Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, TMΗΜΑ : ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. «ΘΕΩΡΙΑ, ΠΡΑΞΗ & AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, TMΗΜΑ : ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. «ΘΕΩΡΙΑ, ΠΡΑΞΗ & AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, TMΗΜΑ : ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. «ΘΕΩΡΙΑ, ΠΡΑΞΗ & AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2 012 -2013 ΜΑΘΗΜΑ: «ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ: Κ. ΜΑΚΡΗ, Ν. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, TMΗΜΑ : ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. «ΘΕΩΡΙΑ, ΠΡΑΞΗ & AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2 012 -2013 ΜΑΘΗΜΑ: «ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ: Κ. ΜΑΚΡΗ, Ν. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ web 2.0 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ «Τεχνική Επίλυσης Προβλήματος» «Τεχνική Επίλυσης Προβλήματος» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΑΖΕΑ ΜΑΡΙΑ (Α.Μ.: 211038) ΣΤΑΝΤΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – (Α.Μ.: 210028) ΤΣΕΡΠΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – (Α.Μ.: 211077)

2 Μέθοδος «Επίλυσης Προβλήματος» (Problem Solving)  Διδακτική μέθοδος ενεργητικής ανακαλυπτικής μάθησης ενεργητικής & ανακαλυπτικής μάθησης Εποικοδομητική  Εποικοδομητική προσέγγιση  Παιδαγωγική αξία: ενεργό εμπλοκή των μαθητών - υποστηρίζει την ενεργό εμπλοκή των μαθητών κατά τη μαθησιακή διαδικασία κριτική δημιουργική σκέψη -ενθαρρύνει την κριτική & δημιουργική σκέψη των μαθητών εφαρμογήσύνθεση -βοηθά στην εφαρμογή & τη σύνθεση της υπάρχουσας γνώσης υπάρχουσας γνώσης ανακάλυψη νέας γνώσης - παρέχει κίνητρα για ανακάλυψη νέας γνώσης ερευνητικές δεξιότητες - ενισχύει ερευνητικές δεξιότητες δια βίου μάθησης - θέτει βάσεις «δια βίου μάθησης» Τι είναι η επίλυση προβλήματος; η επίλυση προβλήματος; επίλυση προβλήματος  «Η επίλυση προβλήματος θεωρείται θεμελιώδης ικανότητα για τον άνθρωπο, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της συνειδητής μας σκέψης αφορά σε προβλήματα» (Polya, 1973).  «Η ικανότητα των ατόμων να χρησιμοποιούν τις γνωστικές διαδικασίες, για να αντιμετωπίσουν και να επιλύσουν πραγματικές καταστάσεις με αλληλοεξαρτώμενους περιορισμούς, όπου η πορεία της λύσης δεν είναι άμεσα ορατή και όπου οι εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές που απαιτούνται για την επίλυση του προβλήματος δεν κατατάσσονται σε μια και μοναδική περιοχή των μαθηματικών, της επιστήμης ή της ανάγνωσης» (PISA, 2003).

3 Μέθοδος «Επίλυσης Προβλήματος» (Problem Solving) Πώς εφαρμόζεται.. Ο ρόλος των μαθητών  Οι μαθητές μαθαίνουν μέσω διευκολυνόμενης επίλυσης προβλήματος  Πραγματικό ή υποθετικό παράδειγμα - πρόβλημα, που αντιπροσωπεύει μια ευρύτερη κατάσταση  Αναλύεται σε βάθος από τους μαθητές και διερευνώνται εναλλακτικές λύσεις  Εφαρμόζονται οι υπάρχουσες θεωρητικές γνώσεις  Υποκινείται η ευρετική πορεία προς τη μάθηση  Μέσα από την ενδελεχή διερεύνηση της επιμέρους περίπτωσης, εξάγονται συμπεράσματα για τη λειτουργία του όλου (επαγωγικός συλλογισμός)  Απαιτεί μεγάλη προσπάθεια από όλους Ο ρόλος του δασκάλου διευκολυντής  Ο δάσκαλος / διευκολυντής παρέχει στήριγμα-σκαλωσιά (scaffolding) στη μάθηση των μαθητών.  Υποστηρίζει τις προσπάθειες μετάβασης των μαθητών στα διάφορα στάδια της PBL, και τις διαδικασίες επίλυσης που ακολουθεί η ομάδα. Σύμφωνα με έρευνες : Σύμφωνα με έρευνες : ο τρόπος διδασκαλίας, οι απόψεις των δασκάλων & η διδακτέα ύλη επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης των μαθητών. Για παράδειγμα, εντοπίστηκαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στη μαθηματική σκέψη των Κινέζων και Αμερικανών μαθητών όταν λύνουν αλλά και όταν θέτουν προβλήματα (Cai, 2000; Cai & Lester, 2005; Siegler, 2003).

