Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Www.bridgemath.blogspot.gr.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Www.bridgemath.blogspot.gr."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Από τον Δημήτρη Τόγια

3 QUIZ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΚΟΝΤΡ ΟΜΙΛΙΑΣ

4 Ο αντίπαλος στα δεξιά σας άνοιξε 1♦. Τι λέτε με τo ακόλουθο χέρι;
♠ A983 ♥ Q987  3 ♣ ΑΚ42 Κοντρ Έχω άνοιγμα, λίγα φύλλα στο χρώμα του αντίπαλου και υποστηρίζω όλα τα άλλα χρώματα.

5 1♦ Κοντρ Πάσο ? ♠ 10765 ♥ 32  Κ74 ♣ QJ42 1♠ Έχω 6 πόντους και 4φυλλο μαζέρ. Αγοράζω την πίκα μου οικονομικά (0 – 8 πόντους)

6 Pass Ο αντίπαλος στα δεξιά σας άνοιξε 1♦. Τι λέτε με τo ακόλουθο χέρι;
♥ J9  J852 ♣ ΑΚ5 Pass Έχω άνοιγμα, αλλά δεν μπορώ να κάνω κοντρ ομιλίας. Πάσο λοιπόν.

7 Κοντρ 1♦ Πάσο 1♥ ? ♠ ΑΚ65 ♥ 2  Κ74 ♣ QJ942
Έχω 14 συν. πόντους και 5-4 τα μη αγορασθέντα χρώματα (5φυλλο σπαθί – 4φυλλη πίκα). Κάνω κοντρ ομιλίας.

8 Ο αντίπαλος στα δεξιά σας άνοιξε 1♥. Τι λέτε με τo ακόλουθο χέρι;
♠ AΚ983 ♥ 9  Κ852 ♣ ΑΚ5 Κοντρ Έχω δυνατό χέρι. Θα ξεκινήσω με κοντρ και μετά θα αγοράσω τις πίκες μου.

9 Έχω 8 συν. πόντους και κράτημα στο χρώμα των αντιπάλων. Αγοράζω 1ΧΑ!
1♥ Κοντρ Πάσο ? ♠ 654 ♥ ΑJ95  Κ72 ♣ 1094 1ΧΑ Έχω 8 συν. πόντους και κράτημα στο χρώμα των αντιπάλων. Αγοράζω 1ΧΑ!

10 1ΧΑ Ο αντίπαλος στα δεξιά σας άνοιξε 1♣. Τι λέτε με τo ακόλουθο χέρι;
♠ AΚ98 ♥ Κ7  Κ852 ♣ Α75 1ΧΑ Έχω 17π., ομαλή κατανομή και κράτημα στο σπαθί. Αγοράζω 1ΧΑ.

11 Έχω 10 συν. πόντους και ακόμα ένα κράτημα στα σπαθιά. 3ΧΑ λοιπόν!!
1♣ 1ΧΑ Πάσο ? ♠ Q54 ♥ J95  AJ72 ♣ Q94 3ΧΑ Έχω 10 συν. πόντους και ακόμα ένα κράτημα στα σπαθιά. 3ΧΑ λοιπόν!!

12 Ο αντίπαλος στα δεξιά σας άνοιξε 1♠. Τι λέτε με τo ακόλουθο χέρι;
♠ - ♥ Κ1097  ΚQ52 ♣ K9752 Κοντρ Έχω 11π., χωρίς καθόλου φύλλα στο χρώμα του αντιπάλου. Κοντρ λοιπόν.

13 Έχω 11 συν. πόντους. Αγοράζω τις κούπες με πήδημα στο επίπεδο τρία.
1♠ Κοντρ Πάσο ? ♠ 32 ♥ AQJ9  974 ♣ A984 3♥ Έχω 11 συν. πόντους. Αγοράζω τις κούπες με πήδημα στο επίπεδο τρία.

14 Πάσο Ο αντίπαλος στα δεξιά σας άνοιξε 1♠. Τι λέτε με τo ακόλουθο χέρι;
♠ 98 ♥ Κ10  ΚQ52 Πάσο Έχω 8π., με σπαθιά της “κακιάς ώρας”. Πάσο όσο πιο γρήγορα μπορώ!!!

15 Έχω 16 συν. πόντους με διπλό κράτημα στο χρώμα του αντιπάλου. 1ΧΑ!
1♠ Πάσο Πάσο ? ♠ KJ32 ♥ AQ9  Q74 ♣ A984 1ΧΑ Έχω 16 συν. πόντους με διπλό κράτημα στο χρώμα του αντιπάλου. 1ΧΑ!

16 Ο αντίπαλος στα δεξιά σας άνοιξε 1♠. Τι λέτε με τo ακόλουθο χέρι;
♠ J85 ♥ Κ10  ΚQ52 ♣ A752 Πάσο Nαι μεν έχω πόντους ανοίγματος αλλά η κατανομή μου δεν μου επιτρέπει να κάνω κοντρ ομιλίας

17 1♠ Πάσο Πάσο ? ♠ 10 ♥ 943  754 ♣ ΚQ9843 2♣ Έχω 7 συν. πόντους. Αν δεν μιλήσω οι αντίπαλοι θα παίξουν 1♠. Λέω λοιπόν 2♣ (reopening)

18 1♠ Ο αντίπαλος στα δεξιά σας άνοιξε 1♣. Τι λέτε με τo ακόλουθο χέρι;
♠ ΑQJ85 ♥ Κ103  952 ♣ A7 1♠ Με 5φυλλη πίκα προτιμώ να κάνω παρεμβολή 1♠

19 Έχω 10 συν. πόντους και 4φυλλο φιτ. Δίνω το φιτ οικονομικά.
1♠ 1♠ Πάσο ? ♠ K1042 ♥ QJ43  A4 ♣ 843 2♠ Έχω 10 συν. πόντους και 4φυλλο φιτ. Δίνω το φιτ οικονομικά.

