Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως «Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Ρυθμιστικού Σχεδίου (Σχεδίου Δράσης) για τις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως «Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Ρυθμιστικού Σχεδίου (Σχεδίου Δράσης) για τις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως «Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Ρυθμιστικού Σχεδίου (Σχεδίου Δράσης) για τις ΚοινότητεςΕργάτες, Πέρα (Ορεινής), Πολιτικό» «Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Ρυθμιστικού Σχεδίου (Σχεδίου Δράσης) για τις Κοινότητες Εργάτες, Πέρα (Ορεινής), Πολιτικό» Αριθμός Σύμβασης: C/Ρυθμ.Κοινοτήτων/2/12/2010/2-12-2011

2 - ένα «στοχοθετημένο έγγραφο» στη διάθεση της Κοινοτικής Αρχής για να είναι πιο πειστική στις αξιώσεις της - Το Σχέδιο Δράσης αποτελεί τον «ΟΔΗΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» με ορίζοντα το 2026 - Προσδιορίζει ένα βασικό κορμό παρεμβάσεων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης - ποιότητας ζωής, της τοπικής οικονομίας και του φυσικού / οικιστικού περιβάλλοντος - Δεν συνιστά δεσμευτικό έγγραφο αλλά ένα «στοχοθετημένο έγγραφο» στη διάθεση της Κοινοτικής Αρχής για να είναι πιο πειστική στις αξιώσεις της Τι είναι το Ρυθμιστικό Σχέδιο ;

3 Πώς συντάχθηκε το Ρυθμιστικό Σχέδιο ; Οι διαδικασίες για την οριστική σύνταξη του Σχεδίου και τον προσδιορισμό των προτεινόμενων παρεμβάσεων προέκυψαν: 1. Στη βάση των ευρημάτων των 2 προηγούμενων φάσεων (ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης – αξιολόγηση πλεονεκτημάτων / προβλημάτων / αναγκών / προοπτικών – προκαταρκτικές προτάσεις) 2. Στη βάση των απόψεων και προτάσεων που κατατέθηκαν στις ανοικτές διαβουλεύσεις στην Κοινότητα και στα ερωτηματολόγια των κατοίκων 3. Στη βάση διαβουλεύσεων με αρμόδιες Κεντρικές Υπηρεσίες (Τμήματα Αρχαιοτήτων, Δημοσίων Έργων, Ανάπτυξης Υδάτων κά) και των απόψεων που διατυπώθηκαν είτε σε συναντήσεις εργασίας ή γραπτώς Στην τελική παράδοση θα περιληφθούν οι τελικές προτάσεις της τοπικής κοινωνίας / φορέων / αναθέτουσας αρχής

4 ‘‘ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ’’ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΛΟ / ΧΡΗΣΤΙΚΟ / ΕΥΕΛΙΚΤΟ / ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις 4 άξονες προτεραιότητας4 άξονες προτεραιότητας 11 μέτρα με κορμούς παρεμβάσεων11 μέτρα με κορμούς παρεμβάσεων 51 παρεμβάσεις51 παρεμβάσεις ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ώστε να υπάρξουν οικονομίες κλίμακας, κρίσιμη πληθυσμιακή μάζα, διαχειριστική επάρκεια ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ώστε να υπάρξουν οικονομίες κλίμακας, κρίσιμη πληθυσμιακή μάζα, διαχειριστική επάρκεια 3 άξονες προτεραιότητας3 άξονες προτεραιότητας 7 μέτρα με κορμούς παρεμβάσεων7 μέτρα με κορμούς παρεμβάσεων 32 παρεμβάσεις32 παρεμβάσεις

5 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΑΤΩΝ Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ ΕΡΓΟ (Ε) ΔΡΑΣΗ (Δ) - άυλη Τιμή Μονάδας Τιμή Στόχου Εκτιμώμεν η δαπάνη (€) Ιεράρχηση Β/ Με/ Μα Μέτρο 1.1.: Παρεμβάσεις βιώσιμης κινητικότητας και βελτίωσης κυκλοφοριακών συνθηκών Ε.1.1.1. Εκπόνηση Ολοκληρωμένης Μελέτης Κυκλοφοριακής Διαχείρισης προκειμένου αφενός να ληφθούν άμεσα μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών ασφαλούς διακίνησης των πεζών και ιδίως των μικρών παιδιών, και αφετέρου, να γίνουν μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου, αιχμών και αναγνωριστική μελέτη κατασκευής νέου οδικού δικτύου. Ειδικότερα η μελέτη θα περιλαμβάνει προτάσεις για: τη δημιουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης, βελτιώσεις κυκλοφοριακής διαχείρισης με μονοδρομήσεις / πεζοδρομήσεις και τη διερεύνηση κατασκευής περιμετρικής οδού εφαπτόμενης στο ανατολικό όριο ανάπτυξης αριθμός175.000Β Ε.1.1.2. Εφαρμογή μέτρων κυκλοφοριακής ύφεσης: μελέτη και κατασκευή πεζοδρομίων σε κεντρικές οδούς (Αρχ. Μακαρίου, κ.ά.), κυκλοφοριακή διαχείριση και σήμανση για όρια ταχύτητας (λαμβάνεται κόστος 100 Ευρώ / μ.)Εφαρμογή μέτρων κυκλοφοριακής ύφεσης Χλμ0,8181.000Β Ε.1.1.3. Βελτίωση γεωμετρικών και κατασκευαστικών χαρακτηριστικών εσωτερικού οδικού δικτύου: Αναβάθμιση εσωτερικού οδικού δικτύου, προσβάσεων παρόδιων κατοικιών, και βελτίωση σύνδεσης με τοπόσημα και σημεία αναφοράς της Κοινότητας (λαμβάνεται κόστος 200.000 Ευρώ / χλμ.) Χλμ.0,95190.000Β Μέτρο 1.2.: Δημιουργία Σημείων Αναφοράς σε κομβικά σημεία της οικιστικής περιοχής και αναβάθμιση / συμπλήρωση / εξωραϊσμός κοινοχρήστων χώρων και τοπίων, ώστε να αυξηθεί η ελκυστικότητα της περιοχής ως τόπου διαμονής Ε.1.2.1. Μελέτη και κατασκευή έργων ανάπλασης και αναβάθμισης Πλατείας Εκκλησίας και ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου, με προσθήκη χρήσεων που θα την καταστήσουν ελκυστικό χώρο συνάθροισης της τοπικής κοινωνίας, ζωντανό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας - Διερεύνηση για κατασκευή skateboard park, εφόσον το επιθυμεί η τοπική κοινωνία αριθμός150.000Β Ε.1.2.2. Μελέτη και κατασκευή έργων ανάπλασης και αναβάθμισης κεντρικών σημείων της Κοινότητας - Πλατεία Ελευθερίας / πλατείας καφενέδων με εξωραϊσμό του χώρου στάθμευσης σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Αρχαιοτήτων και του Κλάδου Διατήρησης, και τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη του χώρου (ΣΠΕ Ταμασσού) και προσθήκη εφήμερων / ελαφριών κατασκευών που θα τις καταστήσουν ελκυστικούς χώρους συνάθροισης της τοπικής κοινωνίας, ζωντανούς καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας αριθμός1125.000Β-Με Ε.1.2.3. Μελέτη εξεύρεσης κατάλληλου χώρου και κατασκευής γηπέδου futsal εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές του ΚΟΑ στο τεμάχιο μεταξύ της εκκλησίας και του Πνευματικού κέντρου (απαλλοτρίωση τεμαχίου 223 ή πιθανώς στο οικοτουριστικό πάρκο ή/και σε άλλους κατάλληλους χώρους που θα πρέπει να εξευρεθούν) – σημ.: περιλαμβάνεται μόνο το κόστος της μελέτης αριθμός110.000Β