4 Μάθηση που βασίζεται στην «Επίλυση Προβλήματος» (Problem - Based Learning, PBL) Εκπαιδευτική διαδικασία της PBL Διδακτική μέθοδος κατά την οποία οι μαθητές μαθαίνουν μέσω οι μαθητές μαθαίνουν μέσω διευκολυνόμενης ”επίλυσης προβλήματος”. διευκολυνόμενης ”επίλυσης προβλήματος”. ”Σενάριο προβλήματος”  η μάθηση επικεντρώνεται σε ένα σύνθετο πρόβλημα- ”Σενάριο προβλήματος” μελετούναναλύουναναζητούν  οι μαθητές μελετούν, αναλύουν & αναζητούν τα πιθανά αίτια-παραμέτρους του προβλήματος αυτό το βήμα τους βοηθά να αναπαραστήσουν το πρόβλημα  παράγουν υποθέσεις  παράγουν υποθέσεις για πιθανές λύσεις καθώς προχωρούν στην εις βάθος κατανόηση του προβλήματος γνωστικές ελλείψεις  προσδιορίζονται οι γνωστικές ελλείψεις ερευνούν  αρχικά ερευνούν ανεξάρτητα τα θέματα μάθησης συνεργατικές ομάδες που έχουν επιλέξει & στη συνέχεια ενώνονται πάλι σε μικρές συνεργατικές ομάδες για να μοιραστούν τι έχουν μάθει  εφαρμόζουν  εφαρμόζουν τη νέα γνώση στο πρόβλημα  αξιολογούν  αξιολογούν τις υποθέσεις τους  αναστοχάζονται  αναστοχάζονται πάνω σε αυτά που έμαθαν & στην αποτελεσματικότητα των στρατηγικών που χρησιμοποίησαν Σενάριο Προβλήματος Παραγωγή Υποθέσεων Προσδιορισμός Γνωστικών Ελλείψεων Εφαρμογή Νέας Γνώσης Αφαίρεση Αξιολόγηση Προσδιορισμός Γεγονότων Ο κύκλος της PBL (Hmelo-Silver, 2004)

5 Μάθηση που βασίζεται στην «Επίλυση Προβλήματος» (Problem - Based Learning, PBL) Μαθησιακοί Στόχοι της PBL ευρεία και ευέλικτη βάση γνώσης.  Βοηθά τους μαθητές να κατασκευάσουν μια ευρεία και ευέλικτη βάση γνώσης. Η γνώση δεν περιορίζεται σε μια γνωστική περιοχή-αξιοποιείται η προηγούμενη γνώση για την κατασκευή της νέας γνώσης. αποτελεσματικές δεξιότητες επίλυσης προβλήματος  Επιδιώκεται να αναπτύξουν οι μαθητές αποτελεσματικές δεξιότητες επίλυσης προβλήματος. Η επίτευξη αυτού του στόχου εμπεριέχει την ικανότητα εφαρμογής: μεταγνωστικών στρατηγικών (α) μεταγνωστικών στρατηγικών (διαδικασίες εκτελεστικού ελέγχου του σχεδίου επίλυσης, παρακολούθηση της προόδου & αξιολόγηση) συλλογιστικών στρατηγικών (β) συλλογιστικών στρατηγικών (υποθετική - συμπερασματική αιτιολόγηση). αυτοκατευθυνόμενες μακροχρόνιες δεξιότητες μάθησης  Να αναπτύξουν οι μαθητές αυτοκατευθυνόμενες & μακροχρόνιες δεξιότητες μάθησης. Ενδυνάμωση μεταγνωστικών στρατηγικών & ανάπτυξη κριτικής & στρατηγικής σκέψης. αποτελεσματικοί συνεργάτες  Να βοηθήσει τους μαθητές να γίνουν αποτελεσματικοί συνεργάτες, Μέσα από την ενεργό συμμετοχή σε διαδικασίες επίλυσης θεμάτων, την ανταλλαγή ιδεών, τη διαπραγμάτευση & κατάληξη σε μια κοινώς αποδεκτή συμφωνία. εσωτερικά κίνητρα για μάθηση.  Να αποκτήσουν οι μαθητές εσωτερικά κίνητρα για μάθηση. Κινητοποίηση & εμπλοκή των μαθητών σε έργα με προσωπικό νόημα.