20 Ο αντίπαλος στα δεξιά σας άνοιξε 1♥. Τι λέτε με τo ακόλουθο χέρι;
♠ J843 ♥ 109  ΚQ7 ♣ ΑQ102 Κοντρ Έχω 12π. και υποστήριξη σε όλα τα μη αγορασθέντα χρώματα. Κοντρ να διαλέξει ο συμπαίκτης χρώμα.

21 Έχω 13 συν. πόντους και 4φυλλο μαζέρ. Αγοράζω τη μανς στις 4♠.
1♥ Κοντρ Πάσο ? ♠ K1042 ♥ 43  AQJ4 ♣ Κ43 4♠ Έχω 13 συν. πόντους και 4φυλλο μαζέρ. Αγοράζω τη μανς στις 4♠.

22 Ο αντίπαλος στα δεξιά σας άνοιξε 1♣. Τι λέτε με τo ακόλουθο χέρι;
♠ ΑQJ8 ♥ Κ1032  Κ52 ♣ 75 Κοντρ Χέρι για κοντρ ομιλίας. Λίγα σπαθιά και υποστήριξη σε όλα τα υπόλοιπα χρώματα.

23 1♣ Κοντρ Πάσο ? ♠ K102 ♥ KQ953  J104 ♣ 43 2♥ Έχω 10 συν. πόντους και 5φυλλο μαζέρ. Αγοράζω τις κούπες με πήδημα για να περιγράψω το χέρι μου.

24 Ο αντίπαλος στα δεξιά σας άνοιξε 1♣. Τι λέτε με τo ακόλουθο χέρι;
♠ Α1098 ♥ A985  QJ52 ♣ 7 Κοντρ Αυτό το χέρι είναι για κοντρ ομιλίας. Έχω 13 συν. πόντους και σωστή κατανομή. Κοντρ λοιπόν.

25 1♣ Κοντρ Πάσο ? ♠ AK1075 ♥ K842  104 ♣ 43 3♠ Έχω 11 συν. πόντους και 5φυλλο μαζέρ. Αγοράζω τις πίκες με διπλό πήδημα για να δείξω το χέρι μου.

26 Ο αντίπαλος στα δεξιά σας άνοιξε 1♥. Τι λέτε με τo ακόλουθο χέρι;
♠ AQ43 ♥ 8  A732 ♣ J752 Κοντρ Έχω 11π. από ονέρ + 2π. του μορ. Κοντρ να διαλέξει ο συμπαίκτης χρώμα.

27 1♣ Κοντρ Πάσο ? ♠ AK1075 ♥ K842  104 ♣ 43 3♠ Έχω 11 συν. πόντους και 5φυλλο μαζέρ. Αγοράζω τις πίκες με διπλό πήδημα για να δείξω το χέρι μου.

28 Ο αντίπαλος στα δεξιά σας άνοιξε 1♥. Τι λέτε με τo ακόλουθο χέρι;
♠ K963 ♥ -  Κ9872 ♣ Α873 Κοντρ Έχω 10π. από ονέρ + 3π. του μορ. Κοντρ να διαλέξει ο συμπαίκτης χρώμα.

29 Έχω 13 συν. πόντους και 4φυλλο μαζέρ. Αγοράζω τη μανς στις 4♠.
1♥ Κοντρ Πάσο ? ♠ AQ52 ♥ 42  QJ10 ♣ KJ42 4♠ Έχω 13 συν. πόντους και 4φυλλο μαζέρ. Αγοράζω τη μανς στις 4♠.

30 Ο αντίπαλος στα δεξιά σας άνοιξε 1♦. Τι λέτε με τo ακόλουθο χέρι;
♠ K963 ♥ QJ32  72 ♣ ΑQ7 Κοντρ Έχω 12π. από ονέρ + 1π. του μορ. Κοντρ να διαλέξει ο συμπαίκτης χρώμα.

31 1♦ Κοντρ 2♦ ? ♠ AQ52 ♥ 42  Q108 ♣ 10542 2♠ Έχω 8 συν. πόντους και 4φυλλο μαζέρ. Αγοράζω, αν και δεν είμαι υποχρεωμένος, 2♠.

32 Ο αντίπαλος στα δεξιά σας άνοιξε 1♦. Τι λέτε με τo ακόλουθο χέρι;
♠ 10632 ♥ Α932  2 ♣ ΑΚQ7 Κοντρ Έχω 13π. από ονέρ + 2π. του μορ. Κοντρ να διαλέξει ο συμπαίκτης χρώμα.

33 1♦ Κοντρ Πάσο ? ♠ Q52 ♥ 42  KQ105 ♣ J1042 1ΧΑ Έχω 8 συν. πόντους και κράτημα στο αγορασθέν από τους αντιπάλους χρώμα. 1ΧΑ!!

34 Εις το επανιδείν


Κατέβασμα ppt "Www.bridgemath.blogspot.gr."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google