6 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΑΤΩΝ Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ ΕΡΓΟ (Ε) ΔΡΑΣΗ (Δ) - άυλη Τιμή Μονάδας Τιμή Στόχου Εκτιμώμεν η δαπάνη (€) Ιεράρχηση Β/ Με/ Μα Μέτρο 1.2.: Δημιουργία Σημείων Αναφοράς σε κομβικά σημεία της οικιστικής περιοχής και αναβάθμιση / συμπλήρωση / εξωραϊσμός κοινοχρήστων χώρων και τοπίων, ώστε να αυξηθεί η ελκυστικότητα της περιοχής ως τόπου διαμονής Ε.1.2.4. Δημιουργία Πολυδύναμου Κέντρου Νεότητας για την αναψυχή και δημιουργική απασχόληση της τοπικής νεολαίας – Μελέτη εξεύρεσης κατάλληλου χώρου, κατά προτίμηση με επανάχρηση αξιόλογου κτίσματος του πυρήνα, έργα διαμόρφωσης του χώρου και λειτουργικά έξοδα 1 έτους (με αξιοποίηση και διαθέσιμων χορηγιών αποκατάστασης κτηρίων ΤΠΟ) αριθμός1350.000Β-Με Ε.1.2.5. Ανάπλαση και αναβάθμιση παιδικής χαράς συνοικισμού και κατασκευή νέας σε κεντρικό σημείο του χωριού αριθμός115.000Β Ε.1.2.6. Αναβάθμιση του υπάρχοντος γηπέδου στο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Περάτων (κατασκευή αποδυτηρίων, κ.ά.) αριθμός175.000Β Δ.1.2.7. Διάβημα της Κοινότητας προς τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κατοικιών, ώστε να προβλεφθεί μία μεγάλη οικιστική ανάπτυξη για πτωχές και προσφυγικές οικογένειες που θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη στην ανάπτυξη της Κοινότητας αριθμός1- Β-Με- Μα Δ.1.2.8. Αναβάθμιση του περιφερειακού Βρεφονηπιακού σταθμού στο Επισκοπειό που εξυπηρετεί τις Κοινότητες Περάτων και Πολιτικού αριθμός1-Β-Με Μέτρο 1.3.: Παρεμβάσεις βελτίωσης οικιστικού περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας Ε.1.3.1. Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων και χώρων απόρριψης μπαζών (π.χ. όχθεων ποταμών, ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης μπαζών και επικίνδυνων υλικών) - σε πρώτη φάση προτείνεται η πρόσληψη προσωπικού διακοινοτικά σε επίπεδο Συμπλέγματος (περιλαμβάνεται το αναλογούν στην Κοινότητα 1/3 της ενδεικτικής αμοιβής ενός έτους) αριθμός18.000Β Δ.1.3.2. Δράσεις ενημέρωσης και προώθησης εφαρμογής της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης (περιλαμβάνεται προσεγγιστικά το κόστος διοργάνωσης μίας διάλεξης με μετακινήσεις ομιλητών, εποπτικό υλικό, έξοδα catering κ.λπ.) αριθμός1500Β ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 1979.500

