Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αξιολόγηση του μαθήματος Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές I Πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2010 και αφορά το Α’ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αξιολόγηση του μαθήματος Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές I Πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2010 και αφορά το Α’ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αξιολόγηση του μαθήματος Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές I Πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2010 και αφορά το Α’ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011

2 Επεξήγηση συμβολισμών f i : Απόλυτη συχνότητα. Υπολογίστηκε με τη συνάρτηση FREQUENCY. p i %: Σχετική συχνότητα επί τοις εκατό. Υπολογίστηκε με τον τύπο p i %= (f i /N)*100, όπου Ν ο αριθμός των συμμετεχόντων στην αξιολόγηση του μαθήματος.

3 «Ταυτότητα» της έρευνας (1) Στην αξιολόγηση συμμετείχαν 103 άτομα, 39 φοιτητές και 64 φοιτήτριες. Φύλοfifi p i % Αγόρια3938% Κορίτσια6462%

4

5 «Ταυτότητα» της έρευνας (2) Από τις συμμετέχουσες και τους συμμετέχοντες, ενενήντα πέντε παρακολουθούν το 1 ο έτος σπουδών, ένας/μία το 2 ο, ένας/μία το 4 ο και έξι το 5 ο. Έτος Σπουδώνfifi p i % 1ο1ο 959592%92% 2ο2ο 11%1% 3ο3ο 00% 4ο4ο 11% 5ο5ο 66%

6

7 Προσέλευση των φοιτητών στο μάθημα fifi p i % Καθόλου44% Λίγο00% Μέτρια77% Πολύ111% Ανελλιπώς818179%79%

8

9 Λόγος παρακολούθησης ή μη του μαθήματος fifi p i % Δεν θεωρείται αναγκαία00% Το μάθημα είναι βαρετό00% Επαφή με τις/τους συναδέλφους22% Καλύτερη κατανόηση του μαθήματος9794% Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ44%

10

11 Πόσο αποτελεσματική κρίνετε την παρουσία του διδάσκοντα fifi p i % Καθόλου33% Λίγο99% Ικανοποιητική363635% Πάρα Πολύ424241%41% Υποδειγματική1313%

12

13 Βαθμός επίτευξης των σκοπών του μαθήματος fifi p i % Καθόλου33% Λίγο1817% Ικανοποιητικά3938% Πάρα Πολύ3534% Άριστα88%

14

15 Οι 11 παρακάτω ερωτήσεις και απαντήσεις αφορούν το μάθημα

16 1.Χαρακτηρίζεται από δυσνόητες έννοιες fifi p i % Καθόλου66% Λίγο3231% Αρκετά4241% Πολύ77% Πάρα πολύ1616% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ00%

17

18 2.Περιέχει πολλές μαθηματικές και στατιστικές έννοιες fifi p i % Καθόλου00% Λίγο1111% Αρκετά4039% Πολύ3534% Πάρα πολύ1717% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ00%

19

20 3.Έχει σχέση με την πραγματικότητα fifi p i % Καθόλου33% Λίγο1010% Αρκετά2726% Πολύ3433% Πάρα πολύ2625% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ33%

21

22 4.Συνδέεται άμεσα με παράλληλα μαθήματα fifi p i % Καθόλου88% Λίγο1918% Αρκετά3231% Πολύ2322% Πάρα πολύ1918% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ22%

23

24 5.Δίνει τις πληροφορίες και γνώσεις που είναι απαραίτητες για την εύρεση απασχόλησης fifi p i % Καθόλου11% Λίγο2120% Αρκετά3433% Πολύ1918% Πάρα πολύ2120% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ77%

25

26 6.Το περιεχόμενό του μαθήματος είναι ενδιαφέρον fifi p i % Καθόλου33% Λίγο1616% Αρκετά3736% Πολύ2928% Πάρα πολύ1817% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ00%

27

28 7.Είναι χρήσιμο για τις σπουδές fifi p i % Καθόλου33% Λίγο88% Αρκετά3029% Πολύ3029% Πάρα πολύ2625% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ66%

29

30 8.Η ύλη διακρίνεται από συνοχή και οργάνωση fifi p i % Καθόλου55% Λίγο1414% Αρκετά3332% Πολύ3130% Πάρα πολύ2019% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ00%

31

32 9.Χρειάζεται ενίσχυση με φροντιστήρια fifi p i % Καθόλου3332% Λίγο3029% Αρκετά1717% Πολύ99% Πάρα πολύ1212% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ22%

