Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

e-Learning meets e-Commerce

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "e-Learning meets e-Commerce"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 e-Learning meets e-Commerce
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Λογισμικής μηχανικής e-Learning meets e-Commerce Παρουσίαση στο μεταπτυχιακό μάθημα: e-Commerce Networks and Applications Αναστάσιος Γεωργούλιας

2 Στόχοι της εργασίας Ανάδειξη του αντικειμένου της ηλεκτρονικής μάθησης ως μία ιδιάζουσα μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου Παρουσίαση κοινών θεμάτων μεταξύ e-learning και e-commerce

3 Δομή παρουσίασης Μέρος Ι – Εισαγωγή Μέρος ΙΙ – Ενδεικτικά θέματα
Ορισμός e-Commerce (πλεονεκτήματα) Ορισμός e-Learning (πλεονεκτήματα) Παραλληλισμός e-Commerce & e-Learning Μέρος ΙΙ – Ενδεικτικά θέματα Καταμερισμός στην αγορά στο e-learning Φαινόμενα συγχωνεύσεων και συνεργασιών παρόχων υπηρεσιών e-learning Value Change στο e-learning Αφοσίωση πελατών στο e-learning

4 Μέρος Ι – Εισαγωγή Ορισμός e-commerce
The uses of communication technologies to transmit business information and transact business.

5 Μέρος Ι – Εισαγωγή Πλεονεκτήματα e-commerce
Σημαντικές προοπτικές για λιανικό εμπόριο και μεσιτεία (π.χ. η Dell αναφέρει παραπάνω από ένα εκατομμύριο δολλάρια από πωλήσεις μέσω του internet) Η τεχνολογία του διαδικτύου βελτιώνει κατά έναν παράγοντα μεταξύ του 5 και του 10: Την εύρεση νέων πελατών Την ταχύτητα πραγματοποίησης των συναλλαγών Το κόστος διεκπεραίωσης της κάθε συναλλαγής

6 Μέρος Ι – Εισαγωγή Ορισμός e-learning
E-Learning is the use of Internet and digital technologies to create experiences that educate our fellow human beings (Horton, 2001) If someone is learning in a way that uses information and communication technologies, they are using e-learning (Department for Education and Skills, 2003) The use of electronic technology to deliver, support and enhance teaching and learning (Learning and Skills Development Agency, 2003)

7 Μέρος Ι – Εισαγωγή Πλεονεκτήματα e-learning
The four any’s: Anyone Anything Anywhere Anytime Έχουν ως αποτέλεσμα: Μειωμένο κόστος παροχής υπηρεσιών μάθησης Μειωμένο χρόνο επίτευξης μάθησης Άμεση μάθηση Συλλογή της παραγόμενης γνώσης Εξατομικευμένη μάθηση Δυναμικό προσαρμόσιμο εκπαιδευτικό περιεχόμενο Παροχή υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο

8 Μέρος Ι – Εισαγωγή Παραλληλισμός e-L και e-C
Η ηλεκτρονική μάθηση συνδυάζει την επικοινωνία, την πληροφόρηση, την ακαδημαϊκή και εταιρική εκπαίδευση αποτελώντας μία επιτυχημένη στρατηγική για το ηλεκτρονικό επιχειρείν (Cisco) Δύο είναι τα βασικά σημεία: Διάκριση της εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκή (παραδοσιακοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί όπως σχολεία, πανεπιστήμια) και σε εταιρική (εταιρικοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί, σεμινάρια, εκπαίδευση σε ειδικά εταιρικά τμήματα εκπαίδευσης) Αναγνώριση της ηλεκτρονικής μάθησης ως στρατηγικής e-commerce και μάλιστα επιτυχημένης. Δηλαδή: Τόσο εταιρικοί όσο και ακαδημαϊκοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί προκειμένου να επιτύχουν στο ηλεκτρονικό επιχειρείν εφαρμόζουν την ηλεκτρονική μάθηση επιτυχώς.