6 Στάδια «Επίλυσης Προβλήματος» τέσσερα ιεραρχικά στάδια Ο Polya διακρίνει τέσσερα ιεραρχικά στάδια που ακολουθούν οι επιτυχημένοι λύτες προβλημάτων (Polya, 1973). 1 ο στάδιο: Κατανόηση του Προβλήματος 2 ο στάδιο: Επινόηση ενός σχεδίου για την επίλυση 3 ο στάδιο: Εφαρμογή του σχεδίου λύσης 4 ο στάδιο: Ανασκόπηση της λύσης που βρέθηκε  οι μαθητές: -μελετούναναλύουν -μελετούν & αναλύουν τα δεδομένα -αναζητούν -αναζητούν σχέσεις & διασυνδέσεις μεταξύ των αιτιών-παραμέτρων του θέματος - κατανοούν - κατανοούν τι ακριβώς ζητάει το πρόβλημα, καθώς δεν είναι δυνατόν κάποιος να απαντήσει σε μια ερώτηση που δεν έχει κατανοήσει ρόλος του δασκάλου:  ρόλος του δασκάλου: επαναδιατυπώσουν το πρόβλημα - ζητάει από τους μαθητές να επαναδιατυπώσουν το πρόβλημα με πιο απλό τρόπο αναπαραστήσουν σχηματικά - ή/και να αναπαραστήσουν σχηματικά το πρόβλημα  οι μαθητές: - εφαρμόζουν - εφαρμόζουν διαφορετικές στρατηγικές & προσεγγίσεις - αποτελεσματικό σχέδιο λύσης - ώστε να καταλήξουν σε ένα αποτελεσματικό σχέδιο λύσης ρόλος του δασκάλου:  ρόλος του δασκάλου:, - συμβουλεύει, διακριτικά, για τη σύλληψη μιας επιτυχούς μεθόδου επίλυσης προγενέστερες γνώσεις -παροτρύνει τους μαθητές να αξιοποιήσουν προγενέστερες γνώσεις, να βασιστούν σε ένα γνωστό πρόβλημα με ίδιο ή παρόμοιο ζητούμενο  οι μαθητές: - ελέγχουν - ελέγχουν κάθε βήμα κατά τη διαδικασία εφαρμογής του σχεδίου, ώστε να αποφύγουν την πιθανότητα σφάλματος ρόλος του δασκάλου:  ρόλος του δασκάλου: - επισημαίνει τη διαφορά του «βλέπω» & του «αποδεικνύω»  οι μαθητές: - επανεξετάζουν προβαίνουν σε επαλήθευση - επανεξετάζουν το αποτέλεσμα & προβαίνουν σε επαλήθευση της λύσης του προβλήματος μεταγνωστικές δεξιότητες - αναπτύσσουν μεταγνωστικές δεξιότητες αξιοποιώντας την εμπειρία που προέκυψε κατά τη διαδικασία επίλυσης ρόλος του δασκάλου:  ρόλος του δασκάλου: να εφαρμόσουν τη μέθοδο επίλυσης - παρακινεί τους μαθητές να εφαρμόσουν τη μέθοδο επίλυσης σε παρόμοιες περιπτώσεις

