Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Λεωνίδας Αλεξόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ URL:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Λεωνίδας Αλεξόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ URL:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Λεωνίδας Αλεξόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ E-mail: leo@mail.ntua.grleo@mail.ntua.gr URL: http://users.ntua.gr/leohttp://users.ntua.gr/leo http://courseware.mech.ntua.gr/ml23021/ 2 ο Μάθημα 1

2 Κεφάλαιο 1+2 Εισαγωγικές Έννοιες Τι είναι ένας Η/Υ ? Τι είναι «αλγόριθμος» ? Γιατί οι σύγχρονοι Η/Υ χρησιμοποιούν το δυαδικό σύστημα ? 2

3 Δηλαδή, «Ένας Η/Υ είναι μία μηχανή η οποία, υπό τον έλεγχο ενός αποθηκευμένου προγράμματος που υλοποιεί κάποιο αλγόριθμο επεξεργασίας δεδομένων, δέχεται και επεξεργάζεται αυτόματα τα δεδομένα και παρέχει τα αποτελέσματα αυτής της επεξεργασίας» 3 Τι είναι ένας Η/Υ?

4 4 Γλώσσα Μηχανής Μικρολειτουργίες & Μικροπρογραμματισμός Ψηφιακή Λογική Γλώσσες & Προγράμματα Εφαρμογών Γλώσσες Προγραμματισμού Λειτουργικό Σύστημα Λογισμικό: Σύνολο προγραμμάτων που μπορούν να εκτελεσθούν από τον Η/Υ ΥλικόΤεχνικό: Σύνολο συσκευών που απαρτίζουν τον Η/Υ Τι είναι ένας Η/Υ?

5 Κεφάλαιο 1+2 Εισαγωγικές Έννοιες Τι είναι ένας Η/Υ ? Τι είναι «αλγόριθμος» ? Γιατί οι σύγχρονοι Η/Υ χρησιμοποιούν το δυαδικό σύστημα ? 5

6 Τι είναι Αλγόριθμος ? Απλή Διατύπωση: ακριβής περιγραφή βημάτων που απαιτούνται για να επιτευχθεί μία εργασία (π.χ. είναι η συνταγή μαγειρικής αλγόριθμος;) Πιο Αυστηρή Διατύπωση: Διατεταγμένο σύνολο σαφών (≠ νόηση) και εκτελέσιμων βημάτων που ορίζουν μία διαδικασία με τέλος 6 “Εύρεση Μικρότερου Στοιχείου” Αλγόριθμος ≠ Software

7 ΕισόδημαΦορολογικός Συντελεστής (%) 0 -> 5.0000 5.001 -> 12.00010 12.001 -> 26.00025 26.001 -> 60.00038 60.000 <40 Θέμα 5: Υπολογισμός φόρου εισοδήματος. Δίνεται ο παρακάτω απλοποιημένος πίνακας φορολογικών συντελεστών. Δηλαδή, από το συνολικό εισόδημα τα πρώτα 5.000 δεν φορολογούνται καθόλου, τα επόμενα 7.000 φορολογούνται με 10%, τα επόμενα 14.000 φορολογούνται με 25%, τα επόμενα 34.000 φορολογούνται με 38% και όλα τα υπόλοιπα με 40%. Άρα σε εισόδημα 28.000 ευρώ θα αντιστοιχεί φόρος (28.000-26.001)*0.38+(26.000-12.001)*0.25+(12.000- 5.001)*0.1 Α (2.0)  Χρησιμοποιώντας τα παρακάτω blocks εντολών, να υλοποιηθεί διάγραμμα ροής που θα διαβάζει το εκάστοτε εισόδημα σε μια μεταβλητή “ΕΙS”, θα υπολογίζει και θα τυπώνει τον προβλεπόμενο φόρο.

8 Β (2.0)  Χρησιμοποιώντας τις παρακάτω εντολές να υλοποιηθεί συνάρτηση Matlab που θα δέχεται σαν είσοδο το εκάστοτε εισόδημα, θα υπολογίζει και θα επιστρέφει τον προβλεπόμενο φόρο.