9 Μέρος ΙΙ – Ενδεικτικά θέματα Διαμόρφωση της αγοράς στο e-learning
B2C e-Learning providers B2B e-Learning providers

10 Μέρος ΙΙ – Ενδεικτικά θέματα. Διαμόρφωση της αγοράς στο e-learning
Μέρος ΙΙ – Ενδεικτικά θέματα Διαμόρφωση της αγοράς στο e-learning B2C e-Learning providers (1) Real – Time Micro Learning ‘I want education and I want it now’ Παραδείγματα:

11 Μέρος ΙΙ – Ενδεικτικά θέματα. Διαμόρφωση της αγοράς στο e-learning
Μέρος ΙΙ – Ενδεικτικά θέματα Διαμόρφωση της αγοράς στο e-learning B2C e-Learning providers (2) Part-time Professional Development for Credit Εκπαιδευτικά προγράμματα ημιαπασχόλησης Παραδείγματα: A+ Certification, Microsoft Certified System Engineer, Cisco Certification Ή και μέσω διαδικτύου: (FirstClass Systems Corporation) (Royal Roads University)

12 Μέρος ΙΙ – Ενδεικτικά θέματα. Διαμόρφωση της αγοράς στο e-learning
Μέρος ΙΙ – Ενδεικτικά θέματα Διαμόρφωση της αγοράς στο e-learning B2B e-Learning providers (1) Strategy Centric Υιοθέτηση e-learning για αύξηση intellectual capital, αύξηση της ταχύτητας μάθησης του οργανισμού. Υλοποίηση με την δημιουργία κάποιου τμήματος μάθησης. Αρχική εστίαση στην ανάπτυξη διαδικασιών ηλεκτρονικής μάθησης, αγορά συμβουλών για την επιλογή στρατηγικής. Υλοποίηση στρατηγικής, αγορά συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης Παράδειγμα: (Eduprise)

13 Μέρος ΙΙ – Ενδεικτικά θέματα. Διαμόρφωση της αγοράς στο e-learning
Μέρος ΙΙ – Ενδεικτικά θέματα Διαμόρφωση της αγοράς στο e-learning B2B e-Learning providers (2) Infrastructure Build Υλοποίηση με βασικό ενδιαφέρον την καταγραφή και διαχείριση της μάθησης Αγορά κάποιου εμπορικού συστήματος διαχείρισης της μάθησης (LMS) Σύνδεση του συστήματος με ERPs Ανάπτυξη περιεχομένου πάνω στο LMS. Παρακολούθηση και καταγραφή εκπαιδευτικών επιθυμιών, δραστηριοτήτων, εγγραφή σε μαθήματα Ηγεσία από τμήματα HR και IT Παραδείγματα: (Headlight) (Saba) (Docent)

14 Μέρος ΙΙ – Ενδεικτικά θέματα. Διαμόρφωση της αγοράς στο e-learning
Μέρος ΙΙ – Ενδεικτικά θέματα Διαμόρφωση της αγοράς στο e-learning B2B e-Learning providers (3) Portals Υλοποίηση χωρίς επένδυση μεγάλου όγκου κεφαλαίου στην τεχνολογία της ηλεκτρονικής μάθησης για την μεταβολή της εσωτερικής δομής Παραδείγματα: (TrainingNet) (Hungry Minds) (Smart Planet)

15 Μέρος ΙΙ – Ενδεικτικά θέματα. Διαμόρφωση της αγοράς στο e-learning
Μέρος ΙΙ – Ενδεικτικά θέματα Διαμόρφωση της αγοράς στο e-learning B2B e-Learning providers (4) Παραγωγή e-learning από CBT Επεκτείνοντας την εμπειρία στην αίθουσα διδασκαλίας μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης

16 Μέρος ΙΙ – Ενδεικτικά θέματα. Διαμόρφωση της αγοράς στο e-learning
Αναγνώριση τριών ρόλων στην αγορά (Partow, 2001): B as business C as consumer E as educator

17 Μέρος ΙΙ – Ενδεικτικά θέματα. Διαμόρφωση της αγοράς στο e-learning
E2C Educator to Consumer Δημόσια εκπαίδευση B2C Business to Consumer Educommerce (Connell, 2001): Άμεσος στόχος της εκπαίδευσης η αύξηση του κέρδους και όχι η εκπαίδευση του πελάτη.

