Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΕΜΑ στον υποαερισμό της παχυσαρκίας 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Διαταραχές του Ύπνου και το μη Επεμβατικό Αερισμό Χριστίνα Αλεξοπούλου ΕΒ΄ Κλινικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΕΜΑ στον υποαερισμό της παχυσαρκίας 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Διαταραχές του Ύπνου και το μη Επεμβατικό Αερισμό Χριστίνα Αλεξοπούλου ΕΒ΄ Κλινικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΕΜΑ στον υποαερισμό της παχυσαρκίας 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Διαταραχές του Ύπνου και το μη Επεμβατικό Αερισμό Χριστίνα Αλεξοπούλου ΕΒ΄ Κλινικής Εντατικής Θεραπείας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

2 American Academy of Sleep Medicine, Sleep 1999; 22:667-689 ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΥΠΟΑΕΡΙΣΜΟΣ GUIDLINES OF HELLENIC SOCIETY OF SLEEP DISORDERS (HSSD), HIPPOKRATIA 2009, 13, 3: 187-191 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΥΠΝΟΥ: Θέσεις ομοφωνίας για τη διάγνωση και θεραπεία των διαταραχών της αναπνοής στον ύπνο, ΠΝΕΥΜΩΝ Συμπληρωματικό Τεύχος 1ο, Τόμος 22ος, 2009

3 ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ↑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ↓ ΕΝΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Άπνοια στον Ύπνο ↓ ↓ ↓ERV ↓ ↓FRC ↓FVC ↓ ↓MVV ↑ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΝΟΗΣ Άπνοιες και αποκορεσμός Αντιρρόπηση στην Οξέωση από νεφρούς και ΕΝΥ ↑Vco 2 ↑Vo 2 ↓ ↓ FRC ↑ PaCO 2 ↓Απάντηση στην υπερκαπνία Στέρηση ύπνου

4 Διαγνωστικά κριτήρια για το σύνδρομο παχυσαρκίας υποαερισμού  ΒΜΙ >30kg/m 2  Υπερκαπνία σε εγρήγορση (PaCO2 > 45mmHg)  Αποκλεισμός άλλων αιτιών υποαερισμού PSG SpO 2 κατά τον ύπνο 5min με SpO 2 min < 85% 30% του συνολικού χρόνου ύπνου με SpO 2 < 90% PaCO2> 45mmHg κατά τον ύπνο ή δυσανάλογα αυξημένη σε σχέση με την εγρήγορση

5 Θεραπεία  Φάρμακα: ακεταζολαμίδη, θεοφυλλίνη, προγεστερινοειδή  Τραχειοστομία  Απώλεια βάρους ΜΕΜΑ

6 Enrollment and treatment of patients de Llano L A P et al. Chest 2005;128:587-594 ©2005 by American College of Chest Physicians Από τους 15 που δεν πήραν ΜΕΜΑ κατέληξαν οι 7 στο διάστημα παρακολούθησης 87% από τους 54 που πήραν ΜΕΜΑ είχαν ΣΑΥ στη μελέτη ύπνου. 31 άλλαξαν σε CPAP με επιτυχία

7 Changes in arterial blood gas tensions during the follow-up period. de Llano L A P et al. Chest 2005;128:587-594 ©2005 by American College of Chest Physicians

8  Οι σταθεροί εξωνοσοκομειακοί ασθενείς και οι ασθενείς μετά από νοσηλεία που βελτιώθηκαν με ΜΕΜΑ (και αφού ελέγχθηκαν λοιμώξεις, οίδημα κλπ) θα πρέπει να υποβάλλονται σε μελέτη ύπνου.  ΣΑΥ → CPAP

9  Banerjee D και συν εφάρμοσαν CPAP 13,9 cmH2O για να ελέγξουν τις αποφρακτικές άπνοιες σε ομάδα ασθενών  43% των ασθενών συνέχιζαν να έχουν > 20% του ΤST SatO2 < 90%. Banerjee D et al. Chest 2007;131:1678-1684

10 The response to 1 night of CPAP on percentage of TST with SpO2 < 90% (%TST<90%sats) in 23 subjects with OSA. Banerjee D et al. Chest 2007;131:1678-1684 ©2007 by American College of Chest Physicians

11 The response to 1 night of CPAP on percentage of TST with Spo2 < 90% in 23 subjects with OSA plus OHS Banerjee D et al. Chest 2007;131:1678-1684 ©2007 by American College of Chest Physicians

12  Όταν παρά την εφαρμογή μεγάλων πιέσεων στη CPAP παραμένει ΑΗΙ > 5 ή > 20% του ΤST με SatO2 < 90% Bi-level Positive airway pressure