33

34 10.Η ύλη διδάχτηκε με συγκεκριμένο πλάνο που είχε μοιραστεί στους φοιτητές fifi p i % Καθόλου1010% Λίγο1313% Αρκετά2524% Πολύ2322% Πάρα πολύ2524% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ77%

35

36 11.Χρησιμοποιήθηκε και άλλο υλικό εκτός του προσφερόμενου συγγράμματος fifi p i % Καθόλου44% Λίγο1616% Αρκετά1918% Πολύ2019% Πάρα πολύ3635% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ88%

37

38 Οι 7 παρακάτω ερωτήσεις και απαντήσεις αφορούν το υλικό του μαθήματος

39 1.Τα παρεχόμενα συγγράμματα δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες & γνώσεις fifi p i % Καθόλου1918% Λίγο2726% Αρκετά2928% Πολύ1616% Πάρα πολύ66% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ66%

40

41 2.Τα παρεχόμενα συγγράμματα διευκολύνουν την κατανόηση της ύλης fifi p i % Καθόλου1212% Λίγο3332% Αρκετά3534% Πολύ1414% Πάρα πολύ44% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ55%

42

43 3.Οι παρεχόμενες σημειώσεις διακρίνονται από επάρκεια fifi p i % Καθόλου00% Λίγο1616% Αρκετά3130% Πολύ2423% Πάρα πολύ2928% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ33%

44

45 4.Οι παρεχόμενες σημειώσεις διακρίνονται από σαφήνεια fifi p i % Καθόλου00% Λίγο1414% Αρκετά3736% Πολύ2524% Πάρα πολύ2524% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ22%

46

47 5.Υπήρξε χρήση πρόσθετου οπτικοακουστικού υλικού fifi p i % Καθόλου77% Λίγο88% Αρκετά1515% Πολύ2322% Πάρα πολύ4746% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ33%

48

49 6.Το υλικό του μαθήματος χρειάζεται αλλαγή fifi p i % Καθόλου1313% Λίγο5755% Αρκετά1313% Πολύ88% Πάρα πολύ66% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ66%

50

51 7.Θεωρείτε ότι η χρήση πρόσθετου οπτικοακουστικού υλικού βοηθάει στην κατανόηση του μαθήματος fifi p i % Καθόλου11% Λίγο88% Αρκετά1616% Πολύ2625% Πάρα πολύ4948% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ33%

52

53 Οι 12 παρακάτω ερωτήσεις και απαντήσεις αφορούν τον διδάσκοντα (Αθ. Σταυρακούδη)

54 1.Παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές fifi p i % Καθόλου22% Λίγο2019% Αρκετά3433% Πολύ2423% Πάρα πολύ2322% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ00%

55

56 2.Αγαπά το αντικείμενο που διδάσκει fifi p i % Καθόλου00% Λίγο55% Αρκετά2019% Πολύ2726% Πάρα πολύ4746% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ44%

57

58 3.Δείχνει ενδιαφέρον για την πρόοδο των φοιτητών fifi p i % Καθόλου1414% Λίγο2726% Αρκετά2625% Πολύ2221% Πάρα πολύ1010% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ44%

59

60 4.Είναι συνεπής στην προσέλευσή του στις παραδόσεις fifi p i % Καθόλου22% Λίγο77% Αρκετά2221% Πολύ2928% Πάρα πολύ4241% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ11%

61

62 5.Διακρίνεται για τη σαφήνειά του fifi p i % Καθόλου44% Λίγο1414% Αρκετά4645% Πολύ2726% Πάρα πολύ1111% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ11%

63

64 6.Έχει ζήλο για τη διδασκαλία fifi p i % Καθόλου44% Λίγο66% Αρκετά3736% Πολύ3029% Πάρα πολύ2019% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ66%

65

66 7.Έχει μεταδοτικότητα fifi p i % Καθόλου66% Λίγο2423% Αρκετά3534% Πολύ2221% Πάρα πολύ1515% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ11%

67

68 8.Υποκινεί το ενδιαφέρον των φοιτητών για συμμετοχή στο μάθημα fifi p i % Καθόλου1212% Λίγο2221% Αρκετά3130% Πολύ2827% Πάρα πολύ1010% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ00%

69

70 9.Ενσωματώνει νέες γνώσεις και εξελίξεις στο μάθημά του fifi p i % Καθόλου00% Λίγο1313% Αρκετά2827% Πολύ3231% Πάρα πολύ2827% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ22%

71

72 10.Το μάθημά του έχει οργάνωση και συνοχή fifi p i % Καθόλου55% Λίγο66% Αρκετά3736% Πολύ2524% Πάρα πολύ2827% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ22%