18 Μέρος ΙΙ – Ενδεικτικά θέματα. Διαμόρφωση της αγοράς στο e-learning
E2E Educator to Educator Εκπαίδευση των εκπαιδευτών E2B Educator to Business Παροχή εκπαίδευσης σε υπαλλήλους εταιριών από εκπαιδευτές μέσα και έξω από τις εταιρίες

19 Μέρος ΙΙ – Ενδεικτικά θέματα. Διαμόρφωση της αγοράς στο e-learning
B2E Business to Educators Διάθεση εκπαιδευτικών προϊόντων (λογισμικών, προγραμμάτων, προτύπων, προδιαγραφών) σε εκπαιδευτές ή εκπαιδευτικούς οργανισμούς B2B Business to Business Απόρροια του educommerce, σε αναλογία με το B2C

20 Μέρος ΙΙ – Ενδεικτικά θέματα
Μέρος ΙΙ – Ενδεικτικά θέματα Προγράμματα συγχωνεύσεων και συνεργασιών παρόχων υπηρεσιών e-learning Εκμίσθωση ηλεκτρονικού περιεχομένου ή υπηρεσιών στον μικρό πάροχο από τον μεγαλύτερο με κάποιο κόστος Χρήση από τον μικρό πάροχο προϊόντων που πριν ήταν εκτός των οικονομικών δυνατοτήτων του Επέκταση προϊόντων μεγάλων παρόχων σε μεγαλύτερη αγορά Διατήρηση της αναλογίας φοιτητών ανά γνωστικό αντικείμενο με ανακατεύθυνση παραπάνω φορτίου σε άλλους παρόχους Παράδειγμα: SmartForce

21 Μέρος ΙΙ – Ενδεικτικά θέματα Value Change στο e-learning
Εκπαιδευτική διαδικασία: μεταφορά αξίας από τον πάροχο στον εκπαιδευόμενο. Η αξία εδρεύει στο προϊόν και στην υπηρεσία. Το προϊόν είναι η πληροφορία που θα επιφέρει την γνώση Η μάθηση είναι η υπηρεσία που παρέχεται Γιατί το e-learning είναι ιδιάζουσα περίπτωση: Εξαιρετικά μεγάλη εξάρτηση της αξίας της υπηρεσίας από το ίδιο το προϊόν Συνήθως η προστιθέμενη αξία βρίσκεται στο ίδιο το προϊόν και όχι στην ποιότητα της υπηρεσίας

22 Μέρος ΙΙ – Ενδεικτικά θέματα Αφοσίωση πελατών στο e-learning (1)
Dilution of Loyalty problem Αύξηση του αριθμού παρόχων εκπαιδευτικών υπηρεσιών Αναγνώριση εικονικών πανεπιστημίων Υποκατάσταση κλασικού μοντέλου πανεπιστημίου Θα οδηγήσουν στο πρόβλημα της ‘διάλυσης της πίστης’: Δύσκολη αρχικοποίηση και θεμελίωση δεσμών παρόχου πελάτη Δεν αναπτύσσονται προσωπικές δεσμεύσεις Δεν αναπτύσσονται ισχυρές σχέσεις κατοχής μεταξύ ομάδας και μέλους μέσω του διαδικτύου

23 Μέρος ΙΙ – Ενδεικτικά θέματα Αφοσίωση πελατών στο e-learning (2)
Λύσεις στο πρόβλημα: Συσχέτιση παρόχων ηλεκτρονικής μάθησης με αξιόπιστους και αναγνωρισμένους παραδοσιακούς οργανισμούς Χτίσιμο αξιοπιστίας και αναγνώρισης προϊόντων από την αρχή. Ανάλυση συμπεριφοράς, προτιμήσεων, προσδοκιών πελατών. Δημοσίευση αναφορών και αποτελεσμάτων ως προς τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο, συνοδευόμενες από αξιολογήσεις από εκπαιδευόμενους ή και ανεξάρτητες αρχές.

24 Τέλος Ερωτήσεις - Παρατηρήσεις
Τέλος Ερωτήσεις - Παρατηρήσεις


Κατέβασμα ppt "e-Learning meets e-Commerce"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google