13  Οι περισσότεροι ασθενείς αυτής της κατηγορίας θα χρειαστούν πιέσεις: ΕPAP 6-10 cmH2O και IPAP +10 cmH2O To μικρό ποσοστό ασθενών με ΟΗS χωρίς ΣΑΥ θα πρέπει να ξεκινήσει με Βi-PAP Assessment and Management of Patients with Obesity Hypoventilation Syndrome B Mokhlesi, MH Kryger, and RR Grunstein PROCEEDINGS OF THE AMERICAN THORACIC SOCIETY VOL 5 2008

14  Παρά τη θεραπευτική παρέμβαση το 25% των ασθενών θα έχει εμμένουσα υπερκαπνία κυρίως λόγω αποτυχίας σωστής χρήσης ΜΕΜΑ αλλά και άλλων παραγόντων όπως: κεντρικός υποαερισμός, μεταβολική αλκάλωση κ.α. Στις περιπτώσεις κεντρικού υποαερισμού πρέπει να εξασφαλιστεί ένας ελάχιστος κατά λεπτόν αερισμός

15 Προγνωστικοί παράγοντες αποτυχίας της CPAP  ↑ παχυσαρκία  Σημαντικός περιορισμός από τον θώρακα  Βαρύτητα υποξαιμίας κατά την PSG  Μεγαλύτερα επίπεδα PCO2 στην εγρήγορση

16 Αποτελέσματα θεραπείας με ΜΕΜΑ  Βελτίωση αερίων αίματος  Βελτίωση πρωινής κεφαλαλγίας  Βελτίωση ημερήσιας υπνηλίας και εγρήγορσης  Μείωση δύσπνοιας  Βελτίωση πνευμονικής υπέρτασης  Βελτίωση περιφερικών οιδημάτων  Βελτίωση δευτεροπαθούς πολυερυθραιμίας Η βελτίωση στα αέρια αίματος επιτυγχάνεται σε 2-4 εβδομάδες μετά την σωστή εφαρμογή ΜΕΜΑ Chest 2007;131:148–155, Chest 2005;128:587–594, Chest 2001;119:1102–1107, J Clin Sleep Med 2006;2:57–62.

17 Relationship between mean daily adherence with positive airway pressure therapy in the last 30 days prior to the measurement of second PaCO2 and change in PaCO2 (ΔPaCO2) J Clin Sleep Med. 2006 Jan 15;2(1):57-62. Impact of adherence with positive airway pressure therapy on hypercapnia in obstructive sleep apnea. Mokhlesi BMokhlesi B, Tulaimat A, Evans AT, Wang Y, Itani AA, Hassaballa HA, Herdegen JJ, Stepanski EJ.Tulaimat AEvans ATWang YItani AAHassaballa HAHerdegen JJStepanski EJ

18

19 PIPER et al Thorax 2008, 63; 395 - 401

20 Κριτήριο αποκλεισμού ασθενείς με εμμένοντα υποαερισμό κατά την αρχική δοκιμασία με CPAP PIPER et al Thorax 2008, 63; 395 - 401

21 AVAPS Average Volume Assured Pressure Support  Υβριδικό μοντέλο  Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της προκαθορισμένης πίεσης και όγκου  Στοχοποίηση του όγκου με βάση το ιδανικό βάρος σώματος  Αυτόματη προσαρμογή της εισπνευστικής πίεσης (range setting)  Μέτρηση της εισπνευστικής πίεσης και του εκπνεόμενου όγκου  Υπολογισμός του VT του ασθενή  Αλλαγές στην εισπνευστική πίεση (1cmH2O) Σταθερός VT με την άνεση της προκαθορισμένης πίεσης

22 PtcCO2 during the night at baseline, and during therapy with CPAP, BPV-S/T, and BPV-S/T- AVAPS. Average Volume-Assured Pressure Support in Obesity Hypoventilation* A Randomized Crossover Trial Storre J H et al. Chest 2006;130:815-821

23 SD indicating the variance of the PIP during nocturnal BPV-S/T and BPV-S/T-AVAPS therapy. Storre J H et al. Chest 2006;130:815-821 ©2006 by American College of Chest Physicians

24 Summary scale of the SRI at baseline, and following therapy with BPV-S/T and BPV-S/T- AVAPS. Storre J H et al. Chest 2006;130:815-821 SRI: Severe Respiratory Insufficiency Questionnaire

