο το στράτευμα μας, εξαιτίας της φροντίδας μας για το ναυτικό

36 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ36 2 ΓΙΑΤΙ ακόμη είμαστε θαρραλέοι στους κινδύνους; διότι κανείς δεν αντιμετώπισε νικηφόρα όλο το στράτευμα μας, εξαιτίας της φροντίδας μας για το ναυτικό= « ουδεις πω πολέμιος ενέτυχε αθρόα τε τη δυνάμει ημων δια την του ναυτικου άμα επιμέλειαν»

37 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ37 2 ΓΙΑΤΙ ακόμη είμαστε θαρραλέοι στους κινδύνους; διότι κανείς δεν αντιμετώπισε νικηφόρα όλο το στράτευμα μας, εξαιτίας της φροντίδας μας για το ναυτικό= « ουδεις πω πολέμιος ενέτυχε αθρόα τε τη δυνάμει ημων δια την του ναυτικου άμα επιμέλειαν» «και την εν τη γη επί πολλά ημων αυτων επίπεμψιν»

38 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ38 2 ΓΙΑΤΙ ακόμη είμαστε θαρραλέοι στους κινδύνους; διότι κανείς δεν αντιμετώπισε νικηφόρα όλο το στράτευμα μας, εξαιτίας της φροντίδας μας για το ναυτικό= « ουδεις πω πολέμιος ενέτυχε αθρόα τε τη δυνάμει ημων δια την του ναυτικου άμα επιμέλειαν» «και την εν τη γη επί πολλά ημων αυτων επίπεμψιν» = και σε πολλά μέρη στέλνουμε το πεζικό μας.

39 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ39 Πώς αποδεικνύεται το αξιόμαχο του στρατού μας;

40 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ40 Πώς αποδεικνύεται το αξιόμαχο του στρατού μας; «ην δε που μορίω τινί προσμείξωμεν»= αν κάπου συγκρουστούν με κανένα μικρό μας τμήμα

41 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ41 Τι κομπάζουν οι αντίπαλοί μας;

42 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ42 Τι κομπάζουν οι αντίπαλοί μας; « αυχουσιν πάντας ημων απεωσθαι »= καυχιούνται ότι μας έχουν τρέψει σε φυγή όλους

43 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ43 Πότε;

44 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ44 Πότε; «κρατήσαντες τε τινάς ημων»= αν νικήσουν μερικούς από μας

45 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ45 Ενώ αν νικηθούν τι καυχιόνται;

46 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ46 Ενώ αν νικηθούν τι καυχιόνται; «νικηθέντες υφ’ απάντων ησσησθαι»= κι αν νικηθούν πάλι λένε ότι νικήθηκαν από όλους μας μαζί

47 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ47 3 α. αντιμετωπίζουμε τους κινδύνους με περισσότερη άνεση, διότι η ανδρεία που μας χαρακτηρίζει πηγάζει απ’ τον τρόπο της ζωής μας και δεν κοπιάζουμε εκ των προτέρων. β. αντιμετωπίζουμε τους κινδύνους με περισσότερη άνεση, διότι όταν αυτοί εμφανίζονται δε φαινόμαστε καθόλου πιο άτολμοι από τους Λακεδαιμόνιους που συνεχώς κοπιάζουν.

48 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ48 Γιατί λοιπόν η πόλη μας είναι άξια να τη θαυμάζει κανείς; «την πόλιν άξια είναι θαυμάζεσθαι»:

49 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ49 «μη μετά ανδρείας νόμων το πλέον ή τρόπων εθέλομεν κινδυνεύειν»

50 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ50 «μη μετά ανδρείας νόμων το πλέον ή τρόπων εθέλομεν κινδυνεύειν» = με ανδρεία που πηγάζει όχι τόσο από την επιβολή του νόμου, όσο από τον τρόπο ζωής μας ριχνόμαστε πρόθυμοι στον κίνδυνο

51 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ51 Πότε;

52 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ52 Πότε; «ελθουσι τοις τε μέλλουσιν αλγεινοις μη προκάμνειν και μη ατολμοτέρους φαίνεσθαι των αιεί μοχθούντων»

53 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ53 Πότε; «ελθουσι τοις τε μέλλουσιν αλγεινοις μη προκάμνειν και μη ατολμοτέρους φαίνεσθαι των αιεί μοχθούντων» = όταν έλθουν τα μελλούμενα κακά να μην κουραζόμαστε προκαταβολικά και να μη φαινόμαστε λιγότερο τολμηροί από αυτού που πασχίζουν αδιάκοπα.

54 ΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ54 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣπαρτιάτεςΑθηναίοιΥπεροχή Αθηναίων Στρατιωτική Ασφάλεια Απείργουσιν ξενηλασίας Παρέχομεν την πόλιν κοινήν τοις πασι Ωφελούμε τους άλλους Στρατιωτική Εκπαίδευση Πιστεύουσιν ταις παρασκευαις και απάτες Πιστεύομεν τω αφ’ημων αυτων ευψυχω Πιστεύουμε στον εαυτό μας Ειρηνική ζωήΕπίπονη άσκησις, πόνων μελέτη Ανειμένη δίαιτα, ραθυμία Ισοπαλεις χωρουμεν Στρατιωτικές επιχειρήσεις  Με όλους τους συμμάχους τους  Στη δική μας χώρα  Μετά νόμων  Με διασπασμένες τις δυναμεις μας  Σε ξενη χώρα  Ανδρεία τρόπων  Μη ατολμότερους φαίνεσθαι  Τα πλείω κρατουμεν


Κατέβασμα ppt "΄Β ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣΑΜΑΡΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39 Οι τρόποι (β)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google