7 ΜΕΤΡΟ ΕΡΓΟ (Ε) ΔΡΑΣΗ (Δ) - άυλη Τιμή Μονάδας Τιμή Στόχου Εκτιμώμεν η δαπάνη (€) Ιεράρχηση Β/ Με/ Μα Άξονας Προτεραιότητας 2: Διαφοροποίηση τοπικής οικονομίας ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΑΤΩΝ Μέτρο 2.1.: Αξιοποίηση υφιστάμενων κελυφών κτηρίων (διατηρητέα, κτήρια αξιόλογης αρχιτεκτονικής) – ανακαίνιση και επανάχρηση για την εγκατάσταση υποδομών και υπηρεσιών στα οποία εντοπίζονται ελλείψεις, καθώς και υποδομών εξυπηρέτησης επισκεπτών και τουριστών Ε.2.1.1. Εξεύρεση κατάλληλου χώρου για τη δημιουργία παραδοσιακού καφενείου για την αναψυχή κατοίκων & εξυπηρέτηση διερχόμενων επισκεπτών/ τουριστών (ενδεικτικό κόστος που περιλαμβάνει μίσθωση 1 έτους και κόστος διαμόρφωσης) αριθμός1150.000Β-Με Ε.2.1.2. Ανακαίνιση και επανάχρηση υφιστάμενων κελυφών αξιόλογων κτιρίων εντός του οικιστικού πυρήνα και εγγύς των 2 κεντρικών πλατειών (π.χ. για αγροτουριστική μονάδα / πωλητήριο τοπικών προϊόντων και αποικιακών ειδών κ.ά.) – περιλαμβάνεται το εκτιμώμενο κόστος απαλλοτρίωσης ενός κατάλληλου κενού κτίσματος στον πυρήνα και της ανακαίνισής του αριθμός1450.000Β-Με Ε.2.1.3. Επαναλειτουργία κωμοδικείου ως καφενείο και κέντρο συνάντησης στην κεντρική πλατεία (περιλαμβάνεται κόστος μελέτης στατικής επάρκειας και αποκατάστασης κτηρίου και έργα διαμόρφωσης του χώρου) αριθμός1150.000Β Μέτρο 2.2.: Δράσεις για τη διαφοροποίηση και αποτελεσματική αναδιάρθρωση της τοπικής οικονομικής και παραγωγικής βάσης Δ.2.2.1. Αξιοποίηση των προνοιών του ΠΑΑ 2007-2013 που χρηματοδοτεί παρεμβάσεις για τη δημιουργία βιώσιμων και ανταγωνιστικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων με χρήση διαθέσιμων κινήτρων για τις βιολογικές καλλιέργειες, πιστοποίηση τοπικών αγροτικών προϊόντων- Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) ή/και ΠΟΠ, κ.ά. - περιλαμβάνεται προσεγγιστικά το κόστος διοργάνωσης μίας διάλεξης με μετακινήσεις ομιλητών, εποπτικό υλικό, έξοδα catering κ.λπ. * αριθμός1500Β-Με Δ.2.2.2. Εκπόνηση μελέτης για τη καθετοποίηση της αγροτικής παραγωγής, εκμεταλλευόμενοι την υφιστάμενη γεωργοκτηνοτροφική δραστηριότητα και την ύπαρξη της Βιομ.Περιοχής Εργατών και αξιοποιώντας διαθέσιμα κίνητρα για την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων (τυποποίηση προϊόντων ποιότητας, κ.λπ.) αριθμός120.000Β-Με Δ.2.2.3. Ενθάρρυνση σύστασης Ομάδας Παραγωγών κτηνοτροφικών προϊόντων με αξιοποίηση των μέτρ. 1.7&1.9 ΠΑΑ 2007-13 προκειμένου να προαχθούν αποδοτικές/βιώσιμες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με περιβαλλοντικά ορθές πρακτικές, βιολογικές μεθόδους παραγωγής & κοινή διάθεση προϊόντων για δημιουργία οικονομιών κλίμακας (περιλαμβ.νομικά/λειτουργικά έξοδα 1 έτους) αριθμός125.000Β-Με Δ.2.2.4. Εκπόνηση μελέτης για τη διενέργεια αναδασμού σε αγροτικές εκτάσεις για την προαγωγή της ορθολογικής και πρόσφορης ανάπτυξης της γεωργίας αριθμός125.000Β-Με-Μα Δ.2.2.5. Πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες ανάπτυξης χρήσης Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε αγροτικά τεμάχια και εν γένει σε πρωτοβουλίες εξοικονόμησης ενέργειας στο δημόσιο φωτισμό * αριθμός1500Β ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 2821.000

8 ΜΕΤΡΟ ΕΡΓΟ (Ε) ΔΡΑΣΗ (Δ) - άυλη Τιμή Μονάδας Τιμή Στόχου Εκτιμώμεν η δαπάνη (€) Ιεράρχηση Β/ Με/ Μα Άξονας Προτεραιότητας 3: Δικτύωση αξιόλογων πόρων σε διαδρομές «Φύσης & Πολιτισμού» ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΑΤΩΝ Μέτρο 3.1.: Χάραξη, διάνοιξη, σήμανση, χαρτογράφηση και συντήρηση διαδρομών «Φύσης & Πολιτισμού» Ε.3.1.1. 1 ο Μονοπάτι «ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ – ΕΡΕΙΠΙΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ – Ι.Ν. ΑΡΧ. ΜΙΧΑΗΛ – Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ – ΕΡΕΙΠΙΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ – ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΥ – ΞΩΚΛΗΣΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΕΡΕΙΠΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ». Περιλαμβάνονται: επέκταση / χάραξη νέων τμημάτων / αναβάθμιση / συντήρηση περιηγητικού μονοπατιού– προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού - σήμανση φυτών και μελέτη φωτισμού (ηλεκτροφωτισμός, φωταγώγηση τοπόσημων) - ο προϋπολογισμός του έργου περιλαμβάνεται στο Ε.ΙΙΙ.2.1 Χλμ2-Β Ε.3.1.2. 2 ο Μονοπάτι «ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΜΥΛΙΩΤΗ – ΜΥΛΑΡΟΥΔΙΝ – ΜΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ – ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΜΟΥΛΟΥ – ΣΠΗΛΙΑ ΚΟΥΛΙΑΔΟΓΚΡΕΜΜΟΥ – ΦΡΑΓΜΑ ΤΑΜΑΣΣΟΥ». Περιλαμβάνονται: επέκταση / χάραξη νέων τμημάτων / αναβάθμιση / συντήρηση περιηγητικού μονοπατιού– προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού - σήμανση φυτών και μελέτη φωτισμού (ηλεκτροφωτισμός, φωταγώγηση τοπόσημων) - ο προϋπολογισμός του έργου περιλαμβάνεται στο Ε.ΙΙΙ.2.1 Χλμ7-Β Ε.3.1.3. Επιλεκτικές δενδροφυτεύσεις με στόχο την αύξηση του ποσοστού πρασίνου και τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος (ειδικώς για σκίαση στα πεζοδρόμια και κατά μήκος των βασικών οδικών αξόνων, καθώς και στις παρυφές των οικιστικών περιοχών ως ζώνη περιαστικού πρασίνου) αριθμός50025.000Β Μέτρο 3.2.: Προστασία και ανάδειξη αξιόλογων φυσικών και πολιτιστικών πόρων Ε.3.2.1. Δημιουργία Γραμμικού Οικοτουριστικού ‘‘Πάρκου Αναψυχής και Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης’’ και συνδυασμένων πορειών πεζών-ποδηλατών, με επίδειξη ειδών χλωρίδας, σήμανση φυτών, χάραξη περιηγητικών μονοπατιών και ελαφριές κατασκευές στάσης / σκίαστρα, για εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς, στον Πεδιαίο ποταμό και καθαριότητα της κοίτης του και περιβαλλοντική αποκατάστασή του (διερεύνηση για την κατασκευή μικρού βιολογικού σταθμού για την επεξεργασία των λυμάτων που χύνονται στον ποταμό) - βλ. παρακάτω Ε.ΙΙΙ.2.1 αριθμός1-Β Ε.3.2.2. Λιθοστρώσεις τμημάτων του πυρήνα (πλακόστρωση με ενδεικτική τιμή 150 Ευρώ/μ. και κατασκευή κεντρικού αγωγού / αναμονής αποχετευτικού δικτύου με ενδεικτική τιμή 160 Ευρώ/μ.) τ.μ.2.680830.800Β Ε.3.2.3. Δημιουργία μικρού πάρκου αναψυχής / παιδικής χαράς στη χαλίτικη έκταση παρά τον Πεδιαίο ποταμό αριθμός135.000Β Ε.3.2.4. Μελέτη ανάπλασης και έργων διαμόρφωσης για την αναπαλαίωση και συνολική ανάδειξη των νερόμυλων της Κοινότητας αριθμός1400.000Β-Με