7 Μάθηση που βασίζεται στην «Επίλυση Προβλήματος» (Problem - Based Learning, PBL ) Ο ρόλος του προβλήματος στη Μάθηση που βασίζεται στην «Επίλυση Προβλήματος» (Silver, 2004) επιλογή του κατάλληλου  Στην επίλυση προβλημάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική η επιλογή του κατάλληλου προβλήματος. προβλήματος. σύνθετοανοικτό  Το προς επίλυση πρόβλημα θα πρέπει να είναι σύνθετο, χωρίς μοναδική σωστή λύση και ανοικτό, ευέλικτη σκέψη ώστε να υποκινούν την ευέλικτη σκέψη. ρεαλιστικό οικείο εμπειρίες των μαθητών  Θα πρέπει να είναι ρεαλιστικό & οικείο στις εμπειρίες των μαθητών, ώστε να τους παρέχει εσωτερικά κίνητρα. εκφράζουν δημόσια τη σκέψη τους  Να υποκινεί τους μαθητές να εκφράζουν δημόσια τη σκέψη τους, στο πλαίσιο της ομάδας. ανατροφοδότηση  Θα πρέπει να παρέχει ανατροφοδότηση στους μαθητές, αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της γνώσης τους  να τους επιτρέπει να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της γνώσης τους, κινητοποιεί  να κινητοποιεί την ανάγκη τους να μάθουν, προωθεί την εικασίαεπιχειρηματολογία.  & να προωθεί την εικασία και την επιχειρηματολογία. οικοδόμηση ευρείας και ευέλικτης γνώσης  Θα πρέπει να αντλεί γνώσεις από πολλές και διαφορετικές πηγές, ώστε να βοηθά στην οικοδόμηση ευρείας και ευέλικτης γνώσης

8 Μάθηση που βασίζεται στην «Επίλυση Προβλήματος» (Problem - Based Learning, PBL ) Ο ρόλος του προβλήματος στη Μάθηση που βασίζεται στην «Επίλυση Προβλήματος» διαγωνισμό του PISA το 2003.  Η λογική αυτή επικράτησε και στο διαγωνισμό του PISA το 2003. προβλήματα βασίζονταν σε γενικότερες γνώσεις  Tα προβλήματα βασίζονταν σε γενικότερες γνώσεις και όχι σε συγκεκριμένα σχολικά μαθήματα. κριτήρια  Τα βασικά κριτήρια που πληρούσαν τα θέματα που δόθηκαν σε μαθητές 15 χρόνων ήταν (Pisa, 2003): Τύπος προβλήματος Τύπος προβλήματος: (α) προβλήματα λήψης απόφασης, (β) προβλήματα ανάλυσης και σχεδιασμού συστήματος, (γ) προβλήματα αντιμετώπισης προβληματικών καταστάσεων. Το πλαίσιο των προβλημάτων: Το πλαίσιο των προβλημάτων: Τα προβλήματα ήταν βασισμένα σε καταστάσεις που οι μαθητές είναι δυνατό να αντιμετωπίσουν στη ζωή τους, στη δουλειά τους & στην κοινωνία γενικότερα. Διαδικασίες επίλυσης προβλήματος: Διαδικασίες επίλυσης προβλήματος: γνώσειςικανότητες των μαθητών Οι διαδικασίες ήταν τέτοιες ώστε να συλλέξουν στοιχεία για τις γνώσεις & τις ικανότητες των μαθητών. Σχεδιασμός των προβλημάτων Σχεδιασμός των προβλημάτων: Το κείμενο ήταν σε απλή, κατανοητή γλώσσα-απλές μαθηματικές πράξεις-δεν υπήρχε επιστημονικό περιεχόμενο. Στόχος του διαγωνισμού Στόχος του διαγωνισμού: δεξιότητες συμπερασματικής αιτιολόγησης Να εξεταστούν βασικές δεξιότητες συμπερασματικής αιτιολόγησης των μαθητών. (οργάνωση & ανάλυση της πληροφορίας – επιλογή της λύσης που ικανοποιεί τους περιορισμούς). Ο λόγος αυτής της επιλογής είναι πως στην καθημερινή ζωή δεν απαιτούνται υψηλού επιπέδου Ο λόγος αυτής της επιλογής είναι πως στην καθημερινή ζωή δεν απαιτούνται υψηλού επιπέδου γνώσεις της σχολικής ύλης, αλλά η ικανότητα αντιμετώπισης προβλημάτων & η αιτιολόγηση. γνώσεις της σχολικής ύλης, αλλά η ικανότητα αντιμετώπισης προβλημάτων & η αιτιολόγηση.

