Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΗΛΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ LICHTENSTEIN Η SHOULDICE Α ΄Χειρουργική κλινική Γενικού Νοσοκομείου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΗΛΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ LICHTENSTEIN Η SHOULDICE Α ΄Χειρουργική κλινική Γενικού Νοσοκομείου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΗΛΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ LICHTENSTEIN Η SHOULDICE Α ΄Χειρουργική κλινική Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου

2 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΩΝ 1887: Bassini 1950: Shouldice 1986: Lichtenstein ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΩΝ 1887: Bassini 1950: Shouldice 1986: Lichtenstein

3

4 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σύγκριση των μεθόδων Shouldice-Lichtenstein 1. Τεχνική Δυσκολία 2. Κόστος 3. Μετεγχειρητικός πόνος 4. Επιπλοκές πρώιμες - απώτερες 5. Χρόνος επιστροφής στις συνήθεις δραστηριότητες Πίνακας 2

5 Χειρουργική αποκατάσταση βουβωνοκήλης κατά Shouldice

6

7

8

9

10

11

12 Χειρουργική αποκατάσταση βουβωνοκήλης κατά Lichtenstein

13

14

15

16

17 Απεκλείσθηκαν από την μελέτη ασθενείς: 1. Ηλικίας > 75 ετών 75 ετών < 30 ετών 2. Γυναίκες 3. Ασθενείς με 1. Υποτροπιάζουσα κήλη 2. Περιεσφιγμένη κήλη 3. Μηροκήλη 4. Κακοήθη Νοσήματα Πίνακας 3 Χειρουργηθέντες ασθενείς με βουβωνοκήλη Τυχαιοποιημένη μέθοδος Περίοδος 1/1/1999-30/11/2005 n= 605 Α΄Χειρουργική κλινική Π.Γ.Ν.Ρόδου

18 Χειρουργηθέντες ασθενείς με βουβωνοκήλη Α΄Χειρουργική κλινική Π.Γ.Ν.Ρόδου Π ερίοδος 1999-2005 n= 605 Lichtensteinn=307Shouldicen=298Σύνολοn=605 Δεξιά 162 (52,8%) 158 (53%) 320 (53%) Αριστερά 145 (47,1%) 140 (47%) 285 (47%) Λοξές 240 (78,3%)* 244(81,8%)* 484 (80%) * Ευθείες 55 (18%)* 44 (14,6%) * 99 (16,4%) * Μεικτές 12 (3,6%) 10 (3,5%) 22 (3,6%) *P<0,001 πίνακας 4

19 Ταξινόμηση κηλών κατά μέγεθος n=605 ΜέθοδοςShouldice 298 % Lichtenstein 307 % Μικρή < 1,5 cm 81 27 81 27 49 16 49 16 Μεσαία 1,5-3 cm 96 32 96 32 113 37 Μεγάλη >3 cm 121 40 145 47 Πίνακας 5

20 Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Α Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Α Aντιβίωση Aντιβίωση Κεφαλοσπορίνη 2ης γενιάς X 3 Κεφαλοσπορίνη 2ης γενιάς X 3 Προστατευτική διαφανής μεμβράνη δέρματος Προστατευτική διαφανής μεμβράνη δέρματος Παρασκευή λαγονοβουβωνικού νεύρου Παρασκευή λαγονοβουβωνικού νεύρου Παροχέτευση Παροχέτευση Redon Redon Το μετεγχειρητικό άλγος αξιολογήθηκε ως Το μετεγχειρητικό άλγος αξιολογήθηκε ως Ήπιο, Μέτριο, Ισχυρό Ήπιο, Μέτριο, Ισχυρό Αναλγητικά Αναλγητικά Υδροχλωρική προποξυφαίνη, Παρακεταμόλη Υδροχλωρική προποξυφαίνη, Παρακεταμόλη Αποχή από σωματικές δραστηριότητες για δυο εβδομάδες Αποχή από σωματικές δραστηριότητες για δυο εβδομάδες Κλινική εξέταση Κλινική εξέταση (1η, 2η, 3η, 4η, 10η, 30η, 3 και 12 μήνες μετεγχειρητικά)