9 ΜΕΤΡΟ ΕΡΓΟ (Ε) ΔΡΑΣΗ (Δ) - άυλη Τιμή Μονάδας Τιμή Στόχου Εκτιμώμεν η δαπάνη (€) Ιεράρχηση Β/ Με/ Μα Άξονας Προτεραιότητας 3: Δικτύωση αξιόλογων πόρων σε διαδρομές «Φύσης & Πολιτισμού» ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΑΤΩΝ Μέτρο 3.2.: Προστασία και ανάδειξη αξιόλογων φυσικών και πολιτιστικών πόρων Ε.3.2.5. Μελέτη διερεύνησης για τη δημιουργία περιβαλλοντικού πάρκου γεωλογικού ενδιαφέροντος στην περιοχή Αλυκού αριθμός125.000Β-Με-Μα Ε.3.2.6. Μελέτη δημιουργίας Θεματικού Κέντρου / «Μουσείο Νερού» στο Φράγμα Ταμασσού για την αξιοποίηση των υδάτων ως κοινωνικο-πολιτισμικός πόρος (δικτύωση με Μυλαρούδι και Μύλος της Εκκλησίας, Νερό του Μηλιώτη) – προώθηση σχολικού/επιμορφωτικού τουρισμού (περιλαμβάνεται το κόστος της μελέτης. Προτείνεται η ανέγερση κτίσματος βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής) αριθμός1150.000Β-Με Ε.3.2.7. Ηλεκτροφώτιση εσωτερικού οδικού δικτύου και τοποθέτηση καλαίσθητων στύλων εντός παραδοσιακού πυρήνα αριθμός3015.000Β Δ.3.2.8. Αποκατάσταση όψεων κτηρίων πυρήνα βάσει αναλυτικής οδηγίας προδιαγραφών και με διενέργεια ελέγχου για την αισθητική ένταξη στο οικιστικό περιβάλλον, από το Κοινοτικό Συμβούλιο και επιτροπή εμπειρογνωμόνων που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό αριθμός1-Β Μέτρο 3.3.: Ενδυνάμωση της επισκεψιμότητας της περιοχής της Αρχαίας Ταμασσού - - Δράσεις προβολής, προώθησης και διαφήμισης διαδρομών«Φύσης & Πολιτισμού» Ε.3.3.1. Δημιουργία info-kiosk για παροχή πληροφόρησης επί των διαδρομών «Φύσης & Πολιτισμού» στους τουρίστες και επισκέπτες της περιοχής (συμβατικού περίπτερου ή ειδικού ηλεκτρονικού μηχανήματος) σε κομβικό σημείο επί της κεντρικής πλατείας Εκκλησίας ή την Πλατεία Ελευθερίας αριθμός13.000Β Ε.3.3.2. Τοποθέτηση χαρτών ευκρινούς σήμανσης και πληροφόρησης για τις διαδρομές «Φύσης & Πολιτισμού» αριθμός153.000Β Ε.3.3.3. Έκδοση πληροφοριακού και προωθητικού φυλλαδίου για τις διαδρομές «Φύσης & Πολιτισμού» και για τις ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις (π.χ. Ταμάσσια, πανηγύρι Αγίου Ηρακλειδίου στο Πολιτικό, κ.λπ.) αριθμός3.0004.500Β-Με Ε.3.3.4. Ενημέρωση σχετικά με τις προωθούμενες ενέργειες για την τουριστική ανάπτυξη της κοινότητας στην ιστοσελίδα http://www.peraorinis.org/ και τακτικό updating (νέο υλικό, ημερολόγιο εκδηλώσεων, κ.λπ.) αριθμός1-Β Ε.3.3.5. Συμμετοχή ή/και προβολή υλικού σε τουριστικά fora και αποστολή CD με προωθητικό υλικό περιοχής σε δημοσιογράφους, ταξιδιωτικά πρακτορεία, τουριστικά περιοδικά και έντυπα, κ.λπ. αριθμός 2 FORA / 50 CD 800Β Ε.3.3.6. Διαφημίσεις σε τοπικά, εθνικά και διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης αριθμός52.500Β Δ.3.3.7. Δικτύωση της Κοινότητας, σε δίπολο με την Κ. Πολιτικού λόγω πλούσιας αρχαιολογικής κληρονομιάς & κοινής ιστορικής παράδοσης, και ανάδειξη σε πολιτιστικό κέντρο της Ταμασσού και πόλο έλξης τουριστών / επισκεπτών αριθμός1Β-Με ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 31.494.600

