Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΗΛΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ LICHTENSTEIN Η SHOULDICE Α΄Χειρουργική κλινική Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου

2 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΩΝ. 1887: Bassini. 1950: Shouldice
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΩΝ : Bassini 1950: Shouldice 1986: Lichtenstein

3

4 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σύγκριση των μεθόδων Shouldice-Lichtenstein
Τεχνική Δυσκολία Κόστος Μετεγχειρητικός πόνος Επιπλοκές πρώιμες - απώτερες Χρόνος επιστροφής στις συνήθεις δραστηριότητες Πίνακας 2

5 Χειρουργική αποκατάσταση βουβωνοκήλης κατά Shouldice

6

7

8

9

10

11

12 Χειρουργική αποκατάσταση βουβωνοκήλης κατά Lichtenstein

13

14

15

16

17 Απεκλείσθηκαν από την μελέτη ασθενείς:
Χειρουργηθέντες ασθενείς με βουβωνοκήλη Τυχαιοποιημένη μέθοδος Περίοδος 1/1/ /11/2005 n= 605 Α΄Χειρουργική κλινική Π.Γ.Ν.Ρόδου Απεκλείσθηκαν από την μελέτη ασθενείς: Ηλικίας > 75 ετών < 30 ετών Γυναίκες Ασθενείς με Υποτροπιάζουσα κήλη Περιεσφιγμένη κήλη Μηροκήλη Κακοήθη Νοσήματα Πίνακας 3

18 Χειρουργηθέντες ασθενείς με βουβωνοκήλη Α΄Χειρουργική κλινική Π. Γ. Ν
Χειρουργηθέντες ασθενείς με βουβωνοκήλη Α΄Χειρουργική κλινική Π.Γ.Ν.Ρόδου Περίοδος n= 605 Lichtenstein n=307 Shouldice n=298 Σύνολο n=605 Δεξιά 162 (52,8%) 158 (53%) 320 (53%) Αριστερά 145 (47,1%) 140 (47%) 285 (47%) Λοξές 240 (78,3%)* 244(81,8%)* 484 (80%) * Ευθείες (18%)* 44 (14,6%) * 99 (16,4%) * Μεικτές (3,6%) 10 (3,5%) 22 (3,6%) *P<0, πίνακας 4

19 Ταξινόμηση κηλών κατά μέγεθος n=605
Μέθοδος Shouldice % Lichtenstein % Μικρή < 1,5 cm Μεσαία 1,5-3 cm Μεγάλη>3 cm Πίνακας 5

20 Προστατευτική διαφανής μεμβράνη δέρματος
Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Α Aντιβίωση Κεφαλοσπορίνη 2ης γενιάς X 3 Προστατευτική διαφανής μεμβράνη δέρματος Παρασκευή λαγονοβουβωνικού νεύρου Παροχέτευση Redon Το μετεγχειρητικό άλγος αξιολογήθηκε ως Ήπιο, Μέτριο, Ισχυρό Αναλγητικά Υδροχλωρική προποξυφαίνη, Παρακεταμόλη Αποχή από σωματικές δραστηριότητες για δυο εβδομάδες Κλινική εξέταση (1η, 2η, 3η, 4η, 10η, 30η, 3 και 12 μήνες μετεγχειρητικά)

21 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

22 Χειρουργηθέντες ασθενείς με βουβωνοκήλη Α΄Χειρουργική κλινική Π. Γ. Ν
Χειρουργηθέντες ασθενείς με βουβωνοκήλη Α΄Χειρουργική κλινική Π.Γ.Ν.Ρόδου περίοδος n=605 Shouldice n=298 Lichtenstein n=307 Χρ.Νοσηλείας Μ.Ο. 3,3 Ημ. Μ.Ο. 3,1 Ημ. Αρ.Χρησ.Ραμμάτ. Μ.Ο. 2,4ράμ.N1 Μ.Ο.3,8 Ν2-0 και 1,2 Ν1 Χρησ.Mesh - 11,5Χ6,5cm Κόστος Υλικού Κόστος Εργασίας 3,84 € 63,9 € 60,2 € 30,5 € Μ.Ο.Επέμβασης 54,8΄( ) 30,5΄(20-91) Γενική Αναισθησία 152 159 Ραχιαία Αναισθησ. 146 148 Πίνακας 6

23

24 ΠΡΩΙΜΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ Shouldice n=298 n % Lichtenstein n=307 n %
Αιμάτωμα Τοπικό ,7 ,2 Αιμάτωμα Διάχυτο Διαπύηση Τραύματος ,4 Νευραλγίες Επανεπέμβαση-Ορχεκτομή ,4 Θνησιμότητα Σύνολο ,4 ,7 Induration (διόγκωση) ,6* * * p < 0, Πίνακας 7

25 Πίνακας 9

26 Απώτερες Επιπλοκές Επανεξέταση μετά από 70 μήνες μετεγχειρητικά στο 44,6%(270) των Χειρουργηθέντων (605) Shouldice 120 n % Lichtenstein n % Νευραλγίες Λαγωνοβουβωνικού ,4 Χρόνιο Άλγος ,3 Ατροφία Όρχεως ,2 ,6 Υποτροπή ,3 Συρίγγια Σύνολο ,3 Induration, άτυπη συμπτ. Πίνακας 10

27 Συμπέρασμα Shouldice Lichtenstein Στατ.Διαφ. Τεχνική δυσκολία
Μεγαλύτερη Mικρότερη Κόστος Υλικού Μικρότερο Μεγαλύτερο Κόστος Εργασίας Μετεγχειρητικό άλγος n.s. Χρόνος επιστροφής στις συν. δραστηρ. Μεγαλύτερος Μικρότερος Επιπλοκές -πρώιμες -απώτερες 7,4% 13,3% 11,7% 18% Induration Μικρότερη P<0,001 Πίνακας 11

28 Παρενέργειες πλεγμάτων
Συρρίκνωση Φλεγμονώδης αντίδραση Μεταβολή κινητικότητος κοιλιακού τοιχώματος Δεν μπορεί να αποκλεισθεί η εξαλλαγή του φλεγμονώδους ιστού μετά απο 30 εως 35 έτη

29 Η αποκατάσταση με φυσιολογικούς ιστούς προτείνεται σε :
Μικρού μεγέθους βουβωνοκήλες Ασθενείς νεαρής ηλικίας

30 Συνέχεια της μελέτης μέχρι που ο αριθμός των χειρουργημένων να φτάσει τους 900
Υποτροπή σε σχέση με μέθοδο Υποτροπή σε σχέση με μέγεθος κηλών Επιπλοκές πλεγμάτων Ανάγκη χορήγησης ή μη αντιβιοτικών Πλεονεκτήματα είδους αναισθησίας

31 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


Κατέβασμα ppt "Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google