9 Η « Επίλυση Προβλήματος» (problem solving) ως μαθησιακή δεξιότητα Η «Επίλυση Προβλήματος» (problem solving) ως μαθησιακή δεξιότητα Αποτελεί μία από τις βασικές μαθησιακές δεξιότητες, σύμφωνα με το «παιδαγωγικό πλαίσιο δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα» 21 st century skills «κριτική σκέψη & επίλυση προβλημάτων» & επίλυση προβλημάτων» Διατύπωση κρίσεων και λήψη αποφάσεων  Αποτελεσματική ανάλυση και εκτίμηση δεδομένων, επιχειρημάτων, ισχυρισμών και πεποιθήσεων  Ανάλυση και αξιολόγηση σημαντικών εναλλακτικών απόψεων  Σύνθεση & σύνδεση μεταξύ πληροφορίας και επιχειρημάτων  Ερμηνεία της πληροφορίας και άντληση συμπερασμάτων βάσει της καλύτερης δυνατής ανάλυσης  Κριτικός αναστοχασμός πάνω σε μαθησιακές εμπειρίες και διαδικασίες

10 Μέθοδος «Επίλυσης Προβλήματος» & (Problem Solving) Αναλυτικό Πρόγραμμα  Φυσικές Επιστήμες & Μαθηματικά Ο Polya διακρίνει τέσσερα ιεραρχικά στάδια που ακολουθούν οι επιτυχημένοι λύτες μαθηματικών προβλημάτων (Polya, 1973).  Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (http://www.pi-schools.gr/perivalontiki/odig_sxed_c.html) Σε γενικές γραμμές ακολουθούνται τα παρακάτω στάδια :  Εντοπισμός και διερεύνηση του προβλήματος/ζητήματος  Καθορισμός στόχων για την επίλυση (ή συμμετοχή στην επίλυση) του προβλήματος  Διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων  Σύνταξη κριτηρίων για την επιλογή της πιθανής/ρεαλιστικής λύσης (ή λύσεων)  Επιλογή της κατάλληλης λύσης (ή λύσεων) σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας  Συγκρότηση σχεδίου δράσης  Υλοποίηση της δράσης  Αξιολόγηση & επανατροφοδότηση της διαδικασίας 1 ο Στάδιο: Κατανόηση του προβλήματος 2 ο Στάδιο: Επινόηση ενός σχεδίου για την επίλυση 3 ο Στάδιο: Εφαρμογή του σχεδίου επίλυσης 4 ο Στάδιο: Ανασκόπηση της λύσης που βρέθηκε

11 Διαφορετικά είδη «προβλήματος»  Στόχος είναι να αναπτύξουν οι μαθητές κριτική σκέψη   Η έμφαση είναι στον γνωστικό τομέα   Δεν υπάρχει ιδεολογικό περιεχόμενο στη διδασκαλία & σχέση με την ευρύτερη κοινωνία Η μέθοδος «Επίλυσης Προβλήματος» στις Φυσικές Επιστήμες & στα Μαθηματικά Η «Επίλυση Προβλήματος» ως παιδαγωγικό εργαλείο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Στόχος είναι να αναπτύξουν οι μαθητές κριτική σκέψη  Τα «προβλήματα» όμως που αφορούν στην Π.Ε. έχουν «αξιακό φορτίο» (Robottom, 1989).  Επιδιώκεται η διερεύνηση των κοινωνικο-πολιτικών διαστάσεων των προβλημάτων  και η εστίαση στο αξιακό υπόβαθρο των εμπλεκόμενων ομάδων Η διαφορά τους βρίσκεται στο είδος των προς επίλυση προβλημάτων