10 ΜΕΤΡΟ ΕΡΓΟ (Ε) ΔΡΑΣΗ (Δ) - άυλη Τιμή Μονάδας Τιμή Στόχου Εκτιμώμεν η δαπάνη (€) Ιεράρχηση Β/ Με/ Μα Άξονας Προτεραιότητας 4: Αποτελεσματική διαχείριση και οργάνωση χρήσεων γης ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΑΤΩΝ Μέτρο 4.1.: Αναβάθμιση, συμπλήρωση και εξωραϊσμός κοινοχρήστων χώρων και τοπίων Ε.4.1.1. Τοπιοτέχνηση – κατασκευή υπαίθριων κιοσκιών ξεκούρασης και παρατήρησης θέας σε διαθέσιμες χαλίτικες εκτάσεις, όπως για παράδειγμα στα χαρακτηριστικά οροπέδια της Κοινότητας (Πάνω και Κάτω βουνό) – Περιλαμβάνεται η Μελέτη διαμόρφωσης και προμήθειας / εγκατάστασης ελαφριών κατασκευών για τη δημιουργία εκδρομικών χώρων τ.μ.2.500150.000Β-Με Ε.4.1.2. Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης πλησίον του πράσινου σημείου στον Πεδιαίο Ποταμό αριθμός150.000Β Ε.4.1.3. Συμπλήρωση απαραίτητων υποδομών (π.χ. βελτίωση / κατασκευή δρόμου πρόσβασης στην περιοχή, κ.ά.) για την προώθηση υλοποίησης της ισχύουσας βιοτεχνικής ζώνης Ε1 στο κεντρικό τμήμα της Κοινότητας αριθμός1100.000Β-Με Δ.4.1.4. Δημιουργία εμπορικού άξονα για την προσθήκη καταστημάτων και την καλύτερη εξυπηρέτηση του ντόπιου πληθυσμού αριθμός1-Β Δ.4.1.5. Διαφύλαξη αγροτικού τοπίου και ενδυνάμωση αγροτικού χαρακτήρα με καλύτερη ενημέρωση των αγροτών για τη δυνατότητα επιδοτούμενων καλλιεργειών ή/και καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων αριθμός1-Β-Με Μέτρο 4.2.: Προστασία, αναβάθμιση και ορθολογική διαχείριση δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος Ε.4.2.1. Εκπόνηση σχεδίου για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σύγχρονου αρδευτικού συστήματος στην ευρύτερη περιοχή μελέτης για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των εκτεταμένων γεωργικών και κτηνοτροφικών ζωνών στην Κοινότητα - Προώθηση αρδευτικών έργων που αξιοποιούν τις ΑΠΕ (η κοστολόγηση αφορά μόνο στη μελέτη) αριθμός145.000Β Ε.4.2.2. Εκπόνηση και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βελτίωσης της Ποιότητας του Πεδιαίου ποταμού και των παραποτάμων του (η κοστολόγηση αφορά μόνο στη μελέτη) αριθμός130.000Β

11 ΜΕΤΡΟ ΕΡΓΟ (Ε) ΔΡΑΣΗ (Δ) - άυλη Τιμή Μονάδας Τιμή Στόχου Εκτιμώμεν η δαπάνη (€) Ιεράρχηση Β/ Με/ Μα Άξονας Προτεραιότητας 4: Αποτελεσματική διαχείριση και οργάνωση χρήσεων γης ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΑΤΩΝ Μέτρο 4.2.: Προστασία, αναβάθμιση, ορθολογική διαχείριση δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος Ε.4.2.3. Μελέτη για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων (αγωγοί ομβρίων, διευθετήσεις ρεμάτων κ.λπ.) για την αποφυγή πλημμύρων αριθμός135.000Β Μέτρο 4.3.: Προτεινόμενες θεσμικές και κανονιστικές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις Δ.4.3.1. Ετοιμασία Ρυθμιστικού Σχεδίου / Σχεδίου Περιοχής για την εγγραφή δρόμων (κατά προτεραιότητα διανοίξεις επιλεγμένων δρόμων εντός ορίου ανάπτυξης) ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση οι περίκλειστες οικιστικές ζώνες και να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση ενός πλέγματος υπερτοπικών οδών αριθμός175.000Β Δ.4.3.2. Ετοιμασία Ρυθμιστικού Σχεδίου για την εγγραφή και διάνοιξη αγροτικών δρόμων ώστε να καταστούν προσπελάσιμες οι γεωργικές ζώνες της Κοινότητας και να τονωθεί η γεωργική δραστηριότητα αριθμός150.000Β Δ.4.3.3. Δημιουργία Ειδικού Ταμείου απαλλοτριώσεων (ή πιθανώς ανταλλαγής ιδιωτικών εκτάσεων με κοινοτικές / κυβερνητικές) για την εκτέλεση απαραίτητων έργων υποδομής (π.χ. πλατείες, χώρους στάθμευσης, διανοίξεις οδών, κ.ά.) αριθμός--Β-Με Δ.4.3.4. Εκκίνηση διαδικασίας για την έκδοση Ομαδικού Διατάγματος Διατήρησης του παραδοσιακού πυρήνα / ενθάρρυνση ιδιωτών για κηρύξεις διατηρητέων κτηρίων (και χρήση κινήτρων αποκατάστασης διατηρητέων οικοδομών και επιχορηγήσεων για τη χρήση παραδοσιακών υλικών, βλ. και Ε.ΙΙ.1.7) αριθμός1-Β ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 4535.000 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΑΤΩΝ 3.830.100