73

74 11.Ο ρυθμός διδασκαλίας είναι πολύ γρήγορος fifi p i % Καθόλου55% Λίγο3029% Αρκετά3635% Πολύ1717% Πάρα πολύ1515% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ00%

75

76 12.Συνδέει τη θεωρία με τα πραγματικά οικονομικά και κοινωνικά γεγονότα fifi p i % Καθόλου33% Λίγο88% Αρκετά3433% Πολύ2827% Πάρα πολύ2827% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ22%

77

78 Οι 4 παρακάτω ερωτήσεις και απαντήσεις αφορούν τις προσδοκίες των συμμετεχόντων από την παρακολούθηση του μαθήματος

79 1.Συμβάλλει στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων fifi p i % Ελάχιστες33% Χαμηλές88% Μέτριες3534% Υψηλές3837% Πολύ υψηλές1717% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ22%

80

81 2.Είναι απαραίτητο για την ένταξη σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών fifi p i % Ελάχιστες22% Χαμηλές44% Μέτριες3635% Υψηλές3130% Πολύ υψηλές1817% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ1212%

82

83 3.Είναι απαραίτητο για την παρακολούθηση άλλων μαθημάτων fifi p i % Ελάχιστες1111% Χαμηλές2928% Μέτριες3736% Υψηλές1515% Πολύ υψηλές44% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ77%

84

85 4.Βοηθάει στην κατανόηση της ελληνικής πραγματικότητας fifi p i % Ελάχιστες1010% Χαμηλές2019% Μέτριες3837% Υψηλές2524% Πολύ υψηλές66% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ44%

86

87 Πόσο κατάλληλο ήταν το επίπεδο του μαθήματος; fifi p i % Καθόλου00% Λίγο66% Μέτριο3130% Πολύ4645% Πάρα πολύ1918% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ11%

88

89 Πόσο κατάλληλες ήταν οι εργασίες για το μάθημα; fifi p i % Καθόλου00% Λίγο55% Μέτριες2726% Πολύ4241% Πάρα πολύ2726% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ22%

90

91 Τρόπος βαθμολόγησης fifi p i % Εξετάσεις3231% Εργασία33% Εξετάσεις και εργασία1717% Εξετάσεις, εργασία και παρουσίαση5150%

92

93 Οι 5 παρακάτω ερωτήσεις αφορούν τις υποδομές/την τεχνική και διοικητική στήριξη του προγράμματος σπουδών

94 1.Πόσο καλή υπήρξε η γραμματειακή υποστήριξη του τμήματος; fifi p i % Καθόλου καλή2827% Λίγο καλή3534% Αρκετά καλή2928% Πολύ καλή55% Πάρα πολύ καλή22% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ44%

95

96 2.Πόσο καλή υπήρξε η υλικοτεχνική υποδομή του τμήματος (αίθουσες, οπτικοακουστικό υλικό, κ.τ.λ.); fifi p i % Καθόλου καλή1010% Λίγο καλή1515% Αρκετά καλή3938% Πολύ καλή2726% Πάρα πολύ καλή1111% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ11%

97

98 3.Πόσο καλή υπήρξε η διοικητική υποστήριξη (ανακοινώσεις, διανομή βιβλίων, κ.τ.λ.); fifi p i % Καθόλου καλή88% Λίγο καλή2221% Αρκετά καλή4342% Πολύ καλή2019% Πάρα πολύ καλή99% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ11%

99

100 4.Πόσο καλή ήταν η επικοινωνία και η συνεργασία φοιτητή και γραμματείας; fifi p i % Καθόλου καλή2019% Λίγο καλή4746% Αρκετά καλή2322% Πολύ καλή66% Πάρα πολύ καλή22% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ55%

101

102 5.Πόσο καλή ήταν η επικοινωνία και η συνεργασία φοιτητή και διδακτικού-τεχνικού προσωπικού; (κυρίως στους υπολογιστές) fifi p i % Καθόλου καλή55% Λίγο καλή1414% Αρκετά καλή4847% Πολύ καλή2322% Πάρα πολύ καλή1212% Δεν ξέρω/Δεν απαντώ11%

103

104 Επιμέλεια-παρουσίαση Γκαρτζονίκα Κωνσταντίνα Γκριμμότσης Κωνσταντίνος Καραβοσιάνη Ευρυδίκη Μποβίλα Ίρις

105 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Αξιολόγηση του μαθήματος Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές I Πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2010 και αφορά το Α’ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google