12 εκπαιδευτικό περικείμενο τρόπος εφαρμογής της μεθόδου γνωστικό αντικείμενο «Επίλυση Προβλήματος»: Μια διδακτική πρόταση στην υπηρεσία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την αειφορία. (Στεφανόπουλος & Μπαζίγου, 2005) 1 ο Παράδειγμα εφαρμογής: «Μέθοδος Επίλυσης Προβλήματος»  Εντοπισμός, μελέτη & προσδιορισμός του «περιβαλλοντικού προβλήματος»  Ανάλυση του «προβλήματος» - Συλλογή στοιχείων για το πρόβλημα (ΕΥΔΑΠ, αρχεία του Δήμου, Πολεοδομία, Διαδίκτυο, Τύπος κ.α.) - Εντοπισμός & καταγραφή των αιτιών (εγκιβωτισμός ρεμάτων, τσιμεντοποίηση, άναρχη δόμηση, αποψίλωση του δάσους) - Καταγραφή επιπτώσεων - Διερεύνηση σχέσεων & αλληλεπιδράσεων των παραμέτρων που διαμορφώνονται γύρω από το «πρόβλημα» - Συστημική προσέγγιση των εμπλεκόμενων ομάδων των σχέσεων & του «προβλήματος» (αξιακό υπόβαθρο- κίνητρα κάθε ομάδας) για την ανάδειξη όλων των πλευρών ενός «περιβαλλοντικού προβλήματος»  Διατύπωση προτάσεων εναλλακτικών λύσεων -Έλεγχος της βιωσιμότητας των προτεινόμενων λύσεων  Σύνταξη – υλοποίηση σχεδίου δράσης  Αξιολόγηση & Επανατροφοδότηση   Υλοποίηση προγράμματος Π.Ε. με βάση τη μέθοδο «Επίλυση Προβλήματος»  Εκπαιδευτικοί Α’/θμιας Εκπ/σης της Δ’ Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών  Πλαίσιο εφαρμογής: επιμορφωτικά σεμινάρια (40ωρα) του Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης - Θεωρητική προσέγγιση της μεθόδου «Επίλυση Προβλήματος» - Ανάλυση ενός περιβαλλοντικού προβλήματος με τη μέθοδο αυτή - Παρουσίαση της εργασίας στην ολομέλεια των εκπαιδευτικών   Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  Περιβαλλοντικό πρόβλημα: «Οι συχνές πλημμύρες της περιοχής τους» 

13 2 ο Παράδειγμα εφαρμογής: «Μέθοδος Επίλυσης Προβλήματος» «Επίλυση Προβλήματος Συνυφασμένη με μια Έννοια, ΕΠ.Σ.Ε.» ( Παπαδόπουλος, 2009)  Εκπαιδευτικό περικείμενο: - Μαθητές Ε’ & ΣΤ’ τάξεις Δημοτικού (α’ φάση έρευνας) - Οι ίδιοι μαθητές, στην Α’ Γυμνασίου (β’ φάση έρευνας) - Πλαίσιο εφαρμογής της μεθόδου: Ερευνητική εργασία σχετικά με την «Έννοια του Εμβαδού» (Papadopoulos, 2008; Papadopoulos & Dagdilelis,2009) - Μαθηματικά, «η έννοια του εμβαδού»  Γνωστικό αντικείμενο:

14 2 ο Παράδειγμα εφαρμογής: «Μέθοδος Επίλυσης Προβλήματος» «Επίλυση Προβλήματος Συνυφασμένη με μια Έννοια, ΕΠ.Σ.Ε.» ( Παπαδόπουλος, 2009)  Τρόπος εφαρμογής της μεθόδου: Πρώτο στάδιο εφαρμογής: Ανάπτυξη συλλογής τεχνικών που σχετίζονται με την έννοια - Εξοικείωση των μαθητών με την έννοια – εφοδιασμός των μαθητών με εργαλεία & τεχνικές επίλυσης Δίνονται στους μαθητές μια σειρά από προβλήματα με κοινό εννοιολογικό υπόβαθρο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές-λύτες ως πηγή γνώσης που μπορεί να εφαρμοστεί σε συσχετιζόμενη επίλυση προβλήματος. Εικόνα 1. Σχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στην πρώτη φάση εφαρμογής. - Η εμπειρία με μια σειρά από προβλήματα υπολογισμού εμβαδού σχημάτων οδηγεί σε μια συλλογή συγκεκριμένων τεχνικών όπως:  Η χρήση του πλέγματος  Η διαίρεση ενός σχήματος σε υποσχήματα  Η χρήση μονάδων και υπομονάδων μέτρησης  Η αποκοπή – επικόλληση  Η δημιουργία περιγεγραμμένου ορθογωνίου κ.α. Δεύτερο στάδιο: Αξιοποίηση των διαθέσιμων τεχνικών επίλυσης - Οι μαθητές επινοούν τρόπους εφαρμογής των τεχνικών επίλυσης που ήδη κατέχουν ως πηγή & που συνδέονται με την έννοια του εμβαδού. Εικόνα 2. Προβλήματα που τέθηκαν Εικόνα 3. Η περίπτωση της προσαρμογής της στο δεύτερο στάδιο εφαρμογής. τεχνικής αποκοπής-επικόλλησης.

