Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

The influence of Emotion Expression on Perceptions of Trustworthiness in Negotiation (2011) Antos et al. Παρουσίαση: Μαρία Νικήτα Προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "The influence of Emotion Expression on Perceptions of Trustworthiness in Negotiation (2011) Antos et al. Παρουσίαση: Μαρία Νικήτα Προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 The influence of Emotion Expression on Perceptions of Trustworthiness in Negotiation (2011) Antos et al. Παρουσίαση: Μαρία Νικήτα Προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη

2 Ενδείξεις ερευνών Οι άνθρωποι μεταχειρίζονται τους υπολογιστές σαν να είναι κοινωνικοί πράκτορες (Nass&Moon, 2000; Nass, 2004)  ένας πράκτορας ίσως να επηρεάζει μέσα από την παρουσία του και τη συμπεριφορά του, το πώς τον αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι. Οι πράκτορες έχουν χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλοντα διαπραγμάτευσης, είτε διαπραγματευόμενοι εκ μέρους των ανθρώπων (Jennings et al., 2001), είτε διαπραγματευόμενοι με αυτούς (Lin&Kraus, 2010). Αύξηση πολυπλοκότητας των τομέων στους οποίους είναι απαραίτητη η διαπραγμάτευση (π.χ. διαχείριση κυκλοφορίας, εμπόριο)  Αύξηση στη χρήση των πρακτόρων ως διαπραγματευτές. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι πράκτορες βελτιώνουν τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων, συγκριτικά με τους ανθρώπους (Lin et al, 2009). Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν και μη λεκτικές ενδείξεις όταν διαπραγματεύονται – η έκφραση του συναισθήματος επηρεάζει σημαντικά τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων (Barry et al., 2006; Van Kleef et al., 2010)

3 Εάν και πώς επηρεάζει η έκφραση συναισθήματος του πράκτορα την αντίληψη που έχει ο άνθρωπος για την αξιοπιστία του πράκτορα αυτού. Στόχοι της μελέτης - Πειραματική Διαδικασία Εάν και τι επίδραση έχουν τα συναισθήματα που εκφράζονται από τον πράκτορα στα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης. Σε ένα περιβάλλον διαπραγμάτευσης με διαπραγματευτές έναν άνθρωπο και έναν πράκτορα… 88 συμμετέχοντες 12 negotiation games Μετά από κάθε 3 negotiation games…. … 1 trust game 45min / $20 / $100 όποιος κέρδιζε τον μεγαλύτερο αριθμό πόντων

4 Negotiation Game (1)

5 Σε κάθε γύρο όπου t >1, ο διαπραγματευτής που έχει σειρά, μπορεί να… …απορρίψει την προσφορά και να αντιπροσφέρει έναν διαφορετικό διαχωρισμό των κερμάτων …δεχτεί την προσφορά  το παιχνίδι τελειώνει  οι παίκτες μετράνε τους πόντους τους  για τον άνθρωπο: …αποχωρήσει οποτεδήποτε  μηδέν βαθμοί και για τους 2. Κάθε παιχνίδι αποτελείται από max 15 γύρους  εάν δεν φτάσουν οι παίκτες σε κάποια συμφωνία  μηδέν βαθμοί και για τους 2. Negotiation Game (2) Οι πράκτορες διαφέρουν ως προς: τη στρατηγική τους: πώς συμπεριφέρεται ο πράκτορας ως διαπραγματευτής την έκφραση συναισθήματος: εάν εκφράζεται συναίσθημα ΚΑΙ τι είδους σε κάθε περίσταση.

6 Selfish  Σε κάθε γύρο διαλέγει τυχαία ένα μόνο κέρμα (ποτέ όμως το χρυσό) σαν αντιπροσφορά στον άνθρωπο, και κρατάει όλα τα άλλα για τον εαυτό του. Χρησιμοποιήθηκαν 4 στρατηγικές: Nash  Υπολογίζει την κατανομή που μεγιστοποιεί το τελικό προϊόν και των 2 παικτών και κάνει αυτή την προσφορά σε κάθε γύρο. Conceder  Υποχωρεί αργά / σταδιακά  σε κάθε γύρο t προσφέρει στον άνθρωπο 3t/2 των πόντων και κρατάει όλα τα υπόλοιπα για τον εαυτό του. Tit-for-Tat  όσο πιο παραχωρητικός ήταν ο άνθρωπος, τόσο πιο παραχωρητικός κι ο agent  σε κάθε γύρο t προσφέρει Negotiation Game (3) - Στρατηγικές