21 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

22 Χειρουργηθέντες ασθενείς με βουβωνοκήλη Α΄Χειρουργική κλινική Π.Γ.Ν.Ρόδου περίοδος 1999-2005 n=605 Shouldicen=298Lichtensteinn=307 Χρ.Νοσηλείας Μ.Ο. 3,3 Ημ. Μ.Ο. 3,1 Ημ. Αρ.Χρησ.Ραμμάτ. Μ.Ο. 2,4ράμ.N1 Μ.Ο.3,8 Ν2-0 και 1,2 Ν1 Χρησ.Mesh - 11,5Χ6,5cm Κόστος Υλικού Κόστος Εργασίας 3,84 € 3,84 € 63,9 € 60,2 € 30,5 € Μ.Ο.Επέμβασης 54,8΄(35 -120) 30,5΄(20-91) Γενική Αναισθησία 152159 Ραχιαία Αναισθησ. 146148 Πίνακας 6

23

24 ΠΡΩΙΜΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ Shouldicen=298 n % n %Lichtensteinn=307 Αιμάτωμα Τοπικό 5 1,7 5 1,7 4 1,2 4 1,2 Αιμάτωμα Διάχυτο 12 4 12 4 15 5 Διαπύηση Τραύματος 1 0,4 1 0,4 4 1,2 4 1,2 Νευραλγίες 5 1,7 5 1,7 12 4 Επανεπέμβαση-Ορχεκτομή 0 1 0,4 1 0,4 Θνησιμότητα 0 0 Σύνολο 22 7,4 36 11,7 Induration (διόγκωση) 20 6,6* 128 42* * p < 0,001 Πίνακας 7

25 Πίνακας 9

26 Απώτερες Επιπλοκές Επανεξέταση μετά από 70 μήνες μετεγχειρητικά στο 44,6%(270) των Χειρουργηθέντων (605) Shouldice120 n % n %Lichtenstein 150 n % Νευραλγίες Λαγωνοβουβωνικού 1 1 1 1 16 10,4 16 10,4 Χρόνιο Άλγος 1 1 1 1 7 4,3 7 4,3 Ατροφία Όρχεως 5 4,2 5 4,2 4 2,6 4 2,6 Υποτροπή 8 6,3 8 6,3 0 0 0 0 Συρίγγια 1 1 1 1 0 0 0 0 Σύνολο 16 13,3 16 13,3 27 18 27 18 Induration, άτυπη συμπτ. 0 0 0 0 16 10,4 16 10,4 Πίνακας 10

27 ΣυμπέρασμαShouldiceLichtensteinΣτατ.Διαφ. Τεχνική δυσκολία Μεγαλύτερη Mικρότερη Κόστος Υλικού ΜικρότεροΜεγαλύτερο Κόστος Εργασίας ΜεγαλύτεροΜικρότερο Μετεγχειρητικό άλγος ΜεγαλύτεροΜικρότεροn.s. Χρόνος επιστροφής στις συν. δραστηρ. ΜεγαλύτεροςΜικρότεροςn.s. Επιπλοκές -πρώιμες -απώτερες -απώτερες 7,4% 7,4% 13,3% 11,7% 11,7% 18% 18%n.s. IndurationΜικρότερηΜεγαλύτερηP<0,001 Πίνακας 11

28 Παρενέργειες πλεγμάτων Συρρίκνωση Συρρίκνωση Φλεγμονώδης αντίδραση Φλεγμονώδης αντίδραση Μεταβολή κινητικότητος κοιλιακού τοιχώματος Μεταβολή κινητικότητος κοιλιακού τοιχώματος Δεν μπορεί να αποκλεισθεί η εξαλλαγή του φλεγμονώδους ιστού μετά απο 30 εως 35 έτη Δεν μπορεί να αποκλεισθεί η εξαλλαγή του φλεγμονώδους ιστού μετά απο 30 εως 35 έτη

29 Η αποκατάσταση με φυσιολογικούς ιστούς προτείνεται σε : Μικρού μεγέθους βουβωνοκήλες Μικρού μεγέθους βουβωνοκήλες Ασθενείς νεαρής ηλικίας Ασθενείς νεαρής ηλικίας

30 Συνέχεια της μελέτης μέχρι που ο αριθμός των χειρουργημένων να φτάσει τους 900 Υποτροπή σε σχέση με μέθοδο Υποτροπή σε σχέση με μέθοδο Υποτροπή σε σχέση με μέγεθος κηλών Υποτροπή σε σχέση με μέγεθος κηλών Επιπλοκές πλεγμάτων Επιπλοκές πλεγμάτων Ανάγκη χορήγησης ή μη αντιβιοτικών Ανάγκη χορήγησης ή μη αντιβιοτικών Πλεονεκτήματα είδους αναισθησίας Πλεονεκτήματα είδους αναισθησίας

31 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


Κατέβασμα ppt "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΗΛΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ LICHTENSTEIN Η SHOULDICE Α ΄Χειρουργική κλινική Γενικού Νοσοκομείου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google