15 Βιβλιογραφία: Βιβλιογραφία:  Καραλή, Ο. (2009). Η Ικανότητα Επίλυσης Προβλημάτων της Καθημερινής Ζωής από Μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου. [Διπλωματική Μελέτη]. Πανεπιστήμιο Αθηνών-Πανεπιστήμιο Κύπρου, Π.Μ.Σ.: Διαπανεπιστημιακό – Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ”.  Παπαδόπουλος, Ι. (2009). Επίλυση Προβλήματος Συνυφασμένη με μια Έννοια. Πρακτικά 26ου Συνεδρίου Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, (σσ. 519-528). Θεσσαλονίκη, 2009.  Papadopoulos, I. & Dagdilelis, V. (2009). Estimating areas and verifying calculations in the traditional and computational environment. In M. Tzekaki et. al. Proceedins of the 33rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education.  Papadopoulos, I. (2008). Developing problem-solving strategies via estimating the area of irregular shapes. In E. Swoboda et al (Eds.) Supporting Independent Thinking Through Mathematical Education, pp.95-101, Rzeszow, Poland.  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ενδεικτικές Οδηγίες Σχεδιασμού Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης-Μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Προσπελάστηκε στις 15 Νοεμβρίου, 2012 από: http://www.pi-schools.gr/perivalontiki/odig_sxed_c.html  PISA, (2003). Problem Solving for tomorrow’s World. Organisation for economic cooperation and development.  Polya, G. (1973). How to solve it. Princeton: Princeton University Press.  Στεφανόπουλος, Ν., & Μπαζίγου, Κ. (2005). «Επίλυση Προβλήματος»: Μια Διδακτική Πρόταση στην Υπηρεσία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία. Πρακτικά 1 ου Συνεδρίου Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ισθμός Κορίνθου, 23-25 Σεπτεμβρίου 2005).

16 Μέθοδος «Επίλυσης Προβλήματος» & Ψηφιακά Εργαλεία Web 2.0  Συζήτηση-αναζήτηση σχέσεων & συνδέσεων

17 Μέθοδος «Επίλυσης Προβλήματος» & Ψηφιακά Εργαλεία Web 2.0 Μέθοδος «Επίλυσης Προβλήματος» & Ψηφιακά Εργαλεία Web 2.0  Έρευνα αναζήτηση έκθεση πληροφορίας http://spezify.com/

18 Μέθοδος «Επίλυσης Προβλήματος» & Ψηφιακά Εργαλεία Web 2.0 Μέθοδος «Επίλυσης Προβλήματος» & Ψηφιακά Εργαλεία Web 2.0  Ultimate Research Assistant Ultimate Research Assistant

19 Μέθοδος «Επίλυσης Προβλήματος» & Ψηφιακά Εργαλεία Web 2.0 Μέθοδος «Επίλυσης Προβλήματος» & Ψηφιακά Εργαλεία Web 2.0  Ταξινόμηση οργάνωση καταχώρηση http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=o7XLNyfwHrI#!

20 Διδακτική Δραστηριότητα βασισμένη στη μέθοδο «Επίλυσης Προβλήματος» με αξιοποίηση μαθησιακών Web 2.0 εργαλείων «Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΟΙΝΙΑ»

21 Σκεπτικό του σεναρίου  Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα «Βιοποικιλότητα και Άνθρωπος»  Θέματα:  Βιοποικιλότητα  Ανθρώπινες παρεμβάσεις στα φυσικά οικοσυστήματα  Βασική ιδέα: η βιοποικιλότητα στο Εθνικό Πάρκο  Πρόσθετη παιδαγωγική αξία: - Πολλαπλές αναπαραστάσεις - Εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία - Δημιουργία προσωπικού νοήματος - Δυναμικός χειρισμός της γνώσης

