Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

QUIZ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΚΟΝΤΡ ΟΜΙΛΙΑΣ ♠ A983 ♥ Q987  3 ♣ ΑΚ42 Ο αντίπαλος στα δεξιά σας άνοιξε 1 ♦. Τι λέτε με τo ακόλουθο χέρι; Έχω άνοιγμα, λίγα φύλλα στο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "QUIZ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΚΟΝΤΡ ΟΜΙΛΙΑΣ ♠ A983 ♥ Q987  3 ♣ ΑΚ42 Ο αντίπαλος στα δεξιά σας άνοιξε 1 ♦. Τι λέτε με τo ακόλουθο χέρι; Έχω άνοιγμα, λίγα φύλλα στο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 QUIZ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΚΟΝΤΡ ΟΜΙΛΙΑΣ

4 ♠ A983 ♥ Q987  3 ♣ ΑΚ42 Ο αντίπαλος στα δεξιά σας άνοιξε 1 ♦. Τι λέτε με τo ακόλουθο χέρι; Έχω άνοιγμα, λίγα φύλλα στο χρώμα του αντίπαλου και υποστηρίζω όλα τα άλλα χρώματα. Κοντρ

5 ♠ 10765 ♥ 32  Κ74 ♣ QJ42 Έχω 6 πόντους και 4φυλλο μαζέρ. Αγοράζω την πίκα μου οικονομικά (0 – 8 πόντους) 1♠1♠ 1♦1♦ ΚοντρΠάσο?

6 ♠ A983 ♥ J9  J852 ♣ ΑΚ5 Ο αντίπαλος στα δεξιά σας άνοιξε 1 ♦. Τι λέτε με τo ακόλουθο χέρι; Έχω άνοιγμα, αλλά δεν μπορώ να κάνω κοντρ ομιλίας. Πάσο λοιπόν. Pass

7 ♠ ΑΚ65 ♥ 2  Κ74 ♣ QJ942 Έχω 14 συν. πόντους και 5-4 τα μη αγορασθέντα χρώματα (5φυλλο σπαθί – 4φυλλη πίκα). Κάνω κοντρ ομιλίας. Κοντρ 1♦1♦ Πάσο1♥1♥ ?

8 ♠ AΚ983 ♥ 9  Κ852 ♣ ΑΚ5 Ο αντίπαλος στα δεξιά σας άνοιξε 1 ♥. Τι λέτε με τo ακόλουθο χέρι; Έχω δυνατό χέρι. Θα ξεκινήσω με κοντρ και μετά θα αγοράσω τις πίκες μου. Κοντρ

9 ♠ 654 ♥ ΑJ95  Κ72 ♣ 1094 Έχω 8 συν. πόντους και κράτημα στο χρώμα των αντιπάλων. Αγοράζω 1ΧΑ! 1ΧΑ 1♥1♥ ΚοντρΠάσο?

10 ♠ AΚ98 ♥ Κ7  Κ852 ♣ Α75 Ο αντίπαλος στα δεξιά σας άνοιξε 1 ♣. Τι λέτε με τo ακόλουθο χέρι; Έχω 17π., ομαλή κατανομή και κράτημα στο σπαθί. Αγοράζω 1ΧΑ. 1ΧΑ

11 ♠ Q54 ♥ J95  AJ72 ♣ Q94 Έχω 10 συν. πόντους και ακόμα ένα κράτημα στα σπαθιά. 3ΧΑ λοιπόν!! 3ΧΑ 1♣1♣ 1ΧΑΠάσο?

12 ♠ - ♥ Κ1097  ΚQ52 ♣ K9752 Ο αντίπαλος στα δεξιά σας άνοιξε 1 ♠. Τι λέτε με τo ακόλουθο χέρι; Έχω 11π., χωρίς καθόλου φύλλα στο χρώμα του αντιπάλου. Κοντρ λοιπόν. Κοντρ

13 ♠ 32 ♥ AQJ9  974 ♣ A984 Έχω 11 συν. πόντους. Αγοράζω τις κούπες με πήδημα στο επίπεδο τρία. 3♥3♥ 1♠1♠ ΚοντρΠάσο?

14 ♠ 98 ♥ Κ10  ΚQ52 ♣ 109752 Ο αντίπαλος στα δεξιά σας άνοιξε 1 ♠. Τι λέτε με τo ακόλουθο χέρι; Έχω 8π., με σπαθιά της “κακιάς ώρας”. Πάσο όσο πιο γρήγορα μπορώ!!! Πάσο

15 ♠ KJ32 ♥ AQ9  Q74 ♣ A984 Έχω 16 συν. πόντους με διπλό κράτημα στο χρώμα του αντιπάλου. 1ΧΑ! 1ΧΑ 1♠1♠ Πάσο ?

16 ♠ J85 ♥ Κ10  ΚQ52 ♣ A752 Ο αντίπαλος στα δεξιά σας άνοιξε 1 ♠. Τι λέτε με τo ακόλουθο χέρι; Nαι μεν έχω πόντους ανοίγματος αλλά η κατανομή μου δεν μου επιτρέπει να κάνω κοντρ ομιλίας Πάσο

17 ♠ 10 ♥ 943  754 ♣ ΚQ9843 Έχω 7 συν. πόντους. Αν δεν μιλήσω οι αντίπαλοι θα παίξουν 1 ♠. Λέω λοιπόν 2 ♣ (reopening) 2♣2♣ 1♠1♠ Πάσο ?

