Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Χ. Βλάχος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Χ. Βλάχος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Χ. Βλάχος

2 Προπένιο CΗ3 ― CΗ = CΗ2 Προπ- -εν- -ιο

3 Αιθανόλη CΗ3 ― CΗ2 ― ΟΗ Αιθ- -αν- -όλη

4 Βουτανάλη CΗ3 ― CΗ2 ― CΗ2 ― CΗ=O Βουτ- -αν- -άλη

5 Προπινικό οξύ CΗ ≡ C ― CΟΟΗ Προπ- -ιν- -ικό οξύ

6 Εξάνιο CΗ3 CΗ2 CΗ2 CΗ2 CΗ2 CΗ3 Εξ- -αν- -ιο

7 Προπανόνη CΗ3 ― C ― CΗ3 Ο Προπ- -αν- -όνη

8 Μεθανάλη Η-CH=O Μεθ- -αν- -άλη

9 2-προπανόλη 3CΗ3 ― 2CΗ ― 1CΗ3 ΟΗ Προπ- -αν- -όλη

10 1-προπανόλη 3CΗ3 ― 2CΗ2 ― 1CΗ2 ― ΟΗ Προπ- -αν- -όλη

11 1-Βουτένιο 4CΗ3 ― 3CΗ2 ― 2CΗ = 1CΗ2 Βουτ- -εν- -ιο

12 2-Βουτένιο 4CΗ3 ― 3 CΗ = 2 CΗ ― 1CΗ3 Βουτ- -εν- -ιο

13 3-βουτιν-2-όλη 1CΗ3 ― 2CΗ ― 3C ≡ 4CΗ OH 3-Βουτ ιν -2-όλη


Κατέβασμα ppt "ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Χ. Βλάχος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google