22 μαθητές Γ΄ Γυμνασίου 8 – 10 διδακτικές ώρες αίθουσες υπολογιστών και διδασκαλίας προϋπάρχουσες γνώσεις  Ορισμός και περιγραφή βιοποικιλότητας  Περιγραφή έννοιας οικοσυστήματος  Εντοπισμός ανθρώπινων παρεμβάσεων  Διαδικασία διερεύνησης και επίλυσης του προβλήματος  Παρουσίαση πορισμάτων και ανάληψη δράσης  Πλαίσιο εφαρμογής  Μαθησιακοί στόχοι

23 1 η φάση «εντοπισμός και διερεύνηση του προβλήματος/ ζητήματος» Γνωριμία με τους οργανισμούς που διαβιούν στα οικοσυστήματα της περιοχής. Μελέτη των φυσιολογικών και οικολογικών τους χαρακτηριστικών (υποστηρικτικό υλικό από εκπαιδευτικό). Καταδεικνύεται ότι οι ζωντανοί οργανισμοί που προηγουμένως μελετήθηκαν από τους μαθητές αποτελούν μέρος ενός πολύπλοκου συνόλου που συνθέτει την ευρύτερη περιοχή του Σχοινιά. Οι μαθητές αναλαμβάνουν να ερευνήσουν σε ποιο από τα 5 βασικά οικοσυστήματα του Σχοινιά μπορεί να ανήκει ο κάθε οργανισμός και να τοποθετήσουν τους οργανισμούς πάνω σε ένα χάρτη. εργαλείο καταγραφής πάνω σε χάρτη

24

25 1 η φάση «εντοπισμός και διερεύνηση του προβλήματος/ ζητήματος» «ανθρώπινη παρέμβαση» είναι το κομμάτι στο οποίο οι μαθητές έχουν τη μεγαλύτερη ελευθερία να αναδείξουν τις απόψεις τους και, όχι μόνο να συγκροτήσουν αλλά και να παρουσιάσουν την αντίληψη τους σχετικά με το θέμα. Μέσα από αναζήτηση στο διαδίκτυο οι μαθητές γνωρίζουν τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στο σχοινιά. (αναζήτηση πληροφορίας) Ultimate Research AssistantUltimate Research Assistant οι μαθητές καλούνται να αντιστοιχίσουν σε κάθε οργανισμό που έχουν μελετήσει με μια από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις που θεωρούν ότι αποτελεί για αυτόν απειλή.

26 2 η φάση «αναζήτηση λύσης»  Συζήτηση ανταλλαγή απόψεων απόφαση προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε η υπάρχουσα κατάσταση να βελτιωθεί. Wiki Wiki Decide Already Decide Already Decide Already  Καθορισμός στόχων για την επίλυση του προβλήματος  Διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων  Σύνταξη κριτηρίων για την επιλογή της πιθανής/ρεαλιστικής λύσης / λύσεων  Επιλογή της κατάλληλης λύσης (ή λύσεων) σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας

27 3 φάση «αναλαμβάνουμε δράση» 3 φάση «αναλαμβάνουμε δράση» Συγκρότηση σχεδίου δράσης Υλοποίηση της δράσης  Δημιουργία Blog ενημέρωσης της μαθητικής κοινότητας και επικοινωνίας με τα άλλα σχολεία Blogger  Σχεδιασμός υλοποίησης της δράσης σε συνεργασία με τους άλλους μαθητές π.χ. καμπάνια με αφίσα διαμαρτυρίας που θα φτιάξουν οι ίδιοι, προσωπική και επιτόπια συνεισφορά, σύνταξη επιστολής διαμαρτυρίας στις αρμόδιες αρχές Google Sketchup

28 4 η φάση «ας δούμε τι μάθαμε» Αξιολόγηση και επανατροφοδότηση της διαδικασίας  Αυτοαξιολόγηση των μαθητών με τη δημιουργία παιχνιδιού ερωτήσεων με θέματα:  οικοσύστημα του σχοινιά  τη βιοποικιλότητα  τις ανθρώπινες παρεμβάσεις και τους κινδύνους τους  την οικολογική συνείδηση  την διεκδίκηση λύσεων  PurposeGames PurposeGames

29 Purpose Games Purpose Games

30 Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας.


Κατέβασμα ppt "ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, TMΗΜΑ : ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. «ΘΕΩΡΙΑ, ΠΡΑΞΗ & AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google