7 No-Face  κανένα πρόσωπο στον agent / baseline. Poker Face  Έχει πρόσωπο με ουδέτερη έκφραση πάντα / κανένα συναίσθημα. Always-smile  Έχει πρόσωπο που χαμογελάει σε ΟΛΕΣ τις προσφορές που κάνει ο άνθρωπος. Always-angry  Έχει πρόσωπο που εκφράζει θυμό προς ΟΛΕΣ τις προσφορές που κάνει ο άνθρωπος. Appraisal  Έχει πρόσωπο που εάν στον γύρο t ο άνθρωπος προσφέρει τουλάχιστον 3t/2 πόντους, χαμογελάει – αλλιώς δείχνει θυμό Κοιτάνε δεξιά εκεί που είναι τα κέρματα για να δουν την προσφορά του ανθρώπου  κοιτάνε προς τον άνθρωπο με ευθεία ματιά  εκτελούν την έκφρασή τους (χαρά ή θυμό) και κάνουν αντιπροσφορά (ή αποδοχή)  παίρνουν σταδιακά ουδέτερη έκφραση ενώ ο άνθρωπος αποφασίζει την κίνησή του. Negotiation Game (4) – Εκφράσεις συναισθήματος

8 Trust Game 1 trust game κάθε 3 negotiation games (με agents ίδιας στρατηγικής - διαφορετικής συναισθηματικής έκφρασης) Ο agent επιλέγει τι ποσοστό p є [0,1] της αξίας των κερμάτων θα επιστρέψει στον άνθρωπο και πόσο θα κρατήσει για τον εαυτό του. Όλοι οι πράκτορες επιλέγουν το p τυχαία μέσα στο [1/3, 2/3], αλλά οι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν. Στο τέλος του trust game ο άνθρωπος κρατάει τους πόντους που δεν εμπιστεύτηκε στον agent + πόντους.

9 Συναισθηματική έκφραση action-consistent με στρατηγική  το συναίσθημα του agent δίνει έμφαση στα χαρακτηριστικά που εκδηλώνει στις ενέργειές του. Υποθέσεις Θετικό συναίσθημα (χαρά - χαμόγελο) action-consistent με non-self-interested και flexible στρατηγικές Αρνητικό συναίσθημα (θυμός) action-consistent με self-interested και inflexible στρατηγικές Y2: Στα negotiation games: (α) Θυμός  υψηλότερες τιμές παραχώρησης, (β) Χαρά  άθροισμα των κερδών των 2 παικτών υψηλό, (γ) Χαρά  υψηλότερες τιμές παραχώρησης. Y1: Οι αντιλήψεις των ανθρώπων για την αξιοπιστία ενός agent επηρεάζονται από την action-consistency μεταξύ της συναισθηματικής έκφρασης του agent και της στρατηγικής του  στο trust game θα προτιμούν τους agents που η έκφρασή τους είναι συνεπής με τη στρατηγική τους

10 Συμπεριφορά των ανθρώπων στο trust game – επιλογή συμπαίκτη – Y1 Αποτελέσματα (1) Δμ = μ smile – μ angry μ x : το κλάσμα των φορών που επιλέχθηκε η έκφραση x Υ1: επιβεβαιώθηκε Nash Tit for Tat Selfish Conceder

11 Επίδραση των συναισθηματικών εκφράσεων στα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης – Y2 Αποτελέσματα (2) Υ2 (α): απορρίφθηκε Υ2 (β): απορρίφθηκε (π Σ δεν επηρεάστηκε από συναίσθημα) Average concession rate (κ) Υ2 (γ): απορρίφθηκε Οι action-consistent εκφράσεις προτιμούνταν από άλλες Καμιά επίδραση του συναισθήματος στο q3

12 Επιπλέον Αποτελέσματα Self-interested Average human drop-out rate Average duration of game in rounds

13 Συζήτηση – Μελλοντική έρευνα Πράκτορες με τις κατάλληλες συναισθηματικές εκφράσεις μπορούν να γίνουν αντιληπτοί ως πιο αξιόπιστοι και να επιλέγονται συχνότερα για επαναλαμβανόμενες αλληλεπιδράσεις, ακόμη κι αν οι αλγόριθμοί τους για λήψη αποφάσεων είναι ίδιοι με των άλλων Τι πληροφορία μπορεί να δώσει το συναίσθημα στον άνθρωπο για μια κατάσταση… Μελλοντικά: μεγαλύτερο εύρος στρατηγικών (περισσότερες από 2 διαστάσεις), συναισθηματικών εκφράσεων, συναρτήσεων appraisal Πώς επιδρούν τα σήματα συναισθήματος στον στρατηγικό συλλογισμό / υπολογισμός καλύτερων αποκρίσεων σε παιχνίδια λήψης απόφασης δεδομένων συναισθηματικών ενδείξεων.


Κατέβασμα ppt "The influence of Emotion Expression on Perceptions of Trustworthiness in Negotiation (2011) Antos et al. Παρουσίαση: Μαρία Νικήτα Προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google