25 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ OHS Παχυσαρκία Υπερκαπνία Ιστορικό συμβατό με διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο Ασταθής κατάσταση pH<7,25 Σύγχυση Αιμοδυναμική αστάθεια Πολυοργανική ανεπάρκεια ΜΕΘ Επεμβατικός μηχανικός Αερισμός; Αντενδείξεις ΜΕΜΑ Αιμοδυναμική αστάθεια Αδυναμία προστασίας αεραγωγού Αδυναμία αποβολής εκκρίσεων Διέγερση Κοιλιακή διάταση Αδυναμία εφαρμογής μάσκας Μη ανοχή Έναρξη και παρακολούθηση ΜΕΜΑ Παρακολούθηση RR, HR, BP, SatO2 και νοητικής κατάστασης Επανέλεγχος αερίων αίματος σε 1-2 ώρες Στενή παρακολούθηση για έγκαιρη αναγνώριση αποτυχίας ΜΕΜΑ Έναρξη με μάσκα μύτης στόματος Τιτλοποίηση διφασικής πίεσης (Bi-level): ➩EPAP : Έναρξη με 5 cmH2O ↑ κατά 2 cmH2O μέχρι να εξαλειφθούν οι άπνοιες και οι αποκορεσμοί ➩IPAP : Έναρξη με 10 cmH2O ↑ κατά 2 cmH2O έως σταθερά SpO2≥92% Συνήθως η ΙΡΑΡ χρειάζεται να είναι 8-10 cmH2O πάνω από την ΕΡΑΡ για επαρκή αερισμό στο OHS Συγχορήγηση Ο2 για διατήρηση SpO2 ≥92% Παρακολούθηση CO2 για αποφυγή υπεραερισμού και αναπνευστικής αλκάλωσης Επίτευξη στόχου; Μείωση έργου αναπνοής; Βελτίωση της οξέωσης και της υπερκαπνίας σε 1-2 ώρες; Σταθερή βελτίωση της υποξίας (SpO2 ≥92%); Συνέχιση ΜΕΜΑ Ο ΜΕΜΑ θα πρέπει να συνεχιστεί μέρα και νύχτα Διαλείμματα για φαγητό και επικοινωνία Στους περισσότερους ασθενείς με ΟHS το pΗ φτάνει στη φυσιολογική τιμή σε 12-24 ώρες από την έναρξη ΜΕΜΑ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ Am Thorac Soc Vol 5. 218–225, 2008

26 Χρόνιο OHS Μελέτη Ύπνου ΟΧΙ αποφρακτικές άπνοιες NIV ± back-up Για κεντρικό υποαερισμό, υποξυγοναιμία Αποφρακτικές άπνοιες Αύξησε CPAP έως ΑΗΙ<5 Ή CPAP>20 AHI>5 ή SatO2<90% για >10% του ύπνου AHI<5 ή SatO2>90% για >90% του ύπνου ΣΠΙΤΙ ΜΕ CPAP Επιβεβαίωσε PCO2<45 ή pH>7,35 NAI OXI

27 ΣΥΝΟΨΗ… ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Αύξηση έργου αναπνοής και αυξημένες ανάγκες κατά λεπτόν αερισμού για διατήρηση επαρκούς κυψελιδικού αερισμού Ο ασθενής μπορεί να αυξήσει την αναπνευστική ώση και τον κατά λεπτό αερισμό Ο ασθενής ΔΕΝ μπορεί να αυξήσει την αναπνευστική ώση και τον κατά λεπτό αερισμό Φυσιολογικός αερισμός και νορμοκαπνία Υποαερισμός ιδιαίτερα κατά τον ύπνο υπερκαπνία και υποξαιμία 10% OHS 90% OHS+OSA OSAΑπλή παχυσαρκία

28 ΣΥΝΟΨΗ… Έναρξη CPAP με αύξηση πίεσης μέχρι να περιοριστούν τα αποφρακτικά επεισόδια Αλλαγή σε BiPAP εάν: Ο ασθενής δεν ανέχεται τη CPAP λόγω επίμονης απώλειας ή δυσχέριας στην εκπνοή Συχνά επεισόδια υποαερισμού και αποκορεσμού χωρίς αποφρακτικά φαινόμενα ↑ ΙPAP πάνω από την τελευταία CPAP μέχρι SatO2 >90% Πρόσθεσε Ο2 αν ο ασθενής συνεχίζει να έχει SatO2<90% παρά τον περιορισμό των απνοιών/υποπνοιών και του υποαερισμού

29


Κατέβασμα ppt "ΜΕΜΑ στον υποαερισμό της παχυσαρκίας 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Διαταραχές του Ύπνου και το μη Επεμβατικό Αερισμό Χριστίνα Αλεξοπούλου ΕΒ΄ Κλινικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google