9 Κεφάλαιο 1+2 Εισαγωγικές Έννοιες Τι είναι ένας Η/Υ ? Τι είναι «αλγόριθμος» ? Γιατί οι σύγχρονοι Η/Υ χρησιμοποιούν το δυαδικό σύστημα ? 9

10 10 Εύρεση των δυαδικών αριθμών που αντιστοιχούν στα δεδομένα Υλοποίηση της αριθμητικής πράξης μέσω ενός αλγορίθμου λογικών συναρτήσεων Εύρεση του δυαδικού αποτελέσματος Εύρεση του δεκαδικού αντιστοίχου του αποτελέσματος Γιατί οι σύγχρονοι Η/Υ χρησιμοποιούν το δυαδικό σύστημα? Πρόβλημα: Να ευρεθεί ο αριθμός όπου (πραγματικοί αριθμοί εκφρασμένοι στο δεκα- δικό σύστημα) και μία αριθμητική πράξη. Διαδικασία Επίλυσης:

11 11 Γιατί οι σύγχρονοι Η/Υ χρησιμοποιούν το δυαδικό σύστημα ? (…συνέχεια) Δηλαδή Ερώτημα: Γιατί πρέπει να μεταβούμε στο δυαδικό σύστημα και μετά να επιστρέψουμε πίσω ? ηλεκτρονική υλοποίηση Απάντηση: Η ηλεκτρονική υλοποίηση των λογικών πράξεων είναι πολύ πιο εύκολη και αξιόπιστη απ’ ότι αυτή των αριθμητικών πράξεων

12 12 Κωδικοποίηση & Αποκωδικοποίηση Αριθμών & Χαρακτήρων Αποκωδικοποίηση – Κωδικοποίηση Συστήματα Αρίθμησης – το Δυαδικό Μετατροπή από το ένα σύστημα στο άλλο Η πρόσθεση & η αφαίρεση στο Δυαδικό H αφαίρεση στο Δυαδικό – Παράσταση Αρνητικών

13 13 Το Δυαδικό σύστημα επιτρέπει την ηλεκτρονική υλοποίηση Boole : αν δύο αριθμοί κωδικοποιηθούν (μετατραπούν) στο δυαδικό σύστημα τότε η εκτέλεση μαθηματικών πράξεων (+, *, -, ÷) ή η εξέταση (πιστοποίηση) λογικών σχέσεων (>, ≥, <, ≤, =,...) μεταξύ τους, μπορούν να υλοποιηθούν με χρήση των βασικών λογικών τελεστών (ΑΝD, OR, NOT), και μόνο.

14 14 Κωδικοποίηση - Αποκωδικοποίηση Κωδικοποίηση: Μετάβαση σε ηλεκτρονικά επεξεργάσιμη πληροφορία Αποκωδικοποίηση: Μετάβαση σε φυσικά επεξεργάσιμη διαδικασία

15 15 Συστήματα Αρίθμησης Παρατηρήστε ότι Αυτό γενικεύεται ως όπου D : Digits = ψηφία, B : Base = βάση ΜSD (Most Significant Digit) LSD(Least Significant Digit) ΤΑΞΗ ΨΗΦΙΟΥ

16 16 Συστήματα Αρίθμησης Δεκαδικό 9 8 7 0 1 4 3 2 5 6 5 4 3 6 7 1 0 9 2 3 D : Digits = ψηφία B : Base = βάση :10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 Οκταδικό D : Digits = ψηφία: 4 B : Base = βάση :8 1,2,3,4,5,6,7,0 7 6 0 3 2 4 2 1 3 1 0 2 Δυαδικό D : Digits = ψηφία: 4 B : Base = βάση :2 0,1 0101

17 17 Συστήματα Αρίθμησης Δεκαδικό σύστημα (Β=10, D {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} ) – ΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΙΩΝ: 0 D:Μονάδες (10 0 ), 1 D:Δεκάδες (10 1 ), 100δες.. Δυαδικό σύστημα (Β=2, D {0, 1} ) – ΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΙΩΝ: 0 D:Μονάδες (2 0 ), 1 D:Δυάδες (2 1 ), 4άδες(2 2 )… Οκταδικό σύστημα (Β=8, D {0, 1,2,3,4,5,6,7} ) – ΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΙΩΝ: 0 D:Μονάδες (8 0 ), 1 D:Οκτάδες (8 1 ), 64αδες(8 2 ) Δεκαεξαδικό σύστημα (Β=16, D {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,Α,B,C, D, E, F} ) – ΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΙΩΝ: 0 D:Μονάδες (16 0 ), 1 D:Δεκαεξάδες (2 1 ), 256δες (16 2 )… Υπάρχουν συστήματα που δεν ακολουθούν αυτόν τον κανόνα?

18 Δυαδικό σύστημα There are 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't

19 19 Συστήματα Αρίθμησης Υπάρχουν αριθμητικά συστήματα που δεν ακολουθούν την έννοια της τάξης ψηφίου? 1 foot=12 inches 1 yard=3 feet 1 mile=1760 yards Εμπειρικά μετρητικά Συστήματα π.χ. Ρωμαϊκή Αρίθμηση


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Λεωνίδας Αλεξόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ URL:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google