Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Χ. Βλάχος Προπένιο CΗ 3 ― CΗ = CΗ 2 Προπ- -εν- -ιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Χ. Βλάχος Προπένιο CΗ 3 ― CΗ = CΗ 2 Προπ- -εν- -ιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Χ. Βλάχος

3 Προπένιο CΗ 3 ― CΗ = CΗ 2 Προπ- -εν- -ιο

4 Αιθανόλη CΗ 3 ― CΗ 2 ― ΟΗ Αιθ- -αν- -όλη

5 Βουτανάλη CΗ 3 ― CΗ 2 ― CΗ 2 ― CΗ=O Βουτ- -αν- -άλη

6 Προπινικό οξύ CΗ ≡ C ― CΟΟΗ Προπ- -ιν- -ικό οξύ

7 Εξάνιο CΗ 3 CΗ 2 CΗ 2 CΗ 2 CΗ 2 CΗ 3 Εξ- -αν- -ιο

8 Προπανόνη CΗ 3 ― C ― CΗ 3 ║ Ο Προπ- -αν- -όνη

9 Μεθανάλη Η-CH=O Μεθ- -αν- -άλη

10 2-προπανόλη 3 CΗ 3 ― 2 CΗ ― 1 CΗ 3 │ ΟΗ Προπ- -αν- -όλη

11 1-προπανόλη CΗ 2 CΗ 2 3 CΗ 3 ― 2 CΗ 2 ― 1 CΗ 2 ― ΟΗ Προπ- -αν- -όλη

12 1-Βουτένιο CΗ 2 CΗ = 1 4 CΗ 3 ― 3 CΗ 2 ― 2 CΗ = 1 CΗ 2 Βουτ- -εν- -ιο

13 2-Βουτένιο CΗ = CΗ 1 4 CΗ 3 ― 3 CΗ = 2 CΗ ― 1 CΗ 3 Βουτ- -εν- -ιο

14 3-βουτιν-2-όλη 1 CΗ 3 ― 2 CΗ ― 3 C ≡ 4 CΗ │ OH 3-Βουτ ιν -2-όλη


Κατέβασμα ppt "ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Χ. Βλάχος Προπένιο CΗ 3 ― CΗ = CΗ 2 Προπ- -εν- -ιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google