12 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΜΕΤΡΟ ΕΡΓΟ (Ε) ΔΡΑΣΗ (Δ) - άυλη Τιμή Μονάδας Τιμή Στόχου Εκτιμώμεν η δαπάνη (€) Ιεράρχηση Β/ Με/ Μα Άξονας Προτεραιότητας Ι: Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες Μέτρο Ι.1.: Καλύτερες συνθήκες διαβίωσης (προάστιο) και ευκαιρίες αλληλοσυμπληρώσεων ως Σύμπλεγμα – περιλαμβάνεται η εκπόνηση διακοινοτικών μελετών και η διερεύνηση σκοπιμότητας και βιωσιμότητας υπερτοπικών ή διακοινοτικών κοινωνικών υποδομών Ε.Ι.1.1. Μελέτη αποχετευτικού δικτύου – Σχέδιο διαχείρισης των αστικών λυμάτων σε συνδυασμό με τεχνικοοικονομικά κριτήρια η οποία να προτείνει εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης και επεξεργασίας των παραγόμενων λυμάτων για το σύνολο των οικισμών αριθμός 1150.000Β-Με Ε.Ι.1.2. Μελέτη σκοπιμότητας-βιωσιμότητας για ίδρυση γυμνασίου - λυκείου αριθμός 115.000Β Ε.Ι.1.3. Μελέτη σκοπιμότητας - βιωσιμότητας για κατασκευή πολυϊατρείου αριθμός 120.000Β Ε.Ι.1.4. Μελέτη βιωσιμότητας για την κατασκευή υπερτοπικού πολιτιστικού- πνευματικού κέντρου και υπερτοπικού αθλητικού πυρήνα (γήπεδα ποδοσφαίρου & μπάσκετ, κλειστό στάδιο, κολυμβητήριο κ.ά.) αριθμός 125.000Β Ε.Ι.1.5. Δημιουργία περιφερειακού γηροκομείου για την κάλυψη αναγκών φροντίδας ηλικιωμένων στην ευρύτερη περιοχή (εκτιμώμενο κόστος αγοράς τεμαχίου / κτηρίου, διαμόρφωσής του και λειτουργικών εξόδων 1 έτους) αριθμός 1500.000Β Ε.Ι.1.6. Μελέτη βιωσιμότητας για τη δυνατότητα ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια/ιδιωτικά κτήρια και την ιδιωτική εκμετάλλευση για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αριθμός 125.000Β Ε.Ι.1.7. Υλοποίηση Διακοινοτικών έργων για την εξασφάλιση ικανοποιητικής ποσότητας και ποιότητας νερού για ύδρευση/άρδευση (περιλαμβάνονται σταθμοί μέτρησης ποιότητας υδάτων, ταχυδιυλιστήρια και έργα δικτύων ανά Κοινότητα, με ενδεικτικό προσεγγιστικό κόστος 400.000 Ευρώ/ Κοινότητα) αριθμός 31.200.000Β-Με Μέτρο Ι.2.: Θωράκιση ασφάλειας οικιστικών αναπτύξεων Ε.Ι.2.1. Εκπόνηση Ειδικής Μικροζωνικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας Κοινότητας Εργατών αριθμός 115.000Β Ε.Ι.2.2. Εκπόνηση Ειδικής Μικροζωνικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας Κοινότητας Πολιτικού αριθμός 115.000Β Ε.Ι.2.3. Εκπόνηση Ειδικής Μικροζωνικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας Κοινότητας Περάτων αριθμός 115.000Β Ε.Ι.2.4. Εκπόνηση Μελέτης Δασοπροστασίας και μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών σε επίπεδο Συμπλέγματος αριθμός 125.000Β Δ.Ι.2.5. Διοργάνωση συναντήσεων και διαλέξεων από τον Αστυνομικό Σταθμό Λακατάμιας στα πλαίσια της Κοινοτικής Αστυνόμευσης για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας (λαμβάνεται ενδεικτικό κόστος 400 Ευρώ για τη διοργάνωση μίας διάλεξης/Κοινότητα, συμπεριλαμβανομένου εποπτικού υλικού, catering κ.λπ.) αριθμός 31.200Β