18 ♠ ΑQJ85 ♥ Κ103  952 ♣ A7 Ο αντίπαλος στα δεξιά σας άνοιξε 1 ♣. Τι λέτε με τo ακόλουθο χέρι; Με 5φυλλη πίκα προτιμώ να κάνω παρεμβολή 1 ♠ 1♠1♠

19 ♠ K1042 ♥ QJ43  A4 ♣ 843 Έχω 10 συν. πόντους και 4φυλλο φιτ. Δίνω το φιτ οικονομικά. 2♠2♠ 1♠1♠ 1♠1♠ Πάσο?

20 ♠ J843 ♥ 109  ΚQ7 ♣ ΑQ102 Ο αντίπαλος στα δεξιά σας άνοιξε 1 ♥. Τι λέτε με τo ακόλουθο χέρι; Έχω 12π. και υποστήριξη σε όλα τα μη αγορασθέντα χρώματα. Κοντρ να διαλέξει ο συμπαίκτης χρώμα. Κοντρ

21 ♠ K1042 ♥ 43  AQJ4 ♣ Κ43 Έχω 13 συν. πόντους και 4φυλλο μαζέρ. Αγοράζω τη μανς στις 4 ♠. 4♠4♠ 1♥1♥ ΚοντρΠάσο?

22 ♠ ΑQJ8 ♥ Κ1032  Κ52 ♣ 75 Ο αντίπαλος στα δεξιά σας άνοιξε 1 ♣. Τι λέτε με τo ακόλουθο χέρι; Χέρι για κοντρ ομιλίας. Λίγα σπαθιά και υποστήριξη σε όλα τα υπόλοιπα χρώματα. Κοντρ

23 ♠ K102 ♥ KQ953  J104 ♣ 43 Έχω 10 συν. πόντους και 5φυλλο μαζέρ. Αγοράζω τις κούπες με πήδημα για να περιγράψω το χέρι μου. 2♥2♥ 1♣1♣ ΚοντρΠάσο?

24 ♠ Α1098 ♥ A985  QJ52 ♣ 7 Ο αντίπαλος στα δεξιά σας άνοιξε 1 ♣. Τι λέτε με τo ακόλουθο χέρι; Αυτό το χέρι είναι για κοντρ ομιλίας. Έχω 13 συν. πόντους και σωστή κατανομή. Κοντρ λοιπόν. Κοντρ

25 ♠ AK1075 ♥ K842  104 ♣ 43 Έχω 11 συν. πόντους και 5φυλλο μαζέρ. Αγοράζω τις πίκες με διπλό πήδημα για να δείξω το χέρι μου. 3♠3♠ 1♣1♣ ΚοντρΠάσο?

26 ♠ AQ43 ♥ 8  A732 ♣ J752 Ο αντίπαλος στα δεξιά σας άνοιξε 1 ♥. Τι λέτε με τo ακόλουθο χέρι; Έχω 11π. από ονέρ + 2π. του μορ. Κοντρ να διαλέξει ο συμπαίκτης χρώμα. Κοντρ

27 ♠ AK1075 ♥ K842  104 ♣ 43 Έχω 11 συν. πόντους και 5φυλλο μαζέρ. Αγοράζω τις πίκες με διπλό πήδημα για να δείξω το χέρι μου. 3♠3♠ 1♣1♣ ΚοντρΠάσο?

28 ♠ K963 ♥ -  Κ9872 ♣ Α873 Ο αντίπαλος στα δεξιά σας άνοιξε 1 ♥. Τι λέτε με τo ακόλουθο χέρι; Έχω 10π. από ονέρ + 3π. του μορ. Κοντρ να διαλέξει ο συμπαίκτης χρώμα. Κοντρ

29 ♠ AQ52 ♥ 42  QJ10 ♣ KJ42 Έχω 13 συν. πόντους και 4φυλλο μαζέρ. Αγοράζω τη μανς στις 4 ♠. 4♠4♠ 1♥1♥ ΚοντρΠάσο?

30 ♠ K963 ♥ QJ32  72 ♣ ΑQ7 Ο αντίπαλος στα δεξιά σας άνοιξε 1 ♦. Τι λέτε με τo ακόλουθο χέρι; Έχω 12π. από ονέρ + 1π. του μορ. Κοντρ να διαλέξει ο συμπαίκτης χρώμα. Κοντρ

31 ♠ AQ52 ♥ 42  Q108 ♣ 10542 Έχω 8 συν. πόντους και 4φυλλο μαζέρ. Αγοράζω, αν και δεν είμαι υποχρεωμένος, 2 ♠. 2♠2♠ 1♦1♦ Κοντρ2♦2♦ ?

32 ♠ 10632 ♥ Α932  2 ♣ ΑΚQ7 Ο αντίπαλος στα δεξιά σας άνοιξε 1 ♦. Τι λέτε με τo ακόλουθο χέρι; Έχω 13π. από ονέρ + 2π. του μορ. Κοντρ να διαλέξει ο συμπαίκτης χρώμα. Κοντρ

33 ♠ Q52 ♥ 42  KQ105 ♣ J1042 Έχω 8 συν. πόντους και κράτημα στο αγορασθέν από τους αντιπάλους χρώμα. 1ΧΑ!! 1ΧΑ 1♦1♦ ΚοντρΠάσο?

34


Κατέβασμα ppt "QUIZ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΚΟΝΤΡ ΟΜΙΛΙΑΣ ♠ A983 ♥ Q987  3 ♣ ΑΚ42 Ο αντίπαλος στα δεξιά σας άνοιξε 1 ♦. Τι λέτε με τo ακόλουθο χέρι; Έχω άνοιγμα, λίγα φύλλα στο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google