13 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΜΕΤΡΟ ΕΡΓΟ (Ε) ΔΡΑΣΗ (Δ) - άυλη Τιμή Μονάδας Τιμή Στόχου Εκτιμώμεν η δαπάνη (€) Ιεράρχηση Β/ Με/ Μα Άξονας Προτεραιότητας Ι: Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες Μέτρο Ι.3.: Παροχή πληροφοριών για ευκαιρίες εγκατάστασης κατοίκων και νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και επενδύσεων Δ.Ι.3.1. Δημιουργία Γραφείου Πληροφόρησης για τα διαθέσιμα κίνητρα και διευκολύνσεις για τη μετεγκατάσταση νέων οικογενειών και νέων επιχειρήσεων στην περιοχή μελέτης – ανάρτηση πληροφορίας στο internet (βλ. και Δ.ΙΙ.1.7) αριθμός1-Β Δ.Ι.3.2. Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και σεμιναρίων σχετικά με τα διαθέσιμα κίνητρα εγκατάστασης νέων οικογενειών, νεανικής / γυναικείας επιχειρηματικότητας, επιδοτήσεις βιολογικών καλλιεργειών, επιδότησης χρήσης παραδοσιακών υλικών, ενεργειακής εξοικονόμησης και τουριστικής αξιοποίησης διατηρητέων οικοδομών, ευκαιριών επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – ανάρτηση πληροφορίας στις ιστοσελίδες των Κοινοτήτων (λαμβάνεται ενδεικτικό κόστος 400 Ευρώ για τη διοργάνωση μίας διάλεξης ανά Κοινότητα, συμπεριλαμβανομένου εποπτικού υλικού, εξόδων catering κ.λπ.) αριθμός3/έτος1.200Β Μέτρο Ι.4.: Εξειδίκευση ρόλων Κοινοτήτων εντός της χωρικής τους ενότητας και ευρύτερες δικτυώσεις στην περιοχή μελέτης Δ.Ι.4.1. Δημιουργία αναπτυξιακών πόλων βασισμένων στις τοπικές συνθήκες και μερική εξειδίκευση ρόλου Κοινοτήτων, λ.χ. Οικονομικό - Εμπορικό – Βιομηχανικό Κέντρο στους Εργάτες, Πολιτιστικό Κέντρο το Δίπολο Πέρα – Πολιτικό με θεματικό τουριστικό δίκτυο βασισμένο στους αξιοποιήσιμους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους (ιστορία νερού στα Πέρα και ιστορία χαλκού στο Πολιτικό) ---Β-Με Δ.Ι.4.2. Ανάδειξη σε επίπεδο Συμπλέγματος Ταμασσού (9 Κοινότητες) της τοπικής ιστορίας του αρχαίου Βασιλείου Ταμασσού, μέσα από τη δημιουργία "ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΧΑΛΚΟΥ" με αναβίωση της ιστορίας εξόρυξής του και της επακόλουθης εξέλιξης της περιοχής ---Β-Με Δ.Ι.4.3. Προβολή εκδηλώσεων και πολιτιστικών θεσμών της περιοχής και συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων – πανηγυριών από τον Πολιτιστικό Σύνδεσμο Ταμασσού ---Β-Με ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ Ι2.007.400

14 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΜΕΤΡΟ ΕΡΓΟ (Ε) ΔΡΑΣΗ (Δ) - άυλη Τιμή Μονάδας Τιμή Στόχου Εκτιμώμεν η δαπάνη (€) Ιεράρχηση Β/ Με/ Μα Άξονας Προτεραιότητας ΙΙ: Τόνωση της διαχειριστικής επάρκειας του Συμπλέγματος Μέτρο ΙΙ.1.: Ενδυνάμωση διοικητικής δομής και συμβουλευτικής υποστήριξης για την από κοινού υλοποίηση έργων και προγραμμάτων Δ.ΙΙ.1.1. Σύσταση Φορέα Εφαρμογής του Ρυθμιστικού Σχεδίου και σύνταξη καταστατικού λειτουργίας του αριθμός15.000Β Ε.ΙΙ.1.2. Προμήθεια απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και δημιουργία διαδικτυακού Παρατηρητηρίου Εφαρμογής του Ρυθμιστικού Σχεδίου αριθμός17.500Β Δ.ΙΙ.1.3. Εκπόνηση μελέτης προσδιορισμού αναγκών σε προσωπικόαριθμός12.500Β Ε.ΙΙ.1.4. Πρόσληψη καταρτισμένου προσωπικού, αναλόγως των βασικών αναγκών και διαθέσιμων πόρων για τη στελέχωση γραφείου παρακολούθησης ανοικτών προσκλήσεων (για παρεμβάσεις του Σχεδίου Δράσης) και ενημέρωσης κοινού σχετικά με το Σχέδιο Δράσης αριθμός125.000Β Ε.ΙΙ.1.5. 1/ Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας (οδών, παρόχθιων περιοχών) και 2/ αγορά αναγκαίου εξοπλισμού (κάδοι, απορριμματοφόρο, κ.λπ.) αριθμός250.000Β Δ.ΙΙ.1.6. Δημιουργία δικτύου εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών και συμβούλων σε τεχνικά, νομικά και οικονομικά θέματα αριθμός10-Β Δ.ΙΙ.1.7. Πληροφόρηση στα Κοινοτικά Γραφεία και στις ιστοσελίδες των Κοινοτήτων για τα διαθέσιμα κίνητρα εγκατάστασης νέων επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητας νέων και γυναικών, επιδοτήσεων απασχολούμενων, σχέδια χορηγιών για τον αγροτουρισμό ή την αποκατάσταση διατηρητέων οικοδομών, κ.ά. αριθμός--Β-Με ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΙΙ90.000

15 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΜΕΤΡΟ ΕΡΓΟ (Ε) ΔΡΑΣΗ (Δ) - άυλη Τιμή Μονάδας Τιμή Στόχου Εκτιμώμεν η δαπάνη (€) Ιεράρχηση Β/ Με/ Μα Άξονας Προτεραιότητας ΙΙΙ: Βελτίωση της προσπελασιμότητας – προσβασιμότητας Μέτρο ΙΙΙ.1.: Βελτίωση υπερτοπικών οδικών διασυνδέσεων (ακτινικό και κυκλικό πλέγμα δια-κοινοτικών οδών) – εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ε.ΙΙΙ.1.1. Συμπλήρωση / βελτίωση γεωμετρικών και κατασκευαστικών χαρακτηριστικών / σήμανση οδικού άξονα Πολιτικού – Επισκοπειού βάσει του εγκεκριμένου Ρυθμιστικού Σχεδίου (λαμβάνεται κόστος 1.500 Ευρώ / μ.) Χλμ.1,42.100.000Β Ε.ΙΙΙ.1.2. Συμπλήρωση / βελτίωση γεωμετρικών και κατασκευαστικών χαρακτηριστικών / σήμανση οδικού άξονα Πολιτικού - Πέρα διαμέσου του Πεδιαίου (λαμβάνεται κόστος 800 Ευρώ / μ.) Χλμ.0,9720.000Β-Με Ε.ΙΙΙ.1.3. Συμπλήρωση / βελτίωση γεωμετρικών και κατασκευαστικών χαρακτηριστικών / σήμανση οδικού άξονα Εργατών – Επισκοπειού, και από εκεί με τα Πέρα και το Πολιτικό – το τελευταίο βάσει της Ε.ΙΙΙ.1.1 άνω (λαμβάνεται κόστος 1.200 Ευρώ / μ.) Χλμ.3,03.600.000Β Ε.ΙΙΙ.1.4. Συμπλήρωση / βελτίωση γεωμετρικών και κατασκευαστικών χαρακτηριστικών των προσβάσεων από τους Εργάτες στον προγραμματιζόμενο κόμβο του νέου αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας – Παλαιχωρίου και δημιουργία κόμβου Εργατών στη συμβολή της Γρ. Διγενή με την Αρχ. Μακαρίου προς Ανάγυια (λαμβάνεται κόστος 1.750 Ευρώ / μ.) Χλμ.3,05.250.000Β Ε.ΙΙΙ.1.5. Εκπόνηση Μελέτης για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στις Κοινότητες του Συμπλέγματος, που θα συμπεριλαμβάνει τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων και τη βελτίωση των οδικών υποδομών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες και την προσβασιμότητά τους σε δημόσια κτίρια και κοινόχρηστους χώρους αριθμός120.000Β Ε.ΙΙΙ.1.6. Μελέτη βιωσιμότητας τακτικής συγκοινωνιακής σύνδεσης μεταξύ των Κοινοτήτων του Συμπλέγματος, π.χ. mini-bus αριθμός17.500Β Δ.ΙΙΙ.1.7. Βελτίωση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης, με διέλευση των λεωφορείων του ΟΣΕΛ από όλους τους οικισμούς αριθμός--Β Μέτρο ΙΙΙ.2.: Προώθηση δικτύων συνδυασμένων διαδρομών για πεζοπορία και ποδήλατο που να συνδέουν τους επισκέψιμους πόρους των τριών Κοινοτήτων Ε.ΙΙΙ.2.1. Δημιουργία συνδυασμένων διαδρομών για πεζοπορία και ποδήλατο που να συνδέουν τις Κοινότητες του Συμπλέγματος και τα αξιόλογα τοπόσημά τους όπως νερόμυλοι, Φράγμα Ταμασσού, εκκλησίες και αρχαιολογικοί χώροι κ.ά., με τη μορφή Γραμμικού πάρκου και μονοπατιών στον Πεδιαίο ποταμό (στο πλαίσιο της ανάδειξης του πλούσιου φυσικού οικοσυστήματος που απαρτίζει το υδάτινο στοιχείο στην περιοχή) με χάραξη/ διάνοιξη/ σήμανση/ χαρτογράφηση παρόχθιων διαδρομών «Φύσης & Πολιτισμού» Συμπλέγματος (λαμβάνεται προσεγγιστικό κόστος 50.000 Ευρώ / χλμ.) Χλμ.15,0750.000Β-Με ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΙΙΙ 12.447.500 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ14.544.900

16

17 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Συντονισμός 3 Κοινοτήτων στον προγραμματισμό/υλοποίηση του Σχεδίου για: (α) μείωση κόστους (α) μείωση κόστους (β) δημιουργία οικονομιών κλίμακας (β) δημιουργία οικονομιών κλίμακας (γ) εφαρμογή μεγαλύτερων πιέσεων για την εξασφάλιση των κονδυλίων (γ) εφαρμογή μεγαλύτερων πιέσεων για την εξασφάλιση των κονδυλίων Σύσταση Ενιαίου Φορέα Εφαρμογής Ρυθμιστικού Σχεδίου (ΕΦΕΡΣ) με καταστατικό λειτουργίας και Εκτελεστική Επιτροπή (Πρόεδροι Κοινοτήτων Συμπλέγματος)Σύσταση Ενιαίου Φορέα Εφαρμογής Ρυθμιστικού Σχεδίου (ΕΦΕΡΣ) με καταστατικό λειτουργίας και Εκτελεστική Επιτροπή (Πρόεδροι Κοινοτήτων Συμπλέγματος) Δημιουργία Γραφείου Εφαρμογής και Παρακολούθησης Ρυθμιστικού Σχεδίου - πρόσληψη σε επίπεδο Συμπλέγματος υπαλλήλου ΠΕ που θα επιφορτισθεί με τις ευθύνες παρακολούθησης των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων (ανοικτές προσκλήσεις, μέτρα), ενημέρωσης του κοινού και λειτουργίας / updating του διαδικτυακού Τοπικού Παρατηρητηρίου Εφαρμογής Ρυθμιστικού ΣχεδίουΔημιουργία Γραφείου Εφαρμογής και Παρακολούθησης Ρυθμιστικού Σχεδίου - πρόσληψη σε επίπεδο Συμπλέγματος υπαλλήλου ΠΕ που θα επιφορτισθεί με τις ευθύνες παρακολούθησης των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων (ανοικτές προσκλήσεις, μέτρα), ενημέρωσης του κοινού και λειτουργίας / updating του διαδικτυακού Τοπικού Παρατηρητηρίου Εφαρμογής Ρυθμιστικού Σχεδίου Δημιουργία ‘‘Δεξαμενής Συμβούλων’’ σε τεχνικά, οικονομικά και νομικά ζητήματα για κατά περίπτωση συνδρομή στον προγραμματισμό & υλοποίηση παρεμβάσεωνΔημιουργία ‘‘Δεξαμενής Συμβούλων’’ σε τεχνικά, οικονομικά και νομικά ζητήματα για κατά περίπτωση συνδρομή στον προγραμματισμό & υλοποίηση παρεμβάσεων

18 Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε: κ. Στρατή Μπαμπαλίκη ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. Ρήγα Φεραίου 28 & Πάρνηθος, Μεταμόρφωση, 144 52 Αθήνα ΤΗΛ.: 0030 210–2803043 FAX: 0030 210–2803001 Ε-ΜΑΙL: babalikis@roikos.gr ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως «Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Ρυθμιστικού Σχεδίου (Σχεδίου Δράσης) για τις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google